Arbeidsplan 9. klasse Uke 1-2-3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan 9. klasse Uke 1-2-3"

Transkript

1 Arbeidsplan 9. klasse Uke Uke 1 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 SP F-EN lesetime UV 09:15-10:00 2 MA MA 10:00-10:45 3 SF RLE NF JULEFERIE 11:25-12:10 4 EN NO KH SYMJ 12:20-13:05 5 NO NF MU MH SF 13:15-14:00 6 NF EN NO KLRÅD Uke 2 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 STUD SP F-EN SP F-EN NO UV 09:15-10:00 2 EN MA NF MA 10:00-10:45 3 RLE NF SF RLE 11:25-12:10 4 SF lese EN NO KH SYMJ 12:20-13:05 5 MH MU NO NF MU MH SF GYM 13:15-14:00 6 KH NF EN lese KLRÅD Uke 3 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 STUD SP F-EN SP F-EN NO Skolestil 09:15-10:00 2 EN MA NF engelsk MA 10:00-10:45 3 lesetime NF RLE 11:25-12:10 4 SF NO EN NO KH SYMJ 12:20-13:05 5 MH MU NO NF MU MH SF-prøve GYM 13:15-14:00 6 KH NF EN NO KLRÅD SKOLENS HJEMMESIDE

2 NORSK Høy puls + roman MATEM. Kap C Tal og algebra Mål; Lese i romanen din hver dag, og å gjenfortelle innholdet. Å gjengi hovedtrekk ved romantikken Å diskutere temaene kjærlighet og forelskelse Å sammenligne temaet kjærlighet i tekster fra nåtid og fortid. Mål; Å kunne regne ut potenser av tal og bokstaver Å kunne multiplisere og dividere potensar Å kunne addere og subtrahere potensar Å kunne multiplisere parenteser ENGELSK Ark Angel SAMF. Mellomkrigstida Mål; Lese en tekst med flyt og rett uttale, samt oversette denne til norsk. Kunne lage et personkart. Skrive en egenprodusert tekst med skildring ifølge en oppgavetekst. Mål; Fortelle om de tre diktatorene, Mussolini, Hitler og Stalin, og om hvordan de tok makten. Fortelle om den kommunistiske makten i mellomkrigstida, og hvordan den preget Europa. Lære om den store økonomiske verdenskrisen i 1929, og hva som skjedde i Norge på denne tida. RLE Jødedommen NATURF. Nervesystemet Mål; Gi ei oversikt over viktige historiske hendingar i jødedommen gi ei oversikt over manglfaldet i jødedommen fortelje om jødisk arkitektur Mål; Forklare hvordan nervesystemet og hormonsystemet styrer prosesser i kroppen. Kunne forklare hva epilepsi er. Kunne forklare hva hjernehinnebetennelse er.

3 Kroppsøving Mål; Musikk Mål; KH Symjing: Crawl. Få inn benspark, armtak og pusteteknikk hver for seg. Så sette dette sammen til en ferdighet. Gym: Korleis bygge opp ein time i kroppsøving. Elevane skal holde gymtimer i par med eigenvurdering og karakter fra lærar. Lytteoppgave (9A).Klassesangmelodi. Gitarlære. (Månedssamlings-innslag) Kunne diskutere særtrekk ved kunstmusikk. Kunne øve inn program. Kunne bruke akkordprogresjon i spill på instrument Serveringsbrett Mål; Ferdigstille og lakkere serveringsbrett MAT OG HELSE UKE 1-3 TEMA; Energi og næringsstoff MÅL: Kunne forklare kva for næringsstoff som er energigivande og ikkje energigivande. Kunne greie ut om næringsstoffa karbohydrat, feitt, proteinvitamin, mineral og vatn. Kunne fortelje kva matvarer som er gode kjelder til dei ulike næringsstoffa. Kunne greie ut om kva oppgåver næringsstoffa har i kroppen, og kva mangel kan føre til. OPPGÅVER Les s Gjer oppgåvene til matvett (1 16) og matprat (1-3) Veke 2 Veke 3 Lasagne og Focaccia MENY Minestronesuppe og grovbrød X

4 NORSK UKE TEMA; Høy puls! Lese Lese s Overskrift Lag en fin fremside med teksten "Høy puls!" Pynt til med passende tegninger/bilder, bruk farger. Skrive Skriv minst 5 faktasetninger om hva som skjedde i Norge i 1814 (du skal skrive en kort faktatekst ut fra setningene i fredag 20/1) Oppgave 3 d og e s. 137 Oppgave 6 a og b s. 142 Roman Arb.met. Fredag 6. januar skal alle ha fått godkjent roman. Lese minst 10 minutt hver dag (du kan bruke studietimer til å lese) Boken skal leses ferdig til fredag 3. februar(uke 5), da skal dere ha hjemmedag der dere skriver bokmelding og forbereder presentasjon av bok/forfatter. Personkart - lag et personkart over Henrik Wergeland som beskriver egenskapene hans. Oppgaver Arb.met Lag et tankekart der begrepet romantikken står i midten av kartet. Lag sidestråler med ord du forbinder med romantikken Lag et to-kolonne-notat med punkter og underpunkter over de viktigste hendelsene i Henrik Wergelands liv, se s. 155 for eksempel. Øve mer Nevn noen typiske trekk ved Henrik Wergelands diktning. nevn noen kjente dikt av Henrik Wergeland. Kreativ Samtal om Henrik Wergelands mange forelskelser. Lag en presentasjon for resten av klassen. Dikt Hva handler diktet Den første sommerfugl s.152 om? Skriv med egne ord. Gi eksempel på kontraster og bokstavrim i diktet Den første sommerfugl s. 152 Illustrere Hvordan beskriver Camilla brorens gutteværelse? lag en tegning med tittelen "Henriks værelse". Du kan gjerne benytte et digitalt tegneprogram. Oppgaver Oppgave 9 s. 151 Hjemmeside

5 NORSK - parallell UKE 1-3 TEMA; Høy puls! I tillegg til lekse skal du i denne perioden lese minst 10 minutt hver dag i romanen du har valgt, fra og med den dagen du får godkjent romanen av Ingebjørg. Dette er viktig for å bli ferdig med lesingen før fristen, som er 3. februar. Da skal 9. klasse ha hjemmedag og skrive bokmelding av romanen. Uke 1: torsdag Uke 1: fredag Uke 2: tirsdag Uke 2: onsdag Uke 2: torsdag Uke 2: fredag Uke 3: tirsdag Uke 3: onsdag Uke 3: torsdag Uke 3: fredag Les s (til teksten av Hanne Ørstavik) i fra Saga til CD 9A Bestem deg for hvilken roman du vil lese, og få den godkjent av Ingebjørg på skolen fredag. Les 15 minutt i boken du har valgt. Les s i fra Saga til CD 9A Les s i fra Saga til CD 9A Skriv 5 faktasetninger om hva som skjedde i Norge i 1814, se s (du skal skrive en kort faktatekst ut fra setningene i fredag 20/1) Les s i fra Saga til CD 9A Les s i fra Saga til CD 9A Les s i fra Saga til CD 9A Les s i fra Saga til CD 9A Personkart - lag et personkart over Henrik Wergeland som beskriver egenskapene hans. FERDIG Hjemmeside

6 MATEMATIKK Veke 2 og 3 Tema Mål I timane veke 2 I timane veke 3 Kap C. Tal og algebra Å kunne regne ut potenser av tal og bokstaver Å kunne multiplisere og dividere potensar Å kunne addere og subtrahere potensar Å kunne multiplisere parentesar Tirsdag 2. t Nr. C36, C37, C38, C39, C40 side 178 og 179 Torsdag 2/3 t Nr. C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47 (felles)side 180 til 182 Tirsdag 2. t Nr C48 (felles), C49, C50, C51 side 183 til 186 Torsdag 2/3 t Nr C52, C53, C54 og 55 side fargevelger Lekse veke 2 Lekse veke 3 Til torsdag Ferdig med Nr. C36, C37, C38, C39, C40 side 178 og 179 Til tirsdag Ferdig med Nr. C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47 side 180 og 182 Til torsdag Ferdig med Nr C48 (felles), C49, C50, C51 side 183 til 186

7 MATEMATIKK parallell UKE... Tema Mål I timene uke 1 Kap C. Tall og algebra Å kunne regne ut potenser av tall og bokstaver Å kunne multiplisere potenser Onsdag 2. t Fredag 3. t Repetere potenser; grunntall og eksponent. Gjør oppgave C16 dersom den ikke er gjort. Gjør oppgave C 17 og øve på å skrive tall som produkt av tall og tierpotens. I timene uke 2 Mandag 3. t Onsdag 2. t Fredag 3. t Potenser med andre grunntall enn 10. Skrive i regelbok og begynne på oppgave C18. Se over lekse. Begynne på side 103. Hvilket tall står potensen for? Begynne på oppgave C21. Lage egne oppgaver med tierpotenser og potenser med andre grunntall enn 10. I timene uke 3 Mandag 3. t Begynne på fargedelen. Jobbe på side 104 og 105. Onsdag 2. t Jobbe med fargedelen. Jobbe på side 108, 109 og 110. Fredag 3. t Jobbe med prøv deg selv-oppgaver på side Lekse uke 1 Lekse uke 2 Lekse uke 3 Til fredag Husk at = 5 * 10 4 (4 nuller) Skriv som produkt av tall og tierpotens i skriveboka di: 5000, 9000, 400, 20, Til onsdag Gjør oppgave C19 og C20. Til fredag Gjør oppgave C22. Til onsdag Jobbe med fargedelen. Gjør oppgave C27 og C28. Til fredag Gjør oppgave C35 og C36.

8 ENGLISH WEEK 1-3 THEME; Ark Angel Headline Write the headline: Ark Angel, week 1-3. Make a fitting drawing. Read Read and translate orally p Be ready to read out loud in class Wednesday January 11 th, week 2 Translate Translate the first paragraph on p.100 to Norwegian (the writing in italics (=kursiv) and that are bigger). Listen We will listen to the continuation of the tet Ark Angel. Glossaries Glossaries p.100 and p.114. Write the words in your glossary book or in your work book and translate them to Norwegian. Personkart Make a «personkart» of Ale Rider. Write down as much information as you can. Write Essay Draw Tasks Game Write an essay called «Christmas». Write about 1 page in your work book or hand it in on Fronter. You can choose whether you tell the story of your own Christmas vacation or you make something up. You will have a school essay on Thursday January the 19 th before lunch. Tasks Make a cartoon strip about Ark Angel and write comments. Write 5 questions with answers to the content of Ark Angel. Make a game called Ark Angel; be creative!

9 ENGLISH parallell WEEK 1, 2 & 3 TEMA; Ark Angel Headline Write the headline: Ark Angel, week 1-3. Make a fitting drawing. Read Read and translate orally p Translate Translate the first paragraph on p.100 to Norwegian (the writing in italics (=kursiv) and that are bigger). Listen We will listen to the continuation of the tet Ark Angel. Glossaries Glossaries p.100 and p.114. Write the words in your glossary book or in your work book and translate them to Norwegian. Personkart Make a «personkart» of Ale Rider. Write down as much information as you can. Write Essay Til fredag uke1 Til mandag uke 2 Til onsdag uke 2 Til onsdag uke 3 Til fredag uke 3 Write an essay called «Christmas». Write about 1 page in your work book or hand it in on Fronter. You can choose whether you tell the story of your own Christmas vacation or you make something up. You will have a school essay on Thursday January the 19 th before lunch. Forslag til arbeidsfordeling Lese s. 100 og oversette muntlig til norsk Lag overskrift i skriveboka «Ark Angel, week 1-3» Lese s. 101 og oversette muntlig til norsk Skriv glosene s. 100, finn de norske ordene i ordboken din. Lag et personkart på Ale Rider, skriv ned så mye du kan! Velg deg et avsnitt som du leser høyt til Ingebjørg + oversetter. Skriv en historie som du kaller «Christmas», skriv ca 1 side i skriveboka eller lever på Fronter. Du kan dikte eller skrive fra din jul. Øve til gloseprøve! Glosene står på s. 100, du må finne de norske ordene i ordboken din.

10 ENGELSK FORDYPNING WEEK 1-3 TEMA; The Lion, the Witch and the Wardrobe Nick Hornby MÅL Formidle egne opplevelser av film til andre Kunne lage en sammenligning av tekst og film, mend fokus på egen forståelse av innholdet. Kunne fortelle om livet og forfatterskapet til Nick Hornby Headline Nick Hornby / About a Boy Read Vi leser utdrag fra boka About a boy i timene. Find out more Film Write Oral task Finn informasjon om Nick Hornby, både om livet hans, utdannelsen og karrieren. Vi ser filmen «the Lion, the Witch and the Wardrobe» i timene. Skriv en kort oppsummering av filmen. Sammenlign film og bok. Hva forstår du mest av, og hvorfor? Hva foretrekker du, og hvorfor? Hva likte du godt / mindre godt med filmen? Dette arbeidet skal leveres inn. Samtale om filmen med en medelev eller i gruppe. Legg frem det du har skrevet i oppsummeringen din.

11 SPANSK UKE... MÅL TEMA; Lese Skrive Arb.metod e Kreativ Sam.arb. Illustrere Vurderingskriterium Vocabulos

12 SAMFUNNSFAG UKE TEMA; Mellomkrigstida Lese Lese s Overskrift Lag en fin fremside med teksten Mellomkrigstida, pynt med passende bilder/illustrasjoner. Bruk farge. Skrive Finn svar i teksten s. 143 Finn svar i teksten s. 151 Finn svar i teksten s. 154 Prøve Fredag 20. januar blir det prøve i fagstoffet s Arb.met. Lag et personkart på Stalin, finn gjerne faktainformasjon andre steder enn i læreboken. Oppgaver Skrive Tenk deg at du skal forklare ordene sosialist, kommunist og sosialdemokrat i ei ordbok. hva ville du skrevet? Lag en biografi om Lenin eller Stalin. Lim inn et bilde av personen. Hva la New Deal vekt på? Hvorfor virket denne politikken? Tenk deg at du var jøde i Tyskland. Skriv en dagboktekst som handler om hvordan du opplevde Krystallnatten. Arb. met Lag et tankekart om den russiske revolusjonen. Skriv fem faktasetninger om hva Norges Kommunistiske Parti (NKP) strå for. Har partiet stor oppslutning i Norge i dag? Lag et tokolonneskjema og skriv stikkord ti disse ordene: Mussolino, fascismen, Hitler og nazismen. Kreativ Lag en digital presentasjon der du starter med den russiske revolusjonen og viser utviklingen i Sovjetunionen fram til 1939 Ta utgangspunkt i noen av det du har lest i delkapittelet s Lag en tegning eller en dramatisk skildring, gjerne i form av et brev. Lag en muntlig presentasjon om Hitler og Nazismen, fremfør for klassen. Lag 20 spørsmål fra hele kapitlet om mellomkrigstida. Del klassen i lag, og arranger en spørrekonkurranse. Matte Oppgave 10 s. 143 Oppgave 8 s. 151 Oppgave 5 s. 154 Finn ut mer Nazistene fikk nesten 40 % av stemmene ved valget i Hvorfor tror du partiet fikk så stor oppslutning? Finn ut mer om Krystallnatten. Hjemmeside til læreboken

13 RLE UKE TEMA; Jødedommen Lese Lese s Overskrift Lag ei fin framside med teksten "Jødedommen". Pynt til med passande bilete/illustrasjonar, bruk fargar. Skrive Oppgåve 1a og b s. 125 Oppgåve 2a og b s. 125 Oppgåver Spørsmål Kva trur du kan få menneske til å bryte opp og flytte med heile familien sin til ein annan stad i verda? Kva meiner du skal til for at ein konge eller statsleiar skal bli førebilete for andre? Korleis trur du det er mogleg for vanlege menneske å vere med på å utrydde andre menneske? Kvifor trur du klesdrakt er vitig for ein del religiøse menneske? Avskrift Skriv av samandraget s. 125 Kreativ Lag ein quiz om Jødedommen til dei andre i klassa, del opp i grupper og avtal med lærar når de vil gjennomføre den. Illustrere Lag ei skisse av ein synagoge, ta utangspunkt i teikninga s Skriv på og forklar! Internett Vel ei av retningane innanfor jødedommen. Finn ut meir om denne. Du får hjelp på nettsida til Under same himmel. Vel ei eller fleire av høgtidene som er nemnde i kapitlet, og finn ut meir om bakgrunnen og feiringa. Du får meir hjelp på nettsidene til Under same himmel. Skrive Lag eit faktaark om den jødiske arkitekturen Heimeside til læreboka

14 NATURFAG UKE 1-3 Nervesystemet Lese s Nøkkelspm 1-4 s. 57, 1-4 s. 59, 1-4 s.61, 1-4 s.65, 1-4 s.67, 1-4 s.69 Tegn Skriv av skjemaet/figuren på side 62 i boken din. Oppgaver 1-17 Prøve Uke 4 Hjemmeside til læreboka

15 Min notatside

16 «BAKSIDA» UKE 1 4 Christina 15 år 5 6 UKE Høytlesing i engelsk UKE Engelskstil 1.-3.time 19 Oscar Johan 15 år 20 Prøve i s-fag MELDING FRA LÆRER GODT NYTT ÅR! Håper alle har hatt en fin ferie, og er klar til siste semester i 9. klasse! Fredag 13. januar(utdanningsvalg-kurs) og mandag 16. januar(nygiv-møter) blir Ingebjørg borte hele dagen. Om det er noe spesielt kontakt Ole eller administrasjonen på tlf SOSIALT MÅL LÆRINGSSTRATEGI Å si noe positivt til hver enkelt i klassen i løpet av planperioden Personkart UKENS VITS Læreren: "Nevn et sjeldent dyr i Afrika." Per: "Isbjørn!" Læreren: "Isbjørn?" Per: "Ja, den er sjelden i Afrika."

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Uke 4 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 SP F-EN UV SP F-EN SF 09:15-10:00 2 2.t - elevråd NF Skidag på KHekskursjon MA 10:00-10:45 3 SF RLE Ørskogfjellet

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Uke 41 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO 09:15-10:00 2 EN 10:00-10:45 3 11:25-12:10 4 12:20-13:05 5 13:15-14:00 6 MA SF GYM F-EN SP 230 Utstilling

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 5 og 6

Arbeidsplan 8. klasse Uke 5 og 6 Arbeidsplan 8. klasse Uke 5 og 6 LEGG MERKE TIL ENDRINGENE PÅ TIMEPLANEN!!!! UKE 5 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 SF SP F-EN EN RLE/UV SP F-EN KH 09:15-10:00 2 MA NF RLE NO NO MA 10:00-10:45

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 34&35

Arbeidsplan 9. klasse Uke 34&35 Arbeidsplan 9. klasse Uke 34&35 Uke 34 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP 230 F-EN SP 230 UV NO 09:15-10:00 2 EN RLE MA NF 10:00-10:45 3 MA NF SF RLE MA 11:25-12:10 4 12:20-13:05

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 21&22

Arbeidsplan 8. klasse Uke 21&22 Arbeidsplan 8. klasse Uke 21&22 UKE 21 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Studie SP F-EN EN RLE SP F-EN KH 09:15-10:00 2 MA NF NO NO NO MA 10:00-10:45 3 NF MA NF EN KØ MA NO 11:25-12:10

Detaljer

Arbeidsplan 10. klasse

Arbeidsplan 10. klasse Arbeidsplan 10. klasse LÆRINGSSTRATEGI Notat til forelesing Uke 18 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Uke 44 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP NO UV 09:15-10:00 2 EN RLE NF NP 10:00-10:45 3 HJEMME- MA Bust da STU NF DAG RLE breakz PRYO- 11:25-12:10

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10

Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10 Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10 9A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 RLE kulturkveld GYM Klasseråd 09:05-09:50 2 kulturkveld Spansk/F.eng GYM kulturkveld 10:30-11:15 3 Matte Naturfag

Detaljer

RLE. Naturfag 233. Matematikk 233. Fagdag i. samfunnsfag. Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE. Naturfag. Engelsk 233. Matematikk 233.

RLE. Naturfag 233. Matematikk 233. Fagdag i. samfunnsfag. Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE. Naturfag. Engelsk 233. Matematikk 233. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI VØL-skjema Uke 10 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. RLE Matematikk Matematikk Fagdag

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 35

Arbeidsplan 8. klasse Uke 35 Arbeidsplan 8. klasse Uke 35 UKE 35 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 SF NO SP F-EN EN FLE/UV KH 09:15-10:00 2 MA NF RLE NO SF 10:00-10:45 3 NF MA NF EN MA MA NO 11:25-12:10 4 NO MU SP

Detaljer

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside Arbeidsplan 10A LÆRINGSSTRATEGI TO-SPALTENOTAT Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.20-09.05 1. 09.05- økt 09.50 10.30-11.15 2. 11.15- økt 12.00 12.25-13.10 3. 13.15- økt 14.00 Oppstart med kontaktlærer

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 233 Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE 233 RLE. 233 Naturfag 233. Engelsk. Tentamen, norsk sidemål

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 233 Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE 233 RLE. 233 Naturfag 233. Engelsk. Tentamen, norsk sidemål Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Uke 21 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 2. 3. 4. Norsk Matematikk Prøve RLE Engelsk RLE Matematikk

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag.

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Lesestrategiar Uke 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Matematikk Matematikk

Detaljer

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233.

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Sammendrag Uke 36 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Kartleggingsprøve norsk RLE Spansk

Detaljer

Arbeidsplan 10. klasse

Arbeidsplan 10. klasse Arbeidsplan 10. klasse LÆRINGSSTRATEGI DISPOSISJON/IDEMYLDRING Uke 46 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 NO NF UV MA KH RLE SP F- EN ALF UV Mndsamling 10:30- EN MU 11:15

Detaljer

Eng NN. N-fag. No BM presen tasjon. No NN 230. Kroppsøving. Spansk. Valgfag. UV 233 Studie. N-fag. No BM 233. FRISKUS -dag.

Eng NN. N-fag. No BM presen tasjon. No NN 230. Kroppsøving. Spansk. Valgfag. UV 233 Studie. N-fag. No BM 233. FRISKUS -dag. Arbeidsplan 8A LÆRINGSSTRATEGI Venndiagram Uke 17 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 14-15 1. 2. 3. 4. FRI No No Valgfag No Spansk

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 Veke 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samf. fag Hva er OD? Engelsk Norsk Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 49-50. Norsk: Språkhistorie og artikkel (10B-boka) Matte Praktisk bruk av matematikk. Eng.:

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 49-50. Norsk: Språkhistorie og artikkel (10B-boka) Matte Praktisk bruk av matematikk. Eng.: Vekeplan 10. klasse Namn:.. Veke 49-50 Norsk: Språkhistorie og artikkel (10B-boka) Skriv ein artikkel og bruke sjangertrekka. Kunne forklare kvifor vi har to likestilte Mål: skriftspråk i Norge. Matte

Detaljer

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk Arbeidsplan 9A Uke 23-24 Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte KRØ Sp./Eng. ford.

Detaljer

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI STIKKORD Uke 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Spansk Fordyp MH Kroppsøving

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 20 Neste uke er det leirskole ;) Husk å levere skjema for valg av 3. språk for 8. klasse innen torsdag! Ordenselever; Fredrik og Martine Ukens mål Å be om lov!

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. Matte Norsk Matte 09:15-10:00 2 Norsk Samf. Engelsk RLE/UV 10:00-10:45 3 Norsk Norsk Heildagsprøve Matte Engelsk

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse BLÅ

Arbeidsplan 8. klasse BLÅ Arbeidsplan 8. lasse BLÅ LÆRINGSSTRATEGI Taneart og personart Ue 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. 14-15 5. Jobbsygging

Detaljer

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å Vekeplan 10. klasse Norsk: «Nyrealismen, 2.verdskrig og tida etter» og vårprøver Skrive tekstar i ulike sjangrar på bokmål og på nynorsk med eit variert ordforråd. Mål: Bruke kjelder rett i eigenproduserte

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. RLE Gym Norsk 09:15-10:00 2 Norsk Samf. SP ENF Engelsk 10:00-10:45 3 Norsk Norsk SP ENF Samf. OD-dag 11:25-12:10

Detaljer

Vekeplan 8. klasse. Namn:.. Veke 49. Norsk: 4 Skrivekløe. Matte Tentamen. Gulboka: Ungdom,arbeid og Samf: Programfag: Natur:

Vekeplan 8. klasse. Namn:.. Veke 49. Norsk: 4 Skrivekløe. Matte Tentamen. Gulboka: Ungdom,arbeid og Samf: Programfag: Natur: Vekeplan 8. klasse Namn:.. Norsk: 4 Skrivekløe - - Å trene på å skrive gode forteljingar Mål: - Å kjenne att språklege verkemiddel - - Å trene på å bruke språklege verkemiddel. Matte Tentamen Vi skal repetere

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Veke 23-25

Arbeidsplan 9. klasse Veke 23-25 Arbeidsplan 9. klasse Veke 23-25 NORSK På livet laus! MATTE Funksjonar SAMF. Å lese nokre litterære verk frå midten av 1800-talet og samanlikne dei med nokre samtidstekster. Å reflektere rundt innhaldet

Detaljer

Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Valgfag

Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Valgfag Arbeidsplan 10 A Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 14.00-14.45 3. 4. 5. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Engelsk/

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 4 NB! Husk å få med deg det du trenger av utstyr til timene: skrivebøker, plan og utstyr til kroppsøving og FyFo. MÅNEDSSLUTT mandag 1. februar Ukens vits 25

Detaljer