VPS Prisliste Oppdatert 01. mai 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VPS Prisliste 2015. Oppdatert 01. mai 2015"

Transkript

1 VPS Prisliste 2015 Oppdatert 01. mai

2 Innhold 1 INVESTOR VPS Investor Services Tilleggstjenester VPS Investor Services Investorkonto VPS Investortjenester på Internett Tilleggstjenester Investortjenester Rapporter, meldinger og statistikker Investorkonto B2B Grensesnitt - ISO Rapportering fra VPS REGISTRERING I VPS Registrering av aksjeselskap / VPS Foretakstjenester Basis VPS Foretakstjenester Profesjonell Registrering av rentepapirer Etableringsavgift Månedsavgift Registrering av obligasjonslån Registrering av sertifikatlån Periodiske tjenester for obligasjoner og sertifikater Tilleggstjenester for rentepapirer Registrering av warrants Rapporter og statistikker Eierregister og adresseetiketter Eierstatistikk Bestilling av eierregister og adresseetiketter basert på data eldre enn tre dager CORPORATE ACTIONS/FORETAKSHENDELSER Etableringsavgift Månedsavgifter Corporate actions (foretakshendelser) Rettet emisjon av egenkapitalinstrumenter, warrants og ETFer Emisjon: Innhenting av kapital ved utstedelse av verdipapirer Ansatteemisjon: Salg av aksjer til ansatte i eget selskap Videresalg: Salg av deler av selskapets aksjer Ansattevideresalg: Salg av aksjer til ansatte i eget selskap Oppkjøp av aksjer og egenkapitalbevis Innløsning: Tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer, tvungen overtakelse av små aksjeposter og innløsning av warrants Fusjon Fisjon Fondsemisjon Splitt

3 Spleis ISIN-skift Tilbakebetaling av aksjekapital og utbetaling fra overkursfond Generalforsamling Avslutte ISIN for aksjer og egenkapitalbevis Utbytte Meldinger corporate actions (ISO15022) Tilleggstjenester for corporate actions (foretakshendelser) VPS Aksjesparing for ansatte GF Custody AVREGNING OG OPPGJØR Etableringsavgifter Månedsavgifter Transaksjonspriser Diverse DIVERSE SERVICETJENESTER System for oppfølging av ansattes egenhandel Offentlig enhet Kundeoppdrag - timepris Utskrifter og utsendelser Backup og katastrofetjenester LISTER Lister KI Lister/Rapporter/Statistikker VPO Diverse lister - egenkapitalpapirer og renteinstrumenter Annet B2B GRENSESNITT FOND B2B Grensesnitt ISO / Web Services fondsmodul B2B Grensesnitt ISO Price report B2B Grensesnitt ISO Rapportering fra VPS

4 1 Investor Tjenester Tjenestenr Tjenesten belastes Pris i NOK 1.1 VPS Investor Services Etablering Kontofører Investor Pr. etablering ,00 Pr. KI Oppstartspris for å bli Kontofører Investor med tilgang til VPS Investor Services basis. Kontofører Investor kan åpne og administrere VPS-konti Tilleggstjenester VPS Investor Services Kort beskrivelse av tjenestene finnes i VPS Brukerhåndbok Investor Services under kapittelet Tilleggsprodukter. FAKTBasis Tjeneste som danner grunnlag for å kunne fakturere sluttkunder Etableringsavgift Pr. etablering ,00 Abonnement Pr. måned 500,00 Pr. transaksjon Pr. transaksjon 2,20 Rapporter IS Tjeneste hvor KI kan ta ut forhåndsdefinerte rapporter, bla. kunder med beholdning i et spesifisert ISIN. Abonnement pr avtalehaver: til konti Pr. mnd 500, til konti Pr. mnd 1.500,00 Over konti Pr. mnd 2.500,00 Investormeldinger KI Tjeneste hvor Kontofører Investor får tilgang til å se endringsmeldinger, årsoppgaver og lignende sendt til investor til konti Pr. mnd 1.000, til konti Pr. mnd 3.000,00 Over konti Pr. mnd 5.000, Investorkonto VPS-konto Pr. konto 2,05 Pr. mnd. Minimumspris pr. Kontofører Investor Pr. måned 1.200,00

5 Månedlig avgift for VPS-konto. Belastes Kontofører Investor. Avsluttede VPS-konti belastes ut kalenderåret. Inkluderer VPS Investortjenester, se pkt Rettighet Pr. transaksjon 25,00 Pris for å registrere eller endre en rettighet. Belastes anmelder. Disposisjonsrett/Tilskriver Pr. transaksjon 25,00 Pris for å registrere eller endre disposisjonsrett/tilskriver. Belastes anmelder Fullmakt Pr. transaksjon 15,00 Pris for å registrere eller endre en fullmakt. Belastes anmelder. Overførsel i realtid Pr. overførsel 12,00 Flytting av en verdipapirbeholdning i ett ISIN fra en konto til en annen. (Gjelder ikke ved flytting av fondsbeholdning). Belastes anmelder. Tilbakeførsel i realtid Pr. tilbake- 12,00 førsel En beholdningsendring kan tilbakeføres under visse betingelser. Belastes anmelder. Frigivelse Pr. transaksjon 7,00 Frigivelse gjør en beholdning tilgjengelig for salg via en annen aktør enn kontofører (megler, fondsforvaltningsselskap etc.). Belastes anmelder. Automatisk avslutning av VPS konto Pr. konto 2,50 pr. faktisk avsluttet VPS konto +porto Avsluttede VPS-konti belastes kontoavgift ut kalenderåret. Storinvestor, kontohold (egenkapital-papirer og obligasjoner) Storinvestoravgift beregnes når samlet markedsverdi for en investors beholdning i egenkapitalpapirer (som for eksempel aksjer, egenkapitalbevis, warrants, ETF er) og obligasjoner registrert i VPS er over NOK ,-. Avgiften beregnes av oppgjort beholdning pr Storinvestoravgiften beregnes pr. konto i intervaller pr. påbegynt mill. Prisgrupper: Når markedsverdien er fra NOK mill. Pr. påb. mill. pr. år 56,50 Når markedsverdien er fra NOK 3 mill mill. Pr. påb. mill. pr. år 28,25 Når markedsverdien er fra NOK 100 mill. - 1 mrd. Pr. påb. mill. pr. år 20,34 Når markedsverdien er fra NOK 1 mrd. - 5 mrd. Pr. påb. mill. pr. år 15,82 Når markedsverdien er over NOK 5 mrd. Pr. påb. mill. pr. år 7,91 For beholdninger under NOK : Når markedsverdien er under NOK Pr. investor Gratis Når markedsverdien er fra NOK Pr. konto pr. år 22,60 For ikke-børsnoterte egenkapitalpapirer gis det rabatt for følgende markedsverdiintervaller: For andel av beholdning med markedsverdi mellom MNOK 450 og MNOK 1000 gis 25 % rabatt 3

6 For andel av beholdning med markedsverdi mellom MNOK 1000 og MNOK 3000 gis 50 % rabatt For andel av beholdning med markedsverdi over MNOK 3000 gis 100 % rabatt Storinvestor, kontohold sertifikater Når samlet nominell verdi for beholdning i sertifikater registrert i VPS er mer enn NOK ,00 pr. investor ved utgangen av måneden, betales en storinvestoravgift. Avgiften belastes Kontofører Investor etterskuddsvis pr. måned. Prisgrupper: Når nominell verdi er fra NOK mrd. Pr. påb. mill. pr. mnd 1,64 Når nominell verdi er fra NOK 1 mrd. - 5 mrd. Pr. påb. mill. pr. mnd 1,47 Når nominell verdi er over NOK 5 mrd. Pr. påb mill. pr. mnd 0, VPS Investortjenester på Internett VPS-Investortjenester består av en basistjeneste og tilleggstjenester. Basistjenesten gir investor anledning til å se sine VPS-konti på tvers av kontoførere via Internett. Den gir fullstendig oversikt over investors VPS-registrerte verdipapirbeholdinger og er inkludert i VPS-konto avgiften Tilleggstjenester Investortjenester Overførsel i VPS Investortjenester Pr. transaksjon 27,00 Kontoåpning på nett Etablering ,00 Månedsavgift Pr. mnd. 750,00 Single sign-on Pr. etablering ,00 Single sign-on Pr.mnd 500,00 Utvidet innsyn Gratis Fondshandel Pr. etablering Pris etter avtale Pr. transaksjon 6,00 Eget stylesheet Egen design og logo på VPS Investortjenester. Etableringsavgift ,00 Månedsavgift Pr. mnd ,00 Tillegg for justeringer. Fast pris eller etter timebruk 1.4 Rapporter, meldinger og statistikker Investorkonto Investormeldinger via e-post Pr. melding 2,00 Pris pr melding til investor, som for eksempel årsoppgave, endringsmelding, melding om utbetaling. Meldinger legges i elektronisk arkiv og varsles via e-post. Investormeldinger på papir Årsoppgave standard Pr. melding 7,50 4

7 Endringsmelding Pr. melding 7,50 Passordbrev Pr. melding 2,90 Investormeldinger på papir til rettighetshaver Årsoppgave standard Pr. melding 2,90 Endringsmelding Pr. melding 2,90 Melding om utbetaling Pr. melding 2,90 Kopi av meldinger til rettighetshaver Pr. melding 2,90 Årsoppgaver, Pr. oppgave 340,00 + mva realisasjonsoppgaver og investormeldinger bestilt via VPS kundeservice 1.5 B2B Grensesnitt - ISO Rapportering fra VPS Månedsavgift - Enkeltmeldinger (delta per dag eller per måned) Etablering Pr.time 1.800,- Prisen er basert på en fast grunnpris og en pris per melding. Grunnpris per måned ,- Meldingstyper: Kunde og konto endringer (Account Details Confirmation) Pris pr melding: per melding 0, per melding 0, < meldinger per melding 0,06 Månedspris Beholdningsoversikt (Securities Balance Custody Report) Pris per måned: meldinger per måned 1000 kr per måned 4000 kr 5001 < meldinger per måned 8000 kr 5

8 2 Registrering i VPS Tjenester Tjenestenr Tjenesten belastes Pris i NOK 2.1 Registrering av aksjeselskap / VPS Foretakstjenester Basis Aksjeselskap som registreres i VPS får automatisk tilgang til VPS Foretakstjenester Basis. Gjennom Basis kan selskapene få oppdatert oversikt over 20 største eiere, se bevegelser på eierne siste døgn og sende ut elektroniske rapporter. Abonnementet kan oppgraderes til Aktiv eller Profesjonell (IR) ref. pkt Eierregister Pr. aksjonær pr. mnd. Variabel pris som beregnes etterskuddsvis basert på antall aksjeeiere. Prisgrupper: For antallet aksjeeiere opp til ,98 For antallet aksjeeiere mellom ,88 For antallet aksjeeiere mellom ,80 For antallet aksjeeiere mellom ,71 For antallet aksjeeiere mellom ,62 For antallet aksjeeiere over ,54 Utstederkonto (registrert aksjekapital) Pr. mill. pr. mnd. Variabel pris som beregnes ut i fra selskapets aksjekapital Prisgrupper: For aksjekapital opp til 1 mill. 10,28 For aksjekapital mellom 1 mill mill. 9,91 For aksjekapital mellom 10 mill mill. 9,48 For aksjekapital mellom 50 mill mill. 9,05 For aksjekapital mellom 100 mill. - 1 mrd. 8,63 For aksjekapital over 1 mrd. 8,20 Maksimumsavgift Pr. aksjonær. pr. mnd. 9,17 Benyttes dersom pris for Eierregister og Utstederkonto til sammen utgjør mer enn kr 9,17 pr. aksjeeier pr. mnd. Minimumsavgift Pr. ISIN pr. mnd. 350,00 Benyttes dersom pris for Eierregister og Utstederkonto til sammen, eller maksimumsavgiften alene, utgjør mindre enn kr 350,00 pr. mnd. Eierbegrensning Pr. selskap pr. mnd. 270,00 Pris pr. mnd. for registrert informasjon om eierbegrensning Konvertering inn/ut av delregistrerte papirer: Grunnpris Pr. oppdrag 100,00 Transaksjonspris Pr. transaksjon 50,00 6

9 2.2 VPS Foretakstjenester VPS tilbyr to alternative tilgangsnivåer til VPS Foretakstjenester; VPS Foretakstjenester Basis og VPS Foretakstjenester Profesjonell. Her får aksjeselskapene detaljert informasjon om sine aksjeeiere, endring i eierstruktur, foretakshendelser m.v. VPS Foretakstjenester Basis er inkludert i registreringsavgiften, men VPS Foretakstjenester Profesjonell prises som nedenfor. Prisen beregnes basert på antall aksjeeiere, og kommer i tillegg til prisene under pkt Profesjonell Foretakstjenester Profesjonell er spesielt egnet for de som jobber med Investor Relations og Aksjonærservice. Ut over funksjonaliteten i Foretakstjenester Aktiv gir Profesjonell bl. a. tilgang til søk på nåværende og tidligere eiere, detaljerte bevegelser på eierne inntil 2 år tilbake i tid, samt en løsning for internkontroll ved aksjekjøp og salg. Profesjonell abonnement Pr. mnd. Prisen beregnes etterskuddsvis basert på antall aksjeeiere. Prisgrupper: Når antall aksjeeiere er opp til ,00 Når antall aksjeeiere er mellom ,00 Når antall aksjeeiere er mellom ,00 Når antall aksjeeiere er mellom ,00 Når antall aksjeeiere er mellom ,00 Når antall aksjeeiere er mellom ,00 Når antall aksjeeiere er mellom ,00 Når antall aksjeeiere er mellom ,00 Når antall aksjeeiere er mellom ,00 Når antall aksjeeiere er mellom ,00 Når antall aksjeeiere er mellom ,00 Når antall aksjeeiere er over , Registrering av rentepapirer Etableringsavgift VPS Fixed Income VPS Fixed Income er VPS system for betjening av rentepapirer Etableringsavgift for kontofører utsteder Pr. etablering ,00 Etableringsavgift for tilrettelegger Pr. etablering , Månedsavgift Månedsavgift VPS Fixed Income for kontofører Pr. regnr ,00 Månedsavgift VPS Fixed Income for Pr. regnr ,00 tilrettelegger Registrering av obligasjonslån Eierregister Pr. beholdning Prisen er basert på antall obligasjonseiere. Pr. mnd 7

10 Prisgrupper: For antallet obligasjonseiere opp til ,98 For antallet obligasjonseiere mellom ,88 For antallet obligasjonseiere mellom ,80 For antallet obligasjonseiere mellom ,71 For antallet obligasjonseiere mellom ,62 For antallet obligasjonseiere over ,54 Utstederkonto, obligasjonslån Pr. mill. pr. mnd. 0,82 Månedsavgift som beregnes pr. million, basert på den kapital som er registrert i VPS for obligasjonslånet. ISIN-avgift, obligasjonslån Pr. ISIN pr. mnd. 170,00 Pris pr. registrert obligasjonslån Put / call mulighet Pr. mnd. 75,00 Pr. parameter Forlengelse av lån Pr. oppdrag 5.000, Registrering av sertifikatlån Utstederkonto, sertifikatlån Pr. mill. pr. mnd. 0,82 Månedsavgift som beregnes pr. million, basert på den kapital som er registrert i VPS for sertifikatlånet. ISIN-avgift, sertifikatlån Pr. ISIN pr. mnd. 170,00 Avgiften beregnes forskuddsvis for sertifikatlånets totale løpetid pr. påbegynt måned. Belastes ved opprettelsen av lånet Periodiske tjenester for obligasjoner og sertifikater For nedenstående tjenester (merket med *) gjelder følgende prisreduksjoner når antall konti overstiger : Prisen reduseres med 25% for det antall konti som er mellom og Prisen reduseres med 50% for det antall konti som overstiger * Obligasjoner, beregning og utbetaling Pr. konto pr. gang 2,10 av rente Prisen gjelder renteberegning pr. VPS-konto med beholdning på rentetermin. * Obligasjoner/sertifikater, innfrielse Pr. transaksjon 12,00 Emisjon obligasjoner/sertifikatlån: Grunnpris Emisjon Obligasjonslån ,2 basispunkter av nominell verdi i NOK (minimum kr og maksimum kr) Grunnpris Emisjon Sertifikatlån ,2 basispunkter av nominell vedri i NOK (minimum kr og maksimum kr) For sertifikatlån med løpetid 200 dager eller kortere gjelder følgende rabattskala: Løpetid til og med 100 dager 35 % rabatt Løpetid 101 dager til og med 200 dager 15 % rabatt Transaksjonspris Pr. transaksjon 50,00 8

11 Obligasjoner, treknings-/avslutningsavgift Pr. kr i trekn. 0,02 grunnlag Obligasjoner, trekn.-/avslutn. m akspris Makspris ,00 Pris for beregning og uttrekning (put/call) ved corporate actions, samt ved avslutning av et verdipapir. Prisen beregnes pr. kr som inngår i trekningen, eller pr. kr i restverdi som skal nedbetales i obligasjonslånet. Treknings- /avslutningsavgiften er begrenset oppad til kr ,-. Grunnpris, utbetalinger Pr. kr ,00 Pris for oppstart/gjennomføring av oppdrag ved sending av betalingsinstruksjoner til NETS. Obligasjoner, investormelding ved trekning Pr. uttrukket konto 8,20 Prisen dekker enhver meldingstype som sendes obligasjonseiere ved uttrekning og renteregulering, og for den svarslipp som brukes når man krever obligasjonen innløst ved rentetermin Tilleggstjenester for rentepapirer Grunnpris spesialoppdrag Pr. oppdrag ,00 Et spesialoppdrag er en tjeneste som ikke inngår i standardtjenesten. Prisen omfatter oppstart. Medgått tid faktureres per påbegynte time, etter gjeldende timepris. Enhetspris, utbetalinger Pr. betalingsgrunnlag 5,40 Prisen beregnes pr. utbetaling eller innbetaling som overføres til NETS for behandling ved spesialoppdrag. Ny renteberegning Pr. ny beregning 2.500,00 Ved korrigering av en tidligere beregnet rente. Direkte remittering, manglende avtale Pr. gang 5.000,00 Gjelder avvisning av betalingsoppdrag i NETS, som følge av manglende avtale om direkte remittering. Betalingsoppdrag, varsel om stopp Pr. gang 2.500,00 Gjelder når betalingsoppdraget stoppes før kl. 10:00 på T-1. Betalingsoppdrag, varsel om stopp Pr. gang ,00 Gjelder når betalingsoppdraget har passert kl. 10:00 på T-1. Betalingsformidling, grunnlag debetbank Pr. liste pr. dag 35,00 Debetbank-liste som viser utbetalinger 5 dager fram i tid. Investorinformasjon m/vedlegg Pr. utsendelse 2000,- Investorinformasjon 1-20 sider Pr. side 3,00 Investorinformasjon sider Pr. side 2,60 Investorinformasjon 101 sider eller mer Pr. side 2,52 Uttak av eierregister i konvertible obligasjonslån Grunnpris Pr. opprdag 1.250,00 Enhetspris Pr. 100 eiere 102,50 9

12 2.4 Registrering av warrants ISIN avgift warrants Ant. Warrants registrert pr Utsteder: Per ISIN per måned: Opp til 150 stk 350,00 Opp til 500 stk 262,00 Opp til 1000 stk 227,00 Mer enn 1000 stk 175, Rapporter og statistikker VPS tilbyr ulike statistikker og rapporter der grunnlagsdataene hentes fra eierregister og andre tjenester. Prisene varierer avhengig av hvilke systemer og tjenester dataene hentes fra, og om man benytter VPS Foretakstjenester eller ikke. Disse statistikker og rapporter kan fås gjennom VPS Info eller VPS Foretakstjenester Eierregister og adresseetiketter Dette omfatter tjenester som kontofører for utstedere benytter når deres kunde (utstederen) ikke abonnerer på VPS Foretakstjenester Aktiv eller Profesjonell. Uttak av eierregister/adresseetiketter gjort av KU via Foretakstjenester Pr. 100 eier 80,00 Tjenesten har en grunnpris på kr 645,00 når selskapet har 100 eller flere aksjonærer. Selskaper som har færre enn 100 aksjonærer får en grunnpris på kr 270,00. Uttak av eierregister/adresseetiketter, gjort av KU eller utsteder via VPS Info Pr. 100 eier 116,50 Tjenesten har en grunnpris på kr 1.280,00 Uttak av eierregister for ISIN nr. to eller flere, Pr. 100 eier 21,00 gjort av KU Prisen beregnes dersom det er mer enn et ISIN i bestillingen Eierstatistikk Dette omfatter tjenester som benyttes av kontofører for utstedere eller deres kunde (utstederen) som abonnerer på VPS Foretakstjenester Aktiv eller Profesjonell. Uttak av statistikk basert på eierregister, Pr. 100 eier 21,00 gjort via Foretakstjenester Bestilling av eierregister og adresseetiketter basert på data eldre enn tre dager Dette omfatter tjenester som benyttes av kontofører for utstedere når deres kunde (utstederen) abonnerer på VPS Foretakstjenester Aktiv eller Profesjonell. Uttak gjort via Foretakstjenester Pr. 100 eier 86,- Tjenesten har en grunnpris på kr 660,00 når selskapet har 100 eller flere aksjonærer. Selskaper som har færre enn 100 aksjonærer får en grunnpris på kr 275,00. Uttak gjort av KU eller utsteder via Pr. 100 eier 210,00 VPS Infouttak genererer en grunnpris på kr 1.280,00 10

13 3 Corporate Actions/Foretakshendelser Tjenester Tjenestenr Tjenesten belastes Pris i NOK 3.1 Etableringsavgift VPS Foretak VPS Foretak er en tjeneste spesielt utviklet for å dekke kontoførernes og meglernes behov. Etableringsavgift for Kontofører Utsteder Pr. etablering ,00 pr. reg.nr./megler Etableringsavgift for meglerforetak som kun Pr. etablering ,00 ønsker å være Tegningssted. pr. tegningssted 3.2 Månedsavgifter Månedsavgift VPS Foretak for Kontofører Pr. regnr ,00 Utsteder Månedsavgift VPS Foretak for megler Pr. megler 2.500, Corporate actions (foretakshendelser) Grunnprisrabatter: For grunnprisene gis det prisreduksjon på 50% når antall deltagende VPS-konti er færre enn 100. Gjelder ikke tjenestenummerene og Enhetspris-rabatter: For enhetsprisene gjelder følgende prisgrupper: Opp til 500 konti gjelder angitt pris Mellom konti reduseres prisen med 10% Mellom konti reduseres prisen med 20% Over konti reduseres prisen med 30% Ved emisjoner kan man også få beregnet provisjon. Beregning foretas i henhold til oppgitte satser Rettet emisjon av egenkapitalinstrumenter, warrants og ETFer Grunnpris basispunkt av transaksjonens verdi i NOK, minimum kr. 100,00. For warrants og ETFer faktureres fast grunnpris på kr. 100,00 pr. oppdrag. Transaksjonspris Pr. transaksjon 50,00 11

14 3.3.2 Emisjon: Innhenting av kapital ved utstedelse av verdipapirer Grunnpris basispunkt av transaksjonens verdi i NOK, minimum kr 100,00 Transaksjonspris Pr. transaksjon 50,00 Nedleggelse av tegningsretter Pr. konto 5,00 Basert på aksjebok eldre enn tre dager Pr. konto 10,00 Tegning via VPS Tegningsklient (internett) Pr. tegning 20,00 Belastning via VPS Pr. konto 25, Ansatteemisjon: Salg av aksjer til ansatte i eget selskap Grunnpris basispunkt av transaksjonens verdi i NOK minimum kr 100,00 Transaksjonspris Pr. transaksjon 50,00 Nedleggelse av tegningsretter Pr. konto 5,00 Basert på aksjebok eldre enn tre dager Pr. konto 10,00 Tegning via VPS Tegningsklient (internett) Pr. tegning 20,00 Belastning via VPS Pr. konto 25, Videresalg: Salg av deler av selskapets aksjer Grunnpris for å gjennomføre et videresalg med innbetaling Grunnpris (m/innbetaling) Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris (m/innbetaling) Pr. oppdrag ,00 Grunnpris for å gjennomføre et videresalg uten innbetaling. Grunnpris (u/innbetaling) Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris (u/innbetaling) Pr. oppdrag 7.875,00 Transaksjonspris Pr. transaksjon 50,00 Nedleggelse av tegningsretter Pr. konto 5,00 Baser på aksjebok eldre enn tre dager Pr. konto 10,00 Tegning via VPS Tegningsklient (internett) Pr. tegning 20,00 Belastning via VPS Pr. konto 25, Ansattevideresalg: Salg av aksjer til ansatte i eget selskap Grunnpris for å gjennomføre et ansattevideresalg med innbetaling. Grunnpris (m/innbetaling) Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris (m/innbetaling) Pr. oppdrag ,00 12

15 Grunnpris for å gjennomføre et ansattevideresalg uten innbetaling. Grunnpris (u/innbetaling) Pr. oppdrag ,00 ½ Grurnnpris (u/innbetaling) Pr. oppdrag 7.875,00 Transaksjonspris Pr. oppdrag 50,00 Tegning via VPS Tegningsklient (internett) Pr. tegning 20,00 Belastning via VPS Pr. konto 25, Oppkjøp av aksjer og egenkapitalbevis Ved oppkjøp av aksjeselskaper tilbyr VPS de tre oppkjøpstypene standard oppkjøp, oppkjøp med delpant og oppkjøp med speilkonti. Ved oppkjøp med delpant eller speilkonti blir aksepterte beholdninger sperret med pant til fordel for tilbyder inntil oppkjøpet er gjennomført. Grunnpris for å gjennomføre et oppkjøp Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris for å gjennomføre et oppkjøp Pr. oppdrag ,00 Standard oppkjøp Pr. aksept 95,00 Medfører overføring til kjøper/mellomledd av de aksjer som er akseptert solgt, samt utbetaling av oppgjør i kontanter til selgerne. Oppkjøp m/delpant, enhetspris Pr. aksept 195,00 Oppkjøp med delpant skiller seg fra standard oppkjøp ved at aksepterte beholdninger blir tillagt en rettighet i form av delpant. Aksepterte beholdninger blir dermed sperret for salg og andre avganger. Oppkjøp m/speilkonti, enhetspris Pr. aksept 195,00 Oppkjøp med speilkonti skiller seg fra standard oppkjøp ved at aksepterte beholdninger blir sperret og tillagt en rettighet. Dette gjøres ved at aksepterte beholdninger blir overført til nye VPS-konti (speilkonti). Erverv av små aksjeposter, enhetpris Pr. aksept 95,00 Denne tjenesten er for selskaper som ønsker å tilby kjøp av aksjene til aksjonærer som eier aksjer for mindre enn NOK 500, Innløsning: Tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer, tvungen overtakelse av små aksjeposter og innløsning av warrants Grunnpris for å gjennomføre Pr. oppdrag ,00 Innløsning/overtakelse. ½ Grunnpris for å gjennomføre Pr. oppdrag ,00 Innløsning/overtakelse. Innløsning av minoritetsaksjonærer, Pr. innløst beholdning 95,00 Enhetspris Pris for tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer som ikke tidligere har solgt sine aksjer til tilbyder. 13

16 For å kunne foreta en tvangsinnløsning må tilbyder ha minst 90 % av aksjene. Innløsning av småaksjonærer, enhetspris Pr. innløst beholdning 62,00 Selskapet kan tvangsinnløse aksjer som eies av aksjonærer som hver for seg har så få aksjer i selskapet at verdien av aksjene ikke overstiger NOK 500,00. Grunnpris for å gjennomføre en innløsning Pr. oppdrag 100,00 av warrants Ved utbetaling knyttet til innløsning av warrants faktureres i tillegg: Grunnpris ved utbetaling Pr. kr ,00 1,00 Innløsing av warrants, enhetspris Pr. innløst beholdning 10, Fusjon Denne tjenesten benyttes når et selskap overtar et annet. Aksjonærene i det overdragende selskap får her tildelt korrekt antall aksjer i det overtagende selskap. Samtidig slettes beholdningene i det overdragende selskap. Informasjon om selskapet fra før fusjonen tar VPS fortsatt vare på. Grunnpris for å gjennomføre en fusjon Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris for å gjennomføre en fusjon Pr. oppdrag ,00 Enhetspris Pr. fusjonert konto 35, Fisjon Denne tjenesten benyttes når et selskap splittes i to eller flere selskaper. Selskapets aksjonærer får, i tillegg til aksjene de eier, tildelt aksjer i det nye selskapet. Grunnpris for å gjennomføre en fisjon Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris for å gjennomføre en fisjon Pr. oppdrag ,00 Enhetspris Pr. konto 35, Fondsemisjon Denne tjenesten omfatter fondsemisjon hvor eksisterende aksjonærer får tildelt nye aksjer uten innbetaling. Aksjonærene får nye aksjer i samme ISIN, eventuelt i et annet ISIN. Grunnpris for å gjennomføre en fondsemisjon Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris for å gjennomføre en fondsemisjon Pr. oppdrag 7.500,00 Enhetspris Pr. ombyttet konto 20,00 14

17 Splitt Denne tjenesten benyttes når pålydende for aksjen skal nedskrives, og antall aksjer økes. Tildeling av aksjer inngår i tjenesten. Grunnpris for å gjennomføre en splitt Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris for å gjennomføre en splitt Pr. oppdrag 7.500,00 Enhetspris Pr. splittet konto 10, Spleis Denne tjenesten benyttes når aksjens pålydende skal oppskrives, og antall aksjer reduseres. Grunnpris for å gjennomføre en spleis Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris for å gjennomføre en spleis Pr. oppdrag 7.500,00 Enhetspris Pr. spleiset konto 20, ISIN-skift Denne tjenesten benyttes ved bytte av ISIN og påfølgende overføring av aksjer. Grunnpris for å gjennomføre ISIN-skift Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris for å gjennomføre ISIN-skift Pr. oppdrag 7.500,00 Enhetspris Pr. konto med 10,00 nytt ISIN Tilbakebetaling av aksjekapital og utbetaling fra overkursfond Denne tjenesten benyttes når selskap skal tilbakebetale aksjekapital og ved utbetaling fra overkursfond. Tjenesten beregner hva hver enkelt aksjonær skal motta og sørger for utbetaling på riktig tidspunkt. Grunnpris ved tilbakebetaling av aksjekapital og overkursfond Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris ved tilbakebetaling av aksjekapital og overkursfond Pr. oppdrag 7.500,00 Grunnpris ved utbetaling av aksjekapital og overkursfond Pr. kr ,00 1,00 Enhetspris Pr. konto pr. 10,00 betaling Generalforsamling Etablering av tjenesten Pr. etablering ,00 Generalforsamling drift/vedlikehold Pr. mnd 4.100,00 15

18 Grunnpris pr. generalforsamling Pr. oppdrag 4.200,00 Enhetspris Pr. aksjonær 2,40 Elektroniske investormeldinger i PDF Pr. mottaker 2,50 (Utsendelse av innkalling, årsrapporter, vedlegg etc). Elektronisk forhåndsstemming Pr. stemme 5,00 Bruk av løsning for stemmeinstrukser Pr. instruks 20,00 (registret av KUA) Webcast (distribusjon av webcast via Pr. oppdrag 500,00 VPS Investortjenester) Avslutte ISIN for aksjer og egenkapitalbevis Grunnpris for å avslutte ISIN for aksjer Pr. oppdrag og egenkapitalbevis Pris for oppstart/ gjennomføring av oppdrag Opp til 20 aksjonærer 1.600,00 Mellom aksjonærer 3.200,00 Over 101 aksjonærer 6.400,00 Avslutte ISIN for aksjer og egenkapitalbevis Pr. transaksjon 12,00 Avslutte ISIN for aksjer og egenkapitalbevis Pr. transaksjon 6,00 Ved konkurs. Maksimalt kr ,00 pr. oppdrag Utbytte I denne tjenesten beregnes og formidles utbetaling av utbytte. Tjenesten omfatter også beregning og tilbakeholdelse av kildeskatt, samt skatterapportering. Opplysninger om utbytte vil fremkomme på den enkelte aksjeeiers årsoppgave. Kontantutbytte Pr. konto pr. utbet. 5,40 i aktuelt ISIN Ved andre gangs utbyttebetaling innenfor gjeldende kalenderår gis 10% rabatt Pr. konto pr. utbet. 4,85 i aktuelt ISIN Ved andre gangs utbyttebetaling innenfor gjeldende kalenderår gis 20% rabatt Pr. konto pr. utbet. 4,30 i aktuelt ISIN 16

19 Ved alle etterfølgende utbyttebetalinger innenfor gjeldende kalenderår gis 30% rabatt Pr. konto pr. utbet. 3,80 i aktuelt ISIN Grunnpris, utbetalinger Pr. kr ,00 Prisen beregnes på basis av utbetalt beløp. Nedenstående tjenester benyttes av kontoførere (KU og KI) som rapporterer til amerikanske skattemyndigheter, Internal Revenue Service (IRS), og som skal dekke de krav som stilles overfor Qualified Intermediaries. Registrering av Taxation Identification Number (TIN) kan gjøres i VPSsystemet. En Intermediary betraktes som Non Qualified Intermediary (NQI) så lenge det ikke er inngått separate avtaler med IRS. QIW Qualified Intermediary withholding Agent Etablering Pr. etablering ,00 Årsavgift Pr. år ,00 QI - Qualified Intermediary Etablering Pr. etablering ,00 Årsavgift Pr. år , Meldinger corporate actions (ISO15022) VPS sender melding pr. VPS-konto med beholdning til KI. Dannet på grunnlag av innmeldte selskapshendelser i VPS. MT564 Notification Pr. konto pr. ISIN 1,20 MT566 Confirmation Pr. konto pr. ISIN 1, Tilleggstjenester for corporate actions (foretakshendelser) Provisjonsberegning Pr. bestilling 5.000,00 Tjenesten benyttes ved beregning av provisjoner i emisjoner/ videresalg. Tillegg for ekstra tegnings-isin, ved emisjon Pr. ISIN 5.000,00 og videresalg Benyttes ved behov for et tilleggs tegningsisin innenfor samme oppdrag. Tilleggbelastning v/pengeoverføring Pr. belastning pr. ISIN 5.000,00 Beregning og distribusjon av én pengeoverføring ut over én pengeoverføring pr. oppdrag. Tillegg for ekstra grunnlags-isin ved oppkjøp Pr. ISIN 5.000,00 Benyttes i forbindelse med oppkjøp når et selskap har flere aksjeklasser. Tilleggsutbetaling, grunnpris Pr. oppdrag 5.000,00 Tilleggsutbetaling, enhetspris Pr. konto 10,00 Betalingsoppdrag, varsel om stopp Pr. gang ,00 Gjelder når betalingsoppdraget har gått inn i betalingsformidlingssystemet Utbytteaksjer Pris etter avtale 17

20 Aksjer og egenkapitalbevis, deltegning utbytteaksjer Pris etter avtale Grunnpris spesialoppdrag Pr. oppdrag ,00 Et spesialoppdrag er en tjeneste som ikke inngår i standardtjenesten. Prisen omfatter oppstart. Medgått tid faktureres per påbegynte time, etter gjeldende timepris. 3.6 VPS Aksjesparing for ansatte Grunnpris VPS Aksjesparing for ansatte Årlig tilknytningspris for videreutvikling og vedlikehold av løsningen. > ansatte Pr. år , ansatte Pr. år ,00 < 500 ansatte Pr. år ,00 Enhetspris per transaksjon Transaksjon per år. Ved månedlig sparing gangens antall transaksjoner for den aktuelle måneden med 12 for å angi prisnivået. > Pr. transaksjon 30, Pr. transaksjon 25, Pr. transaksjon 20, Pr. transaksjon 16, Pr. transaksjon 14, Pr. transaksjon 13, Pr. transaksjon 12, Pr. transaksjon 9,00 > Pr. transaksjon 6,00 VPS Aksjesparing for ansatte med rettighet Pr. transaksjon 15,00 Bonusprogram Pr. år ,00 Bonusprogrammet administrerer bindingstid og fremtidige forpliktelser i forbindelse med bonusaksjer. Tildeling av eventuelle bonusaksjer prises som ordinære tildelinger Fiktiv-ID Pr. år ,00 Tjenesten muliggjør at utenlandske ansatte kan etablere VPS-konto online. Webservice modul Pr. år ,00 Maskin til maskin grensesnitt mellom selskapet og VPS. Innlastning av påmeldingsgrunnlag Pr. gang 5.000,00 Ny tjeneste. Dersom VPS skal assistere med innlesing av påmeldingsgrunnlag. 3.7 GF Custody Tjeneste tilpasset kontofører investor som fører nominee-konti for utenlandske investorer som ønsker å utøve sin stemmerett ved generalforsamling. Inneholder løsninger for massehåndtering av kontoopprettelser, flytting av beholdninger og registrering av stemmeinstrukser. Omregistrering - GF Pr. omreg. 17,00 eller flytting 18

VPS Prisliste 2015. Oppdatert 01.11.2015

VPS Prisliste 2015. Oppdatert 01.11.2015 VPS Prisliste 2015 Oppdatert 01.11.2015 1 1 Investor... 4 1.1 VPS Investor Services... 4 1.1.1 Tilleggstjenester VPS Investor Services... 4 1.2 Investorkonto... 5 1.3 VPS Investortjenester på Internett...

Detaljer

OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS

OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIRHANDLER I VPS GENERELLE FORHOLD Et særtrekk ved infrastrukturen for verdipapirhandler i Norge er at VPS dekker funksjoner som i andre land

Detaljer

Endringer i priser for førstehåndsmarkedet på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM

Endringer i priser for førstehåndsmarkedet på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM Børssirkulære nr. 2/2015 Til: Utstedere av verdipapirer notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM 1. desember 2015 http://www.oslobors.no/oslo- Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer Endringer i priser for

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/2014

Børssirkulære nr. 4/2014 Børssirkulære nr. 4/2014 Til: Utstedere av verdipapirer notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM 1. desember 2014 Vår ref: 961256 http://www.oslobors.no/oslo- Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer Endringer

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 Sparing Brukskonto 0,02 % Sparekonto - MoneyBox 2,00 % 2,50 % 6 frie uttak pr. år + fjorårets rente Utover dette 2% uttaksgebyr Kort Uttak

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

Prisliste PM. Betalingsformidling

Prisliste PM. Betalingsformidling Betalingsformidling Nettbank/telebank/smsbank Pris Pris fra 11/05 Etablering kr 0,- kr 0,- Årspris nettbank kr 100,- kr 150* Nettgiro m/kid kr 0,- kr 2,-* Nettgiro u/kid kr 2,- kr 3,-* SMS varsling pr

Detaljer

Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. LÅN BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig

Detaljer

Prisliste PM. Jærkonto. Betaling

Prisliste PM. Jærkonto. Betaling liste PM Jærkonto Jærkonto - fordelskontoen i Jæren Sparebank Jærkonto Junior 0-17 år gratis Jærkonto Ung, 18-33 år, årspris kr 200,- Jærkonto fra 34 år og oppover, pris pr mnd kr 35,- Betaling Nettbank/telebank/smsbank

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Utstederprodukter. Veien til en enklere børshverdag

Utstederprodukter. Veien til en enklere børshverdag Utstederprodukter Veien til en enklere børshverdag Oslo Børs VPS tilbyr et b tjenester som gjør det e Distribusjon av meldepliktig informasjon (side 4) Effektiv og driftssikker distribusjon som tilfredsstiller

Detaljer

OSLO BØRS VPS Utstederprodukter. Bedre investorrelasjoner og enklere oppfølging for børsnoterte selskaper

OSLO BØRS VPS Utstederprodukter. Bedre investorrelasjoner og enklere oppfølging for børsnoterte selskaper OSLO BØRS VPS Utstederprodukter Bedre investorrelasjoner og enklere oppfølging for børsnoterte selskaper I korte trekk 2009 Antall VPS-kontoer 1 683 935 6,1 milliarder kroner daglig omsetning Utenlandske

Detaljer

Prisliste Privat Per 01.06.2016 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Privat Per 01.06.2016 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Privat Per 01.06.2016 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. LÅN BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Webtjenester Handel. Securities

Webtjenester Handel. Securities Webtjenester Handel Securities MIN KONTO Under menypunket Min konto finner du Min portefølje, Kontooversikt, Avkastning, Sluttsedler og innlogging til VPS Investortjeneste (uten passord). I Min portefølje

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN GATEADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 21.10.2015

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 21.10.2015 KUNDEPROGRAM UNGDOM 13 17: Ungdom 13 17 er et fordelsprogram for ungdom fra 13 og 17 år. Fordeler: Ingen årspris på VISA ELECTRON (ordinær pris kr. 125 pr. år.) Gratis kortbruk på varekjøp i inn- og utland

Detaljer

Januar 2016. Noteringsavgifter på Oslo Børs og Nordic ABM for obligasjoner og sertifikater

Januar 2016. Noteringsavgifter på Oslo Børs og Nordic ABM for obligasjoner og sertifikater N Januar 2016 Noteringsavgifter på Oslo Børs og Nordic ABM for obligasjoner og sertifikater 1 Avgifter for kontroll og notering av obligasjoner og sertifikater på Oslo Børs og Nordic ABM, samt for registrering

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

Gjeldende fra 1. mai 2010. Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater

Gjeldende fra 1. mai 2010. Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater Gjeldende fra 1. mai 2010 Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater 1. Avgifter for kontroll og notering av obligasjoner og sertifikater på Oslo Børs og Oslo

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Estatia Resort AS 30. september 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Estatia Resort AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 7. oktober

Detaljer

PRISLISTE. Personkunder. Gjelder fra 21.07.2015

PRISLISTE. Personkunder. Gjelder fra 21.07.2015 Gjelder fra 21.07.2015 Giro manuell/elektronisk Belastet konto (utført av banken) kr 85 Overføring til egen konto/tredjemanns konto (utført av banken) kr 25 Straksbetaling (utført av banken) kr 85 TeleGiro/NettGiro

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Januar 2016. Avgifter gjeldende for utstedere på Oslo Axess

Januar 2016. Avgifter gjeldende for utstedere på Oslo Axess Januar 2016 Avgifter gjeldende for utstedere på Oslo Axess 1) Avgifter ved notering av aksjer Type avgift Verdipapir Minimum Introduksjonsavgift Aksjer (ved notering) Ordinær prosess A) D) E) 454 900 pluss

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

TERM SHEET. 05 april 2013

TERM SHEET. 05 april 2013 1 TERM SHEET 05 april 2013 Flytende rente Bamble Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010675002 Bamble Sparebank

Detaljer

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum PRO PRO pr mnd (enkelt nettbank bedrift) 50,00 PRO pr mnd (integret nettbank bedrift) 150,00 PRO landbruk pr. mnd 50,00 PRO etablerer, gratis første år, pr.mnd 150,00 Nettbank bedrift Etablering av hovedavtale

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett ANBUDSINNBYDELSE Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett Mandag 18. mai 2009 holdes det hollandsk auksjon i bytteordningen av statskasseveksler mot obligasjoner med

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Hva er en CCP? VPS CCP OG CCP-OPPGJØR

Hva er en CCP? VPS CCP OG CCP-OPPGJØR CCP OG CCP-OPPGJØR VPS CCP OG CCP-OPPGJØR Hva er en CCP? En CCP (Central Counterparty) er en aktør i verdipapirmarkedet som trer inn som sentral avtalemotpart i en verdipapirhandel, og forestår oppgjøret

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 17. februar 2010 kl. 08.30 på Felix Konferansesenter,

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA. Generalforsamlingen avholdes 22. april 2015, kl. 10.00 på The Thief, Landgangen

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Vedtatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 07.12.94 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 26.11.2015 Prislisten gjelder fra 26.11.2015 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro, porto

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING AVTALE OM AKTIV FORVALTNING Det er i dag inngått avtale om Aktiv Forvaltning mellom (Oppdragsgiver) og Christiania Securities AS (Forvalter) 1. Innledende bestemmelser Avtalen regulerer forholdet mellom

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008

Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008 Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTER... 3 2. PRISER... 4 2.1 INFRASTRUKTUR... 4

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 02.01.2015 Prislisten gjelder fra 02.01.2015 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro levert

Detaljer

Forretningsbetingelser for depoter i Danske Bank

Forretningsbetingelser for depoter i Danske Bank Forretningsbetingelser for depoter i Danske Bank Bilag 2 Bl.nr.051.067 2012.11- Danske Bank, Foretaksregisteret NO 977 074 010 MVA Forretningsbetingelser for depoter i Danske Bank inneholder en generell

Detaljer

Ikrafttreden: 1. mars 2016 Versjon: 1.2 Publisert 29. februar 2016. VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

Ikrafttreden: 1. mars 2016 Versjon: 1.2 Publisert 29. februar 2016. VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for.

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for. TERM SHEET Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: NO 001065018.7 Utsteder: Haugesund

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339 ("Selskapet"), innkalles herved til

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag:

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag: Prisliste Privat Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Privat pr 28.05.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. LÅN BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012

Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012 Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTER... 3 2. PRISER... 4 2.1 INFRASTRUKTUR...

Detaljer

Prisliste Bedriftskunder

Prisliste Bedriftskunder Prisliste Bedriftskunder Gjeldende per 1. februar 2009 oppdatert per 15. juli 2009 Prislisten omfatter de viktigste finansielle banktjenester for bedriftskunder som tilbys av Swedbank. 1 Konto og nettbank

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) 1 INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) Kunden skal være kjent med: at investering eller andre posisjoner

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

Kunde- og rådgivningsavtale

Kunde- og rådgivningsavtale Kunde- og rådgivningsavtale Avtale om Private Banking mellom SEB ( Banken ) og ( Kunden ) Søker Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Firmanavn: Foretaksnummer (9 siffer): Postadresse: Postnr:

Detaljer

VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS

VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS FELTBESKRIVELSE I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Alle beløp skal være høyrestilt med

Detaljer

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM XXXXXX BANK ASA (banken) OG NORGES BANK

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM XXXXXX BANK ASA (banken) OG NORGES BANK AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM XXXXXX BANK ASA (banken) OG NORGES BANK I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Avtalens omfang og definisjoner Avtalen gjelder etablering

Detaljer

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji 1. Generelle opplysninger Innsendingsfrist: senest 30 dager etter utløpet av kvartalet. I tillegg til kvartalsoppgave skal foretaket en gang i året også sende inn fullstendig årsregnskap, årsberetning

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag:

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag: BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig innenfor 60% av forsvarlig verdigrunnlag: Kun mot 1.prt. pant i bolig * 2,65 % 2,74% *) Lån med pant i bolig innenfor 75 % av forsvarlig

Detaljer

Januar 2016. Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs

Januar 2016. Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Januar 2016 Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Innhold Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs... 1

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag 27. september 2013, kl. 10.00 i auditoriet, 1. etasje,

Detaljer

VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS

VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS FELTBESKRIVELSE I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Alle beløp skal være høyrestilt med

Detaljer

Utstederprodukter. Veien til en enklere børshverdag

Utstederprodukter. Veien til en enklere børshverdag Utstederprodukter Veien til en enklere børshverdag Oslo Børs VPS tilbyr et b tjenester som gjør det e Distribusjon av meldepliktig informasjon (side 4) Effektiv og driftssikker distribusjon som tilfredsstiller

Detaljer

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA.

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN N00010675119 FRN Energiselskapet Buskerud

Detaljer

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA. fredag den 13. februar 2009 kl. 13.00.

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA. fredag den 13. februar 2009 kl. 13.00. Til aksjonærene i Grieg Seafood ASA Bergen, den 30. januar 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Grieg Seafood ASA Postal address:

Detaljer

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for 1 TERM SHEET 23. juni 2014 Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: NO 0010714249 Utsteder: Type lån: Eiendomskreditt

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475 PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Org. no. 990 906 475 Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA ("Selskapet") tirsdag 1. mars 2016 kl. 16.00

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. mai kl 09.00 8. juni 2016 kl 16.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer