Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/ /2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner for telling av forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret Rådmannens forslag til vedtak: Søgne valgstyre godkjenner rutiner for telling av forhåndsstemmer og valgtingsstemmer slik det fremkommer av vedlegg. Valgstyrets sekretær gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i samsvar med møtebok, lov og forskrift. Til et eget tellelag for skanning av stemmesedler fra valgting- og forhåndsstemmegivningen oppnevnes: Camilla Erland Aarnes, Jahn Arild Stray, Gustav Skretting, Bente Steinstad, Grethe Murbræch og Kenneth Fedog. Bakgrunn for saken: Departementer har for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 åpnet opp for at alle kommuner kan foreta elektronisk opptelling. Det er behov for et eget tellelag som har ansvar for skanning av stemmesedler fra valgting- og forhåndsstemmegivningen. Det er hensiktsmessig at det er det samme tellelaget som skanner både forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. I hovedsak bør tellelaget i 2015 bestå av personer som har vært med på å skanne ved tidligere valg. Det er viktig å bruke den kompetansen som allerede er i kommunen, både i forhold til skanning, tvilsomme stemmesedler, stemmesedler i særskilt omslag, pakking av valgmateriell til Fylket, samt holde orden i papirflyten. Dette vil effektivisere den avsluttende og viktige delen av valggjennomføringen. Opptellingen vil foregå i bomberommet på Nygård skole. Vedlegg: Rutiner for telling og behandling av forhåndsstemmer og valgtingsstemmer.

2

3 Rutine for telling og behandling av forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Eget tellelag: Camilla Erland Aarnes, Jahn Arild Stray, Gustav Skretting, Grethe Murbræch, Bente Steinstad og Kenneth Fedog. Sted: Nygård skole, bomberommet Dato: Mandag Tidspunkt: kl Telling og behandling av forhåndsstemmer (FS): Valgstyrets sekretær leverer forseglede urner med FS til tellelaget. Tidligstemmer: FS mottatt i perioden ligger i omslagskonvolutter. Disse skal telles sammen med de øvrige FS fra forhåndsstemmeperioden. Utenriks FS: ligger i egen urne. Antall stemmegivninger er registrert som utenriks i EVA, og vil automatisk bli overført til valgstyrets møtebok. Ustemplede stemmesedler må stemples. Det er ikke krav om valgkort. Her vil egen omslagskonvolutt erstatte valgkortet. Omslagskonvolutten legges i egen bunke. Stemmesedlene telles sammen med de andre FS. FS i omslagskonvolutter: Tellekorpset legger til side 20 FS (omslagskonvolutter). Dersom det ikke er kommet inn så mange FS i omslagskonvolutter, legges alle FS (omslagskonvolutter) til side. Disse skal blandes sammen med FS (omslagskonvolutter) som kommer inn på valgdagen (sent innkomne innen kl ). De sent innkomne forhåndsstemmegivningene på valgdagen skal krysses i avkryssingsmanntallet, og registreres EVA, dvs. at stemmegivningen skal godkjennes såfremt det ikke er grunner til forkasting av stemmegivningen. Dette gjøres etter kl , for å sjekke at velger ikke har stemt på valgtinget. Tellekorpset åpner omslagskonvoluttene (20 FS + sent innkomne), og stemmeseddelkonvoluttene legges uåpnet i en egen bunke. Valgkort legges i en egen bunke. Deretter åpnes stemmeseddelkonvoluttene, og stemmesedlene legges i egen bunke for skanning. De 20 FS + sent innkomne må ikke blandes sammen med de andre stemmesedlene fra forhåndsstemmegivningen, pga egen krets i EVA, og egen forsendelse til Fylkesvalgstyret. Stemmesedlene legges i egen samlekonvolutt. Foreløpig opptelling - FS: Stemmesedlene skannes fordelt på kommunestyre og fylkesting. 20 FS som er lagt til side + de sent innkomne forhåndsstemmegivningene, er ikke med i den foreløpige opptellingen. Endelig opptelling - FS: Stemmesedlene skannes på nytt etter at Foreløpig opptelling er ferdig fordelt på kommunestyre og fylkesting. Stemmesedler med avvik verifiseres og godkjennes eller forkastes. 20 FS som er lagt til side + de sent innkomne forhåndsstemmegivningene skal være med i den endelige tellingen, men skal skannes i egen krets og må ikke blandes med de øvrige stemmesedlene. Også her fordeles stemmesedlene på kommunestyre og fylkesting.

4 Telling og behandling av valgtingstemmer (VS): Stemmesedlene ligger i forseglede plastsekker (fra urnetømming). Forseglingen åpnes og stemmesedlene er klare for skanning. Foreløpig opptelling - VS: Stemmesedlene skannes fordelt på kommunestyre og fylkesting. For at stemmestyret skal slippe å telle antall stemmesedler i urnene, må resultatet fra den Foreløpige opptellingen inkl. tvilsomme og blanke stemmesedler føres inn i stemmestyrets møtebok. Det totale antallet stemmesedler skal avstemmes mot antall kryss i manntallet. Ved avvik må årsaken forklares. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg vil det alltid være avvik, og årsaken er at velgere har stemt til begge valgene. Leder av stemmestyret skriver under protokollen til stemmestyrets møtebok. Endelig opptelling VS: Stemmesedlene skannes på nytt når Foreløpig opptelling er ferdig fordelt på kommunestyre og fylkesting. Stemmesedler med avvik verifiseres og godkjennes eller forkastes. Stemmegivninger i særskilt omslag - VS (velgere som ikke står i manntallet eller var forhåndsavkrysset): Valgstyrets sekretær registrerer stemmegivningene i valgsystemet EVA, og videresender stemmegivningene til behandling og forkasting i valgstyret. Tvilsomme stemmesedler FS og VS: Tvilsomme stemmesedler skannes sammen med de ordinære. I verifiseringen på den endelige opptellingen blir disse forkastet eller godkjent. Stemmesedler til fylkesting som blir forkastet må tas ut av bunken og samles i en egen forsendelseskonvolutt til Fylket. Blanke stemmesedler FS og VS: Blanke stemmesedler skannes sammen med de ordinære. Programvaren teller automatisk blanke stemmesedler, som overføres til valgstyrets møtebok. Blank stemmeseddel uten stempel skal forkastes i verifiseringen. Behøver ikke å sortere ut disse i egen forsendelse til Fylket. Som en hovedregel regnes følgende stemmesedler som blanke: 1. Forhåndstrykket blank seddel uten påtegning for valgliste. Dersom en slik seddel er benyttet, MEN hvor velgeren har påført navn på parti/gruppe, skal seddelen godkjennes, dersom vilkårene for øvrig er til stede. 2. Forhåndstrykket seddel med registrerte politiske parti, der seddelen mangler avkryssing for valgt parti. 3. Blank seddel uten påtegning for valgliste. 4. Blank seddel der velgeren har påført teksten blank stemme, eller lignende. Tomme konvolutter regnes ikke som blanke stemmer. Det må fysisk finnes en seddel for at denne kan regnes som en blank stemme. Dersom valgstyret er i tvil om seddelen skal regnes som blank, bør det ved tolkningen legges vekt på velgers vilje. Eksempel: En blank seddel er benyttet og velgeren har påført parti. Partiet stiller ikke liste i fylket. Denne seddelen kan ikke regnes som en blank seddel. Riktig forkastelsesgrunn er her at partiet ikke stiller liste, valgloven 10-3 (1)d. NB! Stemmesedler fra forhånd og valgting må ikke blandes. Og stemmesedler til kommunestyre og fylkesting må ikke blandes.

5 Forsendelse til fylkesvalgstyret: Valgstyret skal så snart endelig opptelling er ferdig sende alt valgmateriell som vedrører fylkestingsvalget til fylkesvalgstyret. Eventuelle klager skal sendes departementet med kopi til fylkesvalgstyret. Følgende materiell skal sendes fylkesvalgstyret fra det enkelte valgstyret, jf. valgloven 10-8: alle godkjente forhåndsstemmesedler - fylkestingsvalg alle godkjente valgtingsstemmesedler - fylkestingsvalg alle forkastede forhåndsstemmesedler - fylkestingsvalg alle forkastede valgtingsstemmesedler - fylkestingsvalg alle forkastede stemmegivninger (FS:konvolutt, VS: særskilt omslag) alle valgkort som er kommet inn med forhåndsstemmene (fra konvolutt) alle omslagskonvolutter fra forhåndsstemmegivningen utenriks og på Svalbard og Jan Mayen bekreftet avskrift av det som er innført i valgstyrets møtebok vedrørende fylkestingsvalget kopi av innkomne klager sendt til departementet kvitteringsliste over materiell som skal leveres til fylkesvalgstyret Merk: Det skal ikke sorteres på rettede og urettede stemmesedler. Dette har sammenheng med at fylkesvalgstyre også skanner stemmesedlene.

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte.

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte. Møte mandag 29. august kl. 16.30 i Ås rådhus, Lille sal. Valgstyrets gjennomgang med stemmestyrene av valggjennomføringen Deltakere: Valgstyrets medlemmer Stemmestyrenes ledere og nestledere Fra administrasjonen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013

Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013 Etter liste Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013 Forslag til endringer i valgforskriften - Høring Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i valgforskriften. Forslag til endringer

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 ORIENTERINGSMØTE 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 H:\TEKST\VALG\Stemmestyrer - valglokaler\kurs stemmestyrer KST-valg 2007.doc 1 FØR VALGDAGEN:

Detaljer

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 13. og mandag 14.

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 13. og mandag 14. Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 13. og mandag 14. september 2015 (Revidert 18.08.2015) Innholdsfortegnelse: 1. FRAMMØTE... 3 2. STEMMESTYRELEDERENS

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana kommune Valgstyret 04.04.2013 Oversikt over frister ved valget - regjeringen.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/for-valgmedarbeidere/oversikt-... Side 1 av 2 29.01.2013

Detaljer

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D Navn:. Sist redigert 3. september 2013-1 - Valgdagene er søndag 8. og mandag 9. september 2013. Valglokalene er åpne søndag kl. 14.00 18.00 og mandag kl. 9.00

Detaljer

Regler for valg av menighetsråd

Regler for valg av menighetsråd Regler for valg av menighetsråd Vedtatt av Kirkemøtet 2014 Mindre endringer vedtatt av Kirkerådet september 2014 Gå til Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet 1. Sammensetning og valg av menighetsråd

Detaljer

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo Kort veileding for bruk av Excel til å føre møtebok for valgstyret: - - - - - - Hvert kapittel i møteboken har fått hver sin arkfane. Når du klikker på arkfanene nederst på skjermen, får du frem de respektive

Detaljer

Veiledning for valgtingsmedarbeidere - kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015

Veiledning for valgtingsmedarbeidere - kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 Veiledning for valgtingsmedarbeidere - kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 Velkommen som valgmedarbeider Valgdagene er søndag 13. og mandag 14. september 2015 Søndag er stemmestedene Veien og Ullerål

Detaljer

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Ringerike kommune Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT OM VALG... 3 HVEM HAR STEMMERETT?... 3 MANNTALL... 3 LEGITIMASJON...

Detaljer

Håndbok for valglokalene Kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2011

Håndbok for valglokalene Kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2011 Håndbok for valglokalene Kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2011 11. og 12. september 2011 1 Innhold Innledning:... 2 1. Organisering av stemmegivningen på valgdagen... 3 2. Prinsipper for organiseringen

Detaljer

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kursinnhold: Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Opptelling Møtebok Trening i EVA

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Møterom, Sirma skole Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til

Detaljer

Innhold i informasjonspakken om nytt valgadministrasjonssystem (EVA):

Innhold i informasjonspakken om nytt valgadministrasjonssystem (EVA): Innhold i informasjonspakken om nytt valgadministrasjonssystem (EVA): I. Valgadministrasjonssystemet EVA II. Etablering av mottaksprosjekt 1. Eksempler på risikoer III. Opplæring IV. Kommunikasjon og informasjon

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Tana kommune / Deanu gielda Innholdsfortegnelse Hvem har stemmerett ved Stortingsvalget? 4 Står du i manntallet?... 4 Hvor kan du stemme dersom

Detaljer

Veiledning og maler for listeforslag - Fylkestingsvalget 2015

Veiledning og maler for listeforslag - Fylkestingsvalget 2015 FYLKESVALGSTYRET Til de respektive politiske partier Vår referanse Deres referanse Dato 201408276-9 14.11.2014 Veiledning og maler for listeforslag - Fylkestingsvalget 2015 Tiden er kommet for partienes

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013

Stortings- og sametingsvalget 2013 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2013 stemt på: har Du 3X3X Parti 1 1X1X Returkoder Stemme via Internett? side 7 10 Parti 3 3X3X 2X2X 2 Parti Stortings- og sametingsvalget 2013 Stortinget er Norges

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret MØTEINNKALLING Møtetid: Møtested: 04.06.2014 i forbindelse med møte i formannskapet Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 15:20 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg

Detaljer

Referatsaker Valgstyret 13.09.2012

Referatsaker Valgstyret 13.09.2012 Referatsaker Valgstyret 13.09.2012 DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASIONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Høringsinstanser i følge liste 1 Ü JUL 2012 Deres ref. Vår ref. 12/1988 Dato 10.07.2012 Sametingsvalget

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 03.02.2015 15/10 Kommunestyret 12.02.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 03.02.2015 15/10 Kommunestyret 12.02.2015 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.01.2015 Referanse: 1872/2015 Arkiv: 010 Vår saksbehandler: Connie Bjørseth Reduksjon antall stemmekretser i Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA Kommunene v/valgstyret Fylkeskommunene v/valgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 12/2749-1 13.11.2012 Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for

Detaljer

INNHOLD. For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf /sf-19981218-1205.html

INNHOLD. For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf /sf-19981218-1205.html FOR 1998-12-18 nr 1205: Forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften). DATO: FOR-1998-12-18-1205

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen

Saksframlegg. Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2011/981-34007/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 30.10.2012 Saksframlegg Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 04.05.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Vedrørende tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, statsbudsjettets kap. 847, post 70 (Jf. Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner) Denne

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Norsk Kennel Klub. Brukerveiledning 15.04.2012. WebKull registrering

Norsk Kennel Klub. Brukerveiledning 15.04.2012. WebKull registrering Norsk Kennel Klub Brukerveiledning 15.04.2012 WebKull registrering Innholdsfortegnelse Web Kull registrering... 3 Registrere kull på Min Side... 4 Last opp dokumenter:... 7 Betalingsinformasjon:... 7 Kullinformasjon....

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET 1 Fylkestingets virkeområde Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ og består av 37 representanter. Det treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen så langt ikke annet

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1.1 Registrere foretak... 3 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 7 1.1.3 Legge inn logo... 8 2 Bruke programmet uk.no...

Detaljer