(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 63/10 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , GB, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver HCL Fasteners Limited, Unit 4, First Avenue, Westfield Trading Estate, Radstock, Bath BA3 4BS, Storbritannia (72) Oppfinner COLES, David, HCL Fasteners LtdUnit 4First AvenueWestfield Trading Estate, Radstock, Bath BA3 4BS, Storbritannia WARD, Daniel, ChamburyBroadwayChilcompton, Sommerset BA3 4JW, Storbritannia (74) Fullmektig Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Norge (4) Benevnelse Spenne og festeanordning som bruker den samme (6) Anførte publikasjoner GB-A US-A US-A US-A US-A WO-A-2006/04024 WO-A-92/06606

2 1 Tittel: Spenne og festeanordning som bruker den samme Beskrivelse 10 TEKNISK OMRÅDE [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører en festeanordning av den type som omfatter et band og en spenne for festing av bandet i en lukket sløyfe rundt én eller flere gjenstander. Minst én ende av bandet er festet i spennen ved hjelp av tennene som er anbrakt på bandet og i spennen; de to sett av tenner griper inn i hverandre og holder bandet, som nevnt. [0002] Den foreliggende oppfinnelse angår spesielt en festeanordning som komprimerer eller klemmer artikkelen eller artikler omkranset av bandet, det vil si at bandet er under strekk i bruk KJENT TEKNIKK [0003] Festeanordninger med en spenne og et band som kan formes til en lukket løkke, der minst én ende av bandet blir holdt av tenner i spennen, er velkjente, for eksempel UK Patent No I dette spennearrangementet omfatter spennen et par kjever som hver har innadvendte tenner, som er i inngrep med tennene på topp og bunnoverflatene av bandet. [0004] Enkle strips inkluderer tannete band og en passasje dannet i den ene ende av bandet som inneholder en tannet kjeve som rager inn i passasjen, der bandet formes til en lukket løkke, og den ene ende føres inn i passasjen der bandets tenner griper inn i kjevens tenner for å opprettholde bandet i den lukkede sløyfe. [000] WO2006/04024 beskriver et feste som består et tannet band og en spenne for å holde bandet i en lukket sløyfe. Spennen har et par motstående passasjer som hver omfatter tenner anbrakt for å kontakte tennene på respektive ender av bandet og holder ender av bandet i deres respektive passasjer, og dermed opprettholder bandet i en lukket sløyfe som kan komprimere én eller flere artikler inne i den lukkete sløyfe. [0006] Klemmer, band og festeanordninger av ovennevnte type har et band og en festespennen som kan produseres ved sprøytestøping enten bandet og festespennen er formet som en enkelt integral støpning eller bandet og festespennen dannes separat som separate støpninger. [0007] Det beskrives en spenne som sammen med et band danner en festeanordning som kan gjøres sterkere enn festeanordninger fra kjent teknikk. [0008] US2006/01709 beskriver et sikkerhetsmerke for flasker som er sikret rundt flaskehalsen for å forhindre at sikkerhetsmerket blir fjernet. Merket har et lukket hus og et tannet band med to ender, hvorav den ene er festet til huset; bandet føres rundt flasken hals

3 og den andre enden av bandet blir matet inn i en åpning i huset hvor den festes med en ferromagnetisk metallås for å forhindre at den blir trukket ut. Ved å plassere en magnet mot en bestemt del av huset, der sperrehaken er tiltrukket av magneten og løsner fra det tannete band for derved å tillate den frie enden av bandet å bli løst fra huset og merkelappen fjernes. En slik mekanisme ville ikke fungere i en klemme siden spenning i bandet ville føre til at tennene og sperrehaken griper tett i hverandre og hindre den magnetiske tilbaketrekking av den ferromagnetiske sperren. [0009] US beskriver en enhet som omkranser et par kabinetthåndtak for å holde dem sammen og hindre at skapet åpnes av et barn. Enheten omfatter et hus og et band. Den ene endeseksjonen har en lås som er spesielt utformet for å gripe inn i en åpning i huset, mens det andre endeparti til bandet har tenner. Bandet blir formet til en sløyfe og den andre ende griper inn i en annen åpning i huset med en sperrehake. Haken er spent mot tennene på bandet og griper inn i bandet som trekkes tilbake ut av åpningen, samtidig som den tillater bandet å bli trukket lenger inn i huset. Sperren kan koples ut fra tennene ved å sette inn en skrutrekker i et hull for å påvirke haken og trekke den fra tennene i bandet. En slik fremgangsmåte ville ikke være mulig hvis der var en betydelig spenning i bandet, men selvfølgelig er bandet ikke satt under spenning i ordningen som er beskrevet. Bandet er fremstilt av nylon, i kabinettet ABS plast og haken er laget av CELCON (RTM) acetalresin. [0010] WO92/06606 viser en spenne for bruk sammen med et band i henhold til innledningen av krav 1. Spennen består av en låsemekanisme for sammenkobling av to flate bands endepartier med en låsehusmekanisme på den frie enden av disse. Låsen huser en passasje for å lede det andre endeparti til bandet gjennom mekanismen. Det andre av endepartiene til bandet har inkrementelle inngrepsmidler. Guidehuset som har fleksible låsemidler for å gripe inn i de inkrementelle inngrepsmidlene. Mekanismen har også fingerutløsbare utløsningsmidler for å løsne låsemidlene fra inngrepsmidlene. [0011] US beskriver et bandklips for å holde en artikkel med en langstrakt band som har en flerhet av tenner. Klipset omfatter: første og andre sidevegger i en avstand fra hverandre og som strekker seg hovedsakelig innbyrdes parallelt, første bands midler for å gripe inn i den ene enden del av bandet. Der det første bandets inngrepsmidler har en første basisdel, som strekker seg mellom veggene. Klipset omfatter også første guidemidler for å guide et endeparti av bandet til inngrep med det første bandets inngrepsmidler. Der de første guidemidler omfatter i det minste ett fremspring som rager fra minst en av nevnte vegger. Klipset omfatter videre en andre bands inngrepsmidler for å gripe inn i enhver annen del enn det nevnte ene endeparti av bandet. Det andre bandets inngrepsmidler har en andre basisdel som strekker seg mellom veggene. Klipset omfatter videre andre guidemidler for styring av en hvilken som helst del av bandet til inngrep med det andre

4 3 bandets gripemidler. De andre guidemidler omfatter minst ett fremspring som rager fra i det minste én av veggene. [0012] GB beskriver et knutesammenstilling med en festeblokk og en fleksibel stropp. Hvis ene ende er forankret i forhold til blokken. Blokken har en passasje derigjennom for mottak av en lengde av stroppen mellom sin henholdsvis frie og forankrede ende, og minst én innover rettet projeksjon med en knivsegg rettet mot en ende av passasjen. Eggen penetrerer inn i en stropp lokalisert innenfor passasjen. Mekanismen har BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN [0013] Den foreliggende oppfinnelse tilveiebringer en spenne i henhold til krav 1. [0014] Den foreliggende oppfinnelse tilveiebringer også en festeanordning ifølge krav 13 med en spenne og et tannet band, som (a) kan holdes i en lukket sløyfe, og (b) kan holdes under spenning ved at tenner i spennen engasjerer motsvarende tenner på bandet, der tenner i spennen er laget av et forskjellig materiale i forhold til resten av spennen, og kan derfor være laget av et sterkere og/eller stivere materiale som kan motstå krefter som skyldes spenninger i bandet. Dette gjør at resten av spennen kan være laget av et fleksibelt, mer duktilt materiale, som er passende for sin rolle som en del av festeanordningen, samtidig som kjevetennene er laget av stivere, mindre duktilt materiale som tåler større krefter på dem før de deformerer noe som kan resultere i at festeanordningen svikter; slike krefter blir utøvet på kjevetennene av tennene på bandet, som igjen gir fra spenningen i bandet og der deformasjonen av tenner i spennen kan resultere i at de mister sin inngripen med tennene på bandet og dermed festeelementet sviktende. Forspenningsmidler som er anbrakt bak tennene som tvinger tennene ned på bandet og utgjør en pålitelig kobling mellom bandets tenner og spennens tenner ved montering. [001] Festeanordningen ifølge den foreliggende oppfinnelse eliminerer behovet for et integrert mekanisk hengsel som er stede i kjente utførelser der kroppen og kjeven til spennen er dannet som en enkelt støpning. Hengselet tillater kjeven til å dreie mot og bort fra bandet og kan spenne kjeven mot bandet. Dette hengselet kan gå i stykker hvis støpningsmaterialet er for stivt, på den annen hånd hvis støpningsmaterialet ikke er stivt nok, kan tennene på kjeven deformere og slippe bandet under påvirkning av strekk i bandet. I henhold til foreliggende oppfinnelse, er det ikke nødvendig å bruke et materiale for hengselet som er et kompromiss mellom de ønskede egenskaper til hengslet og de ønskede egenskaper av tennene. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGER

5 4 [0016] To utførelser av den foreliggende oppfinnelse skal nå bli beskrevet ved hjelp av eksempler, ved henvisning til de vedføyde tegninger, der: 10 1 Figurer 1-3 er henholdsvis et planriss, et sideriss og et tverrsnitt (tatt langs aksen AA vist på figur 1) av en spenne av den første utførelsesform av foreliggende oppfinnelse; Fig. 4 er en forstørret detalj av snittrisset i figur 3; Fig. er et forstørret riss av en del av snittrisset i figur 4; Fig. 6 er et forstørret grunnriss av den første utførelsesform; Fig. 7 er et isometrisk riss av en kjeve i den første utførelsesform; Fig. 8 viser et sideriss av kjeven i figur 7; Fig. 9 er en snittriss tatt langs midtlinjen av kjeven i figur 7; Fig. 10 er et planriss av en spenne til den andre utførelsesform; Fig. 11 er et riss langs linjen CC i Figur 10 Fig. 12 viser en detalj av snittriss i Fig. 11; Fig. 13 er et isometrisk riss av en av den andre kjeve utførelsesform, og Fig. 14 er et grunnriss av spennen og kjeven til andre utførelsesform, når montert sammen. Beskrivelse av den beste utførelsesform for å sette oppfinnelsen i drift [0017] Det henvises først til figurene 1-3, der det vises en festeanordning i form av et slips, som omfatter et band 10 og en spenne 12 som er sprøytestøpt som ett stykke. Den øvre overflate av bandet bærer en serie av parallelle tenner 11. [0018] bandet 10 er fleksibelt og kan formes til en lukket sløyfe for å bunte sammen to eller flere artikler innenfor den lukkede sløyfe eller å komprimere én eller flere artikler i sløyfen. lukking av loopen oppnås ved å ta enden 14 av bandet, og mate den inn i en passasje 1 gjennom en åpning 16 og skyve enden av bandet ut gjennom exit 16 '. Langs en del av veien til passasjen 1, er det anbrakt et kammer 18, der toppen er åpen. som det vil bli beskrevet senere, kan en tannet kjeve sikres i kammeret 18 slik at tennene på kjeven griper inn i tennene 11 på den ytre overflaten av det løkkeformede band 10. [0019] Mer detaljerte snitt gjennom en del av spenne rundt kammeret 18 er vist på figurene 4 og men før disse beskrives i detalj, skal kjeven beskrives med henvisning til figurene 7-9. Kjeven 20 har en nedre overflate 22 som inneholder et sett av tenner 24 som er konfigurert til å gripe inn i tennene 11 til bandet 10. Kjeven 20 holdes i kammeret 18 ved hjelp av en hengselforbindelse som omfatter et par svingtapper 26 som er atskilt med en avsats 27. [0020] Med henvisning tilbake til figurene 4-6, kan det ses at, i kammeret 18, omfatter spennen 12 et par utsparinger 28, som hver har en sirkulær base som rommer tappene 26. Innimellom fordypningene 28 er det et L -formet fjærende element 30 som har et kort ben

6 , som er i avstand over en del av spennen 32 med et mellomrom 34 (se figur ). Fjæring på det lengre ben 3 til det L-formede element tillater at det fjærende element 30 beveger seg bakover. [0021] Kjeven kan monteres innenfor spennen ved å trekke det L-formede elastiske elementet 30 bakover (se figur ) for å åpne åpningen 34 og tillate avsatsen 27 i kjeven å lokaliseres under det kortere ben 31 og for tappene 26 for å lokaliseres i fordypningene 28. Når det elastiske elementet 30 slippes, holdes kjeven fast av ordningen ovenfor. Imidlertid, kan den frigjøres ved å reversere den ovenfor beskrevne operasjon. [0022] Når kjeven 20 er montert i kammeret 18, plasseres tappene 26 i en fordypning 28 mens avsatsen 27 griper inn i mellomrommet 34 mellom det fjærende elementet 30 og spennedelen 32 med den øvre overflaten av avsatsen 27 griper inn i det korte ben 31 av det elastiske element 30. Med en slik ordning, kan kjeven 20 svinge oppad og nedad i kammer om tappene 26 for å bringe tennene 24 til kjeven inn i og ut av inngrep med tennene 11 i bandet 10, når bandet ligger i passasjen 1. Slik oppover svingende bevegelse fører til at avsatsen 27 trykkes mot det fjærende element 30 og fører dette bakover; der fjæringen i elementet 30 motstår oppadgående bevegelse av kjeven og følgelig holder kjeven 20 i inngrep med bandet 10 for å holde bandet i en lukket sløyfe. I tillegg er formen av tennene slik at, når strekk påføres bandet, blir kjeven presset mot bandet. [0023] Under bruk er enden 14 ført gjennom åpningen 16 i passasjen 1 i spennen og ut via den andre enden 16 av passasjen. Kjeven 20 som holdes dreibart i kammeret 18 går i inngrep med bandet og hindrer det i å være flyttet bakover gjennom passasjen 1. Som det kan ses av figurene 8 og 9, er de bakre overflater 40 av tennene 24 i kjeven skrånet for å tillate bandets ende 14 å bli flyttet fra ende 16 til ende 16 av passasjen 1 men frontflatene 42 er mer oppreist (selv de heller bakover litt). Således fungerer tennene som mottaker. I denne forbindelse når spenning påføres bandet griper frontflatene 42 til kjevens tenner inn i bakflatene av bandets tenner 11 og forhindre at bandet glir bakover gjennom passasjen 1. Disse inngripende overflater på kjeven og bandet har en tilsvarende skråning, slik at de generelt er parallelle med hverandre; spenning i bandet og skråningen på de inngripende flater har en tendens til å trekke kjeven mot bandet, for derved å assistere i å opprettholde kjeven i kontakt med bandet, selv når bandet er under spenning. Bevegelsen av kjeven mot bandet når bandet er under spenning er også frembrakt fordi tappene er plassert over tennene, slik at spenningen har en tendens til å forårsake at kjeven svinger mot bandet. [0024] En fordel med å gjøre kjeven 20 separat fra stroppen 10 og spennen, 12 er at kjeven 20 kan være laget av et sterkt materiale som er relativt lite fleksibelt slik at tennene forblir i form til tross for anvendelsen av betydelig kraft utledet fra spenningen i bandet. På den annen side, kan stroppen og spenne 10, 12 bli fremstilt av et mer fleksibelt materiale f.eks. nylon, slik som nylon 11, slik at bandet og spennen skal være fleksibel når de omkranser et objekt. Dersom kjeven ble laget av det samme materiale som resten av

7 6 spennen 12 og bandet 10, vil tennene 24 være fleksibel og vil ikke tåle slike store krefter uten å deformere. Dermed er det mulig for å gjøre festingen av foreliggende applikasjon sterkere i forhold til den tilsvarende støpning i ett stykke. [002] De foretrukne materialer for spenne/band og for kjeven er som følger: 10 Spenne Tenner nylon 6.6 nylon 6.6 med glass nylon nylon 11 med glass nylon 11 med glass nylon 11 med glass acetal acetal med glass [0026] Når spennen og tennene begge er laget av nylon 11 med glass, er glasseffekten større i kjeven og tennene enn til spennekroppen slik at kjeven og tennene er lider enn spennekroppen. [0027] Det vises nå til figurene 10 til 13, der en andre utførelsesform av den foreliggende applikasjon er beskrevet. I kontrast til arrangementet i den første utførelsesform, har den andre utførelsesform et separat band og spenne. Bandet er lik bandet 10 fra den første utførelse, men har ingen integrert spenne. Bandet kan være en lengde avskåret fra en større lengde slik at lengden av bandet er tilpasset til et bestemt program. Siden bandet ikke har integrert spenne, må det være forankret ved begge av sine ender til spennen og en egnet spenne er vist i figurene 10 til 12. Ordningen er lik to rygg mot rygg spenner som beskrevet i forbindelse med den første utførelsesformen. I beskrivelsen av den andre utførelsesform, blir tilsvarende deler til deler av den første utførelsesform angitt av det samme referansenummer sammen med en prefiks "1", for eksempel, kjeve 20 i den første utførelsesform blir kjeve 120 i andre utførelsesform. For sammenligningens skyld, viser fig spennen uten kjevene og arrangement med kjevene er vist i figur 14. [0028] Bortsett fra det som er beskrevet nedenfor, holdes de to endene av bandet i en identisk måte i hver av halvdelene av spennen. Følgelig vil bare den venstre side av spennen vist i figur 12 bli beskrevet i detalj, med forståelsen av at høyre side av spennen opererer på en lignende måte. [0029] Som med den første utførelsesform har spennen en passasje 11 som strekker seg mellom en inngang 116 og en ende av kanal 116. En del av veien langs passasje 11, er et kammer 118 tilveiebrakt der en kjeve er dreibart festet; kjeven er vist i figur 13 og er fastholdt i kammeret 118 på den måten som allerede er beskrevet i forbindelse med den første utførelsesformen. Således er kjeven forspent inn i kammeret 118 ved fjærende element 130 og tennene på sin nedre overflate i inngrep med tennene på den øvre overflate av bandet, når den er plassert i passasjen 11. Kjeven 120 har den samme konfigurasjon som kjeven 20 som er vist i figurene 7-9 med unntak av at tennene 124 strekker seg helt til

8 kanten av kjeven og er av en litt annen form. Men midlene til å koble kjeven til spennen via svingtapper 126 og avsats 127 er identisk med den første utførelsesform og beskrivelsen vil derfor ikke bli gjentatt. Som det fremgår av fig 12 har spennen utsparinger 128 for å gripe tappene og et fjærende element 130 for å gripe inn i avsatsen 127 og la den svinge oppover i kammeret 118, slik at kjeven kan ri over tennene på bandet. [0030] De siste ender 116 til de to passasjene 11 avviker litt fra hverandre. Som vist i Figur 11, ender den høyre passasje 11 i en oppreist vegg 12 slik at enden av et band skjøvet inn i den høyre passasjen ligger an mot veggen 12, og kan ikke strekke seg inn i et kammer 10. Det finnes ingen tilsvarende vegg i den venstre passajen 11 og slik at den ende av bandet kan skyves inn i kammer 10. [0031] Under bruk blir kjevene låst i kammeret 118, som vist i figur 14 og den ene ende av tannbandet (ikke vist) føres inn i den høyre passasje 11, se Figur 11. Det er skjøvet helt frem til endeveggen 12 og holdes innenfor passasjen 11 med virkningen av tennene 124 på kjevene 120 der korresponderende tenner griper inn i den ytre overflate av bandet. Deretter formes bandet til en lukket løkke rundt én eller flere gjenstander og de frie ender føres gjennom inngangen 116 til den venstre passasjen 11 og blir til slutt matet gjennom passasjen inn i kammeret 10. Enden av bandet som projiseres inn i kammeret 10 kan gripes for å påføre spenningskraft til bandet, eventuelt under anvendelse av et verktøy som vist i WO 2006 / [0032] Tennene på bandet som brukes med spennen i Figurene 10 til 14 har ikke en mothakeform, men snarere har tennene en kvadratisk eller rektangulær profil og tennene på kjeven er likt utformet, (se figur 13); asymmetriske tenner på bandet er ikke favorisert under disse omstendigheter siden, selv om de kan øke motstanden til tennene i den ene enden av bandet fra å trekkes ut av låsen, vil tennene med samme form redusere den tilsvarende motstand i den andre enden av bandet. [0033] Når den fremre enden av bandet blir skjøvet inn i en passasje 11, 116 og den første tann på bandet griper inn i den bakerste tannen på kjeven. Fordi kjeven dreies om tappene 126, som er plassert over passasjen 11 eller 116, fører dette til at kjeven svinger oppover og tillater den førende ende av bandet å bli skjøvet inn i passasjen. Men når det gjøres forsøk på å trekke bandet ut av passasjen, har samspillet mellom Tennene på kjeven og tennene på bandet en tendens til å bevege kjeven i motsatt retning om tappene og således motstår kjeven denne bevegelsen. [0034] Et deksel kan benyttes for å lukke kammeret 10. [003] Bortsett fra bruken av de separate kjever og kroppen i spennen, kan spennen og bandet være vesentlig som beskrevet i WO 2006 / 04024, innholdet er inkorporert heri ved referanse. [0036] De mulige materialer til spenne og for Kjevene er som følger Spenne/knytekropp Tenner

9 8 nylon 6.6 nylon 11 acetal Polypropylene nylon 6.6 med glass nylon 11 med glass acetal med glass Polypropylene med glass

10 9 10 PATENTKRAV 1. En spenne (12) for bruk sammen med et band (10) for å danne en festeanordning konfigurert til å komprimere eller klemme en artikkel eller artiklene omsluttet av bandet (10), der bandet (10) har en første (14) og en andre ende og tenner (11) anordnet på i det minste den første ende (14) og for bruk til å holde bandet (10) i en lukket sløyfe, der spennen (12) omfatter en kropp, en kjeve (20) som er tilkoblet kroppen og som bærer minst en tann (24) for inngrep med tennene (11) på den første enden (14) av bandet (10), og som derved holder den første enden (14) av bandet (10) når den formes til en lukket sløyfe, og der spennens kropp omfatter en passasje (1) for å holde en ende av bandet (10), der kroppen og kjeven (20) er separate komponenter og laget av forskjellige materialer, karakterisert ved at kjeven (20) er elastisk forspent mot passasjen (1). 2. En spenne (12) ifølge krav 1, der kjeven (20) er elastisk forspent mot passasjen (1) av en fjær som er utformet i ett med spennens kropp 1 3. En spenne (12) ifølge ethvert av kravene 1 og 2, der kjeven (20) er fremstilt av et materiale med en større stivhet og/eller styrke enn materialet som legemet er laget av En spenne (12) ifølge ethvert av de foregående krav, der kjeven (20) og legemet hver er laget av et forskjellig støpt plastmateriale. 2. En spenne (12) ifølge ethvert av de foregående krav, der kjeven (20) og den minst ene tannen (24) som den bærer er laget av et plastmateriale, f.eks. nylon, slik som nylon 6.6, nylon 11 eller acetal eller polypropylen inneholdende minst én avstivning og/eller forsterkning, f.eks. glass. 6. En spenne (12) ifølge ethvert av de foregående krav, der kroppen er laget av plastmateriale, f.eks. nylon, slik som nylon 6,6, nylon 11, eller acetal eller polypropylen som omfatter eventuelt minst ett forsterkningsmateriale, f.eks. glass En spenne (12) ifølge krav 4, der kroppen og kjeven (20) begge er laget av den samme base plastmateriale, f.eks. nylon, slik som nylon 6,6, nylon 11, eller acetal eller polypropylen, og kjevene (20) omfatter i det minste ett forsterkningsmateriale, f.eks. glass, eller en større anvendelse av forsterkningsmaterialet. 8. En spenne (12) ifølge ethvert av de foregående krav, der kjeven (20) er svingbart forbundet med kroppen, f.eks. via et hengsel, slik at kjeven (20) kan løftes bort fra passasjen (1) når et band (10) er skjøvet inn i passasjen (1).

11 10 9. En spenne (12) ifølge krav 7, karakterisert ved at kjeven (20) omfatter tapper (26) som er dreibart fastholdt i utsparinger (20) i kroppen og danner et hengsel for å aktivere kjeven (20) til å løftes bort fra passasjen (1) når et band (10) er skjøvet inn i passasjen (1). 10. En spenne (12) ifølge ethvert av kravene 7 til 9, der den minst ene tannen (24) er av kvadratisk eller rektangulært tverrsnitt En spenne (12) ifølge ethvert av de foregående krav, der den minst ene tannen (24) på kjeven (20) er mothakeformet og har en første overflate (40) som skråner slik at den kan ri over bandets tenner (11) etter hvert som bandet (10) skyves inn i låsen (12) og en andre flate (42) som skråner for å presse kjeven (20) i tettere inngrep med bandet (10) når strekk i bandet (10) har en tendens til å trekke bandet (10) ut av spennen (12). 12. En spenne (12) ifølge ethvert foregående krav, der legemet omfatter en annen kjeve som er forbundet med kroppen, og som bærer minst én tann for inngrep med tennene (11) på den andre enden av bandet (10), og som derved holder den andre enden av bandet (10) når den formes til en lukket sløyfe, idet den andre kjeven og den minst ene tannen den bærer er laget av et materiale som er forskjellig fra materiale til kroppen, og eventuelt der den andre kjeven har de funksjonene som er spesifisert i hvilken som helst av kravene 1 til 11 for den første kjeven En festeanordning som omfatter en spenne (12) som definert i de foregående krav, og et band (10) med en første (14) og en andre ende og tenner (11) anordnet på i det minste den første ende (14), idet festeelementet er konfigurert til å komprimere eller klemme en artikkel eller artikler omkranset av bandet (10) En festeanordning ifølge krav 13 når avhengig av et hvilken som helst av kravene 1 til 11, der bandet (10) er integrert med låsen (12). 1. En festeanordning ifølge krav 13 når avhengig av krav 12 eller krav 13, der bandet (10) kan skilles fra låsen (12) og har tenner (11) på dens første (14) og andre ender. 3

12 11 NO/EP

13 12 NO/EP

14 13 NO/EP

15 14 NO/EP

16 1 NO/EP

17 16 NO/EP

18 17 NO/EP

19 18 NO/EP

20 19

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2268 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 27/28 (06.01) A41D 1/06 (06.01) A41D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2002942 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47L 13/24 (2006.01) B2G 1/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133645 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F41A 3/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2142729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 1/00 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 47/06 (06.01) E0B /12 (06.01) E0C 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 268417 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A47F 1/12 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2016.07.04 (80) Date

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) F02F 1/24 (06.01) F02M /02 (06.01) F02M 61/14 (06.01) F16L 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP264344 (2) Oversettelse av europeisk patentskrift () NO/EP 264344 B (9) NO NORGE () nt Cl. B29C 6/8 (06.0) B42C /00 (06.0) B6B /4 (06.0) Patentstyret (2) Oversettelse publisert.0.26 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133231 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K /12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP3184 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 3184 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 27/00 (06.01) E0B 9/04 (06.01) E0B 3/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.08.2 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer