SPORTSMASTER STUDIO T600 BRUKERMANUAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSMASTER STUDIO T600 BRUKERMANUAL"

Transkript

1 SPORTSMASTER STUDIO T600 BRUKERMANUAL 1

2 Innholdsfortegnelse Page Innhold Kontroll av deler Oversikts illustrasjon Computer Konsoll ISP Slot og C-SAFE Slot Kabelholder and Av/På Bryter Løpebånd og Stigningsområde Pass På 3-1 Viktige Sikkerhets Instruksjoner Elektrisk Strøm krav Smøring med SILICON Horisontal Justering Strømbryter Sentrere Løpebåndet Emergency Stop System Networking Monteringsveiledning 4-1 Sjekkliste før Montering Montering trinn for trinn Computer 5-1 Computer Oppbygging Flaske Holder og Rom for div Puls Sone Trening 6-1 Puls-sone trening Puls Registrering Treningsprogrammene

3 Kontroll av deler Når transportesken åpnes, kontroller at følgende deler er med og at de er intakte. Hvis noe mangler eller noen av delene har skader må Sportsmaster kontaktes. Venstre stender x 1 Monteringssett x1 Computer Konsoll x1 Høyre Stender x1 Hovedenhet x1 3

4 Oversiktsillustrasjon Vifte Touch sensor konsoll Håndpulse Sett Flaskeholder Holder Nødstopp Håndtak Løpebånd Belt Anti-skli striper Hovedenhet Regulerbare Støtteben 4

5 2-1 Computer Konsoll 5

6 2-2 ISP Slot og C-SAFE Slot ISP Slot Til bruk ved eventuell oppgradering av software; denne er for teknisk bruk. C-SAFE Slot Tredemøllen kan koples til nettverk med RJ45 porten på baksiden av konsollet. 6

7 2-3 Kabelholder og Av/På Bryter Kabelholder System Man kan kveile opp kabelen for å holde det ryddig. Pass på: Ikke dra mølla etter bøylen, - da vil den ødelegges. Strømkretsbryter Stikk-kontaktt Av/På Bryter Av/På-Bryter Strømkrets-Bryter Hvis spenningen overskrider normal verdi vil bryteren slå ut automatisk. Etter10 minutes, vil den gå tilbake til opprinnelig posisjon. Automatisk Resett Stikk-Kontakt Kontroller at mølla er beregnet på 220 V (kan være110v eller 220V). 升 降 機 構 7

8 2-4 Løpebånd og Stigningsområdet Advarsel Løpebånd Ikke berør løpebåndet eller kanten bak når tredemølla er i gang. Advarsel Stigningsområdet Når fronten heves eller senkes må man holde hendene unna 8

9 Pass på 3-1 Viktige Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel: For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller fysisk skade, vennligst les Viktige sikkerhetsinstruksjoner og produktinformasjon nøye før tredemøllen tas i bruk. Eieren av tredemøllen må ta ansvar for at de som bruker den forstår instruksjonene og bruker mølla i h.t. disse. Bruk tredemøllen kun i h.t. denne brukermanualen. Plasser tredemøllen på et flatt gulv; hold området bak tredemøllen fritt for andre ting (2 meter). Plasser den slik at luften får sirkulere. Hvis mulig, plasser tredemøllen på en underlagsmatte for å forhindre skade på gulv/teppe samt redusere støvomfanget. Kontroller at det er en egnet stikk-kontakt der tredemøllen plasseres. Plasser tredemøllen innendørs slik at den skjermes mot fukt og støv. Bruk den ikke i garasjen, på terrassen eller i nærheten av vann/svømmebasseng! Ikke bruk tredemøllen der aerosol (spray) produkter brukes eller hvor det er lite oksygen. Barn under 16 år skal ikke bruke tredemøllen uten tilsyn. Max brukervekt på T600 er 180 kg. Tredemøllen skal kun brukes av en person av gangen. Unngå å bruke løse klær eller sko med løse lisser, - disse kan feste seg til mølla under bruk. Bruk alltid joggesko med ren såle. Kople strømkabelen til jordet uttak. Unngå bruk av skjøteledning og andre elektriske apparater koplet til samme uttak. Stå på fotplatene på siden av mølla når den startes opp og gå inn på løpeflaten når løpebåndet er i gang. Dermed unngås unødig belastning på motoren. Før tredemøllen brukes, kontroller at den ikke har løse deler eller at noen av delene har synlige skader. Pass på at det ikke mistes eller stikkes gjenstander inn I noen av åpningene på tredemøllen Følg alltid sikkerhetsinstruksene når mølla skal koples til strøm. Strømkabelen skal ikke ligge under tredemøllen og må holdes unna stigningshjulene. Bruk aldri en strømkabel med synlige skader eller knekk 9

10 Kople strømkabelen fra strømuttaket når tredemøllen skal rengjøres. Service på tredemøllen bør utføres av autorisert personell; elektriker/mekaniker/sportsmaster. 3-2 Elektrisk standard T600 krever følgende strømtilførsel: Volt(V) Frekvens(HZ) AmpA) / / / / / /60 9 For å forebygge personskade og skade på elektronikken i tredemøllen, skal den kun koples til jordet strømuttak. Hvis du er i tvil om det aktuelle strømuttaket er jordet, kontakt en fagmann for å få dette kontrollert. Hvis den vedlagte strømkabelen med jordet strømplugg ikke passer stømuttaket, kontakt en elektriker og få installert ny, jordet stikk-kontakt. Figur Jordingsmetoder Jordet uttak (ser noe annerledes ut I Norge) Jordet stikk-kontakt 10

11 3-3 Smøring med SILICON Bruk unbraco-nøkkelen til å løsne festebolten for bakre rull. Skru rullen innover for å gjøre båndet tilstrekkelig slakt til at man kommer til under båndet. NB Pass på å skru like mye/mange ganger rundt på hver side! Påfør silicon på kryss og tvers i området der beina normalt treffer ved løping. Pass på at båndet er sentrert og skru så bakre rull tilbake like mye som den ble skrudd inn. NB like mye på hver side! Det anbefales å kontrollere båndet 2 ganger per måned. LUBRICATION REQUIRED - funksjonen Her blir man minnet på å smøre tredemøllen når total akkumulert distanse når 2000 Km. Når tredemøllen startes vil informasjonen LUBRICATION REQUIRED vises i displayet og lyse i 1 minutt før mølla går over i Start-modus. Ps: Når silicon påføres, kontroller om også løpebåndet er tørt eller fremdeles har silikcn i seg. Hvis det helt tørt, påfør litt silicon også på undersiden av båndet Slik fjerner man informasjonen LUBRICATION REQUIRED etter smøring (ellers vil den vises hver gang tredemøllen startes): Når silicon er påført, skru på strømmen, og LUBRICATION REQUIRED vil lyse i 1 minutt på skjermen. I løpet av det ene minuttet skal både Seed up knappen og Speed down knappene trykkes samtidig. Dette vil nulle ut km-tallet i løpet av 5 sekunder og LUBRICATION REQUIRED vil bli borte inntil neste 2000km er tilbakelagt. 11

12 3-4 Opp-vatring av tredemøllen (Horisontal Justering) Ujevne gulv eller løse støtteben vil gjøre at tredemøllen vipper under bruk. Dette kan påvirke løpebåndets sentrering m.m.. Metoden for å justere mølla slik at den ikke viper er: 1. Skru A(mot klokkeretningen) for å løsne den. 2. Juster B til passe høyde. 3. Skru B(i klokkeretningen) for å stramme den. 4. Samme justeringsmåte brukes på begge sider. 3-5 Av/På Bryter "0" for OFF. Av/På bryteren for strømmen er plassert på fronten av tredemøllen. Bryteren har 2 posisjoner: "I" er for PÅ og 12

13 3-6 Sentrering av løpebåndet Når tredemøllen er montert og stabilisert (vatret opp), kontroller at løpebåndet er sentrert. First koples strømmen til, deretter skrus tredemøllen på med Av/På bryteren. En person står på sidekanten ikke på løpebåndet - og trykker QUICK START knappen. Deretter reguleres farten opp til 6-8 km/t. La mølla gå litt og se om løpebåndet løper jevnt uten å trekke mot en av sidene. Hvis løpebåndet beveger seg mot høyre, skru høyre reguleringsskrue ¼ omdreining i klokkerretningen og deretter venstre reguleringsskrue ¼ omdreining mot klokkeretningen. Dette skal få løpebåndet til å trekke rett igjen. Se illustrasjonen nedenfor. Hvis løpebåndet beveger seg mot venstre, skru venstre reguleringsskrue ¼ omdreining i klokkerretningen og deretter høyre reguleringsskrue ¼ omdreining mot klokkeretningen. Dette skal få løpebåndet til å trekke rett igjen. MERK: Ikke sku reguleringsskruen mer enn 1 omdreining 13

14 3-7 Nødstopp (Emergency Stop) System T600 har i likhet med de andre Sportsmaster tredemøllene et nødstopp system som gjør det mulig å stoppe mølla hurtig i en nødsituasjon. Det er to måter å stoppe mølla på midlertidig: 1. Trykk Nødstopp-knappen Trykk Nødstopp knappen og tredemøllen stopper umiddelbart. 2. Trekk i Sikkerhets-snoren Trekk sikkerhets-snoren til deg så vil tredemøllen stoppe umiddelbart. 14

15 Pass på: Når du trekker i Nødstopp-snoren eller trykker ned Nødstopp-knappen, vil plastdelen som snoren er festet til komme ut. Skyv denne delen inn til den fester seg igjen og tredemøllen går tilbake til Start-modus. Trykk plastdelen inn igjen Tredemøllen går tilbake til Start modus 15

16 3-8 Fitness Networking Tredemøllen kan koples til nettverket med RJ45 inngangen på baksiden av computeren. Figur 16

17 Monteringsveiledning Les monteringsveiledningen nøye før tredemøllen settes sammen. Velg deretter et flatt og åpent område for monteringen. 4-1 Kontroll av deler før montering Del Beskrivelse Ant A Computer Konsoll 1 B Hovedenhet 1 C Venstre Stender 1 D Høyre Stender 1 17

18 Monteringssett ITEM Description Qty a Unbraco skrue M10xP1.5x70 8 b Unbraco skrue M8XP1.25x15 4 c d Unbraco nøkkel 5mm x 80mm x 80mm Unbraco nøkkel 6mm x 80mm x 80mm e Unbraco nøkkel 10mm x 65mm x120mm 1 f Pipenøkkel og Skrutrekker 1 g SILICONE 1 h Hex Skrue M8XP1.25x20 2 i Skiveψ8 xψ19 x j Låseskive M

19 4-2 Montering trinn for trinn Kontrollkabel forlengelse Øvre Motor Deksel Philips Festeskrue(h) Philips Festeskruer(h) Løpebånd Philips Frame Festeskruer(h) Philips Festeskruer (h) Det trengs to personer for å montere T600!. (NB!! Følg monteringsveiledningen nøye for å unngå skader og feilmontering.) 1. Løsne festeskruene (totalt 10 stk) til øvre motordeksel på Hovenenheten (B) og ta av motordekselet. Trekk ut Kontrollkabelen og Jordingskabelen, fest de til hjelpetråden som sitter inne i høyre stender. Trekk de gjennom hullet nederst på stenderen og opp ved hjelp av tråden. Fest så venstre og høyre stender (C,D) til Hovedenheten (B) med Unbraco skuer (a). Sett deretter øvre motordeksel på plass og fest det med Philips Skruer (h). Merk: 1. Når stenderne festes må man være 2, - den ene holder stenderen og den andre skrur fast. 2. Før motordekselet skrues npå plass, sjekk at det ikke ligger verktøy eller løse skruer i motorrommet. 19

20 Computer jordingskabel Computer Kontrollkabel Stender-kontrollkabel Jordingskabel Hovedenh Hold Computer-konsollet(A) over stenderne(c,d) og kople sammen kontrollkablene og Jordingskablene fra vhhv computerkonsoll og stender. Sett Computer-konsollet på stenderne, pass godt på bat ingen kabler er i klem, og fest med Unbraco Skruer(b) som vist i illustrasjonen over. Kontroller at alle skruer og bolter sitter godt festet. Nå kan tredemøllen tas i bruk i h.t. betjeningsintruksjonene på de neste sidene. Pass på : 1. Når skruene festes, pass på at inhgen kabler er i veien. 2. Når Kontroll-kablene koples sammen vil det lyde et klikk som viser at de sitter festet. 20

21 Computerbetjening Med denne brukervennlige computeren kan man skreddersy treningsøktene slik at de er best mulig tilpasset egen fysiske form og målsettinger samt måle fremgang. 21

22 5-1 Oppbyggingen av Computer-bildet A TRENINGS PROFIL VINDU: Under trening vil intervall topper og bunner vises i dette vinduet som en rad av lyskolonner. Antallet opplyste pærer i hver kolonne korresponderer med stigningsprosenten. B INFORMASJONSSENTER: Dette vinduet viser hvordan treningsøkten skal settes opp trinn-for-trinn. I løpet av treningsøkten vil kalorier, distanse, tid, stigning og hastighet vises C STIGNING og HASTIGHETSKNAPPER: C1 Øke stigningen på løpebanen under treningen Trykk denne knappen for å øke stigningen. Max stigning er 15%, hvert reguleringstrinn er 0.1%. (I noen av de forhåndssatte programmene kan man ikke regulere stigningen.) C2 Redusere stigningen på løpebanen under treningen Trykk denne knappen for å redusere stigningen. Minimum stigning er 0%, hvert trinn er 0.1%. (I noen av de forhåndssatte programmene kan man ikke regulere stigningen.) C3 Øke hastigheten under trening Trykk denne knappen for å øke hastigheten under trening. Max hastighet er 25 km/t, Hvert reguleringstrinn er 0.1. C4 Redusere hastigheten under trening Trykk denne knappen for å redusere hastigheten under trening. Minimum hastighet er 0.8 km/t og hvert reguleringstrinn er 0.1. D NUMMER Tastatur : Bruk dette tastaturet til å legge inn treningstid, belastningsnivå, hastighet, vekt, distance, valg av mål, kjønn og pulsverdier. Etter at du har tastet inn, trykk ENTER for å bekrefte eller CLEAR for å slette/avbryte. E VALGKNAPPER FOR PROGRAMVALG: Trykk en av disse knappene for å velge et av programmene. Disse inkluderer: GOAL(mål), HRC(puls), PHYSICAL TEST(fysisk test), PROGRAM, TRAINING(trening), FIT TEST(formtest). F QUICK START: Trykk denne knappen for å starte direkte med manuelt styrt trening uten å velge treningsprogram. Når løpebåndet har begynt å gå, kan + eller knappene brukes, evt nummertastaturet, til å regulere stigning, hastighet og treningstid. G. PULS: G1 Pulsverdi: Her vil pulsverdien vises hvis brukeren holder rundt håndpuls-sensorene eller bruker kompatibelt pulsbelte. 22

23 G2 Puls-sone Panel: Kalkulerer pulssoner basert på innlagt alder. Denne funksjonen er kun i drift etter at man har gått inn i programvalgene og lagt inn alder. H STOPP OG NØDSTOPP: H1 Pause/Stopp under trening: Under treningen kan man trykke denne knappen en gang for å sette tredemøllen i pause-status og to ganger for å nulle ut og gå tilbake til start/ready status H2 Nødstopp-bryter: Bryteren har snor med en plastklype i enden. Denne festes til treningsklærne. Drar man i snoren eller kommer så langt bak på løpebåndet at snoren strammer, vil tredemøllen stoppe H3 Nødstopp-bryter manuell Re-setting: Vennligst referer til 3-7 Nødstopp-System. I HURTIGKNAPP FOR STIGNING: Trykkes denne knappen under trening, vil sstigningsvinduet blinke. Velg stigningsprosent ved å trykke nummertastaturet, deretter ENTER for å bekrefte. Hvis det tastes stigningsverdi utenfor grensene som er satt for tredemøllen (0-15) vil de ikke bli akseptert. J HURTIGKNAPP FOR HASTIGHET: Trykkes denne knappen under trening, vil hastighetsvinduet blinke. Velg hastighet ved å trykke nummertastaturet, deretter ENTER for å bekrefte. Hvis det tastes hastighet utenfor grensene som er satt for tredemøllen ((0.8-25km) vil den ikke bli akseptert, og man på taste hastighet på nytt. K VIFTE-KNAPP: Trykk for å starte og stoppe viften. H betyr høy viftehastighet, L betyr lav viftehastighet. L VIFTE VENTIL: Juster retningen på vinden fra viften med hånden. MERK: Hver betjeningsknapp har LED-lys. Før knappen trykkes vil lyset være svakt, men når knappen trykkes blir det sterkt. 23

24 5-2 Flaskeholder og rom for diverse løse gjenstander. Computer Konsollet har både flaskeholder (A) og to rom (B) for løse gjenstander som MP3 spiller, mobiltelefon og nøkler. B Rom for div. løst A Flaske Holder For å løsne flaskeholderen: Hold i nedre del og vri mot venstre, trekk deretter ut flaskeholderen to water or clean. 24

25 Puls-sone Trening Kontroll med pulsverdiene og tilpasning av treningsintensiteten for å holde et bestemt pulsnivå er et meget godt virkemiddel til å få mest effekt ut av treningen. 6-1 Puls-sone Trening I Sone-trening identifiseres en utøvers optimale pulsnivå for regulær utholdenhetstrening og O2-max trening. Tabellen på høyre side viser foreslått pulsmål i h.t. alder. Maksimalt pulsnivå kan varierer fra person til person innen samme aldersgruppe, så verdiene gitt i tabellen er kun er rettesnor og ingen fasit Puls-sone Trening inkluderer følgende 3 modeller: Høy Intensitet: Intervall-puls Lav Intensitet: Fettforbrenning Hill Heart Rate Interval Heart Rate Intensive Heart Rate Pulstrening: De tre programmene gir forskjellig treningsutbytte, Dette er omtalt mer i Seksjon 7. Merk: Før du begynner å trene bør kvalifisert instruktør eller idrettsmedisiner konsulteres for å få lagt opp et personlig tilpasset treningsprogram. 25

26 6-2 Pulsregistrering og Pulskontroll A. Hånd Sensor System Under treningen, ta tak rundt metallsensorene på håndtakene for å kontrollere pulsen. To sensorer er plassert på hver av håndtakene. Det må være kontakt med alle 4 sensorer for at puls skal registreres. Computeren viser puls etter 20 til 30 sekunders kontakt med sensorene. Ikke gjør forsøk på å hold rundt sensorene hvis hastigheten på tredemøllen overstiger 7.2 Km/t. Ved hastigheter over dette nivået må pulsbelte benyttes. B. Valgfritt Pulsbelte Tredemøllen er utstyrt med pulsbelte med pulssensorer som kan sende pulssignalene trådløst til en mottaker inne i computer konsollet. Pulsbeltet festes rundt brystet og beginner å registrere pulsen så snart det er fukt mellom hud og sensorplatene i pulsbeltet. Det er valgfritt å bruke pulsbelte eller ikke. Figur: Korrekt Plassering av Pulsbeltet Illustrasjonen over viser riktig posisjon for pulsbeltet. Elektrodene (A), som er to flater på innsiden av beltet, må være fuktige for å kunne sende korrekte pulssignaler til pulsmottakeren. Fukt elektrodene. Fest deretter pulsbeltet så høyt opp mot brystmuskulaturen som mulig. Beltet skal sitte rett på huden og relativt stramt, men ikke strammere enn at det behagelig å ha på og pusten ikke hemmes. En tynn, våt treningstrøye mellom hud og belte kan også fungere. Blir det nødvendig å fukte elektrodene på nytt, kan dette gjøres enkelt ved å ta tak på midten av beltet, trekke det ut fra kroppen og påføre fuktighet. Når programmet for Puls-sone trening skal settes opp, må man legge inn starthastighet. Hvis det da ikke registreres pulssignaler fra pulsbeltet, vil tredemøllen kun tillate hastighet opp til 7,2 km/t. Registreres pulssignaler fra belte er høyeste hastighet som kan legges inn 25Km. 26

27 Programmer - Program Oversikt Tredemøllen er satt opp med følgende program fra fabrikken: QUICK START Når strøm er koplet til og tredemøllen er på, trykk QUICK START knappen for å starte programmet. Dette starter et manuelt program. Kalori-beregninger baseres på brukers vekt, samt tredemøllens stigning og hastighet. Forhåndsdefiner verdi for stigning er 0. Stigningen kan justeres med Stigningsknappen mens hastigheten kan reguleres med nummer-tastaturet eller + / - knappen. Mål Tidsmål Legg inn ønsket treningstid i målsonen. Når tiden er tilbakelagt vil programmet og tredemøllen stoppe automatisk. Programmet er forhåndssatt til 20 min og valgområde for tid er Distansemål Her er målet å tilbakelegge en bestemt distanse. Når det er gjort vil programmet, og dermed tredemøllen, stoppe automastisk. Forhåndssatt distanse er 5 km og valgområde er 1-99 km. Kaloriemål Dette programmet skal være til hjelp ved vektregulering og vektkontroll. Målet er å forbrenne et gitt antall kalorier i løpet av treningstiden. Når målet er nådd stopper åprogrammet og tredemøllen automatisk. Forhåndssatt mål: 200 Kcal HRC (Pulskontroll) Hill Heart Rate Control Dette programmet kombinerer standard HILL program-profilen med konseptet rundt Puls-sone trening. Det forhånds-satte pulsmålet er kalkulert til 80 prosent av den teoretiske maksimalpulsen (HRmax), men brukeren kan justere pulsmålet ved oppsetting av programmet. Alle bakker og daler er prosenter av HRmax. Programmet består av syv pulsmål, hvorav tre bakker er justerbare; 70%, 75%, 80%. Dalen er alltid definert som 65 % av HRmax. Etter 3 minutter standard oppvarming, begynner pulsen (hastigheten) å stige. Når den har nådd 70 % av HRmax vil bakken/farten opprettholdes i 1 minutt. Deretter synker nivået til pulsen når 65 % av HRmax og holder seg på dette nivået i 1 minutt. Hvert pulsmål kjøres i 1 minutt og programmet er i gang så lenge treningstiden som er definert tillater det. På slutten går det over i en nedjoggingsfase. Hvis pulsen overskrider teoretisk HRmax i mer enn 45 sekunder, vil tredemøllen automatisk gå i Pause-modus. Hvis brukeren ikke når pulsmålet, dvs blir liggende mellom to pulsmål, vil INFORMASJONSSENTERET gi et varsel om at hastigheten må økes eller senkes, avhengig av om programmet befinner seg i bakke eller dal. Programmet går ikke videre til neste pulsmål før brukeren når det gjeldende målet. Dette programmet kan kun fungere hvis brukeren trener med pulsbelte! 27

28 Pulskontroll Pulsmål Eksempel: 80 % av teoretisk HRmax = 144 ( år => teoretisk HRmax 180*80% = 144) Interval Heart Rate Control Dette programmet er ganske likt Pulsskontroll programmet. Forskjellene er: først og fremst er pulsmål på 80% av HRmax, dernest at hver pulsmål-sone varer i 3 minutter. Også her må brukeren trene med pulsbelte for at programmet skal fungere. Interval Puls i % av Maxpuls 28

29 Pulsmål Eksempel: 80 % av teoretisk HRmax = 144 ( år => teoretisk HRmax 180*80% = 144) Intensive Heart Rate Dette harde, varierte programmet er designet for godt trente personer som ønsker å komme enda noen trinn videre. Programmet veksler mellom to pulsnivåer (65%-85% av HRmax) så raskt som mulig. Effekten er mye likt det sprint-trening gir. Også her er bruk av pulsbelte nødvendig for at programmet skal fungere. Håndpuls kan også benyttes men det er ikke anbefalt og ikke hensiktsmessig. MERK: Personer som løper raskere enn 7.2 km/t må benytte pulsbelte. Når programmet skal settes opp, legger brukeren inn pulsmål og velger en gang-hastighet og en jogge/løpe-hastighet. Etter 3 minutter standard oppvarming, vil tredemøllen akselerere til lope-hastigheten og stigningen øker til brukeren når pulsmålet på 85 % av HRmax. Der holdes den så i en kort stabiliseringsperiode før stigningen går ned til 0 prosent og hastigheten reduseres til gangfart. Når pulsen har falt til 65% av HRmax, stabiliseres den en kort stund før tredemøllen akselererer til løpehastighet igjen og stigningen øker. Programmet repeterer vekslingene i hastighet og stigning til oppsatt treningstid er ute. Hvis brukeren ikke når pulsmålet i løpet av 5 minutter, vil INFORMASJONSSENTERET gi et varsel om at hastigheten må økes eller senkes, avhengig av om programmet befinner seg i bakke eller dal. Programmet går ikke videre til neste pulsmål før brukeren når det gjeldende målet. Intensive Heart Rate 29

30 Pulsmål Eksempel: 80 % av teoretisk HRmax = 144 ( år => teoretisk HRmax 180*80% = 144) FYSISK TESTER SUPERIOR PHYSICAL TEST The U.S. Army Physical Fitness Test er en utholdenhets-test som skal kartlegge muskulær utholdenhet og nivå på sirkulasjon og respirasjonssystemet. EXTREME PHYSICAL TEST Løpedelen av the U.S. Navy Physical Readiness Test måler hvor lang tid personellet bruker på å løpe 2,4 km og benyttes av U.S. Navy og Naval Academies for å måle aerob kapasitet. ENDURANCE PHYSICAL TEST Dette er den fysiske testen som U.S. Marines benytter GERKIN PROTOCOL The Gerkin Protocol er en gradert submaximal VO2 test som benyttes av the International Association of Fire Fighters (Internasjonal forening for Brannmenn) for å måle hvor fysisk skikket brannmannskap er for oppdrag. Resultatene fra testen baseres på anvendt tid, alder og kjønn. For alle de fysiske testene unntatt GERKIN, går treningsprogrammet over i nedjoggingsfase når distansemålet er nådd. Varigheten av denne fasen avhenger av tiden det tar å fullføre testen. Tar det mindre enn 5 minutter vil nedjoggingstiden være 1 minutt. Tar det 5 15 minutter blir nedjoggingen 3 minutter og for tid lenger enn 15 minutter blir nedjogging på 5 minutter. Brukeren kan avbryte nedjoggingen tidligere ved å trykke STOP knappen eller CLEAR knappen. Etter at nedjoggingen er avbrutt eller fullført, vil INFORMASJONSSENTERET vise anvendt tid og testresultat. PHYSICAL EFFICIENCY BATTERY(FBI Testen) Denne testen er en fysisk test på 2,4 km. The Physical Efficiency Battery er benyttet av U.S. Federal Law Enforcement, U.S. Federal Bureau of Investigation (F.B.I.) og andre føderale organisasjoner i USA I forbindelse med rekruttering og testing av personell. 30

31 PROGRAMMER RANDOM RANDOM programmet lager et terreng med bakker og daler som varierer tilfeldig ved hver trening. Mer enn 100 ulike program-mønstre er mulige. HILL HILL programmet tilbyr mange ulike oppsett for intervalltrening. Intervallene er sekvenser med hard cardiovaskulær trening oppdelt av regulære sekvenser med lav-intensiv trening. Programmet består av fire deler som hver har ulik treningsintensitet. PROGRAM vinduet viser programutviklingen. Warm-up/Oppvarming Oppvarmingsfasen er en periode med gradvis økende belastning som bringer pulsen inn i den nedre enden av puls-sonen og øker pustfrekvensen samt tilstrømningen av blod til den arbeidende muskulaturen. 1. Plateau Øk belastningen litt og hold den stabil for å bringe pulsen til den nedre enden av puls-sonen. Kontroll av pulsen mot slutten av denne fasen. 2. Intervalltrening En serie økende bratte bakker hvor pulsen går opp til topp av puls-sonen. Veksler med daler hvor pulsen får droppe ned til bunnen av sonen igjen. Pulskontroll på slutten av fasen 3. Cool-Down/Nedjogging Lav-intensitetsfase som tillater kroppen å kvitte seg med melkesyre og andre slaggstoffer som bygger seg opp i muskulaturen under treningen og bidrar til stølhet og forlenger restitusjonstiden. Lengden på nedjoggingen avhenger av hvor hardt treningsprogrammet er kjørt, dvs treningstid, hastighet, stigning og puls. Hver kolonne, som vist i Program-Vinduet og i figuren over, representerer et intervall. Hvert program er sammensatt av 20 intervaller, og varigheten per interval avhenger av totaltiden på programmet. Forhåndssatt tid er 10 minutter. Justeringsmulighet minutter hvor hvert reguleringstrinn er 5. 31

32 Eksempler: minutter Hvis varigheten på programmet er 10 minutter, vil hvert intervall være på 30 sekunder. Hvis programmet varer 15 minutter blir intervallene på 45 sekunder minutes Med 20 minutters program vil hvert intervall være på 60 sekunder. Hvis brukeren legger til minutter til den forhåndssatte tiden mens programmet er I gang, vil programmet plusse på bakker og daler identiske med de første 8 intervallene fra Interval Training fasen. Dette mønsteret gjentas inntil programmet er fullført. SPEED INTERVAL Trykk den blinkende program-knappen på computeren for å kunne endre de forhånds definerte lavog høy hastighet (Kan ikke endres under treningen). Trykk SPEED + / - knappen for å endre hastighet. Hvis du trykker Program-knappen for å endre lav/høy hastighet vil den gå tilbake til de forhånds definerte hastighetsverdiene. FAT BURN FAT BURN programmet er laget for å hjelpe brukeren til å holde pulsen stabilt rundt 65% HRmax. Både pulsbelte og håndpuls kan benyttes, men Sportsmaster anbefaler beltet. Hvis pulsbelte ikke benyttes, vil Program-Vinduet vise et hjerteformet symbol og Informasjonssenteret vil påminne brukeren om å gripe rundt håndpulssensorene. Computeren vil kontinuerlig overvåke og vise pulsen, samt regulere belastningen for at pulsen skal komme til 65 % og bli der. Dette programmet er ikke ment for hard trening. Merk: Stigningen justeres automatisk. Kun hastigheten kan reguleres av brukeren. For hastigheter over 7,2 km/t må pulsbelte benyttes. CARDIO Dette er den beste treningen for forbedring av aerob og cardio kapasitet. Pulsbelte eller håndpuls må benyttes uten opphold under hele programmet. Programmet vil justere stigningen automatisk opp/ned slik at pulsen ligger konstant rundt pulsmålet. Merk: I FAT BURN programmet blir pulsmålet regnet ut som 65% HRmax mens i CARDIO og HEART RATE HILL blir pulsmålet satt til 80% HRmax. Programmene over trenger informasjon om brukervekt. Etter å ha entret programmet, bruk SPEED + / - knappen eller nummertastaturet for å legge inn vektinformasjon. 32

33 TRENING FITNESS TRENING 5 Km FITNESS TRENING 10 Km T600 tilbyr både 5 og 10 K self-challenge program. Ved å sette forskjellig stigning, vil programmet lage og vise en tilsvarende programprofil under kjøringen av programmet. 1.5% stigning betyr flat løype mens 0% stigning betyr nedoverbakke. Stigningsverdien holdes i minutter. Når distansen er tilbakelagt vil programmet og tredemøllen stoppe. FORM TEST Tredemøllens Form Test program har seks programmer for å teste cardiovaskulær formtil forskjellige brukere. Form Testen kan brukes til å registrere forbedringer i utholdenhet hver fjerde til sjette uke. Brukeren må bruke håndpuls eller pulsbelte ettersom testen baseres på pulsregistreringer. Treningen består av 5 minutter med 5 % stigning. Strakt tiden er nådd vil computeren registrere pulsen og kalkulere en form-score som vises i Informasjonssenteret. Form-testen er ansett for å være en habil submax VO2 (oksygenvolum) test. Den viser hvor bra hjertet pumper oksygenrikt blod ut til muskulatur som er i aktivitet og hvor effektivt muskulaturen tar opp oksygenet fra blodet. Fysiologer generelt anser denne testen som en god måte å måle aerob kapasitet på. Hvordan setter man opp Form Testen: Trykk FIT TEST knappen gjentatte ganger til FIT TEST valger kommer frem i Informasjonssenteret. Trykk ENTER for å velgeform Testen. Informasjonssenteret vil be om brukervekt, alder og kjønn (gender). Bruk Nummertastaturet eller Opp/Ned piltastene for å legge inn disse verdiene og trykk ENTER for nå bekrefte. Informasjonssenteret vil nå be om treningsnivå. (LEGG INN HASTIGHET; 3,2 7,2 km/t). Finn et passende nivå ut fra tabellen under basert på din alder, kjønn og aktivitetsnivå. Bruk Nummertastaturet eller Opp/Ned pil tastene for å legge inn Verdi for treningsnivå. Etter at 5-minuttersw testen er ferdig vil Form Test resultatet vises i computer displayet. Form Test Program Anbefalt intensitetetsnivå Inaktive Aktive Svært Aktive T600 Form Test - Intensitetsnivå 2-3mph 3-4mph mph kph kph kph MERK: Stigningen bil gå opp til 5 % etter 1 minutt oppvarming. Anbefalt intensitetsnivå (hastighet) skal brukes som en rettesnor og ingen fasit når man setter opp Form Test programmet. Målet er å få brukerens puls opp på et nivå som tilsvarer 60%-85% av deres teoretiske HRmax. 33

34 Aktivitetsnivåer og Område Lavere halvdel av skalaen Høyere alder Øvre halvdel av skalaen Lavere alder Lavere vekt Høyere vekt * Lavere høyde Høyere * I tilfeller av overvekt, bruk lavere halvdel av skalaen. Computer vil ikke akseptere: Puls under 52 slag/min eller høyere enn 200. Kroppsvekt lavere enn 34 kg eller store enn 180 kg. Alder under 10 eller over 99 år. Data input som overstiger menneskelig potensiale. Hvis du gjør feil under innleggingen av data i Form Testen, kan dette korrigeres ved å trykke CLEAR, legge inn korrekte verdier og trykke ENTER. Det er viktig at Form Testen gjennomføres under så like forhold som mulig hver gang. Pulsen din avhenger av en serie faktorer inklusive: antall timer søvn natten før testen (det anbefales minimum 7 timer) tid på dagen tid siden du spiste sist (to til 4 timer anbefales) tid siden du drakk koffeinholdig drikke, alkohol eller røykte en sigarett (det anbefales minimum 4 timer) tiden siden du trente sist (minimum 6 timer er anbefalt!) For å få mest mulig korrekte resultater bør testen tas 3 dager på rad og snittscoren brukes. MERK: For å kunne motta en relevant Form Test score, må treningen ha pågått innen en puls-sone tilsvarende prosent av teoretisk HRmax. 34

35 Eksempel på Program Trinnene for å sette opp et HILL, RANDOM, SPORT TRAINING 5K, og SPORT TRAINING 10K Program inkluderer valg av nivå (level). Level refererer her til en serie mulige stigningsprosenter. T600 har 20 slike signingsnivået tilgjengelig. Hver bakke fremstår i PROGRAM vinduet som søyler med lys, hvor antall lys (hoyden på søylen) viser stigningsprosenten. For å endre stigningsnivå under treningen, bruk Stigning +/- eller nummertastaturet. 35

36 Program Oppsett Bruk Nummertastaturet for å legge inn verdiene etter hvert som de etterspørres i Informasjonssenteret eller bruk TIME, INCLINE, eller SPEED pilknapper til å scrolle til ønsket verdi vist i Informasjonssenteret. Trykk ENTER for å bekrefte hvert valg. Disse innlagte verdiene kan justeres under alle treningsprogrammene bortsett fra de som ligger under Form Test (Fit Test) knappen. Følgende oversikt viser program oppsettet (Press=Trykk, Enter = Legg inn): GOAL 1. TIME GOAL Press GOAL Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press ENTER Enter Time Enter INCLINE Enter Speed 2. DISTANCE GOAL Press GOAL Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press ENTER Enter Distance Enter INCLINE Enter Speed 3. CALORIES GOAL Press GOAL Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press ENTER Enter Calories Enter INCLINE Enter Speed HRC 1. HILL HEART RATE CONTROL Press HRC Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press ENTER Enter Time Enter Target Heart Rate Enter Speed 2. INTERVAL HEART RATE CONTROL Press HRC Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press ENTER Enter Time Enter Target Heart Rate Enter Speed 3. INTENSIVE HEART RATE Press HRC Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press ENTER Enter Time Enter Target Heart Rate Enter Walk Speed Enter Jog Speed 36 PHYSICAL TEST 1. SUPERIOR PHYSICAL TEST Press PHYSICAL Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Enter Gender Enter Speed 2. EXTREME PHYSICAL TEST Press PHYSICAL Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press 0 or 1 to Confirm the altitude whether over 5000 Enter Gender Enter Speed 3. ENDURANCE PHYSICAL TEST Press PHYSICAL Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press 0 or 1 to Confirm the altitude whether over 5000 Enter Gender Enter Speed 4. GERKIN PROTOCOL Press PHYSICAL Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press ENTER Enter Target Heart Rate 5. PEB TEST Press PHYSICAL Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press ENTER Enter Gender

37 PROGRAM 1. MANUAL Press PROGRAM Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Enter Time Enter INCLINE Enter Speed 2. RANDOM Press PROGRAM Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Enter Time Enter LEVEL Enter Speed 3. HILL Press PROGRAM Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Enter Time Enter LEVEL Enter Speed 4. SPEED INTERVAL Press PROGRAM Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Enter Time Enter INCLINE Enter Jog Speed Enter Run Speed 5. FAT BURN Press PROGRAM Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Enter Time Enter Target Heart Rate Enter Speed 6. CARDIO Press PROGRAM Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Enter Time Enter Target Heart Rate Enter Speed TRAINING 1. FITNESS TRAINING 5K Press TRAINING Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press ENTER Enter LEVEL Enter Speed 2. FITNESS TRAINING 10K Press TRAINING Press NUMERCAL keypad to Choose This Program Press ENTER Enter LEVEL Enter Speed FIT TEST Press FIT TEST Press ENTER Enter Gender Enter Speed MULIGE FEILKODER SOM KAN KOMME I DISPLAYET VED TEKNISKE PROBLEMER 1. ERROR6 : Stigningsmotoren virker ikke,error6 vises i matrisevinduet 2. CM: KOMMUNIKASJONSFEIL 3. OV: FOR HØY SPENNING 4. OC: OVERLEDNING 5. OT: FOR HØY TEMPERATUR 6. LV: FOR LAV SPENNING 37

SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL Innhold 1. Oversiktsillustrasjon 2 2. Sikkerhetsinstruksjon 3 2.1. Strømkrav 4 2.2. Smøring av mølla 4 2.3. Påføring av Silikon 6 2.4. Horisontal justering av mølla

Detaljer

SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL. Nitro PDF Trial. www.nitropdf.com

SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL. Nitro PDF Trial. www.nitropdf.com SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL.nitropdf.com 1. OVERSIKTSILLUSTRASJON.nitropdf.com 1 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker ethvert elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges,

Detaljer

Brukermanual. Studio U400 ADVARSEL

Brukermanual. Studio U400 ADVARSEL Brukermanual Studio U400 ADVARSEL Trening kan i spesielle tilfeller utgjøre en helserisiko. Konsulter derfor idrettsmedisinsk sakkyndig før du tar apparatet i bruk. Hvis du føler deg svimmel, får hodepine,

Detaljer

SPORTSMASTER U510 U510UPRIGHT BIKE

SPORTSMASTER U510 U510UPRIGHT BIKE BRUKERMANUAL SPORTSMASTER U510 U510UPRIGHT BIKE ADVARSEL Trening kan i spesielle tilfeller utgjøre en helserisiko. Konsulter derfor idrettsmedisinsk sakkyndig før du tar apparatet i bruk. Hvis du føler

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARLSESMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Smådeler 6. Montering 7.

INNHOLD PLASSERING AV VARLSESMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Smådeler 6. Montering 7. INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Smådeler 6 Montering 7 Pulsbelte 14 Drift og justeringer 15 Flytting og folding av tredemøllen 24 Feilsøk 25 Retningslinjer

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Drift og justeringer 13 Flytting og folding av tredemøllen 22 Feilsøk 23 Retningslinjer 26 Deleliste 37 Oversiktsdiagram

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER BRUKERMANUAL INNHOLD Viktige forholdsregler Før du begynner Montering Justeringer Folding og flytting Vedlikehold og feilsøk Retningslinjer Deleliste og oversiktsdiagram VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL:

Detaljer

NORSK BILAG TIL BRUKERVEILEDNINGEN FOR

NORSK BILAG TIL BRUKERVEILEDNINGEN FOR NORSK BILAG TIL BRUKERVEILEDNINGEN FOR PRO-FORM 575 ADVARSEL: For å redusere risikoen for skader ved bruk av tredemøller, vennligst les følgende: 1. Det er eiers eget ansvar å sørge for at alle brukere

Detaljer

INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE Kjære kunde! Vi er glade for at du har valgt Casall treningsutstyr. Dette kvalitetsproduktet er utviklet for hjemmebruk, og er testet og sertifisert i henhold

Detaljer

INNHOLD. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Pulsbelte 13. Drift og justeringer 14

INNHOLD. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Pulsbelte 13. Drift og justeringer 14 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Pulsbelte 13 Drift og justeringer 14 Flytting og folding av tredemøllen 28 Feilsøk 29 Retningslinjer 32 Deleliste

Detaljer

Norsk brukerveildning

Norsk brukerveildning Med universalport for ipod Model Nr. NETL16807.0 Serie nr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Norsk brukerveildning Serienummermerke Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne

Detaljer

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INNLEDNING INNLEDNING GRATULERER og TAKK for at du kjøpte denne Casall-tredemøllen! Enten målet ditt er å vinne løp eller bare få en rikere og sunnere livsstil, kan

Detaljer

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic BRUKERMANUAL for 650 Magnetic INNHOLD Forholdsregler 2 Sjekkliste 3 Smådeler 4 Deleliste 5 Oversiktsdiagram 7 Montering 9 Computer 15 Treningsinstruksjoner 23 FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene

Detaljer

MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A

MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Viktig informasjon a) Dette produktet anbefales for maksimal brukervekt på 120 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme på barnas naturlige lekeinstinkt.

Detaljer

Kjære kunde! Garanti. Garantiperioden starter den datoen da produktet ble kjøpt (ta godt vare på kvitteringen).

Kjære kunde! Garanti. Garantiperioden starter den datoen da produktet ble kjøpt (ta godt vare på kvitteringen). Kjære kunde! Vi er glade for at du har valgt Casall treningsutstyr. Dette kvalitetsproduktet er utviklet for hjemmebruk, og er testet og sertifisert i henhold til den europeiske normen EN 957 1/6. Les

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for 405 STRIDER

BRUKERVEILEDNING for 405 STRIDER BRUKERVEILEDNING for 405 STRIDER Innhold Viktige forholdsregler 2-3 Montering 3-5 Folding 6-7 Jording 8 Drift 9-13 Oppstart 14 Sikkerhetsøvelser 15 Oppvarming 16 Vedlikehold 17 Justering av løpebånd 18

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER 425 Runner 0 INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING 7 STIGNING 8 JORDING 9 COMPUTER 10 OPPSTART 14 FORSLAG TIL TØYING 15 VEDLIKEHOLD 16 JUSTERING AV MOTORBELTE 17 JUSTERING AV LØPEBÅND 18

Detaljer

Brukerveiledning for 2500 Interval

Brukerveiledning for 2500 Interval Brukerveiledning for 2500 Interval BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD FORHOLDSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING 7 JORDING 8 DRIFT 9 OPPSTART 14 OPPVARMING 15 VEDLIKEHOLD 16 JUSTERING AV LØPEBÅND 17 OVERSIKTSDIAGRAM

Detaljer

330 cycle Brukerveiledning

330 cycle Brukerveiledning 330 cycle Brukerveiledning SRS-968M-NF May 28, 2008 version 01 Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen

Detaljer

INNEHÅLL. Tänk på att spara originalkvittot på att du köpt denna produkt. Skriv även ner följande information för framtida referens: Serienummer:

INNEHÅLL. Tänk på att spara originalkvittot på att du köpt denna produkt. Skriv även ner följande information för framtida referens: Serienummer: INNEHÅLL Säkerhetsföreskrifter 3 Varningsdekaler och serienummer 4 Specifikationer 5 Före montering 5 Delar 6 Smådelar 7 Verktyg 7 Montering 8 Flytta träningsmaskinen 17 Stabilisering av träningsmaskinen

Detaljer

BRUKERMANUAL for 2100 RUNNER

BRUKERMANUAL for 2100 RUNNER BRUKERMANUAL for 2100 RUNNER 1 INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Montering 3 Folding 7 Jordingsmetoder 8 Drift 9 Øvelser 14 Oppvarming 15 Vedlikehold 16 Justering av løpebånd 17 Oversiktsdiagram 18 Deleliste

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER FØR DU BEGYNNER MONTERING HVORDAN BRUKE APPARATET VEDLIKEHOLD & FEILSØK GUIDELINES DELELISTE OVERSIKTSDIAGRAM

INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER FØR DU BEGYNNER MONTERING HVORDAN BRUKE APPARATET VEDLIKEHOLD & FEILSØK GUIDELINES DELELISTE OVERSIKTSDIAGRAM BRUKERMANUAL INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER FØR DU BEGYNNER MONTERING HVORDAN BRUKE APPARATET VEDLIKEHOLD & FEILSØK GUIDELINES DELELISTE OVERSIKTSDIAGRAM VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: For å redusere

Detaljer

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning Tredemølle LA-1446A Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Ditt nye treningsapparat er produsert med tanke på høyest mulig sikkerhetskrav. Det kreves imidlertid alltid forsiktighet når man bruker

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 4 Smådeler 5 Montering 6 Drift 13 Vedlikehold og feilsøk 26 Retningslinjer 28 Deleliste 29 Oversiktsdiagram 31 Service 32

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

BRUKERMANUAL For 335 Magnetic

BRUKERMANUAL For 335 Magnetic ccc BRUKERMANUAL For 335 Magnetic BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstruksjoner Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitte deler. Dersom du skulle overlate dette apparatet til en annen person, forsikre

Detaljer

Z8 Run løpebånd (RE1M-11700)

Z8 Run løpebånd (RE1M-11700) Z8 Run løpebånd (RE1M-11700) Bruksanvisning RE1M-11700 Kjære kunde, Takk for at du har valgt vår Reebok tredemølle. Dette kvalitetsproduktet er fremstilt for bruk hjemme hos deg og er blitt testet og sertifisert

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer