Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013"

Transkript

1 Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013

2 VELKOMMEN 09:00 Velkommen v/ avdelingsdirektør i DNK Cecilie B. Løken 09:10 Vårt samfunnsoppdrag v/ DNK-direktør Tor Helge Lyngstøl 09:40 Nødnett i drift hver eneste dag v/ Cecilie B. Løken 09:50 Nødnett status for utbyggingen v/ utbyggingsdirektør i DNK Dagfinn Sjøvik 10:05 Teknologivalg i Nødnett v/ Telenors direktør for myndighetskontakt Erlend Bjørtvedt 10:20 Nødnett viktig for beredskapen i Norge v/ Per Olaf Torkildsen fra Politihøyskolen 10:35 Pause m/ samtalestand 10:50 Forbedringer i Nødnett: v/ Tor Helge Lyngstøl Saker i mediebildet v/ Cecilie B. Løken 11:25 Lokale forventninger og samarbeid v/ Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Anne Karin Hamre 11:40 Nye brukere i Nødnett v/ markedsdirektør i DNK Jostein Hesthammer 12:00 Samtalestand #nødnett SMS:

3 Vårt samfunnsoppdrag Tor Helge Lyngstøl, 04. april 2013

4 Innhold 1. Hva er Nødnettoppdraget? 2. Hvordan ble oppdraget til? 3. Hva er DNKs rolle? #nødnett SMS:

5 Hva i all verden er Nødnett? 1000 nordmenn ble i oktober 2012 spurt om Nødnett: 53 % vet ikke hva Nødnett er. 20 % vet at Nødnett skal bli nødetatenes radionett. 20 % tror Nødnett er nødnumrene 110, 112 og % mener brukerne er misfornøyd med Nødnett, mens 15 % mener brukerne er fornøyd. 38 % mener det har dårlig dekning. På Vestlandet tror 28 % at Nødnett finnes der de bor, 18% av trønderne tror det samme. 86% mener det er en viktig og riktig samfunnsinvestering «Ett nett som skal funke uansett om man ikke har penger på mobilen» «til krisesituasjoner» «opprettet etter 22.juli»

6 Nødnett er navnet på det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge Nødnett er primært et samband for tale i grupper basert på TETRA-standarden Nødnett gir avlyttingssikret og robust kommunikasjon der folk bor og ferdes

7 Fra separate radionett til ett felles nett Dagens systemer Egen infrastruktur Egne radiokanaler Kan avlyttes Nødnett Ressursdeling Felles radiokanaler Avlyttingssikret 113 Politi Brann Helse: landsdekkende nett 112 Helse Politi: ett nett per politidistrikt Andre 110 Brann: ca. 230 lokale radionett i kommunene Legevaktsentral 112 F. eks. Norsk Folkehjelp: ca radionett

8 Egenskaper ved Nødnett Internasjonal standard - TETRA Avlyttingssikret kommunikasjon med rask oppkopling (0,5 sek) Gruppesamtaler og direktesamtaler Tekstmeldinger og noe dataoverføring Nødknapp som gir GPS-posisjon og åpen linje Gode egenskaper for dekning og kapasitet Innebygget robusthet Kommunikasjon uten grenser

9 Nødnett kontraktsfestet leveranse Radionettverk Radioterminaler Kommunikasjonssentralløsninger Drift og vedlikehold Innføring i tre nødetater

10 Teknisk oppbygning Svitsj Nødnettet benytter eksisterende teleinfrastruktur. Denne søkes brukt på en måte som gir maksimalt redundant nødnett. Svitsj Basestasjonene i Nødnett koblet i ringer Totalt ca. 300 ringer Ca. 600 tilkoblingspunkter mot transmisjonsnettet Svitsj

11 Normal bruk av Nødnett (TMO) TETRA Trunked Mode TMO Fra én til mange ved bruk av nødnettets infrastruktur Figur : Sikkerhedsnet.dk (SINE)

12 Bruk av Nødnettradioer som «walkie-talkie» (DMO) TETRA direktemodus DMO Fra én til mange uten bruk av nettressurser i et lokalt avgrenset område Figur : Sikkerhedsnet.dk (SINE)

13 Muligheter til å kombinere via en «gateway» (TMO+DMO) DMO-dekningsområde TMOdekningsområde DMO-gateway Figur : Sikkerhedsnet.dk (SINE) En Gateway kan formidle TMO-trafikk til DMO-brukere lokalt

14 Dekning i hele Norge Begrensning: 17 % av landarealet er vernede områder Mål: Nær 100 % dekning der folk bor og 79 % av landarealet. Tilnærmet full dekning langs viktige ferdselsårer, i byer og tettsteder samt trafikkerte saltvannsområder Helikopterdekning (egne basestasjoner for helikoptre)

15 Prosessen for å etablere dekning: Grovplan Gjennomgang av plan med nødetatene lokalt. Grovplanen justeres Bygging Justeringer etter målinger og brukserfaring

16 Apropos «dårlig» dekning i Nødnett Mennesker bor og ferdes i all hovedsak i 5 % av landet. Byer/tettbebyggelse utgjør 0,75 % av fastlands-norge

17 Vegtunneler Nødnettdekning etableres som en del av utbyggingen når Tunnelen har analogt samband eller Tunnelen er over 500 meter lang og flere enn 5000 kjøretøy passerer per døgn per år (pr. desember 2006) Andre tunneler etter avtale med tunneleier/statens vegvesen Nye tunneler over 500 m skal i følge Statens vegvesen etableres med Nødnett Over 100 ekstra tunneler er så langt bestilt med dekning

18 Veien mot landsdekkende Nødnett

19 Brukerinvolvering i anskaffelsesprosessen

20 Ambisjoner og forventninger Daglig bruk Krav til funksjonalitet og dekning Ekstrem beredskap/uvær Krever store investeringer i robusthet Store hendelser Krav til kapasitet, opplæring, gode rutiner

21 Et nødnett kan realiseres på mange måter Tall knyttet til ulike ambisjonsnivåer (fra 1999) 1459 BS 1982 BS 2238 BS

22 Nødnett i noen andre land Land Areal km 2 Innbyggere (mill.) Innb./km 2 Antall TETRA basestasjoner Innb./basestasjon Nederland , Danmark , Belgia , Norge , Finland , Sverige Frankrike* Storbritannia Tyskland * Frankrike benytter TETRAPOL med BS i 400 MHz og 500 BS i 80 MHz.

23 Om Direktoratet for nødkommunikasjon Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. DNK ble opprettet i 2007 og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

24 DNKs plass i forvaltningen Regjeringen STAT JD.. HOD.. PDMT POD pdi pdi pdi PST DNK BDO DSB Hdir HDO RHF RHF RHF HF HF HF KOMMUNE Brannvesen Brannvesen Brannvesen Brannvesen Legevakt Legevakt Legevakt Kommuneleger Kommuneleger Kommuneleger

25 DNK og nødmeldetjenesten DNK mener intet om: Antall nødnummer Antall nødmeldesentraler Lokalisering av nødmeldesentraler MEN Nødnett rulles ut nå i høyt tempo Vi har i bestilling 333 arbeidsplasser for mottak av 110, 112 og 113. Disse skal leveres på bestemte steder. OG Vi registrerer at antall og lokalisering av sentraler diskuteres Det må tas beslutninger i tide for å unngå at nytt utstyr installeres for umiddelbart å bli tatt ut av bruk

26 DNKs hovedmål Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. Nødnett skal bygges ut og tas i bruk i hele landet innen utgangen av Samfunnet skal få mest mulig nytte av investeringen i Nødnett og tilhørende kompetanse.

27 Nødnett virker hver dag Status for drift av Nødnett Cecilie B. Løken

28 Drift av Nødnett og Nødnettutstyr Politiets dataog materielltjeneste Branns driftsorganisasjon i

29 Antall samtaler i Nødnett

30 Antall terminaler i bruk

31 Oppetid i Nødnett Radionettet var tilgjengelig 99,989 % i februar I snitt for siste år var det 99, % (mars 2012-feb 2013)

32 Fredrikstad Gassflaske eksploderte på Mills fabrikker i Fredrikstad ca kl 16:20. En mann drept og tre skadde. Store materielle skader

33 Nødnett-belastning Mange basestasjoner i Østfold, også utenfor Fredrikstad, fikk markant økning i trafikk etter kl. 16:15

34 22. juli Den store utfordringen

35 Nødnett-belastning 22.juli Røde Kors Politi Helse Brann Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl juli 2011 Erlang - et mål på teletrafikk (trafikktimer/time) = antall samtaler x gj.snitt varighet /60

36 Trafikk i travleste time fredager i juni - august 4,5 4 3,5 Travleste time Oslo sentrum kl Erlang 2,5 2 Travleste time Sollihøgda kl Travleste time Ullevål kl Sollihøgda Sentrum Ullevål 1,5 1 0, juni juli august

37 Foto: kystverket Kommunikasjon uten grenser - Nødnett gjorde arbeidet lettere. Nettet er sømløst og krysser kommunegrenser uten problemer. Det gir meget god ressursoversikt og gjør alt koordineringsarbeid lettere Innsatsleder Nils-Erik Haagenrud etter Godafoss grunnstøting februar 2011

38 Bedre samhandling Den etaten som kommer først frem til skadestedet deler informasjon med de andre. Ved å prate direkte kan man spare tid, og i en kritisk situasjon kan det være avgjørende. Innsatsleder Truls Fjeld, Søndre Buskerud politidistrikt

39 God lydkvalitet - Til tross for et høyt støynivå fra viftene inne i den 7 kilometer lange tunnelen var talekvaliteten god Beredskapsleder Johan Stokkeland Søndre Follo Brannvesen etter brann i Oslofjordtunnelen i mars 2011

40 God dekning Flere av våre folk meldte at Nødnett hadde god dekning langt inne i marka, samtidig som de ikke hadde dekning på mobilen Kai Roger Vatne Oslo Røde Kors hjelpekorps

41 Status for utbyggingen Dagfinn Sjøvik, prosjektleder

42 Nødnettleveransen Radionettverk basert på TETRA. Ca basestasjoner Drift og vedlikehold Trinn 2 Politi: 27 operasjonssentraler + særorgan Ca radioterminaler I bruk nå: Politi:ca.5200 Brann:ca Helse: ca.1300 Andre: ca. 450 Trinn 1 Brann: 24 alarmsentraler Helse: 23 AMK, 89 akuttmottak, 165 legevaktsentraler, 2 opplæringssentre

43 Utbyggingsplan Fase 5: 2014/15 Aktiviteter pågår i flere fase samtidig Etatene vil ta nettet i bruk på ulike tidspunkter innen en fase Politidistrikt for Politi og Brann AMK-område for Helse Fase 4: 2014 Fase 1: 2013 Årstallene viser når Nødnett er klart til bruk i det første politidistriktet i fasen og når første nødetat i fasen vil ta Nødnett i bruk Fase 3: 2014 Fase 2: 2013/14 Fase

44 Utbygging av landsdekkende Nødnett Nødnettet består av to hovedkomponenter: Radionett og Kjernenett Kjernenettet består av ekstra sikre lokasjoner med sentralene i nettet Ekstra sikker kommunikasjon mellom sentralene Det etableres nytt og forbedret kjernenett før oppstart fase 1 Alle brukere i fase vil løftes over på ny plattform i Q Utbygging og testing av kjernenett pågår

45 Utbygging av Radionettet Overordnet dekningsplan for hele landet foreligger Det er gjennomført dekningsmøter med etatene i alle fase Detaljplanlegging pågår DNK lytter til innspill fra etatene Utbyggingsaktiviteter pågår i fase 1,2 og 3 Viktig å sikre rask behandling av søknader nå nye stasjoner DNK gjennomfører møter med både kommuner og kommersielle aktører som Telenor, Norkring, Netcom osv. Fase 3 Fase 5 Fase 4 Fase 1 Fase 0 Fase 2 Grovplan: F0 240 BS F1 220 BS F2 340 BS F3 470 BS F4 320 BS F5 400 BS

46 Eks. Hordaland, kjøretøymontert dekning - grovplan Grovplan er utgangspunkt for møtene med etatene lokalt i hver fase Kart viser dekning med bilradio Bergen Tilbakemeldingene fra etatene resulterer i detaljert dekningsplan Etatene er i stor grad fornøyde med resulterende dekning Basert på kravet til signalstyrke Nødnett funger også under dette formelle kravet

47 Baser i Hordaland Grovplan Total antall stasjoner: 172 Innplassering på eksist. master: 148 Hvorav behov for masteforlengelse: Ny hytte: 7 16 Behov for ny mast & hytte: 6 Grønn = Nye stasjoner som må bygges Rød= stasjon på eksisterende tak Blå = samlokalisert med andre operatører Innplassering på tak/bygg: 18

48 Eksempler på basestasjoner

49 Innendørsdekning Økt signalstyrke i byer og tettsteder Full dekning inne er ikke praktisk mulig Prioriterte objekter, eksempler AMK-sentraler Legevakter, Akuttmottak Politistasjoner 110 sentraler, brannstasjoner Avklaring før oppstart DNK vil sikre avklarte forventninger før oppstart i fase 1-5 Forbedringstiltak iverksatt Målinger og justeringer i nettet Endringer i radioer og talegarnityr

50 Innføring i politiet Politiet har valgt en to-trinns innføring av Nødnett Innføringen går iht. plan Politiet er første etat inn i Nødnettet 9 politidistrikt i fase 1-3 har tatt i bruk første del av leveransen Installasjon av kontrollrom i fase 4 startet 2.april Første planlagte Go Live TETRA fase 1 i 2. halvår 2013

51 Innføring i brann Innføring i to steg TETRA Beslutningsstøtte (Vision) Fase 1 Redusert til fra 3 til sentral Lokalt prosjekt er startet opp Omorganisering av 110-sentralene DNK ruller ut som planlagt inntil endelig avgjørelse foreligger Første planlagte Go Live TETRA tidlig 2014

52 Innføring i helse Omfattende leveranse pga. antall kontrollrom AMK-sentraler Akuttmottak Legevaktsentraler Installasjon i kontrollrom i fase 1 startet Første planlagte Go Live TETRA tidlig 2014

53 Samarbeid og informasjon Kontaktmøter mellom DNKs direktør og fylkesmannen er gjennomført til og med fase 4 Informasjonsmøter med kommuneledelsen gjennomført til og med fase 3 DNK arrangerer halvårlige møter med fylkesberedskapssjefene Radioplanmøter med fylkesmannen gjennomført til og med fase 2, flere møter vil bli satt opp DNK er positive til å stille opp i aktuelle fora ved forespørsel (fylkesberedskapsrådsmøter o.l)

54 Kommunikasjon med Sverige Mulig i dag med enkle løsninger Fullverdig løsning under utvikling (ISI) To lands radioterminaler i samme talegruppe Sammenkobling av to lands talegrupper Roaming inn i nabolandets nett Leid linje Nødnett Rakel

55 Data i Nødnett DNK vil i løpet av 2013 gjennomføre en pilot på TEDS, som vil gi høyere datarater enn i dagens Nødnett Det planlegges utprøving av dataapplikasjoner med etatene og flere 3.parts leverandører Totalt planlegges 4-6 ulike applikasjoner som hver for seg demonstrerer TEDS og til sammen tilbyr nytte til hver nødetat. Under vurdering Slow-scan video med bildeoverføring Pasientdataoverføring med GPS sporing Mobil fingeravtrykksavlesing med DB oppslag Elektronisk skjemautfylling og innsending DNK vurderer andre teknologier i tillegg LTE er i dag kun aktuelt som tillegg for data

56

57 Teknologivalg i Nødnett Erlend Bjørtvedt, VP, Telenor Group

58 Fugleperspektivet To dominerende mobilteknologier i Europa GSM for sivile mobilnett (tale, data, bredbånd, inklusive UMTS og LTE) TETRA for profesjonelle og lukkede mobilnett (tale, data, m.m.) Helt ulike egenskaper og drivkrefter GSM sivilt, åpent, ikke-kryptert, enkelt, tregt, utbygging markedsdrevet TETRA profesjonelt, lukket, kryptert, avansert, raskt, ikke markedsdrevet

59 Bruke en annen teknologi? Jernbanen bygde ut GSM-R. Kan Nødnett gjøre det samme? Teoretisk sett ja, men: - Dekning frekvensene er for høye - Kapasitet frekvensene er opptatt - Funksjonalitet - oppfyller ikke krav - F.eks Direct Mode, Push-to-talk - Utstyr finnes ikke på markedet - Kostnader dyrere å bygge ut

60 Er Nødnett kostbart? Aftenposten melder at Stortinget fastsatte investeringen til 3,6 mrd kroner, mens kostnaden totalt kan bli 6,0 mrd kroner. Hva koster det å bygge mobilnett? Er Nødnett kostbart?

61 Er Nødnett kostbart? Aftenposten melder at Stortinget fastsatte investeringen til 3,6 mrd kroner, mens kostnaden totalt kan bli 6,0 mrd kroner. Hva koster det å bygge mobilnett? Er Nødnett kostbart? Nødnett NetCom Telenor

62 Er Nødnett kostbart? Aftenposten melder at Stortinget fastsatte investeringen til 3,6 mrd kroner, mens kostnaden totalt kan bli 6,0 mrd kroner. Hva koster det å bygge mobilnett? Er Nødnett kostbart? Investeringer i mobilnett hittil NetCom: 11,0 mrd kr Nødnett NetCom Telenor

63 Er Nødnett kostbart? Aftenposten melder at Stortinget fastsatte investeringen til 3,6 mrd kroner, mens kostnaden totalt kan bli 6,0 mrd kroner. Hva koster det å bygge mobilnett? Er Nødnett kostbart? Investeringer i mobilnett hittil NetCom: 11,0 mrd kr Telenor: 19,6 mrd kr 0 Nødnett NetCom Telenor

64 Er Nødnett kostbart? Aftenposten melder at Stortinget fastsatte investeringen til 3,6 mrd kroner, mens kostnaden totalt kan bli 6,0 mrd kroner. Hva koster det å bygge mobilnett? Er Nødnett kostbart? Investeringer i mobilnett hittil NetCom: 11,0 mrd kr Telenor: 19,6 mrd kr ++ 0 Nødnett NetCom Telenor

65 Hva betyr teknologien - SPEKTRUM Datakapasitet TETRA 380 NMT (Ice) 450 Fjernsyn LTE 800 GSM, UMTS 900 Luftfart Space GSM, LTE 1800 UMTS 2100 LTE 2600

66 Hva betyr teknologien - DEKNING Datakapasitet TETRA 380 NMT (Ice) 450 Fjernsyn LTE 800 GSM, UMTS 900 Luftfart Space GSM, LTE 1800 UMTS 2100 LTE 2600 Dekning

67 Hva betyr teknologien - KOSTNADER Datakapasitet TETRA 380 NMT (Ice) 450 Fjernsyn LTE 800 GSM, UMTS 900 Luftfart Space GSM, LTE 1800 UMTS 2100 LTE 2600 Dekning Utbyggingskostnader

68 Oppsummering teknologi TETRA - Oppfyller beredskapens krav - Alltid prioritet og kapasitet - Raskt, push-to-talk, m.m. - Autonom videreutvikling - Enestående dekning - Billig utbygging Utfordringer - Kombinasjonen med GSM - Begrenset datakapasitet - Løsninger utvikles

69 Takk for oppmerksomheten!

70 NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Per Olaf Torkildsen Politiinspektør/Politihøgskolen

71 NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Hvordan var det før? Side 2

72 NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE 22. JULI 2011 Nødnett fungerte som forventet under hele Innsatsperioden. I Oslo sentrum var nesten 1000 radioer i bruk. Ved Sollihøgda ble det registrert 300 radioer. Samtaletrafikken ble mer enn tredoblet umiddelbart etter eksplosjonen (..) og hold seg høy ut dagen. NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen Side 3

73 NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Oslo politidistrikt Hva om? Side 4

74 Samvirkeprinsippet NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Operativ uteledelse Side 5

75 NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE De frivillige spiller en sentral og integrert rolle i redningstjenesten og er naturlige brukere av Nødnett St.meld. 21 ( ) Terrorberedskap

76 NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Hva er viktig beredskapselementer i Nødnett? - Avlyttingsfritt radionett. Kryptert ende til ende for politiet. - Eget, robust nett uavhengig av teleoperatørene - Felles nett med nødetatene og andre beredskapsaktører - Felles regelverk og prosedyrer med andre brukere - Fleksibelt og tilpassingsdyktig nett Side 7

77 Felles instruktørutdanning samme sted (JKØ) NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Det er utviklet utdanningsmiljø for nødnett i Stavern. For oss på PHS har det vært viktig å få på plass en Felles utdanning for å utvikle en felles forståelse og en felles samhandling. Dette gir bl.a. Mulighet for flotte øvelser sammen Dette er samvirke i forkant! Side 8

78 Takk for oppmerksomheten! NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Twitter: Per_olaf

79 Forbedringer i Nødnett Tor Helge Lyngstøl, 4. april 2013

80 Fase 0 brukes og forbedres hver dag Fase 0 Ferdig 2010

81 De fleste brukerne er fornøyd Talekvaliteten/lyden med Nødnett er bedre enn med det gamle radiosambandet Det er positivt at vi har gått over fra det gamle radiosambandet til Nødnett 2 1 Dekningen med Nødnett er bedre enn med det gamle radiosambandet Politi (N=1351) Helse Østfold (N=54) Brann (N=160) * Nødnettundersøkelsen i 2010

82 ..men ikke alle har samme opplevelse

83 Brukeropplevd kvalitet Brukeropplevd kvalitet er DNKs første hovedmål Tiltak : Økt dialog med brukerne Faste driftsmøter med representanter fra nødetatene Erfaringssamlinger og særmøter for oppfølging Økt oppmerksomhet på opplæring, rutiner og øvelser Forbedringer på drifts- og feilmeldingsprosesser Tekniske forbedringer

84 Dialog med brukerne Faste driftsmøter med representanter fra nødetatene Faste møter på ledernivå med fagdirektoratene (POD, DSB og Helsedirektoratet) Erfaringssamling i juni 2012, nye planlegges i 2013 Konkrete oppfølgingsmøter med bl.a. PST OBRE (Oslo Brann- og redningsetat)

85 Opplæring og rutiner Nødnett er nytt og gir nye muligheter. God opplæring og gode rutiner er en forutsetning for optimal nytte Viktig med øvelser!

86 Drifts- og feilmeldingsprosesser Brukere og superbrukere (førstelinje) Etatsspesifikke driftssentre for brukerstøtte Politiets dataog materielltjeneste Branns driftsorganisasjon og andre brukere Leverandører Eier av Nødnett følger opp brukeropplevd kvalitet

87 Tekniske forbedringer Dekningsoptimalisering 193 kjente problemområder forbedret Justering av parametersettinger i nettet Vil gi styrket opplevd innendørsdekning Batterikapasitet 98 basestasjoner i trinn 1 oppdatert til 8 timers batterikapasitet Trafikkavviklingskapasitet 37 basestasjoner endret fra 1 baseradio til 2 baseradioer 3 basestasjoner endres fra 2 baseradioer til 4 baseradioer

88 Tekniske forbedringer (forts) Innendørsdekning Implementering av anlegg for innendørsdekning på 10 angitte lokasjoner. Måling av innendørsdekning på 100 lokasjoner Helikopter-dekning (AGA) Helikoptre som anvender AGA-radioer har hatt problemer over Oslo. Ekstra/ny basestasjon for helikoptre (AGA) i Oslo Basestasjonen satt i drift 13. september 2012 Oslo lufthavn Gardermoen Kapasitetsøkning på de to nærmeste basestasjonene / tuning av innendørsanlegg Gjennomgående analyse av lydkvalitet Hele lydveien, radioterminal-nett-kontrollrom-(mobil-)telefon

89 Måling av innendørsdekning

90 DMO-Repeater med Gateway-funksjon DMO-dekningsområde TMOdekningsområde DMO-gateway En Gateway kan formidle TMO-trafikk til DMO-brukere lokalt Figur : Sikkerhedsnet.dk (SINE)

91 Noen ønsker ligger utenfor oppdraget Daglig bruk Krav til funksjonalitet og dekning Ekstrem beredskap/uvær Krever store investeringer i robusthet Store hendelser Krav til kapasitet, opplæring, gode rutiner

92 Ønske om mer reservestrøm Land Minimum reservestrøm Reservestrøm på prioriterte Norge (ca BS) Sverige oppgradering 2012 (ca BS) Danmark (lite problemer med strømutfall pga. uvær mye av strømnettet ligger i bakken/få skogsområder) (ca. 500 BS) Finland (ca BS) Tyskland (ca BS) UK (ca BS) 8 timer på 85 % av BS 48 timer på 15 % av BS 24 timer på 52 % av BS 7 døgn på 48 % av BS 4 timer på 72 % av BS «Uendelig» på 28 % av BS (brenselceller med etterfylling). Disse 28 % dekker hele landet geografisk. 6 timer på alle BS 200 BS koblet til generator som gir lengre back-up 2 timer Prioriterte deler av nettet har lengre tids reservestrøm 6 timer på 60 % av BS 5-7 døgn på 40 % av BS

93 Ønske om dekning i flere vegtunneler

94

95 Spørsmål?

96 Aktuelle medieoppslag Cecilie B. Løken

97 Nødnettomtale i mars Nødnett i 70 tunneler Regjeringen forslår at de frivillige får Nødnett Kristines elbil på Florø lufthavn Hele historien om Nødnett (Aftenposten) «Beholder fasttelefon som et slags nødnett»

98 Florø:

99 De frivillige i Nødnett

100

101

102

103 Dekning

104 DNK satser på kommunikasjon og samfunnskontakt Stab for samfunnskontakt og kommunikasjon opprettet januar 2012 Mer allmenninformasjon: Nytt magasin, nye nettsider, pressehåndtering, økt ant. innsynsbegjæringer, seminar 4/4 og 6/6 Mer prosjektinformasjon: Lokalpresse, websider, informasjonsmøter med nødetatene, prosjektweb, nyhetsbrev (planlagt) Mer info til viktige samfunnsaktører: Møter med fylkesmenn, kommuneledelse, andre direktorater (PT, NVE, DSB, NSM, )

105 Naudnett lokale forventningar og samarbeid Nødnett-seminar, Oslo v fylkesmann Anne Karin Hamre

106 Forventningar (og håp) til naudnettet Trasse skaparverket og gi god flatedekning Tunnelar er ein del av vegnettet og må ha dekning Robust mot bortfall av ordinær straumforsyning og naturhendingar Inkludere andre brukargrupper enn naudetatar Frivillige organisasjonar Kommunar og fylkesmannsembete Statens vegvesen Kraftnæringa Handterlege kostnader

107 Litt annleis debatt om naudnett i «Annleisfylket» Ingen ting om stråling Lite om innandørsdekning Mykje om robustheit for bortfall av straum Enno meir om dekning i tunnelar

108 Brev til JBD Flatedekning på like linje med landet elles Erfaringar frå Dagmar nett som er robust mot straumbrot frivillige organisasjonar, kommunar og andre inn i nettet

109 Brev frå JBD Media har gitt feil inntrykk m.o.t. flatedekninga Tunneleigar er ansvarleg Dekning i tråd med avtale med vegvesenet Naudstraum Departementet arbeider med kriteriar for å ta inn nye brukargrupper

110 Brev til JBD Ikkje akseptabelt med dekning i mindre enn 1/3 av dei lange tunnelane brannar og andre redningsaksjonar i tunnelar dårleg standard på tunnelane sentralisering av sjukehus ambulansetrafikk

111 Dekning i tunnelar = dekning i 28 av 98 tunnelar på meir enn 500 meter

112 Fjærlandstunnelen m Bergstunnelen m Frudalstunnelen m Vadheimstunnelen m Høyangertunnelen m

113 Tunnelar forts. Ca-kostnader for å få naudnett i tunnelar utan dekning: Riksvegtunnelar: 150 mill. kr. Fylkesvegtunnelar: 250 mill. kr.

114 Vedlikehaldsetterslep Manglande dekning kjem på toppen av allereie stort vedlikehaldsbehov

115 Fordelar og ulemper med naudnett + Vil gi betre dekning enn det analoge nettet Er avlyttingsfritt Gjer det mogleg å betre samhandlinga mellom naudetatane Tunneldekninga Robustheit Driftskostnader Kan få inn andre brukarar

116 Nye brukere i Nødnett Markedsdirektør Jostein Hesthammer

117 Trinn 2 vedtatt i Stortinget 9. juni 2011 Det ble fattet enstemmig vedtak om videre utbygging av Nødnett. Startskuddet for å tenke bruk av Nødnett i en enda bredere sammenheng

118 Kap Behov for Nødnett Alle organisasjoner med et nød- og beredskapsansvar skal få mulighet til å knytte seg til nettet på sikt. Det legges vekt på å oppnå størst mulig samfunnsmessig gevinst gjennom en bred utnyttelse av Nødnett.

119 Er vi beredt til å løse flokene?

120 Nye brukere i Nødnett «En bred utnyttelse av Nødnett har vært et hovedmål fra begynnelsen av prosjektet, og Stortinget har flere ganger påpekt at flere brukergrupper skal få anledning til å ta i bruk Nødnett» (Prop. 100 S ( )) «Det vil etableres beslutningskriterier for valg av hvilke nye brukergrupper som bør prioriteres»

121 Flere brukere ulike behov og krav Redningsressursene Sivilforsvaret Redningshelikopter Hovedredningssentralene Frivillige hjelpeorganisasjoner Redningsselskapet Andre beredskapsbrukere El-forsyning Forsvaret Kommunal beredskap Tollvesen Industrivern Oljevern Kystverket Fengselsvesen Annen statlig beredskap Viktige samfunnsmessige tjenester Pleie- og omsorgstjenesten Veivesen Trafikketater Havnevesen Teknisk etat i kommunene

122 Kommunikasjon - når en krise får stort omfang i en region Kommuneberedskap kommunens kriseledelse Brann og Politi Frivillige Kommunelege/Legevakter/Akuttmottak Behandlingssteder (pleie- og omsorg, hjemmehjelp) Fylkesmann/Fylkesberedskapsrådet Sivilforsvaret og Forsvaret Veivesen / Havnevesen /Teknisk etat E-forsyningen (lokale everk, samarbeidspartnere, Statnett)

123 Potensialet i flere brukergrupper Eneste landsdekkende sambandsstruktur for gruppekommunikasjon - investeringen får en bedre utnyttelse med flere grupper og er tilrettelagt for dette Samfunnets evne til krisehåndtering øker (f.eks. ved ekstremvær) Samvirke kan utvikles erfaringsutveksling på tvers Mer innendørs- og utendørsdekning finansiert utenfor Nødnett Økonomiske bidrag gjennom abonnementsordningen 8

124 Utvidet bruk i helsevesenet? Rakkestadprosjektet etablert i 2010 Samarbeid - Rakkestad kommune med Sykehuset Østfold HF og Helsedirektoratet Kan det nye nødnettet effektivisere og forenkle samhandling mellom AMK, ambulansetjenesten, vaktlegene og kommunens pleie- og omsorgstjeneste? Rapport mars hovedkonklusjon: Nødnettet forenkler og forsterker samhandlingen mellom AMK-sentralen, ambulansetjenesten og kommunens legeressurser og de kommunale pleie- og omsorgstjenestene.

125 Gla melding til frivillige organisasjoner Pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet, Nr.: «Gir frivillige organisasjoner utstyr og tilgang til Nødnett» Prøvebruk siden Ski-VM 2011 Et utvalg organisasjoner i FORF har hatt tilgang på et begrenset antall radioterminaler i forbindelse med evalueringen av TRINN 1 utbyggingen

126 Gla melding til frivillige organisasjoner Erfaringsrapport foreligger Tilbakemeldingene fra prøvebruken av Nødnett er overveiende positive. Bedre dekning enn brukerne er vant til og dekningen i utmark har vært så mye bedre enn med analogt nett og mobil. Radioterminalene oppleves som solide Det er viktig å ha muligheten til å kunne kommunisere med Nødetatene i en redningsaksjon uten Nødnett blir dette vanskeligere enn det har vært Regjeringen foreslår at staten dekker førstegangsinvesteringen i brukerutstyr og abonnementsavgifter

127 Kriterier for hvem skal med? Hypotese organisasjonen bør oppfylle minst ett av kravene ha et definert ansvar innen redning og/eller beredskap har tett kontakt med nød- og beredskapsorganisasjoner i utførelsen av sine oppgaver er eier eller operatør av kritisk infrastruktur er ansvarlige for kritiske samfunnsfunksjoner utøver viktige tjenester av et visst omfang med stor betydning for samfunnet Andre? Landegrenser?

128 Brukere av Nødnett i Trinn 1-omr. Ordinær drift Brann, politi og helse i 54 kommuner i første utbyggingstrinn Norges Bank Stortinget Stortingets biltjeneste Departementenes servicesenter Statsministerens kontor biltjeneste Krisestøtteenheten / Kriserådet Sivilforsvaret Prøvedrift Røde Kors Hjelpekorps Redningsselskapet Norske Redningshunder Norsk Folkehjelp NSB Hafslund Akershus energi NVE DNK er i oppstartsfase med flere, blant annet Hovedredningssentralen 13

129 Takk for meg!

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Fylkesberedskapsrådet i Rogaland 28.mai 2013 Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Hva i all verden er Nødnett?

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag 22.08.2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/avdelingsdirektør

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.2014 Tema Nødnettleveransen Status utbyggingen og bruk av Nødnett

Detaljer

Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse

Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse DNKs plass i forvaltningen Regjeringen STAT JD.. HOD.. PDMT POD pdi pdi pdi PST DNK BDO DSB Hdir HDO

Detaljer

Nødnett i et nasjonalt perspektiv. Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015

Nødnett i et nasjonalt perspektiv. Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015 Nødnett i et nasjonalt perspektiv Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015 Tema Status - utbygging Bruk og (nye) brukere Større hendelser og kriser Teknikken

Detaljer

Nødnett Erfaringer veien videre

Nødnett Erfaringer veien videre Nødnett Erfaringer veien videre Brannvesenkonferansen 14. mars 2012 Tor Helge Lyngstøl Direktør DNK Landsdekkende utbygging vedtatt 9. juni 2011 Stortinget fattet enstemmig vedtak om videre utbygging av

Detaljer

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver Nett i nød Ambulanseforum 2012 Willy Skogstad, seniorrådgiver Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt

Detaljer

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket?

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Direktør Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Teleforum, Trondheim, 8. januar 2015 Nødnettleveransen Nødnett-infrastrukturen

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnettinnføring

Et nytt landsdekkende Nødnettinnføring Et nytt landsdekkende Nødnettinnføring og status fase 5 Kundeansvarlig Lars-Otto Laukvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsrådet i Nordland 9.12.2013 Saltstraumen Tema Om DNK og Nødnett

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester OM NØDNETT Nødnett er navnet på det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge. Nødnett er et eget, separat radionett basert på TETRA-standarden

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Hordaland 17.1.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Hordaland 17.1. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Hordaland 17.1.2014 Tema Om Nødnett Dekning Status i utbyggingen og fase 3 Robusthet i

Detaljer

Nye brukergrupper i Nødnett

Nye brukergrupper i Nødnett Nye brukergrupper i Nødnett Frokostmøte, Oslo 18.09.2014 Markedsdirektør Jostein Hesthammer Veien videre med Nødnett - bedre beredskap er drivkraften Alle organisasjoner med et nød- og beredskapsansvar

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - sikker kommunikasjon når det gjelder

Et nytt landsdekkende Nødnett - sikker kommunikasjon når det gjelder Et nytt landsdekkende Nødnett - sikker kommunikasjon når det gjelder Dir. Tor-Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med fylkesmannen i Tromsø 18.11.2013 Agenda DNKs hovedmål Hva er Nødnett?

Detaljer

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon @LarsOttoL Forberedelser til å håndtere «Nye brukergrupper» Nødetatene har betydelige ressurser satt av i sine

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Dekning i Nødnett Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Mål: Nær 80 % av Norge og 100 % av befolkningen skal ha Nødnettdekning Ken Douglas/Flickr Utgangspunktet Byer og tettsteder - ekstra signalstyrke

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Nettverksmøte.feb. 2011 Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal

Detaljer

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning Innhold Kort om TETRA Organisering av TETRA-prosjektet Status for det sentrale

Detaljer

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Nødnett Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Status 31. mai 2008 Ett år r forsinket, ny plan i juni 2008 Leveranser

Detaljer

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Arne Mørkrid Hafslund Driftssentral arne.morkrid@hafslund.no www.hafslund.no Hafslund - mer enn 100 års historie Hafslund Driftssentral Nett Produksjon Varme Alltid til

Detaljer

Nødnett i Helse Vest Tor Helland

Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal dekning tilsvarende GSM

Detaljer

Informasjon om Nødnett. Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser

Informasjon om Nødnett. Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser Informasjon om Nødnett Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser Versjon 1.0-14.04.2016 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Teknisk beskrivelse av Nødnett... 6 2.1. Kjernenett... 7 2.2. Radio- og transmisjonsnettet...

Detaljer

Nødnett - status. Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012. Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen

Nødnett - status. Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012. Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen Nødnett - status Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012 Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen Nye tilleggsopplysninger (pr 15 januar) Siden fordraget ble holdt

Detaljer

Nødnett status og aktuelle prosjekter

Nødnett status og aktuelle prosjekter Nødnett status og aktuelle prosjekter Øyvind Hagen Karlsen og Marianne Storrøsten, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. januar 2015 Agenda: Kort om (noe av dette) DNK generelt Status utrullingen og brukere

Detaljer

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet Status og siste nytt fra Avd. dir. Pål Anders Hagen Rednings- og beredskapsavdelingen Oslo 15. november 2013 Etter 22. juli - Mye er under vurdering og vil gi endringer Meldinger til Stortinget: Samfunnssikkerhet

Detaljer

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

helse Fakta om Nødnett-leveransen

helse Fakta om Nødnett-leveransen helse Fakta om Nødnett-leveransen 1 2 Nødnettet Innføringen av nytt nødnett innebærer at dagens Helse radionett fases ut. Nødnett er fellesbetegnelsen på den nye digitale sambands løsningen for brann,

Detaljer

Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi

Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi - Locus brukerforum 30.05.2012 i Sandefjord Hans Kr. Madsen Konst. avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB 1 Tema Kommunikasjon og 50 års

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

CTIF Nordisk møte. Asker 12.01.2012. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

CTIF Nordisk møte. Asker 12.01.2012. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar CTIF Nordisk møte Asker 12.01.2012 1 Norge er det siste landet i Vest-Europa som anskaffer landsdekkende nødnett De fleste land i Europa har valgt TETRA-teknologi, som Norge Bruk av felles teknologi gir

Detaljer

Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene?

Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene? Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene? Finn Mørch Andersen Oslo 8. desember 2011 St. meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet Samvirke og samordning Hva sa regjeringen? Regjeringen

Detaljer

Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Innføring av Nødnett i Østfold

Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Innføring av Nødnett i Østfold Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Siden juni 2010 har Alarmsentral Brann Øst (ABØ), Oslo Brann-og redningsetat og Asker og Bærum brannvesen gått over i skarp drift med telefonhåndteringssystemet ICCS og

Detaljer

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Innhold Formål og status Erfaringer Nasjonal utbygging 2 Nødnett Norges største IKT-prosjekt Stortinget vedtok 18. desember

Detaljer

Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle

Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle FORF Seminar 2005 19. november 2005 Tor Helge Lyngstøl Prosjektleder nødnettprosjektet Visjon Et felles digitalt samband for nød- og beredskapsetater skal bidra

Detaljer

Beredskap i Vestfold hvem og hva?

Beredskap i Vestfold hvem og hva? Beredskap i Vestfold hvem og hva? Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold 22.06.2015 Forfatter: 1 Særpreg Vestfold Korte avstander Forholdsmessig rolig natur Godt med ressurser

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Innspill -bruk av Nødnett

Innspill -bruk av Nødnett PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK Innspill -bruk av Nødnett Redningsseminar Elverum 2014 HEDMARK POLITIDISTRIKT Nødnett Opplæring Utstyr Bruk av Nødnett Erfaringer/innspill Nye samarbeidspartnere i Nødnett

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 1 NØDNETT Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 2 Kva er nødnett? Nødnett er eit verktøy som skal sikre kommunikasjonsutfordringa i helsetenesta og kommunikasjonen

Detaljer

Kontroll av innendørsdekning i Nødnett. KoKom IKT-forum 2014, 26.03.2014, 12:30-12:50 Magnus R. Berg, Direktoratet for nødkommunikasjon

Kontroll av innendørsdekning i Nødnett. KoKom IKT-forum 2014, 26.03.2014, 12:30-12:50 Magnus R. Berg, Direktoratet for nødkommunikasjon Kontroll av innendørsdekning i Nødnett KoKom IKT-forum 2014, 26.03.2014, 12:30-12:50 Magnus R. Berg, Direktoratet for nødkommunikasjon Innendørsdekning i utbygging av Nødnett Et dekningskrav må være: Definert

Detaljer

Utvidet bruk av Nødnett i helsetjenesten? Jostein Hesthammer- Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK)

Utvidet bruk av Nødnett i helsetjenesten? Jostein Hesthammer- Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) Utvidet bruk av Nødnett i helsetjenesten? Jostein Hesthammer- Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) Våre mål 1. Et effektivt, sikkert og robust Nødnett i bruk 2. Hele Norge får Nødnett

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Nødnettdagene 2014 04.04.2014

Nødnettdagene 2014 04.04.2014 Nødnettdagene 2014 04.04.2014 Den viktige opplæringen Opplæring generelt Opplæring i Nødnett Helse Brann Politi Opplæring Opplæring Teach vs learn #nødnett Hva betyr læring? «Læring = varig endring av

Detaljer

Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger. 2 april 2014

Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger. 2 april 2014 Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger 2 april 2014 Arve Hermansen Twitter: @arvehermansen Sambandsleder - Moss Røde Kors Hjelpekorps Prosjektgruppe Nødnett - Norges

Detaljer

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand Deres ref Vår ref Dato 1203644-4 004 2013/3176-1 Bergen 25.03.13 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ønsker med

Detaljer

Bruk av Nødnett 22. juli 2011

Bruk av Nødnett 22. juli 2011 Bruk av Nødnett 22. juli 2011 8. november 2011 Innhold SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 1.1. OM DENNE EVALUERINGEN... 2 1.2. DEKNINGSOMRÅDE FOR NØDNETT... 2 1.3. BRUKERE AV NØDNETT... 3 2. SAMBANDSTRAFIKK

Detaljer

Ekom og ekstremvær. Det verste kan skje, men. Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett

Ekom og ekstremvær. Det verste kan skje, men. Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett Ekom og ekstremvær Det verste kan skje, men Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett 1 2 Når Dagmar feide over Nordvestlandet Antall mobilbasestasjoner ute på Nordvestlandet

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 43-2015 Orientering ifht tilbakemelding fra HDO ifht brukererfaringer Forslag

Detaljer

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Side 2 Side 3 Innhold Hvilke oppdrag utfører Røde Kors Hjelpekorps? Hvordan benytter vi Nødnett? Statistikk Utfordringer Sambandsberedskap

Detaljer

Samarbeid om driftsradio i Buskerud. 10.02.2015 Otto Rustand

Samarbeid om driftsradio i Buskerud. 10.02.2015 Otto Rustand Samarbeid om driftsradio i Buskerud 10.02.2015 Otto Rustand Agenda Kort om EB Krav fra myndighetene i vår bransje Vurderinger rundt valg av DMR E-verkssamarbeidet Erfaringer fra bruk Vannkraftproduksjon

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk HDO Drift og Endringer HDO eies i fellesskap av de fire regionale helseforetakene Kort om HDO Drift og Endringer

Detaljer

DSBs fokusområder. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

DSBs fokusområder. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSBs fokusområder Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB 1 Roller og ansvar Forsvaret Politiet Nød- og Samvirkeaktørene Politiet leder redningsressursene Det sivile samfunnets aktører i bred forstand

Detaljer

Følgende garnityr ble testet: - Celab (Motorola). - TC-connect(EADS). - Swedish Radio Supply (Sepura): Uno Zell.

Følgende garnityr ble testet: - Celab (Motorola). - TC-connect(EADS). - Swedish Radio Supply (Sepura): Uno Zell. Desember 2008 Test av talegarnityr og PTT-knapp i Sverige DSB ble invitert av Tommy Nilsson fra Räddningsverkets skole i Revinge i Sverige til å delta på en test av talegarnityr til røykdykkerterminaler

Detaljer

Sluttbrukerkurs Aurskog Høland kommune. Sepura

Sluttbrukerkurs Aurskog Høland kommune. Sepura Sluttbrukerkurs Aurskog Høland kommune Sepura Mål for kurset Deltagerne skal etter endt undervisning: vite Nødnettets oppbygning og virkemåte kunne bruke radioterminalene med deres funksjoner kunne fleetmap

Detaljer

NBLFs SYNSPUNKTER på: DIGITALT RADIOSAMBAND FOR NØDETATENE vedtatt på styremøte på Lysaker den 27. januar 2005.

NBLFs SYNSPUNKTER på: DIGITALT RADIOSAMBAND FOR NØDETATENE vedtatt på styremøte på Lysaker den 27. januar 2005. Side 1 NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers Member of Federation of the European Union of Fire Officers Associations Det Kongelige Justis- og politidepartement Postboks

Detaljer

Nytt Nødnett. Nordlandssykehuset kommuner i AMK område

Nytt Nødnett. Nordlandssykehuset kommuner i AMK område Nytt Nødnett Nordlandssykehuset kommuner i AMK område Rune Arnesen, avdeling medisinsk nødmeldetjenste Bodø, 22. april 2014 22. August 2012 28. November 2013 Informasjonsmøte med HF og kommuner om Nødnett

Detaljer

Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene

Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Hans Kristian Madsen, tlf. 33412610 «REFDATO» «REF» 1 av 6 Landets brannvesen og 110-sentraler Arkivkode 330 Informasjonsskriv om

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS Nyhetsbrev Juni 2013 Nødnett Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet i DSB Ny prosjektleder Tom Haakenstad er på plass i Nødnettprosjektet i DSB og gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter. Større

Detaljer

Status på aktuelle tiltak innanfor ekomsikkerheit og -beredskap

Status på aktuelle tiltak innanfor ekomsikkerheit og -beredskap Status på aktuelle tiltak innanfor ekomsikkerheit og -beredskap IKT-forum, Bergen 13. mars 2013 Alexander Iversen senioringeniør Seksjon for sikkerheit og beredskap Post- og teletilsynet 1 Regelverk knytt

Detaljer

DSB s kartinnsynsløsning og litt til. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

DSB s kartinnsynsløsning og litt til. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSB s kartinnsynsløsning og litt til 1 http://kart.dsb.no 2 Hvorfor DSB Kart? Innhold tilpasset samfunnssikkerhet og beredskap. Mye temadata på dette. Spesiell tilrettelegging for bruk under store skogbranner.

Detaljer

Statsråden. Deres ref. Vår ref. Dato 201205666- RBA/AEI 07.09.2012. Spørsmål nr. 1791 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud

Statsråden. Deres ref. Vår ref. Dato 201205666- RBA/AEI 07.09.2012. Spørsmål nr. 1791 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 201205666- RBA/AEI 07.09.2012 Spørsmål nr. 1791 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud Spørsmål:

Detaljer

Dataoverføring i Nødnett - hvorfor og hvordan?

Dataoverføring i Nødnett - hvorfor og hvordan? Dataoverføring i Nødnett - hvorfor og hvordan? Knut Baltzersen Fungerende avdelingsdirektør Teknologi- og tjenesteutvikling Direktoratet for nødkommunikasjon Fremtiden er multimedial! Et tenkt scenario

Detaljer

Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste.

Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste. Bakgrunnen Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste. Behovet for en teknisk driftsorganisasjon for medisinsk

Detaljer

Etablering av felles 110-sentral for Hedmark og Oppland

Etablering av felles 110-sentral for Hedmark og Oppland April 2011 Etablering av felles 110-sentral for Hedmark og Oppland Brannsjefene i Oppland startet i 2009 en prosess for å se på alternative måter å organisere 110-tjenesten på. Bakgrunnen for dette er

Detaljer

Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet

Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet Sårbarhet i telenettene Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet 1 Når Dagmar feide over Nordvestlandet Antall mobilbasestasjoner ute på

Detaljer

Risikostyring i DNK. Samarbeidsforum for internkontroll, virksomheter. Cecilie Norenberg 9. September 2015

Risikostyring i DNK. Samarbeidsforum for internkontroll, virksomheter. Cecilie Norenberg 9. September 2015 Risikostyring i DNK Samarbeidsforum for internkontroll, virksomheter Cecilie Norenberg 9. September 2015 Innhold Introduksjon: Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) DNKs reise innen risikostyring Hvordan

Detaljer

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Jan Helge Kaiser Enhet for brann og redning DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Nytt nødnett status

Detaljer

Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner

Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner NYHETSBREV Nødnett Nr. 5 September 2015 FOTO: DSB Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner Tidsplaner og turnuser for brann- og redningsvesenene må holdes ved like, og jevnlig oppdateres i

Detaljer

Prop. 100 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge

Prop. 100 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge Prop. 100 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 7 3 Bakgrunn...

Detaljer

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler?

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler? Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler? Brannvesenkonferansen 2015 25.03.2015 Innhold Presentasjon av anbefalingene fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt gitt 16.12.14

Detaljer

Strategi 2013-2016 1

Strategi 2013-2016 1 Strategi 2013-2016 1 2 Kjære kollega! DNK står foran viktige oppgaver i årene som kommer. Investeringen i Nødnett er en av de største satsinger på samfunnssikkerhetsområdet noen gang. Innføring av et felles,

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Samfunnssikkerhet 2013 Direktør Jon Arvid Lea 1 Samvirke Politi ca 14.000 Brann- og Redningsvesen ca 14.000 Sivilforsvaret 8000 Forsvarets

Detaljer

Tetra in Hospital. Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital

Tetra in Hospital. Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital AMK Sør-Trøndelag Tetra in Hospital Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital av Torger Øvergård Prosjektleder nødnett - St Olavs Hospital HF Teknisk systemansvarlig Medisinsk nødmeldetjeneste St Olavs Hospital

Detaljer

Hvordan har og kan Nødnett forandre hverdagen i Norge. Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Vestfold

Hvordan har og kan Nødnett forandre hverdagen i Norge. Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Vestfold Hvordan har og kan Nødnett forandre hverdagen i Norge Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold Sårbarhet B&A Industri Helse Samband Transport Finans Strømutfall

Detaljer

Prosjektlederne Dag Erik Lauritzen og Bent Ottesen følger innlastingen av utstyr.

Prosjektlederne Dag Erik Lauritzen og Bent Ottesen følger innlastingen av utstyr. September 2008 Alarmsentral Brann Øst i gang med nytt nødnett Nå er overgangen til ny teknologi godt i gang ved den første alarmsentralen for brannvesenene. Installasjonen av utstyr er godt i gang ved

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland NYHETSBREV Nødnett Nr. 2 Februar 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE / DSB 110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland Onsdag 11. februar ble 110-sentralen i Haugesund Vestlandets

Detaljer

Nødnettdagene 24.03.2015. Nødnett og tunneler. 24/03/2015 Helge Eidsnes, regionvegsjef Region vest. Photo: NPRA

Nødnettdagene 24.03.2015. Nødnett og tunneler. 24/03/2015 Helge Eidsnes, regionvegsjef Region vest. Photo: NPRA Nødnettdagene 24.03.2015 Nødnett og tunneler 24/03/2015 Helge Eidsnes, regionvegsjef Region vest Photo: NPRA Statens vegvesen Fem regioner Riksveg: 10 500 km Fylkesveg: 44 000 Km Tunneler: 1 100 24/03/2015

Detaljer

Sambandsreglement. for. Kunde. Sett inn kundelogo. Dette sambandsreglement er godkjent av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).

Sambandsreglement. for. Kunde. Sett inn kundelogo. Dette sambandsreglement er godkjent av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Sambandsreglement for Kunde Sett inn kundelogo Dette sambandsreglement er godkjent av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Oslo, dato sign fyll inn navn Innhold 1. Generell info... 3 1.1 Revisjonshistorikk...

Detaljer

- når kommunikasjon blir kritisk. Vi er offisiell samarbeidspartner for:

- når kommunikasjon blir kritisk. Vi er offisiell samarbeidspartner for: - når kommunikasjon blir kritisk Vi er offisiell samarbeidspartner for: Vi er offisiell samarbeidspartner for: Tor Martin Karlsen Ingeniør data og elektronikk Radiokommunikasjon/ løsninger siden 1987 NORAKOM

Detaljer

Juni 2008 Reviderte nødnettplaner Evaluering Vision brukermanual og opplæringsmanual Hovedtyngden av BDO-opplæringen er gjennomført

Juni 2008 Reviderte nødnettplaner Evaluering Vision brukermanual og opplæringsmanual Hovedtyngden av BDO-opplæringen er gjennomført Juni 2008 Reviderte nødnettplaner Leverandøren av nødnettet, Nokia Siemens Networks (NSN), leverte i begynnelsen av mai nye planer for nødnettprosjektet etter å ha gjennomført replanleggingsaktiviteter.

Detaljer

Gjennomgang av abonnementsordningen for Nødnett

Gjennomgang av abonnementsordningen for Nødnett Gjennomgang av abonnementsordningen for Nødnett Februar 2016 2 Innhold SAMMENDRAG... 5 1. OPPDRAG FRA JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET... 7 2. PROSJEKTINNRETNING OG METODE... 8 2.1. PROSJEKTPLAN... 8

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

Velkommen til. HDOs kundeforum 21. januar 2015

Velkommen til. HDOs kundeforum 21. januar 2015 Velkommen til HDOs kundeforum 21. januar 2015 Velkommen til HDOs Kundeforum 2015 Vi vil med dette få ønske dere hjertelig velkommen til HDOs kundeforum den 21. januar 2015. Vi håper å få en god dialog

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.1 April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Brukerevaluering Nødnett trinn 1

Brukerevaluering Nødnett trinn 1 Brukerevaluering Nødnett trinn 1 Januar 2011 2 Litteraturliste 1. Innledning... 5 2. Metodikk... 5 2.1. Utvikling av spørreskjemaet... 5 2.2. Utvelgelse av respondenter til å besvare undersøkelsen... 6

Detaljer

25.05.2013. Nødmeldetjenesten. Noen (u)mulige muligheter. Fra 112-rapporten

25.05.2013. Nødmeldetjenesten. Noen (u)mulige muligheter. Fra 112-rapporten Nødmeldetjenesten Noen (u)mulige muligheter Fra 112-rapporten 1 Fra 112-rapporten Fra 112-rapporten 2 Brannmannen - Nr 5 2002 Kampen om 110-sentralene Lokaliseringsdebatten har allerede startet etter at

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Nytt nødnett hva betyr det for deg?

Nytt nødnett hva betyr det for deg? Nytt nødnett hva betyr det for deg? Politidirektoratet November 2009 Design: RM Grafika Trykk: Allkopi ISBN 978-82-92524-88-6 POD publikasjon 2009/13 3 Innledning Godt samband er politiets viktigste verneutstyr

Detaljer

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brannkonferanse i Tromsø 13.06.2012 Hans Kristian Madsen avdelingsleder Beredskap, redning og nødalarmering (BRN) 1 2 1 Status juni

Detaljer