Stortings- og sametingsvalget 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stortings- og sametingsvalget 2013"

Transkript

1 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2013 stemt på: har Du 3X3X Parti 1 1X1X Returkoder Stemme via Internett? side 7 10 Parti 3 3X3X 2X2X 2 Parti

2 Stortings- og sametingsvalget 2013 Stortinget er Norges folkevalgte nasjonalforsamling. 169 representanter blir valgt hvert fjerde år. Disse skal representere befolkningen i alle våre 19 fylker. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen. Sametinget er et selvstendig folkevalgt organ og er det representative talerøret for samene. 39 representanter blir valgt hvert fjerde år. Disse skal representere samer over hele Norge. Sametinget fordeler eget budsjett på bakgrunn av rammer gitt av sentrale myndigheter. På flere områder har Sametinget beslutningsmyndighet. I denne brosjyren får du informasjon om hvordan du går fram for å stemme. Valgdagen er mandag 9. september 2013 Mange kommuner holder også valg søndag 8. september. Kommunen informerer om det er valg en eller to dager. Husk legitimasjon når du stemmer! Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Legitimasjonen må inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet. Alle velgere får tilsendt valgkort På valgkortet finner du informasjon om hvor og når du kan stemme på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon. Velgere som har stemmerett ved både stortings- og sametingsvalget får to valgkort. 2

3 Stortingsvalget Hvem kan stemme? Ved stortingsvalget er det bare norske statsborgere over 18 år som har stemmerett. Det holder at velger fyller 18 år i løpet av valgåret. Velger må være, eller ha vært, registrert som bosatt i Norge. Når og hvor kan du stemme? På valgdagen må du stemme i kommunen du er registrert bosatt i per 1. juli Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen. Se illustrasjoner på neste side som viser hvordan du stemmer på valgdagen. Forhåndsstemme kan du gjøre fra 1. juli til og med 6. september i hvilken som helst kommune. Hvis du stemmer i en kommune utenfor fylket du er bosatt i, får du kun utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt fylke og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer. Er du syk eller ufør, kan du søke kommunen om å få forhåndsstemme hjemme. Kommunen informerer om når og hvor du kan stemme. Du finner mer informasjon på 3

4 R Hvordan stemmer du på valgdagen? 1) Ta den stemmeseddelen du vil bruke. Parti Stortingsvalget Nr 1. Kandidat 2. Kandidat 3. Kandidat 4. Kandidat 5. Kandidat 6. Kandidat 7. Kandidat 8. Kandidat 9. Kandidat 10. Kandidat 11. Kandidat 12. Kandidat 13. Kandidat 14. Kandidat 15. Kandidat felt for ev. stemmeseddelnr Stryk Se veiledning på baksiden om hvordan du kan endre. Brett stemmeseddelen med farget side ut. 16. Kandidat BRETT HER ) Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen (se veiledning på neste side). 3) Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmeseddelen. 4) Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent! 5) Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen. 4

5 Hvordan endrer du på stemmeseddelen? Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen (se veiledning under). Hvis du ikke endrer, stemmer du på kandidatene i den rekkefølgen de står på stemmeseddelen. For at endringene du gjør på stemmeseddelen skal få betydning ved valgoppgjøret, må endringene ved samme kandidatnavn gjøres av mer enn halvparten av de velgerne i fylket som har gitt partiet/gruppen sin stemme. Veiledning for hvordan du gjør endringer, står også på stemmeseddelen. Slik kan du endre på stemmeseddelen: Nr Parti Parti Stortingsvalget 1. Kandidat Stortingsvalget 2. Kandidat 3. Kandidat 4. Kandidat 5. Kandidat 6. Kandidat 7. Kandidat 8. Kandidat 9. Kandidat 10. Kandidat 11. Kandidat 12. Kandidat 13. Kandidat 14. Kandidat Stryk 15. Kandidat Nr Stryk 1. Kandidat 2. Kandidat 3. Kandidat 4. Kandidat 5. Kandidat 6. Kandidat 7. Kandidat 8. Kandidat 9. Kandidat felt for ev. stemmeseddelnr Hvem blir valgt? 10. Kandidat 11. Kandidat 12. Kandidat 13. Kandidat 14. Kandidat Se veiledning på baksiden om hvordan du kan endre. Brett stemmeseddelen med farget side ut. 16. Kandidat 17. Kandidat 18. Kandidat 19. Kandidat 20. Kandidat 21. Kandidat 22. Kandidat 23. Kandidat 24. Kandidat 25. Kandidat 26. Kandidat Hvert fylke har fått tildelt et fast antall representantplasser på Stortinget. Ved valgoppgjøret blir plassene fordelt mellom partiene/gruppene i fylket. Så fi nner man ut hvilke kandidater som får plassene. Deretter blir valgresultatet i fylket sendt til riksvalgstyret, som beregner hvilke kandidater som får utjevningsmandatene. Hvert fylke får ett utjevningsmandat. Totalt skal 169 representanter velges til Stortinget. 15. Kandidat felt for ev. stemmeseddelnr ETT ETT HER HER BRETT HER BRETT HER Endre rekkefølgen på kandidatene Sett et (nytt) nummer i ruten til venstre for navnet til kandidaten(e) slik at du markerer hvordan du vil at rekkefølgen på kandidatene skal være. Kandidat Stryke kandidater Sett et merke (kryss, hake eller lignende) i ruten til høyre for navnet til kandidaten(e) du vil stryke. 5

6 Sametingsvalget Hvem kan stemme? Samer som er norske statsborgere, og som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som er, eller har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. Svenske og finske samer som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som står innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge pr Samer som ikke er nordiske statsborgere, som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har stått innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Det er et vilkår at man er innført i Sametingets valgmanntall. Når og hvor kan du stemme? Du kan stemme i samme tidsperiode som for stortingsvalget (se foran i brosjyren). Dersom du er registrert bosatt i en kommune som har færre enn 30 stemmeberettigede til sametingsvalget, kan du ikke stemme på valgdagen. Du kan da bruke stemmeretten din ved å forhåndsstemme. På Sametingets nettsider finner du oversikt over hvilke kommuner dette gjelder. Kommunene informerer om hvor du kan stemme ved sametingsvalget. Hvordan endre på stemmeseddelen? Du kan endre på stemmeseddelen ved å endre rekkefølgen på kandidatene. Det er ikke anledning til å stryke kandidater. Sametinget sender ut valgkort med informasjon til alle som står i Sametingets valgmanntall. Du finner mer informasjon på eller 6

7 Stemme via Internett ved stortingsvalget Det blir gjennomført forsøk med stemmegivning via Internett i 12 kommuner. Du kan stemme via Internett hvis du bor i Bodø, Bremanger, Fredrikstad, Hammerfest, Larvik, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn eller Ålesund. Du bestemmer selv om du vil stemme via Internett, eller om du vil stemme med en papirstemmeseddel i et valglokale. Hva trenger jeg for å stemme via Internett? 1. En datamaskin som er koblet til Internett. 2. En mobiltelefon. 3. Å være registrert bruker av elektronisk ID (enten MinID, BankID, Buypass ID eller Commfides). 4. Å gi samtykke til bruk av ditt mobiltelefonnummer. Trenger du mer informasjon om hvordan du oppretter en bruker av elektronisk ID, eller hjelp til pålogging, finner du det på nettadressen idporten.no. Hvordan stemmer jeg? Returkoder Returkoder Returkoder Parti 1 1X1X Parti 1 Parti 1X1X 1 1X1X Parti 2 Parti 2X2X 2 2X2X Parti 3 Parti 3X3X 3 3X3X Parti 2 2X2X Parti 3 3X3X Du har stemt på: 3X3X Du har Du har stemt på: stemt på: 3X3X 3X3X 1. Gå til evalg.stat.no Skriv alltid inn nettadressen selv. 2. Gi din stemme. Pass på at ingen kan se hva du stemmer. 3. Når stemmen din er mottatt, skal du alltid få en tekstmelding med en returkode. Kontroller alltid returkoden mot valgkortet ditt. 7

8 Hva bruker jeg returkodene på valgkortet til? På valgkortet ditt finner du en returkode for hvert parti/gruppe som stiller til valg. Alle velgere får oppgitt ulike returkoder for partiene/gruppene. Etter at du har stemt via Internett, får du alltid tilsendt en returkode via tekstmelding. Denne koden skal du sammenligne med returkoden på valgkortet ditt. Når returkodene er like, vet du at stemmen din er kommet fram og at den er riktig registrert. Du skal aldri oppgi returkodene til noen. Du må straks varsle brukerstøtten på telefon : hvis du ikke får en returkode hvis returkoden på tekstmeldingen ikke er den samme som på valgkortet hvis noen (for eksempel en nettside) ber deg om å oppgi eller taste inn returkodene dine. Hvem kan stemme via Internett? Alle som har stemmerett ved stortingsvalget i en av de tolv forsøkskommunene kan stemme via Internett. Du kan ikke stemme via Internett ved sametingsvalget. Når kan jeg stemme via Internett? Fra 12. august kl til og med fredag 6. september 2013 kl Det er ikke mulig å stemme via Internett på valgdagen. Må jeg stemme via Internett? Nei. Du bestemmer selv om du vil stemme via Internett eller med en papirstemmeseddel i valglokalet. Hvor mange ganger kan jeg stemme via Internett? Du kan stemme via Internett så mange ganger du vil. Det er kun din sist avgitte internettstemme som blir gjeldende. Hvor mange ganger kan jeg stemme på papir? Du kan kun stemme én gang med en papirstemmeseddel. Hva skjer hvis jeg stemmer både via Internett og på papir? Stemmer du både via Internett og med en papirstemmeseddel, er det alltid papirstemmen din som blir gjeldende. 8

9 Kan jeg stemme via Internett på valgdagen? Nei. På valgdagen kan du bare stemme med en papirstemmeseddel i et valglokale. Når du skal stemme via Internett, er det viktig at du oppsøker riktig nettside. Skriv derfor alltid inn nettadressen evalg.stat.no selv i nettleseren. Ikke følg lenker til nettsiden fra e-post, Facebook, blogger eller lignende. Da kan det være at noen forsøker å lure deg til å oppgi hva du stemmer. Viktige sikkerhetstips når du stemmer via Internett Skriv alltid inn nettadressen til evalg.stat.no selv ikke følg lenker fra e-post, Facebook eller lignende. Sjekk alltid at returkoden du mottar i tekstmeldingen er identisk med partiets/gruppens returkode på valgkortet ditt. Du skal aldri bli bedt om å taste inn eller oppgi returkodene. Hvis det likevel skjer, må du være på vakt og ringe brukerstøtten. Du må straks varsle brukerstøtten på telefon : - hvis du ikke får en returkode - hvis returkoden på tekstmeldingen ikke er den samme som på valgkortet - hvis noen (for eksempel en nettside) ber deg om å oppgi eller taste inn returkodene dine. Valget skal være hemmelig Ved valg skal alle stemme på det partiet eller den gruppen de selv ønsker. Pass derfor på at ingen andre ser hva du stemmer på. Husk at du når som helst i forhåndsstemmeperioden kan stemme på nytt via Internett. Du kan også stemme med papirstemmeseddel i et valglokale, enten i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. En papirstemme annullerer alltid en internettstemme. 9

10 Vil du lære mer om sikkerhet? E-valgløsningen gjør det mulig å sjekke at din internettstemme er riktig mottatt og lagret. Vil du lære mer om hvordan dette er teknisk mulig? Du finner informasjon på valg.no 10

11 11

12 Utgitt 2013 av Kommunal- og regionaldepartementet For mer informasjon om valget, se For information in foreign languages, see Publikasjonsnummer: H-2292 Bokmål

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Tana kommune / Deanu gielda Innholdsfortegnelse Hvem har stemmerett ved Stortingsvalget? 4 Står du i manntallet?... 4 Hvor kan du stemme dersom

Detaljer

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Ringerike kommune Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT OM VALG... 3 HVEM HAR STEMMERETT?... 3 MANNTALL... 3 LEGITIMASJON...

Detaljer

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D Navn:. Sist redigert 3. september 2013-1 - Valgdagene er søndag 8. og mandag 9. september 2013. Valglokalene er åpne søndag kl. 14.00 18.00 og mandag kl. 9.00

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013

Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013 Etter liste Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013 Forslag til endringer i valgforskriften - Høring Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i valgforskriften. Forslag til endringer

Detaljer

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kursinnhold: Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Opptelling Møtebok Trening i EVA

Detaljer

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 13. og mandag 14.

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 13. og mandag 14. Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 13. og mandag 14. september 2015 (Revidert 18.08.2015) Innholdsfortegnelse: 1. FRAMMØTE... 3 2. STEMMESTYRELEDERENS

Detaljer

Håndbok for valglokalene Kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2011

Håndbok for valglokalene Kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2011 Håndbok for valglokalene Kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2011 11. og 12. september 2011 1 Innhold Innledning:... 2 1. Organisering av stemmegivningen på valgdagen... 3 2. Prinsipper for organiseringen

Detaljer

Regler for valg av menighetsråd

Regler for valg av menighetsråd Regler for valg av menighetsråd Vedtatt av Kirkemøtet 2014 Mindre endringer vedtatt av Kirkerådet september 2014 Gå til Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet 1. Sammensetning og valg av menighetsråd

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana kommune Valgstyret 04.04.2013 Oversikt over frister ved valget - regjeringen.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/for-valgmedarbeidere/oversikt-... Side 1 av 2 29.01.2013

Detaljer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Innledning Styrevervregisteret er opprettet av KS som et elektronisk register der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere informasjon om

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Innhold i informasjonspakken om nytt valgadministrasjonssystem (EVA):

Innhold i informasjonspakken om nytt valgadministrasjonssystem (EVA): Innhold i informasjonspakken om nytt valgadministrasjonssystem (EVA): I. Valgadministrasjonssystemet EVA II. Etablering av mottaksprosjekt 1. Eksempler på risikoer III. Opplæring IV. Kommunikasjon og informasjon

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

FFF 27. mai 2010. Prosjekt e-valg2011

FFF 27. mai 2010. Prosjekt e-valg2011 FFF 27. mai 2010 Prosjekt e-valg2011 1 Prosjektomfang e-valg2011 Valgadministrativ løsning til erstatning for dagens løsning fra ErgoGroup og Indra E-stemmegivning via internett i forhåndsstemmelokaler

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Møterom, Sirma skole Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Påmelding til partier i Arendals Turnforening Arendals Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Kommer du til Norge for å arbeide for en norsk arbeidsgiver, skal du betale skatt i Norge av alt du tjener i Norge. Etter

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Påmelding til partier i Sandved Turn

Påmelding til partier i Sandved Turn Påmelding til partier i Sandved Turn Sandved Turn benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer av brukere

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse Side 1 Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse 1 Hva trenger du fra Altinn for å få FINALE Årsoppgjør til å fungere? A. Det aller viktigste du har behov for er følgende: System-ID Passord B.

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer