Arbeidsplan 8. klasse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan 8. klasse"

Transkript

1 Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05- økt 09:50 10:30-11: :15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4. økt KH 107 Samfunnsfag RLE Kroppsøving Spansk Kl Konsert: Mhoo 139 Spansk Ford. Engels k Ford. Engels k Film: Matilda Kroppsøving Samfunnsfag Valgfag KH 107 Musikk 163 Rød Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05- økt 09:50 10:30-11: :15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4. økt KH 107 Samfunnsfag RLE Kroppsøving Spansk Kl Konsert: Mhoo 139 Spansk Ford. Engels k Ford. Engels k Film: Matilda Musikk 163 Samfunnsfag Valgfag KH 107 Kroppsøving Skolens hjemmeside

2 Tema: Mål: Utholdenheit og fotball Vurd.arbeid: 3000 meter Tema: Mål: Kroppsøving Auke utholdenheita, kunne reglane i fotball, pasningsspill. Musikk Klassemiljø-oppgaver ( Det er ditt valg ). Klassesang-melodi. Månedssamling Kunne øve inn program. Vurd.arbeid: Egenvurdering - oppsummering Tema: Kunst og håndverk Bli kjent med kh rommene

3 Tema: Korleis lærer du best? NORSK Mål: Å trene på ulike studietekniske ferdigheiter Å øve på å bruke læreboka effektivt Lese 8a-boka s b-boka s. 51 Trymskvida (sekvenskart) Oversk. Veke 36 korleis lærer du best? Skrive Vel minst to av punkta frå menyen under Fullfør oppgåver vi jobbar med i timane om du ikkje blei ferdig Vi jobbar med fleire ulike arbeidsmetodar; tankekart og sekvenskart Oppgaver Lag eit sekvenskart frå ei bok du har lese eller ein film du har sett. Lag eit sekvenskart frå ein valfri tekst i txt-boka Skriftlig Bruk tankekartet og disposisjonen frå oppgåve 16 (i norsktimen på tirsdag) skriv teksten du har planlagt. Samarbeid lag kvart sitt sekvenskart, og la den du samarbeider med skrive ut historia ut ifrå ditt sekvenskart. Muntlig Presentasjon av valfritt emne, oppgåve 17 s. 20 IKT print ut og lim inn eller send til lærer på mail Søk på ordet «tankekart». Kor mange treff fekk du? Vel ut eit av treffa og lag eit samandrag av det i skriveboka di. Bruk tankekartetet og disposisjonen frå oppgåve 16 (i norsktimen på tirsdag) og lag ein PP-presentasjon. Vis den gjerne for gruppa di. Last ned gratis FreeMind(eller anna program), og lag eit digitalt tankekart om fin favoritt artist/fotballspiller. Kreativ Lag eit tankekart om eit sjølvvalt emne, der du teiknar eller limer inn bilete/illustrasjonar. Bruk få ord, og mest bilete. Bruk sekvenskart-metoden på eit valfritt eventyr. I staden for å skrive ord skal du teikne kva som skjer (nesten som ein teikneserie)

4 MATEMATIKK Tema: Tal og talrekning s Mål: Å rekne på papir å addere og subtrahere tal å multiplisere to tal med kvarandre å dividere to tal med kvarandre å lage divisjonsstykke Uke 36 Mandag Tirsdag Onsdag Fredag I timene Å addere og subtrahere med tal s. 102, oppgåve B24 og B25 Timen går ut til konsert med gruppa Mhoo Å mulitiplisere to tal med kvarandre s. 103, oppgåve B26 og B27 Å dividere to tal med kvarandre s. 104, oppgåve B28-B30 Uke 36 Hjemmearbeid B31 s. 105 (gjer minst 5 av dei) Vel ei av løypene under Basis Trapp Utfordring B90, B91, B93 og B94 s. 132 B104, B106, B107 og B110 s. 134 B160, B161, B162, B163 og B164 s. 147 B168, B169 og B170 s. 148 B216, B217, B218 s. 160 B219 og B220 s. 161 B224 s. 162 Ekstra trening ikke obligatorisk Divisjon B171 s. 148 B174 s. 149 (med desimalar) Tekstoppgåver Basis: B92 s. 132 B95 B97 s. 133 Trapp: B165 B167 s. 148 Utfordring: B221 og B222 s. 161 B223 s. 162 B225 s. 163 Overslag B100 B102 s. 133

5 Tema: Matilda ENGELSK Mål: Kunne lese ein tekst og gje att innhaldet i denne Kunne fortelje kva direkte tale er og korleis ein skal markere det i engelsk skriftleg tekst Kunne bruke eit ordkart rett Kunne bruke ord rett i ei setning Lese Read p Oversk. Make a nice headline: «Matilda, week 36». Skrive Choose 5 of the words p. 16 and make word maps; one map per word. Make your own sentences using 5 of the words on p. 16. Choose at least 2 of the tasks in the menu below. Regning Lese Skriftlig Muntlig Oppgaver Make a mind map of someone you know well. Make a time table (=sekvenskart) where you show important dates in your life. Write the years using letters, and using English. Read p Write 3-5 sentences about the content of the text. Write a summary of a book that you have read. Tell the class about a book that you have read. Oppgaver Make 5 questions, and answers, to the text Matilda. IKT Kreativ Find facts about the author Roald Dahl. Take notes. Make a drawing of one of the people you meet in Matilda. Make a mind map of him/her as well.

6 Tema: Read an English book ENGELSK FORDYPNING Mål: Lære nye ord/begrep Lese Read at least half of the book. Oversk. Skrive Make preperations of your summary of the book. Vurd.arb Glossary test,you will get points here,not grades. Tema: Å snakke om seg selv SPANSK Mål: Å kunne presentere seg Lese Kap. 1B i tekstboka side 10 og 11 Se også på uttale reglene vi har skrevet ned. Skrive Gloser i gul ramme side 10 og 11 Muntlig og skriftlig Vurd.arb Muntlig ved å presentere seg/ skriftlig gloser

7 Tema: Skulen ein stad å lære SAMFUNNSFAG Mål: Å forklare orda: demokrati, fridom, likeverd og toleranse Å forklare kvifor vi går på skule Å fortelje om reglar og plikter ved skulen Å vise forskjell på formelle og uformelle reglar Lese Kosmos 8 - Lese s Oversk. Skrive «Skulen sin stad å lære» Lag ein fin overskrift, og pynt gjerne til Vel minst to av punkta frå menyen under Tankekart Lag eit tankekart der skulen er i midten. Lag strålar ut som fortel noko om kva skulen er, og korleis din skulegang har vore. Få også med korleis ein skuledag for deg er i dag. Oppgaver Bruk sekvenskart på teksten «Gift». Skriv nøkkelord og/eller nøkkelsetningar til kapitlet Skriv eit samandrag av kapitlet Skriftlig Les tekstutdraget «Gift» på nytt. Skriv ein slik tekst frå skulen i dag. Les den gjerne høgt i klassa! I gamle dager gjekk ein mindre på skulen enn det ein gjer i dag. Kva trur dei lærte som du ikkje lærer no? Kva lærer du som dei ikkje lærte? Skriv fem døme på uformelle reglar som vert brotne på skulen din. Skulen din har eit problem som irriterer dykk. Skriv eit lesarinnlegg til lokalavisa om problemet. Oppgaver Finn svar i teksten 2 9 s. 224 IKT Kva informasjon finn du om skulen vår på heimesida? Kva lenkjer ligg der, og kva informasjon gjev dei? Finn ut når barna i Danmark, Tyskland og England byrjar på skulen, og når dei går ut. Vel eitt av landa og fortel litt om skulen der. Bruk Internett. Kreativ Teikn eit bilete som heiter «Skule» Lag eit forslag til korleis klasserommet vårt kan bli meir triveleg.

8 Tema: Filosofi RLE Mål: Kunne fortelle hva man mener med ordet «filosofi» Kunne fortelle om Sokrates og hva han mente Kunne forklare hva et filosofisk spørsmål er Kunne forklare hva en filosofisk samtale er Lese Les s Oversk. Lag fin overskrift «Filosofi, uke 36». Skrive oppgaver Skriv hva filosofi er i arbeidsboken din. Tankekart; lag et personkart hvor Sokrates er i midten. Bruk informasjon fra læreboken og/eller Internett. Velg minst to av oppgavene i menyen under. Spørsmål Skriftlig Muntlig Oppgaver Sammendrag; skriv sammendraget på s. 19 i arbeidsboka. Lag 5 (eller flere) spørsmål med svar fra teksten. Svar på to av stjernespørsmålene s Skriv ca. 1/2 side. Alene eller i par; ha en fremføring om Sokrates. Oppgaver Gjør minst 3 av oppgavene på s. 19. Skriv hele setninger. Liste Kreativ Lag en liste med spørsmål om hva du undrer deg over når det gjelder livet (filosofiske spørsmål); f.eks. hva er lykke, hva er meningen med livet osv.. Lag en tegning som du synes passer til uttrykket «Kjærlighet til visdom».

9 Tema: Arbeid med stoff NATURFAG Mål: Lære om ulike stoff Lære om kjemiske reaksjonar Lære om laboratorieutstyr og laboratorieteknikkar Lære om sikkerheit på naturfagrommet Lese Oversk. s Å skilje stoff Skrive Nøkkelspørsmål, 1-4 s.17, 1-4 s.21, 1-4 s.23 Vurd.arb Arbeid med nøkkelspørsmål og oppgaver: Individuelt eller to og to Formell og uformell vurdering Oppgaver Vel to oppgåver. Har du ikkje arbeid i timen skal du løyse oppgåvene Regning Skriftlig Muntlig Arbeid med nøkkelspørsmål og oppgaver: Individuelt eller to og to Kva er saltnivået i havvatn oppgje det i prosent. Lag eit sammandrag på ei halv side Kunne forklare branntrekanten Oppgaver s.28 oppg.5,6,7 og 8 (9,10,11 og om du blir tidleg ferdig) IKT Prøv ålage ein enkel tabell, døme s.13 eller s.19 Kreativ Teikn eit forsøk som vi gjer på naturfagsalen

10 NOTATSIDE

11 BAKSIDA UKE 36 2 Foreldremøte i gymsal kl Konsert med Mhoo i gymsal kl Film: Matilda 5 6 INFORMASJON FRA LÆRER Foreldremøte mandag 2. september. Felles informasjon i gymsal kl 19.00, og klassemøte på klasserom kl Kultursekken Tirsdag får vi besøk av gruppen Mhoo, Konserten starter kl 13.00, i gymsalen. SOSIALT MÅL Passe på at alle har noen å gå sammen med i friminuttene GRUBLIS lever svar til matematikklærer innen siste fredag i planperioden Per, Pål, Espen, Ask og Odd skal dele 50 magasin mellom seg. Hvor mange får hver av dem når du vet dette: 1. Per, Pål og Espen får like mange magasin hver. 2. Ask får halvparten av bladene. 3. Odd får 7 magasin.

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23 8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23 UKE 22 MANDAG 25.5. TIRSDAG 26.5. ONSDAG 27.5. TORSDAG 28.5. FREDAG 29.5. 1 08.15-09.15 B1 B2 MU ENG MA B1 B2 2 09.15-10.00 2. pinsedag VF 0815-

Detaljer

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 08.06 - FREDAG 10.06. 2015 UKE 24-25

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 08.06 - FREDAG 10.06. 2015 UKE 24-25 8B ARBEIDSPLAN MANDAG 08.06 - FREDAG 10.06. 2015 UKE 24-25 UKE 24 MANDAG 8.6. TIRSDAG 9.6. ONSDAG 10.6. TORSDAG 11.6. FREDAG 12.6. 1 08.15-09.15 VF Sal og scene har MA MU 2 09.15-10.00 TV forestilling

Detaljer

Grindvold skole Arbeidsplan for 10.trinn Periode: uke 45 og 46 Denne planen tilhører: Reduserte lekser 10.trinn Uke:45 og 46

Grindvold skole Arbeidsplan for 10.trinn Periode: uke 45 og 46 Denne planen tilhører: Reduserte lekser 10.trinn Uke:45 og 46 Uke:45 og 46 Info: Torsdag 11.11: Kursdag for lærerne elevene har studiedag hjemme. Tentamensdatoene: Nynorsk: mandag 22.11, bokmål: fredag 26.11, engelsk: mandag 29.11, matematikk: torsdag 2.12 Matematikk

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

Dette er din CAP (Contract Activity Package) i emnet Norrøn tid.

Dette er din CAP (Contract Activity Package) i emnet Norrøn tid. Dette er din CAP (Contract Activity Package) i emnet Norrøn tid. Capen består av 8 mål. Du skal arbeide med alle målene, ved å velge 2 av oppgavene under hvert mål. Du har 14 dager til rådighet. Alle oppgaver/mål

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

8A uke 19 8B uke 19 8A uke 20 8B uke 20 8A L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8B L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20

8A uke 19 8B uke 19 8A uke 20 8B uke 20 8A L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8B L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8A uke 19 8B uke 19 8A uke 20 8B uke 20 8A L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8B L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8A uke 19 Tid MANDAG 4.mai TIRSDAG 5.mai ONSDAG 6.mai TORSDAG 7.mai FREDAG 8.mai 0815 083 5 TT Valutaveksling.

Detaljer

lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret

lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret Redaktør: Trude Hoel Utgitt i 2008 av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger Telefon: 51 83 32 00 E-post:

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

MIN EGEN MESTRINGSBOK

MIN EGEN MESTRINGSBOK MIN EGEN MESTRINGSBOK.. En skrivebok som barna skal bruke sammen med Mestringskassen Skrivebok til Mestringskassen Universitetsforlaget 2010 1 De som er i familien min, er: JEG OG FAMILIEN MIN... Her bor

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

Hvor i all verden? Helge Jellestad

Hvor i all verden? Helge Jellestad «Lengdegrader og brede grader er noen streker som går på kryss og tvers rundt jorden. De er parallallallelle og møtes ved nordpolen. Hvis vi ikke har dem vet vi ikke hvor vi er.» Dette sitatet fra Stompa

Detaljer