Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013"

Transkript

1 Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013

2 VELKOMMEN 09:00 Velkommen v/ avdelingsdirektør i DNK Cecilie B. Løken 09:10 Vårt samfunnsoppdrag v/ DNK-direktør Tor Helge Lyngstøl 09:40 Nødnett i drift hver eneste dag v/ Cecilie B. Løken 09:50 Nødnett status for utbyggingen v/ utbyggingsdirektør i DNK Dagfinn Sjøvik 10:05 Teknologivalg i Nødnett v/ Telenors direktør for myndighetskontakt Erlend Bjørtvedt 10:20 Nødnett viktig for beredskapen i Norge v/ Per Olaf Torkildsen fra Politihøyskolen 10:35 Pause m/ samtalestand 10:50 Forbedringer i Nødnett: v/ Tor Helge Lyngstøl Saker i mediebildet v/ Cecilie B. Løken 11:25 Lokale forventninger og samarbeid v/ Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Anne Karin Hamre 11:40 Nye brukere i Nødnett v/ markedsdirektør i DNK Jostein Hesthammer 12:00 Samtalestand #nødnett SMS:

3 Vårt samfunnsoppdrag Tor Helge Lyngstøl, 04. april 2013

4 Innhold 1. Hva er Nødnettoppdraget? 2. Hvordan ble oppdraget til? 3. Hva er DNKs rolle? #nødnett SMS:

5 Hva i all verden er Nødnett? 1000 nordmenn ble i oktober 2012 spurt om Nødnett: 53 % vet ikke hva Nødnett er. 20 % vet at Nødnett skal bli nødetatenes radionett. 20 % tror Nødnett er nødnumrene 110, 112 og % mener brukerne er misfornøyd med Nødnett, mens 15 % mener brukerne er fornøyd. 38 % mener det har dårlig dekning. På Vestlandet tror 28 % at Nødnett finnes der de bor, 18% av trønderne tror det samme. 86% mener det er en viktig og riktig samfunnsinvestering «Ett nett som skal funke uansett om man ikke har penger på mobilen» «til krisesituasjoner» «opprettet etter 22.juli»

6 Nødnett er navnet på det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge Nødnett er primært et samband for tale i grupper basert på TETRA-standarden Nødnett gir avlyttingssikret og robust kommunikasjon der folk bor og ferdes

7 Fra separate radionett til ett felles nett Dagens systemer Egen infrastruktur Egne radiokanaler Kan avlyttes Nødnett Ressursdeling Felles radiokanaler Avlyttingssikret 113 Politi Brann Helse: landsdekkende nett 112 Helse Politi: ett nett per politidistrikt Andre 110 Brann: ca. 230 lokale radionett i kommunene Legevaktsentral 112 F. eks. Norsk Folkehjelp: ca radionett

8 Egenskaper ved Nødnett Internasjonal standard - TETRA Avlyttingssikret kommunikasjon med rask oppkopling (0,5 sek) Gruppesamtaler og direktesamtaler Tekstmeldinger og noe dataoverføring Nødknapp som gir GPS-posisjon og åpen linje Gode egenskaper for dekning og kapasitet Innebygget robusthet Kommunikasjon uten grenser

9 Nødnett kontraktsfestet leveranse Radionettverk Radioterminaler Kommunikasjonssentralløsninger Drift og vedlikehold Innføring i tre nødetater

10 Teknisk oppbygning Svitsj Nødnettet benytter eksisterende teleinfrastruktur. Denne søkes brukt på en måte som gir maksimalt redundant nødnett. Svitsj Basestasjonene i Nødnett koblet i ringer Totalt ca. 300 ringer Ca. 600 tilkoblingspunkter mot transmisjonsnettet Svitsj

11 Normal bruk av Nødnett (TMO) TETRA Trunked Mode TMO Fra én til mange ved bruk av nødnettets infrastruktur Figur : Sikkerhedsnet.dk (SINE)

12 Bruk av Nødnettradioer som «walkie-talkie» (DMO) TETRA direktemodus DMO Fra én til mange uten bruk av nettressurser i et lokalt avgrenset område Figur : Sikkerhedsnet.dk (SINE)

13 Muligheter til å kombinere via en «gateway» (TMO+DMO) DMO-dekningsområde TMOdekningsområde DMO-gateway Figur : Sikkerhedsnet.dk (SINE) En Gateway kan formidle TMO-trafikk til DMO-brukere lokalt

14 Dekning i hele Norge Begrensning: 17 % av landarealet er vernede områder Mål: Nær 100 % dekning der folk bor og 79 % av landarealet. Tilnærmet full dekning langs viktige ferdselsårer, i byer og tettsteder samt trafikkerte saltvannsområder Helikopterdekning (egne basestasjoner for helikoptre)

15 Prosessen for å etablere dekning: Grovplan Gjennomgang av plan med nødetatene lokalt. Grovplanen justeres Bygging Justeringer etter målinger og brukserfaring

16 Apropos «dårlig» dekning i Nødnett Mennesker bor og ferdes i all hovedsak i 5 % av landet. Byer/tettbebyggelse utgjør 0,75 % av fastlands-norge

17 Vegtunneler Nødnettdekning etableres som en del av utbyggingen når Tunnelen har analogt samband eller Tunnelen er over 500 meter lang og flere enn 5000 kjøretøy passerer per døgn per år (pr. desember 2006) Andre tunneler etter avtale med tunneleier/statens vegvesen Nye tunneler over 500 m skal i følge Statens vegvesen etableres med Nødnett Over 100 ekstra tunneler er så langt bestilt med dekning

18 Veien mot landsdekkende Nødnett

19 Brukerinvolvering i anskaffelsesprosessen

20 Ambisjoner og forventninger Daglig bruk Krav til funksjonalitet og dekning Ekstrem beredskap/uvær Krever store investeringer i robusthet Store hendelser Krav til kapasitet, opplæring, gode rutiner

21 Et nødnett kan realiseres på mange måter Tall knyttet til ulike ambisjonsnivåer (fra 1999) 1459 BS 1982 BS 2238 BS

22 Nødnett i noen andre land Land Areal km 2 Innbyggere (mill.) Innb./km 2 Antall TETRA basestasjoner Innb./basestasjon Nederland , Danmark , Belgia , Norge , Finland , Sverige Frankrike* Storbritannia Tyskland * Frankrike benytter TETRAPOL med BS i 400 MHz og 500 BS i 80 MHz.

23 Om Direktoratet for nødkommunikasjon Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. DNK ble opprettet i 2007 og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

24 DNKs plass i forvaltningen Regjeringen STAT JD.. HOD.. PDMT POD pdi pdi pdi PST DNK BDO DSB Hdir HDO RHF RHF RHF HF HF HF KOMMUNE Brannvesen Brannvesen Brannvesen Brannvesen Legevakt Legevakt Legevakt Kommuneleger Kommuneleger Kommuneleger

25 DNK og nødmeldetjenesten DNK mener intet om: Antall nødnummer Antall nødmeldesentraler Lokalisering av nødmeldesentraler MEN Nødnett rulles ut nå i høyt tempo Vi har i bestilling 333 arbeidsplasser for mottak av 110, 112 og 113. Disse skal leveres på bestemte steder. OG Vi registrerer at antall og lokalisering av sentraler diskuteres Det må tas beslutninger i tide for å unngå at nytt utstyr installeres for umiddelbart å bli tatt ut av bruk

26 DNKs hovedmål Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. Nødnett skal bygges ut og tas i bruk i hele landet innen utgangen av Samfunnet skal få mest mulig nytte av investeringen i Nødnett og tilhørende kompetanse.

27 Nødnett virker hver dag Status for drift av Nødnett Cecilie B. Løken

28 Drift av Nødnett og Nødnettutstyr Politiets dataog materielltjeneste Branns driftsorganisasjon i

29 Antall samtaler i Nødnett

30 Antall terminaler i bruk

31 Oppetid i Nødnett Radionettet var tilgjengelig 99,989 % i februar I snitt for siste år var det 99, % (mars 2012-feb 2013)

32 Fredrikstad Gassflaske eksploderte på Mills fabrikker i Fredrikstad ca kl 16:20. En mann drept og tre skadde. Store materielle skader

33 Nødnett-belastning Mange basestasjoner i Østfold, også utenfor Fredrikstad, fikk markant økning i trafikk etter kl. 16:15

34 22. juli Den store utfordringen

35 Nødnett-belastning 22.juli Røde Kors Politi Helse Brann Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl juli 2011 Erlang - et mål på teletrafikk (trafikktimer/time) = antall samtaler x gj.snitt varighet /60

36 Trafikk i travleste time fredager i juni - august 4,5 4 3,5 Travleste time Oslo sentrum kl Erlang 2,5 2 Travleste time Sollihøgda kl Travleste time Ullevål kl Sollihøgda Sentrum Ullevål 1,5 1 0, juni juli august

37 Foto: kystverket Kommunikasjon uten grenser - Nødnett gjorde arbeidet lettere. Nettet er sømløst og krysser kommunegrenser uten problemer. Det gir meget god ressursoversikt og gjør alt koordineringsarbeid lettere Innsatsleder Nils-Erik Haagenrud etter Godafoss grunnstøting februar 2011

38 Bedre samhandling Den etaten som kommer først frem til skadestedet deler informasjon med de andre. Ved å prate direkte kan man spare tid, og i en kritisk situasjon kan det være avgjørende. Innsatsleder Truls Fjeld, Søndre Buskerud politidistrikt

39 God lydkvalitet - Til tross for et høyt støynivå fra viftene inne i den 7 kilometer lange tunnelen var talekvaliteten god Beredskapsleder Johan Stokkeland Søndre Follo Brannvesen etter brann i Oslofjordtunnelen i mars 2011

40 God dekning Flere av våre folk meldte at Nødnett hadde god dekning langt inne i marka, samtidig som de ikke hadde dekning på mobilen Kai Roger Vatne Oslo Røde Kors hjelpekorps

41 Status for utbyggingen Dagfinn Sjøvik, prosjektleder

42 Nødnettleveransen Radionettverk basert på TETRA. Ca basestasjoner Drift og vedlikehold Trinn 2 Politi: 27 operasjonssentraler + særorgan Ca radioterminaler I bruk nå: Politi:ca.5200 Brann:ca Helse: ca.1300 Andre: ca. 450 Trinn 1 Brann: 24 alarmsentraler Helse: 23 AMK, 89 akuttmottak, 165 legevaktsentraler, 2 opplæringssentre

43 Utbyggingsplan Fase 5: 2014/15 Aktiviteter pågår i flere fase samtidig Etatene vil ta nettet i bruk på ulike tidspunkter innen en fase Politidistrikt for Politi og Brann AMK-område for Helse Fase 4: 2014 Fase 1: 2013 Årstallene viser når Nødnett er klart til bruk i det første politidistriktet i fasen og når første nødetat i fasen vil ta Nødnett i bruk Fase 3: 2014 Fase 2: 2013/14 Fase

44 Utbygging av landsdekkende Nødnett Nødnettet består av to hovedkomponenter: Radionett og Kjernenett Kjernenettet består av ekstra sikre lokasjoner med sentralene i nettet Ekstra sikker kommunikasjon mellom sentralene Det etableres nytt og forbedret kjernenett før oppstart fase 1 Alle brukere i fase vil løftes over på ny plattform i Q Utbygging og testing av kjernenett pågår

45 Utbygging av Radionettet Overordnet dekningsplan for hele landet foreligger Det er gjennomført dekningsmøter med etatene i alle fase Detaljplanlegging pågår DNK lytter til innspill fra etatene Utbyggingsaktiviteter pågår i fase 1,2 og 3 Viktig å sikre rask behandling av søknader nå nye stasjoner DNK gjennomfører møter med både kommuner og kommersielle aktører som Telenor, Norkring, Netcom osv. Fase 3 Fase 5 Fase 4 Fase 1 Fase 0 Fase 2 Grovplan: F0 240 BS F1 220 BS F2 340 BS F3 470 BS F4 320 BS F5 400 BS

46 Eks. Hordaland, kjøretøymontert dekning - grovplan Grovplan er utgangspunkt for møtene med etatene lokalt i hver fase Kart viser dekning med bilradio Bergen Tilbakemeldingene fra etatene resulterer i detaljert dekningsplan Etatene er i stor grad fornøyde med resulterende dekning Basert på kravet til signalstyrke Nødnett funger også under dette formelle kravet

47 Baser i Hordaland Grovplan Total antall stasjoner: 172 Innplassering på eksist. master: 148 Hvorav behov for masteforlengelse: Ny hytte: 7 16 Behov for ny mast & hytte: 6 Grønn = Nye stasjoner som må bygges Rød= stasjon på eksisterende tak Blå = samlokalisert med andre operatører Innplassering på tak/bygg: 18

48 Eksempler på basestasjoner

49 Innendørsdekning Økt signalstyrke i byer og tettsteder Full dekning inne er ikke praktisk mulig Prioriterte objekter, eksempler AMK-sentraler Legevakter, Akuttmottak Politistasjoner 110 sentraler, brannstasjoner Avklaring før oppstart DNK vil sikre avklarte forventninger før oppstart i fase 1-5 Forbedringstiltak iverksatt Målinger og justeringer i nettet Endringer i radioer og talegarnityr

50 Innføring i politiet Politiet har valgt en to-trinns innføring av Nødnett Innføringen går iht. plan Politiet er første etat inn i Nødnettet 9 politidistrikt i fase 1-3 har tatt i bruk første del av leveransen Installasjon av kontrollrom i fase 4 startet 2.april Første planlagte Go Live TETRA fase 1 i 2. halvår 2013

