Arbeidsplan 8. klasse Uke 5 og 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan 8. klasse Uke 5 og 6"

Transkript

1 Arbeidsplan 8. klasse Uke 5 og 6 LEGG MERKE TIL ENDRINGENE PÅ TIMEPLANEN!!!! UKE 5 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 SF SP F-EN EN RLE/UV SP F-EN KH 09:15-10:00 2 MA NF RLE NO NO MA 10:00-10:45 3 NF MA NF EN KØ MA NO 11:25-12:10 4 NO MU MA MA SF Film i norsk 12:20-13:05 5 MU NO NF EN "Norrøn tid" KH KØ 13:15-14:00 6 EN NO NO UKE 6 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 SF SP F-EN EN SP F-EN KH FREMFØRING 09:15-10:00 2 MA NF RLE NO NO MA 10:00-10:45 3 NF MA NF EN KØ MA NO 11:25-12:10 4 NO MU SF MA MA FREMFØRING 12:20-13:05 5 MU NO Studie NF EN KH 13:15-14:00 6 EN KL-RÅD NO NO KØ SKOLENS HJEMMESIDE

2 NORSK Norrøn tid MATTE Å lese om norrøn tid, litteratur og språk Å se sammenheng mellom tekster før og nå. ENGELSK Time Star Trek SAMF. Napoleon Lese og oversette engelsktekst. Lære nye ord-oversette til/fra norsk. Forklare bruk av verblista. Fortelle og skrive om TIME. Å lage og gjennomføre en presentasjon om Napoleon. Å vurdere medelevene sine fremføringer om Napoleon. RLE BUDDHISMEN NATURF. Forklare nokre sentrale omgrep i buddhismen som atterføding, bguddhas lære og nirvana. Fortelje om bruk av symbol i buddhistisk kunst. Vere med i samtalar om tekstar frå buddhistisk skrifttradisjon.

3 Spansk Mål Eng. ford. Mål ; Hjemmearbeid Kroppsøving Musikk KH Kunne fortelje kva du og andre gjer i fritida Symjing og volleyball Lære seg tryggleik i symjehallen Brystsvømming Fortsette med basisteknikk i volleyball (Klassesang-melodi) Gitarlære Lære enkelt besifringsspill MULTIMEDIAPROSJEKT

4 NORSK UKE 5 og 6 TEMA; NORRØN TID Lese Lese s Overskrift Lag en fin fremside med teksten "NORRØN TID" pynt til med passende bilder/tegninger Skrive Oppgave 8 s. 54. Ungdom i vikingtida. Arb.metode Oppgave 2 s. 49. Tankekart med tema "Håvamål". Husk å lese oppgaven skikkelig!!! Obl. Internett Bruk kartet på s. 44, eller søk på Internett. Skriv ned de ulike turene vikingene var på, og hvilke land de var innom. Hva het landene, og hva heter de i dag? Språkøving Oppgave 3 s. 50 Håvamål Oppgave 5 s. 50 Moderne dikt Faktaark Lag et faktaark med tema Islandsk ættesagaer, se s. 55 for info, og finn mer på biblioteket og/eller Internett. Kreativ Lag en kreativ presentasjon av de ulike norrøne gudene. Du/dere kan dramatisere - lage video - radio etc. Lag en tegneserie fra norrøn tid, du velger personer og tema. Intervju Lag et intervju med Lars Monson, bruk informasjonen du finner i leseteksten og suppler med informasjon du finner på nettet eller vet fra før av! Bilder Oppgave 7 s. 53 Havnen i Skiringssal Skrive Lag en plan over din egen jordomseiling. Hvor drømmer du å dra, og hva drømmer du om å gjøre? Oppgaver Oppgave 4 s. 50. sammenlign Håvamål og Ta VARE. Oppgave 6 s. 53 Trymskvede Oppgave 9 s. 57 Lars Monsen Hjemmeside

5 NORSK - parallell UKE 5 og 6 TEMA; NORRØN TID Uke 5: tirsdag Uke 5: onsdag Uke 5: torsdag Uke 5: fredag Uke 6: tirsdag Uke 6: onsdag Uke 6: torsdag Uke 6: fredag Lag en fin fremside med teksten «NORRØN TID». Pynt med passende bilder/tegninger. Les s. 42 i 8B-boka. Du skal fortelle lærer og medelever i gruppa om innholdet i biblioteksboka di. Øv hjemme. Oppgave 1 A skriv det du vet om vikingtida. Les s. 43 i 8B-boka. Tegn noe fra vikingtida og skriv hva du tegner. Les s. 45 i 8B-boka. Skriv 10 ord som har skj-lyd. Skriv 5 setninger hvor du har med ord med skj-lyd. Les en side i biblioteksboka di. Skriv en skildring av en av personen i boka. Få med både hvordan personen ser ut og hvordan han/hun er som person. Les s. 46 i 8B-boka. Lag et tankekart om guder i vikingtida. Les s. 56 i 8B-boka. Skriv «Drømmen om Canada» på s. 56 fint i arbeidsboka di. Bruk en hel side. Les en side i biblioteksboka di. Skriv 5 setninger om hva du tror vil skje videre. Jeg tror... FERDIG Hjemmeside

6 MATEMATIKK UKE... Tema Mål Måndag 2/3. t I timene uke 41 Onsdag 4. t Torsdag 3. t Fredag 3/4. t Måndag 2/3. t I timene uke 42 Onsdag 4. t Torsdag 3. t Fredag 3/4. t Lekse uke 41 Lekse uke 42 Til onsdag Til torsdag Til fredag Til onsdag Til torsdag Til fredag Vurderingskriterium Tilegne seg kunnskap om måla (står på framsida), og vise dette i arbeidsboka, kapittel- og heildagsprøve

7 MATEMATIKK parallell UKE... Tema Mål Måndag 2/3. t I timene uke 41 Onsdag 4. t Torsdag 3. t Fredag 3/4. t Måndag 2/3. t I timene uke 42 Onsdag 4. t Torsdag 3. t Fredag 3/4. t Lekse uke 41 Lekse uke 42 Til onsdag Til torsdag Til fredag Til onsdag Til torsdag Til fredag Vurderingskriterium Tilegne seg kunnskap om måla (står på framsida), og vise dette i arbeidsboka, kapittel- og heildagsprøve

8 ENGLISH WEEK 5 and 6 TEMA; TIME STAR TREK Headline Make a nice headline: «Time Star Trek, week 5 and 6». Read TEST Read and translate p Some of the pupils will be asked to read out loud to the teacher Thursday February the 10 th. Glossaries p.78 and the verb to be in the present and in the past tense the teacher will prepare you.. Wednesday February the 9 th Mind-map Make your own mind-map where the headline is TIME. Task List (choose one of the tasks) Write Do task B1 p. 98 in your workbook. Write your anwers in full sentences. Make a list of advantages and disadvanteges of travelling in time OR Look at the tet and make your own list of romantic couples (from books, cartoons, comics, films, music...). Write, in English or in Norwegian, how you use the verb list when you are writing. Obl. Read Present Draw/write Read p and write a summary of the tet OR take notes. Alone or in pairs give a presentation in class about time. Make a cartoon strip about travelling in time. Write Write about Star Trek if you know the story. If you do not know the story Star Trek write down what you think will happen. Draw Make a drawing, in colours, about Star Trek. Hjemmeside:

9 ENGLISH parallell WEEK 5 og 6 TEMA; TIME - STAR TREK Headline Lag en fin overskrift "Time - Star trek, week 5 and 6" X Lese les, oversett og gjenfortell s. 78 og 79. X Skrive Lag en "MIND-MAP"(tankekart) med tema "TIME" Lag en liste over romantiske par(from books, cartoons, comics, films, music...) Prøve Gloseprøve Wednesday February the 9 th X Gloser a voyage, a starship, a concern, to beam, to hesitate, to aid X Obl. X Forslag til leksefordeling Til onsdag 2/2 Til torsdag 3/2 Lese s. 78, oversette og gjenfortelle på engelsk. Les gjerne høyt for en hjemme. Du skal lese et avsnitt til Ingebjørg + oversette. Lag ferdig tankekartet ditt! Til mandag 7/2 Til onsdag 9/2 Til torsdag 10/2 Les s. 79, strek under vanskelige ord slik at vi kan gå gjennom i timen. GLOSEPRØVE! Les s. 79, om du er tøff kan du spørre om å få lese høyt til Ellen sammen med de andre i klassen! Når du er i klassen jobber du med oppgaveheftet når de andre jobber med oppgaver de har! Ha alltid med det blå heftet!!!

10 SPANSK SEMANA 5 y 6 TEMA; EL TIEMPO LIBRE Obl. Mål Kunne fortelje om fritida di Kunne si/skrive 12 verb i infinitiv Kunne bøye eit -ar verb og -er verb og- ir verb Kunne seie vekedagane på spansk I timane En la clase Martes (tysdag) el 1 de febrero: Leksegjennomgang. Høgtlesing. Oppgåve 6 og 7 Qué haces? Lage tankekart. Miércoles (onsdag) el 2 de febrero: Gloseprøve. Mål: Kunne fortelje om kva du gjer i veka. Sang vekedagane. Samtale : Qué día es hoy? Qué haces el lunes? Lag eit tankekart. Spør kvarandre kva de gjer dei ulike vekedagane. Martes el 8 de febrero: Leksetest. Sang av Manu Chao «Me gustas Tu». Kva likar han? Gjer oppgåve 8A og B. Miércoles el 9 de febrero: Innlevering av omsetjing. Klokka. Lese kap 9A Oppgåve 1 A Lekse Deberes Para martes el 1 de febrero: Les godt på s 38 til 39. Les høgt for deg sjølv på spansk og øv på uttale. Omset teksten munnleg til norsk. Gjer oppgåve på ark som de fekk i førre veke. Para miércoles el 2 de febrero: Lær deg glosene: 12 verb i infinitiv Para martes el 8 de febrero: Lær deg munnleg vekedagane + bøyingsformene av -er verb Para miércoles el 9 de febrero: Skriftleg innlevering Vurderingskriterium Gloser Kunne bøye eit -ar og -er verb i presens (no-tid) Kunne 12 verb i infinitiv Kunne omsetje teksten til norsk Kunne svare på spørsmål om fritida di Kunne namn på vekedagane tocar cantar estudiar escuchar nadar leer å spele (eit instrument) å syngje å studere å lytte å symje å lese jugar ver Finn fem valgfrie verb å spele å se (ballspel eller anna spel)

11 SAMFUNNSFAG UKE 5 og 6 TEMA; Napoleon - en krigsglad herre og Lese Napoleon - en krigsglad herre s Norden under napoleonskrigene s Overskrift Uke 5 og 6 - NAPOLEON - lag en fin fremside med overskrift og bilder/illustrasjoner Skrive Finn svar i teksten s. 172 Finn svar i teksten s. 178 Nyheter Uke 5 Anders og Oscar Fu fredag 4/ time. X Fremføring I løpet av de to ukene skal du lage en presentasjon av Napoleon. Det skal samarbeides i par, og to og to elever skal lage en plakat i A3-format. Vi skal sammen lage vurderingskriterium som du bør bruke i arbeidet, karakter vil bli satt ut fra den muntlige fremføringen og om du oppfyller kriteriene. På fredag i uke 6 vil vi ha fremføring med kameratvurdering. Det vil si at de andre i klassen er med på å vurdere fremføringen din. Obl. X X X X Hjemmeside til læreboken

12 RLE UKE 5 og 6 TEMA; BUDDHISMEN Lese Lese s Overskrift Lag ei fin framside med teksten "BUDDHISMEN" pynt med bilete og/eller illustrasjonar. Skrive Oppgåve 1 og 2 s. 139 Obl. Spørsmål Kva veit du om buddhismen? Kva må til for at mennesket ikkje skal vere egoistisk? Kva meiner buddhismen gir mennesket lykke? Kva meiner du eit mennekse skal gjere for å vere lykkeleg? Avskrift Skriv av samandraget s. 139 Skrive Lag ein tekst om lykke med utgangspukt i eit av avsnitta i teksten Hell og lykke s Arb.metode Lag eit tankekart med emne "Buddhismen", bruk gjerne blå farge på det du veit før du byrja med temaet, og raud farge på det du har lært etter denne perioden. Kreativ Lag ein lotusblomst i eit valfritt materiale. Lag eit radiointervju med ein buddhist, ta opp og spel av til klassen. Sam.arb. Lag ein quiz frå fagstoffet denne planperioden, avtal med lærar når de kan gjennomføre den i klassa. Illustrere Teikn Buddha Hjemmeside

13 NATURFAG UKE 5-6 TEMA; Lese Side Overskrift Skrive Arb.metode De dere ikke kunne gjøre i uke 3 og og 8-10 side124 og 125 Obl. Kreativ Sam.arb. Illustrere

14 Min notatside

15 «BAKSIDA» 31 1 UKE 5 2 Gloseprøve i spansk 3 Oscar Fu 14 år ;) 4 helg 5: Charlotte 14 år ;) 7 8 UKE 6 9 Innlevering i spansk Engelsktest Fremføring i s-fag MELDING FRA LÆRER Vi begynner nå med svømming, og endelig har vi også garderober med dusj. Vi prøver å få elevene til å dusje etter gymtimer og i svømming er det eit absolutt krav. Her må skole og hjem ha en felles forståelse for at dette er viktig for å få inn en god kultur i klassa. Send med elevene handduk, reint undertøy/t-skjorte og såpe/shampo til timene. Ingebjørg skal på kurs februar. Beskjeder til skolen kan gis på tlf eller Ole på På nettisdene til FRI finner du konkurranser og oppgaver du kan delta og vinne flotte premier! Ta turen innom, og fortell gjerne om det i klassen! SOSIALT MÅL LÆRINGSSTRATEGI Gi arbeidsro til de andre i klassen! Tankekart UKENS VITS Den svenske hotellgjesten på Grand i Oslo ropte fornærmet: "Selv om jeg er svensk, skal dere ikke tro at dere kan gi meg et så lite rom!" "Slapp av", sa hotelldirektøren. "Det der er heisen."

Arbeidsplan 8. klasse Uke 21&22

Arbeidsplan 8. klasse Uke 21&22 Arbeidsplan 8. klasse Uke 21&22 UKE 21 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Studie SP F-EN EN RLE SP F-EN KH 09:15-10:00 2 MA NF NO NO NO MA 10:00-10:45 3 NF MA NF EN KØ MA NO 11:25-12:10

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Uke 4 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 SP F-EN UV SP F-EN SF 09:15-10:00 2 2.t - elevråd NF Skidag på KHekskursjon MA 10:00-10:45 3 SF RLE Ørskogfjellet

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Uke 41 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO 09:15-10:00 2 EN 10:00-10:45 3 11:25-12:10 4 12:20-13:05 5 13:15-14:00 6 MA SF GYM F-EN SP 230 Utstilling

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 34&35

Arbeidsplan 9. klasse Uke 34&35 Arbeidsplan 9. klasse Uke 34&35 Uke 34 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP 230 F-EN SP 230 UV NO 09:15-10:00 2 EN RLE MA NF 10:00-10:45 3 MA NF SF RLE MA 11:25-12:10 4 12:20-13:05

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Uke 44 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP NO UV 09:15-10:00 2 EN RLE NF NP 10:00-10:45 3 HJEMME- MA Bust da STU NF DAG RLE breakz PRYO- 11:25-12:10

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. RLE Gym Norsk 09:15-10:00 2 Norsk Samf. SP ENF Engelsk 10:00-10:45 3 Norsk Norsk SP ENF Samf. OD-dag 11:25-12:10

Detaljer

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside Arbeidsplan 10A LÆRINGSSTRATEGI TO-SPALTENOTAT Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.20-09.05 1. 09.05- økt 09.50 10.30-11.15 2. 11.15- økt 12.00 12.25-13.10 3. 13.15- økt 14.00 Oppstart med kontaktlærer

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 233 Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE 233 RLE. 233 Naturfag 233. Engelsk. Tentamen, norsk sidemål

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 233 Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE 233 RLE. 233 Naturfag 233. Engelsk. Tentamen, norsk sidemål Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Uke 21 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 2. 3. 4. Norsk Matematikk Prøve RLE Engelsk RLE Matematikk

Detaljer

Arbeidsplan 10. klasse

Arbeidsplan 10. klasse Arbeidsplan 10. klasse LÆRINGSSTRATEGI Notat til forelesing Uke 18 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 38. Norsk: Novelle, artikkel og kartleggingsprøver. Matte Geometri. Samf: Den kalde krigen Eng.: Language and Culture

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 38. Norsk: Novelle, artikkel og kartleggingsprøver. Matte Geometri. Samf: Den kalde krigen Eng.: Language and Culture Vekeplan 10. klasse Namn:. Veke 38 Norsk: Novelle, artikkel og kartleggingsprøver Kunne kjenne til sjangertrekka til novelle og artikkel, samt bruke desse i skriving av eigne tekstar. Mål: Kunne vurdere

Detaljer

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å Vekeplan 10. klasse Norsk: «Nyrealismen, 2.verdskrig og tida etter» og vårprøver Skrive tekstar i ulike sjangrar på bokmål og på nynorsk med eit variert ordforråd. Mål: Bruke kjelder rett i eigenproduserte

Detaljer

Arbeidsplan 10. klasse

Arbeidsplan 10. klasse Arbeidsplan 10. klasse LÆRINGSSTRATEGI DISPOSISJON/IDEMYLDRING Uke 46 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 NO NF UV MA KH RLE SP F- EN ALF UV Mndsamling 10:30- EN MU 11:15

Detaljer

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI STIKKORD Uke 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Spansk Fordyp MH Kroppsøving

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10

Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10 Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10 9A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 RLE kulturkveld GYM Klasseråd 09:05-09:50 2 kulturkveld Spansk/F.eng GYM kulturkveld 10:30-11:15 3 Matte Naturfag

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. Matte Norsk Matte 09:15-10:00 2 Norsk Samf. Engelsk RLE/UV 10:00-10:45 3 Norsk Norsk Heildagsprøve Matte Engelsk

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 20 Neste uke er det leirskole ;) Husk å levere skjema for valg av 3. språk for 8. klasse innen torsdag! Ordenselever; Fredrik og Martine Ukens mål Å be om lov!

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag.

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Lesestrategiar Uke 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Matematikk Matematikk

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 Veke 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samf. fag Hva er OD? Engelsk Norsk Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 22 Gratulerer til Mona som gikk videre til Norgesfinalen i NAF-sykkelkonkurranse! De som har lånt bøker på biblioteket må huske å ta med de så fort som mulig!

Detaljer

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233.

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Sammendrag Uke 36 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Kartleggingsprøve norsk RLE Spansk

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng.

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng. Namn:.. Vekeplan 10. klasse Norsk: Eksamen / På nett For dei det gjeld: gjere ein god skriftleg eksamen. Mål: Hald ei god munnleg framføring med tanke på vurderingskriteria. Samf: Geografi: Australia/Oseania

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 9 Velkommen tilbake fra vinterferien! Håper alle har hatt en flott ferie, og er klar for 4 nye uker før påskeferien :) Minner alle på fristen for å søke seg

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Veke 23-25

Arbeidsplan 9. klasse Veke 23-25 Arbeidsplan 9. klasse Veke 23-25 NORSK På livet laus! MATTE Funksjonar SAMF. Å lese nokre litterære verk frå midten av 1800-talet og samanlikne dei med nokre samtidstekster. Å reflektere rundt innhaldet

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 23 Tirsdag fra 10:45 14:00 (tre siste timene) blir det avspasering for de elevene som deltok på Tine-Stafetten. De elevene som ikke deltok skal ha vanlig undervisning

Detaljer

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk Arbeidsplan 9A Uke 23-24 Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte KRØ Sp./Eng. ford.

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 19 HUSK Å TA MED ET GAMMELT KLESPLAGG TIL KH-TIMEN PÅ TIRSDAG! Du skal lage nytt design, så det må være et klesplagg som du kan endre på! Onsdag er det NAF-sykkelkonkurranse!

Detaljer

Periodeplan 8B Uke 35 og 36 Østersund ungdomsskole skoleåret 2013/2014

Periodeplan 8B Uke 35 og 36 Østersund ungdomsskole skoleåret 2013/2014 Periodeplan 8B Uke 35 og 36 Østersund ungdomsskole skoleåret 2013/2014 Ordenselever uke 35: Tobias G, Per Marius, Kevin Uke 36: Mathea, Malin, Andreas Navn: UKE 35 Man. Tirs. Ons. Tor. Fred. 08.30-10.00

Detaljer

Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Valgfag

Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Valgfag Arbeidsplan 10 A Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 14.00-14.45 3. 4. 5. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Engelsk/

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse BLÅ

Arbeidsplan 8. klasse BLÅ Arbeidsplan 8. lasse BLÅ LÆRINGSSTRATEGI Taneart og personart Ue 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. 14-15 5. Jobbsygging

Detaljer