FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Tylldalen skole Møtedato: Tid: kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Tylldalen skole Møtedato: Tid: kl"

Transkript

1 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Tylldalen skole Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Nils Øian Grete Negård Andreassen Stein Tronsmoen Forfall: Astrid Skaug Veslemøy Grinde Per Hermann Køhn Hansæl Merknad: Varamedlemmer: Berit Norseth Moen Arne Ellingsson Andre: Rådmann Siri Granum Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtet ble avsluttet kl. TYNSET, den TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 1 av 17

2 BEHANDLEDE SAKER Saksnr. 64/08 65/08 66/08 67/08 68/08 69/08 70/08 71/08 72/08 Tittel BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK GUNVEIG EIDE BEHANDLING ETTER LOV OM MOTORFERDSEL SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK OG BEHANDLING ETTER FORSKRIFT FOR VERN AV KNUTSHØ LANDSKAPSVERNOMRÅDE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK BEHANDLING ETTER LOV OM MOTORFERDSEL SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK BEHANDLING ETTER FORSKRIFT FOR VERN AV KNUTSHØ LANDSKAPSVERNOMRÅDE SØKNAD OM DISP FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK SØKNAD OM DISP FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK FORSKRIFT FOR VERN AV KNUTSHØ LANDSKAPSVERNOMRÅDE SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - SYKKELRITT CRAFT MTB 6 DAGERS 2008 SØKNAD OM LAVTFLYVING I FORBINDELSE MED AREALBRUKSREGISTRERINGER OG MINIMUMSTELLINGER AV VILLREIN FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE SØKNAD OM DISP TIL LAVTFLYVING VED KALVETELLING AV VILLREIN I NINA - NASJONALT OVERVÅKINGSPROGRAM FOR HJORTEVILT TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Formannskapet Side 2 av 17

3 73/08 74/08 75/08 76/08 77/08 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BYGGING AV BRU / KLOPP INNENFOR FOROLLHOGNA NASJONALPARK SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV TILLEGGSAREAL TIL LANDBRUKSEIENDOM LØNNSFORHANDLINGER ETTER KAP 4.A.3 - GODKJENNING AV PROTOKOLL TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Formannskapet Side 3 av 17

4 64/08 BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK GUNVEIG EIDE BEHANDLING ETTER LOV OM MOTORFERDSEL Tynset kommune, Formannskapet, innvilger søknad fra Gunveig Eide om tillatelse til kjøring etter kjørespor fra Setalsjølia i Oppdal kommune til Staesvollen i Tynset kommune 4 turer t/r på bar mark pr år i tidsrommet For tillatelsen settes følgende vilkår: Dispensasjonen gjelder for kjøring etter den delen av kjørespor mellom Setalsjølia Staesvollen som ligger i Tynset kommune. Det gis dispensasjon for totalt fire turer på barmark i perioden Følgende kan benyttes som sjåfører: Gunveig Eide / Gunnar Eide. Kjøretøytype med registreringsnummer må meldes Tynset kommune i god tid før kjøring. Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll. Det skal føres kjørebok som skal være utfylt med sted og tid før start. Kjørebok skal returneres Tynset kommune innen 1. november etter avsluttet sesong. Kjøringen skal foregå aktsomt overfor naturen, planter og dyr og mennesker. Ved all ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake og ny dispensasjon kan ikke påregnes. Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark, 6, og begrunnes med at transporten er nødvendig for å kunne ta vare på husene som kulturminner innenfor kulturlandskapet, og at den begrensede transporten kke vil representere noen trussel overfor vegetasjon eller dyreliv. Tillatelsen må ses i sammenheng med vedtak som gjøres i Oppdal kommune. Tynset kommune, Formannskapet, innvilger søknad fra Gunveig Eide om tillatelse til kjøring etter kjørespor fra Setalsjølia i Oppdal kommune til Staesvollen i Tynset kommune 4 turer t/r på bar mark pr år i tidsrommet For tillatelsen settes følgende vilkår: Dispensasjonen gjelder for kjøring etter den delen av kjørespor mellom Setalsjølia Staesvollen som ligger i Tynset kommune. Det gis dispensasjon for totalt fire turer på barmark i perioden Følgende kan benyttes som sjåfører: Gunveig Eide / Gunnar Eide. TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Formannskapet Side 4 av 17

5 Kjøretøytype med registreringsnummer må meldes Tynset kommune i god tid før kjøring. Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll. Det skal føres kjørebok som skal være utfylt med sted og tid før start. Kjørebok skal returneres Tynset kommune innen 1. november etter avsluttet sesong. Kjøringen skal foregå aktsomt overfor naturen, planter og dyr og mennesker. Ved all ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake og ny dispensasjon kan ikke påregnes. Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark, 6, og begrunnes med at transporten er nødvendig for å kunne ta vare på husene som kulturminner innenfor kulturlandskapet, og at den begrensede transporten kke vil representere noen trussel overfor vegetasjon eller dyreliv. Tillatelsen må ses i sammenheng med vedtak som gjøres i Oppdal kommune. 65/08 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK OG BEHANDLING ETTER FORSKRIFT FOR VERN AV KNUTSHØ LANDSKAPSVERNOMRÅDE Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad fra Gunveig Eide om tillatelse til kjøring etter kjørespor fra Setalsjølia i Oppdal kommune til Staesvollen i Tynset kommune 4 turer t/r på barmark pr år i tidsrommet For tillatelsen settes følgende vilkår: Dispensasjonen gjelder for kjøring etter den delen av kjøresporet mellom Setalsjølia Staesvollen som ligger i Tynset kommune. Det gis dispensasjon for totalt fire turer pr år på barmark i perioden Følgende kan benyttes som sjåfører: Gunveig Eide / Gunnar Eide. Kjøretøytype med registreringsnummer må meldes Tynset kommune i god tid før kjøring. Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll. Det skal føres kjørebok som skal være utfylt med sted og tid før start. Kjørebok skal returneres Tynset kommune innen 1. november etter avsluttet sesong. Kjøringen skal foregå aktsomt overfor naturen, planter og dyr og mennesker. Ved all ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake og ny dispensasjon kan ikke påregnes. Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 2, vern av Knutshø landskapsvernområde, Oppdal, Tynset, Folldal og Dovre kommuner, Sør-Trøndelag, Hedmark og Oppland punkt 5.3.e, og begrunnes med at transporten er i tråd med verneformålet om å ta vare på husene / kulturlandskapet innenfor landskapsvernområdet TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Formannskapet Side 5 av 17

6 Tillatelsen må ses i sammenheng med vedtak som gjøres i Oppdal kommune. Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad fra Gunveig Eide om tillatelse til kjøring etter kjørespor fra Setalsjølia i Oppdal kommune til Staesvollen i Tynset kommune 4 turer t/r på barmark pr år i tidsrommet For tillatelsen settes følgende vilkår: Dispensasjonen gjelder for kjøring etter den delen av kjøresporet mellom Setalsjølia Staesvollen som ligger i Tynset kommune. Det gis dispensasjon for totalt fire turer pr år på barmark i perioden Følgende kan benyttes som sjåfører: Gunveig Eide / Gunnar Eide. Kjøretøytype med registreringsnummer må meldes Tynset kommune i god tid før kjøring. Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll. Det skal føres kjørebok som skal være utfylt med sted og tid før start. Kjørebok skal returneres Tynset kommune innen 1. november etter avsluttet sesong. Kjøringen skal foregå aktsomt overfor naturen, planter og dyr og mennesker. Ved all ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake og ny dispensasjon kan ikke påregnes. Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 2, vern av Knutshø landskapsvernområde, Oppdal, Tynset, Folldal og Dovre kommuner, Sør-Trøndelag, Hedmark og Oppland punkt 5.3.e, og begrunnes med at transporten er i tråd med verneformålet om å ta vare på husene / kulturlandskapet innenfor landskapsvernområdet Tillatelsen må ses i sammenheng med vedtak som gjøres i Oppdal kommune. 66/08 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK BEHANDLING ETTER LOV OM MOTORFERDSEL Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad fra Juul Arne Sinnerud og Olov Grøtting, 2560 Alvdal, om dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark på følgende vilkår: TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Formannskapet Side 6 av 17

7 1. Dispensasjonen gjelder for kjøring etter kjørespor Rødalen og inn til Vesle Marsjøen i Tynset kommune. Transporten skal utføres med bil/traktor med registreringsnummer VE / RT Det gis dispensasjon for 4 turer på barmark pr. år i perioden Følgende kan benyttes som sjåfører: Olov Grøtting, Juul Arne Sinnerud og Arne Jacob Sinnerud. 4. Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll. Det skal føres 5. Kjøringen skal foregå aktsomt overfor naturen, planter og dyr og mennesker. 6. Ved all ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake og ny dispensasjon kan ikke påregnes. Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark, 6, og begrunnes med at transporten er nødvendig for, og i tråd med verneformålet om å ta vare på husene / kulturlandskapet innenfor landskapsvernområdet. Den begrensede transporten vil heller ikke medføre noen trussel overfor vegetasjon eller dyreliv i området. Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad fra Juul Arne Sinnerud og Olov Grøtting, 2560 Alvdal, om dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark på følgende vilkår: 1. Dispensasjonen gjelder for kjøring etter kjørespor Rødalen og inn til Vesle Marsjøen i Tynset kommune. Transporten skal utføres med bil/traktor med registreringsnummer VE / RT Det gis dispensasjon for 4 turer på barmark pr. år i perioden Følgende kan benyttes som sjåfører: Olov Grøtting, Juul Arne Sinnerud og Arne Jacob Sinnerud. 4. Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll. Det skal føres 5. Kjøringen skal foregå aktsomt overfor naturen, planter og dyr og mennesker. 6. Ved all ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake og ny dispensasjon kan ikke påregnes. Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark, 6, og begrunnes med at transporten er nødvendig for, og i tråd med verneformålet om å ta vare på husene / kulturlandskapet innenfor landskapsvernområdet. Den begrensede transporten vil heller ikke medføre noen trussel overfor vegetasjon eller dyreliv i området. TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Formannskapet Side 7 av 17

8 67/08 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK BEHANDLING ETTER FORSKRIFT FOR VERN AV KNUTSHØ LANDSKAPSVERNOMRÅDE Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad fra Juul Arne Sinnerud og Olov Grøtting, 2560 Alvdal, om dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark på følgende vilkår: 1. Dispensasjonen gjelder for kjøring etter kjørespor Rødalen og inn til Vesle Marsjøen i Tynset kommune. Transporten skal utføres med bil/traktor med registreringsnummer VE / RT Det gis dispensasjon for 4 turer på barmark pr år i perioden 2008/ Følgende kan benyttes som sjåfører: Olov Grøtting, Juul Arne Sinnerud og Arne Jacob Sinnerud. 4. Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll. Det skal føres 5. Kjøringen skal foregå aktsomt overfor naturen, planter og dyr og mennesker. 6. Ved all ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake og ny dispensasjon kan ikke påregnes. Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskrift for Knutshø landskapsvernområde av 3. mai 2002, 3 pkt. 5.3 bokstav e), og begrunnes med at transporten er i tråd med verneformålet om å ta vare på husene / kulturlandskapet innenfor landskapsvernområdet. Vedtaket er også i tråd med forvaltningslovens retningslinjer. Forholdet til grunneier: Kommunens tillatelser etter verneforskrift og Lov om motorferdsel i utmark innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldene Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad fra Juul Arne Sinnerud og Olov Grøtting, 2560 Alvdal, om dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark på følgende vilkår: 1. Dispensasjonen gjelder for kjøring etter kjørespor Rødalen og inn til Vesle Marsjøen i Tynset kommune. Transporten skal utføres med bil/traktor med registreringsnummer VE / RT Det gis dispensasjon for 4 turer på barmark pr år i perioden 2008/ Følgende kan benyttes som sjåfører: Olov Grøtting, Juul Arne Sinnerud og Arne Jacob Sinnerud. TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Formannskapet Side 8 av 17

9 4. Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll. Det skal føres 5. Kjøringen skal foregå aktsomt overfor naturen, planter og dyr og mennesker. 6. Ved all ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake og ny dispensasjon kan ikke påregnes. Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskrift for Knutshø landskapsvernområde av 3. mai 2002, 3 pkt. 5.3 bokstav e), og begrunnes med at transporten er i tråd med verneformålet om å ta vare på husene / kulturlandskapet innenfor landskapsvernområdet. Vedtaket er også i tråd med forvaltningslovens retningslinjer. Forholdet til grunneier: Kommunens tillatelser etter verneforskrift og Lov om motorferdsel i utmark innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldene 68/08 SØKNAD OM DISP FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK Tynset kommune, Formannskapet, innvilger søknad fra Trond Sigurd Brendryen om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark på barmark på følgende vilkår: 1. Dispensasjonen gjelder for kjøring langs kjørespor til Fjellægret (Såttålia - Fjellægret), med bil registreringsnummer RF Det gis dispensasjon for totalt fire -4- turer pr år på bar mark i perioden Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll. Det skal føres 4. Kjøringen skal foregå aktsomt ovenfor naturen, planter og dyr og mennesker. 5. Ved all ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake og ny dispensasjon kan ikke påregnes. Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark, 6, og begrunnes med at transporten er nødvendig for, og i tråd med verneformålet om å ta vare på husene / kulturlandskapet innenfor landskapsvernområdet. Den begrensede transporten vil heller ikke medføre noen trussel overfor vegetasjon eller dyreliv i området. Vedtaket er i tråd med retningslinjene for motorferdsel i forvaltingsplanen for Dovrefjellområdet, og rettspraksis fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning Tillatelsen må sees i sammenheng med tilsvarende behandling i Oppdal kommune. TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Formannskapet Side 9 av 17

10 Tynset kommune, Formannskapet, innvilger søknad fra Trond Sigurd Brendryen om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark på barmark på følgende vilkår: 1. Dispensasjonen gjelder for kjøring langs kjørespor til Fjellægret (Såttålia - Fjellægret), med bil registreringsnummer RF Det gis dispensasjon for totalt fire -4- turer pr år på bar mark i perioden Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll. Det skal føres 4. Kjøringen skal foregå aktsomt ovenfor naturen, planter og dyr og mennesker. 5. Ved all ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake og ny dispensasjon kan ikke påregnes. Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark, 6, og begrunnes med at transporten er nødvendig for, og i tråd med verneformålet om å ta vare på husene / kulturlandskapet innenfor landskapsvernområdet. Den begrensede transporten vil heller ikke medføre noen trussel overfor vegetasjon eller dyreliv i området. Vedtaket er i tråd med retningslinjene for motorferdsel i forvaltingsplanen for Dovrefjellområdet, og rettspraksis fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning Tillatelsen må sees i sammenheng med tilsvarende behandling i Oppdal kommune. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 69/08 SØKNAD OM DISP FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK FORSKRIFT FOR VERN AV KNUTSHØ LANDSKAPSVERNOMRÅDE Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad fra Trond Sigurd Brendryen om dispensasjon fra forskrift for vern av Knutshø landskapsvernområde på følgende vilkår: 1. Dispensasjonen gjelder for kjøring langs kjørespor til Fjellægret (Såttålia - Fjellægret), med bil registreringsnummer RF Det gis dispensasjon for totalt fire -4- turer t/r pr år på barmark i perioden Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll. Det skal føres 4. Kjøringen skal foregå aktsomt ovenfor naturen, planter og dyr og mennesker. TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Formannskapet Side 10 av 17

11 5. Ved all ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake og ny dispensasjon kan ikke påregnes. Dette vedtaket er truffet i medhold av Forskrift for vern av Knutshø landskapsvernområde, 5.3 e), og er i tråd med retningslinjene for motorferdsel i forvaltingsplanen for Dovrefjellområdet, og rettspraksis fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning Tillatelsen må sees i sammenheng med vedtak som fattes i Oppdal kommune. Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad fra Trond Sigurd Brendryen om dispensasjon fra forskrift for vern av Knutshø landskapsvernområde på følgende vilkår: 1. Dispensasjonen gjelder for kjøring langs kjørespor til Fjellægret (Såttålia - Fjellægret), med bil registreringsnummer RF Det gis dispensasjon for totalt fire -4- turer t/r pr år på barmark i perioden Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll. Det skal føres 4. Kjøringen skal foregå aktsomt ovenfor naturen, planter og dyr og mennesker. 5. Ved all ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake og ny dispensasjon kan ikke påregnes. Dette vedtaket er truffet i medhold av Forskrift for vern av Knutshø landskapsvernområde, 5.3 e), og er i tråd med retningslinjene for motorferdsel i forvaltingsplanen for Dovrefjellområdet, og rettspraksis fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning Tillatelsen må sees i sammenheng med vedtak som fattes i Oppdal kommune. 70/08 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - SYKKELRITT CRAFT MTB 6 DAGERS 2008 Tynset kommune, Formannskapet, innvilger søknad fra Oslo Cyklekrets v/ Ingar Wilhelmsen om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark på barmark, primært langs eksisterende veger og stier i tidsrommet juni 2008 på følgende vilkår: TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Formannskapet Side 11 av 17

12 1. Dispensasjonen gjelder for kjøring fra Innerdalsvatnet over Kviknebrona til Kvikne, fra Kvikne til Småvollan, over til Savalen, Fåset og Tynset. Fra Tynset til Skihytta gjennom Aumdalen, Rivdalen og over mot Fonnåsfjellet, ned til Tylldalen og til Rendalen. 2. Registreringsnummer på ATW er og motorsykkel sendes Tynset kommune før løpet starter. 3. Det gis dispensasjon for bruk av totalt 5 ATW er og en motorsykkel i tidsrommet juni Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll. Det skal føres 5. Kjøringen skal foregå aktsomt ovenfor naturen, planter og dyr og mennesker. 6. Ved all ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake og ny dispensasjon kan ikke påregnes. Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark, 6, og begrunnes med at transporten er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet, også av sikkerhetsmessige årsaker. Den begrensede kjøringa vil ikke medføre noen trussel overfor vegetasjon eller dyreliv i området. Tynset kommune, Formannskapet, innvilger søknad fra Oslo Cyklekrets v/ Ingar Wilhelmsen om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark på barmark, primært langs eksisterende veger og stier i tidsrommet juni 2008 på følgende vilkår: 1. Dispensasjonen gjelder for kjøring fra Innerdalsvatnet over Kviknebrona til Kvikne, fra Kvikne til Småvollan, over til Savalen, Fåset og Tynset. Fra Tynset til Skihytta gjennom Aumdalen, Rivdalen og over mot Fonnåsfjellet, ned til Tylldalen og til Rendalen. 2. Registreringsnummer på ATW er og motorsykkel sendes Tynset kommune før løpet starter. 3. Det gis dispensasjon for bruk av totalt 5 ATW er og en motorsykkel i tidsrommet juni Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll. Det skal føres 5. Kjøringen skal foregå aktsomt ovenfor naturen, planter og dyr og mennesker. TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Formannskapet Side 12 av 17

13 7. Ved all ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake og ny dispensasjon kan ikke påregnes. Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark, 6, og begrunnes med at transporten er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet, også av sikkerhetsmessige årsaker. Den begrensede kjøringa vil ikke medføre noen trussel overfor vegetasjon eller dyreliv i området. 71/08 SØKNAD OM LAVTFLYVING I FORBINDELSE MED AREALBRUKSREGISTRERINGER OG MINIMUMSTELLINGER AV VILLREIN FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad fra Forollhogna villreinutvalg v/heidi Ydse om dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 5.1 Forbud mot motorferdsel. Det settes følgende vilkår: o Tillatelsen gjelder lavtflyvning i forbindelse med arealbruksregistreringer og minimumstellinger av villrein i Forollhogna nasjonalpark (Tynset kommune) o Det tillates 3 turer pr. år. Dersom værforhold mv. gjør at flyvinger må avbrytes eller avkortes, kan ny tur erstatte den opprinnelige. o Med forbehold om endret forvaltningsmyndighet gis dispensasjonen for 5 år ( ) o Antall turer skal begrenses til det nødvendige for å utføre de planlagte tellinger og registreringer. Tynset kommune ber om å få rapport over antall turer og om gjennomføringen (og resultater) av registreringene det enkelt år. Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om vern av Forollhogna nasjonalpark 3, punkt 5.3 d), og i tråd med forvaltningsplanens bestemmelser. Stein Tronsmoen, Senterpartiet, foreslo flg. tillegg til fjerde punkt: Rapporten foreligger innen Rådmannens innstilling m/tronsmoens tillegg enstemmig vedtatt Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad fra Forollhogna villreinutvalg v/heidi Ydse om dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 5.1 Forbud mot motorferdsel. Det settes følgende vilkår: o Tillatelsen gjelder lavtflyvning i forbindelse med arealbruksregistreringer og minimumstellinger av villrein i Forollhogna nasjonalpark (Tynset kommune) TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Formannskapet Side 13 av 17

14 o Det tillates 3 turer pr. år. Dersom værforhold mv. gjør at flyvinger må avbrytes eller avkortes, kan ny tur erstatte den opprinnelige. o Med forbehold om endret forvaltningsmyndighet gis dispensasjonen for 5 år ( ) o Antall turer skal begrenses til det nødvendige for å utføre de planlagte tellinger og registreringer. Tynset kommune ber om å få rapport over antall turer og om gjennomføringen (og resultater) av registreringene det enkelt år. Rapporten foreligger innen Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om vern av Forollhogna nasjonalpark 3, punkt 5.3 d), og i tråd med forvaltningsplanens bestemmelser. 72/08 SØKNAD OM DISP TIL LAVTFLYVING VED KALVETELLING AV VILLREIN I NINA - NASJONALT OVERVÅKINGSPROGRAM FOR HJORTEVILT Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad fra Norsk Institutt for naturforskning (NINA) v/roy Andersen om dispensasjon fra 3, punkt 5.1 i verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark. Det settes følgende vilkår: o Tillatelsen gjelder lavtflyving i forbindelse med kalvetelling av villrein (Tynset kommune) o Det tillates 3 turer pr år. Dersom værforhold mv. gjør at flyvninger må avbrytes eller avkortes, kan ny tur erstatte den opprinnelige. o Tillatelsen gjelder i perioden 15.juni til 1.august o Med forbehold om endret forvaltningsmyndighet gis tillatelsen for 4 år som omsøkt ( ) o Antall turer skal begrenses til det nødvendige. Tynset kommune ber om å få rapport over antall turer og om gjennomføringen (inklusive resultater) av registreringene det enkelte år. Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om vern av Forollhogna nasjonalpark 3, punkt 5.3 d), og er i tråd med forvaltningsplanens bestemmelser. Stein Tronsmoen, Senterpartiet, foreslo flg. tillegg til fjerde punkt: Rapporten foreligger innen Rådmannens innstilling m/tronsmoens tillegg enstemmig vedtatt Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad fra Norsk Institutt for naturforskning (NINA) v/roy Andersen om dispensasjon fra 3, punkt 5.1 i verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark. Det settes følgende vilkår: TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Formannskapet Side 14 av 17

15 o Tillatelsen gjelder lavtflyving i forbindelse med kalvetelling av villrein (Tynset kommune) o Det tillates 3 turer pr år. Dersom værforhold mv. gjør at flyvninger må avbrytes eller avkortes, kan ny tur erstatte den opprinnelige. o Tillatelsen gjelder i perioden 15.juni til 1.august o Med forbehold om endret forvaltningsmyndighet gis tillatelsen for 4 år som omsøkt ( ) o Antall turer skal begrenses til det nødvendige. Tynset kommune ber om å få rapport over antall turer og om gjennomføringen (inklusive resultater) av registreringene det enkelte år. Rapporten foreligger innen Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om vern av Forollhogna nasjonalpark 3, punkt 5.3 d), og er i tråd med forvaltningsplanens bestemmelser. 73/08 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BYGGING AV BRU / KLOPP INNENFOR FOROLLHOG NASJONALPARK 1. Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad fra Kvikne Fjellstyre om tillatelse til å bygge klopp over Russu innenfor Forollhogna nasjonalpark. 2. Tillatelsen er gjeldende frem til og med Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift for vern av Forollhogna nasjonalpark, 4 Generelle dispensasjonsbestemmelser, og begrunnes med at tiltaket vil bedre fremkommelighet og sikkerhet i forbindelse med tilsyn og sanking av sau og jakt i området. 1. Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad fra Kvikne Fjellstyre om tillatelse til å bygge klopp over Russu innenfor Forollhogna nasjonalpark. 2. Tillatelsen er gjeldende frem til og med Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift for vern av Forollhogna nasjonalpark, 4 Generelle dispensasjonsbestemmelser, og begrunnes med at tiltaket vil bedre fremkommelighet og sikkerhet i forbindelse med tilsyn og sanking av sau og jakt i området. 74/08 SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Formannskapet Side 15 av 17

16 Tynset kommune, formannskapet gir dispensasjon for bruk av motorfartøy på Savalen for Savalen Aktiv AS, etter kommunens reviderte forskrifter av i henhold til Lov om motorferdsel i utmark av 10. juni Det settes følgende vilkår for tillatelsen. 1. Vannsportaktiviteten utøves ved Savalodden, innenfor et nærmere angitt område, som skal være særskilt avmerket. 2. Sesongen avsluttes innen 30. august Aktiviteten begrenses til følgende tidsrom: To hverdager, utenom fredag. Aktuelle ukedager avklares av vannsportklubben. Tidsrommet for kjøring er kl , samt lørdager kl Det skal utarbeides en aktivitetsrapport etter sesongen. Denne skal inneholde opplysninger om tidspunkt for kjøring, hvor mange turer, hvilke strekninger som har blitt kjørt og hva slags kjøring som er utført. Denne sendes Tynset kommune innen 1.oktober Tynset kommune, formannskapet gir dispensasjon for bruk av motorfartøy på Savalen for Savalen Aktiv AS, etter kommunens reviderte forskrifter av i henhold til Lov om motorferdsel i utmark av 10. juni Det settes følgende vilkår for tillatelsen. 1. Vannsportaktiviteten utøves ved Savalodden, innenfor et nærmere angitt område, som skal være særskilt avmerket. 2. Sesongen avsluttes innen 30. august Aktiviteten begrenses til følgende tidsrom: To hverdager, utenom fredag. Aktuelle ukedager avklares av vannsportklubben. Tidsrommet for kjøring er kl , samt lørdager kl Det skal utarbeides en aktivitetsrapport etter sesongen. Denne skal inneholde opplysninger om tidspunkt for kjøring, hvor mange turer, hvilke strekninger som har blitt kjørt og hva slags kjøring som er utført. Denne sendes Tynset kommune innen 1.oktober 75/08 SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT 1. Tynset kommune, formannskapet, avslår Inger Marie Vestbys søknad om varig fritak fra boplikten på eiendommen Hokstad nordre, gnr. 6 bnr. 13 i Tynset. 2. Formannskapet gir søker ytterligere utsettelse med boplikten i fem år fram til Vedtaket er fattet med hjemmel i odelsloven 27a, og begrunnes med bosettingshensyn. Stein Tronsmoen fremmet følgende forslag: Rådmannens innstilling pkt. 1 består Rådmannens innstilling pkt. 2 strykes. Innstillingens pkt 3 blir pkt 2. TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Formannskapet Side 16 av 17

17 Tronsmoens forslag enstemmig vedtatt. 1. Tynset kommune, formannskapet, avslår Inger Marie Vestbys søknad om varig fritak fra boplikten på eiendommen Hokstad nordre, gnr. 6 bnr. 13 i Tynset. 2. Vedtaket er fattet med hjemmel i odelsloven 27a, og begrunnes med bosettingshensyn. 76/08 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV TILLEGGSAREAL TIL LANDBRUKSEIENDOM 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Bjørn Jordet konsesjon på erverv av inntil 8,0 dekar fulldyrka jord, del av gnr. 91 bnr. 95 mfl i Tynset, til pris kr 2000 pr dekar. 2. Det er et vilkår for konsesjon at arealet legges til og drives sammen med søkerens øvrige landbrukseiendom i Tynset. 3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven 9 og 11, og begrunnes med at ervervet vil bidra til en styrking av eksisterende gardsbruk i drift. 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Bjørn Jordet konsesjon på erverv av inntil 8,0 dekar fulldyrka jord, del av gnr. 91 bnr. 95 mfl i Tynset, til pris kr 2000 pr dekar. 2. Det er et vilkår for konsesjon at arealet legges til og drives sammen med søkerens øvrige landbrukseiendom i Tynset. 3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven 9 og 11, og begrunnes med at ervervet vil bidra til en styrking av eksisterende gardsbruk i drift. 77/08 LØNNSFORHANDLINGER ETTER KAP 4.A.3 - GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokoll fra lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens kapittel 4, punkt 4.A.3, datert , godkjennes. Protokoll fra lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens kapittel 4, punkt 4.A.3, datert , godkjennes. TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Formannskapet Side 17 av 17

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.2010 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.00 Dialogmøte med Fylkesmannen, oppvekst- og utdanningsavd. Kl. 12.00 Lunsj Kl. 13.00 16.30

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL.

