VPS Prisliste Oppdatert 01. mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VPS Prisliste 2015. Oppdatert 01. mai 2015"

Transkript

1 VPS Prisliste 2015 Oppdatert 01. mai

2 Innhold 1 INVESTOR VPS Investor Services Tilleggstjenester VPS Investor Services Investorkonto VPS Investortjenester på Internett Tilleggstjenester Investortjenester Rapporter, meldinger og statistikker Investorkonto B2B Grensesnitt - ISO Rapportering fra VPS REGISTRERING I VPS Registrering av aksjeselskap / VPS Foretakstjenester Basis VPS Foretakstjenester Profesjonell Registrering av rentepapirer Etableringsavgift Månedsavgift Registrering av obligasjonslån Registrering av sertifikatlån Periodiske tjenester for obligasjoner og sertifikater Tilleggstjenester for rentepapirer Registrering av warrants Rapporter og statistikker Eierregister og adresseetiketter Eierstatistikk Bestilling av eierregister og adresseetiketter basert på data eldre enn tre dager CORPORATE ACTIONS/FORETAKSHENDELSER Etableringsavgift Månedsavgifter Corporate actions (foretakshendelser) Rettet emisjon av egenkapitalinstrumenter, warrants og ETFer Emisjon: Innhenting av kapital ved utstedelse av verdipapirer Ansatteemisjon: Salg av aksjer til ansatte i eget selskap Videresalg: Salg av deler av selskapets aksjer Ansattevideresalg: Salg av aksjer til ansatte i eget selskap Oppkjøp av aksjer og egenkapitalbevis Innløsning: Tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer, tvungen overtakelse av små aksjeposter og innløsning av warrants Fusjon Fisjon Fondsemisjon Splitt

3 Spleis ISIN-skift Tilbakebetaling av aksjekapital og utbetaling fra overkursfond Generalforsamling Avslutte ISIN for aksjer og egenkapitalbevis Utbytte Meldinger corporate actions (ISO15022) Tilleggstjenester for corporate actions (foretakshendelser) VPS Aksjesparing for ansatte GF Custody AVREGNING OG OPPGJØR Etableringsavgifter Månedsavgifter Transaksjonspriser Diverse DIVERSE SERVICETJENESTER System for oppfølging av ansattes egenhandel Offentlig enhet Kundeoppdrag - timepris Utskrifter og utsendelser Backup og katastrofetjenester LISTER Lister KI Lister/Rapporter/Statistikker VPO Diverse lister - egenkapitalpapirer og renteinstrumenter Annet B2B GRENSESNITT FOND B2B Grensesnitt ISO / Web Services fondsmodul B2B Grensesnitt ISO Price report B2B Grensesnitt ISO Rapportering fra VPS

4 1 Investor Tjenester Tjenestenr Tjenesten belastes Pris i NOK 1.1 VPS Investor Services Etablering Kontofører Investor Pr. etablering ,00 Pr. KI Oppstartspris for å bli Kontofører Investor med tilgang til VPS Investor Services basis. Kontofører Investor kan åpne og administrere VPS-konti Tilleggstjenester VPS Investor Services Kort beskrivelse av tjenestene finnes i VPS Brukerhåndbok Investor Services under kapittelet Tilleggsprodukter. FAKTBasis Tjeneste som danner grunnlag for å kunne fakturere sluttkunder Etableringsavgift Pr. etablering ,00 Abonnement Pr. måned 500,00 Pr. transaksjon Pr. transaksjon 2,20 Rapporter IS Tjeneste hvor KI kan ta ut forhåndsdefinerte rapporter, bla. kunder med beholdning i et spesifisert ISIN. Abonnement pr avtalehaver: til konti Pr. mnd 500, til konti Pr. mnd 1.500,00 Over konti Pr. mnd 2.500,00 Investormeldinger KI Tjeneste hvor Kontofører Investor får tilgang til å se endringsmeldinger, årsoppgaver og lignende sendt til investor til konti Pr. mnd 1.000, til konti Pr. mnd 3.000,00 Over konti Pr. mnd 5.000, Investorkonto VPS-konto Pr. konto 2,05 Pr. mnd. Minimumspris pr. Kontofører Investor Pr. måned 1.200,00

5 Månedlig avgift for VPS-konto. Belastes Kontofører Investor. Avsluttede VPS-konti belastes ut kalenderåret. Inkluderer VPS Investortjenester, se pkt Rettighet Pr. transaksjon 25,00 Pris for å registrere eller endre en rettighet. Belastes anmelder. Disposisjonsrett/Tilskriver Pr. transaksjon 25,00 Pris for å registrere eller endre disposisjonsrett/tilskriver. Belastes anmelder Fullmakt Pr. transaksjon 15,00 Pris for å registrere eller endre en fullmakt. Belastes anmelder. Overførsel i realtid Pr. overførsel 12,00 Flytting av en verdipapirbeholdning i ett ISIN fra en konto til en annen. (Gjelder ikke ved flytting av fondsbeholdning). Belastes anmelder. Tilbakeførsel i realtid Pr. tilbake- 12,00 førsel En beholdningsendring kan tilbakeføres under visse betingelser. Belastes anmelder. Frigivelse Pr. transaksjon 7,00 Frigivelse gjør en beholdning tilgjengelig for salg via en annen aktør enn kontofører (megler, fondsforvaltningsselskap etc.). Belastes anmelder. Automatisk avslutning av VPS konto Pr. konto 2,50 pr. faktisk avsluttet VPS konto +porto Avsluttede VPS-konti belastes kontoavgift ut kalenderåret. Storinvestor, kontohold (egenkapital-papirer og obligasjoner) Storinvestoravgift beregnes når samlet markedsverdi for en investors beholdning i egenkapitalpapirer (som for eksempel aksjer, egenkapitalbevis, warrants, ETF er) og obligasjoner registrert i VPS er over NOK ,-. Avgiften beregnes av oppgjort beholdning pr Storinvestoravgiften beregnes pr. konto i intervaller pr. påbegynt mill. Prisgrupper: Når markedsverdien er fra NOK mill. Pr. påb. mill. pr. år 56,50 Når markedsverdien er fra NOK 3 mill mill. Pr. påb. mill. pr. år 28,25 Når markedsverdien er fra NOK 100 mill. - 1 mrd. Pr. påb. mill. pr. år 20,34 Når markedsverdien er fra NOK 1 mrd. - 5 mrd. Pr. påb. mill. pr. år 15,82 Når markedsverdien er over NOK 5 mrd. Pr. påb. mill. pr. år 7,91 For beholdninger under NOK : Når markedsverdien er under NOK Pr. investor Gratis Når markedsverdien er fra NOK Pr. konto pr. år 22,60 For ikke-børsnoterte egenkapitalpapirer gis det rabatt for følgende markedsverdiintervaller: For andel av beholdning med markedsverdi mellom MNOK 450 og MNOK 1000 gis 25 % rabatt 3

6 For andel av beholdning med markedsverdi mellom MNOK 1000 og MNOK 3000 gis 50 % rabatt For andel av beholdning med markedsverdi over MNOK 3000 gis 100 % rabatt Storinvestor, kontohold sertifikater Når samlet nominell verdi for beholdning i sertifikater registrert i VPS er mer enn NOK ,00 pr. investor ved utgangen av måneden, betales en storinvestoravgift. Avgiften belastes Kontofører Investor etterskuddsvis pr. måned. Prisgrupper: Når nominell verdi er fra NOK mrd. Pr. påb. mill. pr. mnd 1,64 Når nominell verdi er fra NOK 1 mrd. - 5 mrd. Pr. påb. mill. pr. mnd 1,47 Når nominell verdi er over NOK 5 mrd. Pr. påb mill. pr. mnd 0, VPS Investortjenester på Internett VPS-Investortjenester består av en basistjeneste og tilleggstjenester. Basistjenesten gir investor anledning til å se sine VPS-konti på tvers av kontoførere via Internett. Den gir fullstendig oversikt over investors VPS-registrerte verdipapirbeholdinger og er inkludert i VPS-konto avgiften Tilleggstjenester Investortjenester Overførsel i VPS Investortjenester Pr. transaksjon 27,00 Kontoåpning på nett Etablering ,00 Månedsavgift Pr. mnd. 750,00 Single sign-on Pr. etablering ,00 Single sign-on Pr.mnd 500,00 Utvidet innsyn Gratis Fondshandel Pr. etablering Pris etter avtale Pr. transaksjon 6,00 Eget stylesheet Egen design og logo på VPS Investortjenester. Etableringsavgift ,00 Månedsavgift Pr. mnd ,00 Tillegg for justeringer. Fast pris eller etter timebruk 1.4 Rapporter, meldinger og statistikker Investorkonto Investormeldinger via e-post Pr. melding 2,00 Pris pr melding til investor, som for eksempel årsoppgave, endringsmelding, melding om utbetaling. Meldinger legges i elektronisk arkiv og varsles via e-post. Investormeldinger på papir Årsoppgave standard Pr. melding 7,50 4

7 Endringsmelding Pr. melding 7,50 Passordbrev Pr. melding 2,90 Investormeldinger på papir til rettighetshaver Årsoppgave standard Pr. melding 2,90 Endringsmelding Pr. melding 2,90 Melding om utbetaling Pr. melding 2,90 Kopi av meldinger til rettighetshaver Pr. melding 2,90 Årsoppgaver, Pr. oppgave 340,00 + mva realisasjonsoppgaver og investormeldinger bestilt via VPS kundeservice 1.5 B2B Grensesnitt - ISO Rapportering fra VPS Månedsavgift - Enkeltmeldinger (delta per dag eller per måned) Etablering Pr.time 1.800,- Prisen er basert på en fast grunnpris og en pris per melding. Grunnpris per måned ,- Meldingstyper: Kunde og konto endringer (Account Details Confirmation) Pris pr melding: per melding 0, per melding 0, < meldinger per melding 0,06 Månedspris Beholdningsoversikt (Securities Balance Custody Report) Pris per måned: meldinger per måned 1000 kr per måned 4000 kr 5001 < meldinger per måned 8000 kr 5

8 2 Registrering i VPS Tjenester Tjenestenr Tjenesten belastes Pris i NOK 2.1 Registrering av aksjeselskap / VPS Foretakstjenester Basis Aksjeselskap som registreres i VPS får automatisk tilgang til VPS Foretakstjenester Basis. Gjennom Basis kan selskapene få oppdatert oversikt over 20 største eiere, se bevegelser på eierne siste døgn og sende ut elektroniske rapporter. Abonnementet kan oppgraderes til Aktiv eller Profesjonell (IR) ref. pkt Eierregister Pr. aksjonær pr. mnd. Variabel pris som beregnes etterskuddsvis basert på antall aksjeeiere. Prisgrupper: For antallet aksjeeiere opp til ,98 For antallet aksjeeiere mellom ,88 For antallet aksjeeiere mellom ,80 For antallet aksjeeiere mellom ,71 For antallet aksjeeiere mellom ,62 For antallet aksjeeiere over ,54 Utstederkonto (registrert aksjekapital) Pr. mill. pr. mnd. Variabel pris som beregnes ut i fra selskapets aksjekapital Prisgrupper: For aksjekapital opp til 1 mill. 10,28 For aksjekapital mellom 1 mill mill. 9,91 For aksjekapital mellom 10 mill mill. 9,48 For aksjekapital mellom 50 mill mill. 9,05 For aksjekapital mellom 100 mill. - 1 mrd. 8,63 For aksjekapital over 1 mrd. 8,20 Maksimumsavgift Pr. aksjonær. pr. mnd. 9,17 Benyttes dersom pris for Eierregister og Utstederkonto til sammen utgjør mer enn kr 9,17 pr. aksjeeier pr. mnd. Minimumsavgift Pr. ISIN pr. mnd. 350,00 Benyttes dersom pris for Eierregister og Utstederkonto til sammen, eller maksimumsavgiften alene, utgjør mindre enn kr 350,00 pr. mnd. Eierbegrensning Pr. selskap pr. mnd. 270,00 Pris pr. mnd. for registrert informasjon om eierbegrensning Konvertering inn/ut av delregistrerte papirer: Grunnpris Pr. oppdrag 100,00 Transaksjonspris Pr. transaksjon 50,00 6

9 2.2 VPS Foretakstjenester VPS tilbyr to alternative tilgangsnivåer til VPS Foretakstjenester; VPS Foretakstjenester Basis og VPS Foretakstjenester Profesjonell. Her får aksjeselskapene detaljert informasjon om sine aksjeeiere, endring i eierstruktur, foretakshendelser m.v. VPS Foretakstjenester Basis er inkludert i registreringsavgiften, men VPS Foretakstjenester Profesjonell prises som nedenfor. Prisen beregnes basert på antall aksjeeiere, og kommer i tillegg til prisene under pkt Profesjonell Foretakstjenester Profesjonell er spesielt egnet for de som jobber med Investor Relations og Aksjonærservice. Ut over funksjonaliteten i Foretakstjenester Aktiv gir Profesjonell bl. a. tilgang til søk på nåværende og tidligere eiere, detaljerte bevegelser på eierne inntil 2 år tilbake i tid, samt en løsning for internkontroll ved aksjekjøp og salg. Profesjonell abonnement Pr. mnd. Prisen beregnes etterskuddsvis basert på antall aksjeeiere. Prisgrupper: Når antall aksjeeiere er opp til ,00 Når antall aksjeeiere er mellom ,00 Når antall aksjeeiere er mellom ,00 Når antall aksjeeiere er mellom ,00 Når antall aksjeeiere er mellom ,00 Når antall aksjeeiere er mellom ,00 Når antall aksjeeiere er mellom ,00 Når antall aksjeeiere er mellom ,00 Når antall aksjeeiere er mellom ,00 Når antall aksjeeiere er mellom ,00 Når antall aksjeeiere er mellom ,00 Når antall aksjeeiere er over , Registrering av rentepapirer Etableringsavgift VPS Fixed Income VPS Fixed Income er VPS system for betjening av rentepapirer Etableringsavgift for kontofører utsteder Pr. etablering ,00 Etableringsavgift for tilrettelegger Pr. etablering , Månedsavgift Månedsavgift VPS Fixed Income for kontofører Pr. regnr ,00 Månedsavgift VPS Fixed Income for Pr. regnr ,00 tilrettelegger Registrering av obligasjonslån Eierregister Pr. beholdning Prisen er basert på antall obligasjonseiere. Pr. mnd 7

10 Prisgrupper: For antallet obligasjonseiere opp til ,98 For antallet obligasjonseiere mellom ,88 For antallet obligasjonseiere mellom ,80 For antallet obligasjonseiere mellom ,71 For antallet obligasjonseiere mellom ,62 For antallet obligasjonseiere over ,54 Utstederkonto, obligasjonslån Pr. mill. pr. mnd. 0,82 Månedsavgift som beregnes pr. million, basert på den kapital som er registrert i VPS for obligasjonslånet. ISIN-avgift, obligasjonslån Pr. ISIN pr. mnd. 170,00 Pris pr. registrert obligasjonslån Put / call mulighet Pr. mnd. 75,00 Pr. parameter Forlengelse av lån Pr. oppdrag 5.000, Registrering av sertifikatlån Utstederkonto, sertifikatlån Pr. mill. pr. mnd. 0,82 Månedsavgift som beregnes pr. million, basert på den kapital som er registrert i VPS for sertifikatlånet. ISIN-avgift, sertifikatlån Pr. ISIN pr. mnd. 170,00 Avgiften beregnes forskuddsvis for sertifikatlånets totale løpetid pr. påbegynt måned. Belastes ved opprettelsen av lånet Periodiske tjenester for obligasjoner og sertifikater For nedenstående tjenester (merket med *) gjelder følgende prisreduksjoner når antall konti overstiger : Prisen reduseres med 25% for det antall konti som er mellom og Prisen reduseres med 50% for det antall konti som overstiger * Obligasjoner, beregning og utbetaling Pr. konto pr. gang 2,10 av rente Prisen gjelder renteberegning pr. VPS-konto med beholdning på rentetermin. * Obligasjoner/sertifikater, innfrielse Pr. transaksjon 12,00 Emisjon obligasjoner/sertifikatlån: Grunnpris Emisjon Obligasjonslån ,2 basispunkter av nominell verdi i NOK (minimum kr og maksimum kr) Grunnpris Emisjon Sertifikatlån ,2 basispunkter av nominell vedri i NOK (minimum kr og maksimum kr) For sertifikatlån med løpetid 200 dager eller kortere gjelder følgende rabattskala: Løpetid til og med 100 dager 35 % rabatt Løpetid 101 dager til og med 200 dager 15 % rabatt Transaksjonspris Pr. transaksjon 50,00 8

11 Obligasjoner, treknings-/avslutningsavgift Pr. kr i trekn. 0,02 grunnlag Obligasjoner, trekn.-/avslutn. m akspris Makspris ,00 Pris for beregning og uttrekning (put/call) ved corporate actions, samt ved avslutning av et verdipapir. Prisen beregnes pr. kr som inngår i trekningen, eller pr. kr i restverdi som skal nedbetales i obligasjonslånet. Treknings- /avslutningsavgiften er begrenset oppad til kr ,-. Grunnpris, utbetalinger Pr. kr ,00 Pris for oppstart/gjennomføring av oppdrag ved sending av betalingsinstruksjoner til NETS. Obligasjoner, investormelding ved trekning Pr. uttrukket konto 8,20 Prisen dekker enhver meldingstype som sendes obligasjonseiere ved uttrekning og renteregulering, og for den svarslipp som brukes når man krever obligasjonen innløst ved rentetermin Tilleggstjenester for rentepapirer Grunnpris spesialoppdrag Pr. oppdrag ,00 Et spesialoppdrag er en tjeneste som ikke inngår i standardtjenesten. Prisen omfatter oppstart. Medgått tid faktureres per påbegynte time, etter gjeldende timepris. Enhetspris, utbetalinger Pr. betalingsgrunnlag 5,40 Prisen beregnes pr. utbetaling eller innbetaling som overføres til NETS for behandling ved spesialoppdrag. Ny renteberegning Pr. ny beregning 2.500,00 Ved korrigering av en tidligere beregnet rente. Direkte remittering, manglende avtale Pr. gang 5.000,00 Gjelder avvisning av betalingsoppdrag i NETS, som følge av manglende avtale om direkte remittering. Betalingsoppdrag, varsel om stopp Pr. gang 2.500,00 Gjelder når betalingsoppdraget stoppes før kl. 10:00 på T-1. Betalingsoppdrag, varsel om stopp Pr. gang ,00 Gjelder når betalingsoppdraget har passert kl. 10:00 på T-1. Betalingsformidling, grunnlag debetbank Pr. liste pr. dag 35,00 Debetbank-liste som viser utbetalinger 5 dager fram i tid. Investorinformasjon m/vedlegg Pr. utsendelse 2000,- Investorinformasjon 1-20 sider Pr. side 3,00 Investorinformasjon sider Pr. side 2,60 Investorinformasjon 101 sider eller mer Pr. side 2,52 Uttak av eierregister i konvertible obligasjonslån Grunnpris Pr. opprdag 1.250,00 Enhetspris Pr. 100 eiere 102,50 9

12 2.4 Registrering av warrants ISIN avgift warrants Ant. Warrants registrert pr Utsteder: Per ISIN per måned: Opp til 150 stk 350,00 Opp til 500 stk 262,00 Opp til 1000 stk 227,00 Mer enn 1000 stk 175, Rapporter og statistikker VPS tilbyr ulike statistikker og rapporter der grunnlagsdataene hentes fra eierregister og andre tjenester. Prisene varierer avhengig av hvilke systemer og tjenester dataene hentes fra, og om man benytter VPS Foretakstjenester eller ikke. Disse statistikker og rapporter kan fås gjennom VPS Info eller VPS Foretakstjenester Eierregister og adresseetiketter Dette omfatter tjenester som kontofører for utstedere benytter når deres kunde (utstederen) ikke abonnerer på VPS Foretakstjenester Aktiv eller Profesjonell. Uttak av eierregister/adresseetiketter gjort av KU via Foretakstjenester Pr. 100 eier 80,00 Tjenesten har en grunnpris på kr 645,00 når selskapet har 100 eller flere aksjonærer. Selskaper som har færre enn 100 aksjonærer får en grunnpris på kr 270,00. Uttak av eierregister/adresseetiketter, gjort av KU eller utsteder via VPS Info Pr. 100 eier 116,50 Tjenesten har en grunnpris på kr 1.280,00 Uttak av eierregister for ISIN nr. to eller flere, Pr. 100 eier 21,00 gjort av KU Prisen beregnes dersom det er mer enn et ISIN i bestillingen Eierstatistikk Dette omfatter tjenester som benyttes av kontofører for utstedere eller deres kunde (utstederen) som abonnerer på VPS Foretakstjenester Aktiv eller Profesjonell. Uttak av statistikk basert på eierregister, Pr. 100 eier 21,00 gjort via Foretakstjenester Bestilling av eierregister og adresseetiketter basert på data eldre enn tre dager Dette omfatter tjenester som benyttes av kontofører for utstedere når deres kunde (utstederen) abonnerer på VPS Foretakstjenester Aktiv eller Profesjonell. Uttak gjort via Foretakstjenester Pr. 100 eier 86,- Tjenesten har en grunnpris på kr 660,00 når selskapet har 100 eller flere aksjonærer. Selskaper som har færre enn 100 aksjonærer får en grunnpris på kr 275,00. Uttak gjort av KU eller utsteder via Pr. 100 eier 210,00 VPS Infouttak genererer en grunnpris på kr 1.280,00 10

13 3 Corporate Actions/Foretakshendelser Tjenester Tjenestenr Tjenesten belastes Pris i NOK 3.1 Etableringsavgift VPS Foretak VPS Foretak er en tjeneste spesielt utviklet for å dekke kontoførernes og meglernes behov. Etableringsavgift for Kontofører Utsteder Pr. etablering ,00 pr. reg.nr./megler Etableringsavgift for meglerforetak som kun Pr. etablering ,00 ønsker å være Tegningssted. pr. tegningssted 3.2 Månedsavgifter Månedsavgift VPS Foretak for Kontofører Pr. regnr ,00 Utsteder Månedsavgift VPS Foretak for megler Pr. megler 2.500, Corporate actions (foretakshendelser) Grunnprisrabatter: For grunnprisene gis det prisreduksjon på 50% når antall deltagende VPS-konti er færre enn 100. Gjelder ikke tjenestenummerene og Enhetspris-rabatter: For enhetsprisene gjelder følgende prisgrupper: Opp til 500 konti gjelder angitt pris Mellom konti reduseres prisen med 10% Mellom konti reduseres prisen med 20% Over konti reduseres prisen med 30% Ved emisjoner kan man også få beregnet provisjon. Beregning foretas i henhold til oppgitte satser Rettet emisjon av egenkapitalinstrumenter, warrants og ETFer Grunnpris basispunkt av transaksjonens verdi i NOK, minimum kr. 100,00. For warrants og ETFer faktureres fast grunnpris på kr. 100,00 pr. oppdrag. Transaksjonspris Pr. transaksjon 50,00 11

14 3.3.2 Emisjon: Innhenting av kapital ved utstedelse av verdipapirer Grunnpris basispunkt av transaksjonens verdi i NOK, minimum kr 100,00 Transaksjonspris Pr. transaksjon 50,00 Nedleggelse av tegningsretter Pr. konto 5,00 Basert på aksjebok eldre enn tre dager Pr. konto 10,00 Tegning via VPS Tegningsklient (internett) Pr. tegning 20,00 Belastning via VPS Pr. konto 25, Ansatteemisjon: Salg av aksjer til ansatte i eget selskap Grunnpris basispunkt av transaksjonens verdi i NOK minimum kr 100,00 Transaksjonspris Pr. transaksjon 50,00 Nedleggelse av tegningsretter Pr. konto 5,00 Basert på aksjebok eldre enn tre dager Pr. konto 10,00 Tegning via VPS Tegningsklient (internett) Pr. tegning 20,00 Belastning via VPS Pr. konto 25, Videresalg: Salg av deler av selskapets aksjer Grunnpris for å gjennomføre et videresalg med innbetaling Grunnpris (m/innbetaling) Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris (m/innbetaling) Pr. oppdrag ,00 Grunnpris for å gjennomføre et videresalg uten innbetaling. Grunnpris (u/innbetaling) Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris (u/innbetaling) Pr. oppdrag 7.875,00 Transaksjonspris Pr. transaksjon 50,00 Nedleggelse av tegningsretter Pr. konto 5,00 Baser på aksjebok eldre enn tre dager Pr. konto 10,00 Tegning via VPS Tegningsklient (internett) Pr. tegning 20,00 Belastning via VPS Pr. konto 25, Ansattevideresalg: Salg av aksjer til ansatte i eget selskap Grunnpris for å gjennomføre et ansattevideresalg med innbetaling. Grunnpris (m/innbetaling) Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris (m/innbetaling) Pr. oppdrag ,00 12

15 Grunnpris for å gjennomføre et ansattevideresalg uten innbetaling. Grunnpris (u/innbetaling) Pr. oppdrag ,00 ½ Grurnnpris (u/innbetaling) Pr. oppdrag 7.875,00 Transaksjonspris Pr. oppdrag 50,00 Tegning via VPS Tegningsklient (internett) Pr. tegning 20,00 Belastning via VPS Pr. konto 25, Oppkjøp av aksjer og egenkapitalbevis Ved oppkjøp av aksjeselskaper tilbyr VPS de tre oppkjøpstypene standard oppkjøp, oppkjøp med delpant og oppkjøp med speilkonti. Ved oppkjøp med delpant eller speilkonti blir aksepterte beholdninger sperret med pant til fordel for tilbyder inntil oppkjøpet er gjennomført. Grunnpris for å gjennomføre et oppkjøp Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris for å gjennomføre et oppkjøp Pr. oppdrag ,00 Standard oppkjøp Pr. aksept 95,00 Medfører overføring til kjøper/mellomledd av de aksjer som er akseptert solgt, samt utbetaling av oppgjør i kontanter til selgerne. Oppkjøp m/delpant, enhetspris Pr. aksept 195,00 Oppkjøp med delpant skiller seg fra standard oppkjøp ved at aksepterte beholdninger blir tillagt en rettighet i form av delpant. Aksepterte beholdninger blir dermed sperret for salg og andre avganger. Oppkjøp m/speilkonti, enhetspris Pr. aksept 195,00 Oppkjøp med speilkonti skiller seg fra standard oppkjøp ved at aksepterte beholdninger blir sperret og tillagt en rettighet. Dette gjøres ved at aksepterte beholdninger blir overført til nye VPS-konti (speilkonti). Erverv av små aksjeposter, enhetpris Pr. aksept 95,00 Denne tjenesten er for selskaper som ønsker å tilby kjøp av aksjene til aksjonærer som eier aksjer for mindre enn NOK 500, Innløsning: Tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer, tvungen overtakelse av små aksjeposter og innløsning av warrants Grunnpris for å gjennomføre Pr. oppdrag ,00 Innløsning/overtakelse. ½ Grunnpris for å gjennomføre Pr. oppdrag ,00 Innløsning/overtakelse. Innløsning av minoritetsaksjonærer, Pr. innløst beholdning 95,00 Enhetspris Pris for tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer som ikke tidligere har solgt sine aksjer til tilbyder. 13

16 For å kunne foreta en tvangsinnløsning må tilbyder ha minst 90 % av aksjene. Innløsning av småaksjonærer, enhetspris Pr. innløst beholdning 62,00 Selskapet kan tvangsinnløse aksjer som eies av aksjonærer som hver for seg har så få aksjer i selskapet at verdien av aksjene ikke overstiger NOK 500,00. Grunnpris for å gjennomføre en innløsning Pr. oppdrag 100,00 av warrants Ved utbetaling knyttet til innløsning av warrants faktureres i tillegg: Grunnpris ved utbetaling Pr. kr ,00 1,00 Innløsing av warrants, enhetspris Pr. innløst beholdning 10, Fusjon Denne tjenesten benyttes når et selskap overtar et annet. Aksjonærene i det overdragende selskap får her tildelt korrekt antall aksjer i det overtagende selskap. Samtidig slettes beholdningene i det overdragende selskap. Informasjon om selskapet fra før fusjonen tar VPS fortsatt vare på. Grunnpris for å gjennomføre en fusjon Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris for å gjennomføre en fusjon Pr. oppdrag ,00 Enhetspris Pr. fusjonert konto 35, Fisjon Denne tjenesten benyttes når et selskap splittes i to eller flere selskaper. Selskapets aksjonærer får, i tillegg til aksjene de eier, tildelt aksjer i det nye selskapet. Grunnpris for å gjennomføre en fisjon Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris for å gjennomføre en fisjon Pr. oppdrag ,00 Enhetspris Pr. konto 35, Fondsemisjon Denne tjenesten omfatter fondsemisjon hvor eksisterende aksjonærer får tildelt nye aksjer uten innbetaling. Aksjonærene får nye aksjer i samme ISIN, eventuelt i et annet ISIN. Grunnpris for å gjennomføre en fondsemisjon Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris for å gjennomføre en fondsemisjon Pr. oppdrag 7.500,00 Enhetspris Pr. ombyttet konto 20,00 14

17 Splitt Denne tjenesten benyttes når pålydende for aksjen skal nedskrives, og antall aksjer økes. Tildeling av aksjer inngår i tjenesten. Grunnpris for å gjennomføre en splitt Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris for å gjennomføre en splitt Pr. oppdrag 7.500,00 Enhetspris Pr. splittet konto 10, Spleis Denne tjenesten benyttes når aksjens pålydende skal oppskrives, og antall aksjer reduseres. Grunnpris for å gjennomføre en spleis Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris for å gjennomføre en spleis Pr. oppdrag 7.500,00 Enhetspris Pr. spleiset konto 20, ISIN-skift Denne tjenesten benyttes ved bytte av ISIN og påfølgende overføring av aksjer. Grunnpris for å gjennomføre ISIN-skift Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris for å gjennomføre ISIN-skift Pr. oppdrag 7.500,00 Enhetspris Pr. konto med 10,00 nytt ISIN Tilbakebetaling av aksjekapital og utbetaling fra overkursfond Denne tjenesten benyttes når selskap skal tilbakebetale aksjekapital og ved utbetaling fra overkursfond. Tjenesten beregner hva hver enkelt aksjonær skal motta og sørger for utbetaling på riktig tidspunkt. Grunnpris ved tilbakebetaling av aksjekapital og overkursfond Pr. oppdrag ,00 ½ Grunnpris ved tilbakebetaling av aksjekapital og overkursfond Pr. oppdrag 7.500,00 Grunnpris ved utbetaling av aksjekapital og overkursfond Pr. kr ,00 1,00 Enhetspris Pr. konto pr. 10,00 betaling Generalforsamling Etablering av tjenesten Pr. etablering ,00 Generalforsamling drift/vedlikehold Pr. mnd 4.100,00 15

18 Grunnpris pr. generalforsamling Pr. oppdrag 4.200,00 Enhetspris Pr. aksjonær 2,40 Elektroniske investormeldinger i PDF Pr. mottaker 2,50 (Utsendelse av innkalling, årsrapporter, vedlegg etc). Elektronisk forhåndsstemming Pr. stemme 5,00 Bruk av løsning for stemmeinstrukser Pr. instruks 20,00 (registret av KUA) Webcast (distribusjon av webcast via Pr. oppdrag 500,00 VPS Investortjenester) Avslutte ISIN for aksjer og egenkapitalbevis Grunnpris for å avslutte ISIN for aksjer Pr. oppdrag og egenkapitalbevis Pris for oppstart/ gjennomføring av oppdrag Opp til 20 aksjonærer 1.600,00 Mellom aksjonærer 3.200,00 Over 101 aksjonærer 6.400,00 Avslutte ISIN for aksjer og egenkapitalbevis Pr. transaksjon 12,00 Avslutte ISIN for aksjer og egenkapitalbevis Pr. transaksjon 6,00 Ved konkurs. Maksimalt kr ,00 pr. oppdrag Utbytte I denne tjenesten beregnes og formidles utbetaling av utbytte. Tjenesten omfatter også beregning og tilbakeholdelse av kildeskatt, samt skatterapportering. Opplysninger om utbytte vil fremkomme på den enkelte aksjeeiers årsoppgave. Kontantutbytte Pr. konto pr. utbet. 5,40 i aktuelt ISIN Ved andre gangs utbyttebetaling innenfor gjeldende kalenderår gis 10% rabatt Pr. konto pr. utbet. 4,85 i aktuelt ISIN Ved andre gangs utbyttebetaling innenfor gjeldende kalenderår gis 20% rabatt Pr. konto pr. utbet. 4,30 i aktuelt ISIN 16

Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten.

Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten. Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten Årsrapport 26 26. april 27 2 Innhold 1. Introduksjon til Norges Banks oppgjørssystem...3

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Utstederprodukter. Veien til en enklere børshverdag

Utstederprodukter. Veien til en enklere børshverdag Utstederprodukter Veien til en enklere børshverdag Oslo Børs VPS tilbyr et b tjenester som gjør det e Distribusjon av meldepliktig informasjon (side 4) Effektiv og driftssikker distribusjon som tilfredsstiller

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Styringen av risikoen i Petroleumsfondet

Styringen av risikoen i Petroleumsfondet Page 1 of 5 Styringen av risikoen i Petroleumsfondet Risikoen i forvaltningen av Statens petroleumsfond er i første rekke bestemt av den sammensetning fondets portefølje har. Porteføljesammensetningen

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer