Arbeidsplan 9. klasse Uke 34&35

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan 9. klasse Uke 34&35"

Transkript

1 Arbeidsplan 9. klasse Uke 34&35 Uke 34 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP 230 F-EN SP 230 UV NO 09:15-10:00 2 EN RLE MA NF 10:00-10:45 3 MA NF SF RLE MA 11:25-12: :20-13: :15-14:00 6 SF GYM MH NO MU KH NO 230 NF EN EN NO NF KH MU NO MH GYM SF KL-R Uke 35 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP 230 Fjelltur UV NO 09:15-10:00 2 EN RLE NF 10:00-10:45 3 MA NF Husk RLE MA 11:25-12:10 4 NO passende SF KH GYM klær, niste 12:20-13:05 5 MU og godt MU MH med MH SF GYM drikke! 13:15-14:00 6 NO KH KL-R SKOLENS HJEMMESIDE

2 NORSK Rett på sak + substantiv Finne substantiv i tekster, og bøye de. lese ulike typar sakprega tekst. å kjenne igjen sakprega tekstar, og å samtale om innhaldet i dei. nytte VØL-skjema i eiga skriving. MATTE Geometri 1 Kunne eigenskapane/ kjenneteikna til ulike geometriske figurar. Rekne ut omkrins til kvadrat, rektangel, parallellogram og sirkel. Rekne ut areal til kvadrat, rektangel, trekantar og sirkel. ENGELSK Creating tets SAMF. Politiske institusjoner i Norge og i andre land. lese en tekst på engelsk og snakke om innholdet fortelle ulike skrivetips forklare skildring forklare og gjenkjenne ordklassene substantiv, verb og adjektiv. RLE Brubygging NATURF. å bli kjend med læreverket. å forklare kva vi legg i uttrykket brubygging, og gje døme. å forklare uttrykket dialog, og gje døme. forklare hva ordet demokrati betyr forklare hvordan Norge blir styrt. kjenne til de politiske partiene Grunnstoffenes plass i periodesystemet Grupper i periodesystemet klassifisering av grunnstoffer

3 Eng. ford. Mål ; Hjemmearbeid Kroppsøving Musikk Uttrykke tanker -følge regler -rollespill KH MH Australia Lære om historie og geografi i Australia Kjenne igjen og diskutere hvordan australsk engelsk skiller seg fra britisk engelsk Bruke internett eller bøker for å finne informasjon om Australia (historie og geografi), som dere tar med til skolen. Informasjonen dere finner bør være på engelsk, men er det på norsk jobber vi med å oversette på skolen. Fotball. Hovedvekt på pasning, mottak og forsvarsspill en mot en og five-a-side Jobbe med oppgaver fra; «Det er mitt valg» Månedssamling Vi blir kjent på kjøkkenet Gjøre seg kjent med innhold i skuffer og skap på skolekjøkkenet, og lære rutiner og regler for arbeidet på kjøkkenet. Snakke om hovedtemaene i læreboken, og sette bokbind på boken. I uke 35 begynner vi med første leksjon på kjøkkenet, vi lager grønnsakssuppe. Teoritema: Måltid, mat og sanser

4 NORSK UKE 34 og 35 TEMA; Rett på sak! Lese Lese s Overskrift Lag ei fin framside med teksten "Rett på sak", bruk fargar! Teikn eller lim inn passande bilete. Skrive Oppgåve 1a og b s. 13 Oppgåve 5 a, b og d s. 21 Grammatikk Arb.met. Substantiv - gjere ferdig oppgåver utdelt på ark. Skal leverast inn fredag 2. september VØL-skjema - du skal på neste arbeidsplan levere inn ein sakprega artikkel. Du vel sjølv kva emne du vil skrive om. Emne skal vere klart til fredag 2. september, og du skal levere inn eit VØL-skjema der du har fylt ut V- og Ø- kollonnene. Oppgaver Arb.met. Bruk eit tankekart for å ordne argumenta for og imot å kjøpe mobiltelefon til eit barn. Tenk deg at du er vaksen, og det er ditt barn. Forklar munnleg sakprosa, skriftleg sakprosa, sakprega tekst, faglitteratur, informerande tekst. påliteleg, upåliteleg, sakleg, usakeleg, resonnerande tekstar, appellative tekstar, Skrive Skriv eit svar til innsendaren av teksten "Skeiv ungdom i skolen din" s. 17. Skriv ned fem synspunkt som taler for, og fem som talar imot å innføre skoleuniform. (tekst s. 20) Skriv innleiinga til ein tekst med tema rasisme i Noreg. Gje di tolking og din definisjon av ordet rasisme. For tips sjå s. 23. Internett Oppgåve 1 d, e, f og g. Illustrere Teikn ein mumie, og skriv faktasetningar frå teksten s Hjemmeside Obl.

5 NORSK - parallell UKE TEMA; Rett på sak Uke 34 : tirsdag Uke 34: onsdag Uke 34: torsdag Uke 34: fredag Uke 35: tirsdag Uke 35: onsdag Uke 35: torsdag Uke 35: fredag Les s i 9B boka Les s i 9B boka Les s i 9B boka Les s i 9B boka VØL-skjema - du skal på neste arbeidsplan levere inn en sakpreget artikkel. Du skal velge et emne som du vil skrive om. Du skal levere inn eit VØL-skjema om emnet du skal skrive sakpreget tekst om, der du har fylt ut V- og Ø-kollonnene. Lag dette skjemaet, og fyll ut V- og Ø- kollonnene Ikke lekse på grunn av fjelltur. Gjøre ferdig oppgavene om substantiv på utdelt ark. FERDIG Hjemmeside

6 MATEMATIKK Veke 34 og 35 Tema Mål I timane veke 34 I timane veke 35 Geometri Kunne eigenskapane/ kjenneteikna til ulike geometriske figurar Rekne ut omkrins til kvadrat, rektangel, parallellogram og sirkel Rekne ut areal til kvadrat, rektangel, trekantar og sirkel Måndag 3. t Nr. A1, 4, 5, 6, 7, 8 side 13 til 16 Onsdag 2. t Nr. A12, 13, 14, 15, 16 side 17 til 21 Fredag 3. t Nr. A17, 18 side 23 + Gjennomgang areal side 26 og 27 Måndag 2/3. t Nr. A22, 23, 24 side 28 til 30 Onsdag 4. t Fredag 3. t Fjelltur Nr. A26, A27 + Laging av regelbok Lekse veke 34 Lekse veke 35 Til onsdag Nr. A9, 10, 11 side 16 Til fredag Ferdig med oppgåvene frå onsdagstimen Til onsdag Leksefri Til fredag Nr. A25 side 32

7 MATEMATIKK parallell Veke 34 og 35 Tema Mål I timane veke 34 I timane veke 35 Måndag 3. t Onsdag 2. t Fredag 3. t Måndag 2/3. t Onsdag 4. t Torsdag 3. t Lekse veke 34 Lekse veke 35 Til onsdag Til fredag Til onsdag Til fredag

8 ENGLISH WEEK THEME; Creating tets Headline Make the headline: «Creating tets, week 34-35». Use colours and make a fitting drawing, f.e. something from a tet you have read. Read & write Write Grammar Mind map Essay Draw List Glossaries Create Read p Write 10 sentences about writing (you can look at p for ideas..) Write a description (skildring) of a person. Describe both looks and personality. Write about ½ page. Find five of each of these parts of speech (ordklasse) in your sentences about writing: noun (substantiv), verb (verb) and adjective (adjektiv). Look at the map p. 80 in your work book. Draw a map like this in your book and fill it in. (You will use this map to write a tet later..) Tasks Look at the picture on p. 50. Be inspired of the picture and write a tet. Make it eciting and remeber to use descriptions. Make a fitting title. You can hand this in to your teacher for grading. Make a cartoon strip of a fairy tale. Write comments. Make a list of good tips of how to write a tet. Look at the glossaries on p. 51 and 52. Choose 5-10 of these and use them in sentences. Look at the cartoon strip on p. 51. Create your own cartoon character. Make a drawing of him/her and eplain what he/she can do. Obl. website

9 ENGLISH parallell WEEK... TEMA; Lese Skrive Prøve Til onsdag uke Til torsdag uke Til mandag uke Til onsdag uke Til torsdag uke Kreativ Sam.arb. Illustrere Forslag til arbeidsfordeling Oppgaver Obl.

10 SPANSK UKE... MÅL TEMA; Lese Skrive Arb.metod e Obl. Kreativ Sam.arb. Illustrere Vurderingskriterium Vocabulos

11 SAMFUNNSFAG UKE 34 og 35 TEMA; Politiske institusjoner i Norge og i andre land. Lese Lese s Overskrift Lag en fin fremside i skriveboka di med teksten "VALG 2011". Pynt med passende bilder/tegninger, bruk farger. Skrive Finn svar i teksten s. 288 Arb.met. Skrive Internett Ord du bør kunne forklare! Sam.arb. Illustrere Finn ett politisk parti som du laget VØL-skjema på. Finn ut hva partiet står for, litt historie, representanter og lokalsaker. Oppgaver Lag et intervju med en i 10. klasse der du spør om valget, og deres mulighet til å påvirke. Oppgave 8 s. 289 Høyresiden, venstresiden, sentrum, parlamentarisme, sosialistiske parti, borgerlige parti, nominasjonsmøte, mandat, forholdstallvsvalg, lagting, odelsting, trontale, partigruppe, parlamentarisk leder, fagkomite, en kongelig proposisjon, statsbudsjett, finanstalen, interpellasjon, riksrevisjonen, ettpartiregjering, samarbeids- eller koalisjonsregjering, samlingsregjering, flertallsregjering, mindretallsregjering. Hvilken politisk sak er folk på hjemstedet ditt spesielt opptatt av? Lag en oversikt som viser om partiene er på høyresiden, venstresiden eller i sentrum. Tegn logoene til partiene. Matte oppgave 2 s. 289 Finn ut mer Finn ut hva slags skolepolitikk de ulike partiene har. Finn svar i partiprogrammene eller på hjemmesiden til de ulike partine. Obl. Hjemmeside til læreboken

12 RLE UKE 34 og 35 TEMA; Brubygging Lese Lese s Overskrift BRUBYGGING Skrive Arb.met. Forklar Kreativ Bli kjend med boka Internett 1. Kva forventingar har du til det niande skoleåret? 2. Kvifor trur du dialog også er kalla brubygging? 3. Kvifor trur du dialog er ein viktig del av RLEfaget? 4. I kva situasjonar synest du det er greitt å føre ein dialog? Når kan det vere meir utfordrande? Tankekart - lag eit tankekart der bobla er RLE-faget. Kva tenkjer du på? Oppgåver Skriv ein definisjon på kva dialog er, skriv også di eiga tolking av ordet. Lag ei bru, du/de vel sjølv korleis den skal vere. Prøv å få med symbolikk på samhald i den. Oppgåve 2 s. 11. Finn ut meir om sommerskolen der temaet var "Building bridges". Skrive Skriv ein tekst som handlar om brubygging, du vel sjølv kva sjanger du vil skrive. Skriv ein tekst om prosjektet brubygging de hadde i 8. klasse. Kva måtar bygde de bru på? Obl. Heimeside til læreboka

13 NATURFAG UKE TEMA; Grunnstoffene og periodesystemet Lese Side 7-17 Nøkkelspørsmål 1-4 s.9, 1-4 s.11, 1-4 s.13 Obl. Oppgaver Oppgaver 1,2,5,6,7,8,11,12,14,15,16,17 s Hjemmeside til læreboka

14 Min notatside

15 «BAKSIDA» UKE UKE Foreldremøte 30 Andreas 14 år :) 31 Fjelltur 1 2 MELDING FRA LÆRER Velkommen tilbake til skolen! Håper alle har hatt en flott ferie, og er klar for et nytt og spennende skoleår. HUSK: Underskrift på karakterarket! Bokbind på ALLE bøker! Onsdag 31. august blir det fjelldag om været er bra! Mer informasjon vil komme! SOSIALT MÅL LÆRINGSSTRATEGI Ros medelever når de gjør en god innsats, både faglig og sosialt! VØL-SKJEMA