SPORTSMASTER STUDIO T600 BRUKERMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSMASTER STUDIO T600 BRUKERMANUAL"

Transkript

1 SPORTSMASTER STUDIO T600 BRUKERMANUAL 1

2 Innholdsfortegnelse Page Innhold Kontroll av deler Oversikts illustrasjon Computer Konsoll ISP Slot og C-SAFE Slot Kabelholder and Av/På Bryter Løpebånd og Stigningsområde Pass På 3-1 Viktige Sikkerhets Instruksjoner Elektrisk Strøm krav Smøring med SILICON Horisontal Justering Strømbryter Sentrere Løpebåndet Emergency Stop System Networking Monteringsveiledning 4-1 Sjekkliste før Montering Montering trinn for trinn Computer 5-1 Computer Oppbygging Flaske Holder og Rom for div Puls Sone Trening 6-1 Puls-sone trening Puls Registrering Treningsprogrammene

3 Kontroll av deler Når transportesken åpnes, kontroller at følgende deler er med og at de er intakte. Hvis noe mangler eller noen av delene har skader må Sportsmaster kontaktes. Venstre stender x 1 Monteringssett x1 Computer Konsoll x1 Høyre Stender x1 Hovedenhet x1 3

4 Oversiktsillustrasjon Vifte Touch sensor konsoll Håndpulse Sett Flaskeholder Holder Nødstopp Håndtak Løpebånd Belt Anti-skli striper Hovedenhet Regulerbare Støtteben 4

5 2-1 Computer Konsoll 5

6 2-2 ISP Slot og C-SAFE Slot ISP Slot Til bruk ved eventuell oppgradering av software; denne er for teknisk bruk. C-SAFE Slot Tredemøllen kan koples til nettverk med RJ45 porten på baksiden av konsollet. 6

7 2-3 Kabelholder og Av/På Bryter Kabelholder System Man kan kveile opp kabelen for å holde det ryddig. Pass på: Ikke dra mølla etter bøylen, - da vil den ødelegges. Strømkretsbryter Stikk-kontaktt Av/På Bryter Av/På-Bryter Strømkrets-Bryter Hvis spenningen overskrider normal verdi vil bryteren slå ut automatisk. Etter10 minutes, vil den gå tilbake til opprinnelig posisjon. Automatisk Resett Stikk-Kontakt Kontroller at mølla er beregnet på 220 V (kan være110v eller 220V). 升 降 機 構 7

8 2-4 Løpebånd og Stigningsområdet Advarsel Løpebånd Ikke berør løpebåndet eller kanten bak når tredemølla er i gang. Advarsel Stigningsområdet Når fronten heves eller senkes må man holde hendene unna 8

9 Pass på 3-1 Viktige Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel: For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller fysisk skade, vennligst les Viktige sikkerhetsinstruksjoner og produktinformasjon nøye før tredemøllen tas i bruk. Eieren av tredemøllen må ta ansvar for at de som bruker den forstår instruksjonene og bruker mølla i h.t. disse. Bruk tredemøllen kun i h.t. denne brukermanualen. Plasser tredemøllen på et flatt gulv; hold området bak tredemøllen fritt for andre ting (2 meter). Plasser den slik at luften får sirkulere. Hvis mulig, plasser tredemøllen på en underlagsmatte for å forhindre skade på gulv/teppe samt redusere støvomfanget. Kontroller at det er en egnet stikk-kontakt der tredemøllen plasseres. Plasser tredemøllen innendørs slik at den skjermes mot fukt og støv. Bruk den ikke i garasjen, på terrassen eller i nærheten av vann/svømmebasseng! Ikke bruk tredemøllen der aerosol (spray) produkter brukes eller hvor det er lite oksygen. Barn under 16 år skal ikke bruke tredemøllen uten tilsyn. Max brukervekt på T600 er 180 kg. Tredemøllen skal kun brukes av en person av gangen. Unngå å bruke løse klær eller sko med løse lisser, - disse kan feste seg til mølla under bruk. Bruk alltid joggesko med ren såle. Kople strømkabelen til jordet uttak. Unngå bruk av skjøteledning og andre elektriske apparater koplet til samme uttak. Stå på fotplatene på siden av mølla når den startes opp og gå inn på løpeflaten når løpebåndet er i gang. Dermed unngås unødig belastning på motoren. Før tredemøllen brukes, kontroller at den ikke har løse deler eller at noen av delene har synlige skader. Pass på at det ikke mistes eller stikkes gjenstander inn I noen av åpningene på tredemøllen Følg alltid sikkerhetsinstruksene når mølla skal koples til strøm. Strømkabelen skal ikke ligge under tredemøllen og må holdes unna stigningshjulene. Bruk aldri en strømkabel med synlige skader eller knekk 9

10 Kople strømkabelen fra strømuttaket når tredemøllen skal rengjøres. Service på tredemøllen bør utføres av autorisert personell; elektriker/mekaniker/sportsmaster. 3-2 Elektrisk standard T600 krever følgende strømtilførsel: Volt(V) Frekvens(HZ) AmpA) / / / / / /60 9 For å forebygge personskade og skade på elektronikken i tredemøllen, skal den kun koples til jordet strømuttak. Hvis du er i tvil om det aktuelle strømuttaket er jordet, kontakt en fagmann for å få dette kontrollert. Hvis den vedlagte strømkabelen med jordet strømplugg ikke passer stømuttaket, kontakt en elektriker og få installert ny, jordet stikk-kontakt. Figur Jordingsmetoder Jordet uttak (ser noe annerledes ut I Norge) Jordet stikk-kontakt 10

11 3-3 Smøring med SILICON Bruk unbraco-nøkkelen til å løsne festebolten for bakre rull. Skru rullen innover for å gjøre båndet tilstrekkelig slakt til at man kommer til under båndet. NB Pass på å skru like mye/mange ganger rundt på hver side! Påfør silicon på kryss og tvers i området der beina normalt treffer ved løping. Pass på at båndet er sentrert og skru så bakre rull tilbake like mye som den ble skrudd inn. NB like mye på hver side! Det anbefales å kontrollere båndet 2 ganger per måned. LUBRICATION REQUIRED - funksjonen Her blir man minnet på å smøre tredemøllen når total akkumulert distanse når 2000 Km. Når tredemøllen startes vil informasjonen LUBRICATION REQUIRED vises i displayet og lyse i 1 minutt før mølla går over i Start-modus. Ps: Når silicon påføres, kontroller om også løpebåndet er tørt eller fremdeles har silikcn i seg. Hvis det helt tørt, påfør litt silicon også på undersiden av båndet Slik fjerner man informasjonen LUBRICATION REQUIRED etter smøring (ellers vil den vises hver gang tredemøllen startes): Når silicon er påført, skru på strømmen, og LUBRICATION REQUIRED vil lyse i 1 minutt på skjermen. I løpet av det ene minuttet skal både Seed up knappen og Speed down knappene trykkes samtidig. Dette vil nulle ut km-tallet i løpet av 5 sekunder og LUBRICATION REQUIRED vil bli borte inntil neste 2000km er tilbakelagt. 11

12 3-4 Opp-vatring av tredemøllen (Horisontal Justering) Ujevne gulv eller løse støtteben vil gjøre at tredemøllen vipper under bruk. Dette kan påvirke løpebåndets sentrering m.m.. Metoden for å justere mølla slik at den ikke viper er: 1. Skru A(mot klokkeretningen) for å løsne den. 2. Juster B til passe høyde. 3. Skru B(i klokkeretningen) for å stramme den. 4. Samme justeringsmåte brukes på begge sider. 3-5 Av/På Bryter "0" for OFF. Av/På bryteren for strømmen er plassert på fronten av tredemøllen. Bryteren har 2 posisjoner: "I" er for PÅ og 12

13 3-6 Sentrering av løpebåndet Når tredemøllen er montert og stabilisert (vatret opp), kontroller at løpebåndet er sentrert. First koples strømmen til, deretter skrus tredemøllen på med Av/På bryteren. En person står på sidekanten ikke på løpebåndet - og trykker QUICK START knappen. Deretter reguleres farten opp til 6-8 km/t. La mølla gå litt og se om løpebåndet løper jevnt uten å trekke mot en av sidene. Hvis løpebåndet beveger seg mot høyre, skru høyre reguleringsskrue ¼ omdreining i klokkerretningen og deretter venstre reguleringsskrue ¼ omdreining mot klokkeretningen. Dette skal få løpebåndet til å trekke rett igjen. Se illustrasjonen nedenfor. Hvis løpebåndet beveger seg mot venstre, skru venstre reguleringsskrue ¼ omdreining i klokkerretningen og deretter høyre reguleringsskrue ¼ omdreining mot klokkeretningen. Dette skal få løpebåndet til å trekke rett igjen. MERK: Ikke sku reguleringsskruen mer enn 1 omdreining 13

14 3-7 Nødstopp (Emergency Stop) System T600 har i likhet med de andre Sportsmaster tredemøllene et nødstopp system som gjør det mulig å stoppe mølla hurtig i en nødsituasjon. Det er to måter å stoppe mølla på midlertidig: 1. Trykk Nødstopp-knappen Trykk Nødstopp knappen og tredemøllen stopper umiddelbart. 2. Trekk i Sikkerhets-snoren Trekk sikkerhets-snoren til deg så vil tredemøllen stoppe umiddelbart. 14

15 Pass på: Når du trekker i Nødstopp-snoren eller trykker ned Nødstopp-knappen, vil plastdelen som snoren er festet til komme ut. Skyv denne delen inn til den fester seg igjen og tredemøllen går tilbake til Start-modus. Trykk plastdelen inn igjen Tredemøllen går tilbake til Start modus 15

16 3-8 Fitness Networking Tredemøllen kan koples til nettverket med RJ45 inngangen på baksiden av computeren. Figur 16

17 Monteringsveiledning Les monteringsveiledningen nøye før tredemøllen settes sammen. Velg deretter et flatt og åpent område for monteringen. 4-1 Kontroll av deler før montering Del Beskrivelse Ant A Computer Konsoll 1 B Hovedenhet 1 C Venstre Stender 1 D Høyre Stender 1 17

18 Monteringssett ITEM Description Qty a Unbraco skrue M10xP1.5x70 8 b Unbraco skrue M8XP1.25x15 4 c d Unbraco nøkkel 5mm x 80mm x 80mm Unbraco nøkkel 6mm x 80mm x 80mm e Unbraco nøkkel 10mm x 65mm x120mm 1 f Pipenøkkel og Skrutrekker 1 g SILICONE 1 h Hex Skrue M8XP1.25x20 2 i Skiveψ8 xψ19 x j Låseskive M

19 4-2 Montering trinn for trinn Kontrollkabel forlengelse Øvre Motor Deksel Philips Festeskrue(h) Philips Festeskruer(h) Løpebånd Philips Frame Festeskruer(h) Philips Festeskruer (h) Det trengs to personer for å montere T600!. (NB!! Følg monteringsveiledningen nøye for å unngå skader og feilmontering.) 1. Løsne festeskruene (totalt 10 stk) til øvre motordeksel på Hovenenheten (B) og ta av motordekselet. Trekk ut Kontrollkabelen og Jordingskabelen, fest de til hjelpetråden som sitter inne i høyre stender. Trekk de gjennom hullet nederst på stenderen og opp ved hjelp av tråden. Fest så venstre og høyre stender (C,D) til Hovedenheten (B) med Unbraco skuer (a). Sett deretter øvre motordeksel på plass og fest det med Philips Skruer (h). Merk: 1. Når stenderne festes må man være 2, - den ene holder stenderen og den andre skrur fast. 2. Før motordekselet skrues npå plass, sjekk at det ikke ligger verktøy eller løse skruer i motorrommet. 19

20 Computer jordingskabel Computer Kontrollkabel Stender-kontrollkabel Jordingskabel Hovedenh Hold Computer-konsollet(A) over stenderne(c,d) og kople sammen kontrollkablene og Jordingskablene fra vhhv computerkonsoll og stender. Sett Computer-konsollet på stenderne, pass godt på bat ingen kabler er i klem, og fest med Unbraco Skruer(b) som vist i illustrasjonen over. Kontroller at alle skruer og bolter sitter godt festet. Nå kan tredemøllen tas i bruk i h.t. betjeningsintruksjonene på de neste sidene. Pass på : 1. Når skruene festes, pass på at inhgen kabler er i veien. 2. Når Kontroll-kablene koples sammen vil det lyde et klikk som viser at de sitter festet. 20

21 Computerbetjening Med denne brukervennlige computeren kan man skreddersy treningsøktene slik at de er best mulig tilpasset egen fysiske form og målsettinger samt måle fremgang. 21

22 5-1 Oppbyggingen av Computer-bildet A TRENINGS PROFIL VINDU: Under trening vil intervall topper og bunner vises i dette vinduet som en rad av lyskolonner. Antallet opplyste pærer i hver kolonne korresponderer med stigningsprosenten. B INFORMASJONSSENTER: Dette vinduet viser hvordan treningsøkten skal settes opp trinn-for-trinn. I løpet av treningsøkten vil kalorier, distanse, tid, stigning og hastighet vises C STIGNING og HASTIGHETSKNAPPER: C1 Øke stigningen på løpebanen under treningen Trykk denne knappen for å øke stigningen. Max stigning er 15%, hvert reguleringstrinn er 0.1%. (I noen av de forhåndssatte programmene kan man ikke regulere stigningen.) C2 Redusere stigningen på løpebanen under treningen Trykk denne knappen for å redusere stigningen. Minimum stigning er 0%, hvert trinn er 0.1%. (I noen av de forhåndssatte programmene kan man ikke regulere stigningen.) C3 Øke hastigheten under trening Trykk denne knappen for å øke hastigheten under trening. Max hastighet er 25 km/t, Hvert reguleringstrinn er 0.1. C4 Redusere hastigheten under trening Trykk denne knappen for å redusere hastigheten under trening. Minimum hastighet er 0.8 km/t og hvert reguleringstrinn er 0.1. D NUMMER Tastatur : Bruk dette tastaturet til å legge inn treningstid, belastningsnivå, hastighet, vekt, distance, valg av mål, kjønn og pulsverdier. Etter at du har tastet inn, trykk ENTER for å bekrefte eller CLEAR for å slette/avbryte. E VALGKNAPPER FOR PROGRAMVALG: Trykk en av disse knappene for å velge et av programmene. Disse inkluderer: GOAL(mål), HRC(puls), PHYSICAL TEST(fysisk test), PROGRAM, TRAINING(trening), FIT TEST(formtest). F QUICK START: Trykk denne knappen for å starte direkte med manuelt styrt trening uten å velge treningsprogram. Når løpebåndet har begynt å gå, kan + eller knappene brukes, evt nummertastaturet, til å regulere stigning, hastighet og treningstid. G. PULS: G1 Pulsverdi: Her vil pulsverdien vises hvis brukeren holder rundt håndpuls-sensorene eller bruker kompatibelt pulsbelte. 22

23 G2 Puls-sone Panel: Kalkulerer pulssoner basert på innlagt alder. Denne funksjonen er kun i drift etter at man har gått inn i programvalgene og lagt inn alder. H STOPP OG NØDSTOPP: H1 Pause/Stopp under trening: Under treningen kan man trykke denne knappen en gang for å sette tredemøllen i pause-status og to ganger for å nulle ut og gå tilbake til start/ready status H2 Nødstopp-bryter: Bryteren har snor med en plastklype i enden. Denne festes til treningsklærne. Drar man i snoren eller kommer så langt bak på løpebåndet at snoren strammer, vil tredemøllen stoppe H3 Nødstopp-bryter manuell Re-setting: Vennligst referer til 3-7 Nødstopp-System. I HURTIGKNAPP FOR STIGNING: Trykkes denne knappen under trening, vil sstigningsvinduet blinke. Velg stigningsprosent ved å trykke nummertastaturet, deretter ENTER for å bekrefte. Hvis det tastes stigningsverdi utenfor grensene som er satt for tredemøllen (0-15) vil de ikke bli akseptert. J HURTIGKNAPP FOR HASTIGHET: Trykkes denne knappen under trening, vil hastighetsvinduet blinke. Velg hastighet ved å trykke nummertastaturet, deretter ENTER for å bekrefte. Hvis det tastes hastighet utenfor grensene som er satt for tredemøllen ((0.8-25km) vil den ikke bli akseptert, og man på taste hastighet på nytt. K VIFTE-KNAPP: Trykk for å starte og stoppe viften. H betyr høy viftehastighet, L betyr lav viftehastighet. L VIFTE VENTIL: Juster retningen på vinden fra viften med hånden. MERK: Hver betjeningsknapp har LED-lys. Før knappen trykkes vil lyset være svakt, men når knappen trykkes blir det sterkt. 23

24 5-2 Flaskeholder og rom for diverse løse gjenstander. Computer Konsollet har både flaskeholder (A) og to rom (B) for løse gjenstander som MP3 spiller, mobiltelefon og nøkler. B Rom for div. løst A Flaske Holder For å løsne flaskeholderen: Hold i nedre del og vri mot venstre, trekk deretter ut flaskeholderen to water or clean. 24

25 Puls-sone Trening Kontroll med pulsverdiene og tilpasning av treningsintensiteten for å holde et bestemt pulsnivå er et meget godt virkemiddel til å få mest effekt ut av treningen. 6-1 Puls-sone Trening I Sone-trening identifiseres en utøvers optimale pulsnivå for regulær utholdenhetstrening og O2-max trening. Tabellen på høyre side viser foreslått pulsmål i h.t. alder. Maksimalt pulsnivå kan varierer fra person til person innen samme aldersgruppe, så verdiene gitt i tabellen er kun er rettesnor og ingen fasit Puls-sone Trening inkluderer følgende 3 modeller: Høy Intensitet: Intervall-puls Lav Intensitet: Fettforbrenning Hill Heart Rate Interval Heart Rate Intensive Heart Rate Pulstrening: De tre programmene gir forskjellig treningsutbytte, Dette er omtalt mer i Seksjon 7. Merk: Før du begynner å trene bør kvalifisert instruktør eller idrettsmedisiner konsulteres for å få lagt opp et personlig tilpasset treningsprogram. 25

26 6-2 Pulsregistrering og Pulskontroll A. Hånd Sensor System Under treningen, ta tak rundt metallsensorene på håndtakene for å kontrollere pulsen. To sensorer er plassert på hver av håndtakene. Det må være kontakt med alle 4 sensorer for at puls skal registreres. Computeren viser puls etter 20 til 30 sekunders kontakt med sensorene. Ikke gjør forsøk på å hold rundt sensorene hvis hastigheten på tredemøllen overstiger 7.2 Km/t. Ved hastigheter over dette nivået må pulsbelte benyttes. B. Valgfritt Pulsbelte Tredemøllen er utstyrt med pulsbelte med pulssensorer som kan sende pulssignalene trådløst til en mottaker inne i computer konsollet. Pulsbeltet festes rundt brystet og beginner å registrere pulsen så snart det er fukt mellom hud og sensorplatene i pulsbeltet. Det er valgfritt å bruke pulsbelte eller ikke. Figur: Korrekt Plassering av Pulsbeltet Illustrasjonen over viser riktig posisjon for pulsbeltet. Elektrodene (A), som er to flater på innsiden av beltet, må være fuktige for å kunne sende korrekte pulssignaler til pulsmottakeren. Fukt elektrodene. Fest deretter pulsbeltet så høyt opp mot brystmuskulaturen som mulig. Beltet skal sitte rett på huden og relativt stramt, men ikke strammere enn at det behagelig å ha på og pusten ikke hemmes. En tynn, våt treningstrøye mellom hud og belte kan også fungere. Blir det nødvendig å fukte elektrodene på nytt, kan dette gjøres enkelt ved å ta tak på midten av beltet, trekke det ut fra kroppen og påføre fuktighet. Når programmet for Puls-sone trening skal settes opp, må man legge inn starthastighet. Hvis det da ikke registreres pulssignaler fra pulsbeltet, vil tredemøllen kun tillate hastighet opp til 7,2 km/t. Registreres pulssignaler fra belte er høyeste hastighet som kan legges inn 25Km. 26

27 Programmer - Program Oversikt Tredemøllen er satt opp med følgende program fra fabrikken: QUICK START Når strøm er koplet til og tredemøllen er på, trykk QUICK START knappen for å starte programmet. Dette starter et manuelt program. Kalori-beregninger baseres på brukers vekt, samt tredemøllens stigning og hastighet. Forhåndsdefiner verdi for stigning er 0. Stigningen kan justeres med Stigningsknappen mens hastigheten kan reguleres med nummer-tastaturet eller + / - knappen. Mål Tidsmål Legg inn ønsket treningstid i målsonen. Når tiden er tilbakelagt vil programmet og tredemøllen stoppe automatisk. Programmet er forhåndssatt til 20 min og valgområde for tid er Distansemål Her er målet å tilbakelegge en bestemt distanse. Når det er gjort vil programmet, og dermed tredemøllen, stoppe automastisk. Forhåndssatt distanse er 5 km og valgområde er 1-99 km. Kaloriemål Dette programmet skal være til hjelp ved vektregulering og vektkontroll. Målet er å forbrenne et gitt antall kalorier i løpet av treningstiden. Når målet er nådd stopper åprogrammet og tredemøllen automatisk. Forhåndssatt mål: 200 Kcal HRC (Pulskontroll) Hill Heart Rate Control Dette programmet kombinerer standard HILL program-profilen med konseptet rundt Puls-sone trening. Det forhånds-satte pulsmålet er kalkulert til 80 prosent av den teoretiske maksimalpulsen (HRmax), men brukeren kan justere pulsmålet ved oppsetting av programmet. Alle bakker og daler er prosenter av HRmax. Programmet består av syv pulsmål, hvorav tre bakker er justerbare; 70%, 75%, 80%. Dalen er alltid definert som 65 % av HRmax. Etter 3 minutter standard oppvarming, begynner pulsen (hastigheten) å stige. Når den har nådd 70 % av HRmax vil bakken/farten opprettholdes i 1 minutt. Deretter synker nivået til pulsen når 65 % av HRmax og holder seg på dette nivået i 1 minutt. Hvert pulsmål kjøres i 1 minutt og programmet er i gang så lenge treningstiden som er definert tillater det. På slutten går det over i en nedjoggingsfase. Hvis pulsen overskrider teoretisk HRmax i mer enn 45 sekunder, vil tredemøllen automatisk gå i Pause-modus. Hvis brukeren ikke når pulsmålet, dvs blir liggende mellom to pulsmål, vil INFORMASJONSSENTERET gi et varsel om at hastigheten må økes eller senkes, avhengig av om programmet befinner seg i bakke eller dal. Programmet går ikke videre til neste pulsmål før brukeren når det gjeldende målet. Dette programmet kan kun fungere hvis brukeren trener med pulsbelte! 27

28 Pulskontroll Pulsmål Eksempel: 80 % av teoretisk HRmax = 144 ( år => teoretisk HRmax 180*80% = 144) Interval Heart Rate Control Dette programmet er ganske likt Pulsskontroll programmet. Forskjellene er: først og fremst er pulsmål på 80% av HRmax, dernest at hver pulsmål-sone varer i 3 minutter. Også her må brukeren trene med pulsbelte for at programmet skal fungere. Interval Puls i % av Maxpuls 28

29 Pulsmål Eksempel: 80 % av teoretisk HRmax = 144 ( år => teoretisk HRmax 180*80% = 144) Intensive Heart Rate Dette harde, varierte programmet er designet for godt trente personer som ønsker å komme enda noen trinn videre. Programmet veksler mellom to pulsnivåer (65%-85% av HRmax) så raskt som mulig. Effekten er mye likt det sprint-trening gir. Også her er bruk av pulsbelte nødvendig for at programmet skal fungere. Håndpuls kan også benyttes men det er ikke anbefalt og ikke hensiktsmessig. MERK: Personer som løper raskere enn 7.2 km/t må benytte pulsbelte. Når programmet skal settes opp, legger brukeren inn pulsmål og velger en gang-hastighet og en jogge/løpe-hastighet. Etter 3 minutter standard oppvarming, vil tredemøllen akselerere til lope-hastigheten og stigningen øker til brukeren når pulsmålet på 85 % av HRmax. Der holdes den så i en kort stabiliseringsperiode før stigningen går ned til 0 prosent og hastigheten reduseres til gangfart. Når pulsen har falt til 65% av HRmax, stabiliseres den en kort stund før tredemøllen akselererer til løpehastighet igjen og stigningen øker. Programmet repeterer vekslingene i hastighet og stigning til oppsatt treningstid er ute. Hvis brukeren ikke når pulsmålet i løpet av 5 minutter, vil INFORMASJONSSENTERET gi et varsel om at hastigheten må økes eller senkes, avhengig av om programmet befinner seg i bakke eller dal. Programmet går ikke videre til neste pulsmål før brukeren når det gjeldende målet. Intensive Heart Rate 29

30 Pulsmål Eksempel: 80 % av teoretisk HRmax = 144 ( år => teoretisk HRmax 180*80% = 144) FYSISK TESTER SUPERIOR PHYSICAL TEST The U.S. Army Physical Fitness Test er en utholdenhets-test som skal kartlegge muskulær utholdenhet og nivå på sirkulasjon og respirasjonssystemet. EXTREME PHYSICAL TEST Løpedelen av the U.S. Navy Physical Readiness Test måler hvor lang tid personellet bruker på å løpe 2,4 km og benyttes av U.S. Navy og Naval Academies for å måle aerob kapasitet. ENDURANCE PHYSICAL TEST Dette er den fysiske testen som U.S. Marines benytter GERKIN PROTOCOL The Gerkin Protocol er en gradert submaximal VO2 test som benyttes av the International Association of Fire Fighters (Internasjonal forening for Brannmenn) for å måle hvor fysisk skikket brannmannskap er for oppdrag. Resultatene fra testen baseres på anvendt tid, alder og kjønn. For alle de fysiske testene unntatt GERKIN, går treningsprogrammet over i nedjoggingsfase når distansemålet er nådd. Varigheten av denne fasen avhenger av tiden det tar å fullføre testen. Tar det mindre enn 5 minutter vil nedjoggingstiden være 1 minutt. Tar det 5 15 minutter blir nedjoggingen 3 minutter og for tid lenger enn 15 minutter blir nedjogging på 5 minutter. Brukeren kan avbryte nedjoggingen tidligere ved å trykke STOP knappen eller CLEAR knappen. Etter at nedjoggingen er avbrutt eller fullført, vil INFORMASJONSSENTERET vise anvendt tid og testresultat. PHYSICAL EFFICIENCY BATTERY(FBI Testen) Denne testen er en fysisk test på 2,4 km. The Physical Efficiency Battery er benyttet av U.S. Federal Law Enforcement, U.S. Federal Bureau of Investigation (F.B.I.) og andre føderale organisasjoner i USA I forbindelse med rekruttering og testing av personell. 30

31 PROGRAMMER RANDOM RANDOM programmet lager et terreng med bakker og daler som varierer tilfeldig ved hver trening. Mer enn 100 ulike program-mønstre er mulige. HILL HILL programmet tilbyr mange ulike oppsett for intervalltrening. Intervallene er sekvenser med hard cardiovaskulær trening oppdelt av regulære sekvenser med lav-intensiv trening. Programmet består av fire deler som hver har ulik treningsintensitet. PROGRAM vinduet viser programutviklingen. Warm-up/Oppvarming Oppvarmingsfasen er en periode med gradvis økende belastning som bringer pulsen inn i den nedre enden av puls-sonen og øker pustfrekvensen samt tilstrømningen av blod til den arbeidende muskulaturen. 1. Plateau Øk belastningen litt og hold den stabil for å bringe pulsen til den nedre enden av puls-sonen. Kontroll av pulsen mot slutten av denne fasen. 2. Intervalltrening En serie økende bratte bakker hvor pulsen går opp til topp av puls-sonen. Veksler med daler hvor pulsen får droppe ned til bunnen av sonen igjen. Pulskontroll på slutten av fasen 3. Cool-Down/Nedjogging Lav-intensitetsfase som tillater kroppen å kvitte seg med melkesyre og andre slaggstoffer som bygger seg opp i muskulaturen under treningen og bidrar til stølhet og forlenger restitusjonstiden. Lengden på nedjoggingen avhenger av hvor hardt treningsprogrammet er kjørt, dvs treningstid, hastighet, stigning og puls. Hver kolonne, som vist i Program-Vinduet og i figuren over, representerer et intervall. Hvert program er sammensatt av 20 intervaller, og varigheten per interval avhenger av totaltiden på programmet. Forhåndssatt tid er 10 minutter. Justeringsmulighet minutter hvor hvert reguleringstrinn er 5. 31

32 Eksempler: minutter Hvis varigheten på programmet er 10 minutter, vil hvert intervall være på 30 sekunder. Hvis programmet varer 15 minutter blir intervallene på 45 sekunder minutes Med 20 minutters program vil hvert intervall være på 60 sekunder. Hvis brukeren legger til minutter til den forhåndssatte tiden mens programmet er I gang, vil programmet plusse på bakker og daler identiske med de første 8 intervallene fra Interval Training fasen. Dette mønsteret gjentas inntil programmet er fullført. SPEED INTERVAL Trykk den blinkende program-knappen på computeren for å kunne endre de forhånds definerte lavog høy hastighet (Kan ikke endres under treningen). Trykk SPEED + / - knappen for å endre hastighet. Hvis du trykker Program-knappen for å endre lav/høy hastighet vil den gå tilbake til de forhånds definerte hastighetsverdiene. FAT BURN FAT BURN programmet er laget for å hjelpe brukeren til å holde pulsen stabilt rundt 65% HRmax. Både pulsbelte og håndpuls kan benyttes, men Sportsmaster anbefaler beltet. Hvis pulsbelte ikke benyttes, vil Program-Vinduet vise et hjerteformet symbol og Informasjonssenteret vil påminne brukeren om å gripe rundt håndpulssensorene. Computeren vil kontinuerlig overvåke og vise pulsen, samt regulere belastningen for at pulsen skal komme til 65 % og bli der. Dette programmet er ikke ment for hard trening. Merk: Stigningen justeres automatisk. Kun hastigheten kan reguleres av brukeren. For hastigheter over 7,2 km/t må pulsbelte benyttes. CARDIO Dette er den beste treningen for forbedring av aerob og cardio kapasitet. Pulsbelte eller håndpuls må benyttes uten opphold under hele programmet. Programmet vil justere stigningen automatisk opp/ned slik at pulsen ligger konstant rundt pulsmålet. Merk: I FAT BURN programmet blir pulsmålet regnet ut som 65% HRmax mens i CARDIO og HEART RATE HILL blir pulsmålet satt til 80% HRmax. Programmene over trenger informasjon om brukervekt. Etter å ha entret programmet, bruk SPEED + / - knappen eller nummertastaturet for å legge inn vektinformasjon. 32

33 TRENING FITNESS TRENING 5 Km FITNESS TRENING 10 Km T600 tilbyr både 5 og 10 K self-challenge program. Ved å sette forskjellig stigning, vil programmet lage og vise en tilsvarende programprofil under kjøringen av programmet. 1.5% stigning betyr flat løype mens 0% stigning betyr nedoverbakke. Stigningsverdien holdes i minutter. Når distansen er tilbakelagt vil programmet og tredemøllen stoppe. FORM TEST Tredemøllens Form Test program har seks programmer for å teste cardiovaskulær formtil forskjellige brukere. Form Testen kan brukes til å registrere forbedringer i utholdenhet hver fjerde til sjette uke. Brukeren må bruke håndpuls eller pulsbelte ettersom testen baseres på pulsregistreringer. Treningen består av 5 minutter med 5 % stigning. Strakt tiden er nådd vil computeren registrere pulsen og kalkulere en form-score som vises i Informasjonssenteret. Form-testen er ansett for å være en habil submax VO2 (oksygenvolum) test. Den viser hvor bra hjertet pumper oksygenrikt blod ut til muskulatur som er i aktivitet og hvor effektivt muskulaturen tar opp oksygenet fra blodet. Fysiologer generelt anser denne testen som en god måte å måle aerob kapasitet på. Hvordan setter man opp Form Testen: Trykk FIT TEST knappen gjentatte ganger til FIT TEST valger kommer frem i Informasjonssenteret. Trykk ENTER for å velgeform Testen. Informasjonssenteret vil be om brukervekt, alder og kjønn (gender). Bruk Nummertastaturet eller Opp/Ned piltastene for å legge inn disse verdiene og trykk ENTER for nå bekrefte. Informasjonssenteret vil nå be om treningsnivå. (LEGG INN HASTIGHET; 3,2 7,2 km/t). Finn et passende nivå ut fra tabellen under basert på din alder, kjønn og aktivitetsnivå. Bruk Nummertastaturet eller Opp/Ned pil tastene for å legge inn Verdi for treningsnivå. Etter at 5-minuttersw testen er ferdig vil Form Test resultatet vises i computer displayet. Form Test Program Anbefalt intensitetetsnivå Inaktive Aktive Svært Aktive T600 Form Test - Intensitetsnivå 2-3mph 3-4mph mph kph kph kph MERK: Stigningen bil gå opp til 5 % etter 1 minutt oppvarming. Anbefalt intensitetsnivå (hastighet) skal brukes som en rettesnor og ingen fasit når man setter opp Form Test programmet. Målet er å få brukerens puls opp på et nivå som tilsvarer 60%-85% av deres teoretiske HRmax. 33

34 Aktivitetsnivåer og Område Lavere halvdel av skalaen Høyere alder Øvre halvdel av skalaen Lavere alder Lavere vekt Høyere vekt * Lavere høyde Høyere * I tilfeller av overvekt, bruk lavere halvdel av skalaen. Computer vil ikke akseptere: Puls under 52 slag/min eller høyere enn 200. Kroppsvekt lavere enn 34 kg eller store enn 180 kg. Alder under 10 eller over 99 år. Data input som overstiger menneskelig potensiale. Hvis du gjør feil under innleggingen av data i Form Testen, kan dette korrigeres ved å trykke CLEAR, legge inn korrekte verdier og trykke ENTER. Det er viktig at Form Testen gjennomføres under så like forhold som mulig hver gang. Pulsen din avhenger av en serie faktorer inklusive: antall timer søvn natten før testen (det anbefales minimum 7 timer) tid på dagen tid siden du spiste sist (to til 4 timer anbefales) tid siden du drakk koffeinholdig drikke, alkohol eller røykte en sigarett (det anbefales minimum 4 timer) tiden siden du trente sist (minimum 6 timer er anbefalt!) For å få mest mulig korrekte resultater bør testen tas 3 dager på rad og snittscoren brukes. MERK: For å kunne motta en relevant Form Test score, må treningen ha pågått innen en puls-sone tilsvarende prosent av teoretisk HRmax. 34

35 Eksempel på Program Trinnene for å sette opp et HILL, RANDOM, SPORT TRAINING 5K, og SPORT TRAINING 10K Program inkluderer valg av nivå (level). Level refererer her til en serie mulige stigningsprosenter. T600 har 20 slike signingsnivået tilgjengelig. Hver bakke fremstår i PROGRAM vinduet som søyler med lys, hvor antall lys (hoyden på søylen) viser stigningsprosenten. For å endre stigningsnivå under treningen, bruk Stigning +/- eller nummertastaturet. 35

36 Program Oppsett Bruk Nummertastaturet for å legge inn verdiene etter hvert som de etterspørres i Informasjonssenteret eller bruk TIME, INCLINE, eller SPEED pilknapper til å scrolle til ønsket verdi vist i Informasjonssenteret. Trykk ENTER for å bekrefte hvert valg. Disse innlagte verdiene kan justeres under alle treningsprogrammene bortsett fra de som ligger under Form Test (Fit Test) knappen. Følgende oversikt viser program oppsettet (Press=Trykk, Enter = Legg inn): GOAL 1. TIME GOAL Press GOAL Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press ENTER Enter Time Enter INCLINE Enter Speed 2. DISTANCE GOAL Press GOAL Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press ENTER Enter Distance Enter INCLINE Enter Speed 3. CALORIES GOAL Press GOAL Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press ENTER Enter Calories Enter INCLINE Enter Speed HRC 1. HILL HEART RATE CONTROL Press HRC Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press ENTER Enter Time Enter Target Heart Rate Enter Speed 2. INTERVAL HEART RATE CONTROL Press HRC Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press ENTER Enter Time Enter Target Heart Rate Enter Speed 3. INTENSIVE HEART RATE Press HRC Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press ENTER Enter Time Enter Target Heart Rate Enter Walk Speed Enter Jog Speed 36 PHYSICAL TEST 1. SUPERIOR PHYSICAL TEST Press PHYSICAL Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Enter Gender Enter Speed 2. EXTREME PHYSICAL TEST Press PHYSICAL Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press 0 or 1 to Confirm the altitude whether over 5000 Enter Gender Enter Speed 3. ENDURANCE PHYSICAL TEST Press PHYSICAL Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press 0 or 1 to Confirm the altitude whether over 5000 Enter Gender Enter Speed 4. GERKIN PROTOCOL Press PHYSICAL Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press ENTER Enter Target Heart Rate 5. PEB TEST Press PHYSICAL Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press ENTER Enter Gender

37 PROGRAM 1. MANUAL Press PROGRAM Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Enter Time Enter INCLINE Enter Speed 2. RANDOM Press PROGRAM Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Enter Time Enter LEVEL Enter Speed 3. HILL Press PROGRAM Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Enter Time Enter LEVEL Enter Speed 4. SPEED INTERVAL Press PROGRAM Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Enter Time Enter INCLINE Enter Jog Speed Enter Run Speed 5. FAT BURN Press PROGRAM Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Enter Time Enter Target Heart Rate Enter Speed 6. CARDIO Press PROGRAM Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Enter Time Enter Target Heart Rate Enter Speed TRAINING 1. FITNESS TRAINING 5K Press TRAINING Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press ENTER Enter LEVEL Enter Speed 2. FITNESS TRAINING 10K Press TRAINING Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press ENTER Enter LEVEL Enter Speed FIT TEST Press FIT TEST Press ENTER Enter Gender Enter Speed MULIGE FEILKODER SOM KAN KOMME I DISPLAYET VED TEKNISKE PROBLEMER 1. ERROR6 : Stigningsmotoren virker ikke,error6 vises i matrisevinduet 2. CM: KOMMUNIKASJONSFEIL 3. OV: FOR HØY SPENNING 4. OC: OVERLEDNING 5. OT: FOR HØY TEMPERATUR 6. LV: FOR LAV SPENNING 37

SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL Innhold 1. Oversiktsillustrasjon 2 2. Sikkerhetsinstruksjon 3 2.1. Strømkrav 4 2.2. Smøring av mølla 4 2.3. Påføring av Silikon 6 2.4. Horisontal justering av mølla

Detaljer

SPORTSMASTER T580LED BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER T580LED BRUKERMANUAL SPORTSMASTER T580LED BRUKERMANUAL Innhold 1. Oversiktsillustrasjon... 2 2. SIKKERHETSINSTRUKSJON... 3 2.1. Krav til strøm... 4 2.2. Metode for å smøre løpeplaten... 5 2.3. SMØRING MED SILIKON... 6 2.4.

Detaljer

SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL. Nitro PDF Trial. www.nitropdf.com

SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL. Nitro PDF Trial. www.nitropdf.com SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL.nitropdf.com 1. OVERSIKTSILLUSTRASJON.nitropdf.com 1 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker ethvert elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges,

Detaljer

Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual

Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual 1. HOVED-DELER Del Beskrivelse Ant Del Beskrivelse Ant A Hovedenheten 1 J Sete 1 B Setestamme 1 K Pedal-høyre 1 C Bakre støtteben 1 L Pedal-venstre 1 D Fremre

Detaljer

Sportsmaster Trimsykkel U100i Brukermanual

Sportsmaster Trimsykkel U100i Brukermanual Sportsmaster Trimsykkel U100i Brukermanual 1. Deler til montering Del Beskrivelse Ant Del Beskrivelse Del A Hovedramme 1 H Fremre deksel 1 B Styre 1 I Høyre fotpedal 1 C Fremre Støtteben 1 J Venstre fotpedal

Detaljer

SPORTSMASTER CLUB T300 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER CLUB T300 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER CLUB T300 BRUKERMANUAL 1. OVERSIKTS-ILLUSTRASJON 1 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker ethvert elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive følgende:

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Titanium Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072 ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du tar tredemøllen i

Detaljer

Sportsmaster Ellipsetrener E100i. Brukermanual

Sportsmaster Ellipsetrener E100i. Brukermanual Sportsmaster Ellipsetrener E100i Brukermanual 1. Oversiktsillustrasjon 1 2. Deleliste hoved-deler for montering DEL Beskrivelse Ant DEL Beskrivelse Ant A Hovedenhet 1 H Venstre sidedeksel til frontledd

Detaljer

Abilica Art. nr

Abilica Art. nr Abilica 4000 Art. nr. 554 000 Deleliste Nr Delebeskrivelse Antall Nr Delebeskrivelse Antall A1 Hovedramme 1 1 Bolt for tvertstag M8 / 90mm 2 A2 Fremre tverrstag 1 2 Mutter for tverrstag M8 2 A3 Nedre glideplate

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE PERFORM T70 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE PERFORM T70 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE PERFORM T70 BRUKERMANUAL 1. OVERSIKTS ILLUSTRASJON 3 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker et elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T85 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T85 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE T85 BRUKERMANUAL 1. OVERSIKTSILLUSTRASJON 3 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker et elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive følgende:

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

SPORTSMASTER STUDIO E600 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER STUDIO E600 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER STUDIO E600 BRUKERMANUAL Innhold Tips før montering..... 02 Plassering av apparatet..02 Viktige sikkerhetshensyn....03 Spesifikasjoner....05 Oversikt -monteringssett.....06 Deleliste.........07

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

Benefit B520 Sykkel 91102

Benefit B520 Sykkel 91102 Benefit B520 Sykkel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1 2 Monteringstegning

Detaljer

FORENKLET BRUKERVEILEDNING

FORENKLET BRUKERVEILEDNING Pro Form 400 C FORENKLET BRUKERVEILEDNING 1 HVORDAN SETTE INN STRØMLEDNINGEN Dette produktet må bli koblet til en stikk kontakt som er jordet. Hvis tredemøllen ikke fungerer riktig eller gå i stykker,

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T

BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T 0 INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Montering 3 Monteringsanvisning 4 Folding 6 Stigning 7 Computer 8 Vedlikehold Justering av motorbelte 2 Justering av løpebånd 3 Oversiktsdiagram

Detaljer

Brukerveiledning Montering Bruk Deler

Brukerveiledning Montering Bruk Deler Brukerveiledning Montering Bruk Deler NB: Maksimumvekt på bruker er 110 kg Før du starter treningen bør du konsultere med en lege først. Dette gjelder særlig hvis det er lenge siden du har trent regelmessig.

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T520 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T520 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE T520 BRUKERMANUAL Innhold 1. Kontroll av deler Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Oversikt montert tredemølle 3 2.1. Kabelholder og strømbryter 4 2.2. Løpebånd og stigningsramme

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T55i MANTTIS BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T55i MANTTIS BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE T55i MANTTIS BRUKERMANUAL INNHOLD 1. Oversiktsillustrasjon... 2 2. Sikkerhetsinformasjon... 3 3. Tips ved start av tredemøllen... 4 4. Strøm og jordingsinformasjon... 4 5. Oversikt

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

(Put in picture of NORDIC 140 cycle)

(Put in picture of NORDIC 140 cycle) (Put in picture of NORDIC 140 cycle) Art. Nr: 101213 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK BRUKERVEILEDNING 1) Modell 91022 er utformet for lett kommersiell bruk eller hjemmebruk. Den har et fast hjuldrevet svinghjul og bør brukes under tilsyn av profesjonelle,

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

NORDIC ELLIPTICAL E5 1

NORDIC ELLIPTICAL E5 1 NORDIC ELLIPTICAL E5 1 Dele liste Delenr. Beskrivelse Antall 1 Bakre stabilisator 1 2 Justerbare endekapsler 1 3 Bærebolter for stabilisator M8*75L 4 4 Mutter for stabilisator 4 5 Skiver ( ø8*2t) 16 6

Detaljer

DELESKISSE

DELESKISSE Art nr. 104584 DELESKISSE 35 12 36 34 31 30 37 2 DELE LISTE NR BESKRIVELSE ANTALL 1 Computer 1 stk 2 Puls sensor 1 sett 3 Gummihåndtak til styret 1 sett 4 Styre 1 stk 5 T-skrue for innfestning av styret

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 4 Art. nr. 554 041

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 4 Art. nr. 554 041 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 4 Art. nr. 554 041 MT-7650B ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du tar tredemøllen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinExpress. Art

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinExpress. Art Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinExpress Art. 555 025 1 KOMPLETT MONTERINGSTEGNING 2 DELELISTE NO. BESKRIVELSE QUANTITY 1 COMPUTER 1 2 ENDESTYKKE FOR POLSTRING TIL STYRE 2 3 HÅNDPULS SENSOR

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip. Art

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip. Art Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip Art. 555 050 M O D E L : - 1 - MONTERING AV FREMRE OG BAKRE TVERRSTAG TRINN 1 Montér fremre tverrstag (C) til hovedrammen (A) ved å bruke boltene (C3),

Detaljer

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15 1600 Runner INNHOLD Forholdsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Computer 9 Vedlikehold 13 Justering av motorbelte 14 Justering av løpebånd 15 Oversiktsdiagram 16 Deleliste 17 Feilsøk 18 Service 19

Detaljer

230 Spinner FX BRUKSANNVISNING

230 Spinner FX BRUKSANNVISNING 230 Spinner FX BRUKSANNVISNING UF-9.2G-FX-NF 1 Delekart 2 Deleliste NAVN PÅ DEL DEL NR. NAVN PÅ DEL DEL NR. hovedramme 1 bremseklosser 44 krank deksel 10 brems armer 45 krank bolt 11 brems bolt rund 46

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportsArt TR 20 F Art. nr. 841 020

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportsArt TR 20 F Art. nr. 841 020 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportsArt TR 20 F Art. nr. 841 020 Modell TR 20 F ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE PERFORM T 40 - BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE PERFORM T 40 - BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE PERFORM T 40 - BRUKERMANUAL 1. OVERSIKTSILLUSTRASJON 1 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker et elektrisk redskap, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive

Detaljer

Casall EB200 Sykkel 91001

Casall EB200 Sykkel 91001 Casall EB200 Sykkel 91001 EB200 NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer φ7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-8 C-shape knob M7*55L(1) No:J-4 C-shape knob M7*65L(1) No:J Metal cover

Detaljer

5.2 cycle. Art. Nr. 107038

5.2 cycle. Art. Nr. 107038 5.2 cycle Art. Nr. 107038 1 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

Brukerveiledning. 440 cycle SRS-137M

Brukerveiledning. 440 cycle SRS-137M Brukerveiledning 440 cycle SRS-137M DELE-SKISSE Deleliste Nr. Beskrivelse Antall Nr. Beskrivelse Antall 1 HOVEDRAMME 1 49 LAGER 2 2 VENSTRE KJEDEDEKSEL 1 50 LAGER IC1735-FT 1 3 HØYRE KJEDEDEKSEL

Detaljer

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM HERTZMASTER Brukerveiledning 200 cycle UF-989-3U-HM Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8 Brukerveiledning 0 Innholdsfortegnelse Viktige opplysninger side 2 Oversikt over deler side 3 Monteringsanvisning side 5 Computeren side 7 Treningsprogram side 8 Instruksjoner side 9 Oversikt over sykkel

Detaljer

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic BRUKERMANUAL for 345 Magnetic BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 SJEKKLISTE, MONTERING 8 DELELISTE 3 4 MONTERING 9 13 OVERSIKTSDIAGRAM 5 6 COMPUTER 14 15 SMÅDELER 7 TRENINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

Casall EB400 Sykkel 91002

Casall EB400 Sykkel 91002 Casall EB400 Sykkel 91002 Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: EB400 No:J-12 Screw M3*14L(2) NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer 7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L

Detaljer

a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1)

a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1) 770F Elliptical MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1) b. Fest bakre stabilisator (E-1) til bakre del av

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn, og bør heller

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Vibro Medio Art. nr. 555 610

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Vibro Medio Art. nr. 555 610 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Vibro Medio Art. nr. 555 610 Modell VT 800 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les hele manualen før montering og bruk av apparatet. I tillegg ber vi deg merke deg de følgende

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T10i BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T10i BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE T10i BRUKERMANUAL LES FØR UTPAKKING OG MONTERING! Gratulerer med ny tredemølle fra Sportsmaster! Vi håper at mølla vil oppleves å være minst like god som forventet og at den vil

Detaljer

350 elliptical BRUKERMANUAL

350 elliptical BRUKERMANUAL 350 elliptical BRUKERMANUAL Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet, forsikre

Detaljer

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 495 Spinner FX UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 1 DETALJERT DELEKART 2 DELE LISTE: hovedramme 101402-1 stabilisator skive 101402-10 stabilisator låsemutter M8 101402-11 krank deksel 101402-12 pedal venstre

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T8i MANTTIS - BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T8i MANTTIS - BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE T8i MANTTIS - BRUKERMANUAL INNHOLD 1. OVERSIKTSILLUSTRASJON... Feil! Bokmerke er ikke definert.2 2. VIKTIG SIKKERRHETSINFORMASJON... 3 3. JORDINGSINFORMASJON... 4 4. SJEKKLISTE

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica XFit 1 Art. nr

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica XFit 1 Art. nr Bruks- og monteringsanvisning til Abilica XFit 1 Art. nr. 555 075 SERIAL NUMBER (found on frame): Forholdsregler FORHOLDSREGLER ADVARSEL: For redusert risiko for, brann, elektrisk støt, eller personskade,

Detaljer

BRUKERMANUAL For 335 Magnetic

BRUKERMANUAL For 335 Magnetic ccc BRUKERMANUAL For 335 Magnetic BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstruksjoner Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitte deler. Dersom du skulle overlate dette apparatet til en annen person, forsikre

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006

BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006 BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER 420 Runner 0 INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING 7 COMPUTER 8 JUSTERING AV MOTORBELTE 11 VEDLIKEHOLD 12 JUSTERING AV LØPEBÅND 13 OVERSIKTSDIAGRAM 14 DELELISTE 15 FEILKODER 17 SERVICE 18

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE PERFORM T50 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE PERFORM T50 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE PERFORM T50 BRUKERMANUAL 1. OVERSIKTS ILLUSTRASJON 1 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker et elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic

BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic Art.no. 201200 Version 1 2007/08 Sikkerhetsinstrukser: BUILT FOR HEALTH ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic

BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic Art.no: 201300 Version 1 2007/08 BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk

Detaljer

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01 NORDIC Brukermanual 240 cycle UF-56610 07.13.2007 V01 Oversiktsdiagram Deleliste NR. BESKRIVELSE ANT NR BESKRIVELSE ANT 1 Hovedramme 1 36 c klemme 1 2 Setestamme 1 37 Skrue 2 3 Seteglider 1 38 Skrue 5

Detaljer

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg.

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg. Art. Nr: 101304 1 Sikkerhetsinstrukser Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim apparat. Vær

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler:

Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Art. Nr: 104581 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim

Detaljer

BRUKERMANUAL for 550 Magnetic

BRUKERMANUAL for 550 Magnetic BRUKERMANUAL for 550 Magnetic BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 SJEKKLISTE, MONTERING 8 DELELISTE 3-4 MONTERING 9-11 OVERSIKTSDIAGRAM 5-6 COMPUTER 12-14 SMÅDELER 7 TRENINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

1. Fest sikkerhetsnøkkelen til treningstøyet ditt hver gang du bruker apparatet.

1. Fest sikkerhetsnøkkelen til treningstøyet ditt hver gang du bruker apparatet. 400 Walker 0 INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Montering 5 Folding 8 Stigning 9 Computer 10 Vedlikehold 13 Justering av løpebånd 14 Oversiktsdiagram 15 Deleliste 16 Feilsøk 18 Service 19 1 VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

SPORTSMASTER CLUB 500 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER CLUB 500 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER CLUB 500 BRUKERMANUAL 1. Oversiktsillustrasjon 1 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker ethvert elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive følgende:

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

330 cycle Brukerveiledning

330 cycle Brukerveiledning 330 cycle Brukerveiledning SRS-968M-NF May 28, 2008 version 01 Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 5 Art. nr. 554 055

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 5 Art. nr. 554 055 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 5 Art. nr. 554 055 ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du tar tredemøllen

Detaljer

HERTZMASTER. 400 cycle. Brukermanual UF-983CA-HM

HERTZMASTER. 400 cycle. Brukermanual UF-983CA-HM HERTZMASTER Brukermanual 400 cycle UF-983CA-HM Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 Monteringstrinn 1 1. Løsne de forhåndsmonterte skruene på fremre (J) og bakre (J4) stabilisator. 2. Fest fremre og bakre stabilisator til hovedrammen med 2 vognbolter (K2), muttere

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Benefit B420 Sykkel 91101

Benefit B420 Sykkel 91101 Benefit B420 Sykkel 91101 1 B420 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1 2 Monteringsdiagram

Detaljer

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 190 cycle Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler

Detaljer

Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600

Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600 Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600 SETTVERKTØY OG SKRUESETT Liste R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1)

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BRUKERMANUAL For 370 Magnetic

BRUKERMANUAL For 370 Magnetic ccc BRUKERMANUAL For 370 Magnetic BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstruksjoner Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitte deler. Dersom du skulle overlate dette apparatet til en annen person, forsikre

Detaljer

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic BRUKERMANUAL for 650 Magnetic INNHOLD Forholdsregler 2 Sjekkliste 3 Smådeler 4 Deleliste 5 Oversiktsdiagram 7 Montering 9 Computer 15 Treningsinstruksjoner 23 FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene

Detaljer

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9 BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... VIKTIGE FORHÅNDSREGLER. Les alle instruksjonene i denne manualen før du benytter deg av vektbenken.

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING FORHOLDSREGLER Bruk kun orginale deler som er levert med produktet. Inspiser produktet før du benytter deg av det for første gang, og med jevne mellomrom deretter. Forsikre deg om

Detaljer

NORDIC Elliptical E2 Brukerveiledning

NORDIC Elliptical E2 Brukerveiledning RDIC Elliptical E2 Brukerveiledning Dette produktet er designet for hjemmetrening. Kjære kunde, Vi vil gjerne takke deg for at du valgte RDIC Elliptical E2, og ønsker deg mange fremgangsrike og underholdene

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

NF art. no: 104583 Gresvig art. no. 104583

NF art. no: 104583 Gresvig art. no. 104583 NF art. no: 104583 Gresvig art. no. 104583 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 5 MINUTES SHAPER

BRUKERVEILEDNING 5 MINUTES SHAPER BRUKERVEILEDNING 5 MINUTES SHAPER Advarsel Rådfør deg med lege før du starter med dette eller andre diett- og treningsopplegg, særlig om du er i tvil om din egen helse og fysiske form, eller om trening

Detaljer

MAXXUS Art. nr

MAXXUS Art. nr MAXXUS Art. nr. 555 700 BRUKSANVISNING TIL ET KOMPLETT ALT- I- ETT TRENINGSAPPARAT 1) Øvre stolpe 2) Motstandsstolpe 3) Motstandsregulator med låsepinne 4) Hovedstolpe 5) Dra/skyv stang 6) Fotstang 7)

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER BRUKERVEILEDNING VIKTIGE FORHOLDSREGLER VIKTIG: Før du benytter deg av NORDIC 225 rower, ber vi deg om å lese nøye gjennom disse viktige forholdsreglene for å redusere risikoen for skade. 1. Før du påbegynner

Detaljer

Bruksanvisning. Art. nr: 106106

Bruksanvisning. Art. nr: 106106 Bruksanvisning Art. nr: 106106 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er anbefalt

Detaljer