Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler?"

Transkript

1 Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler? Brannvesenkonferansen

2 Innhold Presentasjon av anbefalingene fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt gitt Videre prosess- fra anbefalinger til synlig bedre nødmeldingstjeneste for publikum

3 St. vedtak 412, 8. mars 2012 «Stortinget ber regjeringen fremme egen sak om felles nødnummer, slik Stortinget tidligere har forutsatt.» 3

4 Bakgrunn og oppdrag Bakgrunn: Stortingsvedtak nr. 412, 8. mars 2012: «Stortinget ber regjeringen fremme egen sak om felles nødnummer, slik Stortinget tidligere har forutsatt.» Oppdraget: Levere et beslutningsgrunnlag for en forbedret fremtidig nødmeldingstjeneste, herunder vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig med felles nødnummer og felles nødsentraler. Fokus i utredningsarbeidet: Rask og effektiv, høy kvalitet, tversektoriell forankring på alle nivåer 4

5 Utredning etter KVU-metodikk Sikre opplevelsen av gjensidig respekt og forankring Sikre felles forståelse Sikre tverrsektorielt eierskap til fremdrift Behov Mål Krav Anbefalinger

6 Felles nødnummer og felles nødsentral Det er ikke avdekket behov for verken felles nødnummer eller felles nødsentraler Felles nødnummer Publikum kjenner godt til dagens tre nødnummer og er i stand til å nå tjenesten Rask og direkte kontakt med fagkyndige operatører er publikums største behov Dagens ordning med tre nummer er ikke grunnen til feil i utførelsen av tjenesten Felles nødsentraler Det er ikke modenhet i nødetatene til å håndtere en slik omfattende endring nå Vil kunne kreve ny lovgivning Vil kunne kreve en ny felles styringsstruktur Høy risiko for å hemme andre pågående OU prosesser Det er ikke fremkommet behov for å slå sammen tjenesten for to eller tre etater Det er et behov i de tre nødetatene å beholde nødmeldingstjenesten integrert i egen virksomhet 6

7 Forbedringsområder Etatene er omforent om at forbedringer må gjennomføres innenfor seks områder. Kapasitet Kompetanse Teknologi Tolkning av lovverk Styring og forvaltning Organisering 7

8 Anbefalinger i sluttrapport Umiddelbar igangsetting av tverretatlig forbedringsarbeid innenfor de seks definerte områdene Videreføring av dagens ordning med tre nødnummer Videreføring av ordningen med etatsinterne nødsentraler Størst mulig grad av samlokalisering av nødmeldingssentralene 110 sentralene samlokaliseres med politiets operasjonssentraler i kommende reform. Lokalisering av 113 utredes av helse i Reduksjon av antall nødsentraler Umiddelbar oppstart av planleggingsaktiviteter

9 Beslutning om oppstart av planlegging Regjeringen har besluttet oppstart av planleggingsfase for å følge opp anbefalingene fra utredningen «Nasjonalt nødmeldingsprosjekt»

10 Politisk avtale mellom regjeringen og Venstre pkt 13.2 «Brann og redningsetatenes nødmeldesentraler skal samlokaliseres med politiets operasjonssentraler. De nye sentralene skal klargjøres slik at Helsevesenets AMKsentraler også kan plasseres på samme sted»

11 Prop. 61 LS ( ) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen nærpolitireformen) for Stortinget (6. mars 2015) kap Regjeringen legger opp til at alle de seks forbedringsområdene som ble anbefalt fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt skal følges opp og sees i nær sammenheng med gjennomføringen av Nærpolitireformen. Proposisjonen skal nå i løpet av våren behandles av Stortinget. Det pågår nå høringsrunde. Det etableres nå beslutnings- og finansieringsstrategier for å følge opp proposisjonen og regjeringens politikk. Berørte underliggende etater i justissektoren får i disse dager i oppdrag å starte planleggingen av samlokalisering av 110 sentraler med de nye operasjonssentralene i politiet. Helsetjenesten involveres i planleggingen

12 Program for forbedringer av nødmeldingstjenesten (PFN) Etableres tverretatlig program forankret på dep. nivå for å ivareta de tverretatlige aspektene og sikre gevinstrealisering av en rekke tiltak i underliggende organ. Programmet etableres i disse dager oppstart medio april. JD, HOD og KMD i Programstyret POD, DNK, DSB, Hdir, RHF involvert Programmet skal sørge for at de rette tiltak blir igangsatt på en strukturert måte i de tre nødetatene og følge disse aktivitetene helt til synlige gevinster kan dokumenteres.

13 Videre prosess må koordineres opp mot andre aktiviteter

14 Mål for planleggingsfasen i 2015 Legge frem for regjeringen en tverretatlig plan for forbedringer av nødmeldingstjenesten. Tre nødetater En koordinert nødmeldingstjeneste Alltid tilgjengelig for PUBLIKUM i en nødsituasjon