51 Innføring i brann Innføring i to steg TETRA Beslutningsstøtte (Vision) Fase 1 Redusert til fra 3 til sentral Lokalt prosjekt er startet opp Omorganisering av 110-sentralene DNK ruller ut som planlagt inntil endelig avgjørelse foreligger Første planlagte Go Live TETRA tidlig 2014

52 Innføring i helse Omfattende leveranse pga. antall kontrollrom AMK-sentraler Akuttmottak Legevaktsentraler Installasjon i kontrollrom i fase 1 startet Første planlagte Go Live TETRA tidlig 2014

53 Samarbeid og informasjon Kontaktmøter mellom DNKs direktør og fylkesmannen er gjennomført til og med fase 4 Informasjonsmøter med kommuneledelsen gjennomført til og med fase 3 DNK arrangerer halvårlige møter med fylkesberedskapssjefene Radioplanmøter med fylkesmannen gjennomført til og med fase 2, flere møter vil bli satt opp DNK er positive til å stille opp i aktuelle fora ved forespørsel (fylkesberedskapsrådsmøter o.l)

54 Kommunikasjon med Sverige Mulig i dag med enkle løsninger Fullverdig løsning under utvikling (ISI) To lands radioterminaler i samme talegruppe Sammenkobling av to lands talegrupper Roaming inn i nabolandets nett Leid linje Nødnett Rakel

55 Data i Nødnett DNK vil i løpet av 2013 gjennomføre en pilot på TEDS, som vil gi høyere datarater enn i dagens Nødnett Det planlegges utprøving av dataapplikasjoner med etatene og flere 3.parts leverandører Totalt planlegges 4-6 ulike applikasjoner som hver for seg demonstrerer TEDS og til sammen tilbyr nytte til hver nødetat. Under vurdering Slow-scan video med bildeoverføring Pasientdataoverføring med GPS sporing Mobil fingeravtrykksavlesing med DB oppslag Elektronisk skjemautfylling og innsending DNK vurderer andre teknologier i tillegg LTE er i dag kun aktuelt som tillegg for data

56

57 Teknologivalg i Nødnett Erlend Bjørtvedt, VP, Telenor Group

58 Fugleperspektivet To dominerende mobilteknologier i Europa GSM for sivile mobilnett (tale, data, bredbånd, inklusive UMTS og LTE) TETRA for profesjonelle og lukkede mobilnett (tale, data, m.m.) Helt ulike egenskaper og drivkrefter GSM sivilt, åpent, ikke-kryptert, enkelt, tregt, utbygging markedsdrevet TETRA profesjonelt, lukket, kryptert, avansert, raskt, ikke markedsdrevet

59 Bruke en annen teknologi? Jernbanen bygde ut GSM-R. Kan Nødnett gjøre det samme? Teoretisk sett ja, men: - Dekning frekvensene er for høye - Kapasitet frekvensene er opptatt - Funksjonalitet - oppfyller ikke krav - F.eks Direct Mode, Push-to-talk - Utstyr finnes ikke på markedet - Kostnader dyrere å bygge ut

60 Er Nødnett kostbart? Aftenposten melder at Stortinget fastsatte investeringen til 3,6 mrd kroner, mens kostnaden totalt kan bli 6,0 mrd kroner. Hva koster det å bygge mobilnett? Er Nødnett kostbart?

61 Er Nødnett kostbart? Aftenposten melder at Stortinget fastsatte investeringen til 3,6 mrd kroner, mens kostnaden totalt kan bli 6,0 mrd kroner. Hva koster det å bygge mobilnett? Er Nødnett kostbart? Nødnett NetCom Telenor

62 Er Nødnett kostbart? Aftenposten melder at Stortinget fastsatte investeringen til 3,6 mrd kroner, mens kostnaden totalt kan bli 6,0 mrd kroner. Hva koster det å bygge mobilnett? Er Nødnett kostbart? Investeringer i mobilnett hittil NetCom: 11,0 mrd kr Nødnett NetCom Telenor

63 Er Nødnett kostbart? Aftenposten melder at Stortinget fastsatte investeringen til 3,6 mrd kroner, mens kostnaden totalt kan bli 6,0 mrd kroner. Hva koster det å bygge mobilnett? Er Nødnett kostbart? Investeringer i mobilnett hittil NetCom: 11,0 mrd kr Telenor: 19,6 mrd kr 0 Nødnett NetCom Telenor

64 Er Nødnett kostbart? Aftenposten melder at Stortinget fastsatte investeringen til 3,6 mrd kroner, mens kostnaden totalt kan bli 6,0 mrd kroner. Hva koster det å bygge mobilnett? Er Nødnett kostbart? Investeringer i mobilnett hittil NetCom: 11,0 mrd kr Telenor: 19,6 mrd kr ++ 0 Nødnett NetCom Telenor

65 Hva betyr teknologien - SPEKTRUM Datakapasitet TETRA 380 NMT (Ice) 450 Fjernsyn LTE 800 GSM, UMTS 900 Luftfart Space GSM, LTE 1800 UMTS 2100 LTE 2600

66 Hva betyr teknologien - DEKNING Datakapasitet TETRA 380 NMT (Ice) 450 Fjernsyn LTE 800 GSM, UMTS 900 Luftfart Space GSM, LTE 1800 UMTS 2100 LTE 2600 Dekning

67 Hva betyr teknologien - KOSTNADER Datakapasitet TETRA 380 NMT (Ice) 450 Fjernsyn LTE 800 GSM, UMTS 900 Luftfart Space GSM, LTE 1800 UMTS 2100 LTE 2600 Dekning Utbyggingskostnader

68 Oppsummering teknologi TETRA - Oppfyller beredskapens krav - Alltid prioritet og kapasitet - Raskt, push-to-talk, m.m. - Autonom videreutvikling - Enestående dekning - Billig utbygging Utfordringer - Kombinasjonen med GSM - Begrenset datakapasitet - Løsninger utvikles

69 Takk for oppmerksomheten!

70 NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Per Olaf Torkildsen Politiinspektør/Politihøgskolen

71 NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Hvordan var det før? Side 2

72 NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE 22. JULI 2011 Nødnett fungerte som forventet under hele Innsatsperioden. I Oslo sentrum var nesten 1000 radioer i bruk. Ved Sollihøgda ble det registrert 300 radioer. Samtaletrafikken ble mer enn tredoblet umiddelbart etter eksplosjonen (..) og hold seg høy ut dagen. NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen Side 3

73 NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Oslo politidistrikt Hva om? Side 4

74 Samvirkeprinsippet NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Operativ uteledelse Side 5

75 NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE De frivillige spiller en sentral og integrert rolle i redningstjenesten og er naturlige brukere av Nødnett St.meld. 21 ( ) Terrorberedskap

76 NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Hva er viktig beredskapselementer i Nødnett? - Avlyttingsfritt radionett. Kryptert ende til ende for politiet. - Eget, robust nett uavhengig av teleoperatørene - Felles nett med nødetatene og andre beredskapsaktører - Felles regelverk og prosedyrer med andre brukere - Fleksibelt og tilpassingsdyktig nett Side 7

77 Felles instruktørutdanning samme sted (JKØ) NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Det er utviklet utdanningsmiljø for nødnett i Stavern. For oss på PHS har det vært viktig å få på plass en Felles utdanning for å utvikle en felles forståelse og en felles samhandling. Dette gir bl.a. Mulighet for flotte øvelser sammen Dette er samvirke i forkant! Side 8

78 Takk for oppmerksomheten! NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Twitter: Per_olaf

79 Forbedringer i Nødnett Tor Helge Lyngstøl, 4. april 2013

80 Fase 0 brukes og forbedres hver dag Fase 0 Ferdig 2010

81 De fleste brukerne er fornøyd Talekvaliteten/lyden med Nødnett er bedre enn med det gamle radiosambandet Det er positivt at vi har gått over fra det gamle radiosambandet til Nødnett 2 1 Dekningen med Nødnett er bedre enn med det gamle radiosambandet Politi (N=1351) Helse Østfold (N=54) Brann (N=160) * Nødnettundersøkelsen i 2010

82 ..men ikke alle har samme opplevelse

83 Brukeropplevd kvalitet Brukeropplevd kvalitet er DNKs første hovedmål Tiltak : Økt dialog med brukerne Faste driftsmøter med representanter fra nødetatene Erfaringssamlinger og særmøter for oppfølging Økt oppmerksomhet på opplæring, rutiner og øvelser Forbedringer på drifts- og feilmeldingsprosesser Tekniske forbedringer

84 Dialog med brukerne Faste driftsmøter med representanter fra nødetatene Faste møter på ledernivå med fagdirektoratene (POD, DSB og Helsedirektoratet) Erfaringssamling i juni 2012, nye planlegges i 2013 Konkrete oppfølgingsmøter med bl.a. PST OBRE (Oslo Brann- og redningsetat)

85 Opplæring og rutiner Nødnett er nytt og gir nye muligheter. God opplæring og gode rutiner er en forutsetning for optimal nytte Viktig med øvelser!

86 Drifts- og feilmeldingsprosesser Brukere og superbrukere (førstelinje) Etatsspesifikke driftssentre for brukerstøtte Politiets dataog materielltjeneste Branns driftsorganisasjon og andre brukere Leverandører Eier av Nødnett følger opp brukeropplevd kvalitet

87 Tekniske forbedringer Dekningsoptimalisering 193 kjente problemområder forbedret Justering av parametersettinger i nettet Vil gi styrket opplevd innendørsdekning Batterikapasitet 98 basestasjoner i trinn 1 oppdatert til 8 timers batterikapasitet Trafikkavviklingskapasitet 37 basestasjoner endret fra 1 baseradio til 2 baseradioer 3 basestasjoner endres fra 2 baseradioer til 4 baseradioer

88 Tekniske forbedringer (forts) Innendørsdekning Implementering av anlegg for innendørsdekning på 10 angitte lokasjoner. Måling av innendørsdekning på 100 lokasjoner Helikopter-dekning (AGA) Helikoptre som anvender AGA-radioer har hatt problemer over Oslo. Ekstra/ny basestasjon for helikoptre (AGA) i Oslo Basestasjonen satt i drift 13. september 2012 Oslo lufthavn Gardermoen Kapasitetsøkning på de to nærmeste basestasjonene / tuning av innendørsanlegg Gjennomgående analyse av lydkvalitet Hele lydveien, radioterminal-nett-kontrollrom-(mobil-)telefon

89 Måling av innendørsdekning

90 DMO-Repeater med Gateway-funksjon DMO-dekningsområde TMOdekningsområde DMO-gateway En Gateway kan formidle TMO-trafikk til DMO-brukere lokalt Figur : Sikkerhedsnet.dk (SINE)

91 Noen ønsker ligger utenfor oppdraget Daglig bruk Krav til funksjonalitet og dekning Ekstrem beredskap/uvær Krever store investeringer i robusthet Store hendelser Krav til kapasitet, opplæring, gode rutiner

92 Ønske om mer reservestrøm Land Minimum reservestrøm Reservestrøm på prioriterte Norge (ca BS) Sverige oppgradering 2012 (ca BS) Danmark (lite problemer med strømutfall pga. uvær mye av strømnettet ligger i bakken/få skogsområder) (ca. 500 BS) Finland (ca BS) Tyskland (ca BS) UK (ca BS) 8 timer på 85 % av BS 48 timer på 15 % av BS 24 timer på 52 % av BS 7 døgn på 48 % av BS 4 timer på 72 % av BS «Uendelig» på 28 % av BS (brenselceller med etterfylling). Disse 28 % dekker hele landet geografisk. 6 timer på alle BS 200 BS koblet til generator som gir lengre back-up 2 timer Prioriterte deler av nettet har lengre tids reservestrøm 6 timer på 60 % av BS 5-7 døgn på 40 % av BS

93 Ønske om dekning i flere vegtunneler

94

95 Spørsmål?

96 Aktuelle medieoppslag Cecilie B. Løken

97 Nødnettomtale i mars Nødnett i 70 tunneler Regjeringen forslår at de frivillige får Nødnett Kristines elbil på Florø lufthavn Hele historien om Nødnett (Aftenposten) «Beholder fasttelefon som et slags nødnett»

98 Florø:

99 De frivillige i Nødnett

100

101

102

103 Dekning

104 DNK satser på kommunikasjon og samfunnskontakt Stab for samfunnskontakt og kommunikasjon opprettet januar 2012 Mer allmenninformasjon: Nytt magasin, nye nettsider, pressehåndtering, økt ant. innsynsbegjæringer, seminar 4/4 og 6/6 Mer prosjektinformasjon: Lokalpresse, websider, informasjonsmøter med nødetatene, prosjektweb, nyhetsbrev (planlagt) Mer info til viktige samfunnsaktører: Møter med fylkesmenn, kommuneledelse, andre direktorater (PT, NVE, DSB, NSM, )

105 Naudnett lokale forventningar og samarbeid Nødnett-seminar, Oslo v fylkesmann Anne Karin Hamre

106 Forventningar (og håp) til naudnettet Trasse skaparverket og gi god flatedekning Tunnelar er ein del av vegnettet og må ha dekning Robust mot bortfall av ordinær straumforsyning og naturhendingar Inkludere andre brukargrupper enn naudetatar Frivillige organisasjonar Kommunar og fylkesmannsembete Statens vegvesen Kraftnæringa Handterlege kostnader

107 Litt annleis debatt om naudnett i «Annleisfylket» Ingen ting om stråling Lite om innandørsdekning Mykje om robustheit for bortfall av straum Enno meir om dekning i tunnelar

108 Brev til JBD Flatedekning på like linje med landet elles Erfaringar frå Dagmar nett som er robust mot straumbrot frivillige organisasjonar, kommunar og andre inn i nettet

109 Brev frå JBD Media har gitt feil inntrykk m.o.t. flatedekninga Tunneleigar er ansvarleg Dekning i tråd med avtale med vegvesenet Naudstraum Departementet arbeider med kriteriar for å ta inn nye brukargrupper

110 Brev til JBD Ikkje akseptabelt med dekning i mindre enn 1/3 av dei lange tunnelane brannar og andre redningsaksjonar i tunnelar dårleg standard på tunnelane sentralisering av sjukehus ambulansetrafikk

111 Dekning i tunnelar = dekning i 28 av 98 tunnelar på meir enn 500 meter

112 Fjærlandstunnelen m Bergstunnelen m Frudalstunnelen m Vadheimstunnelen m Høyangertunnelen m

113 Tunnelar forts. Ca-kostnader for å få naudnett i tunnelar utan dekning: Riksvegtunnelar: 150 mill. kr. Fylkesvegtunnelar: 250 mill. kr.

114 Vedlikehaldsetterslep Manglande dekning kjem på toppen av allereie stort vedlikehaldsbehov

115 Fordelar og ulemper med naudnett + Vil gi betre dekning enn det analoge nettet Er avlyttingsfritt Gjer det mogleg å betre samhandlinga mellom naudetatane Tunneldekninga Robustheit Driftskostnader Kan få inn andre brukarar

116 Nye brukere i Nødnett Markedsdirektør Jostein Hesthammer

117 Trinn 2 vedtatt i Stortinget 9. juni 2011 Det ble fattet enstemmig vedtak om videre utbygging av Nødnett. Startskuddet for å tenke bruk av Nødnett i en enda bredere sammenheng

118 Kap Behov for Nødnett Alle organisasjoner med et nød- og beredskapsansvar skal få mulighet til å knytte seg til nettet på sikt. Det legges vekt på å oppnå størst mulig samfunnsmessig gevinst gjennom en bred utnyttelse av Nødnett.

119 Er vi beredt til å løse flokene?

120 Nye brukere i Nødnett «En bred utnyttelse av Nødnett har vært et hovedmål fra begynnelsen av prosjektet, og Stortinget har flere ganger påpekt at flere brukergrupper skal få anledning til å ta i bruk Nødnett» (Prop. 100 S ( )) «Det vil etableres beslutningskriterier for valg av hvilke nye brukergrupper som bør prioriteres»

121 Flere brukere ulike behov og krav Redningsressursene Sivilforsvaret Redningshelikopter Hovedredningssentralene Frivillige hjelpeorganisasjoner Redningsselskapet Andre beredskapsbrukere El-forsyning Forsvaret Kommunal beredskap Tollvesen Industrivern Oljevern Kystverket Fengselsvesen Annen statlig beredskap Viktige samfunnsmessige tjenester Pleie- og omsorgstjenesten Veivesen Trafikketater Havnevesen Teknisk etat i kommunene

122 Kommunikasjon - når en krise får stort omfang i en region Kommuneberedskap kommunens kriseledelse Brann og Politi Frivillige Kommunelege/Legevakter/Akuttmottak Behandlingssteder (pleie- og omsorg, hjemmehjelp) Fylkesmann/Fylkesberedskapsrådet Sivilforsvaret og Forsvaret Veivesen / Havnevesen /Teknisk etat E-forsyningen (lokale everk, samarbeidspartnere, Statnett)

123 Potensialet i flere brukergrupper Eneste landsdekkende sambandsstruktur for gruppekommunikasjon - investeringen får en bedre utnyttelse med flere grupper og er tilrettelagt for dette Samfunnets evne til krisehåndtering øker (f.eks. ved ekstremvær) Samvirke kan utvikles erfaringsutveksling på tvers Mer innendørs- og utendørsdekning finansiert utenfor Nødnett Økonomiske bidrag gjennom abonnementsordningen 8

124 Utvidet bruk i helsevesenet? Rakkestadprosjektet etablert i 2010 Samarbeid - Rakkestad kommune med Sykehuset Østfold HF og Helsedirektoratet Kan det nye nødnettet effektivisere og forenkle samhandling mellom AMK, ambulansetjenesten, vaktlegene og kommunens pleie- og omsorgstjeneste? Rapport mars hovedkonklusjon: Nødnettet forenkler og forsterker samhandlingen mellom AMK-sentralen, ambulansetjenesten og kommunens legeressurser og de kommunale pleie- og omsorgstjenestene.

125 Gla melding til frivillige organisasjoner Pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet, Nr.: «Gir frivillige organisasjoner utstyr og tilgang til Nødnett» Prøvebruk siden Ski-VM 2011 Et utvalg organisasjoner i FORF har hatt tilgang på et begrenset antall radioterminaler i forbindelse med evalueringen av TRINN 1 utbyggingen

126 Gla melding til frivillige organisasjoner Erfaringsrapport foreligger Tilbakemeldingene fra prøvebruken av Nødnett er overveiende positive. Bedre dekning enn brukerne er vant til og dekningen i utmark har vært så mye bedre enn med analogt nett og mobil. Radioterminalene oppleves som solide Det er viktig å ha muligheten til å kunne kommunisere med Nødetatene i en redningsaksjon uten Nødnett blir dette vanskeligere enn det har vært Regjeringen foreslår at staten dekker førstegangsinvesteringen i brukerutstyr og abonnementsavgifter

127 Kriterier for hvem skal med? Hypotese organisasjonen bør oppfylle minst ett av kravene ha et definert ansvar innen redning og/eller beredskap har tett kontakt med nød- og beredskapsorganisasjoner i utførelsen av sine oppgaver er eier eller operatør av kritisk infrastruktur er ansvarlige for kritiske samfunnsfunksjoner utøver viktige tjenester av et visst omfang med stor betydning for samfunnet Andre? Landegrenser?

128 Brukere av Nødnett i Trinn 1-omr. Ordinær drift Brann, politi og helse i 54 kommuner i første utbyggingstrinn Norges Bank Stortinget Stortingets biltjeneste Departementenes servicesenter Statsministerens kontor biltjeneste Krisestøtteenheten / Kriserådet Sivilforsvaret Prøvedrift Røde Kors Hjelpekorps Redningsselskapet Norske Redningshunder Norsk Folkehjelp NSB Hafslund Akershus energi NVE DNK er i oppstartsfase med flere, blant annet Hovedredningssentralen 13

129 Takk for meg!

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.1 April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS Nyhetsbrev Juni 2013 Nødnett Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet i DSB Ny prosjektleder Tom Haakenstad er på plass i Nødnettprosjektet i DSB og gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter. Større

Detaljer

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd OFFENTLIG VERSJON 7. februar 2014 Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd Utarbeidet for Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) 28. januar 2014 Oslo Economics Report number 2013-28 Project

Detaljer

Sikker kommunikasjon når det gjelder

Sikker kommunikasjon når det gjelder Nødne er mulighetenes verktøy Ville aldri gå lbake l det gamle ne et Stor nget: Nødne er vik g satsing på samfunnssikkerhet side 12 Side 16 Side 7 Sikker kommunikasjon når det gjelder 1 Det livsviktige

Detaljer

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust.

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. ÅRSRAPPORT 20 14 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Nødnett status og aktuelle prosjekter

Nødnett status og aktuelle prosjekter Nødnett status og aktuelle prosjekter Øyvind Hagen Karlsen og Marianne Storrøsten, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. januar 2015 Agenda: Kort om (noe av dette) DNK generelt Status utrullingen og brukere

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

En overordnet beskrivelse og

En overordnet beskrivelse og En overordnet beskrivelse og vurdering av nødnettsystemets drifts- og vedlikeholdskonsept i trinn 1 Direktoratet for nødkommunikasjon 30-Apr-10 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway

Detaljer

Nye brukergrupper i Nødnett

Nye brukergrupper i Nødnett Nye brukergrupper i Nødnett Frokostmøte, Oslo 18.09.2014 Markedsdirektør Jostein Hesthammer Veien videre med Nødnett - bedre beredskap er drivkraften Alle organisasjoner med et nød- og beredskapsansvar

Detaljer

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets trinn 1 Rapport 31. oktober 2012 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning oppdrag og metode... 7 1.1 Om oppdraget... 7 1.2

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle

Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle FORF Seminar 2005 19. november 2005 Tor Helge Lyngstøl Prosjektleder nødnettprosjektet Visjon Et felles digitalt samband for nød- og beredskapsetater skal bidra

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

Sanitet I FOKUS. Fjellsikkerhet. Fagblad. issw 2014. nå kommer nødnett. Høst er utetid. frie luftveier. vi tar i bruk nødnett i 2014

Sanitet I FOKUS. Fjellsikkerhet. Fagblad. issw 2014. nå kommer nødnett. Høst er utetid. frie luftveier. vi tar i bruk nødnett i 2014 Fagblad Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Nr 4-2013 nå kommer nødnett vi tar i bruk nødnett i 2014 issw 2014 internasjonal skredkonferanse

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Nyhetsbrev Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Motorola har nå etablert en egen web shop som dekker alle tilbehør som er definert i

Detaljer