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.06.2007 Tid: kl. 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. 66/07 SØKNAD

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 132/07 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN BAKKEN, GNR. 12/7 M.FL.

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 132/07 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN BAKKEN, GNR. 12/7 M.FL. TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.11.2007 Tid: Kl. 15.00 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Tittel 132/07 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2009 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.00 Formannskapet er invitert til åpning av Nye Domus Til stede på møtet: Medlemmer:

Detaljer

TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested Møtedato Tid Til stede på møtet: Forfall: Merknad:

TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested Møtedato Tid Til stede på møtet: Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: Befaring Godtlandsfloen Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.02.2009 Tid: kl. 8.30 Sted: OS KOMMUNEHUS, OPPISTUGGU Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Ingen Andre: Forfall: rådmann Anne Lise Trøen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2006 Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2006 Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2006 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid Skaug Bersvend

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2013 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om vei- og adresseringsprosjektet i Tynset kommune Til stede på møtet: Medlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU)

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils H. Øian Berit N. Moen Grete Negård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.08.2011 Tid: Kl. 09.00 Orientering om barnehagesituasjonen: Inntak pr august 2011 og barnehageutredning Til stede på

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet: Medlemmer:

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet: Medlemmer: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2009 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Per Hermann Køhn Hansæl Forfall: Astrid Skaug Veslemøy

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Kl. 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Kl. 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Signe Marit

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.04.2006 Tid: kl. 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.04.2006 Tid: kl. 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.04.2006 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Mari Morønning Astrid Skaug Bersvend

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.05.2007 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.01.2013 Tid: Kl. 09.00 Kl. 12.00 13.00 Møte med Fylkesmannen, landbruksavdelingen Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.02.2009 Tid: kl. 9.00 Sted: OS KOMMUNEHUS, OPPISTUGGU Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Per Simensen Andre: Forfall: rådmann Anne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2011 Tid: kl. 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Mari

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken Signe Marit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 07.03.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 042/16-047/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU)

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Delegerte saker 364/12 387/12 tas til orientering. Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 13.11.12 3

Delegerte saker 364/12 387/12 tas til orientering. Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 13.11.12 3 MØTEPROTOKOLL Teknisk utvalg Dato: 11.12.2012 kl. 9:00 11:00 Sted: Arkivsak: 12/00152 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.06.2012 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Møteprotokoll Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den

Møteprotokoll Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den Vår dato: 23.01.2012 Vår referanse: 2012/354 Arkivnr.: 432.3 Deres referanse: Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre Innvalgstelefon: Møteprotokoll Arbeidsutvalget

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.2013 Tid: Kl. 18.00

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.2013 Tid: Kl. 18.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.2013 Tid: Kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Stein Tronsmoen Inger Lise Stubsjøen Martinsen Arne

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Inge Myrvoll Siv Mossleth Funksjon Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag DATO: FOR-1988-05-15-356 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Avd. for naturforvaltning PUBLISERT:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2009 Tid: Etter møte i fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2005 Tid: kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise S. Martinsen Mari Morønning Borgar

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 01.09.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.03.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.06.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.08.2009 Tid: Kl. 18.00 Orientering om eiendomsskattprosjektet v/geir Strickert Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent elektronisk pr. e-post. E-posten legges til saken.

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent elektronisk pr. e-post. E-posten legges til saken. Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, E-postmøte Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Nysted Leder BARDU Britt Andreassen

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei LEDER Bengt Fasteraune

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.10.2013 Tid: Kl. 09.00 Drøfting kulturfondsaker med søknadsfrist september 2013 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: Kl. 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: Kl. 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 12:00-13:00 Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16. Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. 125 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 174/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.11.2012.

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 174/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.11.2012. TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: Kl.15.00 Etter kommunestyret MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 174/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.10.2009 Tid: kl. 9.00 Sted: Os kommunehus, Oppistuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Elin Krog Andre: Forfall: rådmann Anne Lise

Detaljer

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder Kommunene Fylkesmennene Nasjonalpark- og verneområdestyrene Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Hovedredningssentralen Politidistriktene Deres ref Vår ref Dato 13/120 31.01.2013 Retningslinjer

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: Kl. 09.00 Drøftingssaker: - Boligområde Jørgensmoen. Rekkefølgebestemmelser i kommunedelplan. - Mandat mv.

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.05.2006 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 17-23 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER:

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2010 Tid: Kl. 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2010 Tid: Kl. 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2010 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils H. Øian Berit N. Moen Grete Negård

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 08:30 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 80 564. Anniken Bergan-Skar

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 59 67/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.06.2008 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL.

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL. LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsverneområde Espedalen landskapsvernområde Haldorsbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 21.10.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 080/14-093/14 Møte nr: 10/2014 Til kl. 14:45 Møtested: Fellesheimen, Valnesfjord TILSTEDE

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem. Vara: Leif Vingelen stilte som vara for Ragnhild Aashaug, Tolga kommune

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem. Vara: Leif Vingelen stilte som vara for Ragnhild Aashaug, Tolga kommune NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 25.09.2015 Tid: 09.00-14.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 25.09.2015 Tid: 09.00-14.00. Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 25.09.2015 Tid: 09.00-14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnhild Gorsetbakk, Per Arild Torsen, Dagrun Brattset,

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2005 Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2005 Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2005 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Mari Morønning Astrid Skaug Bersvend Salbu Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.06.2013 Tid: 10:00 12.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Erik Jørgensen FO Nestleder Jan Arild

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 14.10.2011 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, Per Arild Torsen, May-Britt

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Innkalte: Møtested: Møtedato: 25.07.2012 Tid: 14:00 14:30

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Innkalte: Møtested: Møtedato: 25.07.2012 Tid: 14:00 14:30 Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonsutvalget Møtested: Møtedato: 25.07.2012 Tid: 14:00 14:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Svein Yngvar H Nestleder Hammari Oddveig FO AP Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Karsten Schanche, Frank Arne Hansen, Janne Andreassen Forfall: Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01/09 13/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 19.01.2009 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Tor Løvstuen,

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Veksthuset Setermoen med påfølgende befaring i Sørdalen Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Heim Møtedato: 21.06.2011 Tid: Kl. 15.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Heim Møtedato: 21.06.2011 Tid: Kl. 15.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Heim Møtedato: 21.06.2011 Tid: Kl. 15.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Berit N. Moen Grete Negård Per Hermann Køhn Hansæl Stein Tronsmoen

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer

Bodø Flyservice: Søknad om dispensasjon for landing og avgang med sjøfly på Soløyvatnet

Bodø Flyservice: Søknad om dispensasjon for landing og avgang med sjøfly på Soløyvatnet Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.04.2014 27118/2014 2014/9 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/98 Formannskapet 16.05.2014 Bodø Flyservice: Søknad om dispensasjon for landing

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonsutvalget Møtested: Toften Møtedato: 17.09.2014 Tid: 14:00 14:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Svein Yngvar H Nestleder Hammari Oddveig AP

Detaljer

I utvalgsleder Ståle S. Eggestøl (Nes Høyre) sitt fravær ledet Alf Majormoen (Nes Bygdeliste) møtet.

I utvalgsleder Ståle S. Eggestøl (Nes Høyre) sitt fravær ledet Alf Majormoen (Nes Bygdeliste) møtet. MØTEPROTOKOLL Teknisk utvalg Dato: 13.11.2012 kl. 9:00 13:45 Sted: Arkivsak: 12/00152 Møtende Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), medlemmer: Wenche Marie Sæbø Ulsaker (Nes

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 11.06.2015

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 11.06.2015 SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 11.06.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Åse Lene B Eckhoff Nestleder

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.06.2014 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.06.2014 09.00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.06.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 13.09.2006, Tidspunkt: fra kl.19:00 til kl. 19:40 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 06/34-06/39 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: Rett etter møtet i FUP Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby Medlem

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom i 3 etg, Rådhuset i Verdal Dato: 22.06.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Magnus

Detaljer

FORMANNSKAPET OFFENTLIG SAKLISTE TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET, den

FORMANNSKAPET OFFENTLIG SAKLISTE TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET, den TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2007 Tid: kl. 09.00 OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET Saksnr. Tittel 105/07 REGULERINGSPLAN FOR TRONSJØ GRUSTAK I TYNSET TYNSET, den 03.02.2012

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 26.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 055/15-064/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232 Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud Dato FOR-2015-03-20-232 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: Tid: Kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Mahdi Hassan Mouhoumed Jon Ole Hokstad Jeanne E.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 23.04.2010 Tid: 09.00-12.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, May-Britt Bjerkås, Wenche

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke Vedlegg 2 Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 12.10.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 059/10-068/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 15:00 Møtested: Sulitjelma Samfunnshus TILSTEDE PÅ

Detaljer

GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL

GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 21.04.2008 Tid: Kl. 18.00 20.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara.

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara. Protokoll fra møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 02.11.12. Dato: 02. november 2012 Tid: 14:30 15:00 Sted: Telefonmøte Til stede fra Hallingskarvet nasjonalparkstyre: Erik Kaupang, Hol kommune

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/7356-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 04.11.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015 Revidering av retningslinjer for praktiseringen

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.08.2007 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Tolga kommune, vararepresentant for Ragnhild Aashaug

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Tolga kommune, vararepresentant for Ragnhild Aashaug NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15 HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/5543 Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Dato: 28.09.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Detaljer

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg Møteinnkalling Saksnr: 79-84/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret, Rødberg Dato: 01.12.2008 Tidspunkt: 16:30 17:30 MERK TIDSPUNKTET! Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune.

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Vedtatt av Lierne kommunestyre den 29. juni 2004, med virkning fra 1. desember 2004 De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer