RLE. Naturfag 233. Matematikk 233. Fagdag i. samfunnsfag. Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE. Naturfag. Engelsk 233. Matematikk 233.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RLE. Naturfag 233. Matematikk 233. Fagdag i. samfunnsfag. Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE. Naturfag. Engelsk 233. Matematikk 233."

Transkript

1 Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI VØL-skjema Uke 10 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: RLE Matematikk Matematikk Fagdag i Spansk Fordyp samfunnsfag Kroppsøving Utdanningsvalg Leksehjelp Samfunnsfag Matteprøve kap A KH Engelsk Musikk RLE Kroppsøving Spansk Uke 11 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: Matematikk Samfunnsfag Engelsk RLE Matematikk Spansk Fordyp MH Kroppsøving Utdanningsvalg Studie Leksehjelp Samfunnsfag Valgfag Skolestil i norsk sidemål Fordyp Kroppsøving Spansk Fordyp Skolens hjemmeside

2 Arbeidsplan 9B LÆRINGSSTRATEGI VØL-skjema Uke 10 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: Spansk Engelsk Fordyp Kroppsøving Fagdag i samfunnsfag Leksehjelp Engelsk MH Matematikk KH Matteprøve Kap A Samfunnsfag RLE Spansk RLE Musikk Fordyp Utdanningsvalg Uke 11 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: Engelsk Studie Matematikk Spansk Fordyp Kroppsøving Kroppsøving Samfunnsfag Utdanningsvalg Leksehjelp Engelsk MH Matematikk Valgfag Skolestil i norsk sidemål Spansk RLE Musikk Fordyp Utdanningsvalg Skolens hjemmeside

3 Tema: Kroppsøving Dans av alle slag. Styrketrening med utholdenhet Å kunne fortelle om ulike former for dans og utføre disse Kunne fortelle om musklenes oppbygging og funksjoner Kunne utføre styrketrening i vann Vurd.arbeid: Fremføring av gruppearbeid i dans. Tema: Rock og pop. Musikk Kunne gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk. Vurd.arbeid: Underveisvurdering: lytteoppgaver/arbeidsoppgaver. Lytteprøve/avkrysningsprøve Tema: Klesdesign Kunst og håndverk Kunne designe eget utrykk på et klesplagg Vurd.arbeid: Innlevering av oppgave henholdsvis uke 20. Tema: Kokkekamp Mat og helse - Planlegge og lage trygg og ernæringsmessig god mat - Planlegge og gjennomføre måltid i forbindelse med høytid eller fest - Skape og prøve ut nye retter fra ulike råvarer og matlagingsmetoder - Lage mat for ulike sammenhenger og drøfte hvordan mat er med på å skape identitet - Gi eksempler på hvordan kjøkkenredskaper, tillagingsmåter eller matvaner har endret seg over tid - Utvikle, produsere, gi produktinformasjon og reklamere for et produkt Tema: Næringslivet i lokalmiljøet Utdanningsvalg Finne informasjon om og presentere lokalt næringsliv. Forberede seg til muntlig presentasjon på neste arbeidsplanperiode. Oppgave og kriterier kommer på eget ark.

4 VALGFAG Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: Transformasjon Design og redesign Innlevering av oppgave innen tranformasjon Produksjon av varer og tjenester Vurdere hvordan behovene kan tilfredstillest gjennom nye varer og tjenester, videreutvikle de som allerede eksisterer. Arbeide videre med prosjektet «Bjørnsund» Forberede salg av div på kantinen. Arbeide videre med samlie inn matoppskrifter. Innebandy-turnering Fysisk aktivitet og helse Samspill, engasjement og fair play Film Produksjon for sal og scene Produsere en film fra idé til ferdig produkt. Trafikk Vikepliktsregler, kryss, rundkjøringer og bli klar over sammenhengen mellom fart og bremselengde Forebygge ulykker

5 NORSK Tema: Høg puls! Welhaven og Collett Å gje att hovudtrekk i romantikken Å diskutere kva kjærleik og forelsking er Å samanlikne temaet kjærleik i tekstar frå notid og fortid Å fortelje om liva til Wergeland, Welhaven og Collett Lese Repetisjon frå forrige plan: Wergeland s og A-bok: Oversk. Veke 10 og 11 Skrive Vurd.arb Vel minst tre oppgåver frå menyen under Skolestil torsdag i veke 11, time. Du skal skrive på sidemål. Oppgåve og kriterier blir utlevert då. Oppgaver Arb.met Lesestrategi oppgåve 15 s. 160 Skriftlig Tenk deg at Camilla Collett lev i vår tid, og skal fortelje om kjærleiken sin og bekymringane sine i ein e-post til Welhaven. Kva vil ho skrive, og korleis vil ho uttrykkje seg? Skriv e-posten for henne. Skriv ein chat-samtale mellom Welhaven og Collett der dei diskuterar sitt kjærleiksliv. Du skal uttrykkje din kjærleik til ein annan person på to måtar; sms og som eit brev. Skriv begge, og vis kva som er likt/ulikt når ei skriv sms og brev. Muntlig Trekantdrama lag ein munnleg presentasjon av ulike trekantdrama du finn i media/tv/kjendisverden. Skriv Collett si tale om korleis kvinna har det i ekteskapet. Oppgaver Oppgåve 14 s. 160 om Welhaven Oppgåve 16a og b s. 162 om forelsking Oppgåve 17 s. 164 til teksten «- om det å kome ut av skapet» Oppgåve 18 s. 165 til teksten «Å kome ut: Kaja» Oppgåve 21a-d s. 175 Kreativ Finn eit dikt om forelsking som du gjer om til ei forteljing, ei novelle eller ein teikneserie på minst fem ruter. Lag eit rollespel der Patriotane g Intelligenspartiet ryk i hip. Skriv replikkar og øv inn, presenter for klassen. Finn dømer på skildring av kjærleik i vekeblad og/eller ungdomsblad. Lag ein collage. Hjemmeside

6 Tema: Geometri MATEMATIKK Å kunne forklare pytagoras læresetning Å kunne rekne ut hypotenusen ved hjelp av pytagoras å kunne rekne ut kateten ved hjelp av pytagoras å kunne forklare forholdet mellom hypotenus og den minste kateten i ein 30, 60, 90-trekant Uke 10 Uke I timene 1. A.kl: A39 g-i, A 42, A 43, A 44, A 45 B-kl: fagdag samfag A: kl -øve til prøve. B-kl: som 1. mandag Matteprøve 1. Geometri 2. Den pythagoreiske læresetinga. Side F1, F2 og F Vi bruker Pythagoras til å rekne ut ei ukjend side i ein rettvinkla trekant når vi kjenner dei to andre sidene. F4 s.109. Valfag Uke A 82, A86, A91, A92 Uke Hjemmearbeid Velg en av løypene under Grunnmur Trapp Utfordring F13, F14, F15, F16, F18, A146a-d, A149, A150, A154 F29, F30, F31, F32 og F33. A196, A197, A198, A205 F47, F48, F 51, F53 DATA: Pytagoras setning - Problemer med å konstruere vinkler: - Hjemmeside

7 Tema: Multicultural Britain ENGELSK Kunne fortelje om ulike nasjonaliteter av menneske i Storbritannia; både om deira historie og om deira situasjon i dag. Kunne lese høgt med god uttale, flyt og aksent, samt bruke ei høg og tydeleg stemme Lese Read p Be ready to read out loud in class during week 11. Oversk. Multicultural Britain, week Skrive Arb.met Vurd.arb Write 10 sentences of facts about How Britain became a mixed race society (p ). Make your own sentences as much as you can. Choose at least two of the tasks in the menu. Høgtlesing Oppgaver Arb.met Word map: choose at least five of the glossaries p Regning Skriftlig Muntlig Draw the time line p in your work book. Write a summary of the text p Make your own sentences. Have you ever been to Britain? Tell the class about your experience when travelling to Britain or to another place. Make an appointment with your teacher about time for the presentation. Oppgaver Write at least five questions, with answers, about the text p IKT Kreativ Find more information about Benjamin Zephaniah (look at p.122). Take notes about your findings. Look at p Write down the different groups in the text, the countries, and draw the flags of each group. Hjemmeside

8 ENGELSK FORDYPNING Tema: Skjønnlitteratur lese en valgfri skjønnlitterær bok på engelsk Å lese en valgfri skjønnlitterær bok. Forberede og gjøre en god presentasjon ut fra gitte kriterier. Lese Les ferdig boka di i løpet av uke 10. Muntlig Vi starter med presentasjoner av boka mandag uke 11. Vurderingskriterier kommer på eget ark. Du velger selv om du ønsker å bruke hjelpemidler eller ikke i presentasjonen. Oversk. Week Oppgave Velg minst en av følgende oppgaver: Bruk et blankt A4-ark og lag en forside til boka du leser. Lag din egen forside; ikke bruk den som allerede finnes. Husk å få med tittelen på boka og forfatter. Skriv en ny og annerledes slutt på boka du leser. Skriv 1-2 sider. Skriv et brev til en venn hvor du skal anbefale boka du har lest. Skriv ca. 1 side. Skriv et sammendrag og din egen mening av en bok du har lest eller en film du har sett. Skriv 1-2 sider. Lag en tegneserie med handlingen fra en bok du har lest eller en film du har sett. Bruk gjerne farger. Skriv et brev til en venn eller en dagbok om den uken du var med på å lage en musikkvideo. Skriv et sammendrag av en tenkt film. Skriv starten av filmmanuset. Skriv et dikt som refererer til en film eller en bok. Skriv navnet på filmen/boka og tegn et passende bilde til. Skriv 10 faktasetninger om en film. Du kan få en medelev til å gjette hvilken film du skriver om. Vurd.arb Muntlig presentasjon av boka du har lest: uke NORSK FORDYPNING Tema: Skjønnlitteratur lese en valgfri skjønnlitterær bok Å lese en valgfri skjønnlitterær bok som du skal holde foredrag, og levere inn tekst om i etterkant. Lese Skrive Vurd.arb Lese minst ett kapittel pr uke Bruk «Lydhør»-appen om du vil! Skriv notater til hvert kapittel slik at du har det i etterkant når du skal jobbe med presentasjon og tekst. Kriterier til fremføring og tekst lager vi sammen i timen, og vil komme på en plan senere!

9 Tema: En el supermercado Qué necesitamos? SPANSK Kunne bruke ord og utrykk for mat på spansk Kunne bruke ord og uttrykk for å handle i en dagligvarebutikk Kunne beherske verb i presens, muntlig og skriftlig Lese Uke 10, til fredag: Les og lær glosene for frukt og grønnsaker s. 40. Uke 11, til mandag: Les og lær glosene for mat og grønnsaker s. 41. Uke 11, til fredag: Les og oversett s og lær glosene. Oversk. En el supermercado Qué necesitamos? Skrive Arb.met Vurd.arb Uke 10, til fredag: Skriv glosene inn i glosebok. Gjør oppg s i Vale arbeidsbok. Uke 11, til mandag: Skriv glosene inn i glosebok. Uke 11, til fredag: Skriv glosene inn i glosebok. Muntlig og skriftlig. Høytlesing i timene og sjekk av gloser. Gloseprøve fredag uke 10. Gloseprøve fredag uke 11.

10 SAMFUNNSFAG Tema: Den andre verdenskrigen Å fortelle om hvordan Hitler og Tysklan gikk til angrep på de andre europeiske landene Å fortelle om ideoligien til nazistene, og hvordan de gikk til angrep på andre folkeslag, politiske motstandere og homofile Lese Lese s Oversk. Lag en fremside med teksten «Den andre verdenskrigen ». Bruk gjerne farger og bilder/tegninger som passer til. Skrive Velg minst tre oppgaver fra menyen under. Arb.met Vurd.arb VØL-skjema fullfør skjemaet som vi startet med første time med oppstart av emnet. (V vet, ø ønsker å vite, L hva har du lært) Vi skal i løpet av denne perioden ha prosjektarbeid der du vil få en muntlig karakter. Kriterier blir delt ut i eget prosjekthefte. Oppgaver Arb.met Lag et tankekart om den andre verdenskrigen, det skal være deltajert! Lag et tokolonneskjema på ordene: radar, allianse, Pearl Harbor og Stalingrad Regning Oppgave 10 s. 161 Vei/fart/tid Oppgave 11 s. 166 målestokk og avstand Oppgave 10 s. 172 gjennomsnitt Skriftlig Skriv en reportasje om Münchenavtalen, du er en utsendt norsk journalist. Du er soldat utplassert i London under bombingen, 57 netter på rad. Skriv et brev hjem der du forteller om bombingen. Oversett utdraget fra Churchills tale, s. 162 til norsk. Hvordan virket talen på britene, og hvordan ville du ha reagert på en slik tale? Se på bildet s Skriv en dagboktekst med inspirasjon i dette bildet, du velger selv om det er fra en av personene på bildet eller fra en person som ser bildet. Skriv et dikt om den andre verdenskrigen. Muntlig Lag en presentasjon om Winston Chruchill. Få med informasjon om oppvekst og skolegang. Presenter for klassen. Finn ti stikkord om Den røde arme, og hold et foredrag på minutt. Lag en presentasjon om Simon Wiesenthal som overlevde oppholdet i konsentrasjonesleirene. Presenter for klassa. Oppgaver Finn svar i teksten s. 161 Finn svar i teksten s. 166

11 Finn svar i teksten s. 172 IKT Lag en digital presentasjon om angrepet på Pearl Harbor, presenter for klassen. Lag en internettside om den andre verdenskrigen Kreativ Hitler og Stalin inngikk en pakt om å ikke angripe hverandre i Hvordan tror du samtalen gikk? Hva forhandlet de om? Gå sammen to og lag et rollespill som dere viser for klassen. Lag en tegning eller en dramatisk skildring av din rolle under evakueringen av Dunkerque. ' Lag en brosjyre om britiske og tyske kampfly som ble brukt under slaget om Storbritannia Lag et kryssord med ord fra den andre verdenskrigen. La lærer kopiere opp til medelevene. Hjemmeside

12 Tema: Buddhismen RLE Fortelje om historiske hendingar i buddhismen; blant anna om Siddharta Gautama og kvifor han er viktig i buddhismen Fortelje kort kva som skjedde medan Ashoka var keisar i India, og korleis buddhismen spreidde seg frå India Lese Les s (til og med «Korleis buddhismen spreidde seg frå India») ELLER Bruk andre kjelde til å lese om og finne svar på måla. Oversk. Buddhismen veke Skrive Arb.met Vurd.arb Skriv svar på måla. Vel minst to av oppgåvene i menyen. Det blir skriftleg prøve om buddhismen på neste arbeidsplanperiode. Oppgaver Arb.met Lag eit VØL-skjema om buddhismen. Lag eit personkart om Siddharta Gautama. Regning Lag ei tidslinje over utbreiinga av buddhismen i Asia. Skriftlig Skriv samandraget s Muntlig Oppgave IKT Kreativ Hald ein presentasjon kor du fortel om Siddharta Gautama. Gjer ein avtale om tid med lærar. Forklar omgrepa: atterføding, buddha, nirvana, stupaer, dharma, tripitaka Finn ut meir om kva som hende ved Buddhas fødsel. Du kan bruke nettsida for å finne informasjon. Sjå på bileta og les tekstane til desse i kapitlet om buddhismen. Skriv notat om minst 5 faktaopplsysningar du finn. Hjemmeside

13 Tema: Svangerskap NATURFAG Lære om graviditet Lære om fosterutvikling hos mennesket Lære om periodene i graviditeten Lære om fødsel Lære om unormale forhold ved fødsel og svangerskap Lese Les s.148 til s.151 Oversk. Svangerskap Skrive Arbeid med nøkkelspørsmål 1-4 s.149 og 1-4 s s s s.157. Arb.met Vurd.arb Individuelt og i gruppe Formell vurdering Arb.met Regning Oppgaver Skriv tankekart om graviditet Hvor mange dager varer en graviditet Skriftlig Skriv 10 velformulerte spørsmål til kapitelet. Muntlig Oppgaver s ,2,3,4,5 og 6 Oppgaver Tegn et tverrsnitt av et øye som er nærsynt og lyst som brytes gjennom linsen i øyet. Kreativt Tegn en baby Hjemmeside

14 NOTATSIDE

15 BAKSIDA UKE Fagdag i samfunnsfag 4 5 Matteprøve kap A 6 UKE Skolestil i norsk sidemål 13 INFORMASJON FRA LÆRER Denne perioden vil det sannsynligvis bli skidag en av dagene, husk derfor å hente hjem ski fra hytta ;) Mer informasjon kommer i eget skriv når vi vet mer om været. SOSIALT MÅL Å snakke i en hyggelig tone til hverandre

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI STIKKORD Uke 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Spansk Fordyp MH Kroppsøving

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag.

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Lesestrategiar Uke 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Matematikk Matematikk

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 233 Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE 233 RLE. 233 Naturfag 233. Engelsk. Tentamen, norsk sidemål

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 233 Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE 233 RLE. 233 Naturfag 233. Engelsk. Tentamen, norsk sidemål Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Uke 21 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 2. 3. 4. Norsk Matematikk Prøve RLE Engelsk RLE Matematikk

Detaljer

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside Arbeidsplan 10A LÆRINGSSTRATEGI TO-SPALTENOTAT Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.20-09.05 1. 09.05- økt 09.50 10.30-11.15 2. 11.15- økt 12.00 12.25-13.10 3. 13.15- økt 14.00 Oppstart med kontaktlærer

Detaljer

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233.

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Sammendrag Uke 36 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Kartleggingsprøve norsk RLE Spansk

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Arbeidsplan 10. klasse

Arbeidsplan 10. klasse Arbeidsplan 10. klasse LÆRINGSSTRATEGI Notat til forelesing Uke 18 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Eng NN. N-fag. No BM presen tasjon. No NN 230. Kroppsøving. Spansk. Valgfag. UV 233 Studie. N-fag. No BM 233. FRISKUS -dag.

Eng NN. N-fag. No BM presen tasjon. No NN 230. Kroppsøving. Spansk. Valgfag. UV 233 Studie. N-fag. No BM 233. FRISKUS -dag. Arbeidsplan 8A LÆRINGSSTRATEGI Venndiagram Uke 17 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 14-15 1. 2. 3. 4. FRI No No Valgfag No Spansk

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 5 og 6

Arbeidsplan 8. klasse Uke 5 og 6 Arbeidsplan 8. klasse Uke 5 og 6 LEGG MERKE TIL ENDRINGENE PÅ TIMEPLANEN!!!! UKE 5 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 SF SP F-EN EN RLE/UV SP F-EN KH 09:15-10:00 2 MA NF RLE NO NO MA 10:00-10:45

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Uke 4 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 SP F-EN UV SP F-EN SF 09:15-10:00 2 2.t - elevråd NF Skidag på KHekskursjon MA 10:00-10:45 3 SF RLE Ørskogfjellet

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Uke 41 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO 09:15-10:00 2 EN 10:00-10:45 3 11:25-12:10 4 12:20-13:05 5 13:15-14:00 6 MA SF GYM F-EN SP 230 Utstilling

Detaljer

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk Arbeidsplan 9A Uke 23-24 Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte KRØ Sp./Eng. ford.

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10

Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10 Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10 9A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 RLE kulturkveld GYM Klasseråd 09:05-09:50 2 kulturkveld Spansk/F.eng GYM kulturkveld 10:30-11:15 3 Matte Naturfag

Detaljer

Arbeidsplan 10. klasse

Arbeidsplan 10. klasse Arbeidsplan 10. klasse LÆRINGSSTRATEGI DISPOSISJON/IDEMYLDRING Uke 46 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 NO NF UV MA KH RLE SP F- EN ALF UV Mndsamling 10:30- EN MU 11:15

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse BLÅ

Arbeidsplan 8. klasse BLÅ Arbeidsplan 8. lasse BLÅ LÆRINGSSTRATEGI Taneart og personart Ue 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. 14-15 5. Jobbsygging

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Uke 44 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP NO UV 09:15-10:00 2 EN RLE NF NP 10:00-10:45 3 HJEMME- MA Bust da STU NF DAG RLE breakz PRYO- 11:25-12:10

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 Veke 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samf. fag Hva er OD? Engelsk Norsk Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 21&22

Arbeidsplan 8. klasse Uke 21&22 Arbeidsplan 8. klasse Uke 21&22 UKE 21 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Studie SP F-EN EN RLE SP F-EN KH 09:15-10:00 2 MA NF NO NO NO MA 10:00-10:45 3 NF MA NF EN KØ MA NO 11:25-12:10

Detaljer

Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Valgfag

Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Valgfag Arbeidsplan 10 A Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 14.00-14.45 3. 4. 5. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Engelsk/

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 49-50. Norsk: Språkhistorie og artikkel (10B-boka) Matte Praktisk bruk av matematikk. Eng.:

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 49-50. Norsk: Språkhistorie og artikkel (10B-boka) Matte Praktisk bruk av matematikk. Eng.: Vekeplan 10. klasse Namn:.. Veke 49-50 Norsk: Språkhistorie og artikkel (10B-boka) Skriv ein artikkel og bruke sjangertrekka. Kunne forklare kvifor vi har to likestilte Mål: skriftspråk i Norge. Matte

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 34&35

Arbeidsplan 9. klasse Uke 34&35 Arbeidsplan 9. klasse Uke 34&35 Uke 34 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP 230 F-EN SP 230 UV NO 09:15-10:00 2 EN RLE MA NF 10:00-10:45 3 MA NF SF RLE MA 11:25-12:10 4 12:20-13:05

Detaljer

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret 2014-2015 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Engelsk fordypning GARNES UNGDOMSSKULE ARBEIDSPLAN. Læring og trivsel for alle PERIODE 1 9. TRINN

Engelsk fordypning GARNES UNGDOMSSKULE ARBEIDSPLAN. Læring og trivsel for alle PERIODE 1 9. TRINN Engelsk fordypning GARNES UNGDOMSSKULE ARBEIDSPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 1 9. TRINN Elev Gruppe INNHALD SIDE Innhaldsoversikt 2 Andresida 3 Rektor si side 4 Læraroversikt 5 Kalender 6 Prøveplan

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. RLE Gym Norsk 09:15-10:00 2 Norsk Samf. SP ENF Engelsk 10:00-10:45 3 Norsk Norsk SP ENF Samf. OD-dag 11:25-12:10

Detaljer

Arbeidsplan for 9. trinn uke 43

Arbeidsplan for 9. trinn uke 43 Arbeidsplan for 9. trinn uke 43 Fellesbeskjeder uke 43: 9E har rydding ute denne uken. Blogg i engelsk fordypning denne uken Dag Mandag 20/10 Tirsdag 21/10 Franskprøve Onsdag 22/10 Torsdag 23/10 Fredag

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 NORSK ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 INFORMASJON TIL HJEMMET: * Vi har to praksisstudenter hos oss. Terje og Amina studerer PPU på Høgskolen i Halden og skal være med i fransk, RLE og samfunnsfag

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Veke 23-25

Arbeidsplan 9. klasse Veke 23-25 Arbeidsplan 9. klasse Veke 23-25 NORSK På livet laus! MATTE Funksjonar SAMF. Å lese nokre litterære verk frå midten av 1800-talet og samanlikne dei med nokre samtidstekster. Å reflektere rundt innhaldet

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn Uke 43-45

Arbeidsplan for 8-trinn Uke 43-45 Arbeidsplan for 8-trinn 43- Navn: Spesielt Husk å skaff deg jobb til OD. Du skal jobbe en dag for minimum 300 kr. Pengene du tjener skal gå til kasteløse barn i Nepal. Du kan lese mer om dette på www.od.no

Detaljer