(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01) F02M /02 (06.01) F02M 69/46 (06.01) F16L 9/19 (06.01) F16L 39/00 (06.01) F16L 41/02 (06.01) F02M 63/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR (73) Innehaver Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG, Falckensteiner Strasse 2, 2419 Kiel, DE- Tyskland (72) Oppfinner Bleyer, Benjamin, Liliencronstraße A, 2419 Kiel, DE-Tyskland Rebelein, Werner, Friedrichsorter Str. 12, 2419 Kiel, DE-Tyskland Uslu, Fuat, Rohrsängerweg 0, Kiel, DE-Tyskland Janzen, Jan, Lütt Steenbusch, 2414 Kiel, DE-Tyskland Bakindi, Bilal, c/o Caterpillar Motoren GmbH & Co. KGFalckensteiner Strasse 2, 2419 Kiel, DE-Tyskland (74) Fullmektig Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 817 BERGEN, Norge (4) Benevnelse Et tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement (6) Anførte publikasjoner EP-A EP-A EP-A US-A US-A

2 1 Beskrivelse Teknisk område [0001] Den foreliggende oppfinnelsen refererer vanligvis til et tovegget drivstofftilførselslinjeelement konfigurert for å bli brukt i et drivstoff-tilførselssystem til en forbrenningsmotor. Spesielt refererer den foreliggende oppfinnelsen til et tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement konfigurert for å bli brukt i et drivstoff-tilførselssystem som er konfigurert og utformet for å levere gass drivstoff og/eller flytende brensel. [0002] Videre den foreliggende oppfinnelsen refererer til en metode for produksjon av et tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement av typen nevnt ovenfor Bakgrunn [0003] Drivstoff-systemer som er spesielt brukt i gass eller kombinasjonsdrivstoffmotorer må kanskje være spesielt utviklet på grunn av sikkerhetshensyn. For eksempel tovegg eller fler-vegg konfigurasjoner må bli brukt på alle gassledende komponenter som for eksempel linjer/rør eller tilkoblingselementer for å bli brukt i gass eller kombinasjonsdrivstoffmotorer. Slike tovegget drivstoff-rørelementer eller drivstoff-tilførselslinjeelementer kan bli brukt på skip eller fartøy hvor gass eller kombinasjonsdrivstoffmotorer kan bli operert. Det samme gjelder gass eller kombinasjonsdrivstoffmotorer som brukes til å generere elektrisk kraft. [0004] Tovegget konfigurasjoner av drivstoff-tilførselslinjeelementene kan henholdsvis bli brukt for å forhindre lekkasje av gass i atmosfæren i tilfelle skade av et indre rør som drivstoff-tilførselsrør og drivstoff-tilførselslinjeelementer. Tovegget drivstoff-tilførselsrør kan bli konfigurert slik at drivstoff kan bli transportert fra et første sted til et andre sted lokalisert i en avstand til første stedet inne i et indre rør omgitt av et ytre rør.

3 2 [000] I tillegg kan et drivstoff-tilførselslinjeelement bli konfigurert slik at drivstoff kan bli ført fra et første sted til et andre sted og ved at minst et tredje sted C er forskjellig fra det første og de andre stedene A og B. Alle nødvendige indre rørdeler til et slikt linjeelement kan være omgitt av ytre rørdeler som vanligvis danner et ytre skall. [0006] For drivstoffdistribusjon fra en felles tilførselslinje til individuelle drivstoffinnløp, f.eks. som spesielt inkluderer gass innløpsventiler anordnet med sylinderlokk, kan det være nødvendig med et T-formet tilkoblingsselement. Inntil nå, har T-formet tilkoblingselementer blitt tilveiebringet som sveiset samlinger som omfatter et mangfold av komponenter. Følgelig kan en høy grad av produksjonspresisjon være nødvendig. Mangfoldigheten av sveiset sømmer kan forårsake et høyt feil-potensiale. Overvåkings- og kontrolleringsinnsatsen kan være høy under produksjon og operasjon av slike tilførselslinjer. 1 [0007] JP A viser en eksosrørstruktur som omfatter et indre rør som inkluderer kuledeler fremspringende utvendig fra det indre røret dannet av et varmt motstandsmetall og et ytre rør dannet av et støpejern kontaktet på innsiden av kuledelene for å forbedre det indre styrkeprøvetrykket av det indre røret som vist. 2 [0008] WO 99/3794 A1 refererer til et fler-rør som omfatter minst to indre rør som ligger mot hverandre med et vegg-stykke. Det indre røret er innkapslet av minst en del av lengden til et ytre rør. På grunn av slik en fler-del konstruksjon, ble en mye større mekanisk styrke oppnådd og samtidig ble bøyeligheten øket. Fler-røret i WO 99/3794 A1 samt eksosrør strukturen i JP A1 kan ikke brukes som deler i et tovegget drivstoff-tilførselssystem. 30 [0009] U.S. 02/ A1 refererer til en tovegget drivstoffbane som omfatter en plast-drivstoffkanal og en gasskanal som minst delvis omgir plast-drivstoffkanalen. Gasskanalen er også laget av plast. Grunnen for å tilveiebringe den ytre gasskanalen er at de indre plast drivstoffbanene er porøse og følgelig tillater røyk eller damp fra det flytende drivstoff å gå gjennom og ut i miljøet.

4 3 [00] U.S. 06/ A1 refererer også til et linjesystem for fluider som består av flyktige komponentene. Som vist i en av tegningene, er en indre fluidlinje omgitt av en linjevegg. Støtte-nett er tilveiebringet for å skille to spylekamre dannet mellom den ytre veggen og den indre fluidlinjen. Der minst den indre drivstofflinjen er laget av plast. Grunnen for å tilveiebringe den ytre linjeveggen er det samme som i US 02/ Igjen på grunn av plastprofilen til den indre fluidlinjen blir fluider ført deri og de som har flyktige komponenter kan produsere drivstoff-fordampingsutslipp til miljøet. På grunn av yttervegglinjen kan slike drivstoff-fordampingsutslipp bli redusert uten at lagdelte fler-plastrør må bli brukt i henhold til forutgående teknikk. Problemet som blir løst av de tovegget drivstofflinjesystemer som nevnt i US 02/ A1 og US 06/ A1 oppstår ikke hvis den indre fluidlinjen ikke er laget av plast. 1 [0011] Den foreliggende oppfinnelsen vedrører, i det minste delvis, å forbedre eller overvinne en eller flere aspekter av tidligere teknikk. Sammendrag 2 30 [0012] I ett aspekt refererer den foreliggende oppfinnelsen til et tovegget drivstofftilførselslinjeelement konfigurert for å bli brukt i et drivstofftilførselssystem. Det tovegget drivstoff-tilførselslinjeelementet er tilveiebringet med en første endeflate og en andre endeflate. Det tovegget drivstoff-tilførselslinjeelementet omfatter et indre linjeelement, et ytre linjeelement og en koblingsstruktur konfigurert til å anordne fast det ytre linjeelementet rundt det indre linjeelementet slik at et hulrom blir åpnet på de to endeflatene av det tovegget drivstoff-tilførselslinjeelementet som er tilveiebringet mellom det indre linjeelementet og det ytre linjeelementet. Det indre linjeelementet, det ytre linjeelementet og koblingsstrukturen er helstøpt fra minst ett av materialene i gruppen som omfatter ikke-legert støpt stål, legert støpt stål, støpejern, grått støpejern, duktil støpejern som f.eks. EN-GJS og et støpejern med tilsetning. Begrepet "helstøpt" betyr støpt i ett stykke. [0013] l et annet aspekt refererer den foreliggende oppfinnelsen til en metode for

5 4 1 produksjon av et tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement. Metoden omfatter trinnet for å tilveiebringe en indre kjerne som definerer en overflate av et indre linjeelement. Videre omfatter metoden trinnet som forsyner en mellomliggende kjerne som definerer en ytre overflate av det indre linjeelementet og en indre overflate av et ytre linjeelement. Videre omfatter metoden trinnene som forsyner en form som definerer den ytre overflaten av det ytre linjeelementet, anordne den indre kjernen og den mellomliggende kjernen i formen, og fylle alle åpninger definert av den indre kjernen, mellomliggende kjernen og formen med minst ett av materialene i gruppen som omfatter ikke-legert støpt stål, legert støpt stål, støpejern, grått støpejern, duktil støpejern som f.eks. EN-GJS og et støpejern med tilsetning. Tilslutt, omfatter metoden trinnene for avkjøling av støpematerialet og fjerning av den indre kjernen, den mellomliggende kjernen og formen. Den mellomliggende kjernen eller formen eller den mellomliggende kjernen og formen er konfigurert slik at en koblingsstruktur er tilveiebringet mellom det indre linjeelementet og det ytre linjeelementet, der koblingsstrukturen blir konfigurert for å anordne fast det ytre linjeelementet rundt det indre linjeelementet slik at et hulrom åpnes ut ved minst ett av en første endeflate og en andre endeflate til drivstoff-tilførselslinjeelementet. [0014] Andre egenskaper og aspekter ved denne fremleggelsen vil bli tydelig fra den følgende beskrivelsen og de tilhørende tegningene. [001] Andre egenskaper og aspekter ved denne fremleggelsen vil bli tydelig fra den følgende beskrivelsen og de tilhørende tegningene. 2 Kort beskrivelse av tegningene 30 [0016] Fig. 1 viser et loddrett tverrsnitts-perspektivvisning av en T-formet tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement i henhold til et utførelseseksempel av den foreliggende oppfinnelsen; [0017] Fig. 2 viser et perspektivvisning av utførelseseksempelet til et tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement i Fig. 1;

6 [0018] Fig. 3 viser en annen vertikal tverrsnitts-perspektivvisning av drivstofftilførselslinjeelementet i Fig. 1 og 2; [0019] Fig. 4 viser en tverrsnitts-visning av en del av en felles bane og en del av et sylinderlokk av en forbrenningsmotor med n integrert drivstoff-tilførselslinjeelement i henhold til den foreliggende oppfinnelsen; [00] Fig. viser en del av et drivstoff-tilførselslinjesystem som inkluderer to tovegget drivstoff-tilførselslinjeelementer i henhold til den foreliggende oppfinnelsen; [0021] Fig. 6 viser en tverrsnitts-visning av drivstoff-tilførselslinjesystemet i Fig.. 1 [0022] Fig. 7 viser en mellomliggende kjerne for produksjon av et tovegget drivstofftilførselslinjeelement i henhold til den foreliggende oppfinnelsen; [0023] Fig. 8 viser en indre kjerne for produksjon av et tovegget drivstofftilførselslinjeelement i henhold til den foreliggende oppfinnelsen; og [0024] Fig. 9 viser en illustrert visning av en form for produksjon av et tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement, en indre kjerne som vist i Fig. 8 og en mellomliggende kjerne som vist i figur 7 som blir ført inn i formen Kort beskrivelse av tegningene [002] Referere til figurene 1 til 3, et første utførelseseksempel av et tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement i henhold til den foreliggende oppfinnelsen. Tovegget drivstoff-tilførselslinjeelementet kan omfatte et indre linjeelement og et ytre linjeelement 40. En koblingsstruktur 70 kan tilkoble det indre linjeelementet og det ytre linjeelementet slik at det indre linjeelementet er anordnet fast innenfor det ytre linjeelementet 40 og et mellomliggende hulrom 0 er definert mellom det indre linjeelementet og det ytre linjeelementet 40.

7 6 [0026] Det tovegget drivstoff-tilførselslinjeelementet kan bli dannet som et enkelt, rett drivstoff-tilførselslinjeelement (vises ikke), eller f.eks. som en T-formet tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement som vist i figurene 1 til 3 osv. Videre, kan også et tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement, i henhold til den foreliggende oppfinnelsen, ha en bue form, en X-form, en L-form, osv. 1 2 [0027] Det T-formet drivstoff-tilførselslinjeelement i figurene 1 til 3 kan bli utstyrt med en første indre linjehulrom 2 og en andre indre linjehulrom 26 tilkoblet til det første indre linjehulrommet 2 og danner en T-formet hulrom 2, 26. Det første indre linjehulrom 2 og det andre indre linjehulrom 26 er definert av en indre overflate 1 av det T-formet indre linjeelementet. Følgelig, den første indre linjehulrommet 2 kan åpnes fra to motsatte sider, nemlig endeflater 27 og 29. Det andre indre linjehulrommet 26 kan åpnes fra en annen endeflate 28. [0028] Det ytre linjeelement 40 omgir det indre linjeelementet som omfatter det mellomliggende hulrommet 0. En indre overflate 4 til det ytre linjeelement 40 og yter flaten til det indre linjeelementet kan definere det mellomliggende hulrommet 0. [0029] Koblingsstrukturen 70 kan omfatte ett eller flere elementer eller koblinger som utvider seg fra en ytterside av det indre elementet til en indre del av det ytre linjeelementet 40. Formen på disse koblingene kan sees spesielt i figurene 1 til 3. I disse utførelseseksempler, i figurene 1 til 3, er koblingene 70 anordnet, f.eks. på nabolaget til endeflater 27, 28 og 29. Endeflate 27 og endeflate 29 er motsatt til hverandre og endeflate 28 utvider seg i en retning som omgir en vinkel på f.eks. ca. 90 til en midtre akse som utvider seg mellom de to flatene 27 og [0030] Som illustrert i Fig. 2, kan endeflaten 27 omfatte en tilkoblingsoverflate 30 konfigurert til å være tilkoblet til en lignende tilkoblingsoverflate av en annen tilhørende tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement. Den andre endeflaten 29 til det tovegget drivstoff-tilførselslinjeelementet kan bli konfigurert identisk eller forskjellig

8 7 fra endeflaten 27. Det samme kan gjelde for den tredje endeflaten 28. [0031] Imidlertid, i disse foreliggende utførelseseksempler som vist i figurene 1 til 3, kan endeflaten 28 bli konfigurert annerledes, spesielt for å inkludere en tilkoblingsflens. Tilkoblingsflensen kan omfatte en eller flere festehull 80 ved hvilke festeskruer 8 kan utvide seg (se f.eks. Fig. ). Ekstra tilkoblingshull 90 kan utvides parallelt med hulrommet 26. Disse tilkoblingshullene 90 kan bli konfigurert for å motta ytterligere festeskruer 9. Tilkoblingsflensen kan for eksempel bli konfigurert til å være tilkoblet til en del av et sylinderlokk 2 til en intern forbrenningsmotor, se f.eks. figurene 4 og 6. 1 [0032] I et annet utførelseseksempel av drivstoff-tilførselslinjeelementet illustrert i f.eks. Fig. 2, kan tilkoblingshullene 90 ikke bli tilveiebringet i avlange porter som vist, men bli tilveiebringet i tilkoblingsflensen. [0033] Alle delene, vist i figurene 1 og 3, til utførelseseksemplene til et tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement kan bli helstøpt, for eksempel fra et materiale valgt fra gruppen som omfatter støpejern, duktil jern som f.eks. EN-GJS Det duktile støpejernet som er designert EN-GJS kan ha spesielle egenskaper som beskrevet i den europeiske normen (EN). Som beskrevet her, kan spesielt dette materialet, også kjent som duktil støpejern, nodulær støpejern, kuleformet grafitt jern og sfærolittisk grafitt støpejern, tilveiebringe en tilstrekkelig gass sikkerhet, styrke og stabilitet for anvendelse av et drivstoff-tilførselslinjeelement [0034] Fig. 4 illustrerer et eksempel på bruk av et tovegget drivstofftilførselslinjeelement som vist i figurene 1 til 3. Her har det tovegget drivstofftilførselslinjeelementet en T-form og danner en del av en felles bane av et tovegget drivstoff-tilførselslinjesystem 0. På begge endeflater 27 og 29 av drivstofftilførselslinjeelementet er det tovegget drivstoff-tilførselslinjeelementer, f.eks. en felles bane-endedel 3 og en felles bane-mellomliggendedel, som er festet via tilkoblingsskruer 1. Tilkoblingsskruene 1 kan utvides inn i tilkoblingshullene 90 som vist i figurene 2 og 3. Tettingselementene 4 kan bli anordnet mellom

9 8 endeflatene 27, 29 av drivstoff-tilførselslinjeelementet og de andre tovegget drivstoff-tilførselslinjeelementene, 3. Den tredje endeflaten 28 til det T-formet tovegget drivstoff-tilførselslinjeelementet kan tilkobles til sylinderlokket 2. 1 [003] Fig. viser et veldig lignende drivstoff-tilførselslinjesystem som Fig. 4 som inkluderer to tovegget drivstoff-tilførselselementer. Her utvides et avløp/overvåkingslinje 0 i parallell til drivstoff-tilførselslinjesystemet 0. Tilkoblingsdeler kobler det mellomliggende hulrommet 0 fra hver tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement til avløp-overvåkingslinjen 0. Dette kan bli sett spesielt i tverrsnitts-visningen i Fig. 6. Avløp/overvåkingslinjen 0 kan omfatte en utkoblingsventil 2. Utkoblingsventilen 2 kan koble eller skille to tilstøtende deler av avløp/overvåkingslinjen 0. Her tilveiebringer hvert drivstoff-tilførselslinjeelement en kobling mellom drivstoff-tilførselslinjesystemet 0 og gassinnløpsventiler 2. Gassinnløpsventilene 2 kan bli konfigurert til å kontrollere mengden av gassholdig drivstoff til å bli ført henholdsvis til en sylinder av en intern forbrenningsmotor som blir operert i en gassoperasjonsmodus. Et erstatningselement 21 kan bli tilveiebringet mellom de to drivstoff-tilførselslinjeelementene for å kompensere for lengdeendringer forårsaket av temperaturendringer. Drivstofftilførselslinjeelementene, erstatningselementet 21 og alle andre deler av drivstofftilførselslinjesystemet 0 kan ha en tovegget konfigurasjon [0036] For produksjon av et slik helstøpt tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement, kan det bli brukt en mellomliggende kjerne som vist i Fig. 7, en indre kjerne som vist i Fig. 8, og en form 140 som er skjematisk illustrert i krav 9. Den mellomliggende kjernen i Fig. 7 kan omfatte en mellomliggende kjernedel 1 og en andre mellomliggende kjernedel 160. Den mellomliggende kjernedel kan bli formet slik at den er identisk med mellomhulrommet 0 mellom det indre linjeelementet og det ytre linjeelementet 40. Den indre kjernen 1 kan omfatte en første indre kjernedel 12 og en andre indre kjernedel 130. Disse indre kjernedelene 12, 130 kan definere det indre hulrommet 1 av drivstoff-linjeelementet. Den ytre formen 140 kan definere den ytre overflaten av det ytre linjeelementet 40.

10 9 Industriell anvendbarhet [0037] Figurene 1-3 og spesielt til figurene 4 til 6, som viser ulike bruksområder for et tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement i henhold til den foreliggende oppfinnelsen, er omtalt nedenfor. 1 [0038] Det tovegget drivstoff-tilførselslinjeelementet i figurene 1-3 kan være en del av en felles bane drivstoff-tilførselslinjesystem 0. Følgelig, som beskrevet ovenfor i mer detalj, kan drivstoff-tilførselslinjeelementet være festet til et sylinderlokk 2 til en forbrenningsmotor som vist i Fig. 4. I drivstoff-tilførselslinjesystemet 0 kan et gassholdig drivstoff bli lagret og distribuert via drivstoff-tilførselslinjeelementet til gassinnløpsventiler 2 som vist i Fig.. Hvis det er noen lekkasje i det indre linjeelementet, kan det gassholdige drivstoffet gå inn i det mellomliggende hulrommet 0 som er definert i det tovegget drivstoff-tilførselslinjeelementet. Det tovegget drivstoff-tilførselslinjeelementet er tilkoblet til de motstående drivstofftilførselslinjeelementene 3, (se Fig. 4) og disse ytterligere drivstofftilførselslinjeelementene 3, er tovegget også og tilkoblet til endeflatene 27, 28 av det tovegget drivstoff-tilførselslinjeelementet slik at det mellomliggende hulrommet 0 er flytende tilkoblet til hulrommet til de tovegget drivstofftilførselslinjeelementene 3,. Følgelig, kan ikke gasslekkasjen ut av det indre linje hulrommet 2 til det tovegget drivstoff-tilførselslinjeelementet gå ut til atmosfæren, men blir i stedet mottatt i det mellomliggende hulrommet 0. Følgelig, kan sikkerheten garanteres [0039] I noen tilfeller, som for eksempel vist i Fig., er de tovegget drivstofftilførselslinjeelementene tilkoblet via tilkoblingsdeler til avløp/overvåkingslinjen 0 og således kan lekkasjedrivstoff bli ført via linjen 0 tilbake til et reservoar (vises ikke). Om nødvendig kan utkoblingsventilen 2 brukes til å tilkoble eller skille ulike deler av linjen 0 for overvåkningsformål eller feildeteksjonsformål. [0040] Figurene 7 til 9, som er omtalt nedenfor, viser et metodeeksempel for produksjon av et tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement. Den indre kjernen 0 er

11 anordnet inne i den mellomliggende kjernen. For dette formålet, kan den mellomliggende kjernen omfatte to separate deler slik at den indre kjernen 1 kan bli plassert i den mellomliggende kjernen og den andre delen av mellomliggende kjernen er deretter plassert på den tilhørende andre mellomliggende kjernedelen. Den mellomliggende kjernen som huser den indre kjernen 1 kan deretter settes i formen 140 i slik en avstand at ønsket tykkelse av det ytre linjeelement 40 blir definert. [0041] Deretter, blir formen 140 som huser den mellomliggende kjernen, og i den mellomliggende kjernen i den indre kjernen 1, fylt med et støpt materiale, for eksempel et materiale som kan nevnes her er f.eks. støpejern osv. 1 [0042] Etterpå, blir hele formen og/eller støpematerialet avkjølt. Tilslutt, blir den indre kjernen 1, den mellomliggende kjernen og formen 140 fjernet. For eksempel vil den indre kjernen 1 og den mellomliggende kjernen bli ødelagt slik at deler av den indre kjernen 1 og/eller den mellomliggende kjernen kan bli trekket ut av det støpte produktet. [0043] Følgelig kan ett et-stykke-støpt tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement bli produsert og senere bli maskinert, om nødvendig. 2 [0044] Et tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement, spesielt et element som beskrevet ovenfor og illustrert i figurene, kan bli brukt i et drivstoff-tilførselssystem konfigurert for å bli brukt f.eks. for å forsyne middels og store størrelser interne forbrenningsmotorer som blir brukt i for eksempel i skip, fartøy eller elektriske kraftverk. 30 [004] Selv om et slikt tovegget linjeelement kan bli spesielt konfigurert for å bli brukt i drivstoff-tilførselssystemer, kan det også være mulig å bruke et slikt tovegget linjeelement i andre systemer der væske eller gassholdige medier skal bli ført fra et sted til et annet sted i et indre linjeelement beskyttet av et ytre linjeelement. Det mellomliggende hulrommet, definert av det ytre linjeelementet som omgir det indre

12 11 linjeelementet, kan bli konfigurert og brukt til å motta lekkasjedrivstoff og/eller avløp og/eller overvåke muligens en lekkasje av drivstoff, f.eks. gass, ut av det indre linjeelementet. [0046] En annen bruk kan omfatte nedkjøling eller oppvarming av et middel som flyter i det indre linjeelementet ved bruk av et medium som flyter i det mellomliggende hulrommet definert av det ytre linjeelementet. 1 [0047] Et tovegget linjeelementet i henhold til den foreliggende oppfinnelsen kan bli utformet som et rett linjeelement, et T-formet linjeelement, et hjørne liknende linjeelement, et kors liknende linjeelement, eller som et bånd liknende elementet. I tillegg kan et tovegget linjeelementet i henhold til den foreliggende oppfinnelsen også bli levert med minst et ekstra ytre linjeelement slik at et fler-vegg tilførselslinjeelement kan bli levert. [0048] Begrepet "linje" som blir brukt her kan erstattes med begrepet "rør". Følgelig kan begge de to begrepene brukes til å navngi et medium føre/distribuere element i henhold til den foreliggende oppfinnelsen. [0049] Selv om de foretrukne utførelsene av denne oppfinnelsen har blitt beskrevet heri, kan forbedringer og endringer bli inkludert uten å avvike fra omfanget til kravene nedenfor. 2

13 12 Patentkrav 1. Et tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement () konfigurert for å bli brukt i et drivstoff-tilførselssystem (0) til en forbrenningsmotor, som omfatter: et indre linjeelement (); et ytre linjeelement (40); og en koblingsstruktur (70) konfigurert for å anordne fast det ytre linjeelementet (40) rundt det indre linjeelementet () slik at et rørformet hulrom (0) er tilført mellom det indre linjeelementet () og det ytre linjeelement (40); karakterisert ved at 1 det indre linjeelementet (), det ytre linjeelementet (40) og koblingsstrukturen (70) er helstøpt fra minst ett av materialene i gruppen som omfatter ikke-legert støpt stål, legert støpt stål, støpejern, grått støpejern, duktil støpejern som f.eks. EN-GJS og et støpejern som inkluderer tilsetning. 2. Det tovegget drivstoff-tilførselslinjeelementet () i henhold til krav 1, som ytterligere omfatter: en første endeflate (27) konfigurert for å bli tilkoblet til et tilstøtende tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement (); minst en andre endeflate (28, 29) anordnet i en avstand til den første tilkoblingsendeflaten (30) og konfigurert til å bli tilkoblet til andre tilstøtende tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement Det tovegget drivstoff-tilførselslinjeelementet i henhold til krav 1 eller 2, der det indre linjeelement () og det ytre linjeelement (40) hver er utformet med minst to linjeåpninger.

14 13 4. Det tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement i henhold til kravene 2 eller 3, der formen til det tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement blir valgte fra gruppen som består av: en rett form, en T-form, en L-form, en hjørne likende form, en X-form form. 1. Det tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement i henhold til enhver av de foregående kravene, der koblingsstrukturen (70) blir formet slik at minst en åpning tilkoblet til det mellomliggende hulrommet (2, 26) er tilveiebringet ved minst en endeflate (27, 28, 29) av drivstoff-tilførselslinjeelementet (). 6. Den tovegget drivstoff-tilførselslinjeelementet i henhold til enhver av de foregående krav, der koblingsstrukturen (70) inkluderer et mangfold av faste koblinger som utvider seg mellom det indre linjeelementet () og det ytre linjeelementet (40), der flyt tverrsnitt definert av det indre linjeelementet () og det ytre linjeelementet (40) blir redusert på grunn av de faste koblingene (70) mindre enn 0 %, spesielt mindre enn 2 %, mer spesielt mindre enn %. 7. En metode for produksjon av et tovegget drivstoff-tilførselslinjeelement (), der metoden omfatter: gitt en indre kjerne (1) som definerer en indre overflate (1) av et indre linjeelement (); 2 gitt en mellomliggende kjerne() som definerer en ytre overflate () av et indre linjeelement () og en indre overflate (4) av et ytre linjeelement (40) som omgir det indre linjeelementet (); gitt en form (140) som definerer den ytre overflaten (46) av ytre linjeelement (40), der den mellomliggende kjernen () og/eller form (140) er konfigurert slik at en koblingsstruktur (70) er definert mellom det indre linjeelementet () og det ytre linjeelementet (40), der koblingsstrukturen (70) blir konfigurert for å anordne fast det ytre linjeelementet (40) rundt det indre linjeelementet () slik at et hulrom (0) åpnes ut på minst ett av en første

15 14 endeflate (27) og en andre endeflate (28, 29) av det tovegget drivstofflinjeelementet (); anordne den indre kjernen (1) og den mellomliggende kjernen () i formen (140); fyller formen (140) med et støpe-materiale valgt fra minst ett av materialene i gruppen som omfatter støpejern, grått støpejern, duktil støpejern som f.eks. EN-GJS og et støpejern som inkluderer tilsetning; kjøle ned støpe-materialet; og fjerne den indre kjernen (1), den mellomliggende kjernen () og formen (140).

16

17

18

19

20

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) F02F 1/24 (06.01) F02M /02 (06.01) F02M 61/14 (06.01) F16L 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2240687 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 3/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 233326 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F01K 17/04 (06.01) F01K 23/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 248467 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer