Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk"

Transkript

1 Arbeidsplan 9A Uke Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: KRØ Matte Norsk Naturfag Matte KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Tur til Dyrkorn. Fra Tilbake ca Engelsktentamen Engelsk Prøve mat og helse KRØ RLE Naturfag Mattetentamen Prøve Naturfag s Samfunnsfag Samfunnsfag Utdannings/v Musikk Uke 24 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: pinsedag Fri Matte Norsk Naturfag Matte Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Naturfag Naturfag Mat og helse Engelsk RLE Samfunnsfag Mat og helse Prøve samfunnsfag om Samane Norsk Mat og helse KRØ Kunst og håndverk Samfunnsfag Utdannings/v Engelsk RLE Studietime Musikk Skolens hjemmeside

2 Arbeidsplan 9B Uke Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: Utd. valg Matte Norsk Matte RLE Samfunnsfag Sp/Eng/Norsk fordypning Tur til Dyrkorn. Fra Tilbake ca Engelsktentamen Sp./Eng. ford. Engelsk RLE Mat og helse Mat og helse Mat og helse KRØ Mattetentamen Samfunnsfag Prøve Naturfag s KRØ KRØ Uke 24 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 09:05-09: :30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: pinsedag Fri Matte Sp/Eng/Norsk fordypning Prøve samfunnsfag om Samane Matte RLE Sp./Eng. ford. Engelsk RLE Naturfag Mat og helse Naturfag Samfunnsfag Kunst og H. Mat og helse Naturfag Utd. valg Engelsk Mat og helse Samfunnsfag KRØ Norsk KRØ Studietime KRØ Skolens hjemmeside

3 Tema: Sirkeltrening/Friidrett Kroppsøving Måle styrke og utholdenhet Vurd.arbeid: Formell og uformell Tema: Vurd.arbeid: Loggføring Tema: Musikk Hip hop-dans (youtube-instruksjon). Musikkryssord Kunne øve inn dans til rytmisk musikk. Kunne navnet/gjenkjenne på; instrument/sjangrer/musikkteori/noteteori Design av klesplagg Kunst og håndverk Kunne designe et klesplagg etter kriterier gitt i oppgavetekst Vurd.arbeid: Innlevering uke 24 Tema: Mat og helse Lage middag med invitasjoner Lære å servere og å tilrettelegge til en større middag Vurd.arbeid: Løpende vurdering/underveisvurdering Utdanningsvalg Tema: Utdanningsvalg: Kap. 1 Kven er eg...? Lære seg sjølv å kjenne

4 Tema: Merkevarepresentasjon. NORSK Lese Oversk. Skrive Arb.met Vurd.arb - å kunne arbeide raskt og målrettet Obligatorisk arbeid på skulen Fakta om merkevaren du skal presentere. Persentasjon av en merkevare. Skrive hjelpeark med stikkord og/eller støttesetninger du skal bruke når du presenterer for klassa. Egen- og gruppearbeid Kameratvurdreing Arb.met Rekning Skrftleg Munnleg Oppgåver IKT Kreativ Lekser som er obligatorisk Du skal denne perioden presentere en merkevare. Det kan eks. være Caca Cola, Adidas, iphone... Du velger et merke eller en ting fra merket som betyr mye for deg. Dette skal være en del av presentasjonen: - få med fakta om merket/varen - faktatall om merket/varen. F.eks. hvor mange solgt etc. - bruk IKT hjemme og på skolen for å skaffe info. - framfør på en måte som engasjerer Hjemmeside

5 Tema: Funksjonar MATEMATIKK Kunne forklare kva eit koordinatsystem er Kunne teikne opp eit koordinatsystem med origo, x- og y-akse Kunne plassere eit punkt ut i frå koordinatane til punktet Kunne lese av koordinatane til eit punkt i eit koordinatsystem Kunne lese av ein verditabell og plassere punkta i eit koordinatsystem Kunne fortelje kva ein lineær funksjon er Kunne trekke ein lineær graf om du kjenner tre av koordinatane Kunne trekkje informasjon ut i frå ein graf Kunne seie kva eit skjeringspunkt er Kunne forklare forskjellen mellom konstantledd og variabel/stigningstall i eit funksjonsuttrykk Kunne forklare korleis eit koordinatsystem er delt inn i fire kvadrantar Kunne lese av informasjon ut frå ein graf i eit koordinatsystem Kunne lage formelen til ein graf i eit koordinatsystem Kunne teikne inn ein graf i eit koordinatsystem ut i frå funksjonar Kunne teikne inn ein graf i eit koordinatsystem ut i frå ein verditabell Veke 23 Veke 24 Det vert delt ut eige ark med kriterier til mattetentamen Mandag Tirsdag Torsdag / Fredag Mandag Tirsdag Torsdag / Fredag I timane Repetisjon og øving til tentamen Repetisjon og øving til tentamen Mattetentamen torsdag 5.juni FRI Formlar s.196 H1 s.197 H2,H3,H4,H5 Heimearbeid Vel ei av løypene under Blå Gul Raud Repetisjon Repetisjon Repetisjon Vel ei av løypene under Blå Gul Raud s.198 H6 og H7 s.199 H8 s.199 H9 Prøv deg sjølv PH 1 s.206 Matematiker PH 2 s.206 Ekstra trening ikkje obligatorisk

6 Heimeside Tema: Amazing American Dream ENGELSK Halde ein munnleg presentasjon med fokus på vurderingskriteria (kjem på eige ark...) Kunne fortelje om New York City og Ellis Island Lese Page Oversk. Obligatorisk arbeid Make a nice headline: New York the Big Apple Skrive Write down and learn the glossaries on page 144 make a wordmap to five of the glossaries page 144 Correct your midterm-paper (tentamen) choose at least two of the tasks below Munnleg Du skal velje ein av tekstane i engelskboka som tema. Du skal: - lese høgt frå starten av teksten - fortelje eit samandrag av heile teksten - svare på spørsmål frå lærar/elevar til innhaldet i teksten Vurd.arb Presentasjonen skal vere kort, 2-3 minutt, og du skal ikkje bruke hjelpemiddel. Vurdering av arbeidsbok, munnleg presentasjon med karakter Oppgåver Arb.met Notes: make notes from page You will have to make notes on the oral version of the text as well (in class, week 23 or 24). Rekning Use the Internet and make a timeline about the immigration to USA (Ellis Island) between Skriftleg The year is 1892, you have just left your country for a new future in America. At the moment you find yourself at Ellis Island. You are waiting and hoping for permission to fulfil your dreams in America. Continue the story, 1-2 pages. You can choose to hand the work in for grading. Munnleg Make a presentation about the immigration to America between Positive and negative aspects. Oppgåver More than 200 nationalities live in New York. 200 cultures melting together lead to racism and discrimination. Use the Internet and find five facts about this problem in New York. Are they doing

7 something to resolve it? Kreativ Can you trace your family history to one or several persons who went through the gates at Ellis Island? Ask your parents or other relatives? You might ask a neighbour about their family history as well. Use the information they give you and write an article about this, 1-2 pages. You can choose to hand in your work for grading. Heimeside

8 ENGELSK FORDYPNING Tema: Lekse/arbeid blir gitt i timen Lese Vurdering Obligatorisk arbeid Tema: Om vennskap og interesser SPANSK Gerundium Lese Uke 23: kap. 13 Uke 24:kap 14 i tekstbok Regne: Tallene 1 til 100 Obligatorisk arbeid Skrive Gloser i gult felt Arb.met Skriftlig og muntlig Vurd.arb Underveis

9 Tema: Forbrukersamfunnet SAMFUNNSFAG Lære om ulike valg Lære om endring av forbrukermønster Lære om nødvendig og unødvendig forbruk Lære om hva påvirker oss til å kjøpe Lese s Oversk. Forbrukersamfunnet Obligatorisk arbeid Skrive Finn svar i teksten 1-10 s.209 og 1-10 s.213 Arb.met Vurd.arb Forelesninger, Film og Indiv arb Uformell vurdering Arb.met Regning Skriftlig Muntlig Oppgaver IKT Kreativ Oppgaver, - gjer minst 3 av desse Skriv en halv side om bruk og kast samfunnet Finn ut hvor mye familien din bruker på mat i uka Finn mer ut om gjennbruk på internett og fortell Forklar om du synes det eer viktig eller uviktig å ha merkeklær. Sett opp et enkelt regnskap i calc/excel Se på Maslows behovspyramide på s tenk over hvilke varer og tjenester som passer inn i de ulike lagene i pyramiden Hjemmeside

10 Tema: Martin Luther RLE Lese Oversk. Skrive Arb.met Vurd.arb - kunne forklare hovudtrekka ved luthersk kristendomsforståing Arbeid på skulen S (legg særleg vekt på fakta om Martin Luther). Martin Luther Samandrag om filmen «Luther». - sjå filmen «Luther» - diskutere innhaldet i denne - eigenarbeid Munnleg aktivitet i klassa Skriftleg Munnleg Arbeid på skulen og heime, obligatorisk Gjer ferdig samandraget om filmen «Luther». Munnleg aktivitet i klassa Oppgåver Svar på dette: - kva tyder ordet «katekisme»? - i Noreg vart det i 1739 innført ei lov. Kva for lov var dette og kvifor vart ho innført? Tips: S IKT Kreativ Bruk Internett til å finne måleri av Luther. Korleis blir han framstilt? Lag ei liste over ti punkt du meiner hadde vore dei beste levereglane for alle menneske. Heimeside strukt_tid=34979

11 NATURFAG Tema: Lære om den elektroniske hverdagen vår Lære om motstand og kondensator Lære om elektrisk ladning Lære om effekt Obligatorisk arbeid Lese Les s Oversk. Elektrisitet Skrive Nøkkelspørsmål 1-4 s.213, 1-4 s 215, 1-4 s. 217, 1-4 s.219 Arb.met Individuelt arbeid med oppgaver og nøkkelspørsmål. I gruppe på naturfagsalen Vurd.arb Formell vurdering med skriftlig prøve Arb.met Rekning Skriftleg Munnleg Oppgåver Tradisjonell undervisning, individuelt og i grupper. Tankekart Skriv ladningen på 2 coloumb på standardform Skrive en 1/2 side om elektrisitet Kunne forklare forskjellen på motstand og resistans Oppgåver Oppgaver s.220 oppg. 8,9,10,11,12,og13 IKT Finn ut hvilken vei elektronen beveger seg i forhold til strømretningen Heimeside

12 NOTATSIDE

13 BAKSIDA 2 UKE 23 3 Engelsktentamen kl Prøve mat og helse: S og s Matematikk-tentamen kl Prøve naturfag s om metall 9 Fri 10 UKE Prøve samfunnsfag om samane s.192-s INFORMASJON FRA LÆRER Kontaktinformasjon: 9A: Johan MAIL: Johan.Magnus. TLF: B: Jon Teigen TLF: MAIL: SOSIALT MÅL Dele med nokon som har mindre enn deg GRUBLIS lever svar til matematikklærer innen siste fredag i planperioden Tegn grafen til disse funksjonene: y=-3x+2 og y=3x i samme koordinatsystem

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag.

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Lesestrategiar Uke 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Matematikk Matematikk

Detaljer

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI STIKKORD Uke 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Spansk Fordyp MH Kroppsøving

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 Veke 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samf. fag Hva er OD? Engelsk Norsk Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Uke 41 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO 09:15-10:00 2 EN 10:00-10:45 3 11:25-12:10 4 12:20-13:05 5 13:15-14:00 6 MA SF GYM F-EN SP 230 Utstilling

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Uke 44 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP NO UV 09:15-10:00 2 EN RLE NF NP 10:00-10:45 3 HJEMME- MA Bust da STU NF DAG RLE breakz PRYO- 11:25-12:10

Detaljer

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å Vekeplan 10. klasse Norsk: «Nyrealismen, 2.verdskrig og tida etter» og vårprøver Skrive tekstar i ulike sjangrar på bokmål og på nynorsk med eit variert ordforråd. Mål: Bruke kjelder rett i eigenproduserte

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. Matte Norsk Matte 09:15-10:00 2 Norsk Samf. Engelsk RLE/UV 10:00-10:45 3 Norsk Norsk Heildagsprøve Matte Engelsk

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23 8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23 UKE 22 MANDAG 25.5. TIRSDAG 26.5. ONSDAG 27.5. TORSDAG 28.5. FREDAG 29.5. 1 08.15-09.15 B1 B2 MU ENG MA B1 B2 2 09.15-10.00 2. pinsedag VF 0815-

Detaljer

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret 2014-2015 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt

Detaljer

Prøve i tysk A: 2. 4. time på gamle kjøkkenet. Husk forkle! Eleven kan skrive selv hjemmeleksene for denne uke her: Dagen Husk leksene til Tirsdag

Prøve i tysk A: 2. 4. time på gamle kjøkkenet. Husk forkle! Eleven kan skrive selv hjemmeleksene for denne uke her: Dagen Husk leksene til Tirsdag 9. trinn ukeplan Uke 2 Beskjeder til elever og foresatte: Viktig! Denne uka er det Mat og helse. Alle skal ha den onsdag 3.-. time(møt i klasserommet). De andre timene skal dere være i klassen og ha fag(se

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn

Arbeidsplan for 8-trinn Arbeidsplan for 8-trinn : 5, 6, 7 og 9 Navn: Spesielt 5: Mandag: Unge og rus 2 timer. Tirsdag: Unge og rus 2 timer. Torsdag: Unge og rus 2 timer. DKS. Nordnorsken kunstutstilling.. Fredag: Nynorsk tekst

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 20 Neste uke er det leirskole ;) Husk å levere skjema for valg av 3. språk for 8. klasse innen torsdag! Ordenselever; Fredrik og Martine Ukens mål Å be om lov!

Detaljer

Grindvold skole Arbeidsplan for 10.trinn Periode: uke 45 og 46 Denne planen tilhører: Reduserte lekser 10.trinn Uke:45 og 46

Grindvold skole Arbeidsplan for 10.trinn Periode: uke 45 og 46 Denne planen tilhører: Reduserte lekser 10.trinn Uke:45 og 46 Uke:45 og 46 Info: Torsdag 11.11: Kursdag for lærerne elevene har studiedag hjemme. Tentamensdatoene: Nynorsk: mandag 22.11, bokmål: fredag 26.11, engelsk: mandag 29.11, matematikk: torsdag 2.12 Matematikk

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 10.trinn

Grindvold skole. Arbeidsplan for 10.trinn Uke:12 og 13 Info: Oppmøte til Polentur søndag 20.mars kl.07.45! Husk pass, penger, reiseforsikring, helsetrygdkort, nattbag (til ferje) og bag. Vi gleder oss!! :-) Matematikk - kunne løse likninger med

Detaljer

Skriving og fagkompetanse Skriftleg eksamen med reviderte læreplanar Tone Vindegg, Utdanningsdirektoratet

Skriving og fagkompetanse Skriftleg eksamen med reviderte læreplanar Tone Vindegg, Utdanningsdirektoratet Skriving og fagkompetanse Skriftleg eksamen med reviderte læreplanar Tone Vindegg, Utdanningsdirektoratet Korleis prøver vi skrivekompetanse til eksamen? Litt om eksamen Skriving i fag ein sveip innom

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 NORSK ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 INFORMASJON TIL HJEMMET: * Vi har to praksisstudenter hos oss. Terje og Amina studerer PPU på Høgskolen i Halden og skal være med i fransk, RLE og samfunnsfag

Detaljer

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 08.06 - FREDAG 10.06. 2015 UKE 24-25

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 08.06 - FREDAG 10.06. 2015 UKE 24-25 8B ARBEIDSPLAN MANDAG 08.06 - FREDAG 10.06. 2015 UKE 24-25 UKE 24 MANDAG 8.6. TIRSDAG 9.6. ONSDAG 10.6. TORSDAG 11.6. FREDAG 12.6. 1 08.15-09.15 VF Sal og scene har MA MU 2 09.15-10.00 TV forestilling

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

8A uke 19 8B uke 19 8A uke 20 8B uke 20 8A L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8B L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20

8A uke 19 8B uke 19 8A uke 20 8B uke 20 8A L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8B L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8A uke 19 8B uke 19 8A uke 20 8B uke 20 8A L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8B L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8A uke 19 Tid MANDAG 4.mai TIRSDAG 5.mai ONSDAG 6.mai TORSDAG 7.mai FREDAG 8.mai 0815 083 5 TT Valutaveksling.

Detaljer

Elevbedrift. Interpretasjon og geoturisme.

Elevbedrift. Interpretasjon og geoturisme. Elevbedrift. Interpretasjon og geoturisme. Entreprenørskap i skule og lokalsamfunn 15 stp. 2006/-07 Høgskulen i Sogn og Fjordane Avdeling for Lærarutdanning og Idrett. Prosjektoppgåve for Svein Hjelmeset

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2012 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2012 MAT1003 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Om reflektert og ureflektert moromatematikk

Om reflektert og ureflektert moromatematikk Noen ganger skjer det et kupp, et hyggelig og positivt kupp. Et slikt kupp har redaksjonen for TANGENTEN vært vitne til da vi skulle lage dette heftet i TANGENTEN. Lesere og bidragsytere har overtatt.

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1 skal

Detaljer