Sluttbrukerkurs Aurskog Høland kommune. Sepura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttbrukerkurs Aurskog Høland kommune. Sepura"

Transkript

1 Sluttbrukerkurs Aurskog Høland kommune Sepura

2 Mål for kurset Deltagerne skal etter endt undervisning: vite Nødnettets oppbygning og virkemåte kunne bruke radioterminalene med deres funksjoner kunne fleetmap i egen organisasjon kjenne til sambandsreglementene kunne samhandle via Nødnett med nødetatene kunne uføre enkel feilsøking og vedlikehold

3 Nødnett film

4 Funksjonalitet

5 Mulighetene Redningsressursene Sivilforsvaret Redningshelikopter Hovedredningssentralene Frivillige hjelpeorganisasjoner Redningsselskapet Andre beredskapsbrukere El-forsyning Forsvaret Kommunal beredskap Tollvesen Industrivern Oljevern Kystverket Fengselsvesen Annen statlig beredskap Viktige samfunnsmessige tjenester Pleie- og omsorgstjenesten Veivesen Trafikketater Havnevesen Teknisk etat i kommunene

6 Egenskaper ved Nødnett Internasjonal standard - TETRA Avlyttingssikret kommunikasjon med rask oppkopling (0,5 sek) Gruppesamtaler og direktesamtaler Tekstmeldinger og noe dataoverføring Nødknapp som gir GPS posisjon og åpen linje God dekning og kapasitet Innebygget robusthet (Ring reservestrøm-stand alone DMO) Kommunikasjon uten grenser

7 Noen begreper Radioterminal: det vi tidligere har kalt radio Fleetmap: Programmeringsgrunnlag og talegruppe-oversikt Talegruppe: det vi tidligere har kalt kanal PTT (Push-to-talk): sendeknapp ISSI: Hver radioterminal har et unikt telefonnummer i Nødnett TMO: Samtale i nettverket (gruppesamtale eller 1-1 samtale) DMO: Samtale utenfor nettverket (gruppesamtale)

8 Nødnettets oppbygning På overordnet nivå består Nødnettet av tre hovedelementer: 1. Et kjernenett - "intelligensen" i nettverket 2. Et radionettverk med svært høy dekningsgrad for radioterminaler innendørs og utendørs 3. Et transmisjonsnett som transporterer tale og data mellom kjernenettet, radionettverket og kommunikasjonssentralene

9 Teknisk oppbygning Svitsj Nødnettet benytter eksisterende teleinfrastruktur. Denne søkes brukt på en måte som gir maksimalt redundant nødnett. Svitsj Basestasjonene i Nødnett koblet i ringer Totalt ca. 300 ringer Ca. 600 tilkoblingspunkter mot transmisjonsnettet Svitsj

10 TETRA to gruppemoduser / mode Trunked Mode Operation TMO (bruker nettverket) Direct Mode Operation DMO (bruker ikke nettverket) TMO og DMO Forskjellig funksjonalitet Brukes i ulike situasjoner Terminaler som er i ulik mode kan ikke kommunisere med hverandre

11 Gruppesamtale i nettet - TMO Fra en til mange ved bruk av nødnettet

12 TETRA 1:1 samtale i nettet - TMO Ring til - «Beredskapsansvarlig i kommunen» Hel- eller halv duplex «Hallo jeg ser hvem som ringer - er det krise hos dere?»

13 Direct Mode DMO utenfor nettet Fra en til mange uten bruk av nettressurser. I et lokalt avgrenset område

14 DMO-repeater Utvider DMO-dekningsområdet REPEATER

15 Gatewayfunksjon DMO-dekningsområde GATEWAY TMOdekningsområde En gateway kan formidle TMO-trafikk til DMO brukere lokalt Figur : Sikkerhedsnet.dk (SINE)

16 Gateway film

17 Dekning Målsetningen: Nær 80% av Norge og ca. 100 % av befolkningen skal ha dekning DNK får ikke bygge nye master i nasjonalparker (16% av arealet) Steg 1- sikre rask utbygging : Grovplan Detaljplan Utbygging Måling av oppnådd dekning korrigering Steg 2 etterfylling etter erfaring fra bruk

18 Innendørsdekning Økt signalstyrke i 22 største byene Økt signalstyrke 5 km radius rundt brannstasjoner Prioriterte objekter, eksempler AMK-sentraler Legevakter, Akuttmottak Politistasjoner 110 sentraler, brannstasjoner Ambulansestasjoner Forbedringstiltak iverksatt Målinger og justeringer i nettet Endringer i radioer og talegarnityr Håndteringen av tilbakemeldinger Mobile signalforsterkere

19 Talegruppe Ha respekt for at det bare er en person som kan snakke om gangen ved kommunikasjon i en talegruppe. De andre må vente til den som snakker slipper PTTknappen, før de kan snakke Bruk derfor korrekte ekspedisjonsuttrykk og kallesignaler og tilstreb å begrense tiden du snakker Hvis det er mye trafikk i en talegruppe så vurder å bruke flere talegrupper

20 Lytting tar kapasitet Lytting på talegrupper tar kapasitet fra nettverket når det er trafikk i talegruppen. Vær derfor bevisst på hvilken talegruppe du lytter på og om det er tjenstlig nødvendig Slå av radioterminaler som ikke er i bruk

21 Regler for bruk av Nødnett Sambandsreglement styrer og regulerer bruk av Nødnett Noen funksjoner har prioritet (forkjørsrett) foran andre (eks.sikkerhetsalarm og call-out) Ha respekt for at det er andre brukere av radionettet Ved større hendelser som medfører mye trafikk i Nødnett, er det viktig å følge sambandsreglementene og respektere hverandre for å tilstrebe flyt i trafikken

22 Liten eller redusert kapasitet Hvis du er på et sted hvor det er naturlig å anta at det er få basestasjoner og dermed liten kapasitet, så vær bevisst på hvilke funksjoner du benytter Unngå bruk av 1-1 samtaler med radioterminaler som er fysisk nær deg Vurder bruk av DMO og SDS for å avlaste nettverket

23 Radioterminaler

24 Terminaler Sepura STP9000 Sepura SRG

25 STP Spesifikasjoner Størrelse (H,B,D) 133 x 61 x 32 (37,5) mm Vekt 250 g / 275g Frekvensområde Mhz Sendestyrke 1,8 W Batteri standard 1160 mah Støv/Vannsikker IP67 Batteri middel 1400 mah 18 timer 400 ladinger Batteri høy 1880 mah GPS Operativ i temp -30 c c Fargedisplay LCD 30x38mm + Flere fremtidige muligheter med Kontaktliste 2000 oppføringer tanke på funksjonalitet Talegrupper 9900 i TMO/DMO

26 Sepura STP9000 Av/På/Modus Alarmknapp Flerfarget LED Versjon 1.0 Blå LED Valgknapp på siden Tastelås PTT Venstre valgknapp Høyre valgknapp Høyttaler plassert bak tastaturet

27 Sepura STP9000 Naviratt: Volum Talegrupper Tilbehørskontakt Monofon Headsett Mikrofon til halv duplex samtaler Høyttaler til telefon og full duplex samtaler Mikrofon til full duplex-samtaler

28 Sepura STP9000 Plass til ID-merke Antennekontakt Feste til bæreveske/ belteklips Valgknapp på siden PTT Batteri

29 Displayet Radio ISSI Talegruppe Gjeldende TG mappe Batteristatus Klokkeslett (UTC) Nødnett stiller ikke klokken til sommertid Dette må brukeren selv stille inn Tilknyttet nødnett Beskrivelse til valgtastene (valgbare)

30 LED indikasjon Venstre side - flerfarget Rød blink Ikke på nett Rød fast PTT Sikkerhetsalarm utløst Lading Orange = lader Grønn = full-ladet Høyre side BLÅ Blinker ved tapte hendelser

31 Noen av ikonene i displayet PTT Samtale Tapt anrop Signalstyrke Batteri Tastelås Volumindikator Lader tilkoblet Repeater Gateway Lavt batteri Vri navirattet i pilens retning Ulest melding

32 Radioterminalens oppbygning Tastene kan ha flere funksjoner Kort trykk Langt trykk Noen knapper å nevne Sikkerhetsalarm knapp Valgtaster under displayet Hold inne for å endre snarvei Navigasjonstaster Pil opp tar deg opp et nytt nivå Av/På/modus

33 Slå på Slå på Trykk av/på/modus knappen Merk: Radioterminalen utfører en selvsjekk og registreringsrutine Etter registrering er radioterminalen klar til bruk

34 Slå av Hold av/på tasten nede i noen sekunder for å slå av Det er viktig at man alltid bruker av/på tasten for å avregistrere radioen i nettverket (obs batteri-bytte!!)

35 Tastelås Tastaturet kan låses og åpnes igjen ved: Trykk og hold inne «*» (Stjerne tasten) Tidsstyrt tastelås kan slås på/av i Meny under fanen Alternativer Ved tastelås kan følgende funksjoner brukes PTT Volum Sikkerhetsalarm

36 Meny Telefon Kontakter Samtalehistorikk GPS Posisjon Retning Meldinger Innboks Opprett melding Lagrede meldinger Grupper Mapper Alternativer Bluetooth Varsler Innstillinger Profiler Normal Vibrator på Mute talegruppe Hjelp Hjelpetekst over hurtigvalg Nettverk Sendersperre Trafikk Modus Naviger i menyen med navigasjonstastene

37 Utdrag innstillinger Meny «alternativer» Bluetooth Du kan velge å skru Bluetooth av/på Varsler Vibrator Innstillinger Skjerm Kontaktbeskytter Tid og dato Lås tastatur Tidsstyrt tastelås

38 Hurtigtaster SEPURA Hurtigvalgene nås med et langt trykk (ca 1. sekund) For å få opp «huskeliste» til hurtigtastene trykk 0 Samme liste kommer opp ved å velge «Hjelp» i hovedmenyen NB! Langt trykk på «*» eller Kort trykk på «*» + Bekreft = tastelås på

39 Hurtigtaster SEPURA For å komme tilbake til startbildet trykk og hold inne rød telefontast Navigasjonstast opp blar tilbake i menyer For å komme tilbake til forrige talegruppe trykk og hold inne 2-tasten

40 Oversikt hurtigtaster Venstre tast over display AV/PÅ Modus Talegrupper og talegruppemapper Venstre tast under display Meny Venstre valgknapp Høyre tast over display Tapt hendelse Høyre tast under display Gruppe Høyre valgknapp

41 Oversikt hurtigtaster Knapp over PTT Kort trykk: Lys på skjerm Langt trykk: Profiler Volum/Naviratt Bla i mapper Justere volum Navigasjonstast nedover Meny Navigasjonstast til høyre Kontaktliste Grønt telefonrør Siste anrop/anropshistorikk Rødt telefonrør Tilbake til hovedmeny

42 Øvelse 1 Sett inn batteriet og slå på radioterminalen I gruppe: Hjelp hverandre med å bli kjent i menyene og navigeringsmetodene

43 Praktisk bruk av radioterminal

44 Tips for bruk av Nødnett Ikke lenger mulig å kvittere ved å trykke 2 ganger på PTT slik vi kjenner fra analogt samband Vi bør tilstrebe å bruke det fonetiske alfabetet der det er formålstjenlig da Nødnett har digital lyd som gjør talen noe flatere Vi bør tilstrebe å bruke over på slutten av sendingene da det vil bidra til et mer effektivt samband med bla. mindre belastning på nettet Foto: FORF

45 Hvordan bruke radioterminalen Med høy lyd (typisk gruppesamtale) Øvre mikrofon, 5-10 cm fra munnen grunnet støyreduksjon Nedre høyttaler Brukes som en «Walkie-Talkie» Med lav lyd (typisk en-til-en samtale/telefonsamtale) Nedre mikrofon Øvre høyttaler Brukes som en mobiltelefon Bæring av radioterminalen Om du bærer RT høyt får du en økning av dekning i forhold til om du bærer RT på hofta

46 Hvordan bruke radioterminalen Gruppesamtale Trykk og hold PTT Vent ca ½ sekund før du begynner å prate Snakk i den øvre mikrofonen Slipp opp PTT for å lytte Er talegruppen opptatt vil du få et opptattsignal når du trykker PTT

47 SDS meldinger Sepura SDS er tekstmeldinger i Nødnett Kan sende tekstmeldinger terminaler i mellom Kontrollrom kan sende tekstmelding til alle i en talegruppe Bruk av tekstmeldinger istedenfor tale kan være med å avlaste nettverket

48 SDS melding lage ny melding For å komme til meldinger kan du Gå i «Meny» velg «Konvolutt» Velg «Opprett melding»

49 SDS melding lage ny melding Velg «Endre» Skriv inn tekst Velg store/små bokstaver eller tall og tegn med *-tasten Mellomrom er på 0-tasten og 1-tasten Velg «Lagre» Velg «Velg» Velg «Send»

50 SDS melding lage ny melding Er radioterminalen du vil sende SDS til i telefonboken velger du «Telefonbok» Alternativt kan du sende til fritt valgt ISSI. Velg da «Slå» Endre til RT-icon Skriv inn ISSI, nullene blir overskrevet Velg «Send» Meldingen ligger lagret i radioterminalen til du velger å slette den

51 SDS melding lese mottatt melding Når du har mottatt melding vil blå LED på RT blinke og konvolutt vises i displayet Trykk H.tast over display eller «Meny» Velg «Melding» Velg «Innboks» Les meldingen Velg «Valg» Send (videre) Svar Lagre Slette

52 SDS melding svar på melding Les meldingen Velg «Valg» Velg «Svar» Opprinnelig melding blir automatisk med i svaret Skriv inn svarteksten Velg «Send» Velg «Svar» Velg «Send»

53 Øvelse 3 I grupper: hjelp hverandre og lær å sende, motta og besvare SDS

54 Ulike måter å bytte talegruppe Velge talegruppe etter mappe Trykk modus-tasten en gang Bla mellom mapper med navigasjonstastene høyre og venstre for å bla sideveis blant mappene En mappe kan ha flere undermapper som inneholder talegrupper bruk navigasjonstasten ned og igjen bla sideveis for å finne korrekt mappe For å velge talegruppe i en mappe bruk naviratt/volum for å finne rett TG. Denne velges ved at du enten venter eller trykker PTT for å velge

55 Bytte mellom TMO og DMO Du kan bytte mellom nettverksmodus med hurtigtast Hold inne 1 for DMO/TMO Kan også gå inn i Meny og velg «Nettverk» og «Trafikkmodus» og velg aktuell modus

56 Øvelse 4 I gruppe: Hjelp hverandre og bytt talegrupper og talegruppemapper Bytt mellom TMO og DMO ved hjelp av hurtigtaster

57 Gruppesamtale TMO Velg ønsket talegruppe Trykk og hold inne PTT-knappen Det går et lite øyeblikk for at radioen skal aksepteres av nettverket Deretter snakk i mikrofonen Slipp opp PTT knappen for å lytte For å svare på anropet, trykker du og holder inne PTT knappen Kontrollrom kan koble sammen flere TG

58 En-til-en samtale En-til-en samtale er kommunikasjon mellom to radiobrukere, og kringkastes ikke til andre brukere av en talegruppe Kan foregå både som en vanlig telefonsamtale og som i en gruppesamtale. Ved begge disse valgene så er samtalen privat og kan ikke avlyttes.

59 En-til-en samtale, som vanlig telefonsamtale Tast inn ønsket ISSI nummer Trykk ringe-tast Du vil nå høre en ringetone Vent på den som blir oppringt svarer på anropet Snakk på samme måte som i en mobiltelefon For å avslutte samtalen trykk avslutt eller rød knapp med telefonrør

60 En-til-en samtale, ved bruk av PTT Ved behov for å opprettholde kapasiteten i nettet bør en-til-en samtale foregå ved bruk av PTT Tast inn ønsket ISSI nummer Trykk og slipp opp igjen PTT. Du vil nå høre en ringetone. Vent på at den som blir oppringt svarer på anropet Samtalen må besvares med PTT Samtalen avsluttes ved å trykke Avbryt (høyre valgknapp) eller rød knapp med telefonrør

61 Bruk av radioterminal til ordinær telefoni Radioterminalen kan benyttes til å ringe ordinære telefonnummer Tast inn 00 med påfølgende telefonnummer for å ringe ut på det off nett Velg utgående anrop ved å velge anropstype med navigasjonstast opp og ned. Ikon med telefon = eksterne telefonnummer Ikon med radioterminal = nødnett (ISSI)

62 Kontaktliste Kontaktlisten kan inneholde ferdig programmerte mapper og kontakter Disse kan sorteres på mapper Et anrop fra en radioterminal som er oppført i kontaktlisten vil vises på displayet med navn, slik som på en vanlig mobiltelefon Dette gjelder både i gruppesamtale (PTT) og ved en-til-en samtale i og utenfor Nødnett

63 Kontaktliste For å finne kontaktliste Trykk høyre navigasjonstast eller: Trykk «Meny» Velg «Telefon» Velg «Kontakter» Bla i mapper og kontakter ved hjelp av navigasjonstastene og velg kontakt ved å velge «Detaljer» og deretter velge aktuelt nummer Alternativt kan du søke etter kontakt

64 Kontaktliste - Alle Trykk høyre navigasjonstast Trykk nedre navigasjonstast Bla nedover for kontakten du vil finne og velg «detaljer» RT Brukerkurs Sepura Versjon

65 Øvelse 5 I gruppe: Hjelp hverandre og finn en kontakt i kontaktlisten

66 Sikkerhetsalarm TMO: Alle radioterminaler har en dedikert knapp (alarmknapp) for utløsning av sikkerhetsalarm i en nødsituasjon. Når sikkerhetsalarmen utløses går alarmen til Romerike 110-sentral (Brann). Apparatet som utløser alarmen går da i åpent modus. Se egen prosedyre for sikkerhetsalarm. RT Brukerkurs Sepura Versjon

67 Samtaletyper i Nødnett, oppsummert Gruppeanrop/samtale TMO DMO Individuelle anrop En-til-en samtale Ved hjelp av PTT-tast (bare en kan snakke om gangen) Ved hjelp av Ringetast (grønt tlf-rør) hvor samtalen blir som en ordinær tlf-samtale Ringe ut på det offentlige telefonnettet

68 Fleetmap

69 Talegrupper (TG) / Brukere Talegrupper Brukere av Talegruppen Antall terminaler «AU-HØ KOM-1» Kriseledelsen (ordf rådmann m fl.) 2 «AU-HØ KOM-2» Vannverket (Kommunalteknisk drift) 2 «AU-HØ KOM-3» Høland og Setskog elverk 2 «AU-HØ KOM-4» Utekontaktene 2 «AU-HØ KOM-5» Rustjenesten NAV 2 «AU-HØ KOM-6» Barnevernstjenesten 2 «AU-HØ KOM-7» Psykisk helse og kriseteam (felles bruk) 2 «AU-HØ KOM-8» Hjemmetjenesten Aurskog 8 «AU-HØ KOM-9» Hjemmetjenesten Bjørkelangen 10 «AU-HØ KOM-10» Hjemmetjenesten Hemnes 8 «AURSK-HØLAND» LV-sentralen TG (kommune TG, Helse) «AURSK-HØLAND» SUM Foto: FORF Foto: FORF

70 Gruppefolder Er en mappe med talegrupper. Følgende mapper er lagt inn: FAVORITTER AURSK-HØ HELS / AURSK-HØLAND BEREDSKAP SAMVIRKE DMO Foto: FORF

71 «AURSK-HØ HELS» talegrupper Foto: FORF Foto: FORF

72 «AURSK-HØLAND» talegrupper Foto: FORF Foto: FORF

73 DMO talegrupper Foto: FORF Foto: FORF

74 Individual short subscriber identity - ISSI Oppbygning av nummerserier for TETRA Nummerplan Består av 7 siffer Logisk oppbygning Etats-/brukergruppe (siffer 1) og organisasjonssiffer (siffer 2) bestemmes av DNK Foto: FORF

75 Nummerplan ISSI Siffer 1 Siffer 2 Siffer 3 Siffer 4 Siffer 5 Siffer 6 Siffer 7 8 X Y Y Y Z Z Fylkes kommunale og kommunale brukere Organisasjon Organisasjon / geografisk tilhørighet Funksjon/individ

76 Sambandsreglement

77 Sambandsreglement En tverrfaglig gruppe nedsatt av Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har ledet arbeidet med å revidere et felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere Dette har resultert i tredelt nivå for reglementene

78 Reglementer/instrukser som regulerer sambandstjenesten 3 nivåer Nivå 1: Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere Nivå 2: Nasjonale etatsvise sambandsreglement Nivå 3: Regionale/lokale etatsvise reglement Formålet Sikre entydige og enhetlige prosedyrer og rutiner Tilrettelegge for effektiv kommunikasjon mellom brukere Operative prosedyrer skal forankres i sambandsreglementet for å: Høyne effektivitet og kvalitet på tjenestene som ytes til daglig og ved kriser og beredskapssituasjoner Bedre koordinering og ressursutnyttelse innen og mellom brukergrupper Øke sikkerhet Øke tjenestespekter Ajourført/oppdatert felles sambandsreglement (nivå 1) finnes på

79 Sambandsreglement for Aurskog-Høland kommunes bruk av Nødnett Eksempel på innhold: Formål Sikkerhet og autorisasjon i Nødnett Opplæring Talegrupper og sambandsstruktur ISSI-nr og Alias Generell bruk radioterminaler Sikkerhetsalarm Tilleggsutstyr og reservedeler

80 Sambandsprosedyrer

81 Sambandsprosedyre ved samhandling Ved samhandling mellom nødetatene og andre beredskapsbrukere bør funksjonsbeskrivelse benyttes som kallesignal, for eksempel: Politi innsatsleder, dette er Hjemmetjenesten Aurskog over Fagleder Brann, dette er Vannverket Aurskog-Høland, over

82 Kallesignal internt Ved kommunikasjon på Aurskog-Høland komm.talegrupper benyttes funksjon + funksjonssiffer. Foto : FORF Eksempel: Legevaktsentralen, dette er Hjemmetjenesten Hemnes 39, over Foto : FORF

83 Praktiske og teoretiske oppgaver

84 Radioterminal-ringløypa Deltakerne deles inn i 3 grupper og gjennomfører ringløypa Tid til disp: 60 min Se vedlegg «Radioterminal-ringløypa»

85 Feilsøking

86 Feilsøking på terminaler Sjekk status til led-indikator Sjekk signalstyrken i display Sjekk batteriet (håndholdt); tilkobling og batteristatus Skru til antenne Sjekk alt tilkoblet eksternt tilbehør, evt. fjern dette og test på nytt Foreta et testanrop i TMO og evt. i DMO

87 Deaktivering av terminal Radioterminal kan av kontrollrom midlertidig deaktiveres når brukeren ikke har kontroll på den eller den er blitt stjålet Skrus en deaktivert radioterminal på vil den fungere som en avslått radioterminal o Den kan ikke sende/motta Radioterminal kan av kontrollrom aktiviseres igjen når den kommer til rette Alle radioterminaler som blir stjålet eller på annen måte forsvinner skal snarest varsles til Sambandsleder i egen organisasjon som varsler DNK driftsorganisasjon. Figur :

88 Viktige telefonnummer og mail Driftsorganisasjonen DNK: Vakttelefon: Epost: Besøksadresse: Solgaard skog 15, 1599 Moss

89 Mål oppnådd? Deltagerne skal etter endt undervisning: vite Nødnettets oppbygning og virkemåte kunne bruke radioterminalene med deres funksjoner kunne fleetmap i egen organisasjon kjenne til sambandsreglementene kunne samhandle via Nødnett med nødetatene kunne uføre enkel feilsøking og vedlikehold

90 Spørsmål? Takk for oppmerksomheten! Mer informasjon om Nødnett finner du på Foto: FORF

Radioterminal Sepura. Nødnett Helse

Radioterminal Sepura. Nødnett Helse Radioterminal Sepura Nødnett Helse Samtalemuligheter i Nødnettet Trunkert Modus (TMO) Samtaler i nettverket over en eller flere basestasjoner hvor alle i samme talegruppe kan kommunisere Direkte Modus

Detaljer

Radioterminal Motorola. Nødnett Helse

Radioterminal Motorola. Nødnett Helse Radioterminal Motorola Nødnett Helse Samtalemuligheter i Nødnettet Trunkert Modus (TMO) Samtaler i nettverket over en eller flere basestasjoner hvor alle i samme talegruppe kan kommunisere Direkte Modus

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag 22.08.2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/avdelingsdirektør

Detaljer

Sambandsreglement. for. Kunde. Sett inn kundelogo. Dette sambandsreglement er godkjent av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).

Sambandsreglement. for. Kunde. Sett inn kundelogo. Dette sambandsreglement er godkjent av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Sambandsreglement for Kunde Sett inn kundelogo Dette sambandsreglement er godkjent av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Oslo, dato sign fyll inn navn Innhold 1. Generell info... 3 1.1 Revisjonshistorikk...

Detaljer

Sambandsreglement. organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.0. Gyldig fra

Sambandsreglement. organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.0. Gyldig fra Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett Versjon 2.0. Gyldig fra 10.05.2017 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2017 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk produksjon: 978-82-7768-440-6

Detaljer

Sambands reglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.1. Gyldig fra september 2017.

Sambands reglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.1. Gyldig fra september 2017. Sambands reglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett Versjon 2.1. Gyldig fra september 2017. Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2017 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk produksjon:

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Fylkesberedskapsrådet i Rogaland 28.mai 2013 Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Hva i all verden er Nødnett?

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.2014 Tema Nødnettleveransen Status utbyggingen og bruk av Nødnett

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

Nødnett i et nasjonalt perspektiv. Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015

Nødnett i et nasjonalt perspektiv. Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015 Nødnett i et nasjonalt perspektiv Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015 Tema Status - utbygging Bruk og (nye) brukere Større hendelser og kriser Teknikken

Detaljer

MTM 800E Oppbygging og knapper N-00-E04-10241_04 MRT-C-003_03

MTM 800E Oppbygging og knapper N-00-E04-10241_04 MRT-C-003_03 MTM 800E Oppbygging og knapper N-00-E04-10241_04 MRT-C-003_03 1 Nokia Siemens Networks. All rights reserved. Radioterminal MTM800E Presentasjon av kurset MTM800E Tekniske data MTM800E Oppbygging og knapper

Detaljer

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver Nett i nød Ambulanseforum 2012 Willy Skogstad, seniorrådgiver Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt

Detaljer

helse Fakta om Nødnett-leveransen

helse Fakta om Nødnett-leveransen helse Fakta om Nødnett-leveransen 1 2 Nødnettet Innføringen av nytt nødnett innebærer at dagens Helse radionett fases ut. Nødnett er fellesbetegnelsen på den nye digitale sambands løsningen for brann,

Detaljer

Produktvilkår Taleabonnement for radioterminaler

Produktvilkår Taleabonnement for radioterminaler Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Taleabonnement for radioterminaler Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 1 Definisjoner... 2 3. Om Taleabonnement... 2 Tilleggsabonnement...3 4. Funksjonalitet

Detaljer

Sambandsreglement. for R overnes B eredskapsgruppe. Logo? [Velg dato] Versjon

Sambandsreglement. for R overnes B eredskapsgruppe. Logo? [Velg dato] Versjon Sambandsreglement for R overnes B eredskapsgruppe Logo? [Velg dato] Versjon Reglement for sambandstjenesten i Rovernes Beredskapsgruppe Utgitt: 12.02.2015 Ikrafttredelse: 01.03.2015 Utgitt av: Rovernes

Detaljer

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester OM NØDNETT Nødnett er navnet på det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge. Nødnett er et eget, separat radionett basert på TETRA-standarden

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Tilleggskurs kun med versjonsendringer til FR5

Tilleggskurs kun med versjonsendringer til FR5 Tilleggskurs kun med versjonsendringer til FR5 Versjon 4.1-2016 (Inneholder kun endringer fra 4.0 til 4.1) RT Tilleggskurs brukerkurs FR5 Motorola Versjon 4.1 1 Oversikt over endret funksjonalitet av ICCS

Detaljer

Produktvilkår Bruk i Sverige

Produktvilkår Bruk i Sverige Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Bruk i Sverige Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 3. Definisjoner... 2 4. Om tjenesten... 3 5. Funksjonalitet ved migrering av Radioterminal til Sverige...

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Nye brukergrupper i Nødnett

Nye brukergrupper i Nødnett Nye brukergrupper i Nødnett Frokostmøte, Oslo 18.09.2014 Markedsdirektør Jostein Hesthammer Veien videre med Nødnett - bedre beredskap er drivkraften Alle organisasjoner med et nød- og beredskapsansvar

Detaljer

Produktvilkår Bruk i Sverige

Produktvilkår Bruk i Sverige Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Bruk i Sverige Mai 2017 Innhold 1. Definisjoner... 2 2. Om tjenesten... 3 3. Funksjonalitet ved migrering av radioterminal til Sverige... 4 Gruppesamtaler...

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Arne Mørkrid Hafslund Driftssentral arne.morkrid@hafslund.no www.hafslund.no Hafslund - mer enn 100 års historie Hafslund Driftssentral Nett Produksjon Varme Alltid til

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 43-2015 Orientering ifht tilbakemelding fra HDO ifht brukererfaringer Forslag

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon Hva er Nødnett hvorfor bruke Nødnett? Tema Kort tilbakeblikk og funksjoner i Nødnett som letter

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Helse Bergen Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF 21. jan. 2016 Overordna mål St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005) og St.prp. nr. 30 (2006-2007)

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Nødnettdagene 2014 04.04.2014

Nødnettdagene 2014 04.04.2014 Nødnettdagene 2014 04.04.2014 Den viktige opplæringen Opplæring generelt Opplæring i Nødnett Helse Brann Politi Opplæring Opplæring Teach vs learn #nødnett Hva betyr læring? «Læring = varig endring av

Detaljer

Informasjon om Nødnett. Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser

Informasjon om Nødnett. Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser Informasjon om Nødnett Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser Versjon 1.0-14.04.2016 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Teknisk beskrivelse av Nødnett... 6 2.1. Kjernenett... 7 2.2. Radio- og transmisjonsnettet...

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

AMK tilleggskurs kun med versjonsendringer

AMK tilleggskurs kun med versjonsendringer AMK tilleggskurs kun med versjonsendringer Versjon 4.1-2016 (Inneholder kun endringer fra 4.0 til 4.1) Versjon 4.1 1 Oversikt over endret funksjonalitet av ICCS FR5 Besvare samtale Operatør kan avslutte

Detaljer

Opplæring, fleetmap, sambandsreglement. Anskaffelse, avtaler og drift

Opplæring, fleetmap, sambandsreglement. Anskaffelse, avtaler og drift Opplæring, fleetmap, sambandsreglement Anskaffelse, avtaler og drift Tema Bruk opplæring Sambandsreglement Talegrupper fleetmap Kostnadsrammer Anskaffelser terminaler Driftssenter driftskostnader Abonnement

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

Gjenstående ICCS-funksjonalitet i Nødnett. Sven Bruun - Seniorrådgiver Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste

Gjenstående ICCS-funksjonalitet i Nødnett. Sven Bruun - Seniorrådgiver Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Gjenstående ICCS-funksjonalitet i Nødnett Sven Bruun - Seniorrådgiver Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste ICCS versjoner Ver Implemen tert Tas i bruk Funksjonalitet Status FR2 2012 FR3m 2013 2015 Utalarmering,

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett i Buskerud

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett i Buskerud Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett i Buskerud Hva er Nødnett hvorfor bruke Nødnett? Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Agenda 1. Kort tilbakeblikk og

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett i Telemark

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett i Telemark Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett i Telemark Hva er Nødnett hvorfor bruke Nødnett? Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Agenda 1. Kort tilbakeblikk og

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 INNHOLDSFORTEGNELSE Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Hordaland 17.1.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Hordaland 17.1. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Hordaland 17.1.2014 Tema Om Nødnett Dekning Status i utbyggingen og fase 3 Robusthet i

Detaljer

Nytt nødnett hva betyr det for deg?

Nytt nødnett hva betyr det for deg? Nytt nødnett hva betyr det for deg? Politidirektoratet November 2009 Design: RM Grafika Trykk: Allkopi ISBN 978-82-92524-88-6 POD publikasjon 2009/13 3 Innledning Godt samband er politiets viktigste verneutstyr

Detaljer

Innspill -bruk av Nødnett

Innspill -bruk av Nødnett PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK Innspill -bruk av Nødnett Redningsseminar Elverum 2014 HEDMARK POLITIDISTRIKT Nødnett Opplæring Utstyr Bruk av Nødnett Erfaringer/innspill Nye samarbeidspartnere i Nødnett

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

ZODIAC. Safe. Sikringsradio Brukerveiledning. www.zodiac.no

ZODIAC. Safe. Sikringsradio Brukerveiledning. www.zodiac.no ZODIAC Safe Sikringsradio Brukerveiledning www.zodiac.no 2 INNHOLD INTRODUKSJON... 3 EGENSKAPER...3 SIKKERHETSANVISNINGER... 3 BESKRIVELSE AV HÅNDSETTET...4 BESKRIVELSE AV DISPLAYET...5 OVERSIKT OVER MENYFUNKSJONER...

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. HURTIGGUIDE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. Flere tilbehørsartikler finner du på www.zodiac.no

Detaljer

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Kontrollromstilknytning for nødetatene... 3 Drift

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon. Hva er Nødnett hvorfor bruke. Nødnett?

Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon. Hva er Nødnett hvorfor bruke. Nødnett? Agenda Velkommen v/jan Helge Kaiser 0900-0920 Status Nødnett (dekning, tilleggsbrukere) v/lars-otto Laukvik, DNK 0920-0940 Info om samvirkeprosjektet og pilotene v/knut Abrahamsen, DNK 0940-1000 Funksjonalitet

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon @LarsOttoL Forberedelser til å håndtere «Nye brukergrupper» Nødetatene har betydelige ressurser satt av i sine

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning Innhold Kort om TETRA Organisering av TETRA-prosjektet Status for det sentrale

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett

Et nytt landsdekkende Nødnett Et nytt landsdekkende Nødnett Sikker kommunikasjon når det gjelder Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Rica Seilet Hotel, 15. mai 2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/direktør

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nordland 05.03.2014 Hva i all verden er Nødnett? 1000

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse

Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse DNKs plass i forvaltningen Regjeringen STAT JD.. HOD.. PDMT POD pdi pdi pdi PST DNK BDO DSB Hdir HDO

Detaljer

Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere

Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere Utgitt 2. november 2009 Utgitt av Politidirektoratet ISBN 978-82-92524-89-3

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Foreta samtale med flere deltakere

Foreta samtale med flere deltakere HURTIGGUIDE Denne guiden tar for seg den grunnleggende informasjonen brukere trenger for å kunne utføre videosamtaler. Du kan legge guiden i møterommet og på videoopplæringssiden på intranettet, samt dele

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Produktvilkår Kontrollromstilknytning

Produktvilkår Kontrollromstilknytning Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Kontrollromstilknytning Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Kontrollromstilknytning... 2 4. Funksjonalitet i Kontrollromstilknytning...

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Kontroll av innendørsdekning i Nødnett. KoKom IKT-forum 2014, 26.03.2014, 12:30-12:50 Magnus R. Berg, Direktoratet for nødkommunikasjon

Kontroll av innendørsdekning i Nødnett. KoKom IKT-forum 2014, 26.03.2014, 12:30-12:50 Magnus R. Berg, Direktoratet for nødkommunikasjon Kontroll av innendørsdekning i Nødnett KoKom IKT-forum 2014, 26.03.2014, 12:30-12:50 Magnus R. Berg, Direktoratet for nødkommunikasjon Innendørsdekning i utbygging av Nødnett Et dekningskrav må være: Definert

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 4 Plukke opp samtaler... 4 Sette over samtaler... 4 Ringe internt... 4 Ringe eksternt... 4 Programmere personlig

Detaljer

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket?

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Direktør Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Teleforum, Trondheim, 8. januar 2015 Nødnettleveransen Nødnett-infrastrukturen

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Nødnett Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Status 31. mai 2008 Ett år r forsinket, ny plan i juni 2008 Leveranser

Detaljer

Mobiltelefon FAS-24100M

Mobiltelefon FAS-24100M Mobiltelefon FAS-24100M www.facebook.com/denverelectronics 1 4 7 8 3 5 2 6 9 Brukerhåndbok Norwegian NOR-1 Begynn å bruke Sett inn/ta ut batteri Sett inn batteri 1. Åpne batteridekselet 2. Sett batteriet

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

Nytt Nødnett. Nordlandssykehuset kommuner i AMK område

Nytt Nødnett. Nordlandssykehuset kommuner i AMK område Nytt Nødnett Nordlandssykehuset kommuner i AMK område Rune Arnesen, avdeling medisinsk nødmeldetjenste Bodø, 22. april 2014 22. August 2012 28. November 2013 Informasjonsmøte med HF og kommuner om Nødnett

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Nødnett Erfaringer veien videre

Nødnett Erfaringer veien videre Nødnett Erfaringer veien videre Brannvesenkonferansen 14. mars 2012 Tor Helge Lyngstøl Direktør DNK Landsdekkende utbygging vedtatt 9. juni 2011 Stortinget fattet enstemmig vedtak om videre utbygging av

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer