Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10"

Transkript

1 Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10 9A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 RLE kulturkveld GYM Klasseråd 09:05-09:50 2 kulturkveld Spansk/F.eng GYM kulturkveld 10:30-11:15 3 Matte Naturfag Norsk 11:15-12:00 SKIDAG 4 Matte Skolestil engelsk Matte Norsk 12:25-13:10 5 Norsk Spansk/ F.eng Naturfag 13:15-14:00 6 Samfunnsfag kulturkveld kulturkveld Engelsk 9A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 RLE kulturkveld GYM RLE kulturkveld 09:05-09:50 2 kulturkveld Spansk/F.eng GYM Norsk kulturkveld 10:30-11:15 3 Matte Samfunnsfag Naturfag kulturkveld Norsk 11:15-12:00 4 Matte kulturkveld Matte kulturkveld Norsk 12:25-13:10 5 kulturkveld kulturkveld Spansk/ F.eng Mat og helse Naturfag 13:15-14:00 6 Samfunnsfag Naturfag kulturkveld Engelsk Engelsk 9B MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 RLE kulturkveld Naturfag Samfunnsfag 09:05-09:50 2 kulturkveld Spansk/F.eng Matte kulturkveld 10:30-11:15 3 Norsk Norsk GYM SKIDAG 11:15-12:00 4 Norsk Skolestil engelsk Norsk GYM 12:25-13:10 5 Utd.valg Spansk/F.eng Matte 13:15-14:00 6 Utd.valg kulturkveld kulturkveld Naturfag 9B MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 RLE kulturkveld Naturfag Samfunnsfag kulturkveld 09:05-09:50 2 kulturkveld Spansk/F.eng Matte Samfunnsfag kulturkveld 10:30-11:15 3 Norsk Mat og helse Norsk kulturkveld GYM 11:15-12:00 4 Norsk kulturkveld Norsk kulturkveld GYM 12:25-13:10 5 kulturkveld kulturkveld Spansk/F.eng Matte Matte 13:15-14:00 6 Utd.valg Engelsk kulturkveld Engelsk Naturfag

2 Mål Innhold Vurdering Mål Innhold Tema Mål Innhold Musikk Sangoppgaver.Klassesang. Kulturkveld-øving Øve inn program Klassesang og Kulturkveld-innslag. Kroppsøving Kunne vise gode egenskaper på ski Bruke, vise og gjennomføre pasninger og ulike øvelser i innebandy Skidag + Innebandy YRKER Utd.valg Gjennomføre et intervju og skrive en rapport i ettertid. Den skriftlige rapporten skal inneholde: hvem du intervjuet og hans/hennes yrke utdanningsveier til yrket informasjon om arbeidssted, arbeidsoppgaver, andre arbeidsforhold som arbeidstid, lønn osv, negative og positive opplevelser av yrket. Vurdering Skriftlig rapport skal leveres senest fredag uke 11! Mål Mat og Helse Bli bevisst på egne valg i forhold til mat man spiser. Kunne sammenligne måltid, kosthold og matvarer med det som er tilrådd. Innhold Les side Før kontroll over alt du spiser og drikker over 2 3 dager i arbeidsboken din. Dette skal legges inn i et program på data som regner ut næringsinnhold.

3 NORSK Veke 9 og 10 TEMA; Sidemål MÅL; Å lese ulike tekstar på sidemålet. Å kunne skrive tekst på sidemålet. Å kunne bruke ulike lesestrategiar. Å delta i litterære samtaler. Lese Du skal lese kapittel 3 i 9B-boka: x Oppgåver i timane Innlevering Du skal lese ei bok på ditt sidemål. Denne skal du ta fram i alle «ledige» stunder på skulen, eller når det vert avsett tid til lesing. Du må også lese heime slik at du blir ferdig med boka og kan levere inn bokmelding i veke 11. Du låner bok på skulen, men du kan også finne ei heime eller på biblioteket i byen og avtale dette med Maria/Camilla. Om du ikkje skal låne på skulen, må du ha med deg bok innan fredag i veke 9. Oppgåve 1, 2, 3, 4 side Oppgåve 6 side 138. Innlevering av bokmelding i veke 11. Eige ark med kriterium vert delt ut i timen. Grammatikk Sterke og svake verb - oppgåver i timane x Arb.met. Ulike typar lesestrategiar og litterær samtale. x Obl. x x Vel minst 2 Opgåve Gjer oppgåve 5 a), b), c) og e) på side 138 diskuter d) med nokon i klassen og skriv ned litt av det de kom fram til. Grammatikk Finn sterke og svake verb i teksten på side (minst fem av hver kategori) og bøy dem. Lese- og notatteknikk Skriveoppgåve Manus Gjer oppgåve 8 a), b) og c) på side 140. I oppgåve c) skal du skrive nokre linjer om kva du trur skjer vidare. Les utdraget frå «Mannen som elsket Yngve» på side skriv deretter ei kort forteljing eller ei novelle om to personar som plutseleg vert forelska - på sidemål. Skriv manus til sketsj til kulturkvelden x Heimeside Ordbok på nett

4 NORSK MATEMATIKK - parallell Veke 9 og 10 Tema Mål Veke 9 Veke 10 Tall og forhold mellom tall Kunne forklare begrepene naturlige tall, hele tall, partall, oddetall, primtall, rasjonale tall Kunne lese ut informasjon fra fødselsnummer og ISBN nummer Kunne kjenne igjen brøk og kunne identifisere teller og nevner. Kunne trekke sammen brøk med samme nevner Kunne skrive blanda tall som uekte brøk, om omvendt. Kunne utvide og forkorte brøker. I timene Vi jobber med mål 1 og 2 denne uken. Gjennomgang av D1 s. 11 og tenk og snakk s. 14. Vi jobber med mål 3, 4 og 5. Gjennomgang av D15a, D16a, Tenk og snakk s. 21. Regelbok Oppgaver BLÅ GUL RAUD Obligatorisk arbeid Skriv regler i regelboka di, skriv godt leselig og hold god orden. D4, D5, D7, D9, D10, D13, D15, D16, D17, D20, D21, D22, D24 Valg-meny (velg en løype og gjør alle oppg. i løypa) D46, D49, D55, D60, D62 D95, D99, D101, D104 D144, D153, D159, D162 Oppgåver på nett

5 ENGLISH WEEK 9-10 TOPIC: Essay-writing & Ark Angel MÅL; Gjennomføre en skolestil med fokus på vurderingskriterier lese en tekst med fokus på uttale og flyt gjøre en god verbtest Mandatory Essay Tuesday February 26 th (week 9)! Headline Write the headline «Ark Angel, week 9-10». Read Read p Read in class Grammar Verbs Listen Questions Characters You will be reading in class, p , during week 10. Be ready. Be aware of: pronunciation, accent, clear voice and flow. Write the question-words in your grammar book. We will go through these in class. Learn these verbs: Week 9: to forget to go Week 10: to grow to hide We will listen to the rest of the story «Ark Angel» p Make 10 questions to the story of Ark Angel. Write down the answers as well. Tasks (choose at least two) DO THESE TASKS AFTER READING BOTH TEXTS ABOUT ARK ANGEL!! List the characters in Ark Angel. Describe the main character and make a drawing om him/her. Write a page in his/her diary. Write Pretend you are an agent. Tell your story. Write 1-2 p. Words Summary Choose 10 of the words in the margin p and p Write a story. Choose your own genre. Write what genre you are choosing. Write a summary of Ark Angel. Who are the good ones and who are the bad ones in the story? How can you tell? Write at least ½ page. Website:

6 SPANSK UKE TEMA; MÅL: Lese Skrive Arbeidsmetode Kreativ Sam.arb. Illustrere Obligatorisk arbeid Valg-meny x x Vurderingskriterium Vocabulos ENGELSK FORDYPNING UKE 9-10 TEMA Mål Arb. i timene Vurdering Filmuker: Bruke/Vise filmer som er fiksjon, men med faktiske hendelser i bunn (SF-pensum) Forstå hvordan «Kjedelig stoff» kan bli spiselig på film. Fakta krydret med fiksjonsstoff!!! Viktig å vite hva sjangerbegrepet, FIKSJON, står for. Skriftlig prøve etter påske med vurd. med ktr.

7 SAMFUNNSFAG UKE 9 og 10 TEMA; MÅL; Lese Skrive Oppgaver Temaarb: 2. Verdenskrig Lære å samarb. i små grupper (4-grp) Hver gruppe skal presentere ei veggavis i uke 11 Obligatorisk arbeid Hver elev signerer sine bidrag ( for vurdering) Kreativ Internett Fakta Valg-meny (du skal velge minst to oppgaver) Heimeside til læreboka

8 RLE UKE 9-10 TEMA; MÅL; Den katolske kirke Forklare hva som er spesielt for den katolske kirke. Gi eksempler på kjennetegn ved katolsk kristendomsforståelse Lese Skrive Les utlevert materiale. Obligatorisk arbeid Lag et kort sammendrag der du beskriver hva som er spesielt for den katolske kirke. Oppgaver Gjør oppgave 1, 2, 3, 4, 5 og 6 Illustrere Nyheter Ordforklaring Finn ut mer Valg-meny (Du skal velge minst to oppgaver) Gjør oppgave 8 på siste side i utlevert materiale Finn fram til ulike artikler om den katolske kirke. Skriv ut og lim inn utklipp i arbeidsboken din. Hva skjedde i Vatikanstaten den 11.februar i år? Forklar disse ordene i boken din. Bruk dine egne ord. abdisere biskop pater sakrament orden Hvordan blir en pave valgt? Forklar med egne ord hvordan dette skjer. Ekstra

9 NATURFAG Uke 9-10 TEMA SVANGERSKAP KAP. 8 Mål for perioden Lese Kunne beskrive fosterutvikling og hvordan en fødsel foregår. Dette innbærer kunskap rundt emnene: Graviditet Fosterutvikling hos mennesker Periodene i graviditeten Fødselen Unormale forhold ved fødsel og svangerskap Obligatorisk arbeid Overskrifter Skriv alle overskrifter og deretter alle underoverskrifter Nøkkelspm. 1-4 s.149, 1-4 s.151, 1-4 s.153,1-4 s. 155,1-4 s.157 Vurdering Prøve i kapittelet med testing av mål for perioden uke 11. Skrive Skrive Finn ut Valgmeny (Du skal velge minst to oppgaver) Beskriv fosterutviklingen. Hvordan foregår en fødsel? Hvorfor gir prøverørsbefruktning oftere flerlinger enn vanlige befruktning? Oppgave Velg 4 oppgaver fra side Oppgave Velg 4 oppgaver fra side Internett Sjekk ut temaet på Oppgaver 1-23 side Ekstra Heimeside til læreboka ttp://web2.gyldendal.no/eureka/eureka9/index.html

10 «BAKSIDA» UKE Skolestil i engelsk Skidag for u. skolen 29 UKE MELDING FRA LÆRER I ukene 9-12 arbeider vi med kulturkvelden (21/3) i utvalgte timer. Kontaktmøter vil bli avholdt i uke 11. Innkalling blir sendt ut uke 9 og fagskjema sendt ut uke 10. SOSIALT MÅL LÆRINGSSTRATEGI UKENS GRUBLIS Bernt Jukserud kommer på postkontoret og skal ta ut penger. På legitimasjonen hans står det følgende fødselsnummer: «Du har falsk legitimasjon», sier postfunksjonæren. Hvordan kunne postfunksjonæren se det så raskt? SKOLENS HJEMMESIDE

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 Veke 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samf. fag Hva er OD? Engelsk Norsk Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Uke 4 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 SP F-EN UV SP F-EN SF 09:15-10:00 2 2.t - elevråd NF Skidag på KHekskursjon MA 10:00-10:45 3 SF RLE Ørskogfjellet

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag.

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Lesestrategiar Uke 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Matematikk Matematikk

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. Matte Norsk Matte 09:15-10:00 2 Norsk Samf. Engelsk RLE/UV 10:00-10:45 3 Norsk Norsk Heildagsprøve Matte Engelsk

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Uke 41 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO 09:15-10:00 2 EN 10:00-10:45 3 11:25-12:10 4 12:20-13:05 5 13:15-14:00 6 MA SF GYM F-EN SP 230 Utstilling

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. RLE Gym Norsk 09:15-10:00 2 Norsk Samf. SP ENF Engelsk 10:00-10:45 3 Norsk Norsk SP ENF Samf. OD-dag 11:25-12:10

Detaljer

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk Arbeidsplan 9A Uke 23-24 Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte KRØ Sp./Eng. ford.

Detaljer

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside Arbeidsplan 10A LÆRINGSSTRATEGI TO-SPALTENOTAT Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.20-09.05 1. 09.05- økt 09.50 10.30-11.15 2. 11.15- økt 12.00 12.25-13.10 3. 13.15- økt 14.00 Oppstart med kontaktlærer

Detaljer

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI STIKKORD Uke 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Spansk Fordyp MH Kroppsøving

Detaljer

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233.

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Sammendrag Uke 36 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Kartleggingsprøve norsk RLE Spansk

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25 Veke 24 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samfunnsfag RLE Engelsk Naturfag Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Uke 44 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP NO UV 09:15-10:00 2 EN RLE NF NP 10:00-10:45 3 HJEMME- MA Bust da STU NF DAG RLE breakz PRYO- 11:25-12:10

Detaljer

Periodeplan 10E uke 35 og 36

Periodeplan 10E uke 35 og 36 Periodeplan 10E uke 35 og 36 Østersund ungdomsskole skoleåret 2015/2016 Ordenselever Uke 35: Julia, BR Uke 36: Mads Erik, Pablo Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Kunst og Musikk/ 10.00

Detaljer

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å Vekeplan 10. klasse Norsk: «Nyrealismen, 2.verdskrig og tida etter» og vårprøver Skrive tekstar i ulike sjangrar på bokmål og på nynorsk med eit variert ordforråd. Mål: Bruke kjelder rett i eigenproduserte

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng.

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng. Namn:.. Vekeplan 10. klasse Norsk: Eksamen / På nett For dei det gjeld: gjere ein god skriftleg eksamen. Mål: Hald ei god munnleg framføring med tanke på vurderingskriteria. Samf: Geografi: Australia/Oseania

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn Uke 43-45

Arbeidsplan for 8-trinn Uke 43-45 Arbeidsplan for 8-trinn 43- Navn: Spesielt Husk å skaff deg jobb til OD. Du skal jobbe en dag for minimum 300 kr. Pengene du tjener skal gå til kasteløse barn i Nepal. Du kan lese mer om dette på www.od.no

Detaljer

Periodeplan 9C uke 20 og 21

Periodeplan 9C uke 20 og 21 Periodeplan 9C uke 20 og 21 Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/2013 Ordenselever: Uke 20: Fredrik og Joakim Uke 21: Marius E og Celine Navn: UKE 20 Man. Tirs. Ons. Tor. Fred. 08.30-10.00 10.20-11.50

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 23 Tirsdag fra 10:45 14:00 (tre siste timene) blir det avspasering for de elevene som deltok på Tine-Stafetten. De elevene som ikke deltok skal ha vanlig undervisning

Detaljer

Arbeidsplan for 9. trinn uke 43

Arbeidsplan for 9. trinn uke 43 Arbeidsplan for 9. trinn uke 43 Fellesbeskjeder uke 43: 9E har rydding ute denne uken. Blogg i engelsk fordypning denne uken Dag Mandag 20/10 Tirsdag 21/10 Franskprøve Onsdag 22/10 Torsdag 23/10 Fredag

Detaljer

Prøve i tysk A: 2. 4. time på gamle kjøkkenet. Husk forkle! Eleven kan skrive selv hjemmeleksene for denne uke her: Dagen Husk leksene til Tirsdag

Prøve i tysk A: 2. 4. time på gamle kjøkkenet. Husk forkle! Eleven kan skrive selv hjemmeleksene for denne uke her: Dagen Husk leksene til Tirsdag 9. trinn ukeplan Uke 2 Beskjeder til elever og foresatte: Viktig! Denne uka er det Mat og helse. Alle skal ha den onsdag 3.-. time(møt i klasserommet). De andre timene skal dere være i klassen og ha fag(se

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn

Arbeidsplan for 8-trinn Arbeidsplan for 8-trinn : 5, 6, 7 og 9 Navn: Spesielt 5: Mandag: Unge og rus 2 timer. Tirsdag: Unge og rus 2 timer. Torsdag: Unge og rus 2 timer. DKS. Nordnorsken kunstutstilling.. Fredag: Nynorsk tekst

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 NORSK ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 INFORMASJON TIL HJEMMET: * Vi har to praksisstudenter hos oss. Terje og Amina studerer PPU på Høgskolen i Halden og skal være med i fransk, RLE og samfunnsfag

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

9A ARBEIDSPLAN MANDAG 24.08 - FREDAG 4.09 2015 UKE 35-36

9A ARBEIDSPLAN MANDAG 24.08 - FREDAG 4.09 2015 UKE 35-36 9A ARBEIDSPLAN MANDAG 24.08 - FREDAG 4.09 2015 UKE 35-36 UKE 35 MANDAG 24. TIRSDAG 25. ONSDAG 26. TORSDAG 27. FREDAG 28. 1 08.15-09.15 TRINNTUR SF MA* Skriveøkt norsk RLE MA 2 09.15-10.00 KH Oppmøte 08:15

Detaljer

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret 2014-2015 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk. -tavleundervisning Eleven skal :

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk. -tavleundervisning Eleven skal : Uke:13 og 14 Info: * Det vil bli gjennomført utviklingssamtaler i denne perioden * Fremføring av engelskprosjekt Australia * Fremføring av musikkprosjekt tirsdag uke 14 * Tur til biblioteket fredag 3.

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

9B ARBEIDSPLAN MANDAG 7.9. - FREDAG 18.9. 2015 UKE: 37-38

9B ARBEIDSPLAN MANDAG 7.9. - FREDAG 18.9. 2015 UKE: 37-38 9B ARBEIDSPLAN MANDAG 7.9. - FREDAG 18.9. 2015 UKE: 37-38 UKE 37 MANDAG 7.9. TIRSDAG 8.9. ONSDAG 9.9. TORSDAG 10.9. FREDAG 11.9. 1 08.15-09.15 Eng No KH Eng Ma Ma Sf MH Fri Fri 2 09.15-10.00 No Eng KH

Detaljer