Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Valgfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Valgfag"

Transkript

1 Arbeidsplan 10 A Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Engelsk/ Engelsk Norsk Engelsk/ Matematikk Norsk Utdannings/v Norsk/ Matematikk RLE Naturfag Norsk/ Engelsk Musikk Kunst og Kunst og Leksehjelp Norsk Matematikk engelsk/ engelsk/ Kroppsøving Matematikk Naturfag Kroppsøving RLE Naturfag Samfunnsfag Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Engelsk/ Engelsk Norsk Engelsk/ Matematikk Norsk Utdannings/v Norsk/ Matematikk RLE Naturfag Norsk/ Engelsk Musikk Kunst og Kunst og Leksehjelp Skolens hjemmeside Norsk Matematikk engelsk/ engelsk/ Kroppsøving Matematikk Naturfag Kroppsøving RLE Naturfag Samfunnsfag

2 Arbeidsplan 10 B Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: Norsk Engelsk Engelsk RLE Norsk Eng./Norsk Naturfag Norsk Samfunnsfag Matematikk Matematikk Norsk Kunst og Matematikk RLE Kunst og Norsk Norsk eng/ norsk engelsk/ Naturfag Samfunnsfag Utdannings/v Matematikk Kroppsøving Engelsk Samfunnsfag Musikk Naturfag Kroppsøving Leksehjelp Studietime Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: Norsk Engelsk Engelsk RLE Norsk Eng/Norsk Naturfag Norsk Samfunnsfag Matematikk Matematikk Norsk Kunst og Matematikk RLE Kunst og Norsk Norsk engelsk/ engelsk/norsk Naturfag Samfunnsfag Utdannings/v Matematikk Kroppsøving Engelsk Samfunnsfag Musikk Naturfag Kroppsøving Leksehjelp Skolens hjemmeside Studietime

3 Kroppsøving Tema: Friidrett: 60 m. Lengdehopp med tilløp. Slegge og diskos m. Øke styrke og utholdenhet Vurd.arbeid: Formell vurdering Tema: Vurd.arbeid: Tema: Musikk Klassesangmelodi. Klassemiljø: Prezipresentasjon med oppgaver Kunne øve inn program Kunne få til et best mulig klassemiljø ( Det er mitt valg ) Kunst og Funksjonell design bevare meg vel Bli kjent med begrepet «funksjonell design» Tema: Videregående skole Utdanningsvalg Kunne forklare begrepene: utdanningsprogram, studiespesialisering vs. Yrkesfaglig opplæring, generell og spesiell studiekompetanse vs. Yrkeskompetanse, påbygning

4 VALGFAG Tema: Første samling 11. september Trafikalt grunnkurs Tema: Første samling 11. september Design og redesign Produksjon av varer og tjenester Tema: Første samling 11. september Fysisk aktivitet og helse Tema: Første samling 11. september Tema: Produksjon for sal og scene Første samling 11. september

5 Tema: På nett NORSK - kunne lese samansette og hypertekstar på skjerm - kunne lage hypertekstforteljing - vurdere innhaldet i ei nettside - kunne forklare kva som liggi omgrepa personvern og opphavsrett, og kjenne til kva som er hovudtanken med Åndsverkslova. Obligatorisk arbeid på skulen Lese s Oversk. På nett Munnleg Oppgavesvar, og avskrift fra tavla og presentasjonar. Skrive Oppg. 1 og oppg. 2 s. 15. Arb.met Eigenarbeid Vurd.arb Innlevert hyperlenketekst på Fronter. Rekning Skrftleg Munnleg Lekser som er obligatorisk Kor mange timar bruker du på Internett kvar dag? Kor mange timar vert det i løpet av ei veke år, ein månad og eitt år? Skriv ein hyperlenketekst på omlag èi side. Lever inn på Fronter. Du finn oppgåva og presentasjonen om dette frå klasserommet på Fronter. Spør ein vaksen om han eller ho veit noko om Åndsverklova. Oppgåver Oppg. 10 s. 32 IKT Kreativ Vel ein nettstad og ta ein kritisk gjennomgang av han. Kva er bra/dårleg? Reklame? Seriøs? Er nettstaden oppdatert? Finn eit bloggarinnlegg som du tykkjer er interessant og gi ein «reply». Hjemmeside

6 Tema: MATEMATIKK Praktisk matematikk, geometri, bruk av Calc. Bruke målestokk til å lage ein modell av eige rom Gjere seg nytte av areal, omkrins, volum, målestokk, forstørring/forminsking i arbeidet med modellen Planlegge og gjere innkjøp/møblere rommet innanfor budsjettrammene. Lage eit rekneskap over innkjøp til rommet i Calc. Presentere rommet ein har laga for klassen I timane Veke 34 og 35: Du skal lage ein tredimensjonal modell av rommet ditt. Modellen skal lagast i papir. Du skal ta med evt. skråtak, vindauge og dører i modellen. Du skal lage rommet i målestokk 1:20 eller 1:30. Du skal møblere rommet ditt, og til dette får du eit budsjett på kroner. Du kan bruke alt på møblane, eller bruke noko på andre ting du vil ha i rommet ditt. Du skal forsvare vala dine i presentasjonen din. Du skal føre rekneskap over utgiftene i Calc. Utgiftene skal og framstillast grafisk i eit sektordiagram i Calc. I tillegg skal du rekne ut arealet av rommet, areal av alle flatene i rommet samanlagt (overflate), og du skal rekne ut volumet av rommet ditt. Dette skal leverast inn. Du skal lage møblane i 3D, og plassere dei i rommet ditt. Bruk same målestokk som du brukte på sjølve rommet! Hugs å ta omsyn til vindauge, dører og skråtak når du plasserer møblane. Du skal halde ein presentasjon for dei andre i klassen, der du fortel om ditt rom, og dine møbleringsval. Du skal og presentere rekneskapet ditt. Presentasjonen skal vare ca. 5 minutt. Heimearbeid Ta alle mål av rommet ditt. Finne møblar på nett, eller finne reklamebrosjyrar/ katalogar som du kan bruke i møbleringsarbeidet. Førebu den munnlege presentasjonen av rommet. Gjere ferdig presentasjon/ rekneskap om du ikkje får nok tid på skolen. Munnleg presentasjon, kriterium: Du har tydeleg stemme Du fortel om mål i rommet Du gir opp målestokken du har brukt Du fortel om møblane du har valt (grunngje plassering, storleik, pris, namn). Du presenterer rekneskapet ditt Du gir opp areal, overflate og volum av rommet, og forklarar korleis du rekna ut dette Du er frigjort frå manus Anna vurdering: Modellen; utsjånad presisjon i mål Innlevering av skriftleg materiell: Rekneskap som inneheld namn, pris, total pris, pris i forhold til budsjett, og ei grafisk framstilling av kor mykje av budsjettet du har brukt på kvart møbel (eller andre ting du har kjøpt til rommet ditt). Bruk sirkelsektor, og vis framstillinga i prosent. Utrekningar av areal av rommet, volum og overflatearealet av rommet (golv, veggar og tak). Heimeside

7 Tema: Poor English, bad for English ENGELSK * Kunne seie minst ein setning frå innhaldet * Lære nye ord/begrep Read Pages Obligatorisk arbeid Title Write the headline: Poor English, bad for business, week Write Method Evaluation Write about your summer holiday in your workbook (+/- one page). Remember descriptions. - Make a list of why English is important to learn - Read the tasks below and choose two of them Your writing Math Write Task Question Creative Oppgåver velg minst 2 oppgåver Page 16; 664 business leaders: 30% felt they needed better English skills. How many persons? 40% avoided to follow up their new contacts. How many persons? Also 40% lost business deals, because of bad English. How many persons? Write a short newspaper article on the importance of English and the consequences of poor English (both private and in business) Page 17 write the sentences with error correctly in your workbook. What will happen if Norwegian business leaders insult foreign business partners? What can Norwegian people and companies do to avoid loosing business? Make a short conversation between two or more people which is based on a misunderstanding :) Heimeside

8 Tema: Favourite places ENGELSK FORDYPNING Kunne fortelle på engelsk om ulike land og severdigheter Read Title Questions Method Evaluation Obligatorisk arbeid Handout from teacher Favourite places Answer the questions from handout Brain-storming Oral and written participation SPANSK Tema: Å skrive og snakke om sommeren din. (Diskutere se ferdig filmen.) Å kunne fortelle hva du har gjort Lese Uke 35:Tekstbok side 6 til 10. Uke 34. Se ferdig filmen. Regne: Repetere tallene 1 til 100 Obligatorisk arbeid Skrive Glosene side 7 til 10 Arb.met Skriftlig og muntlig Vurd.arb Muntlig høring av lekse fredager.

9 Tema: Repetisjon av 2.verdskrig SAMFUNNSFAG Lære om konsekvensane av krigen Lære om jødeforfølgingane under krigen Førebu Polenturen Lese Oversk. Skrive Arb.met Vurd.arb Obligatorisk arbeid Materiale som blir utlevert i timen Den 2.verdskrigen Førebu Polentur Individuelt og i grupper Innsamling av arbeid Arb.met Regning Skriftlig Muntlig Oppgaver IKT Kreativ Film Oppgaver, - gjer minst 3 av desse Hjemmeside

10 Tema: RLE Hva nå...? Val og vediar Livet og døden Lese S Oversk. Du skal kunne reflektere over: - bli kjent med den nye læreboka - kva og kven som er viktig i livet ditt no - kva som er meininga med livet - det gode liv; kva er det? - er mennesket fritt? - kven skal bestemme når eit menneskje skal døy? Val og verdiar Arbeid på skulen Skrive Skriv svar på oppgåvene 1A, B og C s 27 Arb.met Vurd.arb Individuelt og gruppearbeid Formell prøve Arbeid på skulen og heime, obligatorisk Arb.met Individuelt og gruppe Rekning Finn gjennomsnittsalderen for kvinner og menn i Noreg Skriftleg Skriv svar på oppgåvene Munnleg Drøft dødshjelp i grupper Oppgåver Oppgåvene 1 A, B, C på s 27 IKT Finn gjennomsnittleg levealder for kvinner og menn i Noreg Kreativ Kva er «det gode liv?» Skriv ned nokre tankar Heimeside strukt_tid=34979

11 Tema: Arv og miljø NATURFAG Lære om å lage nye celler Lære om formering Lære om Mendels arvelære Lære om arvelige egenskaper Vi kan arve gener som gjør oss syke genteknologi Lese Les s Oversk. Arv og miljø Obligatorisk arbeid Skrive Nøkkelspørsmål 1-4 s. 9, 1-4 s. 11, 1-4 s. 13, 1-4 s. 15, 1-4 s. 17, Arb.met Vurd.arb Individuelt og i grupper Formell vurdering med skriftlig prøve Oppgåver 1 Lag en presentasjon på 3 min om Mendel Hvor lang tid vil det ta før en celle som deler seg(dobler seg) hver 20 min? 2 Skriv en halv side om Mendel Kunne forklare om arvelæren til Mendel 3 Oppgaver s.22 oppgave 1,2,3,4,5,6 og 7 Finn ut mer om Georg Mendel Heimeside

12 NOTATSIDE

13 BAKSIDA Fjelldag 29 UKE 34 UKE 35 INFORMASJON FRA LÆRER Kontaktinformasjon: 10A: Johan MAIL: Johan.Magnus. TLF: B: Jon Teigen TLF: MAIL: SOSIALT MÅL Respektere medelever og lærere GRUBLIS lever svar til matematikklærer innen siste fredag i planperioden

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside Arbeidsplan 10A LÆRINGSSTRATEGI TO-SPALTENOTAT Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.20-09.05 1. 09.05- økt 09.50 10.30-11.15 2. 11.15- økt 12.00 12.25-13.10 3. 13.15- økt 14.00 Oppstart med kontaktlærer

Detaljer

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk Arbeidsplan 9A Uke 23-24 Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte KRØ Sp./Eng. ford.

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Arbeidsplan 10. klasse

Arbeidsplan 10. klasse Arbeidsplan 10. klasse LÆRINGSSTRATEGI Notat til forelesing Uke 18 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag.

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Lesestrategiar Uke 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Matematikk Matematikk

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 Veke 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samf. fag Hva er OD? Engelsk Norsk Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI STIKKORD Uke 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Spansk Fordyp MH Kroppsøving

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 233 Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE 233 RLE. 233 Naturfag 233. Engelsk. Tentamen, norsk sidemål

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 233 Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE 233 RLE. 233 Naturfag 233. Engelsk. Tentamen, norsk sidemål Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Uke 21 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 2. 3. 4. Norsk Matematikk Prøve RLE Engelsk RLE Matematikk

Detaljer

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233.

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Sammendrag Uke 36 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Kartleggingsprøve norsk RLE Spansk

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10

Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10 Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10 9A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 RLE kulturkveld GYM Klasseråd 09:05-09:50 2 kulturkveld Spansk/F.eng GYM kulturkveld 10:30-11:15 3 Matte Naturfag

Detaljer

Arbeidsplan 10. klasse

Arbeidsplan 10. klasse Arbeidsplan 10. klasse LÆRINGSSTRATEGI DISPOSISJON/IDEMYLDRING Uke 46 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 NO NF UV MA KH RLE SP F- EN ALF UV Mndsamling 10:30- EN MU 11:15

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Uke 41 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO 09:15-10:00 2 EN 10:00-10:45 3 11:25-12:10 4 12:20-13:05 5 13:15-14:00 6 MA SF GYM F-EN SP 230 Utstilling

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Uke 4 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 SP F-EN UV SP F-EN SF 09:15-10:00 2 2.t - elevråd NF Skidag på KHekskursjon MA 10:00-10:45 3 SF RLE Ørskogfjellet

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Uke 44 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP NO UV 09:15-10:00 2 EN RLE NF NP 10:00-10:45 3 HJEMME- MA Bust da STU NF DAG RLE breakz PRYO- 11:25-12:10

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. Matte Norsk Matte 09:15-10:00 2 Norsk Samf. Engelsk RLE/UV 10:00-10:45 3 Norsk Norsk Heildagsprøve Matte Engelsk

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25 Veke 24 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samfunnsfag RLE Engelsk Naturfag Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å Vekeplan 10. klasse Norsk: «Nyrealismen, 2.verdskrig og tida etter» og vårprøver Skrive tekstar i ulike sjangrar på bokmål og på nynorsk med eit variert ordforråd. Mål: Bruke kjelder rett i eigenproduserte

Detaljer

Arbeidsplan for 9. trinn uke 43

Arbeidsplan for 9. trinn uke 43 Arbeidsplan for 9. trinn uke 43 Fellesbeskjeder uke 43: 9E har rydding ute denne uken. Blogg i engelsk fordypning denne uken Dag Mandag 20/10 Tirsdag 21/10 Franskprøve Onsdag 22/10 Torsdag 23/10 Fredag

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR 9.TRINN veke 15-16

ARBEIDSPLAN FOR 9.TRINN veke 15-16 ARBEIDSPLAN FOR 9.TRINN veke 15-16 Fag Kompetansemål L-06 Norsk Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget. Engelsk

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng.

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng. Namn:.. Vekeplan 10. klasse Norsk: Eksamen / På nett For dei det gjeld: gjere ein god skriftleg eksamen. Mål: Hald ei god munnleg framføring med tanke på vurderingskriteria. Samf: Geografi: Australia/Oseania

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. RLE Gym Norsk 09:15-10:00 2 Norsk Samf. SP ENF Engelsk 10:00-10:45 3 Norsk Norsk SP ENF Samf. OD-dag 11:25-12:10

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn

Arbeidsplan for 8-trinn Arbeidsplan for 8-trinn - Navn: Spesielt Sosiale mål: Sett skoene fint i gangen : Denne uka begynner vi med presentasjoner i naturfag tirsdag, torsdag og fredag Torsdag: Avspasering for Lego League Fredag

Detaljer

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret 2014-2015 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn

Arbeidsplan for 8-trinn Arbeidsplan for 8-trinn : 5, 6, 7 og 9 Navn: Spesielt 5: Mandag: Unge og rus 2 timer. Tirsdag: Unge og rus 2 timer. Torsdag: Unge og rus 2 timer. DKS. Nordnorsken kunstutstilling.. Fredag: Nynorsk tekst

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

ARBEIDSPLAN 10. TRINN VEKE 10 & 11

ARBEIDSPLAN 10. TRINN VEKE 10 & 11 ARBEIDSPLAN 10. TRINN VEKE 10 & 11 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 10 Hugs eiga Hugs eiga Innlevering av norsk, datamaskin til norsk datamaskin til norsk innan 18:00. AB Musikk 11 Framføring i

Detaljer

Prøve i tysk A: 2. 4. time på gamle kjøkkenet. Husk forkle! Eleven kan skrive selv hjemmeleksene for denne uke her: Dagen Husk leksene til Tirsdag

Prøve i tysk A: 2. 4. time på gamle kjøkkenet. Husk forkle! Eleven kan skrive selv hjemmeleksene for denne uke her: Dagen Husk leksene til Tirsdag 9. trinn ukeplan Uke 2 Beskjeder til elever og foresatte: Viktig! Denne uka er det Mat og helse. Alle skal ha den onsdag 3.-. time(møt i klasserommet). De andre timene skal dere være i klassen og ha fag(se

Detaljer

Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E 4-19. Til elev og føresette

Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E 4-19. Til elev og føresette Osterøy ungdomsskule Adresse 5282 Lonevåg Tlf 56 19 26 80 Faks 56 19 26 81 e-post osteroy.ungdomsskule@osteroy.kommune.no web www.osteroy.ungdomsskule.no Musikal Osterøy ungdomsskule Hatland 5282 Lonevåg

Detaljer

Periodeplan 10E uke 35 og 36

Periodeplan 10E uke 35 og 36 Periodeplan 10E uke 35 og 36 Østersund ungdomsskole skoleåret 2015/2016 Ordenselever Uke 35: Julia, BR Uke 36: Mads Erik, Pablo Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Kunst og Musikk/ 10.00

Detaljer