Sluttbrukerkurs Aurskog Høland kommune. Sepura

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttbrukerkurs Aurskog Høland kommune. Sepura"

Transkript

1 Sluttbrukerkurs Aurskog Høland kommune Sepura

2 Mål for kurset Deltagerne skal etter endt undervisning: vite Nødnettets oppbygning og virkemåte kunne bruke radioterminalene med deres funksjoner kunne fleetmap i egen organisasjon kjenne til sambandsreglementene kunne samhandle via Nødnett med nødetatene kunne uføre enkel feilsøking og vedlikehold

3 Nødnett film

4 Funksjonalitet

5 Mulighetene Redningsressursene Sivilforsvaret Redningshelikopter Hovedredningssentralene Frivillige hjelpeorganisasjoner Redningsselskapet Andre beredskapsbrukere El-forsyning Forsvaret Kommunal beredskap Tollvesen Industrivern Oljevern Kystverket Fengselsvesen Annen statlig beredskap Viktige samfunnsmessige tjenester Pleie- og omsorgstjenesten Veivesen Trafikketater Havnevesen Teknisk etat i kommunene

6 Egenskaper ved Nødnett Internasjonal standard - TETRA Avlyttingssikret kommunikasjon med rask oppkopling (0,5 sek) Gruppesamtaler og direktesamtaler Tekstmeldinger og noe dataoverføring Nødknapp som gir GPS posisjon og åpen linje God dekning og kapasitet Innebygget robusthet (Ring reservestrøm-stand alone DMO) Kommunikasjon uten grenser

7 Noen begreper Radioterminal: det vi tidligere har kalt radio Fleetmap: Programmeringsgrunnlag og talegruppe-oversikt Talegruppe: det vi tidligere har kalt kanal PTT (Push-to-talk): sendeknapp ISSI: Hver radioterminal har et unikt telefonnummer i Nødnett TMO: Samtale i nettverket (gruppesamtale eller 1-1 samtale) DMO: Samtale utenfor nettverket (gruppesamtale)

8 Nødnettets oppbygning På overordnet nivå består Nødnettet av tre hovedelementer: 1. Et kjernenett - "intelligensen" i nettverket 2. Et radionettverk med svært høy dekningsgrad for radioterminaler innendørs og utendørs 3. Et transmisjonsnett som transporterer tale og data mellom kjernenettet, radionettverket og kommunikasjonssentralene

9 Teknisk oppbygning Svitsj Nødnettet benytter eksisterende teleinfrastruktur. Denne søkes brukt på en måte som gir maksimalt redundant nødnett. Svitsj Basestasjonene i Nødnett koblet i ringer Totalt ca. 300 ringer Ca. 600 tilkoblingspunkter mot transmisjonsnettet Svitsj

10 TETRA to gruppemoduser / mode Trunked Mode Operation TMO (bruker nettverket) Direct Mode Operation DMO (bruker ikke nettverket) TMO og DMO Forskjellig funksjonalitet Brukes i ulike situasjoner Terminaler som er i ulik mode kan ikke kommunisere med hverandre

11 Gruppesamtale i nettet - TMO Fra en til mange ved bruk av nødnettet

12 TETRA 1:1 samtale i nettet - TMO Ring til - «Beredskapsansvarlig i kommunen» Hel- eller halv duplex «Hallo jeg ser hvem som ringer - er det krise hos dere?»

13 Direct Mode DMO utenfor nettet Fra en til mange uten bruk av nettressurser. I et lokalt avgrenset område

14 DMO-repeater Utvider DMO-dekningsområdet REPEATER

15 Gatewayfunksjon DMO-dekningsområde GATEWAY TMOdekningsområde En gateway kan formidle TMO-trafikk til DMO brukere lokalt Figur : Sikkerhedsnet.dk (SINE)

16 Gateway film

17 Dekning Målsetningen: Nær 80% av Norge og ca. 100 % av befolkningen skal ha dekning DNK får ikke bygge nye master i nasjonalparker (16% av arealet) Steg 1- sikre rask utbygging : Grovplan Detaljplan Utbygging Måling av oppnådd dekning korrigering Steg 2 etterfylling etter erfaring fra bruk

18 Innendørsdekning Økt signalstyrke i 22 største byene Økt signalstyrke 5 km radius rundt brannstasjoner Prioriterte objekter, eksempler AMK-sentraler Legevakter, Akuttmottak Politistasjoner 110 sentraler, brannstasjoner Ambulansestasjoner Forbedringstiltak iverksatt Målinger og justeringer i nettet Endringer i radioer og talegarnityr Håndteringen av tilbakemeldinger Mobile signalforsterkere

19 Talegruppe Ha respekt for at det bare er en person som kan snakke om gangen ved kommunikasjon i en talegruppe. De andre må vente til den som snakker slipper PTTknappen, før de kan snakke Bruk derfor korrekte ekspedisjonsuttrykk og kallesignaler og tilstreb å begrense tiden du snakker Hvis det er mye trafikk i en talegruppe så vurder å bruke flere talegrupper

20 Lytting tar kapasitet Lytting på talegrupper tar kapasitet fra nettverket når det er trafikk i talegruppen. Vær derfor bevisst på hvilken talegruppe du lytter på og om det er tjenstlig nødvendig Slå av radioterminaler som ikke er i bruk

21 Regler for bruk av Nødnett Sambandsreglement styrer og regulerer bruk av Nødnett Noen funksjoner har prioritet (forkjørsrett) foran andre (eks.sikkerhetsalarm og call-out) Ha respekt for at det er andre brukere av radionettet Ved større hendelser som medfører mye trafikk i Nødnett, er det viktig å følge sambandsreglementene og respektere hverandre for å tilstrebe flyt i trafikken

22 Liten eller redusert kapasitet Hvis du er på et sted hvor det er naturlig å anta at det er få basestasjoner og dermed liten kapasitet, så vær bevisst på hvilke funksjoner du benytter Unngå bruk av 1-1 samtaler med radioterminaler som er fysisk nær deg Vurder bruk av DMO og SDS for å avlaste nettverket

23 Radioterminaler

24 Terminaler Sepura STP9000 Sepura SRG

25 STP Spesifikasjoner Størrelse (H,B,D) 133 x 61 x 32 (37,5) mm Vekt 250 g / 275g Frekvensområde Mhz Sendestyrke 1,8 W Batteri standard 1160 mah Støv/Vannsikker IP67 Batteri middel 1400 mah 18 timer 400 ladinger Batteri høy 1880 mah GPS Operativ i temp -30 c c Fargedisplay LCD 30x38mm + Flere fremtidige muligheter med Kontaktliste 2000 oppføringer tanke på funksjonalitet Talegrupper 9900 i TMO/DMO

26 Sepura STP9000 Av/På/Modus Alarmknapp Flerfarget LED Versjon 1.0 Blå LED Valgknapp på siden Tastelås PTT Venstre valgknapp Høyre valgknapp Høyttaler plassert bak tastaturet

27 Sepura STP9000 Naviratt: Volum Talegrupper Tilbehørskontakt Monofon Headsett Mikrofon til halv duplex samtaler Høyttaler til telefon og full duplex samtaler Mikrofon til full duplex-samtaler

28 Sepura STP9000 Plass til ID-merke Antennekontakt Feste til bæreveske/ belteklips Valgknapp på siden PTT Batteri

29 Displayet Radio ISSI Talegruppe Gjeldende TG mappe Batteristatus Klokkeslett (UTC) Nødnett stiller ikke klokken til sommertid Dette må brukeren selv stille inn Tilknyttet nødnett Beskrivelse til valgtastene (valgbare)

30 LED indikasjon Venstre side - flerfarget Rød blink Ikke på nett Rød fast PTT Sikkerhetsalarm utløst Lading Orange = lader Grønn = full-ladet Høyre side BLÅ Blinker ved tapte hendelser

31 Noen av ikonene i displayet PTT Samtale Tapt anrop Signalstyrke Batteri Tastelås Volumindikator Lader tilkoblet Repeater Gateway Lavt batteri Vri navirattet i pilens retning Ulest melding

32 Radioterminalens oppbygning Tastene kan ha flere funksjoner Kort trykk Langt trykk Noen knapper å nevne Sikkerhetsalarm knapp Valgtaster under displayet Hold inne for å endre snarvei Navigasjonstaster Pil opp tar deg opp et nytt nivå Av/På/modus

33 Slå på Slå på Trykk av/på/modus knappen Merk: Radioterminalen utfører en selvsjekk og registreringsrutine Etter registrering er radioterminalen klar til bruk

34 Slå av Hold av/på tasten nede i noen sekunder for å slå av Det er viktig at man alltid bruker av/på tasten for å avregistrere radioen i nettverket (obs batteri-bytte!!)

35 Tastelås Tastaturet kan låses og åpnes igjen ved: Trykk og hold inne «*» (Stjerne tasten) Tidsstyrt tastelås kan slås på/av i Meny under fanen Alternativer Ved tastelås kan følgende funksjoner brukes PTT Volum Sikkerhetsalarm

36 Meny Telefon Kontakter Samtalehistorikk GPS Posisjon Retning Meldinger Innboks Opprett melding Lagrede meldinger Grupper Mapper Alternativer Bluetooth Varsler Innstillinger Profiler Normal Vibrator på Mute talegruppe Hjelp Hjelpetekst over hurtigvalg Nettverk Sendersperre Trafikk Modus Naviger i menyen med navigasjonstastene

37 Utdrag innstillinger Meny «alternativer» Bluetooth Du kan velge å skru Bluetooth av/på Varsler Vibrator Innstillinger Skjerm Kontaktbeskytter Tid og dato Lås tastatur Tidsstyrt tastelås

38 Hurtigtaster SEPURA Hurtigvalgene nås med et langt trykk (ca 1. sekund) For å få opp «huskeliste» til hurtigtastene trykk 0 Samme liste kommer opp ved å velge «Hjelp» i hovedmenyen NB! Langt trykk på «*» eller Kort trykk på «*» + Bekreft = tastelås på

39 Hurtigtaster SEPURA For å komme tilbake til startbildet trykk og hold inne rød telefontast Navigasjonstast opp blar tilbake i menyer For å komme tilbake til forrige talegruppe trykk og hold inne 2-tasten

40 Oversikt hurtigtaster Venstre tast over display AV/PÅ Modus Talegrupper og talegruppemapper Venstre tast under display Meny Venstre valgknapp Høyre tast over display Tapt hendelse Høyre tast under display Gruppe Høyre valgknapp

41 Oversikt hurtigtaster Knapp over PTT Kort trykk: Lys på skjerm Langt trykk: Profiler Volum/Naviratt Bla i mapper Justere volum Navigasjonstast nedover Meny Navigasjonstast til høyre Kontaktliste Grønt telefonrør Siste anrop/anropshistorikk Rødt telefonrør Tilbake til hovedmeny

42 Øvelse 1 Sett inn batteriet og slå på radioterminalen I gruppe: Hjelp hverandre med å bli kjent i menyene og navigeringsmetodene

43 Praktisk bruk av radioterminal

44 Tips for bruk av Nødnett Ikke lenger mulig å kvittere ved å trykke 2 ganger på PTT slik vi kjenner fra analogt samband Vi bør tilstrebe å bruke det fonetiske alfabetet der det er formålstjenlig da Nødnett har digital lyd som gjør talen noe flatere Vi bør tilstrebe å bruke over på slutten av sendingene da det vil bidra til et mer effektivt samband med bla. mindre belastning på nettet Foto: FORF

45 Hvordan bruke radioterminalen Med høy lyd (typisk gruppesamtale) Øvre mikrofon, 5-10 cm fra munnen grunnet støyreduksjon Nedre høyttaler Brukes som en «Walkie-Talkie» Med lav lyd (typisk en-til-en samtale/telefonsamtale) Nedre mikrofon Øvre høyttaler Brukes som en mobiltelefon Bæring av radioterminalen Om du bærer RT høyt får du en økning av dekning i forhold til om du bærer RT på hofta

46 Hvordan bruke radioterminalen Gruppesamtale Trykk og hold PTT Vent ca ½ sekund før du begynner å prate Snakk i den øvre mikrofonen Slipp opp PTT for å lytte Er talegruppen opptatt vil du få et opptattsignal når du trykker PTT

47 SDS meldinger Sepura SDS er tekstmeldinger i Nødnett Kan sende tekstmeldinger terminaler i mellom Kontrollrom kan sende tekstmelding til alle i en talegruppe Bruk av tekstmeldinger istedenfor tale kan være med å avlaste nettverket

48 SDS melding lage ny melding For å komme til meldinger kan du Gå i «Meny» velg «Konvolutt» Velg «Opprett melding»

49 SDS melding lage ny melding Velg «Endre» Skriv inn tekst Velg store/små bokstaver eller tall og tegn med *-tasten Mellomrom er på 0-tasten og 1-tasten Velg «Lagre» Velg «Velg» Velg «Send»

50 SDS melding lage ny melding Er radioterminalen du vil sende SDS til i telefonboken velger du «Telefonbok» Alternativt kan du sende til fritt valgt ISSI. Velg da «Slå» Endre til RT-icon Skriv inn ISSI, nullene blir overskrevet Velg «Send» Meldingen ligger lagret i radioterminalen til du velger å slette den

51 SDS melding lese mottatt melding Når du har mottatt melding vil blå LED på RT blinke og konvolutt vises i displayet Trykk H.tast over display eller «Meny» Velg «Melding» Velg «Innboks» Les meldingen Velg «Valg» Send (videre) Svar Lagre Slette

52 SDS melding svar på melding Les meldingen Velg «Valg» Velg «Svar» Opprinnelig melding blir automatisk med i svaret Skriv inn svarteksten Velg «Send» Velg «Svar» Velg «Send»

53 Øvelse 3 I grupper: hjelp hverandre og lær å sende, motta og besvare SDS

54 Ulike måter å bytte talegruppe Velge talegruppe etter mappe Trykk modus-tasten en gang Bla mellom mapper med navigasjonstastene høyre og venstre for å bla sideveis blant mappene En mappe kan ha flere undermapper som inneholder talegrupper bruk navigasjonstasten ned og igjen bla sideveis for å finne korrekt mappe For å velge talegruppe i en mappe bruk naviratt/volum for å finne rett TG. Denne velges ved at du enten venter eller trykker PTT for å velge

55 Bytte mellom TMO og DMO Du kan bytte mellom nettverksmodus med hurtigtast Hold inne 1 for DMO/TMO Kan også gå inn i Meny og velg «Nettverk» og «Trafikkmodus» og velg aktuell modus

56 Øvelse 4 I gruppe: Hjelp hverandre og bytt talegrupper og talegruppemapper Bytt mellom TMO og DMO ved hjelp av hurtigtaster

57 Gruppesamtale TMO Velg ønsket talegruppe Trykk og hold inne PTT-knappen Det går et lite øyeblikk for at radioen skal aksepteres av nettverket Deretter snakk i mikrofonen Slipp opp PTT knappen for å lytte For å svare på anropet, trykker du og holder inne PTT knappen Kontrollrom kan koble sammen flere TG

58 En-til-en samtale En-til-en samtale er kommunikasjon mellom to radiobrukere, og kringkastes ikke til andre brukere av en talegruppe Kan foregå både som en vanlig telefonsamtale og som i en gruppesamtale. Ved begge disse valgene så er samtalen privat og kan ikke avlyttes.

59 En-til-en samtale, som vanlig telefonsamtale Tast inn ønsket ISSI nummer Trykk ringe-tast Du vil nå høre en ringetone Vent på den som blir oppringt svarer på anropet Snakk på samme måte som i en mobiltelefon For å avslutte samtalen trykk avslutt eller rød knapp med telefonrør

60 En-til-en samtale, ved bruk av PTT Ved behov for å opprettholde kapasiteten i nettet bør en-til-en samtale foregå ved bruk av PTT Tast inn ønsket ISSI nummer Trykk og slipp opp igjen PTT. Du vil nå høre en ringetone. Vent på at den som blir oppringt svarer på anropet Samtalen må besvares med PTT Samtalen avsluttes ved å trykke Avbryt (høyre valgknapp) eller rød knapp med telefonrør

61 Bruk av radioterminal til ordinær telefoni Radioterminalen kan benyttes til å ringe ordinære telefonnummer Tast inn 00 med påfølgende telefonnummer for å ringe ut på det off nett Velg utgående anrop ved å velge anropstype med navigasjonstast opp og ned. Ikon med telefon = eksterne telefonnummer Ikon med radioterminal = nødnett (ISSI)

62 Kontaktliste Kontaktlisten kan inneholde ferdig programmerte mapper og kontakter Disse kan sorteres på mapper Et anrop fra en radioterminal som er oppført i kontaktlisten vil vises på displayet med navn, slik som på en vanlig mobiltelefon Dette gjelder både i gruppesamtale (PTT) og ved en-til-en samtale i og utenfor Nødnett

63 Kontaktliste For å finne kontaktliste Trykk høyre navigasjonstast eller: Trykk «Meny» Velg «Telefon» Velg «Kontakter» Bla i mapper og kontakter ved hjelp av navigasjonstastene og velg kontakt ved å velge «Detaljer» og deretter velge aktuelt nummer Alternativt kan du søke etter kontakt

64 Kontaktliste - Alle Trykk høyre navigasjonstast Trykk nedre navigasjonstast Bla nedover for kontakten du vil finne og velg «detaljer» RT Brukerkurs Sepura Versjon

65 Øvelse 5 I gruppe: Hjelp hverandre og finn en kontakt i kontaktlisten

66 Sikkerhetsalarm TMO: Alle radioterminaler har en dedikert knapp (alarmknapp) for utløsning av sikkerhetsalarm i en nødsituasjon. Når sikkerhetsalarmen utløses går alarmen til Romerike 110-sentral (Brann). Apparatet som utløser alarmen går da i åpent modus. Se egen prosedyre for sikkerhetsalarm. RT Brukerkurs Sepura Versjon

67 Samtaletyper i Nødnett, oppsummert Gruppeanrop/samtale TMO DMO Individuelle anrop En-til-en samtale Ved hjelp av PTT-tast (bare en kan snakke om gangen) Ved hjelp av Ringetast (grønt tlf-rør) hvor samtalen blir som en ordinær tlf-samtale Ringe ut på det offentlige telefonnettet

68 Fleetmap

69 Talegrupper (TG) / Brukere Talegrupper Brukere av Talegruppen Antall terminaler «AU-HØ KOM-1» Kriseledelsen (ordf rådmann m fl.) 2 «AU-HØ KOM-2» Vannverket (Kommunalteknisk drift) 2 «AU-HØ KOM-3» Høland og Setskog elverk 2 «AU-HØ KOM-4» Utekontaktene 2 «AU-HØ KOM-5» Rustjenesten NAV 2 «AU-HØ KOM-6» Barnevernstjenesten 2 «AU-HØ KOM-7» Psykisk helse og kriseteam (felles bruk) 2 «AU-HØ KOM-8» Hjemmetjenesten Aurskog 8 «AU-HØ KOM-9» Hjemmetjenesten Bjørkelangen 10 «AU-HØ KOM-10» Hjemmetjenesten Hemnes 8 «AURSK-HØLAND» LV-sentralen TG (kommune TG, Helse) «AURSK-HØLAND» SUM Foto: FORF Foto: FORF

70 Gruppefolder Er en mappe med talegrupper. Følgende mapper er lagt inn: FAVORITTER AURSK-HØ HELS / AURSK-HØLAND BEREDSKAP SAMVIRKE DMO Foto: FORF

71 «AURSK-HØ HELS» talegrupper Foto: FORF Foto: FORF

72 «AURSK-HØLAND» talegrupper Foto: FORF Foto: FORF

73 DMO talegrupper Foto: FORF Foto: FORF

74 Individual short subscriber identity - ISSI Oppbygning av nummerserier for TETRA Nummerplan Består av 7 siffer Logisk oppbygning Etats-/brukergruppe (siffer 1) og organisasjonssiffer (siffer 2) bestemmes av DNK Foto: FORF

75 Nummerplan ISSI Siffer 1 Siffer 2 Siffer 3 Siffer 4 Siffer 5 Siffer 6 Siffer 7 8 X Y Y Y Z Z Fylkes kommunale og kommunale brukere Organisasjon Organisasjon / geografisk tilhørighet Funksjon/individ

76 Sambandsreglement

77 Sambandsreglement En tverrfaglig gruppe nedsatt av Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har ledet arbeidet med å revidere et felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere Dette har resultert i tredelt nivå for reglementene

78 Reglementer/instrukser som regulerer sambandstjenesten 3 nivåer Nivå 1: Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere Nivå 2: Nasjonale etatsvise sambandsreglement Nivå 3: Regionale/lokale etatsvise reglement Formålet Sikre entydige og enhetlige prosedyrer og rutiner Tilrettelegge for effektiv kommunikasjon mellom brukere Operative prosedyrer skal forankres i sambandsreglementet for å: Høyne effektivitet og kvalitet på tjenestene som ytes til daglig og ved kriser og beredskapssituasjoner Bedre koordinering og ressursutnyttelse innen og mellom brukergrupper Øke sikkerhet Øke tjenestespekter Ajourført/oppdatert felles sambandsreglement (nivå 1) finnes på

79 Sambandsreglement for Aurskog-Høland kommunes bruk av Nødnett Eksempel på innhold: Formål Sikkerhet og autorisasjon i Nødnett Opplæring Talegrupper og sambandsstruktur ISSI-nr og Alias Generell bruk radioterminaler Sikkerhetsalarm Tilleggsutstyr og reservedeler

80 Sambandsprosedyrer

81 Sambandsprosedyre ved samhandling Ved samhandling mellom nødetatene og andre beredskapsbrukere bør funksjonsbeskrivelse benyttes som kallesignal, for eksempel: Politi innsatsleder, dette er Hjemmetjenesten Aurskog over Fagleder Brann, dette er Vannverket Aurskog-Høland, over

82 Kallesignal internt Ved kommunikasjon på Aurskog-Høland komm.talegrupper benyttes funksjon + funksjonssiffer. Foto : FORF Eksempel: Legevaktsentralen, dette er Hjemmetjenesten Hemnes 39, over Foto : FORF

83 Praktiske og teoretiske oppgaver

84 Radioterminal-ringløypa Deltakerne deles inn i 3 grupper og gjennomfører ringløypa Tid til disp: 60 min Se vedlegg «Radioterminal-ringløypa»

85 Feilsøking

86 Feilsøking på terminaler Sjekk status til led-indikator Sjekk signalstyrken i display Sjekk batteriet (håndholdt); tilkobling og batteristatus Skru til antenne Sjekk alt tilkoblet eksternt tilbehør, evt. fjern dette og test på nytt Foreta et testanrop i TMO og evt. i DMO

87 Deaktivering av terminal Radioterminal kan av kontrollrom midlertidig deaktiveres når brukeren ikke har kontroll på den eller den er blitt stjålet Skrus en deaktivert radioterminal på vil den fungere som en avslått radioterminal o Den kan ikke sende/motta Radioterminal kan av kontrollrom aktiviseres igjen når den kommer til rette Alle radioterminaler som blir stjålet eller på annen måte forsvinner skal snarest varsles til Sambandsleder i egen organisasjon som varsler DNK driftsorganisasjon. Figur :

88 Viktige telefonnummer og mail Driftsorganisasjonen DNK: Vakttelefon: Epost: Besøksadresse: Solgaard skog 15, 1599 Moss

89 Mål oppnådd? Deltagerne skal etter endt undervisning: vite Nødnettets oppbygning og virkemåte kunne bruke radioterminalene med deres funksjoner kunne fleetmap i egen organisasjon kjenne til sambandsreglementene kunne samhandle via Nødnett med nødetatene kunne uføre enkel feilsøking og vedlikehold

90 Spørsmål? Takk for oppmerksomheten! Mer informasjon om Nødnett finner du på Foto: FORF

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Utgitt: 12.02.2015 Ikrafttredelse: 01.03.2015 Utgitt av: FORF Frivillige Organisasjoners

Detaljer

Reglement for sambandstjenesten i politiet

Reglement for sambandstjenesten i politiet Reglement for sambandstjenesten i politiet Utgitt 5. mars 2010 Utgitt av Politidirektoratet ISBN 978-82-92524-93-0 POD publikasjon 2010/02 Alle henvendelser om reglementet kan rettes til Politidirektoratet,

Detaljer

Nasjonalt sambandsreglement for brannvesenet

Nasjonalt sambandsreglement for brannvesenet Nasjonalt sambandsreglement for brannvesenet Nasjonalt sambandsreglement for brannvesenet, fastsatt av DSB 20. juli 2009. Innhold 1. NIVÅ I FELLES OVERORDNET... 4 FORORD... 4 1.1. INNLEDNING... 5 1.1.1.

Detaljer

Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013

Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013 Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013 VELKOMMEN 09:00 Velkommen v/ avdelingsdirektør i DNK Cecilie B. Løken 09:10 Vårt samfunnsoppdrag v/ DNK-direktør

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.1 April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Nytt nødnett hva betyr det for deg?

Nytt nødnett hva betyr det for deg? Nytt nødnett hva betyr det for deg? Politidirektoratet November 2009 Design: RM Grafika Trykk: Allkopi ISBN 978-82-92524-88-6 POD publikasjon 2009/13 3 Innledning Godt samband er politiets viktigste verneutstyr

Detaljer

Sambandsreglement del 3 for 110 Agder og brannvesenet i Agder

Sambandsreglement del 3 for 110 Agder og brannvesenet i Agder 2014 Sambandsreglement del 3 for 110 Agder og brannvesenet i Agder Dato:23.04.2014 Revisjon: 03 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Autorisasjon og opplæring... 5 1.2 Taushetsplikt... 5 1.3 Lydlogging...

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

COGNITA FALLOFON Brukerveiledning

COGNITA FALLOFON Brukerveiledning COGNITA FALLOFON Brukerveiledning Fallalarm for inne- og utebruk. Art.nr. 13 110 HMS nr. 173 807 Art.nr. 13 020 HMS nr. 135 539 COGNITA FALLOFON Innledning side 3 Slå alarmenheten på side 3 Slå alarmenheten

Detaljer

Printed in Korea Code No.:GH68-06957A Norwegian. 06/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-06957A Norwegian. 06/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare og tjenestetilbyder. * Telefonen og utstyret ditt kan variere noe fra illustrasjonene i denne brukerhåndboken,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

World Wide Web http://www.samsungmobile.com. Printed in Korea Code No.:GH68-07998A Norwegian. 01/2006. Rev. 1.0

World Wide Web http://www.samsungmobile.com. Printed in Korea Code No.:GH68-07998A Norwegian. 01/2006. Rev. 1.0 * Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør. * Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra

Detaljer

For mottak på smarttelefoner. Art.nr. 13 120

For mottak på smarttelefoner. Art.nr. 13 120 COGNITA FALLALARM ENKEL Brukerveiledning For mottak på smarttelefoner. Art.nr. 13 120 COGNITA FALLALARM ENKEL Innledning side 3 Slå alarmenheten på side 3 Slå alarmenheten av side 3 Justere lydnivå under

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye før du tar telefonen i bruk.

Les bruksanvisningen nøye før du tar telefonen i bruk. Bruksanvisning Digital mobiltelefon EB-GD93 Les bruksanvisningen nøye før du tar telefonen i bruk. Forenklet bruksanvisning Den forenklete bruksanvisningen skal hjelpe brukeren til å benytte de mest grunnleggende

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnettinnføring

Et nytt landsdekkende Nødnettinnføring Et nytt landsdekkende Nødnettinnføring og status fase 5 Kundeansvarlig Lars-Otto Laukvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsrådet i Nordland 9.12.2013 Saltstraumen Tema Om DNK og Nødnett

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA ORO http://no.yourpdfguides.com/dref/3962360

Din bruksanvisning NOKIA ORO http://no.yourpdfguides.com/dref/3962360 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brukerveiledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en bruksanvisning for Lightwriter SL40 Connect. OppDateringer og tillegg finner du på nettsiden vår: http://www.toby-churchill.com

Detaljer