Internett i skolen Linn Heidenstrøm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12"

Transkript

1 Internett i skolen Linn Heidenstrøm Denne teksten skal omhandle bruk av internett i skolen, og informasjon om internett og nyere utvikling av nettstudier. Hva som er positivt og negativt, og om dette får konsekvenser på karakterer og konsentrasjon. Problemstillingen er; Hva slags påvirkning har internett i skolen i dag? Internett er et verdensomdekkende datanettverk, som danner basisen for en rekke kommunikasjonstjenester. De viktigste i dag er World Wide Web, e- post, filoverføring, chat, IP-telefoni og videosamtaler. Internett omfatter store deler av samfunnet vårt. Det er en god måte å kommunisere og å dele på.[1] Det at internett har kommet for å bli, er noe mange kan skrive under på. I 1996 skrev Leif Osvold en artikkel [2], hvor han mente at internett er en flopp. I dagens samfunn kan man se at internett er blitt svært utbredt i verden. Flere og flere bruker det både i jobb, skole og privat. Enorme mengder av vår tid går faktisk til å taste, søke og lese på nettet. 4 av 5 nordmenn bruker internett daglig. [3] Det at det er så utrolig høye tall, sier oss at det har utbredt seg enormt mye på de årene, fra internett ble mulig å bruke, til i dag. Internett i skolen er også blitt svært utbredt i mange land. Og langt større i Norge. Studenter bruker mye tid på internett, både i skoletid og i hjemmet. Man kan finne mye gunstig lærestoff og artikler, som er relevante til skolefaget. Når man søker på noe fagrelatert man lurer på, vil se eller lese om, får man som oftest opp seriøse og relevante søk på skjermen. Dette er noe mange syns er bra. At svar på spørsmål bare er et tastetrykk unna, i stedet for å bla i bøker. Allikevel leser vi enormt mye på nettet, i og med at de fleste web sider inneholder tekst. Spørsmålet er; får dette konsekvenser for studentenes videre læring? Eller er dette et fenomen som kan forhøye studentenes karakter, og forbedre leseferdighetene? Det negative med internett i skolen, er at det finnes mye distraksjoner. Om faget er lite interessant eller kjedelig, finnes det mange alternativer som kan få studentene til å vike bort fra undervisning og lekselesing. Deriblant sosiale medier, spill og etc. Dette kan være skummelt for læringen, da faget har en tendens til å bli enda mer uinteressant. Noen fag er så nye for oss, at om man ikke følger med i 5 minutter, kan det bli vanskelig for oss å hente seg inn igjen, da man har gått glipp av mye informasjon. I mange tilfeller innenfor skolen, sitter elevene i rekker, både vannrett og loddrett. De som da sitter bak, har god oversikt over hva personene foran dem gjør. Sitter de med andre websider og sosiale medier enn de skal, kan det bli en distraksjon for de som sitter bak. Skal man jobbe med skole hjemme, kan internett gi elevene konsentrasjonsvansker, fordi det finnes mye annet på nettet, som virker mer spennende, enn å for eksempel skrive en oppgave.

2 En studie publisert i den amerikanske journalen; Proceedings of the National Academy of sciences viser til at dagens studenter, som er av den nye-media generasjonen, er vant til å jobbe med skolearbeidet, samtidig mens de ser TV eller chatter via sosiale medier og lignende. De mener at denne multitaskingen gjør at det kan bli vanskelig å dra nytte av det man leser, senere i livet. [4] En ting skolen gjør for å redusere unødvendig bruk av internett, er å stenge sider som ikke har noe med skolen å gjøre på skolens nettverk. Såkalte sider, skolen mener vil kunne bli en distraksjon for elevene. Elevene vil da ikke kunne benytte seg av sidene. Det finnes alternativer til og allikevel bryte seg inn på sidene. Man kan putte in URL i såkalte Proxy sider, og siden vil kunne åpne seg. Skoler rundt om i landet, slåss om å legge ned slike sider, men da lager andre hackere flere. Da får brått internett en helt annen funksjon i skolen. Da elevene vil gjøre mye for å bruke internett til annet enn skolearbeid i skolen. Om studentene klarer å skille mellom total avvik fra undervisning og små avbrekk for å innhente seg selv, vil nok ikke dette ha like stor innvirkning på læringen. Det er derfor viktig å ikke falle ut helt fra studiene. Internett har uendelig mye å by på, og det er viktig å ikke misbruke dette i skolen, noe mange gjør da de distraherer seg selv ved å være på sider som ikke er relatert til skolen. De fleste skoler i Norge har hjemmesider. Der man kan levere inn oppgaver, se tilbakemelding og karakterer, samt ha en egen skol hvor man kan kommunisere med lærer og medstudenter. Dette er noe som har utviklet seg enormt mye på få år. Du leverer det meste digitalt, og lærer kan legge ut presentasjoner, slik at elevene kan gå tilbake å se på de, når de jobber videre med skolefaget. Dette er en fornuftig ordning, da man slipper å få det tilsendt på eventuelt mail eller minnebrikke. Mange studenter lager grupper og forum på sosiale medier på internett, hvor de kommuniserer med hverandre, deler arbeid og spørsmål. Dette brukes flittig både i skolen og hjemmet. Det er en fin måte å få svar på spørsmål man lurer på, tilbakemelding eller informasjon. Selv om barne-og ungdomsskoler har tilgang til datamaskiner med internett, bruker de det langt mindre enn høyere utdanning. De bruker derimot internett mer i skolesammenheng i hjemmet, til eventuelle innleveringer og øving på prøver. Dermed har internett mye å si for utdanningen til barne-og ungdomsskoler også. Barn bruker internett til å holde seg oppdatert på nye ting, enten det gjelder, skole, spill, nyheter eller sosiale medier. Dette tar de da videre med seg på skolen, og har muligheten til å diskutere, og bidra mer i samtaler som har om nåtid, med lærer. Barn og fritid har fått en helt annen vri enn hva det var for 10 år siden og mer. De er mindre ute og sosialiserer seg, men sosialiserer seg mer på nett. Via sosiale nettsteder som for eksempel Facebook. Dette fenomenet har veldig mye å si på dagens barn, da de heller velger å snakke sammen via chat, eller videosamtaler, enn å være fysisk sammen.

3 I stedet for å skrive oppgaver sammen, som det var mye mer av før, sitter de heller hjemme separat, og kommuniserer via internett. Da spiller internett en stor rolle blant dagens unge. Det er jo like lett å dele filer på internett, som det er å vise arkene sine til sidemann. Nettaviser er svært populært. Har man en datamaskin med tilgang til internett, kan man være særdeles godt oppdatert i hva som skjer rundt om i eget land og omverden. Flere og flere ser heller på en nettavis, fremfor å lese i papir utgaven. Dette er god kunnskap å ta med seg videre og i undervisningen, da dette gir en god mulighet til diskusjoner mellom elever og lærer. Faget kan da bli mer interessant om lærer refererer til dagens nyheter, når elevene selv har lest det. Da blir internett en positiv ting, da barn og unge kan holde seg godt oppdatert med omverden, og samtidig holde det skolerelatert. Mange barn og unge har tilgang til nett hjemme, og er derfor godt kjent med dette fra før av. I følge forskning.no sin undersøkelse om barns databruk, er det ca 63% av barn mellom 9 og 16 år, som bruker internett daglig. [5] Er det da slik, at de gjenværende 37% vil gjøre det dårligere i senere utdanning? Eller vil de gjøre det bedre? Dette er vanskelige spørsmål å svare på, da vi ikke kan vite svaret helt sikkert. PISA undersøkelsen har gjort en undersøkelse av hvordan de forskjellige landene og skolene jobber og underviser i skolen, og hvilke resultater det får, samt dette med internett i skole. Undersøkelsen viser at Finland, som har mye mindre bruk av IKT i skole, har bedre karakterer og resultater enn hva for eksempel Norge har. Norge ligger derimot på topp av IKT bruk i og utenfor skole. Desto mindre IKT, desto høyere PISA score. Om dette skyldes at lærerutdanningen i Finland er lenger og mer spesialisert enn i Norge, eller at det er IKT bruken, er vanskelig å svare på. [6] For ca 10 år siden var internett i skolen mye mindre brukt enn det den er i dag. Og man kan jo tørre å påstå at internett har forenklet læremetodene. Før brukte man mer bøker og leksikon, og i dag er det blitt mindre bøker i høyere utdanning men derimot flere læresteder på internett og referanser til artikler og lignende. Noen fag har ikke lenger lærebøker til faget, i og med at det finnes mer informasjon på internett, enn det er å hente fra bøker. Dette gjør at man i mange tilfeller heller tyr til internett enn bøker, fordi det er så utrolig enkelt. En annen positiv ting med internett er mulighetene for personer som er for eksempel svaksynte. På internett og forskjellige web-sider kan man forstørre teksten, så den blir enklere å lese. Det kan være svært vanskelig for svaksynte å lese i bøker med liten skrift. For de som er totalt synshemmede og blinde finnes det sider hvor de kan få tekst opplest i et lydopptak. Dette er en god lærermulighet for de svaksynte og synshemmede i skoler, hvor det er mye bruk av internett.

4 Noe som også har blitt populært den siste tiden er nettstudier. Der har man muligheten til å være hjemme, mens man studerer. Mange mener dette er en god måte å studere på, om de vil jobbe ved siden av. Dette er også noe mange unge benytter seg av i sitt friår, for å forbedre eller ta fag de trenger for en høyere utdanning. I denne sammenheng er man avhengig av internett, i og med at alt foregår over nett. Sitat fra Bill Gates; Internett vil gjøre skolen overflødig. Bill Gates mener at flere og flere vil begynne å ta utdanning på nett etter hvert. Han tror først og fremst at høyere utdanning vil bli irrelevant, da nettet i større grad gjør utdanningen tilgjengelig til de som har lyst til å tilegne seg avansert kunnskap. Om dette er korrekt vil det bli færre og færre elever på den fysiske skolen, fordi flere tar utdanning via internett. [7] Da har internett en enda større rolle i vårt samfunn. Om alle etter hvert skal ta høyere utdanning over internett, vil det bli lettere å få en avansert utdanning, som i dag har høye krav og karaktersnitt på de fysiske skolene. Det kan bli skummelt, og mange vil kunne forutse at de må konkurrere om samme yrke. Mange vil gjøre det kun for pengenes skyld, for man vil jo tjene godt. Hvordan dette utvikler seg er vanskelig å vite, nettopp fordi det skjer så mye nytt på internett hele tiden, og det er vanskelig å følge med i svingene. Mye skjer på få år. Konklusjonen er at internett påvirker undervisning i skolen stort. Det kommer nyere læremetoder og mer internett relatert undervisning. Og med dagens utvikling, skjer det mye nytt på kort tid. Man kan risikere at det kommer til å bli overflødig i skolen på internett. At alle velger å ta sine høyere studier over nett. Da spiller dette en stor rolle i dagens skole. Det kan utvikle seg større i barne-og ungdomsskoler, slik at de kommer på samme nivå som VGS og høyere utdanning i IKT bruk. Da barn sitter mer på internett, samt behersker det å søke og å lese på nett, vil det kunne blir normalt å kombinere internett i skolen. Behersker man læremetodene, vil det også kunne gi bedre motivasjon i skolen. Dette er en stor teknologisk utvikling, og man vil aldri kunne være helt sikker på hva som vil skje i den videre utdanningen. Internett påvirker skolen jo mer den utvikler seg, i og med at vi bruker internett daglig. Internett i skole gjør at vi blir kjent med det, og senere er i stand til å bruke det i eventuelle jobber vi skal ut i. Det gjør at vi forholder oss til dagens samfunn. Vi tar heller et steg mot framtiden, enn å stå fast i fortiden. Kilder: kkelid= Andre kilder:

5 : Høgskolen i Østfold 2012 Linn Heidenstrøm

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

Obligatorisk oppgave nr. 3 DRI 1001, høst 2005 skrevet av Marius Jahren, Marius Lifvergren og Lena Haugan Larsen. Innholdsfortegnelse

Obligatorisk oppgave nr. 3 DRI 1001, høst 2005 skrevet av Marius Jahren, Marius Lifvergren og Lena Haugan Larsen. Innholdsfortegnelse Obligatorisk oppgave nr. 3 DRI 1001, høst 2005 skrevet av Marius Jahren, Marius Lifvergren og Lena Haugan Larsen (forside med bekreftelse fra gruppa, leveres til gruppelærer onsdag 16.11.05) Innholdsfortegnelse

Detaljer

Internett Kommunikasjon for fremtiden

Internett Kommunikasjon for fremtiden Internett Kommunikasjon for fremtiden Artikkel skrevet av: Øystein Akersveen Lied 6/12-2005 Problemstilling: Hvem oppfant World Wide Web, og hvordan har dette påvirket verden fram til i dag? Hva er forskjellen

Detaljer

Vil du laste ned Web 2.0? delekulturen forandrer samfunnet Vibeke Kløvstad og Tanja Storsul

Vil du laste ned Web 2.0? delekulturen forandrer samfunnet Vibeke Kløvstad og Tanja Storsul Vil du laste ned Web 2.0? delekulturen forandrer samfunnet Vibeke Kløvstad og Tanja Storsul Silje er 18 år. Det første hun gjør når hun kommer hjem fra skolen, er å slå på datamaskinen. Hun sjekker raskt

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

for kommunikasjon mellom jevnaldrende. Og det er kanskje den største risikoen av alle (Kolofon, Elisabeth Staksrud, 12. Hva slags barn vil vi ha?).

for kommunikasjon mellom jevnaldrende. Og det er kanskje den største risikoen av alle (Kolofon, Elisabeth Staksrud, 12. Hva slags barn vil vi ha?). I denne oppgaven skal jeg ta for meg ett tema jeg velger selv ut i fra pensumlitteraturen i MEK111. Oppgaven blir skrevet i den anledning at jeg ikke har deltatt på praksis og må gjøre en erstatningsoppgave.

Detaljer

Å studere samfunnet. Hva er sant? UTFORSK

Å studere samfunnet. Hva er sant? UTFORSK Dette innledningskapitlet handler om hvordan forskere går fram når de studerer samfunnet. Det dreier seg om hvor viktig det er å velge metoder som kan gi rimelig sikre svar, og ikke slå seg til ro med

Detaljer

Telenors seniorguide til sosiale medier

Telenors seniorguide til sosiale medier Telenors seniorguide til sosiale medier 1 DEL 1: GENERELT OM SOSIALE MEDIER Vil du holde kontakten med flere, få med deg hva som rører seg i livet til mennesker du bryr deg om? Få med deg at barnebarnet

Detaljer

POLSKE INNVANDRERE I NORGE: INTEGRERING OG KULTURDELTAKELSE

POLSKE INNVANDRERE I NORGE: INTEGRERING OG KULTURDELTAKELSE FORSKNINGSRAPPORT POLSKE INNVANDRERE I NORGE: INTEGRERING OG KULTURDELTAKELSE Aleksandra Janaczyk for MojaNorwegia.pl Oktober 213, Oslo 2 FORORD Denne rapporten er litt annerledes enn vanlige, mer profesjonelle

Detaljer

Tonje Malene Stenstad, Lasse Georg Tønnessen, Line Kamilla Nygård

Tonje Malene Stenstad, Lasse Georg Tønnessen, Line Kamilla Nygård Samfunnsfaglig undersøkelse Sosiologi og Sosialantropologi VG2 Hva/hvem har en innvirkning på ungdommens søvnvaner i dag? Hvordan påvirker disse vanene skolemotivasjonen deres? Tonje Malene Stenstad, Lasse

Detaljer

Facebookhåndbok. Norges Jeger- og Fiskerforbund

Facebookhåndbok. Norges Jeger- og Fiskerforbund Facebookhåndbok Norges Jeger- og Fiskerforbund Sosiale medier har kommet for å bli 1 For tiden er det Facebook som er viktigst. Innhold 1 Sosiale medier har kommet for å bli...3 2 Hva er Facebook?...4

Detaljer

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR KOMPOSISJONS- OG MUSIKKTEORISTUDIER (PUKP) 2 Innhold Intern evaluering

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

IKT utvikling i samfunnet.

IKT utvikling i samfunnet. IKT utvikling i samfunnet. Hvordan påvirkes de med lav IKT-kunnskaper, av dagens IKT-bruk i samfunnet. Og hvordan påvirker det folk med lave IKT-kunnskaper av dagens utvikling av datasystemer? Forord Abstrakt

Detaljer

På Åssiden skole er PC'en et verktøy i alle fag. Fra venstre: Frida Johansen, Stine Mette Røed Hagen og Eline Liaklev

På Åssiden skole er PC'en et verktøy i alle fag. Fra venstre: Frida Johansen, Stine Mette Røed Hagen og Eline Liaklev På Åssiden skole er PC'en et verktøy i alle fag. Fra venstre: Frida Johansen, Stine Mette Røed Hagen og Eline Liaklev 28 Satser på pedagogisk bruk av PC tekst og foto: marianne ruud Med kunnskapsløftet

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD

Kunnskapsdepartementet. NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD Foredragsholder: Arrangement: Arrangør: Statssekretær Lisbet Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet Skolen i digital utvikling NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD Dato: Torsdag 6. desember

Detaljer

Opplæring i informasjonssikkerhet. gjennom hele livsløpet til innbyggeren. Nina Hoddø Bakås Studentnummer : 323

Opplæring i informasjonssikkerhet. gjennom hele livsløpet til innbyggeren. Nina Hoddø Bakås Studentnummer : 323 Opplæring i informasjonssikkerhet gjennom hele livsløpet til innbyggeren Nina Hoddø Bakås Studentnummer : 323 INF3510 vår 2015 08.05.2015 [OPPLÆRING I INFORMASJONSSIKKERHET] 2 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Bruk av PC-sal under eksamen i videregående programmering

Bruk av PC-sal under eksamen i videregående programmering Bruk av PC-sal under eksamen i videregående programmering Erlend Tøssebro Institutt for Data og Elektroteknikk Universitetet i Stavanger Sammendrag Faget BID100, videregående programmering er obligatorisk

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Digital mobbing Cyberbullying Å forebygge digital mobbing gjennom en god skolestruktur To prevent cyberbullying through a good school structure Forfatter: Lena Bjørnes Hansen GLU360

Detaljer

Digitale utfordringer i høyere utdanning

Digitale utfordringer i høyere utdanning Forfattere: Janne Wilhelmsen Hilde Ørnes Tove Kristiansen Jens Breivik Digitale utfordringer i høyere utdanning Norgesuniversitetets IKT-monitor Norgesuniversitetets skriftserie nr. 1/2009 Utgiver: Norgesuniversitetet

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk Sunniva Aas-Hansen ISBN 978-82-7481-159-3 Rapport: 01/2007 «Foreldrene mine vet ikke så mye om Internett. De er så trege, henger liksom ti år

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer