Verneområdene i Forollhogna Oversikt over saker behandlet etter verneforskriftene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verneområdene i Forollhogna 2013. Oversikt over saker behandlet etter verneforskriftene."

Transkript

1 Verneområdene i Forollhogna Oversikt over saker behandlet etter verneforskriftene. Forollhogna nasjonalpark søknader 2012 (flerige tillatelser) Søker (kommune) Formål Tillatelse til Flerig tillatelse Hjemmel Annet (avslag, rapportering, vilk etc.) 1 Arne Ingvar Nymoen (Tynset) 2 Kjell Schärer (Tynset) 3 Rennebu Øst beitelag v/ke Ola Botnan (Rennebu) 4 Nils Aasen mfl. (Holtålen) 5 Vingelen fjellførerlag Frakt av varer, ved og utstyr til egen seter ved Grønntjønnan Frakt av varer, ved og utstyr til egen seter ved Grønntjønnan Utkjøring av saltsteiner, materialer og utstyr, vedlikehold av bu og av samle og skillekveer. Tillatelse til transport med 4-hjuls terrengmotorsykkel i næringssammenheng (landbruk) langs kjøretrasè fra Evenmovollen til Åsvollen i Ledalen Organisert ferdsel Tillatelse til organisert ferdsel (guidede turer til fots) i nasjonalparken 4 turer pr. 4 turer pr. Inntil 12 turer pr. Antall turer ikke angitt Antall turer ikke angitt , punkt 5.3 c) Tillatelse gjelder fram til 15.april. Krav om kjørebok , punkt 5.3 c) Tillatelse gjelder til 15.april. Krav om kjørebok , punkt 5.3 a) og c) og Nmfl 48. Tillatelse gjelder til 15.april. Transport utføres av Ke Ola Botnan og Ivar Næverdal. Kjørebok innen 1.juni Nmfl. 48 Tillatelsen er knyttet til eiendommene Aasen nordre (gnr. 221/1) og Aasen Søndre (gnr. 221/6) og gjelder for Nils Aasen og Harald Aasen, samt Hans Petter Aasen og Roar Aasen april , punkt 4.5 Tillatelsen gjelder perioden 1.juni 15.april. Årsrapport innen 1.02 hvert, innen 1.06 i AU 3/ AU 4/ AU 7/ AU 8/ AU 12/ / / / / /4776 Side 1 av 16

2 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, Organisert ferdsel Antall turer Tillatelse til organiserte ikke angitt. rideturer i nasjonalparken 6 Bulia hest ved Paul Paulsen og Kari Kvamme (Rennebu) 7 IL Nansen v/elin Krog 8 Nasjonalparkguidene v/esten Skullerud (Tynset) Organisert ferdsel Tillatelse til å sette ut turorienteringsposter i nasjonalparken Organisert ferdsel Tillatelse til å drive organsiert guiding til fots i nasjonalparken Utsetting av 20 tur- O-poster Antall turer ikke angitt NMfl. 48. Tillatelsen gjelder for rideturer med maksimalt 12 hester. Tillatelsen er knyttet til angitt geografisk område i søknad. Rapport om virksomheten sendes styret innen 1.november hvert. Krav om å delta i kurs dersom dette arrangeres Nmfl. 48 Krav om melding hver i forkant av sesongen mht. plassering av poster, slik at korrigeringer kan foretas , punkt 4.5 Tillatelsen gjelder for periodene og til Krav om rapportering innen hvert. NP 20/ NP 29/ NP 49/ / / /7874 Side 2 av 16

3 Forollhogna nasjonalpark søknader 2013 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 2 turer pr , punkt 5.3 a) Tillatelsen gjelder frem til Tillatelse til utkjøring v og c) 15.april saltsteiner og for frakt av ved til lavvo ved Eventjønnloken og Trøombua 1 Bratthøa sauhavnelag 2 Gjera og Busjødalen sauhamnelag 3 Kvikne Østfjell beitelag (Tynset) 4 Budal og Singsås sau- og geitavslag 5 Kristoffer Hyttehaug 6 Soknedal beitelag 7 Ivar Eivind Solberg Tillatelse til utkjøring av saltsteiner og frakt av ved til lavvo på Midthøa Utkjøring av saltsteiner og for reparasjon/utskiftning av saltsteinsautomater Utkjøring av saltsteiner Utkjøring av saltsteiner inn til områdte ved Litjensjøen Utkjøring av saltsteiner, vedlikehold av saltsteinsautomater Utkjøring av saltsteiner i Stavilldalen på begge sider av Stavilla 2 turer pr. 4 turer pr. 1 tur m/2 snøscootere , punkt 5.3 a) og c) AU 1/2013 Tillatelsen gjelder til 15.april. AU 2/ , punkt 5.3 c) Transport utføres innen 15.april , punkt 5.3 c) Transport utføres innen 15.april 1 tur pr , punkt 5.3 c) Transport utføres innen 15.april Ikke angitt , punkt 5.3 c) Det skal føres kjørebok i regi av beitelaget. Transport utføres innen 15.april. 2 turer pr , punkt 5.3. c) Transport utføres innen 15.april. Søker kan leie med seg 2 ekstra sauebrukere til å utføre transporten. AU 3/2013 AU 4/2013 AU 5/2013 AU 6/2013 AU 7/ / / / / / / /9975 Side 3 av 16

4 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 1 tur pr , punkt 5.3 c) Transport utføres innen Utkjøring av saltsteiner i området rundt Halstjønna kjørebok. vest for Synnerdalen 8 Olav O. Storli 9 Kaia Eggen og Per Arne Mikkelsen 10 Solfrid Løvnes/ Roar Eckermann 11 Tore Svardal og Are Kroken 12 Hans Sætermo 13 Egil Solem mfl. 14 Olav Svardal Utkjøring av saltsteiner og for frakt av ved, materialer, utstyr mm til egen seter ved Dalsbusjøen Frakt av ved, gass m.m. til egen bu ved Fjellsjøen Frakt av ved, utstyr mm til egen bu ved Storensjøen Frakt av ved, utstyr mm til egen bu ved Gråtjønna i Endalen Frakt av ved, utstyr mm til egen bu ved Lille Ensjø Frakt av ved, utstyr mm til Mattisbua og båthus ved Hiåsjøen i Endal st.alm. 6 turer pr , punkt 5.3 a) og c) Transport utføres innen 15.april. Tillatelsen er formelt knyttet til eier/bruker, men Torbjørn Egen kan også benytte tillatelsen for de formål tillatelsen gjelder. 1 tur pr , punkt 5.3 a) Transport utføres innen 15.april , punkt 5.3 a) Transport utføres innen kjørebok , punkt 5.3 a) Transport utføres innen kjørebok , punkt 5.3 a) Transport utføres innen 15.april. Jostein og Ståle Solem kan utføre transport på vegne av søker. Det skal føres kjørebok , punkt 5.3 a) Transport utføres innen kjørebok. AU 8/2013 AU 9/2013 AU 10/2013 AU 11/2013 AU 12/2013 AU 13/2013 AU 14/ / / / / / / /9908 Side 4 av 16

5 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 15 Jan Petter , punkt 5.3. Transport utføres innen Endalsvoll mfl Frakt av ved, utstyr mm til a) egen bu/hytte ved kjørebok. Tillatelsen kan Blåortjønna også benyttes av Johan 16 Ola A. Røttum 17 Dalsbygda jaktlag/jaktsameie 18 Steinar Ytterhaug 19 Budal, Singsås og Soknedal fjellstyrer 20 Kvikne Utmarksråd (Tynset) Frakt av utstyr mm til sluttføring av byggearbeid på naust ved Forollsjøen Frakt av ved, materialer og utstyr til Åslifjellbua, Håkkabb-bua, Rundflobua og Dalbusjøbua Transport av ved, propan til egen bu ved Forollsjøen Transport av ved, propan og utstyr til fjellstyrenes buer og naust og for nødvendige befaringer Transport av ved, propan og utstyr til buer som Utmarksrådet har ansvar for 1 tur med 2 snøscootere 3 turer pr til hver av buene Endalsvoll. Ven , punkt 5.3 a) Transport utføres innen kjørebok , punkt 5.3 a) Transport utføres innen 15.april , punkt 5.3 a) Tillatelsen kan også benyttes av Arne Solfinn Ytterhaug innenfor rammen av 3 turer pr. bu totalt. Transport utføres innen 15.april. Det skal føres kjørebok. Ikke angitt , punkt 5.3 a) Transport utføres innen kjørebok. Befaringer skal væreplanlagt og meldt NPstyret på forhånd. bu pr , punkt 5.3 a) Transport utføres innen kjørebok. Gjelder: Storhøa, Litjhiåsjøen, Enmolægret, Tjuvholtlægret, Y-tjønnan. AU 15/2013 AU 16/2013 AU 17/2013 AU 18/2013 AU 19/2013 AU 20/ /4 2013/3 2013/ / / /9752 Side 5 av 16

6 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 21 Forollhogna Motorferdsel småfly Ikke angitt , punkt 5.3 d) Antall flyvinger skal villreinutvalg Tillatelse til lavtflyving i begrenses til et nødvendig v/terje Borgos forbindelse med minimum for gjennomføring (Forollhogna) villreinregistreringer av minimumstellinger og arealbruksregistreringer av 22 Dalsbygda jaktlag og jaktsameie 23 Ålen og Haltdalen fjellstyrer (Holtålen) Motorferdsel og byggesak Tillatelse til fasadeendring på Dalbusjøbua, samt transport av nødvendige materialer for dette. Transport av materialer til Rundflobua i forbindelse med restaurering. Transport av ved, propan, utstyr til fjellstyrenes buer og naust og for nødvendige befaringer 3 turer til D.bua 5 turer til R.bua , punkt 5.3 a) Nmfl 48 (fasadeendring) Ikke angitt , punkt 5.3 a Nmfl 48 (befaringer) villrein. Transport utføres innen kjørebok. Transport utføres innen kjørebok. Befaringer skal være planlagt og meldt NPstyret på forhånd. AU 21/2013 AU 22/2013 AU 23/ / / / Kjetil Eggen 25 Trond Vangskåsen Transport av ved, propan, etc. til egen bu ved Forollsjøen og til Vangsbua ved Fjellsjøen Avslag på søknad om tillatelse til transport til Vangsbua ved Fjellsjøen. pr. bu , punkt 5.3 a) Transport utføres innen kjørebok. 3, punkt 5.1 Det gis en tillatelse pr. bu. Avslag ses i sammenheng med AU-sak 25/2013. Søknader må samordnes. AU 24/2013 AU 26/ / /9710 Side 6 av 16

7 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 26 Ivar Ryen mfl , punkt 5.3 a) Tillatelsen kan også benyttes Tillatelse gitt til transport pr. bu av Knut Ole Brynhildsvoll og av ved til egen bu ved Jørn Dalbakk innenfor Forollsjøen. rammen av 3 turer totalt for bua. Det skal føres kjørebok. AU 27/ / Bonne Pioche Television v/tomas Lillehagen Organisert ferdsel Tillatelse til organisert ferdsel i forbindelse med filmprosjektet «Running Wild». 1 dag i felt i januar, 14 dager i felt i sept-okt , punkt 4.5. Det tillates ikke aktivitet under villreinjakt og strukturtelling. Ferdsel i februar skal skje på ski eller truger, eller med trekkhunder. Ferdsel høst skal skje til fots. Melding til villreinutvalg og SNO i forkant. AU 28/ Forstkandidat Myrbakken AS v/severin Myrbakken 29 Budal Røde Kors hjelpekorps v/ingebrigt Enlid Bruk av snøscooter for befaringer i forbindelse med skogtaksering (erstatningsoppgjør) i Midtre Gauldal, Rennebu og Holtålen kommuner Bruk av snøscooter for nødvendig tilsyn, service og vedlikehold av sambandsutstyr på Halshøgda i Endalen 5 dager i felt 2013 Nmfl. 48 Tillatelsen gjelder for inntil 2 scootere i perioden 1.mars 15.april 2013 med maks 5 dager i felt. Rapport om kjøring sendes NP-styret innen 1.mai SNO og villreinutvalg skal varsles på forhånd. Ikke angitt Nmfl. 48 Tillatelsen gjelder fram til kjørebok. AU 30/ AU 31/ Side 7 av 16

8 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 2 dager Tillatelse til bruk av Maks 6 snøscooter for snøscootere gjennomføring av redningsøvelse pr. dag 30 Os Røde Kors hjelpekorps v/jan Arvid Aamo 31 Vingelen IL (Tolga kommune) 32 Budal IL 33 Ole Johan Hov 34 Soknedal fjellstyre v/ke Merket Tillatelse til oppkjøring av skiløype til Storbekkbua. Frakt av ved til Storbekkbua. Avslag på søknad om oppkjøring av skispor og frakt av varer til Fisktjønna 14.april av hensyn til villrein i området. Søknad om bruk av traktor for transport av materialer, utstyr og ved inn til Råvollen/Råbua, Hiåsjøen Transport av ved, torv, materialer og utstyr til Gorsetbua ved Store Hiåsjø 2013 Nmfl. 48 Tillatelsen gjelder for dagene mars, alternativt mars. Redningsøvelse gjennomføres i samarbeid med SNO/lokalt oppsyn. Rapport sendes styret innen 1.mai Ikke angitt Nmfl. 48, 3, punkt 5.3 a) Det skal leveres liste til styret over de personer som utfører transport, samt registreringsnr. på scooter. Transport skal utføres innen 15.april. AU 32/ AU 33/ , punkt 5.1 AU 34/ , punkt 5.3 b) Transport skal utføres senest 19.august. Det skal føres kjørebok. Transport skal gå etter kjøretrasè godkjent i forvaltningsplan. 1 tur t/r , punkt 5.3 b) Transport skal utføres senest 19.august, og skal skje langs eksisterende kjøretrasè godkjent i forvaltningsplan. AU 36/ AU 45/ /5647 Side 8 av 16

9 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, Transport inn til Hiåsjøen i forbindelse med sauesanking og reparasjon av sanketrø 35 Soknedal beitelag v/olav Edvin Heggvold 36 Lars Ivar Jordet 37 Stig Østgd 38 Vingelen Utmarkslag 39 Styret for Fjellveien v/odd Myrtrøen Transport inn til Grønntjønnan for uttransport av rømte kviger fra Vingelen Byggesak (klage) Oppføring av nytt naust som erstatning for gammelt. Klage mht. størrelse. Byggesak og motorferdsel Oppføring av 2 buer som erstatning for 2 gammer, samt nødvendig transport vinter ifb med arbeidet Transport til buer ved Forollsjøen langs Fjellveien Næring , Punkt tur med bil for reparasjon av sanketrø. Nødvendig transport i forbindelse med sauesanking i perioden på godkjent kjørespor. Krav om rapport til styret innen dag Næring bu (samlet sommer og vinter) 2013 Nmfl. 48 To biler med hestehenger og grinder, alternativt traktor med dyrehenger I NP-sak 35/2012 ble det gitt tillatelse til riving og oppføring av nytt naust med samme mål (BYA). Søker klager mht. størrelse. Saken er oversendt MD for klagebehandling , punkt 1.3 b) 3, 5.3 a) , punkt 5.3 b) 3, punkt 1.3 a) Maks areal 10 m2. Nødvendig transport ifb med oppføring/riving avklares med NP-forvalter. Tillatelse til transport av ved, materialer, båt, utstyr og transport ifb med vedlikehold av veg. Rapport innen 1.des til NP-styret. AU 46/ AU 49/ NP 6/ NP 24/ NP 25/ / / / / /2860 Side 9 av 16

10 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 1 tur , punkt 5.3 b) Tillatelse til bruk av traktor Transport til Forollsjøen for frakt av nødvendig langs Fjellveien ifb. snekkerutstyr fra NP-grensa Oppføring av ny bu ved til Forollsjøen. Forollsjøens nord-side 40 Singsås fjellstyre v/trond Are Berge 41 Dalsbygda Sams Sau 42 Forelsjøen fiskeforening 43 NINA v/roy Andersen 44 Langsfjellia hamnelag v/per Sindre Killingmo 45 Erling Nygd (Rennebu) 46 Ole Johan Hov Transport på Fjellveien ifb. Sanking og tilsyn av sau Bruk av motor på båt ifb med garnfiske (dlige værforhold) Lavtflyving i forbindelse med kalvetellinger Kjøring i næring. Utkjøring av saltsteiner. Leiekjøring til 3 hytter Transport av ved, materialer mm til Råbua/Råvollen ved store Hiåsjø. Nødvendig behov i næring Nmfl. 48 Transport i næring tilsyn og sanking av sau. Bruk av bil. Gjelder 5 navngitte personer. Gjelder fra NPrense til Skalltjønna Nmfl. 48 Gjelder rettighetshavere i Forelsjøen fiskeforening. Bruk av motor kun ved vanskelige værforhold ifb med garnfiske. Motorstørrelse maks 6 HK Ikke angitt i ene turer pr. hytte 2 turer pr. 3, punkt 5.3 d) NP-styret skal orienteres om gjennomføring av tiltak det enkelte , punkt 5.3 c) Ikke etter 15.april Krav om kjørebok , punkt 5.3 a) Ikke etter 15.april. Knyttet til leiekjøring , punkt 5.3 a) Ikke etter 15.april. Krav om kjørebok. NP 26/ NP 27/ NP 28/ NP 38/ DV 1/ DV 2/ DV 3/ / / / / / / /1849 Side 10 av 16

11 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 2 turer pr , punkt 5.3 a) Ikke etter 15.april Frakt av ved, materialer Krav om kjørebok mm til Steinfjellbua ved Steinfjelltjønna 47 Dag Owe Løvø 48 Dalsbygda Sams Sau v/helge E. Nygjelten 49 Synnerdalen beitelags forening v/sigmund Storlimo 50 Singsås fjellstyre v/trond Are Berge 51 Jon Oskar Berntsen og Kai Ove Berntsen 52 Per Ousten 53 Stig S. Østgd Næringskjøring. Utkjøring av saltsteinsautomater og vedlikehold av automater i beitelagets område Næringskjøring. Utkjøring av saltsteiner i beitelagets område. Transport av materialer for oppføring av ny bu ved Forollsjøen Transport av ved, materialer og utstyr til egen bu ved Forollsjøen Transport av ny dør til egen bu ved Forollsjøen Transport av ved, materialer og utstyr til egen bu ved Fjellsjøen Næring , punkt 5.3 c) Ikke etter 15.april Krav om kjørebok Næring , punkt 5.3 c) Ikke etter 15.april Krav om kjørebok Transport utføres av Atle Idar How og Jan Roar Brandegg , punkt 5.3 a) Gjelder perioden snøscootere pr. tur for nødvendig frakt av materialer.rapport til styret innen , punkt 5.3 a) Ikke etter 15.april Krav om kjørebok 1 tur , punkt 5.3 a) Ikke etter 15.april Krav om kjørebok , punkt 5.3 a) Ikke etter 15.april Krav om kjørebok DV 4/ DV 5/ DV 6/ DV 7/ DV 8/ DV 9/ DV 10/ / / / / / / /1932 Side 11 av 16

12 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, Næring , punkt 5.3 a) Ikke etter 15.april Næringskjøring. Utkjøring og 5.3 c) Krav om kjørebok av saltsteiner og vedlikehold av saltsteinsautomater i beitelagets område, samt driftsmidler til saubua på Midttangen. 54 Os sauhamnelag v/magne Horten 55 Bratthøa sauhavnelag v/hege Iren Tollan Uttransport av gjerdemateriell fra Tangen DV 11/ Næring , punkt 5.3 a) Gjelder desember 2013 DV 12/ / /9421 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde søknader 2012 (flerige tillatelser) og 2013, Os kommune Søker (kommune) Formål Tillatelse til Flerig tillatelse Hjemmel Annet (avslag, rapportering, vilk etc.) 2012: 1 Norsk landbruksrådgivning Nord- Østerdal v/rune Granås 2 Kløftåsen, Falken og Mastukåsen havnelag Inngjerding Inngjerding Nmfl. 48 Erfaringer med forsøket rapporteres etter prosjektslutt. Maskinell rydding/skjøtsel Mekanisk rydding på utvalgte forsøksområder. Skjøtsel for beite og kulturlandskap. Mekanisk rydding Nmfl. 48 Krav om utarbeiding av skjøtselsplan før tiltak. NP 17/ NP 25/ / /4079 Side 12 av 16

13 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 2013: 3 Magne Horten 4 Simen Krog og Nina Veslum 5 Hanne Øverby og Lars Oddvar Ryen 6 Per Olof Holmberg 7 Hege og Kjell Erik Brynhildsvoll Byggesak Tillatelse til tilbygg til seterfjøs i drift med melkeproduksjon Inngjerding og grusing Tillatelse til inngjerding av utmarksbeite til nattbeite på seter i drift med melkeproduksjon, samt lett grusing av kustier Inngjerding av utmarksareal på seter i drift med melkeproduksjon og flytting av løe, Dalengvollen, Storbekkdalen i Vangrøftdalen Inngjerding av utmarksareal for skjøtsel av utmarksslått Byggesak Oppføring av utedo på seter i Kjurrudalen 8 Tormod Tveitan Byggesak Oppføring av utedo på fritidseiendom 9 Leif Magne Aamo Kjell Jarle Aamo for grunneier Jan Arvid Aamo Byggesak Oppføring av do/vedskål i tilknytning til Adamsbua i Kjurrudalen Tilbygg på 23,5 m2 BYA , punkt 3. Tillatelsen gjelder i 3 fra vedtaksdato. Tilbygg skal oppføres i lengderetning av fjøset som omsøkt Nmfl. 48 Det skal ved inngjerding tas hensyn til eventuelle gamle stier/ferdselsveger gjennom området Nmfl. 48 Inngjerding av 7, 5 dekar utmarksareal for beite Flytting av løe for restaurering som omsøkt 9 dekar 2013 Nmfl. 48 Skjøtsel av utmarksslått ved Utistuvollen i Vangrøftdalen. Utarbeiding av skjøtselsplan. 4 m , punkt 1. Tillatelse gjelder i 3. Formingsveileder gjelder. 1,2 * 1,2 = 1,44 m2 BYA 2013 Nmfl. 48 Tillatelsen gjelder i 3 fra vedtaksdato. Formingsveileder gjelder. 2 m Nmfl 48 Tillatelsen gjelder i 3 fra vedtaksdato. Formingsveileder legges til grunn. AU 29/ AU 35/ AU 39/ AU 40/ AU 42/ AU 43/ AU 44/ / / / / / /5869 Side 13 av 16

14 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 10 Tove Hummelvoll Byggesak 2013 Nmfl. 48 Gammelt tilbygg erstattes Fasadeendring tilbygg til med nytt med samme mål. seterstue. 11 Jan Roar Ytterhaug Inngjerding Inngjerding av utmarksareal ved seter for beite 12 Ola Myrtrøen Byggesak (klagesak) Tillatelse til riving av seterstue og oppføring av ny som erstatning for den gamle 13 Jon Iver Grue Byggesak Tilbygg til hytte - avslag 14 Bjørn Øverhaug Byggesak Fasadeendring på seterstue. Mindre endring på inngangsparti. 25 dekar 2013 Nmfl. 48 Gamle ferdselsveger skal opprettholdes. Skjøtsel i henhold til skjøtselsplan , pkt.9 (riving) Nmfl. 48 ny seterstue Klage på vedtak i NP-sak 50/2012. Klagen imøtekommet. Krav om at gjeldende arealgrenser og retningslinjer i forvaltningsplan følges for oppføring av ny som erstatning for den gamle Avslag på søknad. Saken er videresendt departementet for klagebehandling Nmfl. 48 Oppføring av mindre overbygg over inngangsdør. Nytt vindu på eldre seterstue. 15 Byggesak retting 2013 Oppfølging av gjenopprettet ulovlig byggetiltak. 16 Jon Iver Grue Byggesak (klage) 2013 Nasjonalparkstyret Avslag på søknad om opprettholdte tidligere tilbygg til hytte vedtak om avslag. Sak opprettholdt. videresendt til MD. AU 47/ AU 48/ NP 3/ NP 4/ NP 5/ NP 12/ NP 13/ / / / / / / /7461 Side 14 av 16

15 Søker Type sak antall År Hjemmel Annet (vilk, kommentarer, 17 Tove Hummelvoll Byggesak eldre seterstue , pkt. 9 Restaurering/gjenoppbygging Delvis riving, restaurering (delvis riving) av seterstue i tråd og nyoppføring/ 48 med råd fra fylkeskommune gjenoppbygging av gjenoppbygging og forvaltningsplan seterstue og mindre 18 Bente Bolstad Nergd Byggesak fritidseiendom Riving og ppføring do og uthus. Flytting av do. fasadeendring 2013 Nmfl. 48 Uthus 15 m2. Do samme størrelse som før. NP 14/ NP 39/ / / Tormod Tveitan Byggesak fritidseiendom Oppføring av platting til hytte 2013 Nmfl. 48 Rekkverk tillates ikke. Maks høyde over bakke 0,5 m. NP 40/ /5297 Londalen Ørvilldalen landskapsvernområde søknader 2012 (flerige tillatelser) og 2013, Tolga kommune Søker (kommune) Formål Tillatelse til Flerig tillatelse Hjemmel Annet (avslag, rapportering, vilk etc.) 1 Bratthøa sauhavnelag v/leder 2 Stian Nystuen Inngjerding Inngjerding av beite/ tilvenningskve for sau fra rovdyrutsatte områder ved Bratthøvollen Byggesak Oppføring av utedo på seter, erstatter eksisterende do. Inngjerding av 16 dekar 2,25 m2 BYA 2013 og 2014 NMfl. 48 Gjerdet skal tas ned og sikres om høsten. Det skal settes opp grind på egnet sted for å lette adkomsten til Bratthøbekken. NP 18/ , punkt 1. Tillatelsen gjelder i 3. AU 41/ / /5658 Side 15 av 16

16 Budalen landskapsvernområde søknader 2012 (flerige tillatelser) og 2013, Midtre Gauldal Søker (kommune) Formål Tillatelse til Flerig tillatelse Hjemmel Annet (avslag, rapportering, vilk etc.) 1 Terje Tovmo Oppføring av ny seterbu på Rognesvollen, seter i drift med melkeproduksjon. Ny adkomstveg fram til seterbu , pkt. 1 (bygg) 5, punkt 7 (veg) Seterbu maks 68 m2 BYA Byggeskikkveileder skal følges mht. utforming. Tiltak gjennomføres innen 3. NP 37/ /6616 Magnilldalen og Busjødalen landskapsvernområde søknader 2012 (flerige tillatelser) og 2013, Tolga og Tynset Søker (kommune) Formål Tillatelse til Flerig tillatelse Hjemmel Annet (avslag, rapportering, vilk etc.) 1 Tynset beitelag v/inger Johanne Eggen (Tynset) 2 Seterveiene i Magnilldalen v/martin Aaen (Tynset) Inngjerding Inngjerding av beite ved Gjeråsen for tilvenning av sau fra rovdyrutsatte områder. Oppføring av gjerde og nødvendige tiltak for ferdsel. Grusuttak Søknad om godkjenning av driftsplan for Ryan grustak, grus til lokalt behov vedlikehold av seterveger Inngjerding Nmfl. 48 Årlig rapport om tiltaket sendes nasjonalparkstyret. Grusuttak , punkt 2 Rapport om drift og mengde uttak sendes styret innen Krav om å følge driftsplan for uttak. Uttak kun til lokalt behov for veg til Ryan og Magnillkroken. NP 19/ NP 38/ / /6756 Side 16 av 16

Representerer Midtre Gauldal kommune, styremedlem og leder

Representerer Midtre Gauldal kommune, styremedlem og leder NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem. Vara: Leif Vingelen stilte som vara for Ragnhild Aashaug, Tolga kommune

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem. Vara: Leif Vingelen stilte som vara for Ragnhild Aashaug, Tolga kommune NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Fylkesmannen i Hedmark / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mars 2003 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING. 4 1.1 Opprettelse av nasjonalparker.. 4 1.2

Detaljer

Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen

Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Tid: Fredag 13. mai 2011, kl. 08.30 Sted: Telefonmøte Saksliste Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 25-2011 Godkjenning av innkalling og dagsorden 26-2011 28-2011

Detaljer

Forslag til forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde med tilliggende naturreservater

Forslag til forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde med tilliggende naturreservater 1 Forslag til forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde med tilliggende naturreservater Naturreservatene: - Viglåa - Litlrien - Tjerråøyan - Djuptjønna - Finnfloen 2 Kart over

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne B. Vaag Mari Ann Bjørkli

Detaljer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Telefonmøte Dato: 2.2.2015 Tidspunkt: 13:00 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder

Detaljer

Årsmøte i Dalsbygda Samfunnshus lørdag 14. april 2012 kl. 10.00

Årsmøte i Dalsbygda Samfunnshus lørdag 14. april 2012 kl. 10.00 Årsmøte i Dalsbygda Samfunnshus lørdag 14. april 2012 kl. 10.00 Transport av storbukk skutt nord for Rundfloen mand. 22. august 2011. Ragnhild Utstumo og hoppa Litlestjerna sørget for transporten sammen

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen.

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen. Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 Lillehammer Trondheim, 03.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/642 Saksbehandler: Marte Eliasson Reinheimen nasjonalpark - klage

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested:, Telefonmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 15:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Innkalling møte nr. 2/2012 i arbeidsutvalget (AU) Tid: Mandag 10. sept. 2012, kl. 09.00 12.00 Sted: Kommunehuset på Dokka Saksliste Saksnr. Innhold Arkivsaksnr. 34-2012 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested:, Grotli Høyfjellshotell Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 911 61 458, eller e-post: fmoptst@fylkesmannen.no.

Detaljer

Frydalen landskapsvernområde - Tillatelse til flytting av låve på Kvamsnysetra - Mathias Kjæstad

Frydalen landskapsvernområde - Tillatelse til flytting av låve på Kvamsnysetra - Mathias Kjæstad Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra Deres referanse Dato 15.06.2010 Vår referanse 2008/802-0 432.2 AAB Saksbehandler Alexandra Abrahamson, tlf. 61 26 60 63 Avdeling Miljøvernavdelingen Frydalen

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/796-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 08.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 Jan Petter

Detaljer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lesja kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Straumen (Sørfold kommune) Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 952 54183. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold Møteprotokoll Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Utvalg: Møtested: Væktarstua, Tydal Dato: 28.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Det innkalles hermed til fjellstyremøte mandag 10. desember.

Det innkalles hermed til fjellstyremøte mandag 10. desember. FJELLSTYREMEDLEMMENE. VARSEL OM FJELLSTYREMØTE Det innkalles hermed til fjellstyremøte mandag 10. desember. Møtested: Haltdalsstuggu kl. 19.00 Oversikt over sakliste følger vedlagt. Saksframlegg ettersendes.

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for Trollheimen. Møtested: Bolme Pensjonat, Rindal Dato: 28.06.2013 Tidspunkt: 10:00 15.

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for Trollheimen. Møtested: Bolme Pensjonat, Rindal Dato: 28.06.2013 Tidspunkt: 10:00 15. Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for Trollheimen Møtested: Bolme Pensjonat, Rindal Dato: 28.06.2013 Tidspunkt: 10:00 15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola T. Lånke

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Haglebu Fjellstue Dato: Tirsdag 9. juni Tidspunkt: Kl. 10.00-13.00 Til stede: Kari Ask, Steinar Berthelsen, Gunnar

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.12.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER KOMMUNE Miljøvernavdelingen, oktober 2014 Rapport 2014-9 2 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen RAPPORT 2014-9 TITTEL: Forvaltningsplan

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune Vedtatt av Innherred Samkommunestyre den 30.03.2006. med virkning fra 01.04.2006 De

Detaljer

Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015

Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015 TUR_APP FOROLLHOGNA 1. Generelt Tur_app Forollhogna utarbeides og videreutvikles som en del av arbeidet med informasjons- og besøksstrategi for verneområdene i Forollhogna. Gjennom arbeidet med strategien

Detaljer