(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47L 13/24 ( ) B2G 1/ ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , SE, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Ahlstrom & Partners AB, Hallandsvägen 19, Båstad, Sverige (72) Oppfinner Ahlström, John P, Framnäsgatan 18 B, Göteborg, Sverige Hägg, Göran M, Vålbergavägen 23, Järfälla, Sverige Van Leer, John, Svangatan 8E, Gävle, Sverige (74) Fullmektig Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 012 OSLO, Norge (4) Benevnelse Innretning for ergonomisk håndtering av et redskap, og rengjøringsredskap (6) Anførte publikasjoner US-A US-B WO-A-2008/007483

2 1 INNRETNING FOR ERGONOMISK HÅNDTERING AV ET REDSKAP, OG RENGJØRINGSREDSKAP TEKNISK OMRÅDE Oppfinnelsen vedrører en innretning for ergonomisk håndtering av et redskap, og et rengjøringsredskap som innbefatter et håndtak og en støtte for ergonomisk håndtering av rengjøringsredskapet. BAKGRUNNSTEKNIKK Ved gjentagende arbeider er ergonomisk utformede arbeidsredskap av stor betydning for å redusere risikoen for skader ved gjentagende belastning. En yrkesgruppe dom ofte er utsatt for yrkesskader er kontorrenholdere. Problemer og skader på skuldrene, armene og hendene på grunn av gjentagende belastning er vanlige her. Mopping er den mest vanlige oppgaven for denne yrkesgruppen. Mopping utføres vanligvis ved bruk av en rett moppskaft som er festet til et mopphode. Ved rengjøring med et slikt redskap, holdes begge armene i en løftet stilling. Løfte begge armene over en lengre periode ved utførelse av arbeidsoppgaver er en veldokumentert risikofaktor for nakkeskader. Håndleddene må også være sterkt bøyde for å utføre de nødvendige bevegelsene med mopphodet. Å bøye håndleddene over lengre perioder under utførelse av arbeidsoppgaver, er en veldokumentert risikofaktor for skader på endene og underarmene. 30 Slå plener og å snørydding, der en plenklipper og en snøskuffe henholdsvis må skyves av en bruker, innbefatter tunge og ensidige arbeidsoppgaver, som kan lede til skader ved gjentagende belastning. En rekke ergonomiske produkter som innbefatter forskjellige typer håndtak rettet mot å oppnå en bedre arbeidsstilling ved utførelse av forskjellige arbeidsoppgaver, er foreslått. 3 GB A, for eksempel, viser hvordan et håndtaksfestet kan anvendes på et koste- eller moppskaft. Håndtaket er festet på skaftet og er utformet slik at

3 2 brukeren kan innta en mer oppreist arbeidsstilling, se figurene 1 og 2 for eksempel. US,16,144 A viser et redskapshåndtak for forskjellige utskiftbare redskaper, slik som for eksempel en skuffe eller en spade. US 6,98,266 B1 omtaler en innretning ifølge den innledende delen av krav 1. Den foreliggende oppfinnelsens formål er å tilveiebringe en innretning for ergonomisk håndtering av et redskap. Oppfinnelsen kan brukes for rengjøring, plenklipping og snørydding, for eksempel. OMTALE AV OPPFINNELSEN 1 Oppfinnelsen vedrører en innretning for ergonomisk håndtering av et redskap slik som en mopp, ifølge krav Innretningen ifølge oppfinnelsen tilbyr brukeren en ergonomisk riktig arbeidsstilling. Støtten mot brukerens kropp betyr at brukeren ikke trenger å bruke hendene sine for å bevege redskapet forover, noe som avlaster både armene og skuldrene. Redskapet kan videre snus, det vil si at skaftet kan roteres, uten at brukeren må bøye håndleddene og uten bruk av stor håndmakt. Den senkede symmetriske stillingen for brukerens armer og skuldre bidrar til en god arbeidsstilling Støtteplaten er festet bevegelig på skaftet på en passende måte. Dette tillater at skaftet kan roteres og vinkles overfor støtteplaten som hviler mot brukerens kropp. Støtteplaten kan også inkorporeres i et belte som bæres av brukeren. Arbeidsstillingen kan forbedres ytterligere ved at håndtaket også innbefatter en festedel som gir håndtaket en avstand fra skaftet. Håndtaket kan videre festes til skaftet slik at håndtaket kan dreies om sin lengdeakse til en nødvendig stiling for brukeren. Håndtaket kan for det samme formålet være bevegelig langs skaftet. Håndtaket kan innbefatte to tverrelementer og to sideelementer. Dette tilbyr brukeren flere forskjellige ergonomiske måter å holde håndtaket på.

4 3 Ergonomien kan videre forbedres ved at skaftet er tilveiebrakt en utvekslingsmekanisme for rotasjonsbevegelser, slik at en liten avbøyning fra brukeren fører til en stor avbøyning av redskapet. Oppfinnelsen vedrører videre et rengjøringsredskap ifølge krav 9. Slikt rengjøringsredskap tilbyr brukeren de foran nevnte ergonomiske fordelene. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE 1 Fig. 1. viser et perspektivriss av innretningen ifølge oppfinnelsen og den øvre enden av et redskapsskaft Fig. 2. viser en alternativ utførelsesform av oppfinnelsen i fig. 1 Fig. 3. illustrerer funksjonen for innretningen i fig. 1 Fig. 4. viser et redskapsskaft med en utvekslingsmekanisme Fig.. demonstrere den ergonomiske virkningen av oppfinnelsen 20 OPPFINNELSENS UTFØRELSESMÅTE(R) Fig. 1 viser en øvre ende av et redskapsskaft 1 med en innretning 2 for ergonomisk håndtering av et redskap, ifølge en første utførelsesform av oppfinnelsen. Innretningen 2 innbefatter en støtte 3 og et håndtak 9. Støtten 3 er tilveiebrakt på skaftets 1 øvre ende, for å hvile mot brukerens kropp. Begrepet kropp henviser her til frontpartiet av overkroppen, inkludert mageområdet og toraks. Støtten innbefatter en holder 4 med en åpning, en støtteplate 6 og en polstret pute 7. Skaftets 1 ende er tilformet som en sfærisk kule 8, hvor dennes diameter er større enn skaftets 1 diameter. Holderen 4 innbefatter to sidevegger og en nedre vegg, som har en åpning. Åpningen har en diameter i intervallet mellom skaftets 1 diameter og sen sfæriske kulens 8 diameter. Holderen 4 er laget av et stivt, men noe elastisk materiale, så som for eksempel plast, slik at holderen 4 kan presses over den sfæriske kulen 8 og så holdes fast på skaftet 1 ved hjelp av den sfæriske kulen 8. Åpningen kan være sirkelformet fig. 2) eller noe avlangt (fig. 1), hvor det er viktig for smekklåsingen at åpningens minste dimensjon ligger i området mellom den

5 4 sfæriske kulens 8 diameter og skaftets 1 diameter. De to sideveggene på holderen 4 går fra den nedre veggen med en økende avstand til hverandre, frem til støtteplaten 6. Støtteplaten og holderen med den vegger kan være fremstilt integrert i ett stykke. Den polstrede puten 7 dekker hele den overflaten på støtteplaten 6 som er fjern fra holderen. Støtten 3 er derfor festet til skaftet ved hjelp av et kule- og kuleskålledd. Støtten 3 er ved dette bevegelig i flere retninger og justerer seg i vinkel overfor brukerens kropp. 1 Et håndtak 9 plassert hovedsakelig på tvers, er tilveiebrakt i en kort avstand langs skaftet, i retningen bort fra brukeren. Håndtaket innbefatter et tverrelement, der en festedel 11 er tilveiebrakt hovedsakelig på midten av tverrelementet. Festedelens 11 lengde betyr at tverrelementet har en avstand fra redskapsskaftet 2 i en retning rettvinklet på skaftet, slik at det tilveiebringer en god ergonomisk arbeidsstilling. Håndtakets 9 tverrelement kan videre være bøyd på to punkter 12, 12, slik at tverrelementet på hver side av skaftet 1 er vinklet mot brukeren. Tverrelementets midtparti, mellom punktene der tverrelementet er bøyd 12, 12, står rettvinklet på skaftet Støtteplaten kan i stedet inkorporeres i et belte som bæres av brukeren. Den sfærsike kulen 8 på skaftet er da festet på beltet på en tilsvarende måte som den ovenfor. Beltet innbefatter da én del av et kule og kuleskålledd, der den sfæriske kulen danner den andre delen Fig. 2 viser en alternativ utførelsesform av håndtaket og festet for støtten. Her er det tilveiebrakt et dobbelt håndtak 13 som går rundt skaftet 1. Det doble håndtaket 13 innbefatter derved to parallelle tverrelementer 14, 1, som er plassert på begge sider av skaftet 1 og med en rett vinkel på sistnevnte. Det første tverrelementet 14 er plassert mellom brukeren og skaftet 1, mens det andre tverrelementet 1 er plassert på den andre siden av skaftet 1, slik det er sett fra brukeren. De to tverrelementene 14, 1 er forbundet med hverandre på begge sider av skaftet 1 ved hjelp av sideelementer 16. De to tverrelementene 14, 1 er også festet sammen ved en toveis festedel 17 som er montert på skaftet og brukes til å feste det doble håndtaket 13 til skaftet. Festedelen 17 bevirker at tverrelementene 14, 1 er plassert med en avstand fra skaftet i en retning rettvinklet på skaftet. Denne alternative utførelsesformen av håndtaket tilbyr brukere flere muligheter når han eller hun skal velge hvor hendene skal passeres under arbeidet. Det doble håndtaket 13 kan vøre fremstilt i ett stykke,

6 men det kan likevel være satt sammen av separat fremstilte og deretter sammensatte deler 14, 1, 16, 17. I denne utførelsesformen er festet av støtten 3 forskjellig fra det i fig. 1 ved at kule og kuleskålleddet er borte. Støtten er i stedet satt fast på skaftet. Det er likevel mulig å kombinere de to utførelsesformene av håndtaket 9, 13 og de forskjellige fremgangsmåtene for å feste støtten til skafte på en hvilken som helst måte. I den alternative utførelsesformen er det også mulig å utforme støtten slik at skaftet er festet til et belte båret av brukeren. Det kan enten brukes et kule og kuleskålledd slik det er beskrevet ovenfor, eller det kan festes et skaft til beltet ved hjelp av en fleksibel gummiholder. Begge fremgangsmåtene for feste tilveiebringer et bevegelig feste for skaftet til brukerens belte Håndtaket 9, 13 kan festes til skaftet 1 for redskapet, for eksempel ved at festedelene 11, 17 innbefatter en åpning 18, slik at festedelene 11, 17 kan smettes over skaftet 1. En festeskrue som går gjennom et gjenget hull i festedelen kan da fiksere festedelens posisjon i lengderetningen langs skaftet ved å trekke til skruen mot skaftet. Alternativt kan åpningen i festedelene være reduserte på én eller annen måte, for eksempel ved en skrue eller bolt, slik at festedelen klemmer rundt skaftet. Dette tillater at håndtakenes 9, 13 posisjon kan justeres for passe til forskjellige brukere. Håndtakene kan også utgjøre en integrert del av redskapsskaftet Det er også mulig å utforme håndtakets 9, 13 feste slik at håndtaket kan vinkles til en posisjon som er parallell, eller hovedsakelig parallell med skaftet. Brukeren er derved i stand til å dreie håndtaket 9, 13, hvis det er ønsket, og kan velge å arbeide uten sistnevnte. Festet av håndtaket 9, 13 kan videre utformes slik at håndtaket kan roteres om en akse i rett vinkel på skaftet, det vil si langs en akse som er parallell med skaftets lengderetning. Dett tilbyr brukeren ytterligere muligheter ved å innta en komfortabel arbeidsstilling. 3 Fig. 3 viser håndteringen av et redskap 19 ved bruk av innretningen for ergonomisk håndtering 2 ifølge den første utførelsesformen. Fig. 3 viser også redskapet 19, i dette tilfellet en mopp, med tilhørende skaft 1 i sin helhet. Brukeren holder med hendene sine begge ender av tverrelementet, mens han eller hun lar støtten 3 hvile mot kroppen sin. Moppen drevet hovedsakelig ved at brukeren beveger seg fremover slik at kroppen utøver et trykk mot støtten 3 og

7 6 dermed mot moppskaftet. Brukeren styrer moppen sideveis med hendene sine, som holder fast i tverrelementene på håndtaket 9. Moppen dreies rundt aksen 20 loddrett på gulvet ved å dreie moppskaftet 1. Brukeren kan enkelt snu moppen ved hjelp av tverrelementet, som derved tilveiebringer en hevarmeffekt. Innretningen for ergonomisk håndtering med det doble håndtaket 13 som vist i fig. 2, tilveiebringer flere forskjellige ergonomiske arbeidsstillinger. Avhengig av den ønskede stillingen, kan brukeren velge fritt mellom å holde i det første tverrelementet 14, det andre tverrelementet 1, eller sideelementet 16. Brukeren kan også holde i sideelementet 16 på den ene siden med den ene hånden, og det i andre tverrelementet 1 med den andre hånden Fig. 4 viser en alternativ utførelsesform av moppskaftet. En utvekslingsmekanisme 21 er tilveiebrakt med det ergonomiske formålet å tillate en liten avbøyning fra brukeren å frembringe en stor rotasjon av mopphodet. Moppskaftet er her delt to aksialt konsentriske seksjoner, en første seksjon 22 som strekker seg fra utvekslingsmekanismen 21 til brukeren, og en andre seksjon 23 som strekker seg fra utvekslingsmekanismen 21 til moppen 19. Fig. 4 viser et skissediagram av utvekslingsmekanismen. I utvekslingsmekanismen er en giraksling 24 plassert parallelt med skaftet 22, 23. På girakslingen 24 er det plassert et større girhjul 2 og et mindre girhjul 26 med en aksial avstand fra hverandre. Det minste girhjulet 26 på skaftet er i inngrep med et første girhjul 27 på den første seksjonen 22 av skaftet. Det største girhjulet 2 på skaftet er i inngrep med et andre girhjul 28 på den andre seksjonen 23 av skaftet. Det første girhjulet 27 på skaftseksjonen 22 er større enn det andre girhjulet 28 på skaftseksjonen 23. I utførelsesformen vist i fig. 4 har girhjulet 27 på den første seksjonen 22 på moppskaftet den samme størrelsen som det største girhjulet 2 på girakslingen 24, og girhjulet 28 på den andre seksjonen 23 av moppskaftet har den samme størrelsen som det minste girhjulet 26 på girakslingen 24. De store girhjulene 2, 27 har en diameter som er omtrent tre ganger større enn de små girhjulene 26, 28. En rotasjonsbevegelse av den første seksjonen 22 av moppskaftet vil dermed forårsake en rotasjon av girakslingen 24 som er omtrent tre ganger større. Girakslingens 24 rotasjon vil i sin tur forårsake en omtrent tre ganger større rotasjon av den andre seksjonen 23 av moppskaftet. Utvekslingen foregår derfor i to trinn. Følgelig vil en avbøyning som er initiert av brukeren via håndtaket 9, 13, forårsake en rotasjon av mopphodet 19 som er omtrent ni

8 7 ganger større. Brukeren trenger derfor bare dreie den første seksjonen 22 av moppskaftet omtrent for å frembringe en rotasjon på omtrent 90 på mopphodet 19. De deltakende girhjulenes størrelse kan velges vilkårlig for å oppnå den ønskede utvekslingen i overføringen. Fig. viser fire elektromyogrammer som illustrerer virkningen av oppfinnelsen. 1 Aktivitetene i trapesmusklene på høyre og venstre side måles ved elektromyografi (EMG) på en person som bruker innretningen i fig. 1 (elektromyogrammet på venstre side) og en mopp med vanlig rett skaft (elektromyogrammet på høyre side). Den gjennomsnittlige spenningen målt i trapesmuskelen ved bruk av det vanlige moppskaftet var 1,8 μv på venstre side og 3,7 μv på høyre side. Når innretningen ifølge oppfinnelsen for ergonomisk håndtering ble brukt i stedet, falt de gjennomsnittlige spenningene henholdsvis til 0,4 μv og 2,0 μv. Innretningen har derfor en betydelig virkning på muskelanstrengelsene ved mopping.

9 8 Patentkrav 1. Innretning (2) for ergonomisk håndtering av et redskap (19) slik som en mopp, med et langstrakt skaft (1) hvor en første ende på skaftet vender mot brukeren og en andre ende av skaftet vender mot redskapet, hvor innretningen innbefatter et håndtak (9, 13) som hovedsakelig er befinner seg på tvers av skaftet, for brukerens hånd eller hender, hvor håndtaket er plassert mellom skaftets første ende og skaftets andre ende, karakterisert ved at innretningen innbefatter en støtte (3) plassert på skaftets (1) første ende, for å hvile mot brukerens overkropps front, inkludert mageområdet og toraks. 2. Innretning ifølge krav 1, karakterisert ved at støtten (3) innbefatter en støtteplate (6) og er festet bevegelig til skaftet (1) Innretning ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at håndtaket (9, 13) er festet til skaftet med en festedel (11, 17), hvor denne festedelen (11, 17) gir håndtaket (9, 13) en avstand fra skaftet (1) i en retning rettvinklet på skaftet (1) Innretning ifølge ett av kravene 1 til 3, karakterisert ved at håndtakets (9, 13) posisjon på skaftet (1) kan varieres Innretning ifølge ett av kravene 1 til 4, karakterisert ved at håndtaket (13) innbefatter et første tverrelement (14), et andre tverrelement (1) og to sideelementer (16, 16). 6. Innretning ifølge ett av kravene 1 til, karakterisert ved at skaftet (1) innbefatter en utvekslingsmekanisme (21) slik at en liten dreiebevegelse på skaftets (1) første ende fører til en dreiebevegelse på skaftets andre ende, som er større enn dreiebevegelsen på skaftets første ende. 7. Innretning ifølge krav 6, karakterisert ved at skaftet er delt i to deler og at utvekslingsmekanismen (21) innbefatter en giraksling (24) som går parallelt med begge skaftets deler (22, 23), hvor overføringens utveksling tilveiebringes ved et antall girhjul (2, 26, 27, 28) på deler (22, 23) av skaftet og på girakslingen (23).

10 9 8. Innretning ifølge krav 1, karakterisert ved at støtten (3) er tilformet av skaftets ende som samvirker med en holder i et belte båret av brukeren. 9. Rengjøringsredskap som innbefatter en mopp (19) og et langstrakt skaft (1) hvor en første ende på skaftet vender mot brukeren og en andre ende av skaftet vender mot moppen, hvor skaftet innbefatter et håndtak (9, 13) som hovedsakelig befinner seg på tvers av skaftet, for brukerens hånd eller hender, og hvor håndtaket er plassert mellom skaftets første ende og skaftets andre ende, karakterisert ved at skaftet (1) innbefatter en støtte (3) plassert på den første enden, for å hvile mot brukerens overkropps front, inkludert mageområdet og toraks.

11 1

12 2

13 3

14 4

15

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2268 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 27/28 (06.01) A41D 1/06 (06.01) A41D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 269179 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. F21S 8/02 (06.01) F21V 17/16 (06.01) F21V 21/04 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer