Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve"

Transkript

1 Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI STIKKORD Uke 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: Norsk Spansk Fordyp MH Kroppsøving Utdanningsvalg Studie Leksehjelp KH Musikk Kroppsøving Spansk Norsk Uke 13 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: FAGDAG I Norsk-prøve MH Leksehjelp Valgfag Fordyp Kroppsøving Presentasjon «Andre verdenskrig» Kroppsøving Musikkprøve/ lytteprøve Skolens hjemmeside -prøve Spansk Fordyp

2 Arbeidsplan 9B LÆRINGSSTRATEGI STIKKORD Uke 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 Norsk Studie Spansk Fordyp Kroppsøving 3. Kroppsøving - 4. Svømming Utdanningsvalg Leksehjelp MH KH Musikkprøve/ Lytteprøve Spansk Norsk Fordyp Utdanningsvalg Uke 13 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: FAGDAG I Norsk-prøve Kroppsøving Utdanningsvalg Leksehjelp Valgfag Musikk MH Skolens hjemmeside -prøve Presentasjon «Andre verdenskrig» Spansk Fordyp Utdanningsvalg

3 Vurd.arbeid: Styrke og uthaldenheit Kroppsøving * Kunne forklare oppbygginga av musklane og kva for muskeltypar vi har * Sirkeltrening i vatn og i gymsalen. Musikk Rock og pop: Les i heftet til prøven! ( torsdag-uke 12 ) Kunne gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk. Vurd.arbeid: Lytteprøve/avkrysningsprøve Klesdesign Kunst og håndverk Kunne designe eget utrykk på et klesplagg Vurd.arbeid: Innlevering av oppgave henholdsvis uke 20. Kokkekamp Mat og helse - Planlegge og lage trygg og ernæringsmessig god mat - Planlegge og gjennomføre måltid i forbindelse med høytid eller fest - Skape og prøve ut nye retter fra ulike råvarer og matlagingsmetoder - Lage mat for ulike sammenhenger og drøfte hvordan mat er med på å skape identitet - Gi eksempler på hvordan kjøkkenredskaper, tillagingsmåter eller matvaner har endret seg over tid - Utvikle, produsere, gi produktinformasjon og reklamere for et produkt Næringslivet i lokalmiljøet Utdanningsvalg Presentere gruppearbeidet; bedrifter på Ellingsøya. Se kriterier på eget ark.

4 VALGFAG Sveiping. Tradisjonshåndverk Design og redesign Kunne sveipe et tynt treemne rundt en mal og lage en boks med eget design på overlappingen. «Bedriften din» Produksjon av varer og tjenester Arbeidere videre med prosjektene og vise til videre framdrift. Legge fram regnskap. Fysisk aktivitet og helse Produksjon for sal og scene Trafikk

5 NORSK Høg puls! - nasjonalromantikken Å gje att hovudtrekk i nasjonalromantikken Å lese ulike typar dikt og sakprega tekst Lese Lese s Oversk. Veke 12 og 13 Skrive Oppgåve 23 a-c s. 182 Vel minst ei oppgåve frå menyen under Vurd.arb Stikkord skriv minst 10 viktige stikkord om nasjonalromantikken Tirsdag 24/3: Prøve kapittelet Høg puls! Kriterie på eget ark Fredag 27/3: Mnl-framføring av prosjektet «Andre verdskrig» - kriterier i prosjektheftet Oppgaver Skriv fem faktasetningar om Ole Bull og fem faktasetningar om Edvard Grieg Lag eit tankekart om nasjonalromantikken Skriftlig Tenk deg at du er ei «bjerk i storm». Skriv eit dikt eller lag ei skildring Muntlig Tenk deg at du er ein utanlands turist på besøk i Noreg. Når du kjem heim skal du fortelje det du har opplevd, om natur og menneske. Hald presentasjonen for klassen din, bruk gjerne bilete og/eller lyd. Oppgaver Eit av J.C.Dahl sine kanskje mest kjende nasjonalromatistiske måleri er «Bjerk i storm». Biletet har vorte tolka som eit symbol på noko. Kva for noko? Finn informasjon om biletet. IKT Kunstmålarar i nasjonalromantikken oppgåve 26 s. 187 Kreativ Lag eit musikkstykke inspirert av norsk landskap og natur. Framfør live, eller spel inn slik at vi kan høyre det i klassa. I reklameannonsar og salskampanjar vert nasjonalromantikken brukt flittig, finn eksempel og lag ein collage eller ein presentasjon Lag ein faktaplakat om nasjonalromantikken, bruk både bilete og tekst. Hjemmeside

6 Geometri MATEMATIKK NB! HA MED PASSAR, KALKULATOR GRADSKIVE OG LINJAL! Å kunne forklare pytagoras læresetning Å kunne rekne ut hypotenusen ved hjelp av pytagoras å kunne rekne ut kateten ved hjelp av pytagoras å kunne forklare forholdet mellom hypotenus og den minste kateten i ein 30, 60, 90-trekant Å kunne å konstruerer ulike geometriske figurer, lage hjelpefigurer og skrive konstruksjonsforklaring. I timene - oppgaver som du ikke blir ferdig med på skolen skal gjøres hjemme. Uke 12 Uke A mand/b tirs 2. Onsdag 3.-Torsdag 1. A mand/b tirs 2. Onsdag 3.-Torsdag Vi bruker Pythagoras til å rekne ut ei ukjend side i ein rettvinkla trekant når vi kjenner dei to andre sidene. F5 s.110 Vi bruker Pythagoras til å rekne ut ei ukjend side i ein rettvinkla trekant når vi kjenner dei to andre sidene. F6 Vi repeterer konstruksjon s F7, F8, F9 Vi jobber med plan Vi jobber med plan Valfag. Hjemmearbeid Velg en av løypene under Grunnmur Trapp Utfordring Uke 12 F20. 21, 22, 23, 24 F35, 36, 37,38, 39 F56, 57, 58, 62, 63 Uke 13 F27, 28, 30, 33 F34,35,36,39 F 40,041,42,43 F 44, 45, 46, 63 F 64, 65, 66, 67 F 68, 69, 70, 72 Data: Ekstra trening ikke obligatorisk - Geometri. Husk at du får god konstruksjonshjelp ved å gå inn på 8 kl og geometri der. Hjemmeside

7 London ENGELSK Finne faktainformasjon om og presentere eit eige emne om London. Kunne nemne viktige bygningar og stader i London. London Individuelt arbeid eller arbeid i par. De vil få emne frå lærar. Lag ein A3-plakat om emne du/de har fått. Plakaten skal vere ferdig til påske. Plakaten skal innhalde: - overskrift - bilete - faktainformasjon - kven som har laga plakaten Les Read p Choose at least one of the tasks in the menu. Regning Oppgaver Choose 5 of the glossaries p. 128 and make a word map. Make your own task here; be creative. It must be about London. Skriftlig Write a summary of the content in the text p Muntlig Present the poem p. 129 in class. Make an appointment with your teacher about when you are going to do this. Oppgaver Write 5 questions, with answers, to the text p Kreativ Make a drawing of London and place five important buildings. Hjemmeside

8 ENGELSK FORDYPNING Skjønnlitteratur lese en valgfri skjønnlitterær bok på engelsk Å lese en valgfri skjønnlitterær bok. Forberede og gjøre en god presentasjon ut fra gitte kriterier. Muntlig Vi fortsetter med presentasjoner av boka alle timer denne perioden. Vurderingskriterier har du fått på eget ark. Du velger selv om du ønsker å bruke hjelpemidler eller ikke i presentasjonen. Oversk. Week Oppgave NB! Du må velge en annen oppgave enn den du valgte på forrige plan! Velg minst en av følgende oppgaver: Bruk et blankt A4-ark og lag en forside til boka du leser. Lag din egen forside; ikke bruk den som allerede finnes. Husk å få med tittelen på boka og forfatter. Skriv en ny og annerledes slutt på boka du leser. Skriv 1-2 sider. Skriv et brev til en venn hvor du skal anbefale boka du har lest. Skriv ca. 1 side. Skriv et sammendrag og din egen mening av en bok du har lest eller en film du har sett. Skriv 1-2 sider. Lag en tegneserie med handlingen fra en bok du har lest eller en film du har sett. Bruk gjerne farger. Skriv et brev til en venn eller en dagbok om den uken du var med på å lage en musikkvideo. Skriv et sammendrag av en tenkt film. Skriv starten av filmmanuset. Skriv et dikt som refererer til en film eller en bok. Skriv navnet på filmen/boka og tegn et passende bilde til. Skriv 10 faktasetninger om en film. Du kan få en medelev til å gjette hvilken film du skriver om. Vurd.arb Muntlig presentasjon av boka du har lest: uke NORSK FORDYPNING Skjønnlitteratur lese en valgfri skjønnlitterær bok Å lese en valgfri skjønnlitterær bok som du skal holde foredrag, og levere inn tekst om i etterkant. Lese Skrive Lese/lytte til minst ett kapittel pr uke Bruk «Lydhør»-appen om du vil! Skriv notater til hvert kapittel slik at du har det i etterkant når du skal jobbe med presentasjon og tekst.

9 Qué necesitamos? Tareas de casa SPANSK Kunne bruke ord og utrykk for mat på spansk Kunne bruke ord og uttrykk for å handle i en dagligvarebutikk Kunne beherske verb i presens, muntlig og skriftlig Kunne snakke om plikter man har hjemme Kunne presens av verbet hacer Lese Uke 12, fredag: Les og oversett uttrykkene s , lær glosene. Uke 12, fredag: Prøve om verb, s i Minigrammatikken. Uke 13, mandag: Les og oversett s. 46, lær glosene. Uke 13, fredag: Les og oversett s. 47, lær glosene. Oversk. Qué necesitamos? Tareas de casa Skrive Skriv inn glosene til s Skriv inn glosene til s. 46 Skriv inn glosene til s. 47 Vurd.arb Muntlig og skriftlig. Høytlesing i timene og sjekk av gloser. Uke 12, fredag: Prøve om verb; infinitiv, presens regelrette og uregelrette, refleksive verb Prosjekt «Andre verdskrig» SAMFUNNSFAG Sjå i heftet Vurd.arb Framføring av prosjektet fredag 27. mars. Du vil få karakter Hjemmeside

10 Buddhismen Førebu seg godt til prøve; bruke vurderingskriteria. Fortel om dei tre hovudformene for buddhisme og finn likskapar og forskjellar mellom desse (gjer ei samanlikning). Fortel om tempel og kloster i buddhismen. Finn likskapar og forskjellar mellom buddhismen og hinduismen. PRØVE Lese Oversk. Skrive Vurd.arb Prøve om buddhismen torsdag 26. mars i 7. time. Les s. 159 (fra «Mangfaldet i buddhismen») ELLER les om emna (sjå på måla) i andre kjelde. Veke Lag ei teikning som fortel noko om buddhismen. Skriv stikkord kor du gjer svar på måla. Vel minst tre oppgåver frå menyen. Skriftleg prøve om buddhismen Skriftlig Muntlig Oppgaver Lag eit ven-diagram og gjer ei samanlikning mellom buddhisme og hinduismen Bruk ein valfri skriftleg læringsstrategi og skriv så mykje du greier om munkeordenar i buddhismen. Hald ein munnleg presentasjon kor du forel om dei tre hovudformene i buddhismen. Oppgaver Lag eit kryssord om buddhismen. Få med minst sju oppgåver. Du kan spørje ein medelev om å løyse det. Hugs at du også må ha ein fasit. IKT Sjå på bileta av Manjushri og Avalokiteshvara på sidene Skriv ein tekst om ein av desse. Finn informasjon og skriv stikkord. Du kan også bruke heimesida i faget. Skriv kjelder. Kreativ Teikn eit buddhisttempel og skriv minst fem faktaopplysningar om tempelet. Hjemmeside

11 Lære om solformørkelse NATURFAG Uke 12 arbeider vi med temaet solformørkelser Lære om årsakene til solformørkelser Lære hvordan vi observerer solformørkelser Lære om å beskytte øynene Repetere om de ulike fasene i graviditeden Lese Les s. 106 og s.107 og Repeter/Les s Oversk. Solformørkelse Skrive Repeter nøkkelspørsmål til kapittelet 1-4 s.149, 151, 153,155 og 157 Individuelt og i gruppe. Vi kommer til å gå ut og se på solformørkelsen i uke 12. Vi vil også se enkelte undervisningsfilmer om temaet. Vi kommer til å tegne solsystemet og prate en del om solformørkelse Vurd.arb Prøve onsdag 25 mars om svangerskap Regning Oppgaver Tegn tankekart om graviditet Hvor mange dager varer en graviditet Skriftlig Skriv 10 velformulerte spørsmål til kapitelet. Muntlig Oppgaver s ,8,9,10,11,12,og 13 Oppgaver Tegn helskyggen og halvskyggen som månen kaster på jorda. IKT Kreativ Finn ut mer om solformørkelse. Prøv å finne ut hvor lenge det blir solformørkelse Tegn solsystemet Hjemmeside

12 NOTATSIDE

13 BAKSIDA UKE Prøve i spansk 9B: Musikkprøve/lytteprøve 23 -fagdag 24 Prøve i norsk UKE A: Musikkprøve/lytteprøve Prøve i naturfag s Prøve i 27 Framføring prosjekt «Andre verdskrig» INFORMASJON FRA LÆRER Torsdag 26. mars er siste torsdag med utvidet dag dette skoleåret. Denne planperioden er det foreldresamtaler, torsdag 19., onsdag 25. og torsdag 26. februar. Se tider i egen innkalling.

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret 2014-2015 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 NORSK ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 INFORMASJON TIL HJEMMET: * Vi har to praksisstudenter hos oss. Terje og Amina studerer PPU på Høgskolen i Halden og skal være med i fransk, RLE og samfunnsfag

Detaljer

Grindvold skole Arbeidsplan for 10.trinn Periode: uke 45 og 46 Denne planen tilhører: Reduserte lekser 10.trinn Uke:45 og 46

Grindvold skole Arbeidsplan for 10.trinn Periode: uke 45 og 46 Denne planen tilhører: Reduserte lekser 10.trinn Uke:45 og 46 Uke:45 og 46 Info: Torsdag 11.11: Kursdag for lærerne elevene har studiedag hjemme. Tentamensdatoene: Nynorsk: mandag 22.11, bokmål: fredag 26.11, engelsk: mandag 29.11, matematikk: torsdag 2.12 Matematikk

Detaljer

8A uke 19 8B uke 19 8A uke 20 8B uke 20 8A L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8B L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20

8A uke 19 8B uke 19 8A uke 20 8B uke 20 8A L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8B L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8A uke 19 8B uke 19 8A uke 20 8B uke 20 8A L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8B L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8A uke 19 Tid MANDAG 4.mai TIRSDAG 5.mai ONSDAG 6.mai TORSDAG 7.mai FREDAG 8.mai 0815 083 5 TT Valutaveksling.

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23 8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23 UKE 22 MANDAG 25.5. TIRSDAG 26.5. ONSDAG 27.5. TORSDAG 28.5. FREDAG 29.5. 1 08.15-09.15 B1 B2 MU ENG MA B1 B2 2 09.15-10.00 2. pinsedag VF 0815-

Detaljer

Samfunnsfag uke 13-15

Samfunnsfag uke 13-15 Samfunnsfag uke 13-15 Tema/ Lærestoff: Historie 10, kapittel 7 s 108-115. Mål: Drøfte viktige endringer i samfunnet i nyere tid, og reflektere over dagens samfunn og nye endringer Lære om hendelser som

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Tinestafett på Ås stadion tirsdag 12.mai Man. 27/4 Tirs. 28/4 Ons. 29/4 Tors. 30/4 Fred. 1/5 PRØVE i Uke 18

Tinestafett på Ås stadion tirsdag 12.mai Man. 27/4 Tirs. 28/4 Ons. 29/4 Tors. 30/4 Fred. 1/5 PRØVE i Uke 18 rbeidsplan ke 18-19 nformasjon: Husk utviklingssamtaler i uke 18 DO: irsdag 5.mai: orsk hovedmål Onsdag 6.mai: orsk sidemål andag 11.mai: ngelsktentamen Onsdag 13. mai: Del 2 av mattetentamen i 1.til 4.

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! MÅL Å trene elevenes evne til problemløsing At elevene skaffer seg grunnlag til å lage problemstillinger

Detaljer

Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen

Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Kompetansemål Delmål Tid Tema Aktiviteter/læremidler Vurdering Skolebiblioteket Bydelsbiblioteket Klasseundervisning 1.Drøfte og vurdere skjønnlitterære

Detaljer

Prosesslogg Hvordan klassen kom frem til problemstillingen November 2005 Desember 2005 Hvordan brukes kryptering.

Prosesslogg Hvordan klassen kom frem til problemstillingen November 2005 Desember 2005 Hvordan brukes kryptering. Samfundets Skole Kristiansand april 2006 Prosesslogg Hvordan klassen kom frem til problemstillingen November 2005 På høsten brukte vi mye tid for å komme frem til en god problemformulering. Vi startet

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG Novemberkonferansen 2008 Geometri eksperimentering og utforsking Av og med: ressurspersoner ved Matematikksenteret Forside: Bilde fra bidraget til Elisabeth Aksnes

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

LOKAL FAGPLAN Mat og Helse 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN Mat og Helse 1.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter LOKAL FAGPLAN Mat og Helse 1.-10. TRINN Å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg i mat og helse kan vere å gjere greie for smak, lukt og estetikk. Innsikt i fagstoff er knytt

Detaljer

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 08.06 - FREDAG 10.06. 2015 UKE 24-25

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 08.06 - FREDAG 10.06. 2015 UKE 24-25 8B ARBEIDSPLAN MANDAG 08.06 - FREDAG 10.06. 2015 UKE 24-25 UKE 24 MANDAG 8.6. TIRSDAG 9.6. ONSDAG 10.6. TORSDAG 11.6. FREDAG 12.6. 1 08.15-09.15 VF Sal og scene har MA MU 2 09.15-10.00 TV forestilling

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Formidlingstilbud for alle trinn i grunnskolen

Formidlingstilbud for alle trinn i grunnskolen DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Formidlingstilbud for alle trinn i grunnskolen VÅREN 2015 Foto: Dag Fosse KODE 1: Europeisk design og kunsthåndverk. Stengt for renovering i 2015. KODE 2: Skiftende utstillinger

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Arbeidsplan for team 115 NAVN:

Arbeidsplan for team 115 NAVN: UKE: 12 INFO Arbeidsplan for team 115 Arbeidsplanen på internett: www.fredrikstad.kommune.no/gressvik-skole Ordenselever God påskeferie! Første skoledag etter påske: tirsdag 2. april Tirs. 19.03: Fransk:

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer