Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?"

Transkript

1 Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes?

2 Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk og kommunikasjonsteknisk system for varsling og håndtering av henvendelser om behov for akuttmedisinsk hjelp og kommunikasjon innen helseog omsorgstjenesten.

3 Gamle radionett vs nytt nødnett

4 AMK Østfold Ta i mot henvendelser over telefon Prioritere Iverksette og varsle Gi råd/veiledning Følge opp oppdrag Styre og koordinere Sikre tilgjengelighet og kommunikasjon Koordinering og samordning Finnes ingen elektronisk samhandling mot kommunen.

5 AMK Sykehuset Østfold AMK sentral etablert i Fredrikstad 1993 Mottar 113 telefoner fra hele Østfold Mottok telefoner 2013 Mottok totalt telefoner 2013 Har også et ansvar om å varsle inn over i sykehuset om akutt syke og skadde pasienter som kommer inn.

6 Er alltid bemannet med: Sykepleier har det medisinske ansvaret. Tar i mot 113 telefoner, veileder innringer Fastsetter kriterier etter Indeks Varsler lege på sykehuset hvor pasienten skal Koordinator har ansvaret for koordinering Tar i mot ambulansebestillinger Sender ut koordinerer alle ambulanser og leder aksjoner. Har et overordnet ansvar for beredskap Begge skal kunne overta hverandres oppgaver og begge har et selvsteding ansvar for å opptre forsvarlig.

7 20. september 2010 Klokken 10:00 AMK Østfold var første AMK sentral i Norge som tok i bruk Nødnett.

8 Mange mulige brukere Trafikketater Veivesen Forsvaret Havnevesen Tollvesen Kommunal beredskap Sivilforsvaret Elforsyning Viktige samfunnsmessige tjenester Industrivern Andre beredskapsbrukere Redningshelikoptre Redningsressurser Politi Helse Kjernebrukere Teknisk etat i kommunene Oljevern Hovedredningssentralene Brann Vaktselskaper Kystverket Fengselsvesen Frivillige hjelpeorganisasjoner Pleie-og omsorgstjenesten Annen statlig beredskap

9

10 Den livreddende kjeden. AMK EKG LEGEVAKTSENTRAL FAST TRACK/ RØD LØPER HJERTE HJERNE TRAUME AKUTTMOTTAK LEGE I VAKT HJEM LEGEVAKT LOKAL- MEDISINSK SENTER LOKAL- SYKEHUS STORT SYKEHUS HELSE- PERSONELL 14

11 Utfordringen nå, og i fremtidens helsetjeneste Unødvendig mange, havner her Potensialet!

12 Nasjonale grep - Samhandlingsreformen Endret oppgavefordeling Dreining mot lokale tilbud Store strukturelle endringer Regionalisering

13 Gode gevinster for pasientene: Bedre håndtering ved akutt alvorlig sykdom og skade. Legge til rette for pasientforløp på beste effektive omsorgsnivå Raskere varsling av helsepersonell Sikker utveksling av pasientinformasjon En sammenhengende koordinert helsetjeneste..

14 Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 4. Samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene: RHF og kommunene skal sikre rasjonell koordinert innsats i den akuttmedisinske kjeden, og at den er samordnet med øvrige nødetater. Akuttmedisinske tjenester skal tilrettelegge for trening i samhandling. Akuttmedisinske tjenester skal kommunisere på tvers av etablerte kommune- og regiongrenser i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett.

15 Utfordringer i komunene 2. Vaktlegenes tilgjengelighet i nødnettet Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 7 Ansvarsforhold Kommunen har ansvaret for: c) Kommunikasjonsberedskap og nødvendig kommunikasjonsutstyr for helsepersonell i akuttmedisinsk beredskap i kommunen Helsepersonell i vaktberedskap skal være tilgjengelige i Nødnett. Varsling av lege/legevakt skal sikre rask varsling og involvering av legevaktslege lokalt. Sistnevnte vil bli særlig viktig ift samhandlingsreformen og etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp senger

16 Tjenesteavtale 3: Retningslinjer for innleggelse i sykehus AMK EKG LEGEVAKTSENTRAL FAST TRACK/ RØD LØPER HJERTE HJERNE TRAUME AKUTTMOTTAK LEGE I VAKT HJEM LEGEVAKT LOKAL- MEDISINSK SENTER LOKAL-SYKEHUS STORT SYKEHUS Tjenesteavtale 11: HELSE- PERSONELL Omforente beredskapsplaner Samarbeid om planer for den akuttmedisinske kjede Tjenesteavtale 6 og 7: Veiledning Kompetanseøkning Faglige nettverk Revisjon og oppdatering

17 Direkte gevinster med Nødnett. Gevinstområde Helsepersonell i vakt er tilgjengelige i nødnett Samhandling internt i helsetjenesten Identifiserte direkte gevinster Lege i vakt er umiddelbart tilgjengelig i nødnett Ambulansetjenesten er umiddelbart tilgjengelig i Nødnett Hjemmesykepleien/LV/andre kan kontakter AMK over Nødnett Omforente prosedyrer for helsetjenesten Helsepersonell i vakt deler informasjon i felles tale grupper og en-til-en samtaler Styrket Akuttmedisinsk samhandling I Østfold Hva trenger ambulansen og vite? Kjente sykdommer, faste medisiner, pågående behandlinger og utredninger. Ta med innlegges brev fra lege eller utdrag journal Felles informasjonsdeling via datasystemer. I fremtiden

18 Nødnett blir helsetjenestens nasjonale kommunikasjonsnett på tvers av kommune- og regionsgrenser i akuttmedisinske situasjoner. Helsepersonell kan raskt og sikkert varsles i Nødnett og trygt kunne formidle sensitiv informasjon. Helsepersonell kan i Nødnett umiddelbart varsle dersom deres egen sikkerhet er truet, gjennom prioritert sikkerhetsalarm. Kommunene og RHF/HF ene etablerer prosedyrer og samarbeidsavtaler om bruk av Nødnett til kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner og i beredskapssituasjoner i lys av samhandlingsreformen. Helsepersonell i vakt bruker Nødnett i samvirke med de andre nødetatene, basert på omforente prosedyrer. Nødnett gir standardiserte data om trafikkmønster, svartider og bruksmønster.

19 Et hverdags eksempel 08:31 - Melding om trafikkulykke i Rakkestad 08:32 - Ambulanser varsles Ca 23 min. utrykningstid 08:33 - Luftambulanse varsles 40 min. utrykningstid 08:32 lege varsles 8 min Utrykningstid Brann som er fremme først melder og kritisk syk pasient og flere andre skadd. To lokale leger ankommer stedet noen min.

20 Samhandling i praksis

21 Et hverdags eksempel 1431 Hjemmesykepleien i Rakkestad, kommer hjem til en bruke med lårhalsbrudd AMK varsles via Nødnett 1437 Ambulanse på vei, går over i talegruppe til kommunen hjemmesykepleien og ambulanse deler informasjon om pasientens tilstand og helseopplysninger. Taushetsplikt

22 e Fremtid ønsker Kommunen må i større grad utnytte muligheter i Nødnett Etablere god rutiner med vaktlege funksjonen. Opplæring, utstyr og kjøretøy. Her finnes god IKT systemer for samhandling vaktlege og AMK. IKT systemer som snakker sammen. Større lokal ivaretagelse av pasienter som blir akutt syke.

23 Norges største IKT-prosjekt- hvordan tar vi dette i bruk HELSE RADIONETTVERK Nærmere 2000 basestasjoner KOMMUNIKASJONSSENTRALER HELSE 19 AMK 89 akuttmottak 165 LV-sentraler BRANN 24 alarmsentraler POLITI 27 operasjonssentraler

24 Avlytting av GSM mobiltelefon Klipp fra 25. mai 2012 Mobil utrygghet Justiskomiteens leder Per Sandberg (Frp) følte stort ubehag. Post- og Teletilsynets direktør Torstein Olsen ble skremt. Statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i Samferdselsdepartementet er dypt bekymret. Reaksjonene er sterke etter at DN demonstrerte hvor lett det er å spore en mobiltelefon og skaffe tekniske data for å kunne avlytte en person. Testen ble gjort ved å spore telefonen til Per Sandberg. I samme artikkel påpekte en tysk sikkerhetsekspert store svakheter ved den beskyttelsen de norske mobilnettene har mot sporing og avlytting av mobilkundene. Datatilsynet anser ikke mobiltelefon som tilstrekkelig sikker i henhold til kravene i personopplysnings- loven for å overføre sensitive personopplysninger, men godtar allikevel bruk av mobiltelefon som en midlertidig løsning inntil felles digital Nødnett er utbygd nasjonalt. Kilde: Rundskriv IS-10/2005 av fra Sosial- og helsedirektoratet 4

25 Takk for oppmerksomheten Våre leve regler på AMK: Vi behandler pasienter, samarbeidspartnere og hverandre med høflighet og respekt. Alle som ringer AMK skal oppleve Kvalitet - trygghet respekt.

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015 AMK Østfold 3 Medisinsk Nødmeldetjeneste Fredrik 3 Westmark - ambulansearbeider fra 999 ved Sykehuset Østfold - AMK Østfold fra 2007 som AMK-koordinator - fra 20 vært systemansvarlig/opplæringsansvarlig/seksjonsleder

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler ISBN: -13: 978-82-996335-6-7 ISBN-10: 82-996335-6-7 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014 v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/8723-18 Saksbehandler: Vegard Nore Dato: 01.07.2014 Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede 2. utgave 31.07.2012 Forord Dette dokumentet er et resultat av et arbeid som ble gjennomført i perioden juni 2011 mai 2012. Arbeidet er finansiert av Helsedirektoratet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging Samarbeidsavtaler Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune (heretter kalt kommunen)og Akershus universitetssykehus HF (heretter kalt Ahus). 2. Bakgrunn

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Rapport IS-1984 Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 22.juli 15.25 Læring for bedre beredskap Umiddelbart etter eksplosjonen dirigerte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral helseressurser

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Foto: NVE Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 04 07 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Innhold Forord Sammendrag. Innledning...8.. Organisering av arbeidet med revisjon av planen...

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus 1 1. m a i 2 0 1 2 Når alarmen går Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Momenter AMK-sentralene Kjeden som redder liv Prinsippene for redning

Detaljer

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets trinn 1 Rapport 31. oktober 2012 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning oppdrag og metode... 7 1.1 Om oppdraget... 7 1.2

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer