Verneområdene i Forollhogna Oversikt over saker behandlet etter verneforskriftene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verneområdene i Forollhogna 2013. Oversikt over saker behandlet etter verneforskriftene."

Transkript

1 Verneområdene i Forollhogna Oversikt over saker behandlet etter verneforskriftene. Forollhogna nasjonalpark søknader 2012 (flerige tillatelser) Søker (kommune) Formål Tillatelse til Flerig tillatelse Hjemmel Annet (avslag, rapportering, vilk etc.) 1 Arne Ingvar Nymoen (Tynset) 2 Kjell Schärer (Tynset) 3 Rennebu Øst beitelag v/ke Ola Botnan (Rennebu) 4 Nils Aasen mfl. (Holtålen) 5 Vingelen fjellførerlag Frakt av varer, ved og utstyr til egen seter ved Grønntjønnan Frakt av varer, ved og utstyr til egen seter ved Grønntjønnan Utkjøring av saltsteiner, materialer og utstyr, vedlikehold av bu og av samle og skillekveer. Tillatelse til transport med 4-hjuls terrengmotorsykkel i næringssammenheng (landbruk) langs kjøretrasè fra Evenmovollen til Åsvollen i Ledalen Organisert ferdsel Tillatelse til organisert ferdsel (guidede turer til fots) i nasjonalparken 4 turer pr. 4 turer pr. Inntil 12 turer pr. Antall turer ikke angitt Antall turer ikke angitt , punkt 5.3 c) Tillatelse gjelder fram til 15.april. Krav om kjørebok , punkt 5.3 c) Tillatelse gjelder til 15.april. Krav om kjørebok , punkt 5.3 a) og c) og Nmfl 48. Tillatelse gjelder til 15.april. Transport utføres av Ke Ola Botnan og Ivar Næverdal. Kjørebok innen 1.juni Nmfl. 48 Tillatelsen er knyttet til eiendommene Aasen nordre (gnr. 221/1) og Aasen Søndre (gnr. 221/6) og gjelder for Nils Aasen og Harald Aasen, samt Hans Petter Aasen og Roar Aasen april , punkt 4.5 Tillatelsen gjelder perioden 1.juni 15.april. Årsrapport innen 1.02 hvert, innen 1.06 i AU 3/ AU 4/ AU 7/ AU 8/ AU 12/ / / / / /4776 Side 1 av 16

2 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, Organisert ferdsel Antall turer Tillatelse til organiserte ikke angitt. rideturer i nasjonalparken 6 Bulia hest ved Paul Paulsen og Kari Kvamme (Rennebu) 7 IL Nansen v/elin Krog 8 Nasjonalparkguidene v/esten Skullerud (Tynset) Organisert ferdsel Tillatelse til å sette ut turorienteringsposter i nasjonalparken Organisert ferdsel Tillatelse til å drive organsiert guiding til fots i nasjonalparken Utsetting av 20 tur- O-poster Antall turer ikke angitt NMfl. 48. Tillatelsen gjelder for rideturer med maksimalt 12 hester. Tillatelsen er knyttet til angitt geografisk område i søknad. Rapport om virksomheten sendes styret innen 1.november hvert. Krav om å delta i kurs dersom dette arrangeres Nmfl. 48 Krav om melding hver i forkant av sesongen mht. plassering av poster, slik at korrigeringer kan foretas , punkt 4.5 Tillatelsen gjelder for periodene og til Krav om rapportering innen hvert. NP 20/ NP 29/ NP 49/ / / /7874 Side 2 av 16

3 Forollhogna nasjonalpark søknader 2013 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 2 turer pr , punkt 5.3 a) Tillatelsen gjelder frem til Tillatelse til utkjøring v og c) 15.april saltsteiner og for frakt av ved til lavvo ved Eventjønnloken og Trøombua 1 Bratthøa sauhavnelag 2 Gjera og Busjødalen sauhamnelag 3 Kvikne Østfjell beitelag (Tynset) 4 Budal og Singsås sau- og geitavslag 5 Kristoffer Hyttehaug 6 Soknedal beitelag 7 Ivar Eivind Solberg Tillatelse til utkjøring av saltsteiner og frakt av ved til lavvo på Midthøa Utkjøring av saltsteiner og for reparasjon/utskiftning av saltsteinsautomater Utkjøring av saltsteiner Utkjøring av saltsteiner inn til områdte ved Litjensjøen Utkjøring av saltsteiner, vedlikehold av saltsteinsautomater Utkjøring av saltsteiner i Stavilldalen på begge sider av Stavilla 2 turer pr. 4 turer pr. 1 tur m/2 snøscootere , punkt 5.3 a) og c) AU 1/2013 Tillatelsen gjelder til 15.april. AU 2/ , punkt 5.3 c) Transport utføres innen 15.april , punkt 5.3 c) Transport utføres innen 15.april 1 tur pr , punkt 5.3 c) Transport utføres innen 15.april Ikke angitt , punkt 5.3 c) Det skal føres kjørebok i regi av beitelaget. Transport utføres innen 15.april. 2 turer pr , punkt 5.3. c) Transport utføres innen 15.april. Søker kan leie med seg 2 ekstra sauebrukere til å utføre transporten. AU 3/2013 AU 4/2013 AU 5/2013 AU 6/2013 AU 7/ / / / / / / /9975 Side 3 av 16

4 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 1 tur pr , punkt 5.3 c) Transport utføres innen Utkjøring av saltsteiner i området rundt Halstjønna kjørebok. vest for Synnerdalen 8 Olav O. Storli 9 Kaia Eggen og Per Arne Mikkelsen 10 Solfrid Løvnes/ Roar Eckermann 11 Tore Svardal og Are Kroken 12 Hans Sætermo 13 Egil Solem mfl. 14 Olav Svardal Utkjøring av saltsteiner og for frakt av ved, materialer, utstyr mm til egen seter ved Dalsbusjøen Frakt av ved, gass m.m. til egen bu ved Fjellsjøen Frakt av ved, utstyr mm til egen bu ved Storensjøen Frakt av ved, utstyr mm til egen bu ved Gråtjønna i Endalen Frakt av ved, utstyr mm til egen bu ved Lille Ensjø Frakt av ved, utstyr mm til Mattisbua og båthus ved Hiåsjøen i Endal st.alm. 6 turer pr , punkt 5.3 a) og c) Transport utføres innen 15.april. Tillatelsen er formelt knyttet til eier/bruker, men Torbjørn Egen kan også benytte tillatelsen for de formål tillatelsen gjelder. 1 tur pr , punkt 5.3 a) Transport utføres innen 15.april , punkt 5.3 a) Transport utføres innen kjørebok , punkt 5.3 a) Transport utføres innen kjørebok , punkt 5.3 a) Transport utføres innen 15.april. Jostein og Ståle Solem kan utføre transport på vegne av søker. Det skal føres kjørebok , punkt 5.3 a) Transport utføres innen kjørebok. AU 8/2013 AU 9/2013 AU 10/2013 AU 11/2013 AU 12/2013 AU 13/2013 AU 14/ / / / / / / /9908 Side 4 av 16

5 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 15 Jan Petter , punkt 5.3. Transport utføres innen Endalsvoll mfl Frakt av ved, utstyr mm til a) egen bu/hytte ved kjørebok. Tillatelsen kan Blåortjønna også benyttes av Johan 16 Ola A. Røttum 17 Dalsbygda jaktlag/jaktsameie 18 Steinar Ytterhaug 19 Budal, Singsås og Soknedal fjellstyrer 20 Kvikne Utmarksråd (Tynset) Frakt av utstyr mm til sluttføring av byggearbeid på naust ved Forollsjøen Frakt av ved, materialer og utstyr til Åslifjellbua, Håkkabb-bua, Rundflobua og Dalbusjøbua Transport av ved, propan til egen bu ved Forollsjøen Transport av ved, propan og utstyr til fjellstyrenes buer og naust og for nødvendige befaringer Transport av ved, propan og utstyr til buer som Utmarksrådet har ansvar for 1 tur med 2 snøscootere 3 turer pr til hver av buene Endalsvoll. Ven , punkt 5.3 a) Transport utføres innen kjørebok , punkt 5.3 a) Transport utføres innen 15.april , punkt 5.3 a) Tillatelsen kan også benyttes av Arne Solfinn Ytterhaug innenfor rammen av 3 turer pr. bu totalt. Transport utføres innen 15.april. Det skal føres kjørebok. Ikke angitt , punkt 5.3 a) Transport utføres innen kjørebok. Befaringer skal væreplanlagt og meldt NPstyret på forhånd. bu pr , punkt 5.3 a) Transport utføres innen kjørebok. Gjelder: Storhøa, Litjhiåsjøen, Enmolægret, Tjuvholtlægret, Y-tjønnan. AU 15/2013 AU 16/2013 AU 17/2013 AU 18/2013 AU 19/2013 AU 20/ /4 2013/3 2013/ / / /9752 Side 5 av 16

6 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 21 Forollhogna Motorferdsel småfly Ikke angitt , punkt 5.3 d) Antall flyvinger skal villreinutvalg Tillatelse til lavtflyving i begrenses til et nødvendig v/terje Borgos forbindelse med minimum for gjennomføring (Forollhogna) villreinregistreringer av minimumstellinger og arealbruksregistreringer av 22 Dalsbygda jaktlag og jaktsameie 23 Ålen og Haltdalen fjellstyrer (Holtålen) Motorferdsel og byggesak Tillatelse til fasadeendring på Dalbusjøbua, samt transport av nødvendige materialer for dette. Transport av materialer til Rundflobua i forbindelse med restaurering. Transport av ved, propan, utstyr til fjellstyrenes buer og naust og for nødvendige befaringer 3 turer til D.bua 5 turer til R.bua , punkt 5.3 a) Nmfl 48 (fasadeendring) Ikke angitt , punkt 5.3 a Nmfl 48 (befaringer) villrein. Transport utføres innen kjørebok. Transport utføres innen kjørebok. Befaringer skal være planlagt og meldt NPstyret på forhånd. AU 21/2013 AU 22/2013 AU 23/ / / / Kjetil Eggen 25 Trond Vangskåsen Transport av ved, propan, etc. til egen bu ved Forollsjøen og til Vangsbua ved Fjellsjøen Avslag på søknad om tillatelse til transport til Vangsbua ved Fjellsjøen. pr. bu , punkt 5.3 a) Transport utføres innen kjørebok. 3, punkt 5.1 Det gis en tillatelse pr. bu. Avslag ses i sammenheng med AU-sak 25/2013. Søknader må samordnes. AU 24/2013 AU 26/ / /9710 Side 6 av 16

7 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 26 Ivar Ryen mfl , punkt 5.3 a) Tillatelsen kan også benyttes Tillatelse gitt til transport pr. bu av Knut Ole Brynhildsvoll og av ved til egen bu ved Jørn Dalbakk innenfor Forollsjøen. rammen av 3 turer totalt for bua. Det skal føres kjørebok. AU 27/ / Bonne Pioche Television v/tomas Lillehagen Organisert ferdsel Tillatelse til organisert ferdsel i forbindelse med filmprosjektet «Running Wild». 1 dag i felt i januar, 14 dager i felt i sept-okt , punkt 4.5. Det tillates ikke aktivitet under villreinjakt og strukturtelling. Ferdsel i februar skal skje på ski eller truger, eller med trekkhunder. Ferdsel høst skal skje til fots. Melding til villreinutvalg og SNO i forkant. AU 28/ Forstkandidat Myrbakken AS v/severin Myrbakken 29 Budal Røde Kors hjelpekorps v/ingebrigt Enlid Bruk av snøscooter for befaringer i forbindelse med skogtaksering (erstatningsoppgjør) i Midtre Gauldal, Rennebu og Holtålen kommuner Bruk av snøscooter for nødvendig tilsyn, service og vedlikehold av sambandsutstyr på Halshøgda i Endalen 5 dager i felt 2013 Nmfl. 48 Tillatelsen gjelder for inntil 2 scootere i perioden 1.mars 15.april 2013 med maks 5 dager i felt. Rapport om kjøring sendes NP-styret innen 1.mai SNO og villreinutvalg skal varsles på forhånd. Ikke angitt Nmfl. 48 Tillatelsen gjelder fram til kjørebok. AU 30/ AU 31/ Side 7 av 16

8 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 2 dager Tillatelse til bruk av Maks 6 snøscooter for snøscootere gjennomføring av redningsøvelse pr. dag 30 Os Røde Kors hjelpekorps v/jan Arvid Aamo 31 Vingelen IL (Tolga kommune) 32 Budal IL 33 Ole Johan Hov 34 Soknedal fjellstyre v/ke Merket Tillatelse til oppkjøring av skiløype til Storbekkbua. Frakt av ved til Storbekkbua. Avslag på søknad om oppkjøring av skispor og frakt av varer til Fisktjønna 14.april av hensyn til villrein i området. Søknad om bruk av traktor for transport av materialer, utstyr og ved inn til Råvollen/Råbua, Hiåsjøen Transport av ved, torv, materialer og utstyr til Gorsetbua ved Store Hiåsjø 2013 Nmfl. 48 Tillatelsen gjelder for dagene mars, alternativt mars. Redningsøvelse gjennomføres i samarbeid med SNO/lokalt oppsyn. Rapport sendes styret innen 1.mai Ikke angitt Nmfl. 48, 3, punkt 5.3 a) Det skal leveres liste til styret over de personer som utfører transport, samt registreringsnr. på scooter. Transport skal utføres innen 15.april. AU 32/ AU 33/ , punkt 5.1 AU 34/ , punkt 5.3 b) Transport skal utføres senest 19.august. Det skal føres kjørebok. Transport skal gå etter kjøretrasè godkjent i forvaltningsplan. 1 tur t/r , punkt 5.3 b) Transport skal utføres senest 19.august, og skal skje langs eksisterende kjøretrasè godkjent i forvaltningsplan. AU 36/ AU 45/ /5647 Side 8 av 16

9 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, Transport inn til Hiåsjøen i forbindelse med sauesanking og reparasjon av sanketrø 35 Soknedal beitelag v/olav Edvin Heggvold 36 Lars Ivar Jordet 37 Stig Østgd 38 Vingelen Utmarkslag 39 Styret for Fjellveien v/odd Myrtrøen Transport inn til Grønntjønnan for uttransport av rømte kviger fra Vingelen Byggesak (klage) Oppføring av nytt naust som erstatning for gammelt. Klage mht. størrelse. Byggesak og motorferdsel Oppføring av 2 buer som erstatning for 2 gammer, samt nødvendig transport vinter ifb med arbeidet Transport til buer ved Forollsjøen langs Fjellveien Næring , Punkt tur med bil for reparasjon av sanketrø. Nødvendig transport i forbindelse med sauesanking i perioden på godkjent kjørespor. Krav om rapport til styret innen dag Næring bu (samlet sommer og vinter) 2013 Nmfl. 48 To biler med hestehenger og grinder, alternativt traktor med dyrehenger I NP-sak 35/2012 ble det gitt tillatelse til riving og oppføring av nytt naust med samme mål (BYA). Søker klager mht. størrelse. Saken er oversendt MD for klagebehandling , punkt 1.3 b) 3, 5.3 a) , punkt 5.3 b) 3, punkt 1.3 a) Maks areal 10 m2. Nødvendig transport ifb med oppføring/riving avklares med NP-forvalter. Tillatelse til transport av ved, materialer, båt, utstyr og transport ifb med vedlikehold av veg. Rapport innen 1.des til NP-styret. AU 46/ AU 49/ NP 6/ NP 24/ NP 25/ / / / / /2860 Side 9 av 16

10 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 1 tur , punkt 5.3 b) Tillatelse til bruk av traktor Transport til Forollsjøen for frakt av nødvendig langs Fjellveien ifb. snekkerutstyr fra NP-grensa Oppføring av ny bu ved til Forollsjøen. Forollsjøens nord-side 40 Singsås fjellstyre v/trond Are Berge 41 Dalsbygda Sams Sau 42 Forelsjøen fiskeforening 43 NINA v/roy Andersen 44 Langsfjellia hamnelag v/per Sindre Killingmo 45 Erling Nygd (Rennebu) 46 Ole Johan Hov Transport på Fjellveien ifb. Sanking og tilsyn av sau Bruk av motor på båt ifb med garnfiske (dlige værforhold) Lavtflyving i forbindelse med kalvetellinger Kjøring i næring. Utkjøring av saltsteiner. Leiekjøring til 3 hytter Transport av ved, materialer mm til Råbua/Råvollen ved store Hiåsjø. Nødvendig behov i næring Nmfl. 48 Transport i næring tilsyn og sanking av sau. Bruk av bil. Gjelder 5 navngitte personer. Gjelder fra NPrense til Skalltjønna Nmfl. 48 Gjelder rettighetshavere i Forelsjøen fiskeforening. Bruk av motor kun ved vanskelige værforhold ifb med garnfiske. Motorstørrelse maks 6 HK Ikke angitt i ene turer pr. hytte 2 turer pr. 3, punkt 5.3 d) NP-styret skal orienteres om gjennomføring av tiltak det enkelte , punkt 5.3 c) Ikke etter 15.april Krav om kjørebok , punkt 5.3 a) Ikke etter 15.april. Knyttet til leiekjøring , punkt 5.3 a) Ikke etter 15.april. Krav om kjørebok. NP 26/ NP 27/ NP 28/ NP 38/ DV 1/ DV 2/ DV 3/ / / / / / / /1849 Side 10 av 16

11 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 2 turer pr , punkt 5.3 a) Ikke etter 15.april Frakt av ved, materialer Krav om kjørebok mm til Steinfjellbua ved Steinfjelltjønna 47 Dag Owe Løvø 48 Dalsbygda Sams Sau v/helge E. Nygjelten 49 Synnerdalen beitelags forening v/sigmund Storlimo 50 Singsås fjellstyre v/trond Are Berge 51 Jon Oskar Berntsen og Kai Ove Berntsen 52 Per Ousten 53 Stig S. Østgd Næringskjøring. Utkjøring av saltsteinsautomater og vedlikehold av automater i beitelagets område Næringskjøring. Utkjøring av saltsteiner i beitelagets område. Transport av materialer for oppføring av ny bu ved Forollsjøen Transport av ved, materialer og utstyr til egen bu ved Forollsjøen Transport av ny dør til egen bu ved Forollsjøen Transport av ved, materialer og utstyr til egen bu ved Fjellsjøen Næring , punkt 5.3 c) Ikke etter 15.april Krav om kjørebok Næring , punkt 5.3 c) Ikke etter 15.april Krav om kjørebok Transport utføres av Atle Idar How og Jan Roar Brandegg , punkt 5.3 a) Gjelder perioden snøscootere pr. tur for nødvendig frakt av materialer.rapport til styret innen , punkt 5.3 a) Ikke etter 15.april Krav om kjørebok 1 tur , punkt 5.3 a) Ikke etter 15.april Krav om kjørebok , punkt 5.3 a) Ikke etter 15.april Krav om kjørebok DV 4/ DV 5/ DV 6/ DV 7/ DV 8/ DV 9/ DV 10/ / / / / / / /1932 Side 11 av 16

12 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, Næring , punkt 5.3 a) Ikke etter 15.april Næringskjøring. Utkjøring og 5.3 c) Krav om kjørebok av saltsteiner og vedlikehold av saltsteinsautomater i beitelagets område, samt driftsmidler til saubua på Midttangen. 54 Os sauhamnelag v/magne Horten 55 Bratthøa sauhavnelag v/hege Iren Tollan Uttransport av gjerdemateriell fra Tangen DV 11/ Næring , punkt 5.3 a) Gjelder desember 2013 DV 12/ / /9421 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde søknader 2012 (flerige tillatelser) og 2013, Os kommune Søker (kommune) Formål Tillatelse til Flerig tillatelse Hjemmel Annet (avslag, rapportering, vilk etc.) 2012: 1 Norsk landbruksrådgivning Nord- Østerdal v/rune Granås 2 Kløftåsen, Falken og Mastukåsen havnelag Inngjerding Inngjerding Nmfl. 48 Erfaringer med forsøket rapporteres etter prosjektslutt. Maskinell rydding/skjøtsel Mekanisk rydding på utvalgte forsøksområder. Skjøtsel for beite og kulturlandskap. Mekanisk rydding Nmfl. 48 Krav om utarbeiding av skjøtselsplan før tiltak. NP 17/ NP 25/ / /4079 Side 12 av 16

13 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 2013: 3 Magne Horten 4 Simen Krog og Nina Veslum 5 Hanne Øverby og Lars Oddvar Ryen 6 Per Olof Holmberg 7 Hege og Kjell Erik Brynhildsvoll Byggesak Tillatelse til tilbygg til seterfjøs i drift med melkeproduksjon Inngjerding og grusing Tillatelse til inngjerding av utmarksbeite til nattbeite på seter i drift med melkeproduksjon, samt lett grusing av kustier Inngjerding av utmarksareal på seter i drift med melkeproduksjon og flytting av løe, Dalengvollen, Storbekkdalen i Vangrøftdalen Inngjerding av utmarksareal for skjøtsel av utmarksslått Byggesak Oppføring av utedo på seter i Kjurrudalen 8 Tormod Tveitan Byggesak Oppføring av utedo på fritidseiendom 9 Leif Magne Aamo Kjell Jarle Aamo for grunneier Jan Arvid Aamo Byggesak Oppføring av do/vedskål i tilknytning til Adamsbua i Kjurrudalen Tilbygg på 23,5 m2 BYA , punkt 3. Tillatelsen gjelder i 3 fra vedtaksdato. Tilbygg skal oppføres i lengderetning av fjøset som omsøkt Nmfl. 48 Det skal ved inngjerding tas hensyn til eventuelle gamle stier/ferdselsveger gjennom området Nmfl. 48 Inngjerding av 7, 5 dekar utmarksareal for beite Flytting av løe for restaurering som omsøkt 9 dekar 2013 Nmfl. 48 Skjøtsel av utmarksslått ved Utistuvollen i Vangrøftdalen. Utarbeiding av skjøtselsplan. 4 m , punkt 1. Tillatelse gjelder i 3. Formingsveileder gjelder. 1,2 * 1,2 = 1,44 m2 BYA 2013 Nmfl. 48 Tillatelsen gjelder i 3 fra vedtaksdato. Formingsveileder gjelder. 2 m Nmfl 48 Tillatelsen gjelder i 3 fra vedtaksdato. Formingsveileder legges til grunn. AU 29/ AU 35/ AU 39/ AU 40/ AU 42/ AU 43/ AU 44/ / / / / / /5869 Side 13 av 16

14 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 10 Tove Hummelvoll Byggesak 2013 Nmfl. 48 Gammelt tilbygg erstattes Fasadeendring tilbygg til med nytt med samme mål. seterstue. 11 Jan Roar Ytterhaug Inngjerding Inngjerding av utmarksareal ved seter for beite 12 Ola Myrtrøen Byggesak (klagesak) Tillatelse til riving av seterstue og oppføring av ny som erstatning for den gamle 13 Jon Iver Grue Byggesak Tilbygg til hytte - avslag 14 Bjørn Øverhaug Byggesak Fasadeendring på seterstue. Mindre endring på inngangsparti. 25 dekar 2013 Nmfl. 48 Gamle ferdselsveger skal opprettholdes. Skjøtsel i henhold til skjøtselsplan , pkt.9 (riving) Nmfl. 48 ny seterstue Klage på vedtak i NP-sak 50/2012. Klagen imøtekommet. Krav om at gjeldende arealgrenser og retningslinjer i forvaltningsplan følges for oppføring av ny som erstatning for den gamle Avslag på søknad. Saken er videresendt departementet for klagebehandling Nmfl. 48 Oppføring av mindre overbygg over inngangsdør. Nytt vindu på eldre seterstue. 15 Byggesak retting 2013 Oppfølging av gjenopprettet ulovlig byggetiltak. 16 Jon Iver Grue Byggesak (klage) 2013 Nasjonalparkstyret Avslag på søknad om opprettholdte tidligere tilbygg til hytte vedtak om avslag. Sak opprettholdt. videresendt til MD. AU 47/ AU 48/ NP 3/ NP 4/ NP 5/ NP 12/ NP 13/ / / / / / / /7461 Side 14 av 16

15 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 17 Tove Hummelvoll Byggesak eldre seterstue , pkt. 9 Restaurering/gjenoppbygging Delvis riving, restaurering (delvis riving) av seterstue i tråd og nyoppføring/ 48 med råd fra fylkeskommune gjenoppbygging av gjenoppbygging og forvaltningsplan seterstue og mindre 18 Bente Bolstad Nergd Byggesak fritidseiendom Riving og ppføring do og uthus. Flytting av do. fasadeendring 2013 Nmfl. 48 Uthus 15 m2. Do samme størrelse som før. NP 14/ NP 39/ / / Tormod Tveitan Byggesak fritidseiendom Oppføring av platting til hytte 2013 Nmfl. 48 Rekkverk tillates ikke. Maks høyde over bakke 0,5 m. NP 40/ /5297 Londalen Ørvilldalen landskapsvernområde søknader 2012 (flerige tillatelser) og 2013, Tolga kommune Søker (kommune) Formål Tillatelse til Flerig tillatelse Hjemmel Annet (avslag, rapportering, vilk etc.) 1 Bratthøa sauhavnelag v/leder 2 Stian Nystuen Inngjerding Inngjerding av beite/ tilvenningskve for sau fra rovdyrutsatte områder ved Bratthøvollen Byggesak Oppføring av utedo på seter, erstatter eksisterende do. Inngjerding av 16 dekar 2,25 m2 BYA 2013 og 2014 NMfl. 48 Gjerdet skal tas ned og sikres om høsten. Det skal settes opp grind på egnet sted for å lette adkomsten til Bratthøbekken. NP 18/ , punkt 1. Tillatelsen gjelder i 3. AU 41/ / /5658 Side 15 av 16

16 Budalen landskapsvernområde søknader 2012 (flerige tillatelser) og 2013, Midtre Gauldal Søker (kommune) Formål Tillatelse til Flerig tillatelse Hjemmel Annet (avslag, rapportering, vilk etc.) 1 Terje Tovmo Oppføring av ny seterbu på Rognesvollen, seter i drift med melkeproduksjon. Ny adkomstveg fram til seterbu , pkt. 1 (bygg) 5, punkt 7 (veg) Seterbu maks 68 m2 BYA Byggeskikkveileder skal følges mht. utforming. Tiltak gjennomføres innen 3. NP 37/ /6616 Magnilldalen og Busjødalen landskapsvernområde søknader 2012 (flerige tillatelser) og 2013, Tolga og Tynset Søker (kommune) Formål Tillatelse til Flerig tillatelse Hjemmel Annet (avslag, rapportering, vilk etc.) 1 Tynset beitelag v/inger Johanne Eggen (Tynset) 2 Seterveiene i Magnilldalen v/martin Aaen (Tynset) Inngjerding Inngjerding av beite ved Gjeråsen for tilvenning av sau fra rovdyrutsatte områder. Oppføring av gjerde og nødvendige tiltak for ferdsel. Grusuttak Søknad om godkjenning av driftsplan for Ryan grustak, grus til lokalt behov vedlikehold av seterveger Inngjerding Nmfl. 48 Årlig rapport om tiltaket sendes nasjonalparkstyret. Grusuttak , punkt 2 Rapport om drift og mengde uttak sendes styret innen Krav om å følge driftsplan for uttak. Uttak kun til lokalt behov for veg til Ryan og Magnillkroken. NP 19/ NP 38/ / /6756 Side 16 av 16

Navn Representerer Funksjon Erling Lenvik Ragnhild Aashaug. Midtre-Gauldal kommune Tolga kommune

Navn Representerer Funksjon Erling Lenvik Ragnhild Aashaug. Midtre-Gauldal kommune Tolga kommune NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Møteprotokoll Møteprotokoll (AU) Utvalg: Arbeidsutvalget Møte nr.: 3/2013 Møtested: e-post møte Dato: 28.02.2013 Arbeidsutvalget Navn Representerer Funksjon Erling Lenvik

Detaljer

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU)

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Tolga kommune, vararepresentant for Ragnhild Aashaug

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Tolga kommune, vararepresentant for Ragnhild Aashaug NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Bo godt og trivelig mens du er i Dalsbygda - 2015

Bo godt og trivelig mens du er i Dalsbygda - 2015 Du tar sjøl kontakt med aktuell utleier. Det er bare å slå på tråden! 1 Setrer og hytter til leie (ta kontakt med utleier): Vangrøftdalen (Vestfeltet og Østfeltet): Steinar Ytterhaug, seter i Mastukåsa...

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, styremedlem og leder

Representerer Midtre Gauldal kommune, styremedlem og leder NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem. Vara: Leif Vingelen stilte som vara for Ragnhild Aashaug, Tolga kommune

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem. Vara: Leif Vingelen stilte som vara for Ragnhild Aashaug, Tolga kommune NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU)

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Representerer Tolga kommune, styremedlem (ledet møtet)

Representerer Tolga kommune, styremedlem (ledet møtet) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 05.06.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 29/2015 12.06.2015

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 22.01.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 1/2013 29.01.2013

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I

INNKALLING TIL MØTE I NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Gaula natursenter, Støren (Midtre Gauldal) Dato og tid: Mandag 9.mai 2016 kl

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Gaula natursenter, Støren (Midtre Gauldal) Dato og tid: Mandag 9.mai 2016 kl NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 30.01.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 1/2015 06.02.2015

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 03.09.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 34/2013 11.09.2013

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 17.06.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 22/2013 25.06.2013

Detaljer

Midler til tiltak i verneområder post 1420.31 2014

Midler til tiltak i verneområder post 1420.31 2014 Midler til tiltak i verneområder post 1420.31 2014 Referansenummer 14SBB71B Søkeropplysninger Organisasjonsnummer 974764350 Navn Astrid Alice Haug Firmanavn Nasjonalparkstyret for Adresse Postboks 4710

Detaljer

Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna nasjonalpark Forollhogna nasjonalpark Lokal forvaltning etter Bløtkakemodellen Tolga, desember 2007 BAKGRUNN Forollhogna nasjonalpark med 8 tilgrensende landskapsvernområder ble opprettet i desember 2001. 1 mai 2003

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01/09 13/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 19.01.2009 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Tor Løvstuen,

Detaljer

01/11 Referat fra møte mandag 29.11.10 kl 13-15, Tynset rådhus

01/11 Referat fra møte mandag 29.11.10 kl 13-15, Tynset rådhus Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte onsdag 2. mars 2011, kl 1100-14, Støren - Midtre Gauldal rådhus Saksliste 01/11 Referat fra møte mandag 29.11.10 kl 13-15, Tynset rådhus 02/11 Søknad om

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 16/2012 16.05.2012

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 16/2012 16.05.2012 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/630 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 23.04.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 16/2012 16.05.2012

Detaljer

650 dyr i fellingskvote

650 dyr i fellingskvote 650 dyr i fellingskvote Årsmøtene i Forollhogna villreinområde pleier å være av den rolige sorten. Det var også tilfellet i Vingelen i dag, hvor både medlemssøknaden fra Røros villreinvald og GPS-merking

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 12:00-13:00 Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Møtested: Storbekkøya museumsseter, Budalen Dato: Fredag 13.juni 2014 Tid: Kl

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Møtested: Storbekkøya museumsseter, Budalen Dato: Fredag 13.juni 2014 Tid: Kl NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark.

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Notatet er utarbeidet som et grunnlag for diskusjoner i arbeidsutvalget, rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 24.04.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 21/2015 05.05.2015

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2009 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.00 Formannskapet er invitert til åpning av Nye Domus Til stede på møtet: Medlemmer:

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FOR MØTE 13.02.2012 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.00 21.30 Tilstede: Olav Thoen, Uvdal Vebjørn Håvardsrud, Dagali Else

Detaljer

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL Sak 1/2009: Søknad om hogst av virke til påbygg av eksisterende seterbu og restaurering av kokebu Aaset i Rollag Saksopplysninger: Nils Fulsaas på eiendommen Nordre Fulsaas gbnr 42/3 i Rollag søker 10.feb.2009

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015

Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015 TUR_APP FOROLLHOGNA 1. Generelt Tur_app Forollhogna utarbeides og videreutvikles som en del av arbeidet med informasjons- og besøksstrategi for verneområdene i Forollhogna. Gjennom arbeidet med strategien

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.02.2009 Tid: kl. 8.30 Sted: OS KOMMUNEHUS, OPPISTUGGU Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Ingen Andre: Forfall: rådmann Anne Lise Trøen

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/7356-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 04.11.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015 Revidering av retningslinjer for praktiseringen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.2010 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.00 Dialogmøte med Fylkesmannen, oppvekst- og utdanningsavd. Kl. 12.00 Lunsj Kl. 13.00 16.30

Detaljer

Premieliste Grunnlagspokal 1 Otte Hårstad Rennebu 5. 12 Magnar Dørum Opdal 3. 15 Inge Rønning Budal 4. 17 Hans Nordløkken Budal 3

Premieliste Grunnlagspokal 1 Otte Hårstad Rennebu 5. 12 Magnar Dørum Opdal 3. 15 Inge Rønning Budal 4. 17 Hans Nordløkken Budal 3 Premieliste Grunnlagspokal 1 Otte Hårstad Rennebu 5 98 98 3* Grunnlagspokal 2 Svein Budal Budal 4 97 97 4* 3 Knut Morten Odden Rennebu 5 97 97 3* 4 Olav Stensås Soknedal 5 96 96 3* 5 Anita Jære Rennebu

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Bjørnar Ytterhaug Sæther Oslo Østre 49 46 48 143 30,- 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Lars A. Kvisle Tynset 50 46 50 146 98,- 2. Tormod Oldertrøen Tynset

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.01.2014-01.09.2014 Utvalg: HND. Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode

Delegerte vedtak. Dato: 01.01.2014-01.09.2014 Utvalg: HND. Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 14/302 10.06.2014 DS 86/14 AGK/AGK/SCW GNR 89/91 Zaneta Indergård ADMINISTRATIVT VEDTAK-BYGGETIL. - OPPFØRING AV GARASJE GNR 89/91 14/314 11.06.2014 DS 87/14 AGK/AGK/SCW GNR 109/7 Tor Grønningen ADMINISTRATIVT

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FOR MØTE 11.04.2012 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.30 22.00 Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Hol ( leder ) Nils Helge Tufto,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 24.09.2008 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 67/08 Til saknr.: 76/08 Av utvalgets

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

Stevneoppgjør. Nora skytterlag. Os Open 2012. Alvdal Skytterlag Hans Sollid Øverbrenna 2560 ALVDAL

Stevneoppgjør. Nora skytterlag. Os Open 2012. Alvdal Skytterlag Hans Sollid Øverbrenna 2560 ALVDAL Alvdal Skytterlag Hans Sollid Øverbrenna 2560 ALVDAL Kristian Brohaug R 27,-kr 48 48 46 142 96 238 Pengepremier 10-skudd kl. R 96 27,-kr Øyvind Brohaug ASP 0,-kr 45 45 45 135 89 224 Premiering 25-skudd

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl runde miniatyrkarusell Nora skytterlag. 5 runde karusell Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl runde miniatyrkarusell Nora skytterlag. 5 runde karusell Leon - Resultatprogram 5 runde miniatyrkarusell 2012 25-skudd kl. 2 25 skudd 1. Ingrid Øyan Singsås X9XX* 49 XX9 *9 48 *9 *XX 49 146 XX9X9X*9XX 97 243 (5*) 2. Rolf Arne Motrøen Øvre Rendal 9XXX9 48 X99X9 47 X*XXX 50 145 *99

Detaljer

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen.

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen. Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen. Saksliste 06/12 Referat fra møte 28.02.12, Spidsbergseter 07/12 Søknad om

Detaljer

Forfall: Per Hermann Køhn Hansæl. Merknad:

Forfall: Per Hermann Køhn Hansæl. Merknad: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2010 Tid: Kl. 09.00 Til drøfting: - evaluering av kultur- og idrettsfond. Forts. fra forrige møte. - budsjett/virksomhetsplan (dokument skal etter planen sendes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL.

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.06.2007 Tid: kl. 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. 66/07 SØKNAD

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 06.06.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 28/2014 13.06.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalg for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyre Møtested: Dato: Tidspunkt: 12:30 14:00 Lierne og Snåsa, Videokonferanse Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 08:30 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 80 564. Anniken Bergan-Skar

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 01.06.2015 Møtetid: Kl. 14:45-16:45 Møtestad: kantina på heradshuset Saksnr.: Medlemmer: Sæbø, Trygve Kvammen, Håkon Sandal, Håkon Sandal, Else Marie

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vensmoen (Røkland) Saltdal kommune Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Inge Myrvoll Siv Mossleth Funksjon Leder

Detaljer

Tiltaksplan for Forollhogna nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder

Tiltaksplan for Forollhogna nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder Tiltaksplan for Forollhogna nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder ne Os, Tolga, Tynset i Hedmark og Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu og Røros i Sør-Trøndelag. 2007/2008 1 BAKGRUNN Forollhogna

Detaljer

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna 1. Forvaltningsmyndighet og organisering Dette delegeringsreglementet gjelder for nasjonalparkstyret for Forollhogna og de verneområdene og verneforskriftene

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG

BUSKERUD TILSYNSUTVALG BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Sak nr 22/16 Vedtak i møtet 14.03.2016: Vedtaket var enstemmig. PRAKSIS FOR BUSKERUD TILSYNSUTVALG ( TU ) SIN BEHANDLING AV SØKNADER OM MOTORFERDSEL I

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 14.10.2011 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, Per Arild Torsen, May-Britt

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Hildurs Urterarium, Brønnøy Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Hildurs Urterarium, Brønnøy Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Hildurs Urterarium, Brønnøy Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen Jann

Detaljer

Forvaltningsplan for Langsua møte med fjelloppsynet og SNO

Forvaltningsplan for Langsua møte med fjelloppsynet og SNO MØTEREFERAT Dato: 10.09.2015 Forvaltningsplan for Langsua møte med fjelloppsynet og SNO Møtet innkalt av Marit Vorkinn Referent Ulf Ullring Møtedato 27. august 2015 Møtetid 10:00 14:00 Møtested Fovaltningsknutepunktet

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 12-23/ 2013 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 11.03.2013 Tidspunkt: 18.00

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 02.04.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 10/2014 09.04.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. NESTL MEDL (på telefon)

Møteprotokoll. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. NESTL MEDL (på telefon) Møteprotokoll Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Knappgården Särna, Sverige Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Bengt Fasteraune LEDER Mirjam

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.08.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid

Detaljer

Samlagsmesterskap Nord-Østerdal skyttersamlag Arr.: Vingelen skytterlag 3. april 2016

Samlagsmesterskap Nord-Østerdal skyttersamlag Arr.: Vingelen skytterlag 3. april 2016 Samlagsmesterskap Nord-Østerdal skyttersamlag Arr.: Vingelen skytterlag 3. april 2016 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5/V55 1 Per Erik Oldertrøen Tynset 5 30/18 5/3 6/3 41/6 Gylt medalje 2eo Per Joar Nygård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2013 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om vei- og adresseringsprosjektet i Tynset kommune Til stede på møtet: Medlemmer:

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Lonås skytterlag. Sommerstevnet 2015. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Lonås skytterlag. Sommerstevnet 2015. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ovedie Bråten Alvdal 45 44 44 74 207 0,- Gavepremie 1. Aurora Thoresen Tannåneset Alvdal 45 49 42 86 222 0,- Gavepremie Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Marius Tuveng Dalsbygda

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 4-2011. YTRE HVALER NASJONALPARKSTYRE

PROTOKOLL STYREMØTE 4-2011. YTRE HVALER NASJONALPARKSTYRE PROTOKOLL Nasjonalparkstyret: Forfall: Innkalt vara: Fra sekretariatet: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak Kari Agerup, Mona Vauer Jon-Ivar Nygård Monika Olsen Tid: 23. september 2011 kl.

Detaljer

Utskrift fra møtebok

Utskrift fra møtebok Møtedato: Onsdag 12.11.14 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 3 Tilstede på møtet Møtende medlemmer: Fraværende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Behandlede saker Sak.nr.år Sak 10.14

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-23 Utvalg: Møtested: Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg I forkant av møtebehandlingen

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.06.2005 Tid: kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise S. Martinsen Mari Morønning Borgar

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Årsrapport 2014. Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark Gåsvatnan Landskapsvernområde Saltfjellet Landskapsvernområde Storlia Naturreservat

Årsrapport 2014. Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark Gåsvatnan Landskapsvernområde Saltfjellet Landskapsvernområde Storlia Naturreservat Årsrapport 2014 Fra Statskog Fjelltjenesten Til Midtre Nordland Nasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark Gåsvatnan Landskapsvernområde Saltfjellet Landskapsvernområde Storlia Naturreservat

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lars Erik Brevad Lien Vingelen 49 50 50 99 248 8* Sølv medalje 2 Martin Skamfer Bjerkås Rennebu 48 49 49 98 244 7* 3 Kristian Westum Tynset 48 50 50 96 244 6* 4 Thea Tingstad

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 10.09.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 45/2015 17.09.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

36-skudd kl. 2-5, V55

36-skudd kl. 2-5, V55 Coop Domus Tynset Tolga Os Sparebank Bykkmakker Tynset Maskin Arbeidets Rett Grovfelt 36-skudd kl. 2-5, V55 1. Hans Iver Kojedal R ros 4 6/5 6/4 6/4 6/3 6/3 6/3 36/22 2. Lars Kirkholt Rindal 5 6/3 6/3

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 27-108/ 2013 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Onsdag 22.05.2013 Tidspunkt: 19.00

Detaljer

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009 Innhold Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill 1 Bakgrunn og prosess Nasjonalparkmeldinga 1993 Oppdrag

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Lesja kommune Forvaltning og utvikling

Lesja kommune Forvaltning og utvikling Lesja kommune Forvaltning og utvikling Saksutredning Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/12 Forvaltningsstyre 13.03.2012 Fylkesmannen i Oppland - Klage på Lesja kommune sitt vedtak om å la den gamle Lordalsbua

Detaljer

Besøksstrategi og besøksforvaltning

Besøksstrategi og besøksforvaltning Besøksstrategi og besøksforvaltning Formål: 1. Ta vare på natur- og kulturarv (verneverdiene) 2. Legge til rette for gode opplevelser, kunnskapsformidling og læring 3. Natur- og kulturarv som ressurs for

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold Møteprotokoll Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Utvalg: Møtested: Væktarstua, Tydal Dato: 28.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 09.05.2014 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 09.05.2014 09.00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 09.05.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 25.10.2009-01.12.2009 Utvalg: PL Planutvalget 09/694 27.10.2009 DS 275/09 LAND//KASA GNRLG 74/1

Delegerte vedtak. Dato: 25.10.2009-01.12.2009 Utvalg: PL Planutvalget 09/694 27.10.2009 DS 275/09 LAND//KASA GNRLG 74/1 09/694 27.10.2009 DS 275/09 LAND//KASA GNRLG 74/1 Erland Surnflødt,2653 Vestre Gausdal SMIL-MIDLER TILDELT HØYLÅVE PÅ SURNFLØDT SETER GNR 74 BNR 1 I GAUSDAL KOMMUNE 09/689 29.10.2009 DS 276/09 LAND//KASA

Detaljer

Beitebruksplan for Os - Handlingsplan 2015

Beitebruksplan for Os - Handlingsplan 2015 Beitebruksplan for Os - Handlingsplan 2015 Ansvarlig Tiltak År Kostnad Formål Medvirkende / Medfinasiering Nørdalen Vegetasjonskartlegging 2014 327 000,- kr Kartlegging av Kommunen / i østre Nørdalen vegetasjon

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 01.06.2011 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 50/11 Til saknr.: 57/11 Av utvalgets

Detaljer

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 03.02.12.

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 03.02.12. Vår dato: 08.02.2012 Vår referanse: 2012/354 Arkivnr.: 432.3 Deres referanse: Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre Innvalgstelefon: Protokoll fra møte

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.01.2014-07.10.2014 Utvalg: PL Planutvalget

Delegerte vedtak. Dato: 01.01.2014-07.10.2014 Utvalg: PL Planutvalget 14/1068 30.07.2014 DS 214/14 TEK//SMBR GNR 103/28 Petter Simonsen, Gåsøyvegen 703, 2657 SVATSUM TILLATELSE TI TILTAK - G/BNR 103/28 - OPPFØRING AV NY UTEDO, GÅSØYVEGEN 703 PÅ GÅSØYA I SVATSUM. TILTAKSHAVER;

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - oppføring av jakt- og fiskebu - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 401/1

Dispensasjonsbehandling - oppføring av jakt- og fiskebu - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 401/1 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/131-13 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - oppføring av jakt- og fiskebu - fra kommuneplanens

Detaljer

Forslag til forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde med tilliggende naturreservater

Forslag til forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde med tilliggende naturreservater 1 Forslag til forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde med tilliggende naturreservater Naturreservatene: - Viglåa - Litlrien - Tjerråøyan - Djuptjønna - Finnfloen 2 Kart over

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Galten gård Dato: 25.06.2015 - kl. 08.00 17.30

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Galten gård Dato: 25.06.2015 - kl. 08.00 17.30 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Galten gård Dato: 25.06.2015 - kl. 08.00 17.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås

Detaljer

Faglig rådgivende utvalg (FRU) for Stabbursdalen - innspill 1

Faglig rådgivende utvalg (FRU) for Stabbursdalen - innspill 1 1 Forvaltningsplanen 2.2 Dagens bruk av verneområdet Motorferdsel på barmark, side 17: Siste setning bør utgå («I landskapsvernområdet er det» osv.) Veier og parkering, side 17: Lodderođoveien (til slakteanlegg

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer