OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS"

Transkript

1 OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS

2 VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIRHANDLER I VPS GENERELLE FORHOLD Et særtrekk ved infrastrukturen for verdipapirhandler i Norge er at VPS dekker funksjoner som i andre land kan være delt på ulike organisasjoner. Slike funksjoner er registerføring og behandling av foretakshendelser helt ned på investornivå og avregning og oppgjør mellom verdipapirforetakene. Denne brosjyren beskriver hovedtrekkene ved avregning og oppgjør av spothandler i Norge. Hovedstrukturen i verdipapirmarkedet kan illustreres på følgende måte: Oppgjørssystemet i VPS effektivt, moderne og med lav risiko. VPS har multilateral netting, optimaliseringsmodell, automatisert låneordning og DvP. VPS: Verdipapirsentralen ASA - eneste selskap med konsesjon til å drive verdipapirregister i Norge. Spothandler: Ordinær handel i aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner og sertifikater med normalt oppgjør etter tre dager.

3 Det norske verdipapirmarkedet har følgende kjennetegn for oppgjør av verdipapirhandler: Dematerialiserte verdipapirer (papirløst) Ett sentralt verdipapirregister (CSD) Investor kan ha egen konto i CSD - Innlendinger - obligatorisk for beholdninger i aksjer - Utlendinger - valgfritt med egen konto eller via nominee - Tilgangen til kontoen skjer via en eller flere kontoførere, eller direkte via web Oppgjør gjennom megler eller oppgjørsagent Oppgjørsdeltakerne må stille garantier for å delta i verdipapiroppgjøret ved enten å ha: - foliokonto i Norges Bank, eller - trekkrettighet i garantibank med foliokonto i Norges Bank Levering mot betaling (DvP) - NOK (sentralbankpenger) - EURO - USD Multilateral netting Automatisk poolbasert låneordning for verdipapirer Internasjonale standarder CSD: Central Securities Depository = sentralt verdipapirregister (I Norge - VPS) Oppgjørsagent: Deltaker i VPO som forestår oppgjør av handler på vegne av seg selv eller personer og foretak som ikke deltar i VPO. DvP: Delivery versus Payment - Levering mot betaling Multilateral netting: Et definert sett handler sees i sammenheng og motregnes slik at man ender opp med en resulterende netto overføring av penger per deltaker. Fordringsforhold beregnes mellom hver enkel part og de øvrige partene sett under ett. VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIRHANDLER I VPS VERDIPAPIROPPGJØRET I det sentrale oppgjørssystemet for verdipapirer (VPO), foretar Verdipapirsentralen en multilateral avregning av de handlene som er meldt inn til en bestemt oppgjørsdag. På grunnlag av nettoavregningen gjennomfører Norges Bank pengeoppgjøret og VPS verdipapiroppgjøret mellom oppgjørsdeltakerne. Betaling mellom oppgjørsdeltakerne og deres investorer skjer utenfor VPO. Poolbasert låneordning: Med poolbasert menes at långiver stiller sine verdipapirer til disposisjon til en sentral motpart uten å vite hvem papirene lånes videre til. Tilsvarende vet ikke låntaker hvem de låner papirer av. Hver långiver og låntaker opptrer dermed anonymt ovenfor hverandre. I det følgende er de tre prosessene innmelding, avregning og oppgjør av verdipapirhandler nærmere beskrevet.

4 VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIRHANDLER I VPS Innmelding av oppgjørsinstruksjoner (handler) Alle handler meldes inn i oppgjørssystemet av megler eller oppgjørsagent i ISO format. Dette gjelder både: - Handler mellom oppgjørsdeltakere og - Handler mellom megler og investor (matches ikke) Mulige forsendelseskanaler er: - WEB-grensesnitt - maskin til maskin - SWIFT Handlene matches fortløpende i VPS etter gitte kriterier Statusmeldinger sendes fra VPS i ISO formater Handler som skal matches kommer ikke med i avregningen før de er matchet Dersom de ikke er matchet på S, prøves de i ytterligere 5 dager (forskyves) før de avvises Annullering av matchede handler må utføres av begge parter i handelen. Ikke-matchede handler kan annulleres ensidig Avregning (Clearing) Avregning er den prosess som klargjør transaksjoner for oppgjør, det vil si beregner hva de ulike oppgjørsdeltakerne skal motta og levere av penger og verdipapirer på oppgjørsdagen. Multilateral netting av alle handler - I avregningen motregnes alle innmeldte og matchede handler som skal gjøres opp på samme oppgjørsdag, slik at man ender opp med en resulterende netto penge- og verdipapirposisjon per selger og kjøper - Avregningen er basert på en regnemetode (lineær programmering) som maksimerer verdien av oppgjøret, gitt beskrankninger som følger av tilgjengelige beholdninger på penge- og verdipapirsiden Automatisert låneordning for verdipapirer Matchede handler som mangler dekning av verdipapirer vil bli forsøkt dekket gjennom den automatiserte poolordningen for verdipapirlån som er integrert i oppgjørssystemet Automatisk forskyvningsrutine Handler som mangler dekning av enten penger eller verdipapirer vil bli forskjøvet i inntil 5 dager til dekning foreligger Pengeavregningen oversendes Norges Bank VPS sikrer at netto pengeposisjon for hver oppgjørsdeltaker og garantibank er innenfor rammen av tilgjengelig likviditet ISO 15022: Internasjonal standard for elektronisk transaksjons- og meldingsutveksling. Matching: Den sammenkoblingsprosess som gjennomføres når to avtaleparter uavhengig av hverandre har innmeldt opplysninger til oppgjørssystemet om en handel som skal til oppgjør. S: Settlement day oppgjørsdag Forskyvingsrutine: Handler som ikke er matchet eller mangler dekning blir forsøkt gjort opp i inntil 5 dager etter opprinnelig oppgjørsdag. Først deretter blir de avvist og må legges inn på nytt.

5 Oppgjør (Settlement) Oppgjør er den prosess som gjennomfører levering mellom de ulike oppgjørsdeltakerne av penger og verdipapirer på oppgjørsdag. Levering mot betaling - Betaling skjer ved oppgjør på oppgjørsdeltakernes konto i Norges Bank på grunnlag av oppgjørsdeltakernes netto pengeposisjoner i NOK. - Levering av verdipapirer skjer på bruttobasis direkte på sluttinvestors eller forvalters konto, det vil si at hver enkelt handel registreres for seg. Først når pengeposisjonene er gjort opp og postert på hver banks oppgjørskonto i Norges Bank, bokføres handlene på verdipapirkontoene i VPS med umiddelbar rettsvirkning. Pengene som inngår i oppgjøret skal være disponible og rentebærende fra oppgjørsdag, samtidig med at verdipapirene er tilgjengelige for videre omsetning (same day fund). Oppgjør i annen valuta enn norske kroner (NOK) utføres på oppgjørsdeltakernes konto i en norsk forretningsbank. VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIRHANDLER I VPS Hovedtrekkene ved avregning og oppgjør kan illustreres på følgende måte:

6 VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIRHANDLER I VPS OPPGJØRSSYKLUS To oppgjør per døgn: - Oppgjør 1 - ca. kl. 06:00 (frist for innmelding er kl. 20:00 siste handelsdag før oppgjørsdag) - Oppgjør 2 - ca. kl. 12:10 (frist for innmelding er kl. 11:30) Oppgjøret gjøres etter fast, rullerende syklus - Normalt tre dager etter handelsdag (S = T+3) - Annen oppgjørsperiode kan avtales fritt mellom deltakerne T: Trade day - handelsdag Siste frist for innmelding av handler med oppgjør samme dag er kl. 11:30 Kontooverførsler uten tilhørende pengeoppgjør bokføres i realtid. Figuren under viser oppgjørssyklusen i VPO:

7 INTERNASJONALE STANDARDER VPS bruker internasjonale standarder for å definere finansielle instrumenter og transaksjonsformater. Oppgjørsinstruksjoner kan mottas på ISO ISO 6166 er tatt i bruk for norske finansielle instrumenter VPS tildeler verdipapirnummer (ISIN) i Norge (National Numbering Agency) BIC-kode er innført som identifikasjonsbegrep ISO 6166: Internasjonal standard for entydig definering av ISIN. ISIN: International Securities Identification Numbering System. BIC: Bank Identifier Code Kode som entydig identifiserer en bestemt finansinstitusjon. VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIRHANDLER I VPS Målt med internasjonal målestokk har VPS et effektivt og velfungerende oppgjørssystem med lav risiko for deltakerne. VPS tilbyr multilateral netting og DvP som en integrert del av verdipapiroppgjøret.

8 Foto: Damian Heinisch Telefon Kundeservice: Telefon Sentralbord: Telefaks: E-post: Besøksadresse: Postadresse: Biskop Gunnerus gate 14 A (Postgirobygget) Postboks 4, 0051 Oslo

Hva er en CCP? VPS CCP OG CCP-OPPGJØR

Hva er en CCP? VPS CCP OG CCP-OPPGJØR CCP OG CCP-OPPGJØR VPS CCP OG CCP-OPPGJØR Hva er en CCP? En CCP (Central Counterparty) er en aktør i verdipapirmarkedet som trer inn som sentral avtalemotpart i en verdipapirhandel, og forestår oppgjøret

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Verdipapiroppgjøret i Norge

Verdipapiroppgjøret i Norge Verdipapiroppgjøret i Norge Hva betyr utviklingen i Europa for det norske systemet? Vigdis Husevåg, seniorrådgiver i Bankavdelingen, og Kristin Bjerkeland, rådgiver i Avdeling for finansiell infrastruktur

Detaljer

Norges Banks oppgjørssystem, sikkerhet for bankenes lån og kontohold for staten

Norges Banks oppgjørssystem, sikkerhet for bankenes lån og kontohold for staten Norges Banks oppgjørssystem, sikkerhet for bankenes lån og kontohold for staten Årsrapport 2012 Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Oppgjørstjenester for bankene... 5 2.1 Innledning... 5 2.2 Sentrale aktører

Detaljer

Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten.

Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten. Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten Årsrapport 26 26. april 27 2 Innhold 1. Introduksjon til Norges Banks oppgjørssystem...3

Detaljer

Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem og sikkerhet for bankenes lån. Tjenester for bankene og staten

Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem og sikkerhet for bankenes lån. Tjenester for bankene og staten Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør Norges Banks oppgjørssystem og sikkerhet for bankenes lån Tjenester for bankene og staten Årsrapport 29 Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Oppgjørstjenester

Detaljer

oppgjørssystem Rammevilkår, funksjoner og oppgaver med Norges Banks oppgjørssystem Bankenes sikkerhetsstillelse for lån Kontohold for staten Juni 2014

oppgjørssystem Rammevilkår, funksjoner og oppgaver med Norges Banks oppgjørssystem Bankenes sikkerhetsstillelse for lån Kontohold for staten Juni 2014 Norges Banks oppgjørssystem Rammevilkår, funksjoner og oppgaver med Norges Banks oppgjørssystem Bankenes sikkerhetsstillelse for lån Kontohold for staten Innhold 1 Innledning...3 2 Betalingssystemet...3

Detaljer

Kapittel 6. Betalingssystemer

Kapittel 6. Betalingssystemer Kap. 6. Betalingssystemer 75 Kapittel 6. Betalingssystemer Velfungerende betalingssystemer er av sentral betydning i alle utviklede markedsøkonomier. De fleste av oss benytter betalingssystemet en eller

Detaljer

Varsel om endringer i VPO NOK Regelverket

Varsel om endringer i VPO NOK Regelverket Til: Finans Norge v/ adm. direktør Idar Kreutzer Verdipapirforetakenes Forbund v/ adm. direktør Sindre Støer Oppgjørsdeltakere i VPO NOK Likviditetsbanker i VPO NOK Deres ref.: Vår ref.:jbo Dato: 30. juni

Detaljer

innhold 4 Oslo Børs VPS 8 Virksomhetsbeskrivelse 46 Årsoppgjøret 5 Nøkkeltall 7 Konsernsjefens kommentar: Endringsvilje til våre kunders beste

innhold 4 Oslo Børs VPS 8 Virksomhetsbeskrivelse 46 Årsoppgjøret 5 Nøkkeltall 7 Konsernsjefens kommentar: Endringsvilje til våre kunders beste ÅRSRAPPORT 2007 1 innhold 4 Oslo Børs VPS 5 Nøkkeltall 7 Konsernsjefens kommentar: Endringsvilje til våre kunders beste 8 Virksomhetsbeskrivelse 9 Slik fungerer verdipapirmarkedet 10 Oslo Børs VPS strategi

Detaljer

VPS Prisliste 2015. Oppdatert 01. mai 2015

VPS Prisliste 2015. Oppdatert 01. mai 2015 VPS Prisliste 2015 Oppdatert 01. mai 2015 2 Innhold 1 INVESTOR... 2 1.1 VPS Investor Services... 2 1.1.1 Tilleggstjenester VPS Investor Services... 2 1.2 Investorkonto... 2 1.3 VPS Investortjenester på

Detaljer

NORGES BANKS OPPGJØRSSYSTEM

NORGES BANKS OPPGJØRSSYSTEM NORGES BANKS OPPGJØRSSYSTEM Årsrapport 214 MARKEDER OG BANKTJENESTER INTERBANKOPPGJØR Innhold Oppsummering og hovedpunkter...3 Formål...3 Kontohold og betalingsoppgjør...3 Bankenes sikkerhet for lån...3

Detaljer

Kontoform (kryss av) Ordinær konto. Beredskapskonto. Oslo, dato... Sted og dato ...

Kontoform (kryss av) Ordinær konto. Beredskapskonto. Oslo, dato... Sted og dato ... Avtale om kontohold, oppgjør og pant mellom (her skrives bankens navn) og Norges Bank Kontoform (kryss av) Ordinær konto Beredskapskonto Oslo, dato... Sted og dato For Banken For Norges Bank...... Side

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 10 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2014

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 10 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2014 Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Market Solutions 51 - Note 13 Anleggsmidler 52 - Note 14 Immaterielle

Detaljer

Betalingssystemet en kilde til risiko. Behovet for overvåking og tilsyn

Betalingssystemet en kilde til risiko. Behovet for overvåking og tilsyn Betalingssystemet en kilde til risiko. Behovet for overvåking og tilsyn Harald Haare, spesialrådgiver, og Inger-Johanne Sletner, direktør, Avdeling for betalingssystemer i Norges Siden tidlig på 90-tallet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap Årsrapport 2011 1 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2013

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 51 - Note 13 Anleggsmidler 52 -

Detaljer

Ot.prp. nr. 42 (2002 2003) Om lov om endringer i skatteloven m.m.

Ot.prp. nr. 42 (2002 2003) Om lov om endringer i skatteloven m.m. Ot.prp. nr. 42 (2002 2003) Innhold 0 Innledning... 5 1.6 Departementets vurderinger og forslag 17 1.6.1 Departementets generelle vurderinger 17 1 Skattlegging ved lån av verdipapirer 6 1.6.2 Verdipapirlån

Detaljer

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Fullstendige forretningsvilkår på www.optimum.no 2 FORRETNINGSVILKÅR Alminnelige forretningsvilkår

Detaljer

2. FORVALTNING AV VERDIPAPIRER 1. REGISTRERING OG OPPBEVARING I DEPOT 3. KONTO TILSLUTTET DEPOTET

2. FORVALTNING AV VERDIPAPIRER 1. REGISTRERING OG OPPBEVARING I DEPOT 3. KONTO TILSLUTTET DEPOTET Disse forretningsvilkår gjelder for de tjenester som tilbys av Net Fonds ASA (heretter benevnt NF). Vilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkårene. Vilkårene får virkning

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett ANBUDSINNBYDELSE Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett Mandag 18. mai 2009 holdes det hollandsk auksjon i bytteordningen av statskasseveksler mot obligasjoner med

Detaljer

PENGER I STRIE STRØMMER

PENGER I STRIE STRØMMER M A S T E R A V H A N D L I N G PENGER I STRIE STRØMMER EN RETTSLIG INTRODUKSJON TIL DET NORSKE INTERBANKSYSTEMET. EN OVERSIKT OVER LOVVERK, AVTALEVERK OG FAKTISK OPPBYGNING. SÆRLIG OM BANKENES ADGANG

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Investeringstjenester

Ytterligere Investeringsinformasjon. Investeringstjenester Ytterligere Investeringsinformasjon Investeringstjenester Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen

Detaljer

Å rs rap p o r t o m 2001 2001 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 2

Å rs rap p o r t o m 2001 2001 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 2 Årsrapport om betalingsformidling 21 april 22 Årsrapporten om betalingsformidling kommer ut en gang i året. Rapporten er også tilgjengelig på internett under Norges Banks hjemmeside: www.norges-bank.no

Detaljer

Kundevilkår. Norne Securities AS. www.norne.no

Kundevilkår. Norne Securities AS. www.norne.no Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Innholdsfortegnelse Forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter... 5 Vilkår for aksjehandel på internett... 17 Informasjon om kundeklassifisering...

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK (Standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forbund) 1 verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter.

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

Betalingsformidling. Rapport 1999

Betalingsformidling. Rapport 1999 Betalingsformidling Rapport 1999 Oslo, juni 2000 Norges Banks årsrapport om betalingsformidling for 1999 Norges Banks årsrapport om betalingsformidling er gratis og kan bestilles fra: Norges Bank Abonnementsservice

Detaljer