VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43"

Transkript

1 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 Veke 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samf. fag Hva er OD? Engelsk Norsk Norsk 2 Naturfag RLE Norsk Norsk Engelsk 3 Kroppsøv. Matematikk Spansk EFD Naturfag K & H 4 Konsert med Matematikk Spansk EFD Naturfag K & H 5 Timbuktu Spansk EFD Matematikk Samf. fag Musikk 6 Matematikk Norsk Kroppsøv. Valgfag Samf. fag Veke 43 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samf. fag Tur Engelsk Norsk Norsk til 2 Naturfag biblioteket i Ålesund Norsk Norsk Engelsk 3 Kroppsøv. Spansk EFD Nasjonal K & H prøve i 4 Kroppsøv. Spansk EFD regning K & H 5 Engelsk Spansk EFD Matematikk Samf. fag Musikk 6 Matematikk Norsk Kroppsøv. Valgfag Samf. fag

2 VEKEPLAN FOR 8B VEKE 42 & 43 Veke 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 RLE Kroppsøv. Norsk Matte Norsk 2 Norsk Hva er OD? Norsk Matte Norsk 3 Engelsk Matte Spansk EFD Kroppsøv. Naturfag 4 Konsert med Matte Spansk EFD Kroppsøv. Naturfag 5 Timbuktu Spansk EFD Engelsk Samf. fag Sam. fag 6 K & H Naturfag Samfunnsfag Valgfag Musikk Veke 43 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 RLE Tur Norsk Norsk til Nasjonal 2 Norsk/Matte biblioteket prøve i Norsk regning Ålesund Norsk 3 Engelsk Spansk EFD Kroppsøv. Naturfag 4 Engelsk Spansk EFD Kroppsøv. Naturfag 5 K & H Spansk EFD Engelsk Samf. fag Sam. fag 6 K & H Naturfag Samfunnsfag Valgfag Musikk

3 Engelsk fordypning Mål Innhold Musikk Mål Innhold Kunst og Håndverk Mål Innhold Kroppsøving Kunne gjenkjenne og benevne ulike instrumenter/ ensembler Tema: Instrumenter og ensembler Skriftlig prøve Byen og husa Styrke og utholdenhet Mål Gjennomføre 3000 meter på best mulig tid Lære teknikk i utvalgte styrkeøvelser Innhold Vi løper 3000 meter ute og har styrketrening inne. av 3000 meter

4 NORSK VEKE 42 og 43 Tema Lesomani Mål Kunne bruke ulike måtar å lese på; skumlesing, djuplesing/nærlesing, punktlesing- Kunne førlese og deretter kunne seie noko om kva du trur du vil møte i boka/teksten. OBLIGATORISK ARBEID Lese Side 9 26 i fra «Saga til CD 8B» Skrive På dei oppgåvene som skrev eit skriftleg svar, skal du skrive i skriveboka di. Oppgåver Oppgåve 2, 3, 5a, 7, 8 Arbeidsmetode Skumlesing, djuplesing/nærlesing, punktlesing Førlesing Skumlesing Punktlesing Djuplesing/ nærlesing Forklare Finn døme Oppgåvemeny: Vel minst to Les om den franske revolusjonen på s Gjer oppgåve 9 a-e på side 25. Svar utfyllande på spørsmåla i skriveboka di. Skumles ein nyhendeartikkel på nett eller i ei avis. Skriv 3-5 setningar i skriveboka di om kva artikkelen handla om. Gjer oppgåve 6 på side 17. Samanlikn tida du fekk med nokon i klassa. Les «Eldprøva» på side i txt-boka. Les teksten med ei slik fart at du får med deg alt som står der. Forklar ein av dei heime kva som er skilnaden mellom djuplesing/nærlesing, punktlesing og skumlesing. Finn eitt døme for kvar lesemåte på når ein har bruk for dei. Skriv døma i skriveboka di. Heimeside til læreboka

5 MATEMATIKK Uke 42 og 43 Tema Nasjonale prøver i regning Tall og tallregning Mål Kunne regne med negative tall i alle de fire regneartene. Kunne regne oppgaver med mer enn to ledd med rett regnerekkefølge. Vite forskjell på regnetegn og fortegn. Gjøre ditt beste på nasjonale prøver i regning. OBLIGATORISK ARBEID Lese Side Oppgaver Uke 1 B65, B68, B71, B73, B74, B76, B77, B79 Skrive Øving til nasjonale prøver i regning Uke 2 B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86 Vi skriver regler i regelboka. I uke 43 er det nasjonale prøver i regning. Både 8A og 8B skal ha dette på torsdag. Gå inn på : Gjør oppgavesett 1 og 2. Du velger om du gjør de to settene i hver sin uke, eller om du tar begge i samme uke. Husk at nasjonale prøver er på torsdag i uke 43, og at du MÅ ha gjort dette innen da. Oppgaver på nett strukt_tid=44339

6 ENGLISH WEEK Topic The Twits Aim Kunne lese og fortelle om egne opplevelser av å lese en bok. Kunne bruke og forklare regler for substantiv på engelsk Read Write Grammar Tests Reading Obligatory Read the booklet about The Twits. We must finish this by Friday the 26 th of October. Write a summary where you include some of the main incidents from the book. Include a description of both of the Twits. Also include what you liked /disliked about the book, and why. Repeat the rules about nouns and finish the tasks in the booklet. Make sure you have all the rules written nicely in your rulebook. You will be tested on the grammatical theme of nouns. Friday the 26 th of October. Keep reading English! You may borrow an English novel from the school library during one of the English, when you have finished reading the Twits. Choose at least one tasks and check-off for what you have done List of words Illustration Act it Grammar Make a list of words made up by Roald Dahl What do YOU think the Twits look like? Make an illustration in your book. Go two and two or three together and make an act about an episode in the book. If you are done with the booklet about nouns, ask for some more tasks on nouns from your teacher. Website

7 SPANSK UKE 42 og 43 Tema Klær Mål Adjektivbøyning ord for til venstre, høyre og i midten Verbet ser Bestemt og ubestemt artikkel Lese Uke 42: Kap. 4 uke 43: kap 5 OBLIGATORISK ARBEID HJEMME Skrive Gloser i gult felt verbet ser Oppgaver Arbeidsmetode Spansk prøve kap utdelt eget skjema senere for mer eksak informasjon Hjemmeside til læreboka

8 SAMFUNNSFAG UKE Tema Mål Lære om kva krefter som førte til og utløysa revolusjonen Lese Skrive S OBLIGATORISK ARBEID Vel 5 av 10 oppgåver på finn svar i teksten oppgåvene på s.158 S.164 Finn svar i teksten sp 1-10 Oppgaver Tenk sjølv sp 2 og 3 Arbeidsmetode Individuelt arbeid med oppgåver, les om/høur etter/sjå etter emne «revolusjon» hvis det dukkar opp i media. Uformell vurdering Oppgavemeny: Velg minst to Lag et lite kryssord Vel eit bilete frå sidene du har lest og forklar med eigne ord kva biletet omhandlar. Teikn ein tesituasjon frå revolusjonen, lag tekst til teikninga. Lag eit tankekart som viser kva som hende under revolusjonen Hjemmeside til læreboka

9 RLE VEKE 42 og 43 Tema Det gamle testamentet Mål Kunne finne fram til sentrale skrifter i Bibelen Kunne forklare korleis forholdet er mellom Det gamle testamentet og Det nye testamentet. Kunne fortelle korleis Det gamle testamentet er bygd opp. Kunne forklare korleis Det gamle testamentet er viktig i fleire religionar. Lese OBLIGATORISK ARBEID Side I tillegg skal vi lese nokre av tekstane på side og lese i Det gamle testamente. Skrive Skriv av samandraget på side 49 og 71. Oppgåver 1,2 og 3 side 49 Arbeidsmetode Tidslinje, skumlesing og nærlesing Tidslinje Teikneserie Tankekart Lag oversikt Foredrag Oppgåvemeny: Vel minst to Sjå på tidslinja på side 44 og 45. Lag di eiga tidslinje i skriveboka di. Eventuelt kan du lage på PC og lime inn i boka di. Lag ein teikneserie om syndefallet. Minst 3 ruter. (Sjå side 54) Lag eit tankekart der du skriv ned kva tankar du har eller kva du veit om Det gamle testamentet. Lag ei oversikt i skriveboka di over kva historiske bøker som er i Det gamle testamentet. Finn ei historie om Kong Salomo og presenter denne historia i klassa. Heimeside til læreboka

10 NATURFAG VEKE Tema Mål Lære om korleis bakteriar er bygd opp, bakteriar og kroppen Lære om planteceller og planter Korleis plantecellene er bygd opp Lære om fotosyntesen Lære om klorofyll og korleis blada er bygde for fotosyntesen Lese Skrive OBLIGATORISK ARBEID S og s Nøkkelspørsmål Uke 42:1-4 s.59, 1-4 s.61, 1-4 s.63, Uke 43: 1-4 s.65, 1-4 s. 67, 1-4 s.69 Oppgåver Oppgåve 1, 2 og 3 Arbeidsmetode Individuelt og i gruppe Formell vurdering av arb. innsatsen og samarbeidsevne i gruppearbeid på naturfagssalen Oppgåvemeny: Vel minst to Skriv fotosyntesen med ord Kva stoff bruker plantene for å lage druesukker og korleis gjer dei det? Kva skjer med druesukkeret som blirlaga i fotosyntesen Kva gassar strøymer ut og inn av spalteopningane mellom lukkecellene Heimeside til læreboka

11 VURDERING OG INNLEVERING I PERIODEN Veke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag VURDERINGSKRITERIER FOR...

12 «BAKSIDA» Uke Timbuktu Uke Tur til biblioteket Nssjonale prøver i regning 26 MELDING FRA LÆRER På tirsdag i uke 43 skal elevene i 8A og 8B på felles tur til biblioteket i Ålesund. Vi tar buss fra skolen i 1.timen og reiser tilbake litt før 12. Vi holder på med lesing i norskfaget denne perioden, og alle elevene skal ha en egen roman som de skal lese i. Vi vil sende med elevene et skjema som skal fylles ut i forbindelse med å få lånekort på biblioteket, og ber om at dere sender med disse tilbake i god tid før turen. De som allerede har lånekort kan vise beskjed i meldingsbok om dette. På denne måten har vi god oversikt. + Sosialt mål Gi positive tilbakemeldinger til hverandre. Læringsstrategi Skumlesing, nærlesing/dybdelesing, førlesing, punktlesing. PLANENS NØTT Hvis 3 selgere blir kvitt 3 støvsugere på 7 timer, hvor mange støvsugere greier da 6 selgere å bli av med på 70 timer? Skolens hjemmeside

13

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Uke 41 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO 09:15-10:00 2 EN 10:00-10:45 3 11:25-12:10 4 12:20-13:05 5 13:15-14:00 6 MA SF GYM F-EN SP 230 Utstilling

Detaljer

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI STIKKORD Uke 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Spansk Fordyp MH Kroppsøving

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Uke 44 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP NO UV 09:15-10:00 2 EN RLE NF NP 10:00-10:45 3 HJEMME- MA Bust da STU NF DAG RLE breakz PRYO- 11:25-12:10

Detaljer

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å Vekeplan 10. klasse Norsk: «Nyrealismen, 2.verdskrig og tida etter» og vårprøver Skrive tekstar i ulike sjangrar på bokmål og på nynorsk med eit variert ordforråd. Mål: Bruke kjelder rett i eigenproduserte

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 NORSK ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 INFORMASJON TIL HJEMMET: * Vi har to praksisstudenter hos oss. Terje og Amina studerer PPU på Høgskolen i Halden og skal være med i fransk, RLE og samfunnsfag

Detaljer

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23 8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23 UKE 22 MANDAG 25.5. TIRSDAG 26.5. ONSDAG 27.5. TORSDAG 28.5. FREDAG 29.5. 1 08.15-09.15 B1 B2 MU ENG MA B1 B2 2 09.15-10.00 2. pinsedag VF 0815-

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn

Arbeidsplan for 8-trinn Arbeidsplan for 8-trinn : 5, 6, 7 og 9 Navn: Spesielt 5: Mandag: Unge og rus 2 timer. Tirsdag: Unge og rus 2 timer. Torsdag: Unge og rus 2 timer. DKS. Nordnorsken kunstutstilling.. Fredag: Nynorsk tekst

Detaljer

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 08.06 - FREDAG 10.06. 2015 UKE 24-25

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 08.06 - FREDAG 10.06. 2015 UKE 24-25 8B ARBEIDSPLAN MANDAG 08.06 - FREDAG 10.06. 2015 UKE 24-25 UKE 24 MANDAG 8.6. TIRSDAG 9.6. ONSDAG 10.6. TORSDAG 11.6. FREDAG 12.6. 1 08.15-09.15 VF Sal og scene har MA MU 2 09.15-10.00 TV forestilling

Detaljer

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Du skal lære om Menneskerettigheter o for barn (artikkel 1) o og et godt miljø (artikkel 27) VANN er det viktigste for at barn skal

Detaljer

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret 2014-2015 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn

Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn In recent years, more and more textbooks have been produced in a digital format. Some researchers claim that this is

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

8A uke 19 8B uke 19 8A uke 20 8B uke 20 8A L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8B L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20

8A uke 19 8B uke 19 8A uke 20 8B uke 20 8A L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8B L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8A uke 19 8B uke 19 8A uke 20 8B uke 20 8A L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8B L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8A uke 19 Tid MANDAG 4.mai TIRSDAG 5.mai ONSDAG 6.mai TORSDAG 7.mai FREDAG 8.mai 0815 083 5 TT Valutaveksling.

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret

lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret Redaktør: Trude Hoel Utgitt i 2008 av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger Telefon: 51 83 32 00 E-post:

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer