RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk :00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag."

Transkript

1 Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Lesestrategiar Uke 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: Norsk Matematikk Matematikk Spansk Fordyp MH Kroppsøving Utdanningsvalg 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen Valgfag Musikk Leksehjelp Studie Kroppsøving Spansk Norsk Fordyp Samfunnsfag Uke 43 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 09:00 : Camilla Tafjordstiftelsen 10:30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: Norsk Matematikk Matematikk Spansk Fordyp MH Kroppsøving Utdanningsvalg Samfunnsfag Matte prøve KH Musikk Leksehjelp Studie Kroppsøving Spansk Fordyp Samfunnsfag Skolens hjemmeside

2 Arbeidsplan 9B LÆRINGSSTRATEGI Lesestrategiar Uke 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: Norsk Matematikk Spansk Fordyp Kroppsøving Kroppsøving Samfunnsfag Utdanningsvalg MH 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen Valgfag Samfunnsfag Leksehjelp Studie Spansk Musikk Norsk Fordyp Utdanningsvalg Uke 43 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 09:00 : Camilla Tafjordstiftelsen 10:30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: Norsk Matematikk Spansk Fordyp Kroppsøving Kroppsøving Samfunnsfag Utdanningsvalg MH Matematikk KH Matte prøve Samfunnsfag Leksehjelp Studie Spansk Fordyp Utdanningsvalg Skolens hjemmeside

3 Tema: Turn og styrketrening Kroppsøving - Kunne gjere ulike øvingar innanfor turn - Kunne gjennomføre ei sirkeltrening (tidtaking) Vurd.arbeid: Sirkeltreningen vil bli vurdert på innsats og tid. Tema: Musikk Gitar/tangent-oppgaver-nivådelt Kunne bruke akkordprogresjoner på instrument Vurd.arbeid: Underveisvurdering ( kriterier under øving ) Tema: «Server meg vel» Kunst og håndverk Kunne designe et serveringsbrett med fokus på design og funksjonalitet. Vurd.arbeid: Innlevering uke 49. Tema: Middag og frukt/grønnsaker Mat og helse Å lære om næringsinnhold i frukt og grønnsaker Å planlegge, lage og servere middag. Utdanningsvalg Tema: Utdanningsprogram videregående opplæring Kunne fortelle hva de ulike yrkesfagene består av og hva slags arbeid man kan få etter endt utdanning.

4 VALGFAG Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: Design og redesign Design: «Heng meg opp» Kunne designe et produkt med fokus på design og funksjon. Produksjon av varer og tjenester Starte produksjon av varer for salg Lage plakater / markedsføre seg. Fysisk aktivitet og helse Produksjon for sal og scene Trafikk

5 NORSK; nynorsk som sidemål Tema: Sidemål hugs å skrive på sidemål!!! Å lese ulike tekstar på nynorsk Å lytte til nynorske tekstar Å bruke dialekten din som utgangspunkt for å lære nynorsk Å skrive enkle tekstar på nynorsk Å bruke nynorsk ordliste Å bruke dei viktigaste reglane for bøying av substantiv og adjektiv Lese Vi brukar heftet «Nynorsk 4» Lese s Oversk. Veke 42 og 43 Skrive Fullfør frå forrige plan: Oppgåve 28 s. 154 og 35E s. 157 Oppgåve 36B s. 158 Vel minst to oppgåver frå menyen under Vurd.arb Lesestrategiar Om vi får PC'ane på nett igjen vil det forhåpentlegvis bli ein skulestil denne eller neste periode! Oppgaver Lag eit tankekart med reglane for substantiv på sidemålet ditt Skriftlig Skriv eit lesarinnlegg eller ein artikkel der du presenterer dine eigne tankar om det å vere ungdom. Skriv vidare på teksten «Ungdom» s. 135, minst ei side i skriveboka di. Oppgåve 10A s. 136 personskildring Oppgåve 10B s. 136 fortel Muntlig Finn vitsar på sidemålet ditt, og lag ein presentasjon som du viser til klassa. Bruk gjerne vitsar med teikningar/teikneseriar. Avtal tid med lærar. Oppgaver Oppgåve 11 s. 138 til teksten «toleranse» Oppgåve 13 s. 141 til novella «Veslebror og Karlson» IKT Lag ein presentasjon om substantiv eller adjektiv på sidemålet ditt, og presenter for klassa. Avtal tid med lærar. Kreativ Teikn eit portrett av deg sjølv, få med både ytre og indre eigenskapar. Lag ein teikeserie av ungdommar på ein skule slik dei vaksne trur dei oppfører seg. Oppgåve 12 s. 138 lage ein teikneserie på sidemålet ditt Hjemmeside

6 NORSK; bokmål som sidemål Tema: Sidemål husk å skrive på sidemål!!! Å lese ulike tekster på bokmål Å lytte til tekster på bokmål Å skrive enkle tekster på bokmål Å bruke bokmålsordliste Å bruke de viktigste reglene for bøying av substantiv og adjektiv Lese Vi brukar heftet «Bokmål 4». Lese s Oversk. Uke 42 og 43 Skrive Fullfør fra forrige plan: Oppgave 28 s. 154 og 33E s. 157 Oppgåve 36B s. 158 Vel minst to oppgaver frå menyen under Vurd.arb Lesestrategier Om vi får PC'ene på nett igjen vil det forhåpentligvis bli en skolestil denne eller neste periode! Oppgaver Lag et tankekart med reglene for substantiv på sidemålet ditt. Skriftlig Skriv et leserinnlegg eller en artikkel der du presenterer dine egne tanker om det å være ungdom. Skriv videre på teksten «Ungdom» s. 135, minst ei side i skriveboken din. Oppgave 10A s. 136 personskildring Oppgave 10B s. 136 fortell Muntlig Finn vitser på sidemålet ditt, og lag en presentasjon som du viser til klassen. Bruk gjerne vitser med tegninger/tegneserier. Avtal tid med lærer. Oppgaver Oppgave 11 s. 138 til teksten «toleranse». Oppgave 13 s. 141 til novella «Veslebror og Karlson». IKT Lag en presentasjon om substantiv eller adjektiv på sidemålet ditt, og presenter for klassa. Avtal tid med lærer. Kreativ Tegn et portrett av deg selv, få med både ytre og indre egenskaper. Lag en tegneserie av ungdommer på en skole slik de voksne tror de oppfører seg. Oppgave 12 s. 138 lage en tegneserie på sidemålet ditt. Hjemmeside

7 Tema: Kap E: Ligninger MATEMATIKK Å kunne løse ligning med en ukjent Å kunne sette prøve på svaret av en ligning Å kunne løse ligninger med parentes Å kunne løse ligninger med brøk Uke 42 Uke 43 I timene Økt 1 Repetisjon + E6 Økt 2 A: E7 Sammensette oppg. / B: kulturarrangement. Økt 3 Valgfag Økt 1 E 8 Økt 2 E øve til prøve. Økt 3 Matteprøve kap 42 Kriterier delt ut i uke 40, og ligg på fronter. Hjemmearbeid Velg en av løypene under Uke Grunnmur Trapp Utfordring E16, E17, E18 b, c, c, d, f E19 E18 a, e, E 20, E22 E 23 E24 E 40, E41, E42 E 39,E43 E43, E44, E45, E46 E47 E 60, E61, E62, E63 E64 Prøv deg sjølv Matemati ker Ekstra trening ikkje obligatorisk PE 1, PE 2, PE 3, PE 4, PE5, PE 6 og PE7 Lag fire tekstoppgaver der oppgåvane må løysast med likningar. Hjemmeside

8 Tema: Agents & War ENGELSK Kunne lese med tydeleg uttale, god flyt og aksent Kunne lese ein tekst og gje att innhaldet Lese P Be ready to read out loud from this text during week 43. P we will read this in class. Oversk. Agents & War, week Skrive Vurd.arb Write a summary of the text Terribly True Spy Stories. Write about 1/2 p. long Choose at least 3 of the task in the menu. Reading in class. Oppgaver Mind map: make a mind map with the head line «Agents and War». Include at least 10 different Word map: Choose 5 of the glossaries on p. 98 and 104. Use these headline: the word, translated to Norwegian, explanation, use in a sentence, drawing. Regning Skriftlig Muntlig Make a time line of at least three different wars that you know of. Pretend that you are an agent. Tell your story. You can choose to hand this in to your teacher for grading. Give a presentation of a spy gadget, whether a real one or one that you have made up yourself. Oppgaver Make 8 questions to the text Terribly True Spy Stories. Write the answers as well. IKT Kreativ (At home); Use the Internet and find facts about the author Terry Deary. Present these in your work book in a mind map. Look at the spy gadgets p Make up your own spy gadget; make a drawing and give an explanation of how it works. Hjemmeside

9 Tema: Communication ENGELSK FORDYPNING Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon Lese og rette Du får tilbake teksten din «About a boy». Les gjennom denne og rett den. Rett de ordene som har strek under seg. Grammatikkfeil skal forklares og rettskrivingsfeil skal skrives rett fem ganger. Skriv to stjerner og et ønske til teksten du har skrevet. Oversk. Lag overskriften «Communication, week 42-43». Skrive Vurd.arb Skriv en tekst på ca. en side. Velg en av følgende oppgaver: 1. The Internet changing our lives 2. Do girls and boys communicate differently? 3. My time capsule Du kan velge å skrive 2-3 sider og levere teksten din til lærer for retting og kar. Tankekart: lag et tankekart med overskriften «Communication». Egenvurdering to stjerner og et ønske. Tema: Mexico SPANSK Å kunne presentere en tekst muntlig om Mexico Lese Les side 16 til side 22. Regning: Tallene 1 til 100 Skrive Gruppearbeid se kriterier Skriftlig og muntlig arbeid med Mexico Vurd.arb Presentasjon om Mexico. Avtaler med elevene.

10 Tema: Alkohol, narkotika og tobakk SAMFUNNSFAG Å fortelle om hvordan bruken og holdningen til alkohol, narkotika og tobakk har utviklet seg i Norge Lese Lese s Oversk. Alkohol, narkotika og tobakk Skrive Velg minst tre av oppgavene fra menyen under BISON bruk bison på minst ett delkapittel. B- bilde I ingress/innledning S sammendrag/siste avsnitt O oversikrifter N NB-ord/nye ord Oppgaver Tre-kolonne Tenk selv-oppgave 12. s. 225 Regning Statistikk tenk selv-oppgave 3 s. 232 Skriftlig Tenk selv-oppgave 1 s. 232 Tenk selv-oppgave10 s. 239 Muntlig Foredrag om narkotika tenk selv-oppgave 11 s. 232 Oppgaver Finn svar i teksten s. 225 Tenk selv-oppgave 8 s. 225 skriv utfyllende Finn svar i teksten s. 232 Finn svar i teksten s. 238 IKT Finn ut mer om Kols, lag en digital presentasjon. Kreativ Rollespill tenk selv-oppgave 3 s. 225 Let i aviser og finn tekster, reportasjer eller artikler som handler om alkohol. Lag en collage av dette. Mange organisasjonar er med i arbeidet mot narkotika. Ta kontakt med nokre av dei og spør etter informasjonsmateriell. Presenter for klassa. Informasjonsbrosjyre tenk selv-oppgave 6 s 232 Hjemmeside

11 Tema: Jødedom Gje ei oversikt over viktige historiske hendingar mht. jødedomen Lese Oversk. Skrive Vurd.arb Les s i læreboka ELLER bruk andre kjelder for å lese om historia til jødedomen. Jødedom, veke Lag ei teikning som representerer jødedomen. Stikkord; skriv stikkord i heftet du får når lærar går gjennom dette. Teikn; lag minst ei teikning til kvart emne i heftet. Vel minst to av oppgåvene i menyen under. Oppsummering av innhaldet i arbeidsplanen på slutten av planperioden. Lekseprøve: Skriv stikkord om emna i heftet (same emne som i oppgåva ). Oppgaver Bruk ein valfri læringsstrategi (til dømes tankekart, tospalte, faktasetningar, samandrag osb) til desse begrepa: - Tida i Egypt og utvandringa - Pakta på Sinai - Gullalder og fangenskap - Makkabearane - Romarane og slutten på Israel - Jødane i diaspora - Jødane får på ny sitt eige land Sjå i læreboka s og/eller bruk andre kjelder. Reikning Lag ei tidslinje over historia til jødane. Bruk gjerne andre kjelder enn læreboka. Skriftleg Tenk deg at du er ein av dei som vandra i ørkenen saman med Moses. Skriv dagbok frå ein eller to av desse dagane. Skriv minst ei halv side. Munnleg Hald ein presentasjon om historia til jødane. Aleine eller par. Oppgåver Skriv 7-10 spørsmål med svar om historia til jødane. IKT Finn ut; sjå på bilete og les teksten s Finn informasjon om omskjering i jødedomen, og skriv notat. Kreativ Sjå på bilete og les teksten s Pesach = påske. Finn ut og teikn kva ein et for å feire pesach. Hjemmeside

12 NATURFAG Tema: Kjemiske reaksjoner og egenskaper til stoff/nervesystemet Lære om ionebindinger Lære om formler Lære om kjemien til vann Lære om nervecellen Lese s og Oversk. Kjemiske reaksjoner og egenskapene til stoff Skrive Nøkkelspørsmål: 1-4 s. 45,1-4 s. 47, 1-4 s. 49,1-4 s. 57 Vurd.arb Individuelt og i par Formell prøve Regning Skriftlig Muntlig Oppgaver Skriv tankekart eller 10 velformulerte spørsmål til kapitelet. Hva er forskjellen i høyde på K2 og Mount Everest Skriv en halv side om reaksjonen mellom ett metall og ett ikke metall. Må kunne forklare om de ulike kjemiske egenskapene til vann Oppgaver Oppgaver s.51: 9,10,11,12,13,14 IKT Kreativ Finn ut om ulike egenskaper til salt Tegn en gitterstruktur, molekyler og enkeltatomer. Hjemmeside

13 NOTATSIDE

14 BAKSIDA UKE Kulturarrangement: Rommet i klassen UKE Høgtlesing i engelsk 9B Lekseprøve i 9A 23 Siri 14 år :D Høgtlesing i engelsk 9A Matteprøve kap E. 24 Lekseprøve i 9B Camilla Tafjord-stiftelsen INFORMASJON FRA LÆRER Onsdag 15/10 skal vi på kultursekkarrangementet Rommet i klassen, dette er en danseforestilling fra et klasserom. Vi tar buss til Kolvikbakken, og er tilbake til skoleslutt. Fredag 24/10 får vi besøk av Camilla Tafjord-stiftelsen. Det vil være felles opplegg i gymsal for hele ungdomsskolen fra Mer om stiftelsen kan du lese her: om/

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI STIKKORD Uke 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Spansk Fordyp MH Kroppsøving

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 Veke 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samf. fag Hva er OD? Engelsk Norsk Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Uke 41 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO 09:15-10:00 2 EN 10:00-10:45 3 11:25-12:10 4 12:20-13:05 5 13:15-14:00 6 MA SF GYM F-EN SP 230 Utstilling

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Uke 44 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP NO UV 09:15-10:00 2 EN RLE NF NP 10:00-10:45 3 HJEMME- MA Bust da STU NF DAG RLE breakz PRYO- 11:25-12:10

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å Vekeplan 10. klasse Norsk: «Nyrealismen, 2.verdskrig og tida etter» og vårprøver Skrive tekstar i ulike sjangrar på bokmål og på nynorsk med eit variert ordforråd. Mål: Bruke kjelder rett i eigenproduserte

Detaljer

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret 2014-2015 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn

Arbeidsplan for 8-trinn Arbeidsplan for 8-trinn : 5, 6, 7 og 9 Navn: Spesielt 5: Mandag: Unge og rus 2 timer. Tirsdag: Unge og rus 2 timer. Torsdag: Unge og rus 2 timer. DKS. Nordnorsken kunstutstilling.. Fredag: Nynorsk tekst

Detaljer

Skriving og fagkompetanse Skriftleg eksamen med reviderte læreplanar Tone Vindegg, Utdanningsdirektoratet

Skriving og fagkompetanse Skriftleg eksamen med reviderte læreplanar Tone Vindegg, Utdanningsdirektoratet Skriving og fagkompetanse Skriftleg eksamen med reviderte læreplanar Tone Vindegg, Utdanningsdirektoratet Korleis prøver vi skrivekompetanse til eksamen? Litt om eksamen Skriving i fag ein sveip innom

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 NORSK ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 INFORMASJON TIL HJEMMET: * Vi har to praksisstudenter hos oss. Terje og Amina studerer PPU på Høgskolen i Halden og skal være med i fransk, RLE og samfunnsfag

Detaljer

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Du skal lære om Menneskerettigheter o for barn (artikkel 1) o og et godt miljø (artikkel 27) VANN er det viktigste for at barn skal

Detaljer

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23 8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23 UKE 22 MANDAG 25.5. TIRSDAG 26.5. ONSDAG 27.5. TORSDAG 28.5. FREDAG 29.5. 1 08.15-09.15 B1 B2 MU ENG MA B1 B2 2 09.15-10.00 2. pinsedag VF 0815-

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

PLAN FOR ENTREPRENØRSKAP. Grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal

PLAN FOR ENTREPRENØRSKAP. Grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal PLAN FOR ENTREPRENØRSKAP Grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Veiledning for bruk av planen... 6 A Little Boy... 7 HVORFOR ENTREPRENØRSKAP?... 10 ENTREPRENØRSKAP OG KJENNETEGN...

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Interessestyrt skriving og elevars skriveferdigheiter

Interessestyrt skriving og elevars skriveferdigheiter Interessestyrt skriving og elevars skriveferdigheiter Er elevane sine interesser ein faktor som kan betre deira skriveferdigheiter i ungdomsskulen? Erik Veum UND 350 - Masteroppgåve i læring og undervisning

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 08.06 - FREDAG 10.06. 2015 UKE 24-25

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 08.06 - FREDAG 10.06. 2015 UKE 24-25 8B ARBEIDSPLAN MANDAG 08.06 - FREDAG 10.06. 2015 UKE 24-25 UKE 24 MANDAG 8.6. TIRSDAG 9.6. ONSDAG 10.6. TORSDAG 11.6. FREDAG 12.6. 1 08.15-09.15 VF Sal og scene har MA MU 2 09.15-10.00 TV forestilling

Detaljer

Språklig kvalitet i læremidler

Språklig kvalitet i læremidler Språkrådets skrifter Nr. 3 Språklig kvalitet i læremidler Rapport utarbeidet ved Høgskolen i Vestfold på oppdrag av Språkrådet Dagrun Skjelbred, Anne-Beathe Mortensen-Buan, Norunn Askeland, Jannike Ohrem

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Grindvold skole Arbeidsplan for 10.trinn Periode: uke 45 og 46 Denne planen tilhører: Reduserte lekser 10.trinn Uke:45 og 46

Grindvold skole Arbeidsplan for 10.trinn Periode: uke 45 og 46 Denne planen tilhører: Reduserte lekser 10.trinn Uke:45 og 46 Uke:45 og 46 Info: Torsdag 11.11: Kursdag for lærerne elevene har studiedag hjemme. Tentamensdatoene: Nynorsk: mandag 22.11, bokmål: fredag 26.11, engelsk: mandag 29.11, matematikk: torsdag 2.12 Matematikk

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer