Årsmøte i Troms Krets

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Troms Krets 17.02.2007"

Transkript

1 Årsmøte i Troms Krets Innholdsliste 1. Valg og konstituering...1 Fremmøtte:...1 Elverhøy:...1 Sørreisa:...2 Tromsdalen:...2 Kaldfjorden:...2 Uten gruppetilhørighet:...2 Fraværende Årsmelding Regnskap Inntekter...2 Utgifter:...3 Kommentarer: Budsjett Utgifter:...3 Kommentarer: Valg Aktivitetsplan Eventuelt...5 Orientering om FNF:...5 Speiderhuset:...5 Landsstyrerepresentantens innlegg:...6 Presentasjon av kretsstyrets medlemmer 1. Valg og konstituering Ordstyrer: Bjarte Aarmo Lund Referent: Sigrid Bjørndal Per Skou Jensen og Birgit Njåstad underskriver protokoll Fremmøtte: Elverhøy: Bjarte Aarmo Lund(kretsstyre, leder i troppen), RR) Ingvild Fagerli(leder speidertroppen) Eskil Vevik(RR) Erlend Steen(RR, leder i troppen. ) June Andersen(RR) Ann Kristin Pedersen(RR) Emil Bergheim(RR) Lars Ringvold(RR) Birgit Njåstad(leder speidertroppen),

2 Vegard Fagerli(leder speidertroppen) Rune Sylvarnes(leder for småspeiderne) Sørreisa: Monica Stenslett(leder for kretsstyre, leder i speidertroppen) Lars Kristen Aker(leder speidertroppen), Tromsdalen: Sigrid Bjørndal(kretsstyre,leder speidertroppen) Rakel Fagerli(leder speidertroppen) Kaldfjorden: Ruben Doornebal(RR) Per Skou Jensen(leder speidertroppen), Uten gruppetilhørighet: Torbjørn Geirgo(forbundet), Birgit Lockertsen(kretsstyret), 15 oppmøtte + kretsstyret Kommentarer til innkalling: manglende vedlegg og sen innkalling Fraværende Hillesøy, Skjervøy og Hamvåg hadde ikke noen representanter på årsmøtet. 2. Årsmelding 2006 Fremlegges av Bjarte. Komplettering av årsmeldingen ved hjelp av fremmøtte. - Økonomikommentar skal skrives inn i etterkant. - Rapportering: bare registrerte (kontingentbetalende) medlemmer telles. Totalt er medlemsmassen stabil. Tall fra Skjervøy er usikre og bør innhentes. 3. Regnskap 2006 Inntekter 0,- i kontingentinntekter fordi kretsen har glemt å sende ut kontingentkrav til gruppene. Dette kreves imidlertid ikke inn i etterkant, siden kretsen går i overskudd. Aktivitetsstøtten ble ca 7000,- mindre enn budsjettert, muligens pga PFkurs og utgått landsleirhelg, evnt omlegging. Det er ikke blitt søkt om støtte til Hamvåg-leiren. Vi må huske å søke etter alle aktuelle arrangementer kurs- og reisestøtte fra forbundet på ca 6000 kr var ikke budsjettert budsjettert med 6000 kr mer i arrangementinntekter enn det oppnådde i landsleirstøtte ble budsjettert i både inntekter og utgifter, men

3 står som 0,- i regnskapet. Dette skyldes at ikke gikk via kretsens konto Utgifter: ingenting brukt på reiseutgifter og minimalt i kurs/reisestøtte kr 1800 i regnskapsførte møteutgifter skyldes pizza til årsmøtet. Dette var ikke budsjettert. Her er det enda to punkter på over 1000 kr som ikke er tatt med ekspansjonskonsulent ble ikke ansatt ingen oppstartstilskudd utdelt utgifter til gaver og premier på ca 2000 kr var ikke budsjettert bare 1000,- i utgifter til arrangementer kontra 10000,- budsjettert Totalt gir dette et overskudd i driftsbalansen på kr Kommentarer: premiepenger for høstmanøveren 2006 må utbetales (til Elverhøy) kretsstyret må være flinkere til å skrive reiseregning revisor har ikke fått tilstrekkelig med tid til å kontrollere regnskapet Årsmøtet godkjenner regnskapet forutsatt at revisor gjør det samme. 4. Budsjett 2007 TROBUR aktivitetsstønad budsjetteres til kr Da tar vi høyde for to PF-kurs, kretsmanøver og Hamvåg-leir. Kretsstyret må passe på at det søkes om støtte for alle aktuelle arrangementer. målet er at alle arrangementer skal gå i 0,-. Tallet for overskudd/inntekt av arrangementer markerer derfor først og fremst aktivitet. Utgifter: vi budsjetterer fortsatt med 8000,- i reiseutgifter og må bli flinkere til å bruke dette. kurs og reisestøtte foreslås i første omgang senket. Imidlertid er det landsting og verdensjamboré i år, og man ønsker å gi et signal om at kretsen støtter aktivitet. Settes dermed til ,-. ekspansjonskonsulent budsjetteres fortsatt med, da vi håper å få ansatt noen i denne stillingen. oppstartstilskudd budsjetteres fortsatt til 5000,- i håp om en ny gruppe. Etter forslag økes gaveposten til kr Man må jo ikke slutte for å få en gave... Dette gir et budsjettunderskudd på kr Kommentarer: skal vi kreve inn kretskontingent? Forskjellige syn på dette; avvente til man

4 har en ekspansjonskonsulent ansatt vs være føre var. Rune Sylvarnes la fram to forslag til votering. Forslagene var som følger: 1. Kretsen tar ikke kretskontingent fra gruppen i Forslaget mottok 3 stemmer. 2. Kretsstyret får fullmakt til å kreve inn kretskontingent dersom det ansettes en ekspansjons sekretær i løpet av året. Forslaget mottok 13 stemmer. 2 avholdt fra å stemme over forslag 1 og 2. Altså fikk kretsstyret fullmakt til å kreve inn kretskontingent dersom det ansettes en ekspansjonskonsulent. 5. Valg Valgkomiteen har bestått av Vegard Fagerli og Rune Sylvarnes. Det skal velges to nye representanter til kretsstyret. Følgende kandidater foreslås og presenteres: Eskil Vevik Rakel Fagerli Jenny Johansen Elisabeth Råstad Det skal tilstrebes lik kjønnsfordeling i styrene, og man skal helst ha en representant under 18 år. Valgkomiteen er tellekorps. Rakel Fagerli(Tromsdalen) og Eskil Vevik(Elverhøy) velges inn i styret, med Elisabeth Råstad(Tromsdalen) som vara. Valgt for to år. Ny valgkomité: Rune Sylvarnes og Vegard Fagerli stiller igjen, og ble valgt ved akklamasjon. Kasserer: Kristin Larsen fortsetter. Revisor: Nils Terje Mikkelsen foreslås, og ble spurt over telefonsamtale med Rune Sylvarnes, godtok vervet. Styret i speiderhuset: Reidun Løkkemyr ble i 2006 valgt for 2 år Rådet i speiderhuset: Rune Sylvarnes stiller igjen, og ble valgt ved akklamasjon. Kretsstyret gis mandat til å finne en landstingsrepresentant. PF-ting: gruppene bes om å nominere kandidater og å fremme forslag for kretsstyret. 6. Aktivitetsplan Kretsmanøver arrangeres av Kaldfjord med hjelp fra Tromsdalen JOTA og JOTI foreslås lagt til gruppene i år. Kaldfjord og Sørreisa har hatt vellykkede arrangementer på dette tidligere år. Roverne lager et arrangement. PF-kurs II eller 14+? Erfaringene tilsier at PF I alltid fylles, mens PF II får veldig få deltakere. Det kan dermed være lurt å sende PF II-deltakere til et sted med et større læringsmiljø. Det foreslås å heller arrangere 14+ i kretsen, og kretsstyret må da være aktive i forhold til hvor vi kan sende

5 PF'ene våre. Tema for 14+? Forrige gang var tema livredning. Eskil Vevik foreslår jakt som tema, og sitter i komité for 14+ sammen med Per Skou Jensen. Eskil foreslår å sende flere folk på Roland. Man bør ha tatt PF II for å delta her. Kunne man satse på å få arrangert Roland i Troms? Skal vi eventuelt ha sommer- eller vinter-roland? Sommer-Roland kan være mer eksotisk og attraktivt å reise til fra sør. Et slikt arrangement krever en lokalkomité: Per Skou Jensen, Birgit Lockertsen og Eskil Vevik tar på seg oppgaven. Kretsting: ansvaret legges på kretsstyret Neste årsmøte: 2. februar 2008, av hensyn til RR-kongress og langfri på skolen de to påfølgende helgene 7. Eventuelt Orientering om FNF: Samarbeidsforum. DNT, Jeger og fisk, 4H og KFUK-KFUM deltar. Uttalelser om inngrepssaker. Reorganisering med en ny modell skjer ila året i forhold til uttalelser, samarbeidsformer mm. Dette er en arena for oss til å uttale oss om ting. Reorganiseringen innebærer at man skal skrive under tilslutningsavtale for å være med, og det er dette som må vurderes. Hvis vi skal være med må vi ha et bevisst forhold til hva vi er med i. Kretsstyret må håndtere dette når det kommer, og da anbefaler Birgit Njåstad en høringsrunde med gruppene. Speiderhuset: kretsen står fritt til selv å bestemme om husets fremtid. Styret bruker mye tid og ressurser på vedlikehold av huset og oppfølging av leietakere,- arbeid som ikke har noe med speiding å gjøre. Skal vi selge huset? - Vi mister et hus som vi bruker som lokale for årsmøte og 17.mai-frokost og som kretsen bruker som lager. Vi mister også et fast samarbeidsforum med NSF, og dette skal ikke undervurderes. - Huset er ikke særlig egnet som kontorlokaler for evnt fremtidig ekspansjonskonsulent Vi vet ikke hvor stor andel vi eier, eller hva huset er verdt. Dermed er det vanskelig å gi noen vurdering av hva eventuelle inntekter skal brukes til. - Hyttetomt på Breivikeidet. Per Skou Jensen mener at dette er en spennende mulighet. Dette er en relativt liten hyttetomt, rundt 0,5 mål. Signalene fra årsmøtet er at en hytte på Breivikeidet er interessant. - Å bli medeier i Umaken vil inkludere en del dugnad, vedlikehold o.l. som må tas hensyn til. Det er dårlige toalettforhold og dårlig ovn. Samtidig har vi hatt stor glede av Umaken. Oppsummering: Gruppene ser ikke det store behovet for speiderhuset, og ser verdien av et sted som gruppene har glede av.

6 Landsstyrerepresentantens innlegg: - Fristen for tildeling av midler fra Frifond er 15. mai og 1. oktober - Landsting i april: vi kan stille med 1 valgt representant. Her skal det diskuteres bla navn på nye arbeidsgrener. 15-åringer får fulle demokratiske rettigheter for å få full utbetaling av støtte fra departementet. Bestill reise i god tid i forveien da landstinget foregår på Sunnmøre mars PF-ting ved Skogtun leirsted ved Gardermoen: her kan vi sende 2 representanter. - Hederstegn 10 år, 25 år leder, særlig fortjenestefullt arbeid og et til ikke-medlemmer. Sende søknad til hederstegnsutvalget. Kretsen oppfordres til å undersøke om det finnes kandidater. - Høring om nytt program. Vedtas ikke på landsting, men gås gjennom av et utvalg. - Det lages ny tilkjørsel til Nordtangen og leirstedet skal utvikles. Dette koster penger, så det åpnes for å gi gaver. - Forbundet er medlem av organisasjonen Alkokutt. Vi ønsker å profilere oss på dette, og informasjonssjef Svein Olav kan tas kontakt med hvis noen av gruppene har lyst. - I 2008 er det en stor internasjonal KFUM-leir i Praha. Sjekk hjemmesidene til forbundet! - Speideren er 100 år i år. Bl.a. lanseres det speiderfrimerker. - Årsrapporter må leveres av alle gruppene i kretsen, og kretsstyret bes om å hjelpe til med å purre på de manglende. Skjervøy? - Regnskapsprogram: gruppene kan kjøpe billig fra Mammut. - Kurskatalogen er sendt ut,- bruk den.

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG Start et lokallag du også, og få besøk av en fra Sentralstyret! På bildet: Bak f.v.: Daniel, Anders, Joakim, Lin-Marit, Mathias. Foran f.v.: Henriette, Juni, Live, Kristoffer,

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si Sak 8 Vedlegg: Speiderlovskomiteens forklaringer til lovforslagene 1 En speider søker sin tro og respekterer andres Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si I speiderløftet lover jeg: å tjene

Detaljer