Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5"

Transkript

1 Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Uke 4 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 SP F-EN UV SP F-EN SF 09:15-10: t - elevråd NF Skidag på KHekskursjon MA 10:00-10:45 3 SF RLE Ørskogfjellet 11:25-12:10 4 til Sunnm. EN NO KH GYM 12:20-13:05 5 Museum; «Grindbygg» NF NO NF MU prøve MH Prøve i MH 13:15-14:00 6 EN NO NO + lese prøve Uke 5 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO SP F-EN 09:15-10:00 2 EN MA Elevråd UV 10:00-10:45 3 RLE NF SF 11:25-12:10 4 SF SP NO EN NO KH 12:20-13:05 5 MH MU NO NF MU GYM 13:15-14:00 6 KH NF EN NO F-EN Hjemmedag: Bokmelding Matem.- prøve MH SKOLENS HJEMMESIDE

2 NORSK Høy puls! MATEM. Å gjengi hovedtrekk ved romantikken Å diskutere temane kjærlighet og forelskelse. Å sammenligne temaet kjærlighet i tekster fra nåtid og fortid Å fortelle hva Welhaven og Collett er kjent for. Å kjenne til Welhaven og Collett, og å fortelle om deres kjærlighet på godt og vondt. Å kunne sette inn verdier i uttrykk og regne ut Å kunne skrive produkt på potensform Å kunne skrive tal som tierpotens Å kunne skrive tal på normalform Å kunne regne ut potenser av tal og bokstaver Å kunne multiplisere og dividere potensar Å kunne addere og subtrahere potensar Å kunne løyse opp parentesar Å kunne multiplisere parentesar Å kunne finne kvadratrota av tal ENGELSK Spy gadgets SAMF. Kriminalitet og straff Å kunne fortelle hva «spy gadget» er og gi eksempler. Å kunne bruke enkeltord i setninger. Å kunne lage et venndiagram. Å kunne planlegge en muntlig fremføring. RLE Islam NATURF. Å gje ei oversikt over viktige historiske hendingar i islam Å gje ei oversikt over mangfaldet i islam Å fortelje om islamsk arkitektur Å forklare hva kriminalitet er, og å gi eksempel på det. Å gi eksempler på hvilke typer kriminalitet vi har, og å si noe om hva som kan være årsakene til at noen begår kriminelle handlinger. Å forklare hvordan rettssystemet fungerer, og hvilke følger kriminalitet kan få for lovbrytere og samfunnet. Kunne fortelle om ulike prevensjonsmidler og seksuelt overførbare infeksjoner. Lage en fremføring om et utvalgt emne fra mål over.

3 Gym Musikk KH Stå på langrenn, slalom eller snowboard Svømme crawl med rett pusteteknikk. Øve på vending i crawl Holde parvis kroppsøvingstime.klassesangmelodi. Gitarlære. Kunne øve inn program. Kunne bruke akkordprogresjon i spill på instrument Kunst Du skal ha valgt deg ut en «låve / låvedel» som du ønsker å male et maleri av. MAT OG HELSE UKE 4-5 TEMA; Energi og næringsstoff Mat og forbruk MÅL: v4: Veke 4 Veke 5 v5: Kunne gi ein definisjon på god helse Kunne gjenfortelje nøkkelråd for eit godt kosthald fra helsedirektoratet. Kunne forklare kva for næringsstoff som er energigivande og ikkje energigivande. Kunne greie ut om næringsstoffa karbohydrat, feitt, proteinvitamin, mineral og vatn. Kunne fortelje kva matvarer som er gode kjelder til dei ulike næringsstoffa. Kunne greie ut om kva oppgåver næringsstoffa har i kroppen, og kva mangel kan føre til. Kunne forklare kva eit berekraftig forbruk er, og kva vi kan gjere for å ha eit berekraftig matforbruk Kunne greie ut om kva etisk handel er Kunne forklare oppgåvene til WTO, CAC og mattilsynet Kunne forklare kva eit tilsetjingsstoff er, og gi døme på ulike stoff og deira oppgåver. Kunne gi døme på fordelar og ulemper ved genmodifisert mat. Kunne fortelje kva informasjon ei vare skal merkast med, og bruke denne informasjonen til å merke eige produkt seinare. OPPGAVER Vi jobbar med teori om næringsstoffa. Vi skal gå gjennom Kapittel a3, og gå gjennom alle oppgåvene som var lekser førre veke. Prøve om energi og næringsstoff fredag veke 4, lesestoff s Vi begynner med forarbeid til prosjektet produktutvikling og sal, som vi skal jobbe med fram til påske. Lesestoff: s

4 NORSK UKE 4 og 5 TEMA; Høy puls! Welhaven, Collett og forelskelse Lese Lese s Overskrift Uke 4 og 5 Skrive Oppgave 14 s. 160 Oppgave 21 a-c s. 175 Innlevering Mandag 6. februar er siste frist for innlevering av bokmelding. Den kan leveres på Fronter eller på minnepenn. Arb.met. Vennediagram sett Wergeland (fra forrige planperiode) og Welhaven mot hverandre, hva er likt og hva er ulikt? Oppgaver Skriv Julie i «Fra J til A» skrev mail. Tenk deg at Collett lever i vår tid og forteller om kjærligheten og bekymringene sine i en e-post til Welhaven. Hva skriver hun, og hvordan uttrykker hun seg? Skriv e-posten. Amtmandens Døttre er nettopp blitt utgitt. Du er svært opprørt på mannens vegne. Hva ville du skrive i bokanmeldelsen din? Du kan også skrive et leserinnlegg Skriv en tekst med valgfri sjanger som handler om forelskelse Liste Trekantdramaer blir ofte skildret. Nevn eksempler på slike dramaer du har sett eller lest. Lag en oversikt. Kreativ Tenk deg at du er Collett og skal holde en tale om kvinnens stilling i ekteskapet. Hva vil du si til de fremmøtte? Skriv og hold talen. Lag en tegneserie der du får frem Collett sin situasjon mellom Wergeland og Welhaven. Sam.arb. Skriv «chatten» mellom Welhaven og Collett, fra vår tid, der de diskuter kjærligheten og bekymringene sine. Bruk gjerne msn, lagre samtalen og print den ut. Lim inn i skriveboken! Les mer Lån Amtmandens Døttre av Camilla Collett. Om du vil kan du gjerne lese litt høyt i klassen, eller fortelle hva du mener om boka. Dikt Gi eksempler på rimsystemet, bokstavrim, rytme, metaforer etc. i diktet En vårnatt s. 158 Hjemmeside

5 NORSK - parallell UKE 4-5 TEMA; Høy puls! Welhaven, Collett og forelskelse Uke 4: lekse til tirsdag Uke 4: lekse til onsdag Uke 4: lekse til torsdag Uke 4: lekse til fredag Uke5 : lekse til tirsdag Uke 5: lekse til onsdag Uke 5: lekse til torsdag Uke 5: lekse til fredag Les s i Fra Saga til CD 9A Les s i Fra Saga til CD 9A Les s i Fra Saga til CD 9A, til «Frigjøringsår». Les s i Fra Saga til CD 9A, fra «Frigjøringsår». Les s i Fra Saga til CD 9A Les s i Fra Saga til CD 9A Vennediagram sett Wergeland (fra forrige planperiode) og Welhaven mot hverandre, hva er likt og hva er ulikt? Leksefri pga. hjemmedag. Husk å ta med deg boka du skal skrive anmeldelse av hjem, for fredag er det hjemmedag. FERDIG Hjemmeside

6 MATEMATIKK UKE 4 og 5 Tema Mål I timane veke 4 I timane veke 5 Kap C. Tal og algebra Å kunne sette inn verdier i uttrykk og regne ut Å kunne skrive produkt på potensform Å kunne skrive tal som tierpotens Å kunne skrive tal på normalform Å kunne regne ut potenser av tal og bokstaver Å kunne multiplisere og dividere potensar Å kunne addere og subtrahere potensar Å kunne løyse opp parentesar Å kunne multiplisere parentesar Å kunne finne kvadratrota av tal Tirsdag 3. t Torsdag 2 og 3. t Museum Fargevelgeroppgave Tirsdag 3. t Prøv deg sjølv oppgåvene side 218 til 219 Torsdag 2 og 3. t Prøve frå kapittel C Lekse veke 4 Lekse veke 5 Til tirsdag Til torsdag Til tirsdag Til torsdag Arbeid med fargevelger Arbeid med fargevelger Ferdig med fargevelger. Husk å rette oppgavene Prøve. Ferdig med prøv deg sjølv oppgåvene.

7 MATEMATIKK parallell UKE 4 og 5 Tema Mål I timene uke 4 I timene uke 5 Kap C. Tal og algebra Å kunne sette inn verdier i uttrykk og regne ut Å kunne skrive produkt på potensform Å kunne skrive tal som tierpotens Å kunne løyse opp parentesar Tirsdag 3. t Torsdag 2 og 3. t Tirsdag 3. t Torsdag 2 og 3. t Museum Fargevelgeroppgave og prøv deg selv. Prøv deg selv-oppgaver og repetisjon av tema fra kap. C Matteprøve fra kapittel C Lekse uke 4 Lekse uke 5 Til tirsdag Til torsdag Til tirsdag Til torsdag Fargevelger/prøv deg selv-oppgaver Fargevelger/prøv deg selv-oppgaver Fargevelger/prøv deg selv-oppgaver Prøve. Ferdig med prøv deg selv oppgavene

8 ENGLISH WEEK 4-5 THEME; Spy gadgets Headline Make a nice headline: Spy gadgets, week 4-5. Read Read p and translate orally. Glossaries Draw Venndiagram Presentation Presentation Essay Write down the glossaries in the margin p.104 and translate them to Norwegian. Choose 5 of the words and use them in sentences; one sentence per word. Make your own sentences. Make a drawing of a spy gadget. You can make up your own, find one by searching the Internet or choose one from the tet p Give an eplanation of what you have drawn, in writing. Make a venn-diagram where you compare Ale Rider, from Ark Angel, and yourself. Prepare your presentation; alone or in pairs. You can choose the theme, but you need to get an «ok» from your teacher first.. You need to have a written plan of what you want to include in your presentation. The presentations will be during week 7! Tasks You can choose to present the spy gadget you have drawn. Feel free to be creative in your presentation. Ask you teacher for time to do your presentation. Write an essay where you continue this following story: «Michelle and her family have a strange neighbour, Ms. Smith, who is rather old and a little bit eccentric. Michelle drops in to see her every other day to check that she's all right. One day something unepected and a bit scary happens.» Make a fitting a catching title.

9 ENGLISH parallell WEEK 4 and 5 THEME; Spy gadgets Headline Make a nice headline: Spy gadgets, week 4-5. Read Read p and translate orally. Glossaries Draw Venndiagram Presentation Til onsdag uke 4 Til mandag uke 5 Til onsdag uke 5 Til fredag uke 5 Write down the glossaries in the margin p.104 and translate them to Norwegian. Choose 5 of the words and use them in sentences; one sentence per word. Make your own sentences. Make a drawing of a spy gadget. You can make up your own, find one by searching the Internet or choose one from the tet p Give an eplanation of what you have drawn, in writing. Make a venn-diagram where you compare Ale Rider, from Ark Angel, and yourself. Prepare your presentation; alone or in pairs. You can choose the theme, but you need to get an «ok» from your teacher first.. You need to have a written plan of what you want to include in your presentation. The presentations will be during week 7! Forslag til arbeidsfordeling Lag overskriften Les side 104, strek under vanskelige ord og prøv å oversette teksten til norsk, muntlig. Planlegg presentasjonen din, du skal ha en muntlig presentasjon alene eller i par. Par skal godkjennes av Ellen. Du skal ha en skriftlig plan over fremføringen som skal være i uke 7. Lese s. 105, strek under vanskelige ord og prøv å oversette teksten til norsk, muntlig. Skriv glosene i margen s. 104, oversett til norsk. Skriv 5 setninger der du bruker minst fem av ordene. Tegn en «spy gadget». Bruk farger og detaljer! Lag et venn-diagram der du sammenligner Ale Rider og deg selv.

10 ENGELSK FORDYPNING WEEK 4-5 TEMA; The Lion, the witch and the wardrobe, Nick Hornby MÅL Formidle egne opplevelser av film til andre Kunne lage en sammenligning av tekst og film, med fokus på egen forståelse av innholdet. Kunne fortelle om livet og forfatterskapet til Nick Hornby På grunn av at filmen tok så lang tid, blir oppgavene på forrige plan flyttet til denne planen. Headline Nick Hornby / About a Boy Read Vi leser utdrag fra boka About a boy i timene. Find out more Write Oral task Finn informasjon om Nick Hornby, både om livet hans, utdannelsen og karrieren. Skriv en kort oppsummering av filmen. Sammenlign film og bok. Hva forstår du mest av, og hvorfor? Hva foretrekker du, og hvorfor? Hva likte du godt / mindre godt med filmen? Dette arbeidet skal leveres inn torsdag Samtale om filmen med en medelev eller i gruppe. Legg frem det du har skrevet i oppsummeringen din.

11 SPANSK UKE... MÅL TEMA; Lese Skrive Arb.metod e Kreativ Sam.arb. Illustrere Vurderingskriterium Vocabulos

12 SAMFUNNSFAG UKE 4 og 5 TEMA; Kriminalitet og straff Lese Lese s Overskrift Lag en fin fremside med teksten «Kriminalitet og straff». Bruk farger, og pynt gjerne med passende bilder. Skrive Finn svar i teksten s. 245 Finn svar i teksten s. 253 Finn svar i teksten s. 258 Oppgaver Skrive Skriv fortellingen om John. Hva har skjedd før rettssaken, og hva skjer etterpå? Hva synes du om at lekdommere, folk uten juridisk utdanning, er med på å bestemme utfallet i straffesaker. Begrunn svaret. Data Gjør rede for domstolene i Norge i en digital presentasjon. Kreativ Lag en collage der temaet er «Kriminalitet og straff». Du kan bruke bilderedigerings-program på data. Lag en presentasjon av rettssystemet i Norge. Du velger måten å presentere på! Sam.arb. Lag spørsmål om butikktyveri. Oppsøk en butikk og gjennomfør intervjuet. Presenter for klassen muntlig eller skriftlig. Lag et rollespill av situasjonen når Sara og faren er i konfliktrådet. Illustrere Se på bildet av fru Justitia s Lag din egen tegning som symboliserer det samme. Få et omrisskart over Norge. Fargelegg de seks lagdømmene i ulike farger og merk av lagmannsrettene. Tenk! Hva er egentlig samvittighet? Når får du god eller dårlig samvittighet? Matte Oppgave 9 s. 258/259 Finn ut mer Det blir anmeldt flere forbrytelser enn forseelser. Hva er årsaken til dette? Rusmiddelbruk er en viktig årsak til kriminalitet. Hvorfor tror du det er slik? Hjemmeside til læreboken

13 RLE UKE 4 og 5 TEMA; Islam Lese Lese s Overskrift Lag ei fin framside med teksten «ISLAM». Pynt til med passande bilete, bruk fargar! Skrive Oppgåve 1a og b og 3b s. 139 Arb.met. Lag eit vennediagram på dei to retningane innan islam, sunni og sjia. Kva er likt og kva er ulikt? Oppgåver Spørsmål Kva veit du om dei ulike retningane innanfor islam? Kvifor trur du slaget ved Karbala er så viktig for sjiamuslimane? Avskrift Skrive av samandraget s. 139 Kreativ Lag ein quiz om fagstoffet. Avtal tid med lærar om når de kan halde quizen. Lag eit faktaark om islam med bilete/illustrasjonar til dei andre i klassen. Sam.arb. Å lage eit tankekart om islam Lag ei oversikt over viktige historiske hendingar i islam Illustrere Lag ei skisse over moskeen, få idear frå læreboka s. 136/137 eller søk på Internett for meir informasjon. Internett Test deg sjølv på nettsida til læreboka. Finn ut meir om ashura og feiringa av denne høgtida. Lag ein presentasjon du kan halde i klassen. Skrive Lage eit samandrag av teksten du har lese i lekse Kva er likt for dei sjia-islamske retningane? Tenk deg at du var reporter og var til stades den siste dagen av slaget ved Karbala. Skriv ein reportasje. Heimeside til læreboka

14 NATURFAG UKE 4-5 PRØVE: Onsdag 25. januar om Nervesystemet. TEMA Prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner Lese: Arb.metode Prosjekt Hjemmeside til læreboka

15 Min notatside

16 «BAKSIDA» UKE 4 23 Skidag på Ørskogfjellet Tur til Sunnmøre Museum 26 Ann-Helen 15 år :) 27 Mat og Helse prøve s UKE 5 2 Vinterball 3 Oscar Fu 15 år :) MELDING FRA LÆRER Tirsdag 24. januar skal vi på ekskursjon til Sunnmøre Museum i KH. Tema for turen er «Grindbygg» i forbindelse med kunst og håndverkprosjektet om låver. Husk å ta med matpakke, kamera og skrivesaker! Busstider Fra Kverve 09:35, Fra rutebil 10:00 Fra Borgundgavlen ca 13:15, fra rutebil 13:45. Returbuss er skolebussen. Skal du være igjen i sentrum må Ingebjørg ha melding om dette! Torsdag 26. og fredag 27. januar blir Ingebjørg borte p.g.a. kultursekk-samling. Om det er noe spesielt kontakt Ole eller administrasjonen på tlf Alle ansatte ved skolen skal på seminar fredag 3. februar, det er derfor hjemmedag med oppgaver denne dagen. SOSIALT MÅL LÆRINGSSTRATEGI Jeg lar være å kommentere andre eller noe de gjør på en negativ måte Vennediagram

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Uke 41 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO 09:15-10:00 2 EN 10:00-10:45 3 11:25-12:10 4 12:20-13:05 5 13:15-14:00 6 MA SF GYM F-EN SP 230 Utstilling

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Uke 44 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP NO UV 09:15-10:00 2 EN RLE NF NP 10:00-10:45 3 HJEMME- MA Bust da STU NF DAG RLE breakz PRYO- 11:25-12:10

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag.

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Lesestrategiar Uke 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Matematikk Matematikk

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI STIKKORD Uke 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Spansk Fordyp MH Kroppsøving

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. Matte Norsk Matte 09:15-10:00 2 Norsk Samf. Engelsk RLE/UV 10:00-10:45 3 Norsk Norsk Heildagsprøve Matte Engelsk

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 Veke 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samf. fag Hva er OD? Engelsk Norsk Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk Arbeidsplan 9A Uke 23-24 Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte KRØ Sp./Eng. ford.

Detaljer

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å Vekeplan 10. klasse Norsk: «Nyrealismen, 2.verdskrig og tida etter» og vårprøver Skrive tekstar i ulike sjangrar på bokmål og på nynorsk med eit variert ordforråd. Mål: Bruke kjelder rett i eigenproduserte

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 20 Neste uke er det leirskole ;) Husk å levere skjema for valg av 3. språk for 8. klasse innen torsdag! Ordenselever; Fredrik og Martine Ukens mål Å be om lov!

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng.

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng. Namn:.. Vekeplan 10. klasse Norsk: Eksamen / På nett For dei det gjeld: gjere ein god skriftleg eksamen. Mål: Hald ei god munnleg framføring med tanke på vurderingskriteria. Samf: Geografi: Australia/Oseania

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret 2014-2015 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn Uke 43-45

Arbeidsplan for 8-trinn Uke 43-45 Arbeidsplan for 8-trinn 43- Navn: Spesielt Husk å skaff deg jobb til OD. Du skal jobbe en dag for minimum 300 kr. Pengene du tjener skal gå til kasteløse barn i Nepal. Du kan lese mer om dette på www.od.no

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn

Arbeidsplan for 8-trinn Arbeidsplan for 8-trinn : 5, 6, 7 og 9 Navn: Spesielt 5: Mandag: Unge og rus 2 timer. Tirsdag: Unge og rus 2 timer. Torsdag: Unge og rus 2 timer. DKS. Nordnorsken kunstutstilling.. Fredag: Nynorsk tekst

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 NORSK ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 INFORMASJON TIL HJEMMET: * Vi har to praksisstudenter hos oss. Terje og Amina studerer PPU på Høgskolen i Halden og skal være med i fransk, RLE og samfunnsfag

Detaljer

Arbeidsplan for 9. trinn uke 43

Arbeidsplan for 9. trinn uke 43 Arbeidsplan for 9. trinn uke 43 Fellesbeskjeder uke 43: 9E har rydding ute denne uken. Blogg i engelsk fordypning denne uken Dag Mandag 20/10 Tirsdag 21/10 Franskprøve Onsdag 22/10 Torsdag 23/10 Fredag

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 22 Gratulerer til Mona som gikk videre til Norgesfinalen i NAF-sykkelkonkurranse! De som har lånt bøker på biblioteket må huske å ta med de så fort som mulig!

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23 8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23 UKE 22 MANDAG 25.5. TIRSDAG 26.5. ONSDAG 27.5. TORSDAG 28.5. FREDAG 29.5. 1 08.15-09.15 B1 B2 MU ENG MA B1 B2 2 09.15-10.00 2. pinsedag VF 0815-

Detaljer

Prosesslogg Hvordan klassen kom frem til problemstillingen November 2005 Desember 2005 Hvordan brukes kryptering.

Prosesslogg Hvordan klassen kom frem til problemstillingen November 2005 Desember 2005 Hvordan brukes kryptering. Samfundets Skole Kristiansand april 2006 Prosesslogg Hvordan klassen kom frem til problemstillingen November 2005 På høsten brukte vi mye tid for å komme frem til en god problemformulering. Vi startet

Detaljer

- et tverrfaglig temaarbeid. Tema: Hus, kulturarv og identitet - hvordan folk i elevenes nærmiljø har bodd og levd.

- et tverrfaglig temaarbeid. Tema: Hus, kulturarv og identitet - hvordan folk i elevenes nærmiljø har bodd og levd. Et FoU prosjekt gjennomført i 9. klasse på Skarpengland skole våren 2006. av Tor Jarle Wergeland institutt for kunst og håndverk HiA Digital fortelling - et tverrfaglig temaarbeid Tema: Hus, kulturarv

Detaljer

9A ARBEIDSPLAN MANDAG 24.08 - FREDAG 4.09 2015 UKE 35-36

9A ARBEIDSPLAN MANDAG 24.08 - FREDAG 4.09 2015 UKE 35-36 9A ARBEIDSPLAN MANDAG 24.08 - FREDAG 4.09 2015 UKE 35-36 UKE 35 MANDAG 24. TIRSDAG 25. ONSDAG 26. TORSDAG 27. FREDAG 28. 1 08.15-09.15 TRINNTUR SF MA* Skriveøkt norsk RLE MA 2 09.15-10.00 KH Oppmøte 08:15

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Skriving og fagkompetanse Skriftleg eksamen med reviderte læreplanar Tone Vindegg, Utdanningsdirektoratet

Skriving og fagkompetanse Skriftleg eksamen med reviderte læreplanar Tone Vindegg, Utdanningsdirektoratet Skriving og fagkompetanse Skriftleg eksamen med reviderte læreplanar Tone Vindegg, Utdanningsdirektoratet Korleis prøver vi skrivekompetanse til eksamen? Litt om eksamen Skriving i fag ein sveip innom

Detaljer

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Du skal lære om Menneskerettigheter o for barn (artikkel 1) o og et godt miljø (artikkel 27) VANN er det viktigste for at barn skal

Detaljer

Periodeplan 10E uke 35 og 36

Periodeplan 10E uke 35 og 36 Periodeplan 10E uke 35 og 36 Østersund ungdomsskole skoleåret 2015/2016 Ordenselever Uke 35: Julia, BR Uke 36: Mads Erik, Pablo Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Kunst og Musikk/ 10.00

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61 16.10.06 14:59 Side 1 May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg Lærarrettleiing Fellesutgåve etra 9 DE NORSKE SAMLAGE etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer