Til valgansvarlig: Spørreundersøkelse om valggjennomføringen 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til valgansvarlig: Spørreundersøkelse om valggjennomføringen 2013"

Transkript

1 Til valgansvarlig: Spørreundersøkelse om valggjennomføringen 2013 Til valgansvarlige i kommunene Departementet ønsker å evaluere hvordan valggjennomføringen har gått i kommunene. Vi skal bruke resultatene for å finne ut hvor det må gjøres forbedringer til neste valg og vurdere eventuelle lovendringer. Vi ønsker derfor å stille noen spørsmål om: - Erfaringer med å bruke EVA Admin, brukerstøtten, valgmedarbeiderportalen og andre verktøy/tjenester - Antall valglokaler og tilgjengelighet - Beredskapsrutiner - Opptellingsmåter - Erfaring med nye rutiner slik som rett i urne ved forhåndsstemming Det vil sendes ut en egen spørreundersøkelse til skanningansvarlige og IKTansvarlige. Det vil ta mellom minutter å svare på spørreundersøkelsen. Obligatoriske spørsmål er merket med stjerne * og må besvares for å kunne gå videre. Ta kontakt med Ragnhild Olin Amdam på e-post telefon hvis du har spørsmål til undersøkelsen. 2 * Hvilken kommune jobber du i? Velg alternativ 3 * I hvilket fylke ligger kommunen du jobber i? Velg alternativ Vi vil først stille deg noen spørsmål om hvor nyttig det var å bruke følgende verktøy og/ tjenester i forbindelse med stortingsvalget. 4 * Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kommunen benyttet i forbindelse med stortingsvalget i 2013? Flere svar mulig. Regionale opplæringssamlinger i regi av KRD Nett-tv-sendinger om bruk av EVA Admin Valgmedarbeiderportalen valgmedarbeider.valg.no Brukerveiledning for EVA Admin brukerveiledning.valg.no EVA opplæringsvalg EVA treningsvalg KRDs opplæringsmateriell på valgmedarbeiderportalen presentasjoner, foredrag, etc Brukerstøtte på telefon tlf Brukerstøtte på e-post https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 1/28

2 Valgrutiner/valgrutineportalen valgrutiner.valg.no Valghåndboken Ingen av disse Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "Regionale opplæringssam linger i regi av KRD" Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "Nett-tvsendinger om bruk av EVA Adm in" Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "Valgm edarbeiderportalen valgm edarbeider.valg.no" Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "Brukerveiledning for EVA Adm in brukerveiledning.valg.no" Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "EVA opplæringsvalg" Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "Valghåndboken" Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "KRDs opplæringsm ateriell på valgm edarbeiderportalen presentasjoner, foredrag, etc" Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "Brukerstøtte på telefon tlf " Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "Brukerstøtte på e-post Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "Valgrutiner/valgrutineportalen valgrutiner.valg.no" Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "EVA treningsvalg" Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er "Svært unyttig" og 6 er "Svært nyttig". 5 Hvor nyttig unyttig var det å bruke følgende verktøy/tjenester i forbindelse med valget: https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 2/28

3 Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "Regionale opplæringssam linger i regi av KRD" 6 * Regionale opplæringskonferanser i regi av KRD 1 Svært unyttig Svært nyttig Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "Nett-tvsendinger om bruk av EVA Adm in" 7 * Nett-tv-sendinger om bruk av EVA Admin 1 Svært unyttig Svært nyttig Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "Valgm edarbeiderportalen valgm edarbeider.valg.no" 8 * Valgmedarbeiderportalen valgmedarbeider.valg.no 1 Svært unyttig Svært nyttig Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "Brukerveiledning for EVA Adm in brukerveiledning.valg.no" https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 3/28

4 9 * Brukerveiledning for EVA Admin brukerveiledning.valg.no 1 Svært unyttig Svært nyttig Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "EVA opplæringsvalg" 10 * EVA opplæringsvalg 1 Svært unyttig Svært nyttig Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "EVA treningsvalg" 11 * EVA treningsvalg 1 Svært unyttig Svært nyttig Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "KRDs opplæringsm ateriell på valgm edarbeiderportalen presentasjoner, foredrag, etc" 12 * KRDs opplæringsmateriell på valgmedarbeiderportalen presentasjoner, foredrag, etc 1 Svært unyttig Svært nyttig https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 4/28

5 Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "Brukerstøtte på telefon tlf " 13 * Brukerstøtte på telefon tlf Svært unyttig Svært nyttig Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "Brukerstøtte på e-post 14 * Brukerstøtte på e-post 1 Svært unyttig Svært nyttig Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "Valgrutiner/valgrutineportalen valgrutiner.valg.no" 15 * Valgrutiner/valgrutineportalen valgrutiner.valg.no 1 Svært unyttig Svært nyttig Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "Valghåndboken" 16 * Valghåndboken 1 Svært unyttig Svært nyttig https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 5/28

6 Hvis "Regionale opplæringskonferanser i regi av KRD" er lik "2" Hvis "Regionale opplæringskonferanser i regi av KRD" er lik "1 Svært unyttig" 17 Kan du utdype hvorfor regionale opplæringskonferanser i regi av KRD var lite nyttige? Hvis "Nett-tv-sendinger om bruk av EVA Adm in" er lik "2" Hvis "Nett-tv-sendinger om bruk av EVA Adm in" er lik "1 Svært unyttig" 18 Kan du utdype hvorfor nett-tv-sendinger om bruk av EVA Admin var lite nyttige? Hvis "Valgm edarbeiderportalen valgm edarbeider.valg.no" er lik "2" Hvis "Valgm edarbeiderportalen valgm edarbeider.valg.no" er lik "1 Svært unyttig" https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 6/28

7 19 Kan du utdype hvorfor valgmedarbeiderportalen var lite nyttig? Hvis "Brukerveiledning for EVA Adm in brukerveiledning.valg.no" er lik "2" Hvis "Brukerveiledning for EVA Adm in brukerveiledning.valg.no" er lik "1 Svært unyttig" 20 Kan du utdype hvorfor brukerveiledningen for EVA Admin var lite nyttig? Hvis "EVA opplæringsvalg" er lik "2" Hvis "EVA opplæringsvalg" er lik "1 Svært unyttig" 21 Kan du utdype hvorfor EVA opplæringsvalg var lite nyttig? Hvis "EVA treningsvalg" er lik "2" Hvis "EVA treningsvalg" er lik "1 Svært unyttig" https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 7/28

8 22 Kan du utdype hvorfor EVA treningsvalg var lite nyttig? Hvis "KRDs opplæringsm ateriell på valgm edarbeiderportalen presentasjoner, foredrag, etc" er lik "2" Hvis "KRDs opplæringsm ateriell på valgm edarbeiderportalen presentasjoner, foredrag, etc" er lik "1 Svært unyttig" 23 Kan du utdype hvorfor opplæringsmateriellet fra KRD presentasjoner, foredrag, etc var lite nyttig? Hvis "Brukerstøtte på telefon tlf " er lik "2" Hvis "Brukerstøtte på telefon tlf " er lik "1 Svært unyttig" 24 Kan du utdype hvorfor brukerstøtten på telefon var lite nyttig? https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 8/28

9 Hvis "Brukerstøtte på e-post er lik "2" Hvis "Brukerstøtte på e-post er lik "1 Svært unyttig" 25 Kan du utdype hvorfor brukerstøtten på e-post var lite nyttig? Hvis "Valgrutiner/valgrutineportalen valgrutiner.valg.no" er lik "2" Hvis "Valgrutiner/valgrutineportalen valgrutiner.valg.no" er lik "1 Svært unyttig" 26 Kan du utdype hvorfor valgrutiner/valgrutineportalen var lite nyttig? Hvis "Valghåndboken" er lik "2" Hvis "Valghåndboken" er lik "1 Svært unyttig" 27 Kan du utdype hvorfor valghåndboken var lite nyttig? https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 9/28

10 Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "Valgm edarbeiderportalen valgm edarbeider.valg.no" Vi vil nå stille deg noen spørsmål om valgmedarbeiderportalen. 28 * Hvor lett vanskelig er det å utføre følgende oppgaver i valgmedarbeiderportalen? Logge seg på Søke seg frem til riktig informasjon Sette opp e- postvarsling Be om nytt passord Åpne Officedokumenter Svært vanskelig Svært lett 6 Vet ikke Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "Regionale opplæringssam linger i regi av KRD" Vil vil nå stille deg noen påstander om opplæringssamlingene. 29 * Hvor enig uenig er du i følgende påstander om de regionale opplæringssamlingene i regi av KRD? Det var en god balanse mellom teori og praksis på opplæringssamlingene Foredragsholderne hadde høy kompetanse om EVA Admin Opplæringssamlingene gav svar på det jeg lurte på Det var for lite praktisk øving på opplæringssamlingene Helt uenig Helt enig 6 Vet ikke https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 10/28

11 Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "Brukerstøtte på e-post 30 * Hvor enig uenig er du i følgende påstander om brukerstøtten på e-post Kommunen fikk alltid svar innen rimelig tid Svaret gav alltid en løsning på spørsmålet mitt Helt uenig Helt enig 6 Vet ikke Hvis "Hvilke av følgende verktøy og/ tjenester har du andre i kom m unen benyttet i forbindelse m ed "Brukerstøtte på telefon tlf " 31 * Hvor enig uenig er du i følgende påstander om brukerstøtten på telefon. Kommunen fikk alltid svar innen rimelig tid Svaret gav alltid en løsning på spørsmålet mitt Den første personen jeg snakket med kunne alltid løse problemet mitt Helt uenig Helt enig 6 Vet ikke Vi vil nå stille deg noen spørsmål om EVA Admin spørsmål om EVA Skanning dekkes i en annen spørreundersøkelse. 32 * Hvor lett vanskelig var det å utføre følgende oppgaver i EVA Admin? Logge seg på Finne fram til det man leter etter Opprette og administrere brukere og roller Opprette forhåndstemmesteder Svært vanskelig Svært lett 6 https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 11/28 Vet ikke

12 konfigurasjon Konfigurasjon av opptellingsmåter Registrere forhåndsstemmegivninger Registrere valgtingsstemmegivninger fremmede og særskilt Prøving av stemmegivninger Føre personer inn i manntallet etter søknad Produsere rapporter Fylle ut stemmestyrets møtebok elektronisk Hente ut valgstyrets møtebok fra EVA Registrere opptellingstall Rapportering til SSB 33 * Hvor enig uenig er du i følgende påstander om EVA Admin? EVA Admin gir forståelige forklaringer og tilbakemeldinger EVA Admin er et system kommunen har tillit til Det er lett å forstå forskjellen på EVA Admin og valgmedarbeiderportalen Det er vanskelig å bruke EVA Admin Alt i alt er kommunen fornøyd med EVA Admin Helt uenig Helt enig 6 Vet ikke 34 Har du andre kommentarer som gjelder EVA Admin? https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 12/28

13 35 Har du andre kommentarer til de ulike tjenestene/verktøyene du har fått spørsmål om? Vi vil nå stille noen spørsmål om antall valglokaler i kommunen og om tilgjengelighet. 36 * Vurderte kommunen valglokalenes egnethet og tilgjengelighet i forkant av valget? Ja, skriftlig og behandlet i valgstyret Ja, skriftlig Ja, men ikke skriftlig Ikke vurdert 37 * Hvor mange faste forhåndsstemmelokaler fantes i kommunen? Dette vil si lokaler som hadde åpent i hele stort sett hele perioden for forhåndsstemming. Velg alternativ 38 * Var samtlige faste forhåndsstemmelokaler tilgjengelig for alle velggergrupper, slik at velgerne kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp? Ja Nei Hvis "Var sam tlige faste forhåndsstem m elokaler tilgjengelig for alle velggergrupper, slik at velgerne kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp?" er lik "Nei" 39 * Hvor mange av de faste forhåndsstemmelokalene var ikke tilgjengelig for alle velggergrupper? Med dette menes at ikke alle velgere kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp. Velg alternativ Departementet innhenter informasjon om antall valglokaler på valgdagen fra EVA. 40 * Var samtlige valglokaler på valgdagen tilgjengelig for alle velggergrupper, slik at velgerne kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp? Ja Nei https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 13/28

14 Hvis "Var sam tlige valglokaler på valgdagen tilgjengelig for alle velggergrupper, slik at velgerne kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp?" er lik "Nei" 41 * Hvor mange av valglokalene på valgdagene var ikke tilgjengelig for alle velgergrupper? Med dette menes at ikke alle velgere kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp. Velg alternativ Hvis "Var sam tlige faste forhåndsstem m elokaler tilgjengelig for alle velggergrupper, slik at velgerne kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp?" er lik "Nei" Hvis "Var sam tlige valglokaler på valgdagen tilgjengelig for alle velggergrupper, slik at velgerne kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp?" er lik "Nei" 42 * Hva var årsaken til at kommunen benyttet valglokaler som ikke var tilgjengelig for alle velgere? Flere kryss mulig. Finnes ikke egnede lokaler i kretsen For kostbart å tilpasse lokalet Vernet bygg Ikke vurdert andre lokaler i kretsen Privat eid lokale som kommunen ikke kan gjøre noe med Behovet er for lite for tilpassing Annet, spesifiser: 43 * Hvor stor andel av de faste valglokalene hadde ett flere valgavlukker som var tilpasset personer med funksjonsnedsettelse universelt utformet? I perioden for forhåndsstemming På valgdagene 0% 1-24% 25-49% 50-74% 75-99% 100% Vet ikke 44 * Var det i mulig å forhåndsstemme i i tilknytning til https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 14/28

15 kjøpesenter/butikk? Ja Nei 45 * Var det i mulig å forhåndstemme i i tilknytning til videregående skoler? Ja, ved alle videregående skoler i kommunen Ja, ved noen videregående skoler i kommunen Nei, ikke ved noen videregående skoler i kommunen Ikke aktuelt, har ikke videregående skole i kommunen 46 * Var det i mulig å forhåndstemme i i tilknytning til universitet/høgskole? Ja, ved alle universitet/høyskoler i kommunen Ja, ved noen universitet/høyskoleri kommunen Nei, ikke ved noen universitet/høyskoleri kommunen Ikke aktuelt, har ikke universitet/høyskole i kommunen Hvis "Var det i m ulig å forhåndstem m e i i tilknytning til videregående skoler?" er lik "Nei, ikke ved noen videregående skoler i kom m unen" Hvis "Var det i m ulig å forhåndstem m e i i tilknytning til videregående skoler?" er lik "Ja, ved noen videregående skoler i kom m unen" 47 Hva var årsaken til at ikke alle videregående skoler ble benyttet til forhåndsstemming? Hvis "Var det i m ulig å forhåndstem m e i i tilknytning til universitet/høgskole?" er lik "Nei, ikke ved noen universitet/høyskoleri kom m unen" Hvis "Var det i m ulig å forhåndstem m e i i tilknytning til universitet/høgskole?" er lik "Ja, ved noen universitet/høyskoleri kom m unen" https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 15/28

16 48 Hva var årsaken til at ikke alle universitet/høgskoler ble benyttet til forhåndsstemming? 49 * I hvilken periode av forhåndsstemmingen fantes det kveldsåpne valglokaler i kommunen? Flere kryss mulig. Hver dag hele perioden Hver dag den siste uken Enkelte dager i hele perioden Ingen deler av perioden Annet, spesifiser: Hvis "I hvilken periode av forhåndsstem m ingen fantes det kveldsåpne valglokaler i kom m unen? Flere kryss m ulig." er lik "Ingen deler av perioden" 50 * Hva var årsaken til at kommunen ikke hadde kveldsåpne lokaler? Flere svar mulig. Ikke behov For kostbart Mangel på personell Annet, spesifiser: Vi vil nå stille to spørsmål om kommunens beredskaparbeid. 51 * Utarbeidet kommunen en egen beredskapsplan for valggjennomføringen i 2013? Ja Nei 52 * Øvde kommunen på ulike beredskapssituasjoner som kunne oppstå i valgperioden? Ja Nei Vi vil nå stille noen spørsmål om opptelling av stemmesedler. https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 16/28

17 53 * Hvordan talte kommunen stemmesedlene ved stortingsvalget 2013? Manuelt Skannet selv Skannet i samarbeid med andre Annet 54 * Hvordan tror du kommunen ville foretrekke å telle stemmesedlene ved lokalvalget i 2015? Manuelt Skanne selv Skanne i samarbeid med andre Annet Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Brem anger" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Fredrikstad" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Bodø" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Ham m erfest" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Larvik" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Ålesund" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Radøy" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Re" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Sandnes" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Tynset" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Vefsn" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Mandal" Vi vil nå stille noen påstander og spørsm ål til kom m uner som deltok i forsøket m ed stem m egivning via Internett 55 * Hvor enig uenig er du i følgende påstander om forsøket med internettstemming: Samarbeidet mellom kommunen og departementet fungerte godt Kommunen fikk god informasjon om forsøket fra departementet Det var ressurskrevende å Helt uenig https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 17/28 Helt enig 6 Vet ikke

18 delta i forsøket Alt i alt er kommunen fornøyd med å delta i forsøket med internettstemming Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Fredrikstad" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Bodø" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Brem anger" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Ham m erfest" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Larvik" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Ålesund" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Radøy" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Re" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Sandnes" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Tynset" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Vefsn" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Mandal" 56 Har du noen kommentarer/innspill angående forsøket med internettstemming? Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Bergen" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Ålesund" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Brem anger" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Fredrikstad" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Ham m erfest" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Larvik" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Mandal" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Oslo" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Radøy" https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 18/28

19 Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Re" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Sandnes" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Trondheim " Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Tynset" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Vefsn" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Bodø" Vi vil nå stille noen påstander og spørsm ål til kom m uner som deltok i forsøket m ed elektronisk avkryssing i m anntallet på valgting. 57 * Hvor enig uenig er du i følgende påstander om forsøket med elektronisk avkrysning i manntallet på valgdagene: Samarbeidet mellom kommunen og departementet fungerte godt Kommunen fikk god informasjon om forsøket fra departementet Det har vært ressurskrevende å delta i forsøket Alt i alt er kommunen fornøyd med å ha deltatt i forsøket med elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagene Helt uenig Helt enig 6 Vet ikke Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Bodø" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Bergen" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Fredrikstad" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Ham m erfest" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Larvik" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Mandal" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Oslo" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Radøy" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Re" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Sandnes" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Trondheim " Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Tynset" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Vefsn" https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 19/28

20 Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Ålesund" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Brem anger" 58 * Var det lett vanskelig for valgmedarbeiderne å krysse av velgere elektronisk i manntallet på valgdagene? 1 - Svært vanskelig Svært lett Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Bergen" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Ålesund" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Brem anger" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Fredrikstad" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Ham m erfest" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Larvik" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Mandal" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Oslo" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Radøy" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Re" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Sandnes" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Trondheim " Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Tynset" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Vefsn" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Bodø" 59 Har du noen kommentarer/innspill angående forsøket med elektronisk avkrysning i manntallet på valgdagene? Vi vil nå stille noen spørsm ål om påloggingen i EVA. https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 20/28

21 60 * Hvilke av følgende påloggingsløsningen brukte kommunen for å logge seg på EVA? Flere kryss mulig. BuyPass BankID MinID Commfides Hvis "Hvilke av følgende påloggingsløsningen brukte kom m unen for å logge seg på EVA? Flere kryss m ulig." er lik "BuyPass" 61 * Hvor godt dårlig fungerte det alt i alt å logge seg på EVA Admin med BuyPass? 1 - Svært dårlig Svært godt Hvis "Hvilke av følgende påloggingsløsningen brukte kom m unen for å logge seg på EVA? Flere kryss m ulig." er lik "BankID" 62 * Hvor godt dårlig fungerte det alt i alt å logge seg på EVA Admin med BankID? 1 - Svært dårlig Svært godt https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 21/28

22 Hvis "Hvilke av følgende påloggingsløsningen brukte kom m unen for å logge seg på EVA? Flere kryss m ulig." er lik "MinID" 63 * Hvor godt dårlig fungerte det alt i alt å logge seg på EVA Admin med MinID? 1 - Svært dårlig Svært godt Hvis "Hvilke av følgende påloggingsløsningen brukte kom m unen for å logge seg på EVA? Flere kryss m ulig." er lik "Com m fides" 64 * Hvor godt dårlig fungerte det alt i alt å logge seg på EVA Admin med Commfides? 1 - Svært dårlig Svært godt Vi vil nå stille et par spørsmål om rekruttering til stemmestyret og den nye rutinen med to forhåndsstemmemottakere. 65 * Hvordan rekrutterte kommunen medlemmer til stemmestyret? Flere kryss mulig. Annonse i aviser el.l. Kontaktet frivillige organisasjoner Kontaktet politiske partier Kontaktet personer som har vært med tidligere Annet, spesifiser: 66 * Ble det mottatt forhåndsstemmer i valglokalene, mens det https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 22/28

23 66 * Ble det mottatt forhåndsstemmer i valglokalene, mens det bare var én forhåndsstemmemottaker til stede? Ja Nei Hvis "Ble det m ottatt forhåndsstem m er i valglokalene, m ens det bare var én forhåndsstem m em ottaker til stede?" er lik "Ja" 67 Hva var årsaken til at det ikke var to forhåndsstemmemottakere til stede? Vi vil nå stille et par spørsmål om avkrysning i manntallet. 68 * I forhåndsstemmeperioden: Var det færre flere feilavkrysninger i manntallet på ved dette valget sammenlignet med tidligere valg? Flere Like mange Færre 69 * På valgdagene: Var det færre flere feilavkrysninger i manntallet på ved dette valget sammenlignet med tidligere valg? Flere Like mange Færre Nytt ved dette valget er at stemmeseddelkonvolutt som hovedregel skal legges rett i urne, hvis velgere forhåndsstemmer i hjemkommunen. Vi vil nå stille noen spørsmål om hvordan denne nye rutinen har fungert. 70 * Hvordan ble rutinen med at stemmeseddelen legges rett i urnen under forhåndsstemmegivningen mottatt av velgerne? 1- Svært dårlig Svært godt 71 * Sammenliknet med tidligere valg: Var det enklere vanskeligere å ta imot forhåndsstemmer ved dette valget? 1 - Mye vanskeligere 2 https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 23/28

24 Mye enklere 72 * I forhåndsstemmeperioden: Førte strømbrudd kommunikasjonsbrudd mot det elektroniske manntallet til at stemmesedler ikke kunne legges rett i urnen? Ja Nei Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Bergen" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Ålesund" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Brem anger" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Fredrikstad" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Ham m erfest" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Larvik" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Mandal" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Oslo" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Radøy" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Re" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Sandnes" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Trondheim " Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Tynset" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Vefsn" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Bodø" 73 * På valgdagene: Førte strømbrudd kommunikasjonsbrudd mot det elektroniske manntallet til at stemmesedler ikke kunne legges rett i urnen? Ja Nei https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 24/28

25 Hvis "I forhåndsstem m eperioden: Førte strøm brudd kom m unikasjonsbrudd m ot det elektroniske m anntallet til at stem m esedler ikke kunne legges rett i urnen?" er lik "Ja" 74 * I forhåndsstemmeperioden: Hvor lett vanskelig var det å bruke rutinen for å legge stemmeseddelen rett i stemmeseddelkonvolutt? I forbindelse med strømbrudd kommunikasjonsbrudd Svært vanskelig Svært lett 6 og Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Bergen" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Ålesund" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Brem anger" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Fredrikstad" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Ham m erfest" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Larvik" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Mandal" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Oslo" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Radøy" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Re" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Sandnes" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Trondheim " Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Tynset" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Vefsn" Hvis "Hvilken kom m une jobber du i?" er lik "Bodø" Hvis "På valgdagene: Førte strøm brudd kom m unikasjonsbrudd m ot det elektroniske m anntallet til at stem m esedler ikke kunne legges rett i urnen?" er lik "Ja" 75 * På valgdagene: Hvor lett vanskelig var det å bruke rutinen for å legge stemmeseddelen rett i stemmeseddelkonvolutt? I forbindelse med strømbrudd kommunikasjonsbrudd 1 - Svært vanskelig https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 25/28

26 6 - Svært lett 76 * I hvilket tilf bestemte valgstyret at det skulle benyttes stemmeseddelkonvolutt ved forhåndsstemmingen? Flere svar mulig. Ved forhåndsstemming på institusjon Ved forhåndsstemming i fengsel og/ i militæret Ved forhåndsstemming ved videregående skole, høgskole og/ universitet Ved ambulerende stemmegivning I andre tilf Ingen tilf Hvis "I hvilket tilf bestem te valgstyret at det skulle benyttes stem m eseddelkonvolutt ved forhåndsstem m ingen? Flere svar m ulig." er lik "Ved forhåndsstem m ing på institusjon" 77 Hvorfor ble det brukt stemmeseddelkonvolutt ved forhåndsstemmegivning på institusjon? Ingen/dårlig nett-tilgang i lokalet De fleste velgerne tilhørte ikke kommunen Enklere rutine Annet, spesifiser: Hvis "I hvilket tilf bestem te valgstyret at det skulle benyttes stem m eseddelkonvolutt ved forhåndsstem m ingen? Flere svar m ulig." er lik "Ved forhåndsstem m ing i fengsel og/ i m ilitæret" 78 Hvorfor ble det brukt stemmeseddelkonvolutt ved forhåndsstemmegivning i fengsel og/ i militæret? Ingen/dårlig nett-tilgang i lokalet De fleste velgerne tilhørte ikke kommunen Enklere rutine Annet, spesifiser: https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 26/28

27 Hvis "I hvilket tilf bestem te valgstyret at det skulle benyttes stem m eseddelkonvolutt ved forhåndsstem m ingen? Flere svar m ulig." er lik "Ved forhåndsstem m ing ved videregående skole, høgskole og/ universitet" 79 Hvorfor ble det brukt stemmeseddelkonvolutt ved forhåndsstemmegivning ved videregående skole, høgskole og/ universitet? Ingen/dårlig nett-tilgang i lokalet De fleste velgerne tilhørte ikke kommunen Enklere rutine Annet, spesifiser: Hvis "I hvilket tilf bestem te valgstyret at det skulle benyttes stem m eseddelkonvolutt ved forhåndsstem m ingen? Flere svar m ulig." er lik "Ved am bulerende stem m egivning" 80 Hvorfor ble det brukt stemmeseddelkonvolutt ved ambulerende stemmegivning? Ingen/dårlig nett-tilgang i lokalet De fleste velgerne tilhørte ikke kommunen Enklere rutine Annet, spesifiser: Hvis "I hvilket tilf bestem te valgstyret at det skulle benyttes stem m eseddelkonvolutt ved forhåndsstem m ingen? Flere svar m ulig." er lik "I andre tilf" https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 27/28

28 81 I hvilke andre tilf ble det brukt stemeseddelkonvolutt, og hvorfor? Ingen/dårlig nett-tilgang i lokalet De fleste velgerne tilhørte ikke kommunen Enklere rutine Annet, spesifiser: 82 Har du noen kommentarer til den nye hovedregelen om at stemmeseddel skal legges rett i urne ved forhåndsstemmegivningen? 83 Helt til slutt: Har kommunen andre innspill/kommentarer til valggjennomføringen? Copyright All Rights Reserved. https://web2.questback.com/quests/questdesigner/previewpage.aspx?questid= &sid=lycm7augkn 28/28

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Valggjennomføringsundersøkelsen 2015

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Valggjennomføringsundersøkelsen 2015 Side 1 av 5 Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Valggjennomføringsundersøkelsen 2015 Vennligst oppgi kommunenummeret til den kommunen du jobber i. 1621 Vennligst oppgi navn på kontaktperson i kommunen.

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad. Elektronisk manntall på valgdagene. Lovhjemmel: Valgloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad. Elektronisk manntall på valgdagene. Lovhjemmel: Valgloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/986 Lnr.: 18490/16 Ark.: 011 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad Elektronisk manntall på valgdagene Lovhjemmel: Valgloven Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommune innfører bruk

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse i forsøkskommunene etter valget 2011

Resultater fra spørreundersøkelse i forsøkskommunene etter valget 2011 Resultater fra spørreundersøkelse i forsøkskommunene etter valget 2011 E-valgprosjektets evaluering 1 Bakgrunn Spørreundersøkelsen ble sendt til 709 valgmedarbeidere, hvor av 369 svarte på undersøkelsen.

Detaljer

Veileder til e valgsforskriften

Veileder til e valgsforskriften Veileder til e valgsforskriften Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Forsøk elektronisk stemmegivning Forsøk elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen Forsøk ny stemmeseddel Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Praktisk gjennomføring

Praktisk gjennomføring Praktisk gjennomføring Med eksempler fra Bergen kommune www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Elin Solberg/Sigbjørg Brodin 1 Valget 2009 Sametingsvalg Forhåndstemming Stortingsvalg Forhåndsstemming Valgtingsstemming

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA Kommunene v/valgstyret Fylkeskommunene v/valgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 12/2749-1 13.11.2012 Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for

Detaljer

Arbeidsplan og tidsskjema Stortings- og sametingsvalget (revideres etter behov)

Arbeidsplan og tidsskjema Stortings- og sametingsvalget (revideres etter behov) 1 Arbeidsplan og tidsskjema Stortings- og sametingsvalget 11.09. 2017 (revideres etter behov) Frister: Valgmateriell: Eventuell bestilling av valgurner, 15.06.17 valgavlukker og skiltprogram Manntall:

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013

Stortings- og sametingsvalget 2013 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2013 stemt på: har Du 3X3X Parti 1 1X1X Returkoder Stemme via Internett? side 7 10 Parti 3 3X3X 2X2X 2 Parti Stortings- og sametingsvalget 2013 Stortinget er Norges

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv Kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv 0032 OSLO Sendes kun som elektronisk post DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/108-3

Detaljer

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv 'postmottak@krd.dep.no' Melding om vedtak Dette brevet sendes kun elektronisk DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2010/989-10 Ida Holte,

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 30. mai 2013 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3, 8-6, 9-10 og 10-10 gjort følgende

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften Kommunene ved valgstyret Fylkeskommunene ved fylkesvalgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 13/511-1 15. 03. 2013 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 011 Arkivsaksnr. 17/1284. Saksnr. Utvalg Møtedato / Valgstyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 011 Arkivsaksnr. 17/1284. Saksnr. Utvalg Møtedato / Valgstyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 011 Arkivsaksnr. 17/1284 Saksnr. Utvalg Møtedato / Valgstyret 14.06.2017. STORTINGSVALGET 2017 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER

Detaljer

Møteinnkalling 8/16 16/3265 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET TIDPSUNKT FOR STEMMEGIVNING

Møteinnkalling 8/16 16/3265 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET TIDPSUNKT FOR STEMMEGIVNING FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 15.11.2016 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 14/1169 Saksnr.: Utvalg Møtedato Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET

Detaljer

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017 Valgopplæring - Stortingsvalget 2017 Modul 1, 20. 31. mars 2017 Målet for samlingen Sette kommunene i stand til å gjennomføre en effektiv og korrekt valgavvikling som er i tråd med valglovgivningen. 2

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2

Saksframlegg. Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2 Saksframlegg Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING AV VALGDAG OG VALGKRETSER, SAMT INNFØRING AV ELEKTRONISK

Detaljer

Innkalling for Valgstyret. Saksliste

Innkalling for Valgstyret. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Valgstyret Møtedato: 26.10.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 19:00-19:30 Saksnr Tittel Saksliste 005/16 Stortings- og sametingsvalget 2017. Tidspunkt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Valgstyret. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/13 12/1967 MELDING - FORHÅNDSTEMMING, OPPTELLING OG VALGADMINISTRAVT DATASYSTEM (EVA)

Detaljer

/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: Tid: 18.30

/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: Tid: 18.30 Valgstyret MØTEINNKALLING 16.08.2013/TOA Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: 22.08.2013 Tid: 18.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.08.13 kl 13.00 tlf. 69 70 20

Detaljer

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Møtebok for stemmestyret Stortingsvalg 2009 A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag 14. september fra kl. 09.00 til kl. 21.00 A2 Stemmestyret Leder: Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Stemmestyremedlemmer:

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 17.00

DRAMMEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 17.00 DRAMMEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2004 Tid: 17.00 Forfall må meldes til partiene. Partiene gir beskjed om møtende varamedlemmer til administrasjonen

Detaljer

Vestby kommune Valgstyret

Vestby kommune Valgstyret Vestby kommune Valgstyret Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2014 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter

Detaljer

Modul 1. Mars 2015 Radisson Blu Alna

Modul 1. Mars 2015 Radisson Blu Alna Modul 1 Opplæringssamling kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Karoline Mortensen og Benedicte Bergseng Mælan Mars 2015 Radisson Blu Alna Videohilsen fra statsråden Foto: Torbjørn Tandberg/KMD 2 Velgeren

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I faste lokaler i Bergen:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

VALGET FRA A TIL Å time? Oversikt over frister på KRDs nettside gir en god start på planleggingen FRISTER ANSKAFFELSESPROSESS

VALGET FRA A TIL Å time? Oversikt over frister på KRDs nettside gir en god start på planleggingen FRISTER ANSKAFFELSESPROSESS VALGET FRA A TIL Å På en time? FRISTER Oversikt over frister på KRDs nettside gir en god start på planleggingen ANSKAFFELSESPROSESS Regler for offentlige anskaffelser Anskaffelser over kr 500.000 eks.

Detaljer

Oppgaver til opplæringssamling 2017 EVA Skanning

Oppgaver til opplæringssamling 2017 EVA Skanning Oppgaver til opplæringssamling 2017 EVA Skanning Forord Oslo opptrer som kommune i stortingsvalget, og de har i utgangspunktet to tellinger; en foreløpig telling og en endelig telling der man også verifiserer

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 16.03.2017 kl. 08:30 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Diverse orienteringer - utviklingsarbeid. Quality Airport Hotel Gardermoen februar 2011

Diverse orienteringer - utviklingsarbeid. Quality Airport Hotel Gardermoen februar 2011 Diverse orienteringer - utviklingsarbeid Quality Airport Hotel Gardermoen 14.- 15. februar 2011 1 Utviklingsarbeid i KRD - Orientering 1. Forsøk med elektronisk stemmegivning i 2011 2. Forsøk med elektronisk

Detaljer

Stortingsvalget 2013. Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013

Stortingsvalget 2013. Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013 Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode... 3 1.3. Manntall

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Saksframlegg HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Forslag til vedtak: Formannskapet som kommunens høringsorgan har følgende synspunkter på forslag til endringer i valgloven,

Detaljer

Innkalling til møte i Skaun valgstyre kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Skaun valgstyre kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Skaun valgstyre 06.10.2016 kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/16: ENDRINGER I VALGLOVEN - KONSEKVENSER FOR STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 Varamedlemmer

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana kommune Valgstyret 04.04.2013 Oversikt over frister ved valget - regjeringen.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/for-valgmedarbeidere/oversikt-... Side 1 av 2 29.01.2013

Detaljer

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND.

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND. Rådgivende folkeavstemning 216 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1853 EVENES 18 NORDLAND A Administrative forhold A1 styret Kommune: 1853 EVENES Fylke: 18 NORDLAND styrets sekretær: Per-Kaare Holdal

Detaljer

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Ringerike Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I Ringerike rådhus: 10.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre 13.12.2012 Arkivsaksnr: 2012/2031 Klassering: 011 Saksbehandler: Tor-Odd Elnan STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 Rådmannens forslag til

Detaljer

Rutiner forhåndsstemming Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Rutiner forhåndsstemming Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Rutiner forhåndsstemming Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Generell informasjon: Forhåndsstemmemottakerne skal gjøre seg kjent med lovverket som angår tidligstemmegivningen og forhåndsstemmegivningen,

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Valgstyret MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, møterom: Flage. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Valgstyret MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, møterom: Flage. Dato: Tidspunkt: 10:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Verraparken, møterom: Flage Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 93017240. Vararepresentanter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Økonomi og serviceavdelingen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/4697-2 2016/3140 Frode Gundersen,

Detaljer

Innhold i informasjonspakken om nytt valgadministrasjonssystem (EVA):

Innhold i informasjonspakken om nytt valgadministrasjonssystem (EVA): Innhold i informasjonspakken om nytt valgadministrasjonssystem (EVA): I. Valgadministrasjonssystemet EVA II. Etablering av mottaksprosjekt 1. Eksempler på risikoer III. Opplæring IV. Kommunikasjon og informasjon

Detaljer

Oppgaver menypunkt «Registrer forhåndsstemme»

Oppgaver menypunkt «Registrer forhåndsstemme» Oppgaver menypunkt «Registrer forhåndsstemme» 1 Logg deg på med rollen som du skal bruke for å registrere forhåndsstemmer. 2 Søk opp en velger i din kommune ved å søke på navn a. Prøv å søke på fødselsnummer

Detaljer

Saksbehandler: Karianne Fjeldstad Arkiv: 011 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: EVALUERING AV STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2005

Saksbehandler: Karianne Fjeldstad Arkiv: 011 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: EVALUERING AV STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2005 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne Fjeldstad Arkiv: 011 Arkivsaksnr.: 04/04700-014 Dato: 17.11.05 EVALUERING AV STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2005 INNSTILLING TIL: Valgstyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Evaluering av valget i 2011 Forslag til endringer i valgloven og valgforskriften

Evaluering av valget i 2011 Forslag til endringer i valgloven og valgforskriften Høringsnotat Utgitt av: Kommunal- og regionaldepartementet Forsidebilde: Tore Fjeld Evaluering av valget i 2011 Forslag til endringer i valgloven og valgforskriften Trykk: Departementenes servicesenter

Detaljer

Framtidens valg. Hva er nytt? Hva kan vi forvente oss?

Framtidens valg. Hva er nytt? Hva kan vi forvente oss? Framtidens valg. Hva er nytt? Hva kan vi forvente oss? Marianne Riise Nasjonal valgkonferanse 12. april 2012 EVA eies, forvaltes og driftes av statlig valgmyndighet 2 Hva er EVA? EVA er et dataverktøy

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 07.05.2013 kl. 15:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/13 PS 2/13 PS 3/13 PS 4/13 Valgstyre 2011-2015, leder og nestleder Valg 2013

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref: Vår ref: RMK 2014/5233 Dato: 14.10.2014 Høring - Forslag endringer i valgloven og valgforskriften Ovennevnte sak ble behandlet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. februar 2017 kl. 15.30 PDF-versjon 17. februar 2017 13.02.2017 nr. 174 Forskrift om

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 5 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT SAKSGANG: R.f. Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Valgstyret 29.08.2012 1/12 Høring - forslag til endringar i valgloven og valgforskriften Saksbehandler: May-Britt Mayer

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalg År A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag den september fra kl. til kl. Søndag den september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Valgprotokoll

Detaljer

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien 1 Gjennomføring av valg Valglov/valgforskrift Stortingsvalg Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

Detaljer

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune:

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Sametingsvalg År: A Administrative forhold A1 Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: E-post adresse: Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Valgkrets:

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Tidspunkt: 21.04.2015, kl 14:00 Sted: Næringbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Innst. 267 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innleiing. Prop. 52 L (2012 2013)

Innst. 267 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innleiing. Prop. 52 L (2012 2013) Innst. 267 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 52 L (2012 2013) Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om endringer i valgloven og kommuneloven

Detaljer

Risikovurderinger og tiltak ved gjennomføring av kommunestyre -og fylkestingsvalget 2015

Risikovurderinger og tiltak ved gjennomføring av kommunestyre -og fylkestingsvalget 2015 VALG /15 Valgstyret Risikovurderinger og tiltak ved gjennomføring av kommunestyre -og fylkestingsvalget 2015 ELSO ESARK-0212-201412314-48 Hva saken gjelder: Valgoppgavene inngår som en integrert del av

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Valgstyret Møtested: Dato: Formannskapssalen, Halden rådhus Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Valgstyret Møtested: Dato: Formannskapssalen, Halden rådhus Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Dato: Formannskapssalen, Halden rådhus 07.03.2017 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen valgstyre Møtested: Eidebakken, møterommet, Lyngseidet Dato: 31.05.2017 Tidspunkt: Umiddelbart etter at formannskapsmøtet er avsluttet Medlemmene innkalles

Detaljer

Presentasjon av e valgløsningen som ble brukt ved forsøket i 2011

Presentasjon av e valgløsningen som ble brukt ved forsøket i 2011 Presentasjon av e valgløsningen som ble brukt ved forsøket i 2011 Christian Bull og Ida Stenerud Nasjonal valgkonferanse 13. april 2012 Agenda Kort om forsøkene i 2011 Demonstrasjon av Internettvalg Problemstillinger

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Innkalling til møte i Valgstyret

Innkalling til møte i Valgstyret NEDRE EIKER KOMMUNE Dato: 13.01.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Valgstyret Innkalling til møte i Valgstyret 20.01.2016 kl. 18:00 i Formannskapssalen, rådhuset, Mjøndalen. Forfall meldes til politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - aulaen Møtedato: Tid: SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - aulaen Møtedato: Tid: SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel EIDSBERG KOMMUNE Valgstyret MØTEINNKALLING 12.06.2013/TOA Møtested: Ungdomsskolen - aulaen Møtedato: 13.06.2013 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Side 4/13 13/1111 SAME- OG STORTINGSVALGET

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 22.04.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN 26.03.2015.

Detaljer

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning Stortingsvalget 2009 - Valgtingsstemmegivning - presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 1. juli utenriks. Fra 1.

Detaljer

Valgstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 11:00

Valgstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 16.03.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune Lurøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET SOM VALGSTYRE Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: 15.03.2017 Tid: 12.30-13.00 (etter formannskapet) INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Valgstyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Valgstyret /15 Side 1 av 6 Tjøme kommune JournalpostID: 15/3157 Saksbehandler: Dag Breirem, telefon: 33 06 78 04 Personal Folkeavstemning Utvalg Møtedato Saksnummer Valgstyret 15.04.2015 002/15 Rådmannens innstilling

Detaljer

Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017

Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 17/00049-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Råd for mennesker med

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 07.03.2013 kl 1330 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00014 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Faglig Forum for Formannskapssekretærer

Faglig Forum for Formannskapssekretærer Faglig Forum for Formannskapssekretærer Kommunal og regionaldepartementet Postboks 8129 Dep 0032 Oslo Jevnaker 30.08.2010 Høring etablering av sentral valgenhet DIFI-rapport 2010:3 Kommunene har ansvaret

Detaljer

Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN

Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN Arkivsak: 08/2837 Sakstittel: K-kode: 010 &13 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN Innstilling: Sørum kommune avgir følgende uttalelse i høringssak

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: Ca Kl. 10.45 (i forlengelsen av formannskapsmøtet) Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Kurs for IKT-valgmedarbeider i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013

Kurs for IKT-valgmedarbeider i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 Kurs for IKT-valgmedarbeider i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 1 Kursinnhold: Kl. 8.30 12.00 Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 03.02.2015 15/10 Kommunestyret 12.02.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 03.02.2015 15/10 Kommunestyret 12.02.2015 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.01.2015 Referanse: 1872/2015 Arkiv: 010 Vår saksbehandler: Connie Bjørseth Reduksjon antall stemmekretser i Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet

Detaljer

Otterøyrådet - Namsos kommune

Otterøyrådet - Namsos kommune Møteinnkalling Utvalg: Otterøyrådet - Namsos kommune Møtested: Otterøy skole ("Nye heimen") Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 18:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Namsos, 23. januar 2017

Detaljer

Organisering av valgarbeidet - kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015

Organisering av valgarbeidet - kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 VALG /14 Valgstyret Organisering av valgarbeidet - kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 ELSO ESARK-0212-201412314-22 Hva saken gjelder: Valgoppgavene inngår som en del av Bystyrets kontors ansvarsområder

Detaljer

MAL FOR: Forholdet til kommunelov og valglov. Virkeområde. 1 Forholdet til kommuneloven. 2 Forholdet til valgloven. 3 Direkte valg

MAL FOR: Forholdet til kommunelov og valglov. Virkeområde. 1 Forholdet til kommuneloven. 2 Forholdet til valgloven. 3 Direkte valg MAL FOR: FORSKRIFT OM FORSØK MED DIREKTE VALG AV ORDFØRER I KOMMUNE FOR VALGPERIODEN 2007-2011 Vedtatt av kommunestyre den med hjemmel i Lov om forsøk i offentlig forvaltning 26. juni 1992 nr. 87. Godkjent

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN 27.05.2015.

Detaljer

Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer:

Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer: Stortingsvalg År: Møtebok for valgstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-post adresse: Direkte tlf.: Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer: Faksnr.: A2 Valgtinget

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

Delegering av oppgaver fra Valgstyret til Arbeidsutvalg og Bystyrets administrasjon. Prøving av stemmegivninger og stemmesedler

Delegering av oppgaver fra Valgstyret til Arbeidsutvalg og Bystyrets administrasjon. Prøving av stemmegivninger og stemmesedler Dato: 7. juni 2011 VALG /11 Valgstyret Delegering av oppgaver fra Valgstyret til Arbeidsutvalg og Bystyrets administrasjon. Prøving av stemmegivninger og stemmesedler ELSO BYST-0212-201111435-9 Hva saken

Detaljer

2.1.12 Veiledning for opptelling forholdstallsvalg

2.1.12 Veiledning for opptelling forholdstallsvalg 2.1.12 Veiledning for opptelling forholdstallsvalg Valg av menighetsråd Framgangsmåte ved opptelling Opptellingen skal ikke begynne før stemmegivningen er avsluttet i hele soknet. Med mindre valgstyret

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Møteinnkalling Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: Umiddelbart etter at formannskapsmøtet er avsluttet Medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Listeforslag, forhåndsstemmegivningen og valgtingsstemmegivningen

Listeforslag, forhåndsstemmegivningen og valgtingsstemmegivningen Listeforslag, forhåndsstemmegivningen og valgtingsstemmegivningen v/ Siri Dolven og Tom Refsum Aatlo s valgkonferanse, Quality Airport Hotel Gardermoen 14. og 15. februar 2011 1 Listeforslag - frister

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i valgloven

Høringsnotat om forslag til endringer i valgloven Høringsnotat om forslag til endringer i valgloven Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Grunnprinsipper for valg i Norge... 4 3 Kjennetegn ved en god valggjennomføring... 5 4 Elektronisk avkryssing i

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

MØTEINNKALLING VALGSTYRET SAKSLISTE 1/17 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET DELEGERING AV VALGSTYRETS MYNDIGHET

MØTEINNKALLING VALGSTYRET SAKSLISTE 1/17 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET DELEGERING AV VALGSTYRETS MYNDIGHET TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2017 Tid: Etter formannskapsmøtet MØTEINNKALLING VALGSTYRET SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/17 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - DELEGERING

Detaljer

Veiledning for forhåndstemmemottakere

Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortings- og sametingsvalget 2009 Veiledning for forhåndstemmemottakere Utarbeidet av Arild Stokke og Sigbjørg Brodin Mer informasjon om valget finner du på www.bergen.kommune.no/tema/valg07 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg:

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namsos valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 17.01.2017 Tidspunkt: 12:00 umiddelbart etter formannskap De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Fylke: År: Nordland 215 A Administrative forhold A.1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Nilsen Lise Wærnes E-postadresse:

Detaljer

.Vår ref. : Saksnr.: Deres ref.: Gjøvik, DTRL/08/2904-6/012 08/ /

.Vår ref. : Saksnr.: Deres ref.: Gjøvik, DTRL/08/2904-6/012 08/ / GJØVIK KOMMUNE RÅDMANNEN Rådmannen Det kongelige kommunal- og regionaldep Postboks 8112 Dep 0030 OSLO.Vår ref. : Saksnr.: Deres ref.: Gjøvik, DTRL/08/2904-6/012 08/2904 08/1060 29.08.2008 FORSLAG TIL ENDRING

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 24. juni 2015 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3 og 8-6 gjort følgende endringer i

Detaljer