(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , US, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Nylok Corporation, 1260 Hallmark Drive, Macomb,Michigan 48042, US-USA (72) Oppfinner Sessa, Eugene, South River Road, Harrison Township, MI 4804, US-USA (74) Fullmektig Curo AS, Industriveien 3, 7080 HEIMDAL, Norge (4) Benevnelse Festeanordning (6) Anførte publikasjoner EP-A DE-A DE-A FR-A

2 1 Beskrivelse BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN [0001] Den foreliggende oppfinnelsen relaterer generelt til en festeanordning. Mer spesielt relaterer oppfinnelsen til montasjer som har en komponent med en boring eller åpning hvor en andre komponent som har en aksel i form av en pinnebolt, nagle eller skrue, blir satt inn og blir holdt og innrettet ved hjelp av et unikt retensjonselement. [0002] Det har vært godt kjent i faget at å bruke et retensjonselement i kombinasjon med en krage eller bøssing og en bolt eller en annen aksellignende komponent for å opprettholde de to 1 komponentene i montert forhold under lagring, forsendelse og/eller andre monteringsoperasjoner før endelig fullføring. Eksempler på slik kjent teknikk er vist amerikanske patent nr. US-A og US-A Slike retensjonsanordninger kan imidlertid forskyve akselen til den innsatte komponenten eller er på annen måte dårlig egnet til å opprettholde den innsatte komponenten i konsentrisk innretting til den ytre komponenten. Et retensjonselement som har denne ekstra innrettingsevnen er fordelaktig i bruk i automatiske montasjeprosesser hvor det er nødvendig å plassere den innsatte komponenten under forskjellige monteringsoperasjoner. [0003] Fransk patentpublikasjon nr. FR-A angår en festeanordning som omfatter en skrue med en stang som har en gjenget fri endedel og minst én ring montert på stangen. Anordningen inkluderer minst ett stoppelement plassert mellom stangen og ringen som kan stoppe relativ bevegelse av ringen i forhold til stangen. 2 [0004] Tysk patentpublikasjon nr. DE-A offentliggjør en anordning som har en skrue, for å feste en del til en holder, og et holdeelement for å holde skruen fanget. Skrue og element sitter på eller i en hylse. Hylsen er satt inn i delen før denne blir festet til holderen. Holderelementet omfatter en ringskive som er laget av et elastisk materiale som klemmer skruegjengen med sin indre diameter. Diameteren av den utvendige skiven er dimensjonert slik at den kan bli skjøvet over en innsnevring innvendig i hylsen for å kople inn på en krave mellom innsnevringen og den normale diameteren til hylsen. [000] Europeisk patentspesifikasjon nr. EP-A beskriver en posisjoneringsanordning og støtte som omfatter en boss med et hull og en rekke langsgående ribber plassert med jevn avstand rundt innsiden av hullet og parallelt til den langsgående aksen. Ribbene er laget av et mykere materiale enn bolten, og de indre kantene ligger på en sirkel med en diameter som er mindre enn den utvendige diameteren av boltens gjenge. På enden av hullet virker en

3 2 deformerbar krave som en midlertidig stopp for bolten. Ribbene har et trekantet tverrsnitt, og deres størrelse og antall avhenger av hardheten til materialet som brukes til å lage dem. SAMMENDRAG AV OPPFINNELSEN [0006] I henhold til et aspekt av den foreliggende oppfinnelsen blir det framskaffet en framgangsmåte for framstilling av en festeanordning som spesifisert i krav 1. [0007] I henhold til et annet aspekt av den foreliggende oppfinnelsen blir det skaffet en framgangsmåte for merking av en festeanordning som spesifisert i krav 3. [0008] Den foreliggende oppfinnelsen er rettet mot en festeanordning som inkluderer et 1 retensjons- og innrettingselement brukt sammen med en første komponent som har en sylindervegg som definerer en boring, og en andre komponent som har en avlang aksel for innsetting inn i boringen til den første komponenten. Retensjons- og innrettningselementet omfatter et mangfold av polymerframspring, som hver har (i) en bunn festet til sylinderveggen av den første komponenten, (ii) en høyde som er tilstrekkelig til at de frie endene av framspringene tilsammen definerer en passasje som skaper en interferenstilpasning med akselen til den andre komponenten, og (iii) en lengde som er tilstrekkelig til å opprettholde akselen av den andre komponenten generelt kolineært med aksen av boringen av den første komponenten. [0009] Oppfinnelsen er også rettet mot en festeanordning som omfatter en første komponent, en andre komponent og et retensjons- og innrettingselement. Den første komponenten er sylindrisk og har en sylindervegg som definerer en boring og en slisse i sylinderveggen og derved 2 tillater dens fleksible sammentrykking eller utvidelse. Den andre komponenten har en aksel for innsetting inn i boringen i den første komponenten. Retensjons- og innrettingselementet omfatter et belegg av polymermateriale på mer enn femti prosent av omkretsen av innsiden av den sylinderveggen, belegget har en tykkelse som er tilstrekkelig til å opprette en interferenstilpasning med akselen av den andre komponenten generelt kolineært med aksen av boringen i den første komponenten. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE [00] De nye funksjonene som er karakteristiske for den foreliggende oppfinnelsen er fremsatt i de vedlagte kravene. Oppfinnelsens foretrukne utføringer, sammen med ytterligere objekter og medfølgende fordeler, vil imidlertid best bli forstått med henvisning til den følgende detaljerte beskrivelse i forbindelse med de vedlagte tegningene hvor:

4 3 Figur 1 er ei oppblåst perspektivskisse av utføringen av oppfinnelsen med deler brukket av for klarhet av illustrasjonen og som også viser apparat som er nyttig i konstruksjonen av utføringen. Figur 1A er ei endeskisse av utføringen illustrert i figur 1; Figur 2 er også ei oppblåst perspektivskisse som viser en annen utføring av oppfinnelsen og apparat som er nyttig i kontruksjonen; og Figur 2A er ei endeskisse av utføringen illustrert i figur 2. DETALJERT BESKRIVELSE AV DE FORETRUKNE UTFØRINGER [0011] Med henvisning til figur 1 og 1A, illustreres en foretrukket utføring av en festeanordning 1 i henhold til oppfinnelsen som har en første komponent, en andre komponent 12 og et retensjons- og innrettingselement i form av tre framspring 14. Den første komponenten vises i denne utføringen som en bøssing som har en sylindervegg 11 som definerer en boring 13. Den andre komponenten vises som en gjenget bolt, selv om en rekke forskjellige strukturer som har en akselstørrelse som tillater innsetting i den første komponenten kan brukes. Framspringet 14 har en bunn 18 godt festet til den innvendige overflaten av vegg 11 og en fri ende. Framspringene 14 har en høyde X slik at de frie endene til framspringene definerer en passasje (avbildet med den stiplede linjen 22) som vil opprette en presstilpasning mellom de to komponentene når montert. På denne måten vil framspringene holde den innsatte komponent 12 inne i den første komponenten under lagring, forsendelse eller annen håndtering eller behandlingsoperasjoner før endelig montering i et ferdig produkt. I tillegg kan minst tre framspring bli brukt som er arrangert rundt omkretsen av vegg 11 og har en lengde som er tilstrekkelig til å opprettholde den innsatte komponent 12 i generelt konsentrisk forhold til den første komponenten. Med andre ord vil akselen av komponent 12 bli opprettholdt i generelt kolineært forhold til aksen til boringen i komponent. [0012] Dette arrangementet av retensjons- og innrettingselementet vil hjelpe til å plassere 2 akselen til komponent 12 på riktig måte for etterfølgende monteringsoperasjoner hvor for eksempel en robotmontør vil bli brukt til å sammenføye eller kople denne montasjen til andre deler eller montasjer av en større fabrikkert artikkel. [0013] I fabrikasjonen av utføringen vist i figur 1 og 1A kan en luftbåren pulverstrøm bli levert til den indre overflaten av veggen 11 ved hjelp av en dyse med tre utslippsporter 32. Pulveret påført via dyse er en partikkelformig termoplastharpiks blandet med et esemiddel slik som det

5 4 beskrevet i amerikansk patent nr. US-A Viktig: Smeltetemperaturen til 1 2 termoplastharpiksen er lavere enn aktiveringstemperaturen til esemidlet. I henhold til den foreliggende oppfinnelsen er veggen 11 forvarmet før pulverpåføringstrinnet til en temperatur over smeltetemperaturen for harpiks, men under aktiveringstemperturen for esemidlet. Som vist i figur 1, er dysen utformet på en måte som tillater den aksiale bevegelsen innen boring 13 når pulverblandingen blir påført. Dette kan bli oppnådd på en rekke måter, for eksempel ved å bruke en kam 34 og kamfølger 36 for å drive dysen langs den aksiale lengden av boringen 13, nødvendig for å definere den riktige lengden av framspringene 14. Når pulverblandingen blir påført på den indre overflaten av den forvarmede vegg 11, smelter den og kleber til veggoverflaten. Deretter, og etter at dysen er blitt trukket tilbake fra boring 13, blir komponenten oppvarmet videre for å heve temperaturen til den smeltede pulverblandingen over aktiveringstemperaturen til esemidlet. Dette forårsaker at det skjer en skummeeffekt og hever framspringene til den ønskede høyden X som er nødvendig for å opprette en presstilpasning mellom de to komponentene til vedkommende montasje. Denne sekvensen av behandlingstrinn tillater at dysen lett kan settes inn og trekkes tilbake fra boring 13 mens det fremdeles oppnås en betydelig høyde for framspringene 14. De tre framspringene i den illustrerte utføringen er plassert på steder med lik avstand fra hverandre rundt omkretsen av den innvendige overflaten av vegg 11, men andre antall og arrangementer kan være nyttige med andre komponentdesign. [0014] Figur 2 og 2A illustrerer en annen utføring av oppfinnelsen. I denne utføringen er den første komponenten i form av en bøssing 40 som har en sylindervegg 41 og retensjons- og innrettingselementet er i form av et utvidet belegg 44 påført på den innvendige overflaten av vegg 41. Bøssingen 40 har også en slisse 43 som strekker seg fra én ende til den andre, og derved danner en delt bøssing som lett kan bli sammentrykket for å lette innsettingen i en mottakende åpning. Belegget 44 er laget av den samme polymerharpiks- og esemiddelblandingen som beskrevet tidligere, og har en tykkelse Y som igjen er nødvendig for å danne en passasje 46 til å motta en andre komponent 42 i presstilpasningsrelasjon. I tillegg, siden bøssingen 40 er delt, er dimensjonstoleransene mellom de to komponentene og belegget ikke av en så kritisk betydning som de ellers ville ha vært. [001] Belegget 44 er dannet ved å bruke en dyse 0 som stort sett opererer på samme måte som dyse, bortsett fra at en kontinuerlig ringformet port 2 brukes til å påføre pulverblandingen på den innvendige overflaten av veggen 41.

6 [0016] Det vil bli forstått av de med ferdigheter i faget at forskjellige endringer og modifikasjoner kan bli foretatt på de illustrerte utføringene uten at det avviker fra omfanget av den foreliggende oppfinnelsen. Alle slike modifikasjoner og endringer er beregnet til å bli dekket av de vedlagte kravene. [0017] Oppfinnelsen er ikke begrenset til utføringen(e) beskrevet her, men kan bli endret eller modifisert uten at det avviker fra omfanget av den foreliggende oppfinnelsen.

7 6 Patentkrav 1 1. Framgangsmåte for framstilling av en festeanordning som inkluderer å skaffe en første komponent () som har en sylindervegg (11) som definerer en boring (13) og en andre komponent (12) som har en avlang aksel for innsetting i boringen (13) av den første komponenten (), påføre et mangfold av avlange polymerframspring (14) på den innvendige overflaten av sylinderveggen (11), og sette inn akselen til den andre komponenten (12) i boringen (13) til den første komponenten (), hvert framspring (14) har en bunn (18) som kleber til den innvendige overflaten av sylinderveggen (11), en høyde som er tilstrekkelig slik at til sammen definerer de frie endene () av framspringene (14) en passasje (22) som skaper en interferenstilpasning med akselen til den andre komponenten (12), og en aksial lengde som er tilstrekkelig til å opprettholde akselen av den andre komponenten (12) generelt kolineært med aksen av boringen (13) av den første komponenten (), karakterisert ved at framspringene (14) er påført på den innvendige overflaten av sylinderveggen (11) ved å forvarme sylinderveggen til en temperatur over smeltetemperaturen til en harpiks som skal bli påført på sylinderveggen (11), deretter rette en luftbåren harpikspulverstrøm som inkluderer en elastomerharpiks og et esemiddel mot den innvendige overflaten av sylinderveggen (11) ved bruk av en dyse () som er blitt aksialt satt inn i boringen (13), fjerne dysen () fra boringen (13), og videre oppvarme den sylindriske veggen (11) for å heve temperaturen til veggen til over aktiveringstemperturen for esemidlet. 2. Framgangsmåte ifølge krav 1 hvor den første komponenten () omfatter en sylinder med en langsgående slisse (43) som strekker seg fra én ende til den andre. 3. Framgangsmåte for framstilling av en festeanordning som omfatter: skaffe en første sylinderkomponent (40) som har en sylindervegg (41) som definerer en boring (46) og en slisse (43) i sylinderveggen (41) og derved tillate fleksibel sammentrykking eller utvidelse av sylinderkomponenten; 2 skaffe en andre komponent (42) som har en aksel for innsetting i boringen (13) til den første komponenten (40); skaffe et retensjons- og innrettingselement (14) som omfatter et belegg av polymermateriale på over femti prosent av den innvendige overflaten av sylinderveggen (41), belegget har en tykkelse som er tilstrekkelig til å opprette en interferenstilpasning med akselen til den andre komponenten (42) og en aksial lengde som er tilstrekkelig til å opprettholde akselen av den andre komponenten (42) generelt kolineær med aksen til boringen til den første komponenten (40); og å sette inn

8 7 akselen av den andre komponenten (42) i boringen (13) av den første komponenten () karakterisert ved at belegget av polymermateriale blir påført på den innvendige overflaten av sylinderveggen (11) ved å forvarme sylinderveggen til en temperatur over smeltetemperaturen for en harpiks som skal påføres sylinderveggen (11), deretter rette en luftbåren harpikspulverstrøm som inkluderer en elastomerharpiks og et esemiddel til den innvendige overflaten av sylinderveggen (11) ved bruk av en dyse () som er blitt aksialt innsatt i boringen (13), fjerne dysen () fra boringen (13), og videre oppvarme sylinderveggen (11) for å heve temperaturen av veggen til over aktiveringstemperaturen for esemidlet.

9

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344995 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 (2012.01) G06F 21/00 (2013.01) G07F 7/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2439969 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127198 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) H04L 9/32 (06.01) H04L 12/6 (06.01) H04W 12/04 (09.01) H04W 12/06 (09.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2126678 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229039 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 9/4 (06.01) G06F 9/ (06.01) G06F 9/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.0.14 (80) Dato for

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1314 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F04D 13/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1314 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.03.01 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.03.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170316 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/7 (06.01) A23L 1/ (06.01) A23L 1/2 (06.01) A23L 1/4 (06.01) A61K 31/7072 (06.01) A61P 2/28 (06.01) Patentstyret

Detaljer

Eksempel på patentsøknad

Eksempel på patentsøknad GENERELLE BESTEMMELSER En patentsøknad skal inngis skriftlig til Patentstyret (styret for det industrielle rettsvern) som er patentmyndighet i Norge. Søknaden skal være avfattet på norsk. Patentstyret

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by:

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by: Manufactured by: Kongebakken 9 2765 Smørum Denmark Phone: +45 3917 7101 Fax: +45 3927 7900 E-mail: mail@phonicear.com Din forhandler: NO bruksanvisning 2008 Phonic Ear A/S besøk også www.phonicear.com

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2199379 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C11D 7/26 (06.01) C11D 3/00 (06.01) C11D 3/ (06.01) C11D 3/ (06.01) C11D 3/43 (06.01) C11D 7/32 (06.01) C11D

Detaljer

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Les igjennom og sett deg inn i manualen før grillen tas i bruk. Før grillen tas i bruk

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238680 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 21/6 (06.01) A61K 31/4704 (06.01) A61P 1/00 (06.01) A61P 11/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning S 004 / S 004 P / S 004 Monteringsanvisning A S 004 / S 004 P 6 Montering til høyre 66 8 2 0 6 4 9 4 2 B 8 62 2 6 22 S 004 / S 004 P Montering til venstre 64 64 6 6 8 6 66 9 2 2 A S 004 2 Montering til

Detaljer

Bygging av BMX- bane

Bygging av BMX- bane Innleding I dette dokumentet har vi beskrevet en del elementer som man bør forholde seg til ved bygging av en BMX- bane. Det antas at leseren har litt kjennskap til BMX- sporten før dette leses i det at

Detaljer

DOBBEL KASETTETNING 225

DOBBEL KASETTETNING 225 IS0 9001 CERTIFIED CHESTERTON AVDELING FOR VÆSKETETNING INSTALLERINGSINSTRUKSJONER DOBBEL KASETTETNING 225 INSTALLERING AV TETNINGEN Klargjøring Bestem om pumpen er i god stand. A. Sjekk aksel eller hylse.

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer