RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE 233 RLE. 233 Naturfag 233. Engelsk. Tentamen, norsk sidemål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 233 Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE 233 RLE. 233 Naturfag 233. Engelsk. Tentamen, norsk sidemål"

Transkript

1 Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Uke 21 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: Norsk Matematikk Prøve RLE Engelsk RLE Matematikk Spansk Fordyp MH Kroppsøving Utdanningsvalg Studie Samfunnsfag Leksehjelp Samfunnsfag Valgfag Engelsk Musikk Kroppsøving Spansk Norsk Fordyp Uke 22 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: FRI RLE Engelsk MH Skolestil engelsk Leksehjelp RLE Tentamen, norsk sidemål Matematikk KH Engelsk Musikk: Fremføring av presentasjonsoppgave Avspasering pga overnatting Skolens hjemmeside

2 Arbeidsplan 9B LÆRINGSSTRATEGI Uke 21 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 09:05-09:50 1. Musikk: Fremføring av presentasjonsoppgave 10:30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: Norsk Engelsk Studie Matematikk prøve Spansk Fordyp Kroppsøving Kroppsøving Samfunnsfag Utdanningsvalg Leksehjelp Engelsk MH Matematikk Valgfag Samfunnsfag RLE Spansk Norsk Fordyp Utdanningsvalg Uke 22 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: FRI Studie Matematikk Skolestil engelsk Leksehjelp Engelsk Tentamen, norsk sidemål KH Matematikk Samfunnsfag Avspasering pga overnatting Skolens hjemmeside

3 Tema: Kroppsøving Individuell idrettar ( volleyball og fotball) -Praktisere fairplay ved bruk av egne ferdigheter og kunnskaper til å gjøre andre gode Vurd.arbeid: Undervegsvurdering av min idrett og innsats i timane Tema: Musikk Presentasjonsoppgave: Pop/rock Kunne bruke faglige begrep i en presentasjon Vurd.arbeid: Muntlig fremføring av presentasjonen. Tema: Todimensjonalt trykk Kunst og håndverk Kunne skisse og lage et forenklet todimesnjonalt trykk. Vurd.arbeid: Innlevering uke 24 Tema: Livsstilsjukdommar Mat og helse 9B: Framføring onsdag 3 juni (uke 23) Tema:Sjukdommar knytte til livsstil og kosthald 9A: framføring tysdag 2. juni (på neste plan, dette pga skolestil i engelsk) Tema: Videregående opplæring Utdanningsvalg Kunne forklare forskjellen på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

4 VALGFAG Tema: Tema: Tradisjonsdesign Lage en sveipet boks av finer av furu. Design og redesign Produksjon av varer og tjenester Uke 21: Lage bacalao til Bjørnsundturen Andre gr. Forberede mat for slag i kantinen. Komme i mål med alle forberedelsene til turen. Tema: Tema: Tema: Friluftsliv Fottur til Sukkertoppen Video Fysisk aktivitet og helse Produksjon for sal og scene - kunne gi konstruktive tilbakemeldinger på andres arbeid NB: De som tilhører 10 B har eksamen i norsk og er ikke tilstede Trafikk Prøve om vikeplikt i kryss og trafikkskilt Lære om trafikkregler

5 Tema: På livet løst! NORSK Å gjengi hovedtrekk ved realismen og naturalismen som litterære perioder Å lese noen litterære verk fra midten av 1800-tallet og sammenligne dem med noen samtidstekster Å samtale om kvinners hverdagsliv før og nå med utgangspunkt i litterære tekster Lese Lese s (en del repetisjon fra forrige plan) Tekstheftet til tentamen Oversk. Uke 21 og 22 Skrive Velg minst en av oppgavene fra menyen under Arb.met Sekvenskart bruk dette for å gjengi innholdet i utdraget «For ærens skyld» s Vurd.arb Tentamen norsk hovedmål onsdag 27. mai dere vil i forkant få utdelt et teksthefte som skal inspirere til oppgavene denne dagen. Oppgaver og kriterier blir delt ut på tentamensdagen. Oppgaver Arb.met Bruk en valgfri lærestrategi på fagstoffet s. 94 og 95 Regning Oppgave 11 e og f s. 93 fakta om levekår i Norge og regneark Skriftlig Skriv en kort tekst der du sammenligner kvinnens stilling i 1870-årene sammenlignet med i dag. Hva er det viktigste forskjellene, og hvilke likheter finner du? Muntlig Velg en av tekstene i boka «Råtekst» og presenter den muntlig for de andre i klassen. Avtal tid med lærer. Oppgaver Oppgave 10 s. 90 til utdraget Anna + Didrik = barn som ligger på nettsiden til læreverket. IKT Lag en plakat som kan henge i klasserommet med «Ti bud for nyfeminister og andre kvinner». Sett inn passende bilder/illustrasjonen. Bruk datamaskin til å lage plakaten! Kreativ Planlegg og gjennomføre en diskusjon i klassen, ta utgangspunkt i spørsmålene s. 93, oppgave 11C. Avtal tid med lærer. Lag en quiz med minimum 10 spørsmål, lag fasit og gjennomfør quizen i klassen. Avtal tid med lærer. Hjemmeside

6 MATEMATIKK Tema: Prøve og tentamensforbereding. Å være godt forberedt til vårprøven. I timene - oppgaver som du ikke blir ferdig med på skolen skal gjøres hjemme. Uke 21 Uke Matteprøve del 1 og Dataprøve. Valgfag 1. A-kl fri og B.kl vårprøve forberedelse vårprøve forberedelse. vårprøve forberedelse. Uke 21 Uke 22 Hjemmearbeid Velg en av løypene under Grunnmur Trapp Utfordring Regn ferdig første del av vårprøven du fikk utdelt. Regn ferdig andre del av prøven til torsdag. Gjennomgang av prøven torsdag. Ny prøve utlevert. Hjemmeside

7 Tema: Tentamen og tekstskriving ENGELSK Kunne rette eige arbeid og vurdere seg sjølv mht. kriterie Kunne skrive ein tekst med tanke på vurderingskriterie Overskr The Other Side of Truth Les Les s Det blir høgtlesing i løpet av uke 22. Tent. Skrive Arb.met Vurd.arb Rett tentamen din! Skrivefeil: skriv ordet rett tre gonger. Grammatikkfeil: skriv setninga og/eller forklar grammatikken. Skolestil tirsdag veke 22 ( 26 mai), dei tre siste timane. Vel minst ein av oppgåvene i menyen. Skolestil, høgtlesing Oppgaver Arb.met Write a summary of the text, using your own words. Draw a cartoon strip of the content of the text. Choose 5 of the glossaries and make word maps. Write 5 questions, with answers, to the text. Write your answers in full sentences. Skriftlig Continue the story. Write at least 1/2 page. Write Sade's diary from this day. Muntlig IKT Kreativ In pairs; Perform an interview with Sade orally; one of you is the reporter and one of you is Sade. Talk to your teacher about time to show this in class. Find out more about the author Beverly Naidoo. Write notes. Who is «The Eyes» in the text? Give an explanation in writing and make a drawing of this person. Hjemmeside

8 Tema: Days to remember ENGELSK FORDYPNING Kunne fortelle om minst to «Days to remember» Lese Arb.met Vurd.arb Les heftet «Days to remember». Velg to helligdager og fortell om disse gjennom en valgfri skriftlig arbeidsmetode; f.eks. tankekart, faktasetninger, tokolonne-skjema osv. Du skal ha en muntlig presentasjon om emnet, individuelt eller i par, på neste plan Skrive IKKE OBLIGATORISK!!! Skriv en fortelling som omhandler en av dagene du leser om i heftet. Levér til lærer og få karakter. Tema: Skjønnlitterær bok NORSK FORDYPNING Å lese en valgfri skjønnlitterær bok som du skal holde foredrag, og levere inn tekst om i etterkant. Lese Fullføre boken din om du ikke er ferdig! Bruk gjerne et sekvenskart når du jobber med boken din. Skrive Skrive ferdig bokmeldingen til fristen fredag 5. juni Kriterier: Vurd.arb - Du presenterer innholdet i boken, uten å røpe slutt/poeng - Du presenterer hovedpersonen(ene) i boken - Du presenterer forfatteren og hva han/hun er kjent for - Du presenterer dine tanker om boken, hvorfor likte/likte du ikke boken? Fremføring og innlevering av bokmelding fredag 5. juni

9 SPANSK Tema: Qué viaje más fantástico! Kunne fortelle om en reise til Peru Kunne noen fakta om Peru Kunne bruke uregelrette verb i presens perfektum Lese Uke 21, fredag: les og oversett s. 59. Les på glosene s. 58 og skriv dem inn i gloseboken. GLOSEPRØVE! Uke 22: les og oversettt s. 60. Les på glosene s. 61 og skriv dem inn i gloseboken. Oversk. Qué viaje más fantástico! Skrive Arb.met MUNTLIG FREMFØRING! Uke 21, mandag: Skriv om deg selv, presenter deg selv. Skriv enkle, korte setninger. Bruk verbtidene du kan. Husk på grammatikken. Uke 21, fredag: skriv alle verbene i lesestykket inn i skriveboken din. Skriv hvilken tid verbet står i. Uke 22: skriv alle verbene i lesestykket inn i skriveboken din. Skriv hvilken tid verbet står i. Muntlig og skriftlig. Vurd.arb Muntlig presentasjon med karakter, uke 21.

10 SAMFUNNSFAG Tema: Kriminalitet og straff rettssystemet og domstolene Å fortelle om hvordan rettssystemet fungerer, og hvilke følger kriminlaitet kan få for lovbryter og samfunnet Å forklare ordene: domstolene, tingretten, høyesterett, lagmannsretten, rettsak, sivile saker, forliksrådet. Lese Lese s Oversk. Uke 21 og 22 Skrive Vurd.arb Velg minst to oppgaver fra menyen under Husk at muntlig faglig deltagelse teller med på karakteren! Oppgaver Arb.met Bruk en valgfri arbeidsmetode på fagstoffet Rettssystemet s ELLER Domstolene s Lag et sekvenskart om historien til John. Regning Oppgave 10 s. 253 prosent og økning Skriftlig Skriv fortellingen om John. Hva har hent før rettsaken, og hva skjer etterpå? Muntlig Oppgave 9 s. 253 muntlig presentasjon om domstolene i Norge Oppgaver Finn svar i teksten 1-5 s. 253 Finn svar i teksten 6-10 s. 253 Oppgave 4 s. 253 Oppgave 11 s. 253 husk å grunngi svaret ditt godt! Kreativ Dramatisering av en sak i lagmannsretten oppgave 2 s. 253 Se på tegningen av fru Justitia s. 248 lag din egen tegning som symboliserer det samme. Ta med utklipp fra aviser etc. Som handler om lovbrudd og rettssaker. Legg opp til en diskusjon i klassen. Avtal tid med lærer. Hjemmeside

11 Tema: Tankar og tru RLE Gje ein oversikt over følgjande frikyrkjesamfunn og andre kristne rørsler: Jehovas vitne, Jesu Kristi Kyrkje av Siste Dagars Heilage (mormonkyrkja), Bahai-trua og Sikhismen. Lese Les s ELLER les om følgjande emne ved å bruke andre kjelde: Jehovas vitne, Jesu Kristi Kyrkje av Siste Dagars Heilage (mormonkyrkja), Bahai-trua og Sikhismen. Oversk. Tankar og tru, veke Skrive Arb.met Vurd.arb Svar på vurderingskriterie, som er til prøva på neste plan, skriftleg. Vel minst ein av oppgåvene under. Det blir prøve i uke 22 om stoffet. Tokolonne Oppg Sammendrag Vendiagram Teikn og skriv Munnleg Finn ut Teikn Kreativ PRØVE Oppgaver Lag eit tokolonne/tospaltenotat om dei frikyrkjene/rørslene under «mål». Vel to av samandraga frå s og skriv desse i arbeidsboka di. Vel minst sju av oppgåvene s. 216, 219, 222 og 228. Skriv svara dine i heile setningar slik at ein også forstår spørsmålet. Lag eit ven-diagram kor du gjer ei samanlikning mellom to av dei frikyrkjesamfunna/rørslene frå planen. Lag ein A3-plakat om ein av frikyrkjene/rørslene. Her skal det vere overskrift, faktainformasjon og bilete. Gje ein munnleg presentasjon av ein av frikyrkjene/rørslene. Finn ut meir ein av frikyrkjene/rørslene i Norge. Skriv notat. Teikn ei teikning til kvar av dei frikyrkjene/rørslene på planen. Skriv kva du teikner og kvifor. Lag ei prøve om emnet, gjerne spørsmål med svaralternativ. Hugs fasit. Spør gjerne ein medelev om å gjere prøva. NB! Det blir prøve om dette stoffet i starten av neste plan! Hjemmeside

12 Tema: Elektrisitet NATURFAG Lære om elektrisk ladning Lære om ladninger i bevegelse Lære om elektriske kretser Lære om strøm, resistans og spenning Lære å måle strøm og spenning Lese S. 205 til 213 Oversk. Elektrisitet Skrive Nøkkelspørsmål 1-4 s. 207, 1-4 s.209, 1-4 s. 211, 1-4 s.213 Arb.met Muntlig Vurd.arb Individuelt, par og i gruppe. Bruk læringspartneren aktivt i arbeidet med strøm og spenning Muntlig deltagelse i faglige diskusjoner samt at man kan svare på faglige spørsmål vil bli notert Uformell vurdering Regning Oppgaver valg av2 oppgaver er obligatorisk Hvor stor strøm ellrer hvor mange A er det i en varmeovn som gir 2200 Watt i et strømnett på 220 volt. Skriftlig Skriv 5 spørsmål til sidene IKT Finn ut mer om Ohms lov Kreativ Tegn av koblingsskjemaene på s. 215 Oppgaver Arbeid med oppgavene 1-6 på s.220 Hjemmeside

13 NOTATSIDE Musikk : 9 B: Må ha klar presentasjonsoppgavene til torsdag/fredag i uke 21! 9 A: Må ha klar presentasjonsoppgavene til torsdag/fredag i uke 22!

14 BAKSIDA UKE Matematikkprøve A-kl 19 Matematikkprøve B-kl Joachim 15 år 23. mai :) Musikk: Fremføring av presentasjonsoppgave ( 9B ) 25 FRI 26 Engelsk skolestil UKE Tentamen norsk hovedmål Høytlesing engelsk, 9B 28 Høytlesing engelsk, 9A Foresatte-kveld og overnatting for elevene Musikk: Fremføring av presentasjonsoppgave ( 9A ) 29 Avspasering pga overnattingen INFORMASJON FRA LÆRER

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI STIKKORD Uke 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Spansk Fordyp MH Kroppsøving

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag.

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Lesestrategiar Uke 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Matematikk Matematikk

Detaljer

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233.

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Sammendrag Uke 36 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Kartleggingsprøve norsk RLE Spansk

Detaljer

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside Arbeidsplan 10A LÆRINGSSTRATEGI TO-SPALTENOTAT Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.20-09.05 1. 09.05- økt 09.50 10.30-11.15 2. 11.15- økt 12.00 12.25-13.10 3. 13.15- økt 14.00 Oppstart med kontaktlærer

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Uke 4 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 SP F-EN UV SP F-EN SF 09:15-10:00 2 2.t - elevråd NF Skidag på KHekskursjon MA 10:00-10:45 3 SF RLE Ørskogfjellet

Detaljer

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk Arbeidsplan 9A Uke 23-24 Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte KRØ Sp./Eng. ford.

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Uke 44 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP NO UV 09:15-10:00 2 EN RLE NF NP 10:00-10:45 3 HJEMME- MA Bust da STU NF DAG RLE breakz PRYO- 11:25-12:10

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Uke 41 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO 09:15-10:00 2 EN 10:00-10:45 3 11:25-12:10 4 12:20-13:05 5 13:15-14:00 6 MA SF GYM F-EN SP 230 Utstilling

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 Veke 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samf. fag Hva er OD? Engelsk Norsk Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. Matte Norsk Matte 09:15-10:00 2 Norsk Samf. Engelsk RLE/UV 10:00-10:45 3 Norsk Norsk Heildagsprøve Matte Engelsk

Detaljer

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å Vekeplan 10. klasse Norsk: «Nyrealismen, 2.verdskrig og tida etter» og vårprøver Skrive tekstar i ulike sjangrar på bokmål og på nynorsk med eit variert ordforråd. Mål: Bruke kjelder rett i eigenproduserte

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 20 Neste uke er det leirskole ;) Husk å levere skjema for valg av 3. språk for 8. klasse innen torsdag! Ordenselever; Fredrik og Martine Ukens mål Å be om lov!

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng.

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng. Namn:.. Vekeplan 10. klasse Norsk: Eksamen / På nett For dei det gjeld: gjere ein god skriftleg eksamen. Mål: Hald ei god munnleg framføring med tanke på vurderingskriteria. Samf: Geografi: Australia/Oseania

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. RLE Gym Norsk 09:15-10:00 2 Norsk Samf. SP ENF Engelsk 10:00-10:45 3 Norsk Norsk SP ENF Samf. OD-dag 11:25-12:10

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 NORSK ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 INFORMASJON TIL HJEMMET: * Vi har to praksisstudenter hos oss. Terje og Amina studerer PPU på Høgskolen i Halden og skal være med i fransk, RLE og samfunnsfag

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

STUDIEPLAN 9. TRINN - UKE 22 OG 23

STUDIEPLAN 9. TRINN - UKE 22 OG 23 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 9. TRINN - UKE 22 OG 23 NAVN... INFO NÅR UKE 22/MANDAG Uke 22/tirsdagonsdag HVA OG NÅR FRI- PINSE HVEM OG HVOR Spansk Hortensia/Kathleen Uke 22/tirsdag Uke 22/onsdag

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 23 Tirsdag fra 10:45 14:00 (tre siste timene) blir det avspasering for de elevene som deltok på Tine-Stafetten. De elevene som ikke deltok skal ha vanlig undervisning

Detaljer

Prøve i tysk A: 2. 4. time på gamle kjøkkenet. Husk forkle! Eleven kan skrive selv hjemmeleksene for denne uke her: Dagen Husk leksene til Tirsdag

Prøve i tysk A: 2. 4. time på gamle kjøkkenet. Husk forkle! Eleven kan skrive selv hjemmeleksene for denne uke her: Dagen Husk leksene til Tirsdag 9. trinn ukeplan Uke 2 Beskjeder til elever og foresatte: Viktig! Denne uka er det Mat og helse. Alle skal ha den onsdag 3.-. time(møt i klasserommet). De andre timene skal dere være i klassen og ha fag(se

Detaljer

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret 2014-2015 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk. -tavleundervisning Eleven skal :

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk. -tavleundervisning Eleven skal : Uke:13 og 14 Info: * Det vil bli gjennomført utviklingssamtaler i denne perioden * Fremføring av engelskprosjekt Australia * Fremføring av musikkprosjekt tirsdag uke 14 * Tur til biblioteket fredag 3.

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn Uke 43-45

Arbeidsplan for 8-trinn Uke 43-45 Arbeidsplan for 8-trinn 43- Navn: Spesielt Husk å skaff deg jobb til OD. Du skal jobbe en dag for minimum 300 kr. Pengene du tjener skal gå til kasteløse barn i Nepal. Du kan lese mer om dette på www.od.no

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn

Arbeidsplan for 8-trinn Arbeidsplan for 8-trinn : 5, 6, 7 og 9 Navn: Spesielt 5: Mandag: Unge og rus 2 timer. Tirsdag: Unge og rus 2 timer. Torsdag: Unge og rus 2 timer. DKS. Nordnorsken kunstutstilling.. Fredag: Nynorsk tekst

Detaljer

Arbeidsplan for 9. trinn uke 43

Arbeidsplan for 9. trinn uke 43 Arbeidsplan for 9. trinn uke 43 Fellesbeskjeder uke 43: 9E har rydding ute denne uken. Blogg i engelsk fordypning denne uken Dag Mandag 20/10 Tirsdag 21/10 Franskprøve Onsdag 22/10 Torsdag 23/10 Fredag

Detaljer

Periodeplan 10E uke 35 og 36

Periodeplan 10E uke 35 og 36 Periodeplan 10E uke 35 og 36 Østersund ungdomsskole skoleåret 2015/2016 Ordenselever Uke 35: Julia, BR Uke 36: Mads Erik, Pablo Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Kunst og Musikk/ 10.00

Detaljer

9B ARBEIDSPLAN MANDAG 7.9. - FREDAG 18.9. 2015 UKE: 37-38

9B ARBEIDSPLAN MANDAG 7.9. - FREDAG 18.9. 2015 UKE: 37-38 9B ARBEIDSPLAN MANDAG 7.9. - FREDAG 18.9. 2015 UKE: 37-38 UKE 37 MANDAG 7.9. TIRSDAG 8.9. ONSDAG 9.9. TORSDAG 10.9. FREDAG 11.9. 1 08.15-09.15 Eng No KH Eng Ma Ma Sf MH Fri Fri 2 09.15-10.00 No Eng KH

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 22 Gratulerer til Mona som gikk videre til Norgesfinalen i NAF-sykkelkonkurranse! De som har lånt bøker på biblioteket må huske å ta med de så fort som mulig!

Detaljer