Sør-Trøndelag fylkeskommune (vararepresentant)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sør-Trøndelag fylkeskommune (vararepresentant)"

Transkript

1 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat Møteprotokoll (NP) Møtested: Nyrønningen, Budalen (Midtre Gauldal) Dato og tid: kl Til stede nasjonalparkstyret: Navn Jan Håvard Refsethås Ragnhild Aashaug Runa Finborud Sivert Moen Anne Grethe Beck Andersen Rune Krogh Terje Hoffstad Bjørn Rogstad Representerer Holtålen kommune Tolga kommune Os kommune Midtre Gauldal kommune Røros kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune (vararepresentant) Hedmark fylkeskommune Rennebu kommune Meldt forfall til møtet Nils Kristen Sandtrøen (Tynset kommune) og vararepresentant Berit Nordseth Moen Andre til stede (innledere, forvaltning, oppsyn): Navn Representerer Jan Erik Andersen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Erik Ydse Statens naturoppsyn (SNO) Berit Broen Statens naturoppsyn (SNO) Elin M. Lien nasjonalparkforvalter Astrid Alice Haug nasjonalparkforvalter Underskrift: Jeg bekrefter med min underskrift at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. Møteprotokollen ble bekreftet godkjent pr. e-post henholdsvis og Jan Håvard Refsethås (sign) Runa Finborud (sign) SIDE 1 AV 23

2 Møtet ble holdt på Nyrønningen Storbudal med Ståle Solem som vert. Han orienterte i starten av møtet om gårdens historie og dagens bruk. Sakliste vedtaksmøte: NP-sak Type sak 8/2017 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 9/2017 Valg av en person til å godkjenne/underskrive protokollen sammen med styreleder 10/2017 Referatsaker (RS) Saker behandlet delegert av nasjonalparkforvalter(e) 11/2017 Økonomi /2017 Øyungen landskapsvernområde klage på avslag om fremføring av adkomstveg for bil på GID 300/1/197 (eier Statskog) til hytte i Holtålen kommune Søker/klager: Advokat Bjørn Hovstad på vegne av Knut J. Myran 13/2017 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde søknad om oppføring av uthus/kombiskur på Brataasvollen (GID 131/127) i Storvollia (Os) Søker: Marit og Helge Ytterhaug 14/2017 Øyungen landskapsvernområde søknad om etablering av semi-permanent forskningsstasjon på Skarvan (975 m.o.h.) og ATV-vei i Hessdalen (Holtålen) Søker/tiltakshaver: Høgskolen i Østfold 15/2017 Forollhogna nasjonalpark anbefaling fra nasjonalparkstyret for Forollhogna vedrørende forskriftsendringer om sykling på sti og andre endringer i verneforskriften 16/2017 Forollhogna nasjonalpark søknad om bruk av drone fra Forollhogna (1331 m.o.h) for filmprosjekt sommeren 2017 Søker: Torgeir Sverja 17/2017 Forollhogna nasjonalpark søknad om nødvendig motorferdsel med snøscooter i forbindelse med prosjektet «kalveovervåking i Forollhogna» Søker/tiltakshaver: Norsk Institutt for naturforskning (NINA) v/olav Strand 18/2017 Forollhogna nasjonalpark søknad om oppføring av gjerde rundt bua på Åslifjellet (Os) Søker/tiltakshaver: Dalsbygda jaktlag v/roar Eckermann 19/2017 Forollhogna nasjonalpark søknad om motorferdsel i forbindelse med redningsøvelse Søker: Soknedal Røde Kors Hjelpekorps (RKH) og Budal RKH 20/2017 Orienterings- og drøftingssaker jfr. liste SIDE 2 AV 23

3 Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 8/ Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Innstilling til vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes Innstillingen ble enstemmig vedtatt (8-0) Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes SIDE 3 AV 23

4 Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 9/ Valg av en person til å godkjenne protokollen Saksopplysninger: Det velges en person til å godkjenne protokollen sammen med leder Innstilling til vedtak: Saken fremmes uten innstilling. Runa Finborud ble foreslått til å godkjenne protokollen sammen med leder. Forslaget ble enstemmig vedtatt (8-0) Vedtak: Runa Finborud velges til å godkjenne protokollen sammen med leder. SIDE 4 AV 23

5 Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 10/ Referatsaker (RS) saker behandlet delegert Saksopplysninger Delegerte saker Følgende saker er behandlet delegert siden forrige styremøte: Delegert Verneområde og søker(kommune) Vedtak Vedtak nr. 6/2017 Forollhogna nasjonalpark, Kvikne Østfjell beitelag v/ Conrad Schärer (Tynset kommune) utkjøring av saltstein og vedlikehold av automater med snøskuter, t.o.m. 7/2017 Forollhogna nasjonalpark, Joar Aspås (Holtålen kommune) 8/2017 Forollhogna nasjonalpark, Ole Johan Hov (Midtre Gauldal kommune) 9/2017 Forollhogna nasjonalpark, Kaja Eggen og Tom Nordsveen (Os kommune) 10/2017 Forollhogna nasjonalpark, Tore Svardal og Are O. Kroken (Midtre Gauldal kommune) vintersesongen 2019/20. Ny motorferdseldispensasjon, transport av ved og tilsyn med hytte med snøskuter, t.o.m. vintersesongen 2019/20. transport av ved og utstyr til Råvollen ved Storhiåsjøen, t.o.m. vintersesongen 2019/20. Avslag på søknad om følgeskuter. transport av ved, salt og materialer til egen seter med snøskuter, t.o.m. vintersesongen 2019/20. transport av ved og utstyr til egen bu ved Storensjøen, t.o.m. vintersesongen 2019/20. 11/2017 Forollhogna nasjonalpark, Synnerdalen beitelag v/ Kjell Ivar How (Midtre Gauldal kommune) utkjøring av saltstein med snøskuter, t.o.m. vintersesongen 2019/20. Vilkår om å sende inn oppdaterte kart. 12/2017 Forollhogna nasjonalpark, SIDE 5 AV 23

6 Langsfjellia hamnelag v/ Per Sindre Killingmo (Tolga kommune) 13/2017 Forollhogna nasjonalpark, Kjetil Eggen (Os kommune) 14/2017 Forollhogna nasjonalpark, Stig Scherven Østgård (Os kommune) 15/2017 Forollhogna nasjonalpark, Steinar Ytterhaug (Os kommune) 16/2017 Forollhogna nasjonalpark, Gjera og Busjødalen sauhamnelag v/ Jon Iver Jordet (Tolga kommune) 17/2017 Forollhogna nasjonalpark, Ålen og Haltdalen fjellstyrer v/ Terje Borgås (Holtålen kommune) 18/2017 Forollhogna nasjonalpark, Kvikne utmarkslag v/ Kristin Lund Austvik (Tynset kommune) 19/2017 Magnilldalen Busjødalen LVO, Gjera og Busjødalen sauhamnelag v/ Arnstein Enget (Tolga kommune) 20/2017 Forollhogna nasjonalpark, Odd Stein Aas (Midtre Gauldal kommune) 21/2017 Forollhogna nasjonalpark, Dalsbygda jaktlag v/ Roar Eckermann (Os kommune) 22/2017 Forollhogna nasjonalpark, Soknedal beitelag v/ Olav Edv. Heggvold (Midtre Gauldal kommune) 23/2017 Forollhogna nasjonalpark, Os sauhamnelag v/ Magne Horten (Os kommune) 24/2017 Forollhogna nasjonalpark, Bratthøa sauhamnelag v/ Geir Rønning (Tolga kommune) 25/2017 Forollhogna nasjonalpark, Lars og Kristoffer Hyttehaug (Midtre utkjøring av saltstein med snøskuter, t.o.m. vintersesongen 2019/20. transport av ved og utstyr til fiskebu ved Fjellsjøen med snøskuter, t.o.m. vintersesongen 2019/20. transport av ved og utstyr til fiskebu ved Fjellsjøen med snøskuter, t.o.m. vintersesongen 2019/20. transport av ved og utstyr til fiskebu ved Forollsjøen med snøskuter, t.o.m. vintersesongen 2019/20. utkjøring av saltstein med snøskuter, t.o.m. vintersesongen 2019/20. utkjøring av ved + befaringer med snøskuter, t.o.m. vintersesongen 2019/20. utkjøring av ved med snøskuter, t.o.m. vintersesongen 2019/20. Landbrukstiltak. Tillatelse til fremføring av vannledning og etablering av vannkum til seter/gjeterbu. Ny motorferdseldispensasjon, transport av ved og utstyr til seter med snøskuter, t.o.m. vintersesongen 2019/20. utkjøring av ved og utstyr til fire åpne buer med snøskuter, t.o.m. vintersesongen 2019/20. utkjøring av saltstein med snøskuter, t.o.m. vintersesongen 2019/20. Vilkår om å sende inn oppdaterte kart. utkjøring av saltstein med snøskuter, t.o.m. vintersesongen 2019/20. Vilkår om å sende inn oppdaterte kart. utkjøring av saltstein med snøskuter, t.o.m. vintersesongen 2019/20. utkjøring av saltstein med snøskuter, SIDE 6 AV 23

7 Gauldal kommune) t.o.m. vintersesongen 2019/20. 26/2017 Forollhogna nasjonalpark, Egil og Jostein Solem (Midtre Gauldal kommune) transport av ved til åpen bu ved Litjensjøen, t.o.m. vintersesongen 2019/20. 27/2017 Forollhogna nasjonalpark, Såttåhaugen grunneierlag v/ Ingulf Os (Os kommune) 28/2017 Forollhogna nasjonalpark, Ivar Ryen (Os kommune) 29/2017 Forollhogna nasjonalpark, Dag Owe Løvø (Midtre Gauldal kommune) 30/2017 Forollhogna nasjonalpark, Hans, Håvard, Stein og Halldor Sætermo (Midtre Gauldal kommune) 31/2017 Londalen Ørvilldalen LVO, Vingelen sameie v/ Jakob Trøan (Tolga kommune) 32/2017 Forollhogna nasjonalpark, Kaja Eggen (Os kommune) 33/2017 Forollhogna nasjonalpark, IL Nansen, O-gruppa v/ Elin Krog (Os og Tolga kommuner) 34/2017 Forollhogna nasjonalpark, Kåre Merket (Midtre Gauldal kommune) 35/2017 Forollhogna nasjonalpark, Budal, Soknedal og Singsås fjellstyrer (Midtre Gauldal kommune) Ny motorferdseldispensasjon, transport av ved til bu ved Forollsjøen med snøskuter, t.o.m. vintersesongen 2019/20. transport av ved til bu ved Forollsjøen med snøskuter, t.o.m. vintersesongen 2019/20. transport av ved, materialer og utstyr til Steinfjellbua med snøskuter, t.o.m. vintersesongen 2019/20. transport av ved og utstyr til egen bu ved Gråtjønna med snøskuter, t.o.m. vintersesongen 2019/20. Demontering av Storgjeltbua/Winjebua for istandsetting (bytte råtne bygningsdeler, vinduer etc). Landbrukstiltak. Bygging av gangbru/klopp over Bubekken ved Dalbusjøsetra. Utsetting av tur-o-poster i nasjonalparken. Tillatelse til klopplegging. utkjøring av ved + befaringer med snøskuter, t.o.m. vintersesongen 2019/20. Innstilling til vedtak: Refererte saker tas til orientering Innstillingen ble enstemmig vedtatt (8-0) Vedtak: Refererte saker tas til orientering SIDE 7 AV 23

8 Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 11/ Økonomi 2017 Innstilling til vedtak Nasjonalparkstyret tar tildelingen av drifts- og tiltaksmidler fra Miljødirektoratet for 2017 til etterretning. Nasjonalparkforvalter orienterte kort om tildeling av rammer til styret, både til drift, forvaltning og tiltak. Det ble gitt en kort redegjørelse for e-postutveksling mellom forvalter og Miljødirektoratet der forvalter har etterlyst en begrunnelse for de reduserte rammene til tiltak og til drift av styret sett i forhold til innmeldte behov. Nasjonalparkstyret diskuterte hva tildelingen betyr for forvaltningen av verneområdene. Det ble med bakgrunn i diskusjonene fremmet følgende endringsforslag: «Nasjonalparkstyret for Forollhogna ser med bekymring på at tildelte ressurser til drift og tiltak i verneområdene i Forollhogna er redusert betydelig i forhold til innmeldte behov. Knappe ressurser til drift av styret innebærer blant annet lengre saksbehandlingstid, at befaringer i forbindelse med styresaker må utgå, noe som igjen fører til redusert kvalitet i forvaltningen av verneområdene. Dette kan videre føre til redusert forståelse for vernet blant publikum. Styret ber arbeidsutvalget (AU) om å rette en henvendelse til Miljødirektoratet der man synliggjør utfordringene med og konsekvensene av den tildelingen som er foretatt. Begrensede midler til drift av styret innebærer at styret ikke kan gjennomføre planlagte og prioriterte oppgaver i Den begrensede tiltakspotten for området som helhet har konsekvenser for både planlagte og prioriterte tiltak, men ikke minst i forhold til gjennomføring av allerede igangsatte prosjekt.» Forslaget ble enstemmig vedtatt (8-0) SIDE 8 AV 23

9 Vedtak: «Nasjonalparkstyret for Forollhogna ser med bekymring på at tildelte ressurser til drift og tiltak i verneområdene i Forollhogna er redusert betydelig i forhold til innmeldte behov. Knappe ressurser til drift av styret innebærer blant annet lengre saksbehandlingstid, at befaringer i forbindelse med styresaker må utgå, noe som igjen fører til redusert kvalitet i forvaltningen av verneområdene. Dette kan videre føre til redusert forståelse for vernet blant publikum. Styret ber arbeidsutvalget (AU) om å rette en henvendelse til Miljødirektoratet der man synliggjør utfordringene med og konsekvensene av den tildelingen som er foretatt. Begrensede midler til drift av styret innebærer at styret ikke kan gjennomføre planlagte og prioriterte oppgaver i Den begrensede tiltakspotten for området som helhet har konsekvenser for både planlagte og prioriterte tiltak, men ikke minst i forhold til gjennomføring av allerede igangsatte prosjekt.» SIDE 9 AV 23

10 Arkivsaksnr: 2013/130 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 12/ Øyungen landskapsvernområde klage på avslag om bygging av veg til hytte med GID 300/1/197 (Holtålen kommune) Søker/tiltakshaver: Knut Johannes Myran Innstilling til vedtak: «Nasjonalparkstyret for Forollhogna viser til klage fra advokat Bjørn Hovstad, på vegne av Knut J. Myran datert Det klages på vedtak fattet av nasjonalparkstyret i møte , NP-sak 6/2017. Klagen anses om innkommet innen klagefristen. Nasjonalparkstyret kan ikke se at det er fremkommet nye opplysninger i klagen som gjør at styret bør endre sitt vedtak i NP-sak 6/2017, der det er gitt avslag på søknad om fremføring av bilveg til hytte med GID 300/1/197 i Øyungen landskapsvernområde. Vedtaket opprettholdes, og klagen oversendes Miljødirektoratet for endelig behandling.» I klagen ble det fremsatt ønske om at nasjonalparkstyret skulle foreta befaring av omsøkte vegtrasè før styret tok stilling til klagen. Anne Grethe Beck Andersen fremla derfor følgende forslag til behandling: «Behandling av klage utsettes inntil styret har foretatt befaring av omsøkte vegtrasè». Det ble stemt over forslaget som falt med 3 mot 5 stemmer. Det ble så stemt over innstillingen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt (8-0) Vedtak: «Nasjonalparkstyret for Forollhogna viser til klage fra advokat Bjørn Hovstad, på vegne av Knut J. Myran datert Det klages på vedtak fattet av nasjonalparkstyret i møte , NP-sak 6/2017. Klagen anses om innkommet innen klagefristen. Nasjonalparkstyret kan ikke se at det er fremkommet nye opplysninger i klagen som gjør at styret bør endre sitt vedtak i NP-sak 6/2017, der det er gitt avslag på søknad om fremføring av bilveg til hytte med GID 300/1/197 i Øyungen landskapsvernområde. Vedtaket opprettholdes, og klagen oversendes Miljødirektoratet for endelig behandling.» SIDE 10 AV 23

11 Arkivsaksnr: 2017/2172 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 13/ Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde - søknad om oppføring av uthus/kombiskur på Brataasvollen med GID 131/127 i Vangrøftdalen (Os) Søker: Marit og Helge Ytterhaug Innstilling til vedtak: Med hjemmel i verneforskriften 3, punkt 1 for Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde avslår nasjonalparkstyret søknad fra Marit og Helge Ytterhaug om oppføring av bygning/uthus for kombinert bruk (lagring/opphold) på Brataasvollen (GID 131/127) i Storvollia. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at setra ikke er i aktiv bruk til beite eller slått. En eventuell tillatelse må derfor hjemles i naturmangfoldlovens 48. I forhold til bruken av eiendommen anses det at behovet for bygg til uthusformål er dekt med de bygninger som finnes fra før og som er godkjent oppført til dette formålet. Tiltak som ikke er knyttet til et akseptert nytteformål vil føre til presedens for et stort antall søknader innenfor både dette verneområdet og de andre landskapsvernområdene rundt Forollhogna. Muligheter for oppføring av gapahuker og lignende byggverk for privat rast og opphold bør derfor gjennomdrøftes som en del av revidering av forvaltningsplanene, og gjennom utarbeiding av ny byggeskikkveileder for seterdalene. En tillatelse til tiltak som omsøkt vil kunne påvirke verneverdiene pga. den presedens tiltaket vil kunne gi for mange tilsvarende søknader.» Innstillingen ble enstemmig vedtatt (8-0) SIDE 11 AV 23

12 Vedtak: Med hjemmel i verneforskriften 3, punkt 1 for Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde avslår nasjonalparkstyret søknad fra Marit og Helge Ytterhaug om oppføring av bygning/uthus for kombinert bruk (lagring/opphold) på Brataasvollen (GID 131/127) i Storvollia. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at setra ikke er i aktiv bruk til beite eller slått. En eventuell tillatelse må derfor hjemles i naturmangfoldlovens 48. I forhold til bruken av eiendommen anses det at behovet for bygg til uthusformål er dekt med de bygninger som finnes fra før og som er godkjent oppført til dette formålet. Tiltak som ikke er knyttet til et akseptert nytteformål vil føre til presedens for et stort antall søknader innenfor både dette verneområdet og de andre landskapsvernområdene rundt Forollhogna. Muligheter for oppføring av gapahuker og lignende byggverk for privat rast og opphold bør derfor gjennomdrøftes som en del av revidering av forvaltningsplanene, og gjennom utarbeiding av ny byggeskikkveileder for seterdalene. En tillatelse til tiltak som omsøkt vil kunne påvirke verneverdiene pga. den presedens tiltaket vil kunne gi for mange tilsvarende søknader.» SIDE 12 AV 23

13 Arkivsaksnr: 2017/2447 Saksbehandler: Elin M. Lien Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 14/ Øyungen landskapsvernområde søknad om etablering av semipermanent forskningsstasjon på Skarvan (975 m.o.h.) og ATV-vei i Hessdalen i Holtålen kommune Søker/tiltakshaver: Høgskolen i Østfold Innstilling til vedtak: «Med hjemmel i naturmangfoldloven 48 gir Nasjonalparkstyret for Forollhogna dispensasjon fra 3, punkt 1 i verneforskriften for Øyungen landskapsvernområde til Høgskolen i Østfold, v/ professor Dr. Anna-Lena Kjøniksen, for etablering av en midlertidig forskningsstasjon på Skarvan, som beskrevet i søknad datert Med hjemmel i 3, punkt 1 i verneforskriften for Øyungen landskapsvernområde avslås søknaden om bygging av ATV-vei i Øyungen landskapsvernområde. Tiltaket er vurdert etter naturmangfoldlovens 48, da søknaden om fremføring av ATV-vei ikke kan begrunnes i landbruksmessige behov. Vilkår 1. Tillatelsen er gyldig i 7 år, fra vedtaksdato. 2. Høgskolen i Østfold er ansvarlig for å fjerne forskningsstasjonen innen tillatelsens utløp. En plan for fjerning og opprydning skal sendes nasjonalparkstyret 3 mnd før fjerning og opprydning igangsettes. 3. Det skal sendes en årlig rapport til nasjonalparkstyret innen 1. februar hvert år med følgende innhold: a. Oversikt over bruk/overnatting b. Oversikt over transport c. Tiltak for å redusere transportbehov (planlagt/gjennomført) d. Andre relevante opplysninger om forskningsstasjonens drift og resultater. Vurdering/begrunnelse Nasjonalparkstyret vurderer at en midlertidig forskningsstasjon på Skarvan ikke vil være i strid med verneformålet, og vil i liten påvirkning på verneverdiene. Det er i denne vurderingen lagt særlig vekt på tiltakets midlertidige karakter, og dermed at tiltaket vil ha liten påvirkning på naturmiljøet. SIDE 13 AV 23

14 Den omsøkte ATV-veien vurderes til å være i strid med verneformålet, og at tiltaket vil føre til skade på verneverdiene. Da endelig plassering av traséen ikke er beskrevet i søknaden, er det lagt vekt på at veien uansett vil gå i et åpent fjellandskap, der landskapsvirkningen vil kunne være betydelig. Det er videre lagt vekt på at en eventuell tillatelse vil kunne føre til presedens for andre tilsvarende søknader både innenfor Øyungen landskapsvernområde og øvrige landskapsvernområder rundt Forollhogna. For ytterligere begrunnelse vises det til saksutredning.» Det gjøres oppmerksom på at det også kreves tillatelse fra grunneier/rettighetshaver og kommunen i forbindelse med tiltaket. Søknad om bruk av helikopter og annen motorisert ferdsel behandles av kommunen. Følgende redigeringer i vedtakets utforming ble gjort i møtet: 1. Tillatelsen utstedes til Høgskolen i Østfold, navnet til professor Dr. Anna-Lena Kjøniksen strykes. 2. Formuleringen «ATV-vei» byttes ut med «ATV-kjøretrasé». Det ble i møtet fremmet et tilleggsforslag til innstillingen. Tillegget består i et nytt punkt 4 i vilkårene for tillatelsen: 4. Nasjonalparkstyret anbefaler en tett dialog mellom tiltakshaver og nasjonalparkforvaltningen om transportbehovet og trasevalg for ulike typer ferdsel. Det ble stemt over innstillingen med redigeringer og tilleggsforslaget. Innstillingen med redigeringer og tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt (8-0). Vedtak: «Med hjemmel i naturmangfoldloven 48 gir Nasjonalparkstyret for Forollhogna dispensasjon fra 3, punkt 1 i verneforskriften for Øyungen landskapsvernområde til Høgskolen i Østfold, for etablering av en midlertidig forskningsstasjon på Skarvan, som beskrevet i søknad datert Med hjemmel i 3, punkt 1 i verneforskriften for Øyungen landskapsvernområde avslås søknaden om bygging av ATV-kjøretrasé i Øyungen landskapsvernområde. Tiltaket er vurdert etter naturmangfoldlovens 48, da søknaden om fremføring av ATV- kjøretrasé ikke kan begrunnes i landbruksmessige behov. Vilkår 1. Tillatelsen er gyldig i 7 år, fra vedtaksdato. 2. Høgskolen i Østfold er ansvarlig for å fjerne forskningsstasjonen innen tillatelsens utløp. En plan for fjerning og opprydning skal sendes nasjonalparkstyret 3 mnd før fjerning og opprydning igangsettes. 3. Det skal sendes en årlig rapport til nasjonalparkstyret innen 1. februar hvert år med følgende innhold: a. Oversikt over bruk/overnatting b. Oversikt over transport c. Tiltak for å redusere transportbehov (planlagt/gjennomført) d. Andre relevante opplysninger om forskningsstasjonens drift og resultater. SIDE 14 AV 23

15 4. Nasjonalparkstyret anbefaler en tett dialog mellom tiltakshaver og nasjonalparkforvaltningen om transportbehovet og trasevalg for ulike typer ferdsel. Vurdering/begrunnelse Nasjonalparkstyret vurderer at en midlertidig forskningsstasjon på Skarvan ikke vil være i strid med verneformålet, og vil i liten påvirkning på verneverdiene. Det er i denne vurderingen lagt særlig vekt på tiltakets midlertidige karakter, og dermed at tiltaket vil ha liten påvirkning på naturmiljøet. Den omsøkte ATV- kjøretrasé vurderes til å være i strid med verneformålet, og at tiltaket vil føre til skade på verneverdiene. Da endelig plassering av traséen ikke er beskrevet i søknaden, er det lagt vekt på at veien uansett vil gå i et åpent fjellandskap, der landskapsvirkningen vil kunne være betydelig. Det er videre lagt vekt på at en eventuell tillatelse vil kunne føre til presedens for andre tilsvarende søknader både innenfor Øyungen landskapsvernområde og øvrige landskapsvernområder rundt Forollhogna. For ytterligere begrunnelse vises det til saksutredning.» Det gjøres oppmerksom på at det også kreves tillatelse fra grunneier/rettighetshaver og kommunen i forbindelse med tiltaket. Søknad om bruk av helikopter og annen motorisert ferdsel behandles av kommunen. SIDE 15 AV 23

16 Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Elin M. Lien Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 15/ Forollhogna nasjonalpark anbefaling fra nasjonalparkstyret for Forollhogna vedrørende forskriftsendringer om sykling på sti og andre endringer i verneforskriften Innstilling til vedtak: «Nasjonalparkstyret for Forollhogna vedtar dokumentet «Anbefaling fra nasjonalparkstyret for Forollhogna vedrørende forskriftsendringer om sykling på sti og andre endringer i verneforskriften», datert , og oversender dette til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.» Innstillingen ble enstemmig vedtatt (8-0) Vedtak: «Nasjonalparkstyret for Forollhogna vedtar dokumentet «Anbefaling fra nasjonalparkstyret for Forollhogna vedrørende forskriftsendringer om sykling på sti og andre endringer i verneforskriften», datert , og oversender dette til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.» SIDE 16 AV 23

17 Arkivsaksnr: 2017/1144 Saksbehandler: Elin M. Lien Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 16/ Forollhogna nasjonalpark søknad om bruk av drone fra Forollhogna (1332 m.o.h.) for filmprosjekt sommeren 2017 Søker/tiltakshaver: Torgeir Svergja Innstilling til vedtak: «Med hjemmel i verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark 3, punkt 5.1 avslår Nasjonalparkstyret for Forollhogna søknaden fra Torgeir Svergja datert om filming fra drone i Forollhogna nasjonalpark. Vurdering/begrunnelse Nasjonalparkstyret vurderer at behovet for bruk av drone til omsøkt formål ikke er tungtveiende, og at hensynet til presedensvirkning, dyrelivet og turgåere tilsier at søknaden skal avslås. For ytterligere begrunnelse vises det til saksutredningen.» Innstillingen ble enstemmig vedtatt (8-0). Vedtak: «Med hjemmel i verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark 3, punkt 5.1 avslår Nasjonalparkstyret for Forollhogna søknaden fra Torgeir Svergja datert om filming fra drone i Forollhogna nasjonalpark. Vurdering/begrunnelse Nasjonalparkstyret vurderer at behovet for bruk av drone til omsøkt formål ikke er tungtveiende, og at hensynet til presedensvirkning, dyrelivet og turgåere tilsier at søknaden skal avslås. For ytterligere begrunnelse vises det til saksutredningen.» SIDE 17 AV 23

18 Arkivsaksnr: 2017/2585 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 17/ Forollhogna nasjonalpark søknad om nødvendig motorferdsel med snøscooter i forbindelse med prosjektet «kalveovervåking i Forollhogna» Søker/tiltakshaver: Norsk Institutt for naturforskning (NINA) v/olav Strand Innstilling til vedtak: Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Norsk Institutt for naturforskning (NINA) v/olav Strand dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 5.1 for bruk av snøscooter for nødvendig transport i forbindelse med overvåking av villreinkalving i Forollhogna nasjonalpark. Tillatelsen gjelder for perioden 20.april 15.juni NINA gis myndighet til å engasjere de aktører de mener er nødvendig for å utføre arbeidet på en faglig forsvarlig måte og i henhold til vilkårene gitt nedenfor. Vilkår: 1. Det forutsettes at det praktiske registreringsarbeidet styres og organiseres fra en oppnevnt ansvarlig kontaktperson (koordinator) slik at motorferdselen totalt begrenses til det strengt nødvendige. 2. Det forutsettes at lokalt oppsynspersonell i det enkelte registreringsområde benyttes i størst mulig grad for å samordne ulike arbeidsoppgaver og for å begrense den motoriserte ferdselen i nasjonalparken totalt sett. 3. Det skal føres sporlogg over den motoriserte transporten knyttet til prosjektet, både for leting etter villrein og oppsøkende virksomhet i forbindelse med selve kalvetellingen. 4. Det skal utvises særskilt hensyn til villrein ved gjennomføring av arbeidet. Villreinen skal ikke forstyrres. Transport skal skje på godt snødekt mark, og skal ikke føre til skade på terreng og vegetasjon. 5. Rapport om gjennomføringen av tiltaket inklusive sporlogg og kart som viser villreintilhold på de ulike registreringsdagene skal sendes nasjonalparkstyret innen 1.november SIDE 18 AV 23

19 Hjemmel og begrunnelse: Tillatelsen er fattet med hjemmel i naturmangfoldlovens 48. Gjennom prosjektet ønsker man å finne ut årsakene til registrert synkende slaktevekter på villrein og da særlig kalv. I Forollhogna nasjonalpark er villrein spesifikt nevnt i verneformålet, slik at nødvendige tiltak for å bedre kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av villreinen vil være positivt og i tråd med verneformålet. Det er imidlertid avgjørende at tiltaket blir planlagt og gjennomført på en slik måte at motorferdselen begrenses til det strengt nødvendige, og at villrein ikke forstyrres. I avgjørelsen er det lagt vekt på at prosjektet er begrenset i utgangspunktet til to år ( ) slik at belastningen på området ikke blir stor over tid. Det legges vekt på at prosjektet er faglig forankret gjennom Norsk Institutt for naturforskning og gjennomføres i nært samarbeid med villreinutvalg, lokalt fjelloppsyn og SNO. Det legges også vekt på at prosjektet er godt forankret lokalt gjennom blant annet tilslutning til prosjektet i årsmøtet til Forollhogna villreinvald i Dette har betydning for forståelsen for vernet og de tiltak som gjennomføres for å ta vare på verneverdiene, inklusive økt motorisert ferdsel i fjellet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt (8-0) Vedtak: Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Norsk Institutt for naturforskning (NINA) v/olav Strand dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 5.1 for bruk av snøscooter for nødvendig transport i forbindelse med overvåking av villreinkalving i Forollhogna nasjonalpark. Tillatelsen gjelder for perioden 20.april 15.juni NINA gis myndighet til å engasjere de aktører de mener er nødvendig for å utføre arbeidet på en faglig forsvarlig måte og i henhold til vilkårene gitt nedenfor. Vilkår: 1. Det forutsettes at det praktiske registreringsarbeidet styres og organiseres fra en oppnevnt ansvarlig kontaktperson (koordinator) slik at motorferdselen totalt begrenses til det strengt nødvendige. 2. Det forutsettes at lokalt oppsynspersonell i det enkelte registreringsområde benyttes i størst mulig grad for å samordne ulike arbeidsoppgaver og for å begrense den motoriserte ferdselen i nasjonalparken totalt sett. 3. Det skal føres sporlogg over den motoriserte transporten knyttet til prosjektet, både for leting etter villrein og oppsøkende virksomhet i forbindelse med selve kalvetellingen. 4. Det skal utvises særskilt hensyn til villrein ved gjennomføring av arbeidet. Villreinen skal ikke forstyrres. Transport skal skje på godt snødekt mark, og skal ikke føre til skade på terreng og vegetasjon. 5. Rapport om gjennomføringen av tiltaket inklusive sporlogg og kart som viser villreintilhold på de ulike registreringsdagene skal sendes nasjonalparkstyret innen 1.november Hjemmel og begrunnelse: Tillatelsen er fattet med hjemmel i naturmangfoldlovens 48. Gjennom prosjektet ønsker man å finne ut årsakene til registrert synkende slaktevekter på villrein og da særlig kalv. SIDE 19 AV 23

20 I Forollhogna nasjonalpark er villrein spesifikt nevnt i verneformålet, slik at nødvendige tiltak for å bedre kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av villreinen vil være positivt og i tråd med verneformålet. Det er imidlertid avgjørende at tiltaket blir planlagt og gjennomført på en slik måte at motorferdselen begrenses til det strengt nødvendige, og at villrein ikke forstyrres. I avgjørelsen er det lagt vekt på at prosjektet er begrenset i utgangspunktet til to år ( ) slik at belastningen på området ikke blir stor over tid. Det legges vekt på at prosjektet er faglig forankret gjennom Norsk Institutt for naturforskning og gjennomføres i nært samarbeid med villreinutvalg, lokalt fjelloppsyn og SNO. Det legges også vekt på at prosjektet er godt forankret lokalt gjennom blant annet tilslutning til prosjektet i årsmøtet til Forollhogna villreinvald i Dette har betydning for forståelsen for vernet og de tiltak som gjennomføres for å ta vare på verneverdiene, inklusive økt motorisert ferdsel i fjellet. SIDE 20 AV 23

21 Arkivsaksnr: 2017/1610 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 18 / Forollhogna nasjonalpark søknad om oppføring av gjerde rundt bua på Åslifjellet (Os) Søker/tiltakshaver: Dalsbygda jaktlag v/roar Eckermann Innstilling: «Med hjemmel i Forskrift om Forollhogna nasjonalpark 3, punkt 5.1 avslår nasjonalparkstyret søknad fra Dalsbygda Jaktlag SA om inngjerding av bua på Åslifjellet i Os kommune. I avgjørelsen er det lagt vekt på at bua ligger i et åpent fjell-landskap i nasjonalpark der inngjerding av buer som utgangspunkt ikke er ønskelig. Inngjerding er et fremmedelement i fjell-landskapet og kan bli dominerende i landskapsbildet, og redusere områdets «urørt»- preg jfr. verneformål. Det legges avgjørende vekt på at en tillatelse til inngjerding med bakgrunn i utfordringer med sau kan gi presedens for mange tilsvarende søknader, og dermed være i strid med verneformålet. Dersom det skal kunne gis begrenset tillatelse til inngjerding bør dette skje etter en prinsipiell vurdering for området som helhet». Innstillingen ble enstemmig vedtatt (8-0) Vedtak: «Med hjemmel i Forskrift om Forollhogna nasjonalpark 3, punkt 5.1 avslår nasjonalparkstyret søknad fra Dalsbygda Jaktlag SA om inngjerding av bua på Åslifjellet i Os kommune. I avgjørelsen er det lagt vekt på at bua ligger i et åpent fjell-landskap i nasjonalpark der inngjerding av buer som utgangspunkt ikke er ønskelig. Inngjerding er et fremmedelement i fjell-landskapet og kan bli dominerende i landskapsbildet, og redusere områdets «urørt»- preg jfr. verneformål. Det legges avgjørende vekt på at en tillatelse til inngjerding med bakgrunn i utfordringer med sau kan gi presedens for mange tilsvarende søknader, og dermed være i strid med verneformålet. Dersom det skal kunne gis begrenset tillatelse til inngjerding bør dette skje etter en prinsipiell vurdering for området som helhet». SIDE 21 AV 23

22 Arkivsaksnr: 2017/2304 Saksbehandler: Elin M. Lien Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 19/ Forollhogna nasjonalpark søknad om motorferdsel i forbindelse med redningsøvelse Søker: Soknedal Røde Kors Hjelpekorps (RKH) og Budal RKH Innstilling til vedtak: «Med hjemmel i verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark 3, punkt 5.2 avslår Nasjonalparkstyret for Forollhogna søknaden fra Soknedal RKH og Budal RKH datert om motorisert ferdsel i forbindelse med en redningsøvelse i Forollhogna nasjonalpark. Vurdering/begrunnelse Nasjonalparkstyret vurderer at saken er av prinsipiell karakter, og at den ble oversendt til nasjonalparkstyret for sent til å kunne realitetsbehandles. Styret ser allikevel behovet for å gjennomføre redningsøvelser i nasjonalparken, og tar sikte på å invitere hjelpekorpsene rundt Forollhogna, politi og oppsynstjeneste til et møte i oktober 2017 for å diskutere behov for og gjennomføring av slike øvelser.» Nasjonalparkstyret mente saken ikke kunne realitetsbehandles. Følgende forslag ble fremmet som alternativ til innstillingen: «Søknaden fra Soknedal RKH og Budal RKH datert om motorisert ferdsel i forbindelse med en planlagt redningsøvelse i Forollhogna nasjonalpark ble innsendt for sent til å kunne realitetsbehandles av nasjonalparkstyret. Vurdering: Nasjonalparkstyret vurderer at saken er av prinsipiell karakter, og at den ble oversendt til nasjonalparkstyret for sent til å kunne realitetsbehandles. Styret ser allikevel behovet for å gjennomføre redningsøvelser i nasjonalparken, og tar sikte på å invitere hjelpekorpsene rundt Forollhogna, politi og oppsynstjeneste til et møte i oktober 2017 for å diskutere behov for og gjennomføring av slike øvelser.» SIDE 22 AV 23

23 Det alternative forslaget ble enstemmig vedtatt (8-0). Vedtak: «Søknaden fra Soknedal RKH og Budal RKH datert om motorisert ferdsel i forbindelse med en planlagt redningsøvelse i Forollhogna nasjonalpark ble innsendt for sent til å kunne realitetsbehandles av nasjonalparkstyret. Vurdering: Nasjonalparkstyret vurderer at saken er av prinsipiell karakter, og at den ble oversendt til nasjonalparkstyret for sent til å kunne realitetsbehandles. Styret ser allikevel behovet for å gjennomføre redningsøvelser i nasjonalparken, og tar sikte på å invitere hjelpekorpsene rundt Forollhogna, politi og oppsynstjeneste til et møte i oktober 2017 for å diskutere behov for og gjennomføring av slike øvelser.» SIDE 23 AV 23

Tolga kommune, vararepresentant (deltok mandag) Tynset kommune, vararepresentant. Foredrag om bygningsforvaltning og byggeskikk

Tolga kommune, vararepresentant (deltok mandag) Tynset kommune, vararepresentant. Foredrag om bygningsforvaltning og byggeskikk NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Gaula natursenter, Støren (Midtre Gauldal) Dato og tid: Mandag 9.mai 2016 kl

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Gaula natursenter, Støren (Midtre Gauldal) Dato og tid: Mandag 9.mai 2016 kl NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll (NP) Møtedato: Fredag 2.mars 2018, kl Møtested: Hovet (møterom Messa), Ålen. Til stede nasjonalparkstyret.

Møteprotokoll (NP) Møtedato: Fredag 2.mars 2018, kl Møtested: Hovet (møterom Messa), Ålen. Til stede nasjonalparkstyret. Møteprotokoll (NP) Møtedato: Fredag 2.mars 2018, kl. 10-15 Møtested: Hovet (møterom Messa), Ålen Til stede nasjonalparkstyret Navn Jan Håvard Refsethås Sivert Moen 1 Anne Grethe Beck Andersen Tone Hagen

Detaljer

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU)

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Gammeltunet Hanshus, Soknedal, Midtre Gauldal. Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Gammeltunet Hanshus, Soknedal, Midtre Gauldal. Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Nasjonalparkstyret for Forollhogna Gammeltunet Hanshus, Soknedal, Midtre Gauldal Dato: 30.11.2018 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Tolga kommune, vararepresentant for Ragnhild Aashaug

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Tolga kommune, vararepresentant for Ragnhild Aashaug NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Felles temamøte med villreinnemda fra kl Vedtaksmøte fra kl

Felles temamøte med villreinnemda fra kl Vedtaksmøte fra kl NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Navn Representerer Funksjon Erling Lenvik Ragnhild Aashaug. Midtre-Gauldal kommune Tolga kommune

Navn Representerer Funksjon Erling Lenvik Ragnhild Aashaug. Midtre-Gauldal kommune Tolga kommune NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Møteprotokoll Møteprotokoll (AU) Utvalg: Arbeidsutvalget Møte nr.: 3/2013 Møtested: e-post møte Dato: 28.02.2013 Arbeidsutvalget Navn Representerer Funksjon Erling Lenvik

Detaljer

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU)

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Spellmovollen, Såttåhaugen i Vangrøftdalen (Os) Dato og tid: kl. 9 16

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Spellmovollen, Såttåhaugen i Vangrøftdalen (Os) Dato og tid: kl. 9 16 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Nasjonalparkstyret for Forollhogna Nasjonalparkstyret for Forollhogna Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2018/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 23.02.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 1/2018 02.03.2018

Detaljer

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 17/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 17/ Nasjonalparkstyret for Forollhogna Særutskrift Arkivsaksnr: 2017/2585 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 21.04.2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 17/2017 18.04.2017

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune (vararepresentant)

Sør-Trøndelag fylkeskommune (vararepresentant) Møteprotokoll (NP) Møtested: Kompetansesenteret, Tynset Dato og tid: Fredag 8.desember kl. 10-15 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Jan Håvard Refsethås Sivert Moen Ragnhild Aashaug Runa Finborud Tone

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem. Vara: Leif Vingelen stilte som vara for Ragnhild Aashaug, Tolga kommune

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem. Vara: Leif Vingelen stilte som vara for Ragnhild Aashaug, Tolga kommune NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 1/

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 1/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/9736 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 02.01.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 1/2013 11.01.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Runa Finborud MEDL OS Liv Hanne Tønset MEDL TRØNDELAG FK

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Runa Finborud MEDL OS Liv Hanne Tønset MEDL TRØNDELAG FK Møteprotokoll Utvalg: Nasjonalparkstyret for Forollhogna Møtested: Kommunestyresalen, Berkåk, Rennebu Dato: 01.03.2019 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Nasjonalparkstyret Møte nr.: 4/2013 Vollan Gård/Kvikne nasjonalparksenter, Kvikne (Tynset) Dato: Tid: Kl

Nasjonalparkstyret Møte nr.: 4/2013 Vollan Gård/Kvikne nasjonalparksenter, Kvikne (Tynset) Dato: Tid: Kl NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Nasjonalparkstyret for Forollhogna Nasjonalparkstyret for Forollhogna Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2018/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 23.02.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 1/2018 02.03.2018

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Femundsmarka nasjonalparksenter ved Doktortjønna, Røros

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Femundsmarka nasjonalparksenter ved Doktortjønna, Røros NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Nasjonalparkstyret Møte nr.: 2/2013 Mjuklia ungdomssenter og gjestegård, Berkåk (Rennebu) Dato: Tid: Kl

Nasjonalparkstyret Møte nr.: 2/2013 Mjuklia ungdomssenter og gjestegård, Berkåk (Rennebu) Dato: Tid: Kl NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) 43/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) 43/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2014/6400 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 29.08.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) 43/2014 27.08.2014

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, styremedlem og leder

Representerer Midtre Gauldal kommune, styremedlem og leder NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna 1. Forvaltningsmyndighet og organisering Dette delegeringsreglementet gjelder for nasjonalparkstyret for Forollhogna og de verneområdene og verneforskriftene

Detaljer

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU)

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 48/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 48/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/3535 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 01.11.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 48/2012 09.11.2012

Detaljer

Saksfremlegg. Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Saksfremlegg. Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Nasjonalparkstyret for Forollhogna Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 03.04.2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 8/2017 18.04.2017

Detaljer

Representerer Tolga kommune, styremedlem (ledet møtet)

Representerer Tolga kommune, styremedlem (ledet møtet) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 13/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 13/ Nasjonalparkstyret for Forollhogna Særutskrift Arkivsaksnr: 2017/2172 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 22.04.2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 13/2017 18.04.2017

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 32/

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 32/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2012/9978 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 07.03.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 32/2013 06.03.2013

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Bergstadens Hotel, Røros. Dato og tid: Fredag 18.november 2016 kl. 9-15

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Bergstadens Hotel, Røros. Dato og tid: Fredag 18.november 2016 kl. 9-15 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll (NP) Møtedato: Fredag 8.juni 2018, kl Møte kl Befaring Møtested: Rønningslemmen, Rønningen gård i Dalsbygda

Møteprotokoll (NP) Møtedato: Fredag 8.juni 2018, kl Møte kl Befaring Møtested: Rønningslemmen, Rønningen gård i Dalsbygda Møteprotokoll (NP) Møtedato: Fredag 8.juni 2018, kl. 9 15. Møte kl. 9 12. Befaring 12 15. Møtested: Rønningslemmen, Rønningen gård i Dalsbygda Til stede nasjonalparkstyret Navn Jan Håvard Refsethås Sivert

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Rune Krogh Liv Hanne Tønset TFK Per Ousten Runa Finborud OS

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Rune Krogh Liv Hanne Tønset TFK Per Ousten Runa Finborud OS Møteprotokoll Utvalg: Nasjonalparkstyret for Forollhogna Møtested: Vollan gård, Kvikne Dato: 10.05.2019 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Aashaug

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2013/2504 Saksbehandler: Hans Christian Gjerlaug Dato: 25.03.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/2013

Detaljer

Møtested: Orkelbogen friluftssenter Dato og tid: Temamøte kl , Temadel og vedtaksmøte 5.12 kl. 9 14

Møtested: Orkelbogen friluftssenter Dato og tid: Temamøte kl , Temadel og vedtaksmøte 5.12 kl. 9 14 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Jan Erik Andersen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, miljøvernavdelingen

Jan Erik Andersen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, miljøvernavdelingen NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Runa Finborud MEDL OS

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Runa Finborud MEDL OS Møteprotokoll Utvalg: Nasjonalparkstyret for Forollhogna Møtested: Vingelsgaard Gjestgiveri, Vingelen, Tolga Dato: 30.08.2019 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 35/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 35/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2012/6469 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 25.09.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 35/2012 21.09.2012

Detaljer

Møteprotokoll (NP) Møtested: Røros Hotell, Røros (vedtaksmøte) Dato og tid: Tirsdag kl Til stede nasjonalparkstyret:

Møteprotokoll (NP) Møtested: Røros Hotell, Røros (vedtaksmøte) Dato og tid: Tirsdag kl Til stede nasjonalparkstyret: Møteprotokoll (NP) Møtested: Røros Hotell, Røros (vedtaksmøte) Dato og tid: Tirsdag 19.09.2017 kl. 12.30 16 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Jan Håvard Refsethås Ragnhild Aashaug Sivert Moen Per Ousten

Detaljer

Reparasjonsarbeid og tilrettelegging for sti ved Forollsjøen

Reparasjonsarbeid og tilrettelegging for sti ved Forollsjøen Nasjonalparkstyret for Forollhogna Særutskrift Arkivsaksnr: 2018/12375 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 12.06.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 14/2018 08.06.2018

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 05.06.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 29/2015 12.06.2015

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vertshuset, Røros Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 10:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang Hans

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 07.07.2016 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 19/12 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 19/12 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.02.2012 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 19/12 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: Tidspunkt: 10:00-15:00

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: Tidspunkt: 10:00-15:00 Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: 22.06.2016 Tidspunkt: 10:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Dag Rønning Erik Sletten

Detaljer

Møtedato: Fredag 7.september 2018, kl Møtested: Forvaltningsknutepunkt/Femundsmarka nasjonalparksenter, Røros. Os kommune (vararepresentant)

Møtedato: Fredag 7.september 2018, kl Møtested: Forvaltningsknutepunkt/Femundsmarka nasjonalparksenter, Røros. Os kommune (vararepresentant) Møteprotokoll (NP) Møtedato: Fredag 7.september 2018, kl. 10 15. Møtested: Forvaltningsknutepunkt/Femundsmarka nasjonalparksenter, Røros Til stede nasjonalparkstyret Navn Jan Håvard Refsethås Sivert Moen

Detaljer

Verneområdene i Forollhogna 2013. Oversikt over saker behandlet etter verneforskriftene.

Verneområdene i Forollhogna 2013. Oversikt over saker behandlet etter verneforskriftene. Verneområdene i Forollhogna 2013. Oversikt over saker behandlet etter verneforskriftene. Forollhogna nasjonalpark søknader 2012 (flerige tillatelser) Søker (kommune) Formål Tillatelse til Flerig tillatelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 41/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 41/ Nasjonalparkstyret for Forollhogna Særutskrift Arkivsaksnr: 2017/2353 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 01.10.2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 41/2017 19.09.2017

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET MØTEPROTOKOLL 10. JUNI 2015 Møtested: Vega Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: kl. 16:00-17:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Eva Løken Dag Rønning Representanter Trysil kommune (styreleder)

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1.

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1. Møteprotokoll Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 28.06.2013 Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1. juli Følgende faste

Detaljer

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna nasjonalpark Forollhogna nasjonalpark Lokal forvaltning etter Bløtkakemodellen Tolga, desember 2007 BAKGRUNN Forollhogna nasjonalpark med 8 tilgrensende landskapsvernområder ble opprettet i desember 2001. 1 mai 2003

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft MEDL STORFJORD Gunda Johansen MEDL BALSFJORD

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft MEDL STORFJORD Gunda Johansen MEDL BALSFJORD Møteprotokoll Utvalg: Lyngsalpan verneområdestyre Møtested: Verneområdestyrets kontor, Strandveien 19, Lyngseidet Dato: 24.03.2017 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formnnskapssalen Møtedato: 04.02.2010 Tid: Kl. 08.30 Orientering om evaluering av administrativ organisasjonsmodell i Tynset kommune Kl. 09.00 Vedtaksmøte

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 34/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 34/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2014/4417 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato:20.6.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 34/2014 13.06.2014 Forollhogna

Detaljer

Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Nasjonalparkstyret for Forollhogna Nasjonalparkstyret for Forollhogna Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2018/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 01.09.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 21/2018 07.09.2018

Detaljer

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Røsetvollen Jim Hegge

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Røsetvollen Jim Hegge Postadresse Postboks 2600 7734 Steinkjer E-post: fmtlpost@fylkesmannen.no Besøksadresse 705 Senteret Kløftvegen 1 Ås i Tydal Kontakt Sentralbord: +47 74 16 80 00 Direkte: +47 40 61 70 01 E-epost: fmtlmsb@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: 19.08.2016 Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Etter avtale med leder er møtet endret fra telefonmøte til e-postmøte

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 05.04.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 94880564. Vararepresentanter

Detaljer

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til hytte ved Ramsjøen - Per Aune

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til hytte ved Ramsjøen - Per Aune Postadresse Postboks 2600 7734 Steinkjer E-post: fmtlpost@fylkesmannen.no Besøksadresse 705 Senteret Kløftvegen 1 Ås i Tydal Kontakt Sentralbord: +47 74 16 80 00 Direkte: +47 40 61 70 01 E-epost: fmtlmsb@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold Møteprotokoll Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Utvalg: Møtested: Væktarstua, Tydal Dato: 28.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PLAN FOR REVISJON AV FORVALTNINGSPLANER FOR VERNEOMRÅDENE I FOROLLHOGNA

PLAN FOR REVISJON AV FORVALTNINGSPLANER FOR VERNEOMRÅDENE I FOROLLHOGNA PLAN FOR REVISJON AV FORVALTNINGSPLANER FOR VERNEOMRÅDENE I FOROLLHOGNA Høringsutkast Mai 2019 Forord Forollhogna nasjonalpark med de 8 tilgrensende landskapsvernområder ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland Sak 42/2011 Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Stolpen gård Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 22.01.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 1/2013 29.01.2013

Detaljer

Saksfremlegg. Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Saksfremlegg. Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Nasjonalparkstyret for Forollhogna Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 19.06.2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 21/2017 26.06.2017

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Storjord,Beiarn hotell Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 12.45 15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva

Detaljer

Møteprotokoll for E-postbehandling 1 i Dovrefjell nasjonalparkstyre v/arbeidsutvalget (AU)

Møteprotokoll for E-postbehandling 1 i Dovrefjell nasjonalparkstyre v/arbeidsutvalget (AU) DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.02.2009 Tid: Kl 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils H. Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

Møteprotokoll. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mirjam Engelsjord

Møteprotokoll. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mirjam Engelsjord Møteprotokoll Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dale Gudbrands Gard, Sør Fron Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mirjam Engelsjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

: Søknad fra Martin Borkhus, Dalholen, om transport med snøskuter gjennom

: Søknad fra Martin Borkhus, Dalholen, om transport med snøskuter gjennom Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Holmen gård, Eiterådal Dato: Tidspunkt: 10:30

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Holmen gård, Eiterådal Dato: Tidspunkt: 10:30 Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Holmen gård, Eiterådal Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen Jann Arne

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Møtested: Storbekkøya museumsseter, Budalen Dato: Fredag 13.juni 2014 Tid: Kl

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Møtested: Storbekkøya museumsseter, Budalen Dato: Fredag 13.juni 2014 Tid: Kl NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest! Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 18. NOVEMBER 2014 Møtested: Drevsjø, Skrivargar`n Dato: 18. november 2014 Tidspunkt: kl. 10:00-12:30 Til stede nasjonalparkstyret: Navn

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jens Eftestø Knabenvegen

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Protokoll fra styremøte 6. april 2017

Protokoll fra styremøte 6. april 2017 Nasjonalparkstyret Saksnummer Ephorte: 2017/49 Saksbehandler: Morten Johannessen Dato: 18.04.2017 Protokoll fra styremøte 6. april 2017 Saker: 2017/1 2017/14 Møtested: Heimat, Brokelandsheia Dato: 06.04.2017

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter - Trondhjems turistforening

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter - Trondhjems turistforening Postadresse Postboks 2600 7734 Steinkjer E-post: fmtlpost@fylkesmannen.no Besøksadresse 705 Senteret Kløftvegen 1 Ås i Tydal Kontakt Sentralbord: +47 74 16 80 00 Direkte: +47 40 61 70 01 E-epost: fmtlmsb@fylkesmannen.no

Detaljer

Særutskrift. Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 7/

Særutskrift. Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 7/ Arkivsaksnr: 2019/1772 Saksbehandler: Eli Grete Nisja Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 7/2019 01.03.2019 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde - søknad

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset i Trysil Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Erik Sletten Elisabeth

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Strandli gård - Fiplingdal Dato: 05.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Arbeidsutvalgsmøte ifb med bestillingsdialogmøte 1 hvor SNO,

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling : Møtested: E-post møte Dato: 09.01.2017 Tidspunkt: 12:00 Rohkunborri nasjonalparkstyre Ring gjerne dersom det er spørsmål til tlf. 91328614. Saksliste ssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer