Stortingsvalget Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stortingsvalget 2013. Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013"

Transkript

1 Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget

2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen Stemmeperiode Manntall og stemmerett Gyldig legitimasjon Stemmesedler ved forhåndsstemmingen Å gjøre endringer på stemmeseddelen Avlukkene ved forhåndsstemming Urner Velgere som trenger hjelp Valgagitasjon Taushetsplikt Fremgangsmåte ved forhåndsstemmegivning Urner Pålogging Mottak av forhåndsstemmer i valgsystemet Illustrasjon av forhåndsstemmeprosessen Valgkort mangler Gyldige søkebegrep i valgsystemet Velgeren har stemt tidligere Velger står ikke i manntallet Velger legger stemmeseddel i urne uten stempel Loggbok Manuelle rutiner Sameting Ofte stilte spørsmål Hva skjer med stemmen min etter at den er lagt i urnen?

3 1. Generelt om valg Stortingsvalget Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen Ansvarlig for mottak av forhåndsstemmer er Guro Welde Løvli. Forhåndsstemmegivning Guro Welde Løvli Telefon: Mobil: Institusjoner og ambulerende Guro Welde Løvli Telefon: / Valgansvarlig i Sandnes kommune Trine Bolstad Telefon: Mobil: Valgsystemet Mariann Rimestad Telefon: Mobil: Stemmeperiode Valgdagen er mandag 9. september, også i år er det anledning til å avlegge forhåndsstemme allerede fra 1. juli. Perioden for ordinær forhåndsstemmegivning er fra mandag 12. august til og med fredag 6. september. Forhåndsstemmegivningen utenriks starter 1. juli, slik som tidligere år. Det blir også i år mulig å forhåndstemme elektronisk fra 12. august. En må ha MinID eller NYTT!! BankID, for å kunne stemme elektronisk. For å kunne forhåndsstemme, må en være innført i manntallet. Sandnes kommune sender ut valgkort til de som er innført i manntallet i løpet av juli måned Manntall og stemmerett Det er folkeregisteret som er grunnlaget for manntallet. Ved eventuelle feil, må publikum henvende seg til folkeregisteret, tlf Velgerne vil stå oppført i manntallet i den kommunen vedkommende er registrert som bosatt i 30. juni. På valgdagen den 9. september må alle stemme i den kommunen en er manntallsført i. Forhåndsstemme kan en gjøre i alle landets kommuner. Følgende har stemmerett ved Stortingsvalg: Norske statsborgere som Fyller 18 år innen Noen gang vært registrert som bosatt i Norge Innført i manntallet i en kommune ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven 53. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune. Dersom velger har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er velger fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. Dersom velger bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der velger var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge. 3

4 Dersom velger ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må velger søke sin siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Velger søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom velger forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må velger søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema (som finnes på hjemmesiden). Søknaden må inneholde en erklæring om at velger fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må komme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 9. september kl Gyldig legitimasjon I loven står det at alle som ikke er kjent for stemmemottaker, skal vise legitimasjon. For å få en likverdig praksis, betyr dette at alle skal vise legitimasjon for å få stemme. På institusjoner kan en ansatt gå god for velgerens identitet. Forutsetningen er at den ansatte legitimerer seg. Gyldig legitimasjon skal inneholde navn, bilde og fødselsdata, for eksempel pass, sertifikat, bankkort med bilde eller Postens id kort Stemmesedler ved forhåndsstemmingen Ved forhåndsstemmingen i Sandnes vil det være flere typer stemmesedler For Stortingsvalg For Sametingsvalg, blå stemmesedler. Benyttes av dem som har stemmerett til dette valget. Det er også en stemmeseddel med en liste med navnene til alle registrerte politiske partiene (departementets generelle stemmeseddel) og sette kryss i rute for ønsket parti. Denne stemmeseddelen er også påtrykt blindeskrift Å gjøre endringer på stemmeseddelen Stemmeseddelen avgjør hvilket parti du stemmer på. Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen. Hvis du ikke endrer, stemmer du på kandidatene i den rekkefølgen de står på stemmeseddelen. For at endringene som blir gjort på stemmeseddelen skal få betydning ved valgoppgjøret, må endringene ved samme kandidatnavn gjøres av mer enn halvparten av de velgerne i fylket som har gitt valglisten sin stemme. Veiledning for hvordan du gjør endringer, står også på stemmesedlene. Ikke vær redd for å endre på stemmeseddelen! Den blir ikke forkastet selv om du gjør feil. 4

5 Slik kan du endre på stemmeseddelen: Endre rekkefølgen på kandidatene: Sett et (nytt) nummer i ruten til venstre for navnet til kandidaten(e) slik at du markerer hvordan du vil at rekkefølgen på kandidatene skal være. Stryke kandidater: Sett et merke (kryss, hake eller liknende) i ruten til høyre for navnet til kandidaten(e) du vil stryke Avlukkene ved forhåndsstemming Avlukkene skal tydelig merkes. I avlukkene skal det alltid være nok stemmesedler. Stemmesedlene settes opp i alfabetisk rekkefølge etter partinavn. 17 listeforslag er godkjent til Stortingsvalget 2013 I tillegg er det laget én stemmeseddel med alle partinavnene opplistet (departementets generelle stemmeseddel). Denne seddelen har påtrykt blindeskrift. Skrivesaker skal være tilgjengelig i avlukkene slik at velgerne kan rette på stemmesedlene. Bruk sort penn! Kontroller jevnlig at det er omtrent like mange stemmesedler fra hvert parti, og at riktige stemmesedler ligger i rett partihylle. Flere personer skal ikke oppholde seg i avlukket samtidig, med mindre velgeren trenger hjelp (se punkt om hjelp i avlukket). 1.8.Urner Vi har til enhver tid 2 urner i bruk. Urnene skal til enhver tid være forseglet. En urne brukes til ordinære stemmer med stempel uten konvolutter, den andre kan benyttes til stemmer som mottas i konvolutt. Denne urnen kan benyttes til alle stemmegivninger i konvolutt, fremmedstemmer som skal sendes i slutten av dagen, stemt tidligere, ikke i manntall, beredskaps osv. Dersom en må bryte forseglingen skal en alltid være 2 valgfunksjonærer + loggføre hvilken forsegling som ble brukt og hvorfor. Urner som er fulle skal settes i oppbevaringsrom med begrenset tilgang. Transport av urner med stemmesedler skal alltid foretas av 2 valgfunksjonærer. Urner i bruk, låses inn ved stengetid Velgere som trenger hjelp Trenger velgeren hjelp, kan han/hun få det av en valgfunksjonær. Bare alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemmede kan i tillegg til valgfunksjonæren peke ut sin egen hjelper. Eventuell ekstra hjelper må gjøres oppmerksom på at han/hun har taushetsplikt om velgerens stemmegivning. Blinde og svaksynte må tilbys å bruke blindeseddel i avlukket Valgagitasjon Valgloven 8-5 første ledd bestemmer at det er forbudt å drive valgagitasjon i det rommet der forhåndsstemmegivningen foregår. Forbudet innebærer at det ikke er tillatt å drive valgkamp i form av stands eller liknende. Forbudet omfatter agitasjon for eller mot systemet, politiske partier, oppfatninger eller 5

6 personer. Det omfatter både muntlige og skriftlige meningsytringer, som å sette opp oppslag eller å dele ut brosjyrer Taushetsplikt Alle valgmedarbeiderne er underlagt taushetsplikt og må underskrive taushetserklæring. Valgloven har blant annet disse bestemmelsene som gjelder taushetsplikt: Taushetsplikt om enkeltpersoners stemmegivning Forbud mot å gi opplysninger om stemmeseddelforbruk Taushetsplikt i samme utstrekning som etter forvaltningsloven Dette innebærer at valgfunksjonærene ikke må gi opplysninger til for eksempel pressen om forbruket av stemmesedler. 6

7 2. Fremgangsmåte ved forhåndsstemmegivning Stemmemottaker har plikt til å gjøre velgeren kjent med de regler som gjelder for forhåndsstemmegivningen, og å sørge for at handlingen foregår uforstyrret. Stemmemottakeren må ikke gjøre noe forsøk på å øve innflytelse på hva velgeren stemmer. Forhåndsstemmegivningen foregår på følgende måte: a. Velger vises til valgavlukket. Når velger returnerer spør stemmemottakeren etter valgkort og legitimasjon. Er velgeren ukjent for stemmemottaker, må vedkommende legitimere seg. (Som hovedregel ber vi alle om legitimasjon. Dette for å fremstå som mest mulig enhetlige). Det er påkrevd ved lov å framlegge legitimasjon. Dersom en ukjent velger ikke kan godtgjøre sin identitet, skal vedkommende velger avvises. Loven har kun en unntaksbestemmelse fra kravet om velgerlegitimasjon ved forhåndsstemmegivning på institusjoner. Her kan i stedet en ansatt ved institusjonen gå god for velgerens identitet. Det er da et vilkår at den ansatte legitimerer seg. b. Velgere som har med seg stemmeseddel skal også innom avlukket. (Dette for å sikre at alle gjennomfører et fritt og hemmelig valg). c. Inne i stemmeavlukket ("i enerom og usett") gjør velgeren evt. endringer på seddel og bretter seddel med parti/ kandidatnavn inn. d. Velgeren kommer tilbake til stemmemottaker. Velger søkes opp og sjekkes. Dersom velger er registrert i kommunens manntall stemples seddel og velger legger selv stemmen i urnen. e. Det siste stemmemottakeren gjør, er å trykke Registrer stemmegivning knappen i valgsystemet. Når dette er gjort, vil bildet "blankes ut". Stemmen er nå registrert i valgsystemet, og det kommer frem en blå info med informasjon om dette. f. Dersom velger er manntallsført i annen kommune, må valgkort, stemmeseddelkonvolutt og omslagskonvolutt benyttes. Utenbys stemmer sendes til valgstyret i kommunen velger er manntallsført med A-post samme dag Urner Husk at det er egne urner for velgere innenfor Sandnes og velgere manntallsført utenfor Sandnes (til andre kommuner), samt andre stemmegivninger avgitt i konvolutt. Når urnen er full ta kontakt med Guro Welde Løvli, , som henter urnen så snart som mulig. Vi er alltid 2 personer ved transport av urner. Utenfor Sandnes sendes med A-post til gjeldene valgstyre. Urner som er fylt med stemmer blir oppbevart i egnet rom frem til telling 9.september. Urner blir datert og numerert Pålogging Adressen for å logge seg på valgsystemet Hver stemmemottaker skal bare bruke sitt eget brukernavn og passord. 7

8 Klikk på Gå videre Skjermbilde for sertifikat kommer opp. Dette må installeres på alle PC er som skal håndtere valg. Velg så Buypass eller BankID som innlogging. De fleste har i 2011 fått utdelt et buypasskort + en personlig kode. Plasser kortet i kortleser og bruk koden din for innlogging. 8

9 Eller bruk din vanlige BankID med kodebrikke fra banken: 9

10 2.3. Mottak av forhåndsstemmer i valgsystemet Velg Forhåndstemmemottaker Velg Manuell registrering. En stemmemottaker som kun har tilgang til et stemmested, for eksempel bibliotek vil komme rett inn i registreringsbildet når vedkommende har valgt Manuell registrering I registreringsbildet har du 3 ulike valg for å søke opp en velger: Manntallsnummer (12 siffer) Brukes når velger har med seg valgkortet og du bruker strekkodeleser for å bippe inn velger 10

11 Stortingsvalget 2013 Fødselsnummer (11 siffer) Brukes dersom velger ikke har valgkort Avansert søk Brukes dersom ovennevnte ikke kan brukes De fleste velgerne har med seg valgkort og/eller gyldig legitimasjon slik at en da søker opp via manntallsnummer eller fødselsnummer. Dersom det likevel er nødvendig med avansert søk: Velger finnes ikke i kommunens manntall og heller ikke i landets manntall kan du bruke Avansert søk. 11

12 Velg å søke i fanen for fødselsnummer eller les valgkort med strekkodeleser. Husk å sjekke opplysninger på skjermen mot opplysninger i legitimasjon. Du får igjen opp beskjed om at Velger har ikke avlagt stemme på et tidligere tidspunkt. Da er det bare å velge Registrer stemmegivning, stemple stemmeseddelen og velger putter stemmeseddelen i stemmeseddelurna. Når stemmemottaker starter registreringen av en velger, finner en ut om velgeren tilhører Sandnes kommune eller om det er en utenbys velger. Dersom det er utenbys velger kommer det opplysning om dette opp i eget vindu. Forklar at denne stemmegivningen må sendes til kommunen der vedkommende er manntallsført. Valgkort, stemmeseddelkonvolutt og omslagskonvolutt må benyttes. Dersom velger ikke har med valgkort kan dette skrives ut fra EVA. Henvis også utenbys velger til avlukket. Stemmegiver skal så returnere til stemmemottaker for stempling av stemmeseddel og registrering. Når stemmegiver returnerer med stemmeseddel brettet med partinavn innover, stemples seddel, legges i stemmeseddelkonvolutt, stemmeseddelkonvolutt limes igjen, legges sammen med valgkort i omslagskonvolutt og legges i urne for utenbys stemmer. Klikk så Registrer stemmegivning. 12

13 Registrere forhåndsstemmegivning til velger som tilhører en annen kommune Søk opp en velger til annen kommune via fødselsnummer: Når du klikker på søk vil du nå få opp følgende skjermbilde: Bildet skifter farge og du får opp melding om at Velgeren er manntallsført i en annen kommune. Forhåndsstemmegivning skal tas imot ved bruk av omslagskonvolutt Du får i tillegg opp følgende beskjed: Du er nå i ferd med å registrere en forhåndsstemmegivning fra velger manntallsført i en annen kommune. Husk å benytte omslagskonvolutt Klikk Ok og du kommer til bildet for registrering. 13

14 Dersom velgeren ikke har med seg valgkort, må dette skrives ut fra EVA. Skriv ut valgkort 14

15 Når du har skrevet ut valgkortet, signer det, legg det sammen med stemmseddelkonvolutt i omslagskonvolutt. Velg så Registrer stemmegivning og du får opp følgende skjermbilde: Samme prosedyre gjelder for søking via manntallsnummer eller avansert søk. Velger har avgitt forhåndsstemmegivning tidligere Dersom velgeren allerede har avgitt forhåndsstemme, vil EVA varsle om dette. Velgere kan likevel avgi ny og skal registreres sentralt i kommunen. Stemmemottaker stempler stemmeseddel, velger legger seddel i stemmeseddelkonvolutt, limer igjen, stemmeseddelkonvolutt og valgkort legges i omslagskonvolutt. Påfør på konvolutt at velger har stemt tidligere. Legges i urne for konvolutter. Skjermbildet under viser hvilken tilbakemelding forhåndsstemmemottaker får dersom en velger har avgitt forhåndsstemmegivning tidligere. 15

16 2.4.Illustrasjon av forhåndsstemmeprosessen 16

17 2.5. Valgkort mangler Dersom velgeren ikke har med valgkort. Tast inn fødselsnummer og velgeren vil da komme opp. Klikk så på skriv ut valgkort. Klikk her for å skrive ut Bildet viser et test utfylt valgkort. Skriv ut på vanlig måte. Valgkortet skrives ut på skriveren Husk å datere og signere valgkortet! 2.6. Gyldige søkebegrep i valgsystemet Velgerne har plikt til å vise gyldig legitimasjon. Det betyr at det ikke skal være vanskelig å identifisere velgeren i systemet når en har fødselnummeret. Det er allikevel mulig å søke under følgende kriterier: 17

18 Fødselsnr (11 siffer) Fødselsdato (6 siffer) Fødselsdato og etternavn Etternavn og fornavn 2.7. Velgeren har stemt tidligere I noen tilfeller vil det komme opp informasjon om at velgeren har stemt tidligere. Informer velgeren om at det kun er en stemme pr velger. Det er den først mottatte stemmen som blir registrert. Dersom velgeren ikke godtar dette eller hevder at dette er feil, lar du velgeren stemme på nytt. Benytt da stemmeseddelkonvolutt, valgkort og særskiltomslagskonvolutt. Velgers stemmeseddelkonvolutt og valgkort skal legges i særskilt omslag (egen konvolutt). Påfør årsak til mottak i konvolutt på konvolutten. Stemmegivninger i særskilt omslag kan legges i urnen for konvolutter. Hendelsen noteres på skjemaet for stemmegivninger fra velgere som var forhåndsavkrysset/ikke i manntallet. Stemmegivningen oppbevares forsvarlig slik valgstyret kan ta stilling til stemmegivningen Velger står ikke i manntallet I noen tilfeller står ikke velger i manntallet. Informer velgeren om at vedkommende må være innført i manntallet for å kunne stemme ved valget. Dersom velgeren ikke godtar dette eller hevder at dette er feil, lar du velgeren avgi stemme. Vi skiller mellom to typer for velgere som ikke står i manntallet. Det er stemmetype Egne forhåndsstemmer ikke i manntallet eller stemmetype Forhåndsstemmer ikke i manntallet fra andre kommuner. Velg stemmetype. Dersom velger ikke står i manntallet behandles velger på samme måte som dem som har stemt tidligere. Velgers stemplede stemmeseddel legges i stemmeseddelkonvolutt og valgkort skal legges i særskilt omslag (egen hvit konvolutt). Stemmegivninger i særskilt omslag legges i urnen med konvolutter. Hendelsen noteres på skjemaet for stemmegivninger fra velgere som var forhåndsavkrysset/ikke i manntallet. Stemmegivningen oppbevares forsvarlig slik valgstyret kan ta stilling til stemmegivningen Velger legger stemmeseddel i urne uten stempel La velger gå tilbake til avlukket og finne ny seddel. Stemple denne seddelen og la velger legge i urnen. Registrer hendelse i logg. 3. Loggbok Alle forhåndstemmestedene blir utstyrt med en logg (eget ark). I denne noterer du ned hendelser og fødselsnummer og navn til vedkommende velger som du har hatt spørsmål ved. Noter også eventuelle feil dere gjør. Alle kan gjøre feil. Det viktigste er å gi beskjed enten i loggboken eller over telefon slik at vi raskt kan rette opp feilen igjen. 4. Manuelle rutiner Det kan forekomme at systemet detter ned" som følge av for eksempel strømbrudd, serverfeil eller lignende. Du skal fortsatt ta imot stemmer selv om du ikke har anledning til å registrere dem elektronisk. Stemmegivningen foregår akkurat som før, men nå må velgeren behandles manuelt på papir, og alle må bruke stemmeseddelkonvolutter, valgkort og beredskaps- omslagskonvolutter må legges i en egen "reserveurne". Sentralt konvoluttmottak (Guro) må i ettertid elektronisk registrere alle stemmegivningene som er lagt i "reserveurnen". Den manuelle registreringen gjør du slik: Lag en liste til stemmetype egne velgere fra Sandnes kommune, og en liste for stemmetype, Velgere fra andre kommuner. Hvis velgeren ikke har med valgkort når systemet er ute av drift, fyller du ut et blankt valgkort. Blanke valgkort sendes ut sammen med annet valgmateriell. Ring Guro Welde Løvli ( ) 18

19 for forhåndstemmegivningen straks du må ta i bruk av manuelle rutiner, valgansvarlig for Sandnes kommune skal også varsles. 5. Sameting Vi har mindre enn 30 samer i Sandnes. Dette betyr at de som er manntallsført i samemanntallet i Sandnes må forhåndstemme. Stemmen fra manntallsførte i Sandnes sendes til Oslo krets for telling. Vi benytter blå valgkort og blå stemmesedler til dette valget. Stemmesedlene skal være tilgjengelige i avlukket. Kommer det samer som er manntallsført i andre kommuner enn Sandnes må vi sjekke hvor stemmen skal sendes. Det står på valgkortet, eller vi finner det på nett. Er du usikker ta imot stemmegivningen og ring Guro Løvli Ofte stilte spørsmål. Hvordan kan det være et hemmelig valg når valgkortet mitt ligger sammen med stemmeseddelkonvolutten min? Se punkt. Hva skjer med stemmen min etter at den er lagt i urnen. Må jeg vise legitimasjon? Ja. Loven krever at alle som er ukjent for stemmemottaker, skal legitimere seg. Eneste unntak er velgere på institusjon. De kan få en ansatt til å gå god for identiteten deres. Forutsetningen er at den ansatte legitimerer seg. Hvem skal vises bort fra valglokalet? I praksis er det kun de som lager bråk. Ruspåvirkede velgere skal få stemme så lenge de ikke lager bråk. Her må det altså vises stor toleranse og forståelse hos stemmemottagerne. Hva gjør vi med vanskelige velgere? Stemmemottakerne skal i så stor grad som mulig unngå å havne i ubehageligheter. Er velgeren truende, vanskelig eller på annen måte opptrer slik at stemmemottaker ikke får gjennomført arbeidet sitt på en korrekt måte, lar en vedkommende få avgi sin stemme og noter navn og fødselsnummer i loggboken. Valgansvarlige vil avgjøre om stemmegivningen skal godtas eller ei. Hvor stemmer jeg om jeg ikke kan stemme i mitt valglokale på valgdagen? Om du er stemmeberettiget i en annen kommune enn i den kommunen du tenker å avlegge stemme, må du forhåndsstemme. Du må ha med valgkort og legitimasjon. På valgdagen kan du bare stemme i den kommunen du er manntallsført. NB! Sandnes kan med internettstemmegivning motta stemmer fra sine velgere over nett. Det samme kan alle andre forsøkskommuner. Er du stemmeberettiget i Sandnes kommune, kan du avgi stemme i et hvilket som helst Valglokale i Sandnes. Stemmer du i et annet valglokale enn det som står oppført på valgkortet, kalles det å fremmedstemme. Husk legitimasjon. Hvordan foregår forhåndstemming? E-valg!! eller Prosedyren for ordinær forhåndstemming er nå lik som når du avgir stemme i ditt valglokale på selve valgdagen. Vi bruker et stempel for forhåndstemmer. Ved forhåndsstemming blir stemmeseddelen stemplet og lagt i urne. Dersom stemmegivningen ikke kan behandles som ordinær til egen kommune brukes den tidligere metoden med en stemmeseddelkonvolutt som limes igjen, som så legges i en omslagskonvolutt sammen med valgkortet. Påfør løpenummer og legg i 19

20 urnen for konvolutter. Ved opptelling blir dette håndtert som før ved at valgkortene og stemmesedlene blir skilt før opptelling av stemmesedlene starter. Det er derfor ikke mulig for noen å se hva en person har stemt. Hvordan avlegge stemme om jeg er for syk til å ta meg til et valglokale? Stemmeberettigede som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Dette kalles hjemmestemming eller ambulerende stemmegivning. Vi oppfordrer nå helst til å stemme elektronisk om mulig! Søknadsfristen er onsdag 2. september kl Send søknad til valgstyret eller ta kontakt via e-post eller telefon. 7. Hva skjer med stemmen min etter at den er lagt i urnen? Urnen er forseglet og oppbevares forsvarlig. Urnen håndteres alltid av 2 valgmedarbeidere sammen. Ordinære forhåndstemmer som er stemplet og lagt i urne telles og scannes på valgdagen. For dem som avgir stemme i konvolutt av ulike grunner så er prosedyren for telling som følger: Urnen tømmes hos valgstyret Omslagskonvolutten åpnes Valgkort og stemmeseddelkonvoluttskilles Valgkortet med personopplysninger legges til side Stemmeseddelkonvolutten oppbevares adskilt fra valgkort Valgkortene med personopplysninger fjernes fysisk fra rommet stemmeseddelkonvoluttene åpnes Først nå blir stemmesedelene tatt ut av konvoluttene og sortert. 20

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode...

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 6. september 14 faste lokaler i Bergen: 12.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget Innhold

Kommunestyre- og fylkestingsvalget Innhold Innhold 1 PRAKTISK INFORMASJON OM VALGARBEIDET... 2 1.1 KONTAKTPERSONER... 2 1.2 INNLEDNING... 2 1.3 PÅLOGGING... 2 1.4 VALGAGITASJON/RETNINGSLINJER... 2 1.5 STEMMEAVLUKKENE... 2 1.6 VELGERE SOM TRENGER

Detaljer

Veiledning for forhåndstemmemottakere

Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortings- og sametingsvalget 2009 Veiledning for forhåndstemmemottakere Utarbeidet av Arild Stokke og Sigbjørg Brodin Mer informasjon om valget finner du på www.bergen.kommune.no/tema/valg07 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalg?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalg? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalg? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 14 faste lokaler i Bergen: 10. august 11. september (1.

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I faste lokaler i Bergen:

Detaljer

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Ringerike Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I Ringerike rådhus: 10.

Detaljer

Veiledning for forhåndsstemmemottakere

Veiledning for forhåndsstemmemottakere Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Veiledning for forhåndsstemmemottakere faste forhåndsstemmelokaler Utarbeidet av Arild Stokke og Sigbjørg Brodin Valgtelefon: 55 56 64 10 Mer informasjon om valget

Detaljer

Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet. Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål

Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet. Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål Publikasjonen er oversatt til 7 språk og finnes på Internett: www.valg.no Informasjon Stortings- og sametingsvalget

Detaljer

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning Stortingsvalget 2009 - Valgtingsstemmegivning - presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 1. juli utenriks. Fra 1.

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Tana kommune / Deanu gielda Innholdsfortegnelse Hvem har stemmerett ved Stortingsvalget? 4 Står du i manntallet?... 4 Hvor kan du stemme dersom

Detaljer

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT 2017 Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen 2 RUTINER FOR VALGTINGET STORTINGSVALGET 2017 SKAUN KOMMUNE 3 ALLER FØRST HVA SKAL VI GJENNOMGÅ? Praktisk informasjon

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013

Stortings- og sametingsvalget 2013 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2013 stemt på: har Du 3X3X Parti 1 1X1X Returkoder Stemme via Internett? side 7 10 Parti 3 3X3X 2X2X 2 Parti Stortings- og sametingsvalget 2013 Stortinget er Norges

Detaljer

Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming

Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming Utarbeidet av Anne Cesilie Tellnes Mer informasjon om valget finner du på www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Innhold 1 PRAKTISK

Detaljer

Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013

Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 1 Kursinnhold: 3 timer m/to pauser Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.07 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 2. juli utenriks. Fra 10. august til

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Kommunestyre- og Fylkestingsvalget mandag 12. september 2011 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 01.09.11 Tema Gjennomgang av viktige emner

Detaljer

Praktisk gjennomføring

Praktisk gjennomføring Praktisk gjennomføring Med eksempler fra Bergen kommune www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Elin Solberg/Sigbjørg Brodin 1 Valget 2009 Sametingsvalg Forhåndstemming Stortingsvalg Forhåndsstemming Valgtingsstemming

Detaljer

Mottak av forhåndsstemmer

Mottak av forhåndsstemmer Stortings- og sametingsvalget 2017 Mottak av forhåndsstemmer Rigmor Leknes Hensikt /mål Innhold Lov/forskrift/regler Formål Stemmerett Manntall Gjennomføring Beredskap Rutineportal Bruk av valgadministrativt

Detaljer

Rutiner forhåndsstemming Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Rutiner forhåndsstemming Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Rutiner forhåndsstemming Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Generell informasjon: Forhåndsstemmemottakerne skal gjøre seg kjent med lovverket som angår tidligstemmegivningen og forhåndsstemmegivningen,

Detaljer

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Ringerike kommune Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT OM VALG... 3 HVEM HAR STEMMERETT?... 3 MANNTALL... 3 LEGITIMASJON...

Detaljer

Veiledning. for forhåndsstemmemottakere. Stortings- og sametingsvalget utarbeidet av Sigbjørg Brodin

Veiledning. for forhåndsstemmemottakere. Stortings- og sametingsvalget utarbeidet av Sigbjørg Brodin Stortings- og sametingsvalget 2013 Veiledning for forhåndsstemmemottakere utarbeidet av Sigbjørg Brodin Valgorganisasjonen i Bergen kommune valg@bergen.kommune.no Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT

Detaljer

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall Stemmegivning generelt Regler ved stemmegivning og manntall Viktige tema Hemmelig valg Hvem har stemmerett Krav til legitimasjon Utleggingsmanntall Assistanse i valglokalet Taushetsplikt Valgagitasjon

Detaljer

Kurs for stemmestyrer i Bergen. Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013

Kurs for stemmestyrer i Bergen. Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 Kurs for stemmestyrer i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 1 Kursinnhold: Kl. 8.30 13.30 Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget Etter stenging

Detaljer

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien 1 Gjennomføring av valg Valglov/valgforskrift Stortingsvalg Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2017

Stortings- og sametingsvalget 2017 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2017 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er 11. september. Husk legitimasjon! Stortings- og sametingsvalget 2017 Stortinget er Norges folkevalgte

Detaljer

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kursinnhold: Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Opptelling Møtebok Trening i EVA

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 30. mai 2013 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3, 8-6, 9-10 og 10-10 gjort følgende

Detaljer

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste Valget fra A til Å Valgforums stikkordsliste 1. Manntall Kommunen er ansvarlig for produksjon av manntall og valgkort Manntall produseres pr 30.6. Valgkort produseres på bakgrunn av manntall 11.7. og sendes

Detaljer

KURS FOR VALGMEDARBEIDERE

KURS FOR VALGMEDARBEIDERE KURS FOR VALGMEDARBEIDERE STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan for kurset 3 timer m/to pauser Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalg År A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag den september fra kl. til kl. Søndag den september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Valgprotokoll

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste:

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Blåsalen, Rådhuset Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 13.00-13.20 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tom Cato Karlsen Leder FRP Ingrid Lien Medlem SP Grethe Monica

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. februar 2017 kl. 15.30 PDF-versjon 17. februar 2017 13.02.2017 nr. 174 Forskrift om

Detaljer

Kurs for IKT-valgmedarbeider i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013

Kurs for IKT-valgmedarbeider i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 Kurs for IKT-valgmedarbeider i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 1 Kursinnhold: Kl. 8.30 12.00 Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget

Detaljer

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 KURS FOR STEMMESTYRER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 KURS FOR STEMMESTYRER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 KURS FOR STEMMESTYRER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan for kurset- 5 timer Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er 14. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Ved valget velger vi

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Blåsalen Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, telefon 7559

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Ved valget velger vi representanter

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN Oslo kommune Saksframlegg Til: Valgstyret Dato: 30.05.2012 Fra: Direktøren Vår ref(saksnr): 12/00980-1 Saksbeh: Telefon: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN Saken gjelder: Kommunal-

Detaljer

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Møtebok for stemmestyret Stortingsvalg 2009 A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag 14. september fra kl. 09.00 til kl. 21.00 A2 Stemmestyret Leder: Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Stemmestyremedlemmer:

Detaljer

Forhåndsstemming i Drammen

Forhåndsstemming i Drammen 02.09.2015 1 Forhåndsstemming i Drammen Økt Etter denne økta skal du ha kunnskap om: 1 Hva din oppgave er Det grunnleggende i valgloven 10 min pause 2 Valgsystemet EVA Hvordan du logger deg på valgsystemet

Detaljer

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017 Valgopplæring - Stortingsvalget 2017 Modul 1, 20. 31. mars 2017 Målet for samlingen Sette kommunene i stand til å gjennomføre en effektiv og korrekt valgavvikling som er i tråd med valglovgivningen. 2

Detaljer

Stortingsvalget Mottak av valgtingsstemmer. Rigmor Leknes

Stortingsvalget Mottak av valgtingsstemmer. Rigmor Leknes Stortingsvalget 2017 Mottak av valgtingsstemmer Rigmor Leknes Innhold Hensikt /mål Lov/forskrift/regler Formål, stemmerett, manntall Valgmateriell Gjennomføring Diverse informasjon, fremgangsmåte Beredskap

Detaljer

Listeforslag, forhåndsstemmegivningen og valgtingsstemmegivningen

Listeforslag, forhåndsstemmegivningen og valgtingsstemmegivningen Listeforslag, forhåndsstemmegivningen og valgtingsstemmegivningen v/ Siri Dolven og Tom Refsum Aatlo s valgkonferanse, Quality Airport Hotel Gardermoen 14. og 15. februar 2011 1 Listeforslag - frister

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 VEILEDNING FOR VALGMEDARBEIDERE VALGDAGEN Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn: - 1 - TAKK FOR AT DU JOBBER MED VALG! Valgdagen blir travel for alle som arbeider med valgavviklingen. Forutsetningen

Detaljer

M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R

M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn:. - 1 - TAKK FOR AT DU SKAL JOBBE MED VALG! Forutsetningen for et korrekt og godt valgoppgjør er kunnskap om de

Detaljer

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D Navn:. Sist redigert 3. september 2013-1 - Valgdagene er søndag 8. og mandag 9. september 2013. Valglokalene er åpne søndag kl. 14.00 18.00 og mandag kl. 9.00

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Navn: - 1 -

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Navn: - 1 - VEILEDNING FOR STEMMESTYRET Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn: - 1 - INNHOLD STEMMESTYRET SITT ANSVAR... 3 STEMMESTYRETS LEDER... 3 STEMMESTYRET... 3 KL. 07.15 - HENT MATERIELL PÅ RÅDHUSET...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN 27.05.2015.

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål. ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune

Svar på ofte stilte spørsmål. ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune Utarbeidet av Tonje Geithus og Sigbjørg Brodin Side 1 Innholdsfortegnelse: Svar på ofte stilte spørsmål...1 ved Stortings-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal 26.09.2007 kl. 16.30 Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv Kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv 0032 OSLO Sendes kun som elektronisk post DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/108-3

Detaljer

VEILEDNING FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE VED STORTINGSVALGET/SAMETINGSVALGET 2017

VEILEDNING FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE VED STORTINGSVALGET/SAMETINGSVALGET 2017 VEILEDNING FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE VED STORTINGSVALGET/SAMETINGSVALGET 2017 Innhold GENERELT OM VALG OG FORHÅNDSSTEMMING... 3 MANNTALL OG VALGKORT... 3 HVEM HAR STEMMERETT?... 3 LEGITIMASJON... 3 STEMMEGIVNING

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 16.03.2017 kl. 08:30 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Valglokalene Valglokalene er de samme som ved forrige valg: Sørum skole, gymsalen

Detaljer

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 Informasjon Viktig informasjon om valget Nye regler for hvordan du stemmer på valgdagen Nye regler for hvor du kan forhåndsstemme Nye regler for hvordan

Detaljer

Oppgaver menypunkt «Registrer forhåndsstemme»

Oppgaver menypunkt «Registrer forhåndsstemme» Oppgaver menypunkt «Registrer forhåndsstemme» 1 Logg deg på med rollen som du skal bruke for å registrere forhåndsstemmer. 2 Søk opp en velger i din kommune ved å søke på navn a. Prøv å søke på fødselsnummer

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen Gjennomgang av oppgaver og rutiner 1 1 Kursinnhold Generelt om valget Arbeid før og under valgtinget Lunsj Grovtellingsrutiner Føring av møtebok Pakking

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Valgstyret MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Valgstyret MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 07.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Prøvevalg For kommunestyrevalg i nye Færder kommune

Prøvevalg For kommunestyrevalg i nye Færder kommune Prøvevalg For kommunestyrevalg i nye Færder kommune Prøvevalget skal gjennomføres her: https://provevalg-eva.valg.no Prøvevalg for kommunestyrevalg til Færder kommune avholdes onsdag 23. august 2017. Hensikten

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 07.05.2013 kl. 15:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/13 PS 2/13 PS 3/13 PS 4/13 Valgstyre 2011-2015, leder og nestleder Valg 2013

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 5 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT SAKSGANG: R.f. Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Valgstyret 29.08.2012 1/12 Høring - forslag til endringar i valgloven og valgforskriften Saksbehandler: May-Britt Mayer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 14/1169 Saksnr.: Utvalg Møtedato Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Sametingsvalget KRDs valgkonferanse 9. og 10. februar Liss Ellen Ramstad Roy Amundsen. Foto: John Marcus Kuhmunen, Sametinget

Sametingsvalget KRDs valgkonferanse 9. og 10. februar Liss Ellen Ramstad Roy Amundsen. Foto: John Marcus Kuhmunen, Sametinget Sametingsvalget 2009 KRDs valgkonferanse 9. og 10. februar 2009 Liss Ellen Ramstad Roy Amundsen Foto: John Marcus Kuhmunen, Sametinget Hvorfor har vi Sametinget? Flertallsdemokrati samene er et urfolk

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Tidspunkt: 21.04.2015, kl 14:00 Sted: Næringbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften Kommunene ved valgstyret Fylkeskommunene ved fylkesvalgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 13/511-1 15. 03. 2013 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse

Detaljer

Veileder til e valgsforskriften

Veileder til e valgsforskriften Veileder til e valgsforskriften Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Forsøk elektronisk stemmegivning Forsøk elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen Forsøk ny stemmeseddel Innhold 1. Innledning...

Detaljer

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 5 4 DISPONERING

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 ORIENTERINGSMØTE 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 H:\TEKST\VALG\Stemmestyrer - valglokaler\kurs stemmestyrer KST-valg 2007.doc 1 FØR VALGDAGEN:

Detaljer

Veiledning for forhåndsstemmemottakere

Veiledning for forhåndsstemmemottakere Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Veiledning for forhåndsstemmemottakere utarbeidet av Sigbjørg Brodin Valgorganisasjonen i Bergen kommune valg@bergen.kommune.no Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT

Detaljer

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget Veiledning. for forhåndsstemmemottakere. utarbeidet av Sigbjørg Brodin.

Stortings- og sametingsvalget Veiledning. for forhåndsstemmemottakere. utarbeidet av Sigbjørg Brodin. Stortings- og sametingsvalget 2017 Veiledning for forhåndsstemmemottakere utarbeidet av Sigbjørg Brodin valg@bergen.kommune.no Innhold ID-KORT... 3 GENERELT OM VALG OG FORHÅNDSSTEMMING... 3 MANNTALL OG

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 24. juni 2015 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3 og 8-6 gjort følgende endringer i

Detaljer

Rundskriv. Sametingsvalget Rundskriv om endringer i valgbestemmelsene i sameloven og forskrift om valg til Sametinget

Rundskriv. Sametingsvalget Rundskriv om endringer i valgbestemmelsene i sameloven og forskrift om valg til Sametinget DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Rundskriv Sametinget Kommunene v/ valgstyrene og samevalgstyrene Fylkeskommunene v/ fylkesvalgstyrene Fylkesmennene De politiske partier Nr. Vår ref Dato

Detaljer

Stortingsvalg 2013. Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal

Stortingsvalg 2013. Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal Stortingsvalg 2013 Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal Deltakere: Oppnevnte stemmestyrer og valgmedarbeidere, obligatorisk. Varamedlemmer og

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg:

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namsos valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 12:00 umiddelbart etter formannskap De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

VALGLOVEN Utskrift pr

VALGLOVEN Utskrift pr VALGLOVEN Utskrift pr 23.8.217 Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1-1.Lovens formål Formålet med loven er å legge forholdene til rette slik at borgerne ved frie, direkte og hemmelige valg skal kunne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Valgstyret. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/13 12/1967 MELDING - FORHÅNDSTEMMING, OPPTELLING OG VALGADMINISTRAVT DATASYSTEM (EVA)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 011 Arkivsaksnr. 17/1284. Saksnr. Utvalg Møtedato / Valgstyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 011 Arkivsaksnr. 17/1284. Saksnr. Utvalg Møtedato / Valgstyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 011 Arkivsaksnr. 17/1284 Saksnr. Utvalg Møtedato / Valgstyret 14.06.2017. STORTINGSVALGET 2017 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER

Detaljer

Prøvevalg For kommuner ved Stortingsvalget 2017

Prøvevalg For kommuner ved Stortingsvalget 2017 Prøvevalg For kommuner ved Stortingsvalget 2017 Prøvevalg del 2 for kommuner ved Stortingsvalget 2017 avholdes onsdag 23. august 2017. Prøvevalget skal gjennomføres her: https://provevalg-eva.valg.no.

Detaljer

/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: Tid: 18.30

/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: Tid: 18.30 Valgstyret MØTEINNKALLING 16.08.2013/TOA Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: 22.08.2013 Tid: 18.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.08.13 kl 13.00 tlf. 69 70 20

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013

Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013 Etter liste Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013 Forslag til endringer i valgforskriften - Høring Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i valgforskriften. Forslag til endringer

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana kommune Valgstyret 11.06.2013 LOV 2002-06-28 nr 57: Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (val... http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/all/hl-20020628-057.html

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Økonomi og serviceavdelingen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/4697-2 2016/3140 Frode Gundersen,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Forslag om endringer i valgloven

Forslag om endringer i valgloven Forslag om endringer i valgloven Marianne Riise Nasjonal valgkonferanse 13. april 2012 Aktuelle dokumenter i 2012 Høringsnotat fremmes etter planen i månedsskriftet april/mai Evaluering av valget i 2011,

Detaljer

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2 Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget 2017 Modul 2 I tilfelle av evakuering: VARSLE REDDE liv hvis mulig. Ikke sett deg selv i fare! SLUKKE brannen, hvis ikke mulig forlat

Detaljer

(3) For Møre og Romsdal fylkeskommune gjelder forskriften 13 (2) og 25.

(3) For Møre og Romsdal fylkeskommune gjelder forskriften 13 (2) og 25. Forskrift om forsøk med elektronisk stemmegivning under forhåndsstemmegivningen, elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget og bruk av ny stemmeseddel ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse til stemmestyre ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015

Saksframlegg. Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse til stemmestyre ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-5803/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 12.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av stemmestyret til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse

Detaljer

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND.

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND. Rådgivende folkeavstemning 216 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1853 EVENES 18 NORDLAND A Administrative forhold A1 styret Kommune: 1853 EVENES Fylke: 18 NORDLAND styrets sekretær: Per-Kaare Holdal

Detaljer

Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) med KMDs merknader

Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) med KMDs merknader Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) med KMDs merknader Endret sist: 30. juni 2015 Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2. januar 2003 med hjemmel

Detaljer

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune:

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Sametingsvalg År: A Administrative forhold A1 Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: E-post adresse: Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Valgkrets:

Detaljer

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00 Leka kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 14.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad. Elektronisk manntall på valgdagene. Lovhjemmel: Valgloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad. Elektronisk manntall på valgdagene. Lovhjemmel: Valgloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/986 Lnr.: 18490/16 Ark.: 011 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad Elektronisk manntall på valgdagene Lovhjemmel: Valgloven Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommune innfører bruk

Detaljer