SPORTSMASTER TREDEMØLLE T8i MANTTIS - BRUKERMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSMASTER TREDEMØLLE T8i MANTTIS - BRUKERMANUAL"

Transkript

1 SPORTSMASTER TREDEMØLLE T8i MANTTIS - BRUKERMANUAL

2 INNHOLD 1. OVERSIKTSILLUSTRASJON... Feil! Bokmerke er ikke definert.2 2. VIKTIG SIKKERRHETSINFORMASJON JORDINGSINFORMASJON SJEKKLISTE FØR MONTERING... Feil! Bokmerke er ikke definert.5 5. MONTERING TRINN FOR TRINN PASS PÅ VEDLIKEHOLD COMPUTERBETJENING

3 1. OVERSIKTSILLUSTRASJON 電 Computer 子 表 電 Strømbryter 源 開 關 電 Strøminntak 源 線 Strømkretsbryter 過 載 保 護 開 關 安 Sikkerhetsklype 全 插 銷 / 夾 子 Strømkabel 機 Hovedramme 台 主 架 n Fremre ramme 底 座 Bakre 後 調 deksler 整 盒 - 2 -

4 2. Sikkerhetsinformasjon Når man bruker et elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges. For å redusere risikoen for brannskader, brann, elektrisk støt eller andre personskader, pass på følgende: 1 Les alle instruksjoner før tredemøllen brukes 2 Kople alltid tredemøllen fra strømuttaket umiddelbart etter bruk og før rengjøring. 3 Som andre elektriske apparater, skal tredemøllen aldri være slått på uten at den er under oppsyn. Kople alltid fra når den ikke brukes og før montering eller demontering av deler. 4 Tett oppsyn er påkrevet hvis tredemøllen brukes av eller i nærheten av barn eller funksjonshemmede. 5 Bruk tredemøllen kun til det den er ment for og beskrevet i denne manualen. Ikke bruk tilleggsutstyr som ikke er anbefalt av produsenten av tredemøllen 6 Bruk aldri tredemøllen hvis det er skader på kabler eller plugger, hvis den ikke virker som den skal, eller hvis den på noen måte har blitt skadet eller falt i vann. Returner tredemøllen til et servicesenter for vurdering og eventuell reparasjon etter avtale med Sportsmaster. 7 Ikke bær eller trekk tredemøllen etter kablene, hold kablene unna varme flater og gjenstander. 8 Bruk aldri apparatet med lufteåpningene blokkert. Sørg for at lufteåpningene holdes fri for støv, hår og lignende. 9 Aldri putt gjenstander inn i noen av åpningene på tredemøllen. 10 Ikke bruk tredemøllen utendørs og ikke bruk den der aerosol (spray) produkter er i bruk eller hvor det er unormal høy konsentrasjon av oksygen eller andre gasser. 11 For å kople fra, skru alle kontroller i AV posisjon, trekk pluggen ut av støpselet. 12 Kople alltid til jordet uttak. 13 Slå alltid tredemøllen av før den slås opp; den skal ikke slås opp mens den er i bruk. 14 Denne modellen er beregnet på hjemmebruk 15 Løpebanen på T8i kan slås opp. Pass at stigningen er 0 (dvs null-stilt) før løpebanen løftes opp/slås opp 16 Max brukervekt på T8i er 115kg. 17 Servicespørsmål: Feilsøkingsguide er gitt på s i denne manualen. Det finnes også mange nyttige tips under FAQ på Ved behov for ytterligere assistanse, kontakt Sportsmasters serviceavdeling; Husk at serienummeret på mølla må oppgis ved alle henvendelser vedrørende service og garantisaker. Serienummeret er oppgitt i front på hovedrammen

5 3. Tips ved start av tredemøllen og jordingsinfo. Stå på sidevangene når mølla skal startes, dvs ikke på løpebåndet. Fest sikkerhetsklypen i løpetøyet, trykk Start og når computeren har talt ned og startet på lav hastighet kan man trå inn på løpeflaten og justere opp hastighet etter eget ønske. Gå aldri inn på løpeflaten når båndet går i stor hastighet Strøm- og jordingsinformasjon Når man bruker et elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive følgende: 1. Les alle instruksjoner før tredemøllen brukes 2. Tredemøllen må jordes. Hvis det skulle oppstå en feil eller skade, vil jording redusere risikoen for kraftig elektrisk støt. Denne tredemøllen er utstyrt med jordet strømkabel og stikk-kontakt. 3. Stikk-kontakten må kun plugges inn i strømuttak som er forskriftsmessig jordet VIKTIG Feil kopling av jordet utstyr kan gi elektrisk støt. Sjekk derfor med fagmann dersom du er i tvil om jordingen der tredemøllen skal brukes er i forskriftsmessig stand. Stikk-kontakt/plugg som følger med tredemøllen må ikke justeres eller på annen måte tilpasses hvis det ikke passet strømuttaket. Få hjelp av fagmann til å montere korrekt jordet uttak. 1. Tredemøllen skal kun brukes i volt krets med normalt, jordet uttak (noe avvikende fra figuren under). Sjekk at både plugg og kontakt passer sammen. 2. Strømadapter skal ikke brukes sammen med dette apparatet. Figur Jordings metoder - 4 -

6 4. SJEKKLISTE FØR MONTERING Del Beskrivelse Ant Del Beskrivelse Ant A Hovedramme 1 a Unbracoskruer M8xP1.25x20 6 B Venstre sidedeksel 1 b Stjerneskruer M5x15 6 C Høyre sidedeksel 1 c Unbraconøkkelk og Skrutrekker 5mm(70mmX70mm) 1 D Drikkeflaske 1 d Sikkerhetsnøkkel og klype 1 e Silikon 1 f Dobbeltsidig sugekopp 2 a b c d e f C B A - 5 -

7 5. MONTERING TRINN FOR TRINN Advarsel: Ikke klipp av den tverrgående stroppen som holder løpebanen nede før monteringen er ferdig Hvis stroppen fjernes før monteringen er komplett, kan fingre og armer komme klem A Det er en stor fordel å være to personer under monteringen, en til å holde og en til å skru. (Pass på å følge den anbefalte rekkefølgen på monteringen!) a 1. Sett computeren som vist på illustrasjonen til høyre og fest den til stenderne med unbracoskuer(a). A a Ps. Husk at 2 monterer bedre og sikrere enn

8 1. Reis stenderne opp uten at hovedkabelen kommer i klem nede til høyre og fest de med unbracoskruer (a). Deretter kan du fjerne stroppen som holder hovedrammen nede Ps. Husk at 2 personer monterer bedre og sikrere enn 1 a a 3. Nå kan venstre og høyre sidedeksel (B,C) monteres på frontrammen og festes med stjerneskruer(b). C b B b - 7 -

9 4. Skal du bruke i-pad, fest først de fire sugekoppene på computeren slik at de kan holde i-pad en fast etter at du har satt den i braketten. SuckerSugek l½ L opp I-PAD - 8 -

10 6. PASS PÅ Ps 1: Heve/senke demperen kan skades hvis man kommer bort i den eller den treffes av andre gjenstander under montering eller bruk. Ps 2: Hvis demperen skades eller ødelegges, kan dette innebære risiko for personer som oppholder seg ved tredemøllen. Den kan miste bremse funksjonen når mølla skal slås ut eller det kan bli langt tyngre å slå sammen / folde ut tredemøllen. Tredemøllen kan slås opp for transport eller lagring. Før den slås opp må all mølleaktivitet stoppes og strøm koples fra og ledning trekkes ut. Tredemøllen slås opp som vist på figuren til høyre. Pass på at løpebanen klikker på plass i oppslått stilling og at låse mekanismen holder løpebanen i låst posisjon. Når tredemøllen skal brukes igjen, holdes løpebanen i endekanten og låsetappen trykkes ned med foten (se fig til høyre). Nå kan løpebanen senkes rolig ned. (Ps.1. Kun voksne skal slå sammen eller folde ut tredemøllen! Ps.2. Transport skal kun skje i oppslått tilstand ved at man tar tak i bak-enden av løpe- banen, trekker banen til seg inntil hjulene ruller fritt på underlaget. (Ps.3. Ikke trill tredemøllen på ujevnt underlag!) - 9 -

11 7. VEDLIKEHOLD 1. 1 Hvis løpebåndet ikke er sentrert: Stopp tredemøllen og korriger ved å skru på Justeringsskruen som sitter på bak enden av hver sidelist. (se ill.) Hvis løpebåndet trekker mot venstre og ikke dekker løpeplaten på høyre side, - bruk justeringsnøkkelen (U-nøkkel, 6 mm se illustrasjon til høyre) og skru venstre justerings- skrue ca ¼ omdreining med klokkeretningen. Tilsvarende skrues justeringsskruen på høyre sidelist ¼ omdreining hvis båndet trekker mot høyre. Start møllen igjen, la den løpe noen minutter og fin-justér mer hvis båndet fremdeles trekker til en av sidene. (Ps.1. Det er viktig å følge denne fremgangsmåten) (Ps.2. Båndet vil kunne bevege seg til en av sidene avhengig av brukerens løpesett og vekt.) Denne justeringen av løpebåndet trengs ikke med mindre båndet skraper mot en av kantene

12 2. 2 Smøring av løpebanen: Løpeplaten bør smøres hver 1 12 måned, avhengig av hvor ofte den brukes og hvor mye av treningen som foregår med høy hastighet. Først slakkes løpebåndet ved at justeringsskruene på enden av hver sidelist løsnes. Løpebåndet løftes opp, oljen dryppes på løpeplaten og fordeles ut over. Midt-still løpebåndet foran og bak, stram deretter justeringsskruene igjen Vanlig løpshastighet Anbefalt smørefrekvens 1~6 km Hver 5 mnd (+ 1 vinter) 6~12 km Hver 3 mnd 12~18km Hver 2 mnd (Ps. Det kan være behov for å påføre silikon noe oftere enn anbefalt i tabell hvis du opplever at båndet lugger ubehagelig. Ved mer enn normal bruk, fks hver dag, bør den smøres hver mnd.) Det bør også støvsuges i motor-rommet jevnlig for å hindre at støv akkumuleres og skader elektronikken

13 8. COMPUTERBETJENING LCD Oversikt

14 Stigningsnivå Tid Puls og Alder Pulstrenings soner Program søyler Kalorier Illustrasjon av muskelbruk Hastigh. Lys for bokstaver; informasjonsfelt Vekt/Distanse Status for tilkopling til i-pad eller i-pod Puls-sone trening Teoretisk maxpuls (Heart Control Rate/HCR Max) formel: 220 alder. Lav: 0~64% Fettforbrenning: 65%~74% Aerobic: 75%~84% Høy: 85% og høyereabove Eksempel:Hvis man er 30 år, er teoretisk max HCR 190. Ligger man på HCR 120 i trenings modus, vil det registreres 63 % (120/190) og displayet vise Low Kropp/Muskel indikator Når tredemøllen starter, vil kropps- og muskel linjene lyse, og når brukeren justerer stigning, vil tilsvarende muskel-trening nivå lyse

15 0 nivå 1~3 nivå 4~6 nivå 7~9 nivå 10~12 nivå 13~15 nivå Hovedpanel (a) (b) START: Når strømmen er satt på, trykk, START for å gå direkte til manuelt program. Når tredemøllen er i PAUSE modus, trykk START for å komme til start modus

16 STOP: Trykkes denne knappen under trening, vil tredemøllen stoppe og gå i PAUSE modus. Skjermen vil vise "PAUSE", og tredemøllen blir i pause-modus i 4 minutter før systemet går til standby modus og bakgrunnslysene i skjermen vil slukke. (c) Under pause-modus kan man trykke PAUSE knappen i 4 sekunder for å gå rett til standby-modus. (d) I valg-modus kan denne knappen trykkes for å gå et trinn opp i valgrekken. SPEED +/-:Brukes til å justere hastigheten; 0.1 km/t per trykk. Holdes den inne justeres hastigheten raskt INCLINE / :Brukes til å justere stigningen med 1 nivå* per trykk, og holdes knappen inne lenge vil justeringen løpe raskere. ENTER:Trykkes for å bekrefte et valg eller for å gå videre til neste trinn. MODE:Trykkes når man er i start/klar status for å komme til program-valg HURTIGKNAPPER FOR HASTIGHET 1/2/4/6/8/10: Justerer hastigheten direkte til knappenes angitte verdi. Verdiene viser km/t HURTIKKNAPPER FOR STIGNING 2/4/6/8/10/12:Justerer hastigheten direkte til knappenes angitte verdi. Verdiene viser stignings % Skiver nivå lenger oppe-hva er riktig-ref *?? Hvis SIKKERHETS-KNAPPEN fjernes når man er i trenings- eller standby modus, vil det midtre vinduet vise en pil pekende ned og alle verdier vil vise utgangsverdien "0". Motor og program vil stoppe umiddelbart mens stigningen vil forbli uendret. Brukeren må sette tilbake sikkerhetsknappen før tredemøllen kan startes igjen. Pulsregistrering Hånd-puls:Gripes håndpuls-sensorene under trening, vil pulsindikatoren blinke for å vise at pulssignaler registreres, og pulsverdien vises innen 20 sekunder. Trådløs pulsregistrering:bruk av pulsbelte/trådløs pulsregistrering er den mest nøyaktige og beste måten å registrere puls på Sportsmaster T89i Manttis har ikke pulsbelte inkludert, men har tilrettelagt for bruk av pulsbelte og tilpasset belte kan kjøpes separat hos Sportsmaster. Normale pulsverdier ligger i intervallet 40~220BPM. Når man registrerer puls med både håndpuls sensorer og pulsbelte, er det verdiene fra pulsbelte som er de mest korrekte. Tabellen under gir forslag til Puls-mål for ulike aldersgrupper. Les mer om pulstrening på

17 under Treningsprogram og «Generelt om trening»: Progra mf ork lari ng Standby Stand b y : N år st rø m m e n er Alder Puls (Slag per min) Puls (Slag per min) Puls (Slag per min) Puls (Slag per min) Alder Alder Alder H Preset L H Preset L H Preset L H Preset L koplet til og man har trykket start, vil det komme et kort «beep» og computeren vil si at man skal legge inn bruker-vekten. Innlegging av vekt: (a) Trykk SPEED+ eller SPEED- for å justere til reell vekt. Forhåndsdefinert verdi er 70KG, og justeringsområdet er 23~130 KG (b) Trykk ENTER for å bekrefte vekten. Skjermen vil nå vise "SELECT PROGRAM". Trykk SPEED+ eller SPEED- for å komme til ønsket program eller trykk QUICK START for å starte direkte. Hensikten med å legge inn brukervekt er å la brukeren få så korrekt verdi som mulig på kaloribruk under treningen. NB! Kaloribruk-informasjonen vil uansett være et estimat. Man kan justere brukervekten for

18 hver treningsøkt slik at møllas kalorifunksjon kan håndtere flere brukere. Dette gjøres fra standby utgangspunktet eller etter at sikkerhetsknappen er fjernet og satt tilbake igjen. Hvileposisjon:Når tredemøllen er stoppet og har stått uten at noen av betjeningsknappene er brukt en stund vil computeren gå over i hvile-posisjon. Mølla er da i standby-modus med lysene av for å spare strøm. Trykkes hvilken som helst betjeningsknapp vil lysene komme på igjen. QUICK START MODUS Start treningen: (a) I standby modus, trykk ENTER for å bekrefte vekten og trykk QUICK START for å starte treningen direkte. Skjermens informasjons-stripe vil vise "READY GO" og etter 3 sekunder vil båndet begynne å gå med hastighet 0.8Km/t, stigningsverdi 0 og tidsvinduet vil starte fra "0:00" og telle oppover. Maksimal tid for treningsøkten vil være 99:59. (b) Under treningen: 1. Trykk en INCLINE hurtigknapp, INCLINE eller INCLINE for å regulere stigningsvinkelen. 2. Trykk en SPEED hurtigknapp, SPEED+ eller SPEED- for å regulere hastigheten. Stopp midlertidig eller avslutt treningen: (a) Trykk Stopp under treningen og båndet vil stoppe mens stigningen forblir uendret. Mølla er nå i pause-modus. Trykkes STOP en gang til og holdes inne 4 sekunder vil computeren gå over i standby-modus. (b) Hvis man trener i 1 t 40 minutter (til man når 99:59) eller når et definert treningsmål (Time/Distance/Calories) i et av mål-programmene, vil hastigheten avta til båndet stopper, stigningen forblir uendret og skjermen vil vise RUN END". Trykkes STOP i 4 sekunder eller hvis det går mer enn 4 minutter uten aktivitet, vil computeren gå over i standby-modus. PROGRAM MODUS

19 I standby modus, trykk ENTER for å bekrefte vekt og skjermen vil deretter vise SELECT PROGRAM Trykk Mode ogeller SPEED+ /eller SPEED- Kan du velge her?? Det er vel enten mode eller speed som skal trykkes?for å komme til ønsket program. Skjermen «blar» i denne rekkefølgen: MANUAL P1 P2 P3 P4 P5 P6 RANDOM USER H.R.C.1-3 Trykk STOP for å gå tilbake til foregående valg-trinn. PROGRAM_Manual 1. Trykk ENTER for å velge manuelt program (Manual) og komme til innlegging av ønsket treningstid: Trykk SPEED+ eller SPEED- for å justere lengden på treningsøkten. Forhånds-satt verdi er 0.00 og 00 og justeringsområdet er 0, eller i området 20:00~99:00. (minutter og sekunder). 2. Trykk ENTER for å bekrefte tiden og for å gå til innlegging av distansemål: Forhånds-satt tid er 0:00 Trykk SPEED+ eller SPEED- for å justere distansemålet. Justeringsområdet er 0 eller i området , hvor enheten viser km. 3. Trykk ENTER for å bekrefte distansen og gå til innleggelse av kalorimål: Trykk SPEED+ eller SPEED- for å justere til ønsket kalorimål som er forhånds-satt til 0, mulig justeringsområde er 0 eller i området Kcal. 4. Etter gjennomføring av trinnene foran, trykk START for å begynne programmet med de valgte målverdiene. Når første målsatte verdi nås stopper programmet Merk: Man kan velge målverdi for enten Tid,Distanse eller Kalorier. Dvs at når det settes en annen verdi enn 0 for en av dem vil de to andre automatisk settes til 0. PROGRAM_P1 (9 hole) -3,5 km.5 km 1. Press Trykk ENTER for å bekrefte valg av P1 og gå videre til definering av intensitetsnivå: Trykk SPEED+ eller SPEED- for å sette nivå, forhånds-satt nivå er 1 og det er 10 nivåer (10 er hardest) 2. Trykk ENTER for å bekrefte, skjermen vil vise "Ready Go" telle ned og etter 3 sekunder starter programmet. PROGRAM_P2 (hill climb) 1. Trykk ENTER for å bekrefte valg av P2 og gå videre til definering av intensitetsnivå: Trykk SPEED+ eller SPEED- for å sette nivå, forhånds-satt nivå er 1 og det er 10 nivåer (10 er hardest). 2. Trykk ENTER for å bekrefte og for å komme til innlegging av treningstiden: Trykk SPEED+ eller SPEED- for å legge inn tiden. Forhånds-satt tid er 30:00, valgmulighet er 0 eller i intervallet 20:00-99:00, enheten er minutter og sekunder. 3. Trykk ENTER for å bekrefte, skjermen vil vise "Ready Go" telle ned og etter 3 sekunder starter programmet. PROGRAM_P3-P6 : Programmering følger same prosedyre som P2 Merk:P1~P6 programforløp er vist i vedleggene til denne brukermanualen. Formatert: Norsk (bokmål)

20 PROGRAM_RANDOM (program hvor hastigheten endrer seg uten forhåndsbestemt mønster) 1. Trykk ENTER to for å bekrefte valg av Random og gå videre til definering av treningstid Trykk SPEED+ eller SPEED- for å bestemme øktens lengde, forhånds-satt verdi er 0:00, og valgmulighet er 0 eller innen intervallet 20:00-99:00 minutter og sekunder. 2. Trykk ENTER for å bekrefte tiden og for å komme til valg av distanse: Trykk SPEED+ eller SPEED- for å velge distanse. Forhånds-satt verdi er 0.00, valgmulighet er 0 eller innen intervallet km. 3. Trykk ENTER for å bekrefte distansen og gå til definisjon av kalorimål Trykk SPEED+ eller SPEED- for å justere kalorimålet som er forhånds-satt til 0, og valgmulighetene er 0, eller innen intervallet Kcal. 4. Når ønsket verdi er lagt inn, trykk START for å starte programmet. Merk: Man kan velge målverdi > 0 kun for 1 av de tre parametrene (tid, distanse, kaloribruk). Settes verdi > 0 for et av disse vil de to andre automatisk settes til 0. PROGRAM_USER (her kan brukeren selv programmere variasjon i hastighet og stigning) 1. Trykk ENTER for å bekrefte USER og gå til valg U1~U4. Man kan lagre totalt 4 egendefinerte program. (a) Trykk SPEED+ eller SPEED- for å velge U1, U2, U3, U4. (b) Trykk og hold ENTER i 3 sekunder for å komme til programmeringen, trykk så SPEED+ eller SPEED- for å regulere hastigheten og trykk INCLINE+ eller INCLINE- for å justere stigningen i første sekvens, deretter ENTER for å bekrefte og velge profilen i neste sekvens(totalt 20 trinn). Når siste sekvens er programmert, trykk ENTER i 3 sekunder for å lagre de programmerte verdiene. 2. Trykk ENTER for å velge U1 og legge inn treningstiden: Trykk SPEED+ eller SPEED- for å bestemme treningsøktens lengde. Forhåndsdefinert tid er 0:00, valgmulighet er 0, og intervallet 20:00-99:00 minutter/sekunder. 3. Trykk ENTER for å bekrefte tiden og gå til bestemmelse av distansemål: Trykk SPEED+ eller SPEED- for å velge distanse. Forhånds-satt mål er 0.00, valgmulighet er 0, eller innen intervallet km. 4. Trykk ENTER for å bekrefte distansen og komme til innlegging av kalorimål: Trykk SPEED+ eller SPEED- for å sette kalorimål. Forhånds-satt verdi er 0, valgmulighet er 0, eller innen intervallet KCal. 5. Når alle verdier er satt, trykk start for å starte programmet. 6. Merk: Man kan velge målverdi > 0 kun for 1 av de tre parametrene (tid, distanse, kaloribruk),. Setter verdi > 0 for et av disse vil de to andre automatisk settes til 0. H.R.C

21 Dette programmet styres av pulsmål man setter og hvordan pulsen utvikler seg undervegs. Hastighet og stigning vil automatisk justeres hvis man kommer over grensene. HRC programmet gir 3 valgmuligheter; 60% eller 75% av maxpuls og THR (selvdefinert pulsmål). Trykk ENTER to for å velge programmet H.R.C 1-3 og komme til valg av pulsmål 60%, 75% eller Selvdefinert pulsmål /Target Heart Rate (kalt THR i videre forklaring). Trykk SPEED+ eller SPEED- for å velge 60%,75% eller THR. Merk: HRC styres kun av trådløse pulssignaler fra pulsbelte, dvs at håndpuls ikke vil gi utslag. Hvis det ikke registreres pulssignaler etter 45 sekunder, vil systemet automatisk stoppe og skjermen vise NO PULSE. Trykk da STOP eller vent 4 minutter for å få systemet til å gå tilbake til standby modus. Under HRC-trening vil hastigheten reguleres hvert 10 sekund hvis pulsen tilsier det. Hvis reell puls er lavere enn pulsmålet, vil hastigheten øke 0.1 Km/t og hvis pulsen kommer over pulsmålet vil hastigheten avta med 0.1 Km/t. Hvis hastigheten økes 10 ganger uten at man kommer opp mot pulsmål, vil stigningen øke 1 nivå og på samme måte reduseres 1 nivå hvis hastigheten har blitt redusert 10 ganger uten at man kommer under pulsmålet. Hastigheten kan ligge mellom max og laveste verdi (0.8Km/t) mens stigning kan nå max nivå %,75% (a) (b) (c) (d) (e) Trykk ENTER for å bekrefte valg av 60% og komme til definering av tid: Trykk SPEED+ eller SPEED- for å bestemme tid (forhånds-satt til 0:00), Valgområde: 20:00-99:00 Trykk ENTER for å bekrefte og gå til innlegging av alder: Trykk SPEED+ eller SPEED- for å legge inn alder (forhånds-satt til 30 år.) Valg i området Trykk ENTER for å bekrefte alder, pulsvinduet vil vise alder, deretter kalkulere pulsmål utfra formelen (220-alder) Trykk ENTER for å bekrefte pulsmål, skjermen viser "Ready Go", teller ned 3,2,1 og mølla starter. Når programmet har startet vil reell puls vises i pulsvinduet og pulsmålet vises i Pulsmål-vinduet. 2. THR (Selv-definert pulsmål) (a) (b) (c) Trykk ENTER for å bekrefte valget av THR programmet og komme til definering av treningstid: Trykk SPEED+ eller SPEED- for å sette tiden som er forhåndsdefinert til 0:00, valgområde er 20:00-99:00, og enheten som vises er minutter og sekunder. Trykk ENTER for å bekrefte tiden og komme til innlegging av pulsmål: Trykk SPEED+ eller SPEED- for å sette pulsverdi (forhånds-satt til 72) og 1 trykk = 1 slag. Trykk ENTER for å bekrefte pulsmålet, og skjermen vil nå vise "Ready Go", telle ned 3,2,1 og mølla starter. BODY FAT Trykk ENTER for å velge "BODY FAT" og programmet vil be om følgende informasjon:

22 (a) Age: (Alder) Forhånds-satt alder er 30, valgområde:13~80, hvert trinn er 1, trykk speed+/- for å komme til riktig alder. Trykk deretter ENTER for å bektrefte og gå til: (b) Height: (Høyde). Forhånds-satt til 170 cm, valgområde:120~200 cm, hvert trinn er 1 cm. Trykk speed+/- for å komme til riktig høyde og deretter ENTER for å bekrefte og gå til: (c) Sex: (Kjønn). Forhåndssatt til Male (Mann). Trykk speed+/- for å velge; male(1) eller female(o). Deretter trykkes ENTER for å bekrefte og gå til: (d) Weight: (Vekt): forhånds-satt til 70 kg, valgområde:23~130kg, hvert trinn er 1 kg. Trykk speed+/- for å komme til riktig vekt, deretter ENTER for å bekrefte og lagre. Hold rundt begge håndpuls-sensorene i 15 sekunder. Skjermen viser etter 15 sekunder en indikasjon på kropps-sammensetning/fettprosent. Se tabellen under. NB dette er kun en indikasjon og ikke et resultat av nøyaktig måling. Etter at verdien er vist, trykk STOP eller vent 1minutt for å komme tilbake til Klar/Start vinduet. sex Under normal Normal Over normal Overvektig 1.( mann) 0.0~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( kvinne) 0.0~ ~ ~ ~ ~ ~ ~44.9 Over 35.0 Over 45.0 Program forløp P1 - P6 forløp består av 30 like lange sekvenser og vises etter tur MANUAL Skjult, kommer frem undervegs i programmet P2 (hill climb) Skjult, kommer frem undervegs i programmet P3 (hill run) Skjult, kommer frem undervegs i programmet

23 P4 (interval) Skjult, kommer frem undervegs i programmet P5 (rolling) Skjult, kommer frem undervegs i programmet P6 (weight loss) Skjult, kommer frem undervegs i programmet RANDOM (Hastigheten endres uten forhånd-satt mønster)) USER HRC 1-3 HRC(60%) HRC(75%) HRC(THR)

24 BODY FAT (BDF) 10.6 APP(iOS&Andriod) INSTALLASJONSVEILEDNING For ios (ipad) 1. APP nedlasting Kople til ipad, hent opp App(iTunes)Store og søk opp Pafers. Les APP instruksjonene og last ned APP med tredemøllefunksjon til ipad en, for eksempel Tread Monitor og Run On Earth. Andre APP er som ikke er designet for tredemølle vil ikke kunne kommunisere med T875i computeren. 2. Kopling til Bluetooth (BT) enheter og bruk av APP er: STEP.1 Plasser ipad I braketten foran LCD-skjermen. STEP.2 Hent opp ipad Settings

25 STEP.3 Åpne BT (se nedenfor), ipad vil nå identifisere alle BT enheter I nærheten. Finn tredemøllens BT navn og klikk for tilkopling. Hvis det er mange BT enheter i nærheten og du ikke finner hvilken som er tredemøllen kan du kontakte Sportsmaster for tips. STEP.4 Vent noen sekunder til statusen enderer seg til connected, klikk deretter hvis symbolet kommer frem oppe til høyre på i-pad en (Hvit farge betyr vellykket BT-tilkopling; grå farge betyr at BT er åpen men ikke koplet). STEP.5 Når BT er koplet, vil LCD skjermen etter ca 10 sekunder vise hvit bakgrunn og symbolet neded til høyre vil endre seg fra til, noe som viser at computeren har kontakt med i-pad en

26 STEP.6 Trykk HOME knappen på ipad en og skjermbilde vil skifte tilbake til i-pad desktop. Nå kan du åpne tredemølle-app en du har lastet ned fra itunes. Se under. STEP.7 Når du har åpnet APP siden vil tredemøllen begynne å lete etter APP en og kople til.. Når kopling er gjort, vil APP symbolet på skjermen låses opp og alle funksjoner i APP en kan brukes til å samspille og styre mølla. STEP.8 Hver gang du har brukt APP en, trykk HOME knappen på ipad to ganger, lukk den sist brukte APP en i bakgrunnen (som illustrasjonen under viser). Gå så tilbake til i-pad Settings siden for å lukke BT funksjonen. Etter ca 10 sekunder vil computeren gi en varselslyd og gå tilbake til regulær LCD betjenings-bilde. For Andriod Enheter 1. APP nedlasting: Hent opp Andriod Play Store, søk etter Pafers og les APP instruksjonene som vises. Last ned en av APP ene med tredemølle funksjon, fks Run On Earth. APP er uten tredemøllefunksjon vil ikke fungere sammen med T875i computeren

27 2. Kople til Bluetooth (BT) enhet og bruk av APP er: STEP.1 Plassér Andriod enhetenii braketten foran LCD skjermen. STEP.2 Åpne Settings og aktiver BT. STEP.3 Trykk HOME for å komme tilbake til åpningssiden og åpne APP en du har lastet ned fra Play Store. STEP.4 Nå vil siden for tilkopling komme opp. Trykk Connect/Kople til og Andriod enheten vil finne alle BT enheter i nærheten. Finn tredemøllen blant disse og klikk for tilkopling. Hvis det er mange BT enheter i nærheten og du ikke kan finne hvilken som er tredemøllen, kontakt Sportsmaster

28 STEP.5 Vent noen sekunder til status endres til tilkoplet, sjekk om BT-ikonet vises øverst til høyre (hvit farge betyr vellykket tilkopling, grå farge betyr at BT er aktivert men ikke at de to enhetene ikke er koplet). STEP.6 Når enhetene er koplet vil ikonet nederst i høyre hjørne endres fra til, noe som betyr at computer og Android enhet er koplet og at du kan begynne å bruken APP en til å styre mølla. STEP.7 Hver gang du har brukt APP en, lukk den sist brukte APP en i bakgrunnen. Gå så tilbake til Android Settings siden for å lukke BT funksjonen. Etter ca 10 sekunder vil computeren gi en varselslyd og gå tilbake til regulær LCD betjenings-bilde. 18 MERK APP funksjoner er avhengig av vellykket tilkopling til tredemølle via BT, så sjekk at T875i modellen du har er utstyrt med BT funksjon. Etter vellykket tilkopling, start tredemøllen innen 2 minutter. Hvis det går mer enn 2 minutter eller avstanden mellom mølle og IOS/Android enheten er mer enn 2 meter, vil forbindelsen brytes automatisk og du må gjenta trinnene beskrevet over for å opprette kontakt igjen. Betjening og funksjon vil variere fra APP til APP. Sjekk informasjon på Pafers webside for APP instruksjoner. Du kan evt laste ned og ha de tilgjengelig til senere bruk. APP endrer ikke automatisk fra Metrisk/Engelsk system og hvis det er forskjell mellom system på

29 møllekonsoll og APP, må APP-enheten endres. APP inneholder funksjonene listet under det anbefales at Wi-Fi nettverk benyttes for å få full glede av dem. (a) (b) FITNESS MANAGEMENT:Registrer din personlige kontoi APP en og log inn. Der kan du registrere og gå gjennom treningsdata for alle treningsøktene dine. Noen APP er krever tilkopling til Internett/Google Map for å få posisjonen din og siden kan deretter brukes som bakgrunn ved betjening av mølla. 19 Forhold som kan forstyrre APP tilkoplingen eller låse enhetene: Når du bruker APP, og samtidig bruker bakgrunnsfunksjoner som musikk, ser på bilder etc, kan dette forstyrre. Begrens hvor mye du går inn og ut av hver funksjon og begrens antall applikasjoner som er aktivert. Noen ganger kan forbindelsen bli forstyrret eller avbrutt av systemkapasitets-begrensninger. Hvis forbindelsen forstyrres eller brytes vil tredemøllen automatisk starte en sikkerhetsprosedyre hvor den gir en varsellyd og mølla skrur av motordriften. 20 Hvis ios enhetens APP ikke fungerer som forventet, vennligst gå gjennom trinnene beskrevet nedenfor: STEP.1 Dobbeltrykk raskt HOME knappen på ipad en og slett alle APP ene i den midlertidige minnet (temporary memory), inkludert Pafers APP. STEP.2 Hent opp ipad Settings programmet, trykk på høyre side av BT betegnelsen og velg Yes / Ja for å glemme denne BT enheten. STEP.3 Kople ut BT funksjonen og skru av tredemøllen. STEP.4 Skru på tredemøllen etter 10 sekunder. STEP.5 Start i-pad Settings programmet, åpne BT, søk opp tredemølle BT enheten og aktiver tilkopling. STEP.6 Etter vellykket tilkopling, gå tilbake til åpningssiden og re-start Pafers APP. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, kontroller at BT enheten som er koplet til IOS enheten er tredemøllen. Hvis den er det, skru av IOS enheten midlertidig. Den kan ha låst seg eller det kan være andre trådløse enheter som forstyrrer. 21 Hvis Andriod enhetens APP ikke fungerer som forventet, vennligst gå gjennom trinnene beskrevet nedenfor: STEP.1 Søk opp, last ned dog innstaller Advanced Task Killer i Google play store. Åpne Advanced Task Killer, velg alle APPs (inkludert Pafers APP), trykk deretter Kill selected App

30 STEP.2 Gå inn i Andriod Settings programmet og trykk cancel matching /avbryt kopling. STEP.3 Kople ut BT funksjonen og skru av tredemøllen. STEP.4 Skru på tredemøllen etter 10 sekunder. STEP.5 Start Andriod Settings programmet, åpne BT, søk opp tredemølle BT enheten og aktiver tilkopling. STEP

31 Etter vellykket tilkopling, gå tilbake til åpningssiden og re-start Pafers APP. Hvis problemet fremdeles ikke er lløst, kcontroller at BT enheten som er koplet til Andriod enheten er tredemøllen. Hvis den er det, skru av Andriod enheten midlertidig. Den kan ha låst seg eller det kan være andre trådløse enheter som forstyrrer. 22 APP STØTTETE ENHETER ( listen nedenfor er et utvalg. APP nedlastingsside bekrefter hvilke enheter som støttes.) 1. ios Enhet: ipod touch (den fjerde) ipod touch (den tredje) iphone 5 (på eldre møller uten BT må du ha en ekstra overgang mellom computer og iphone5) iphone 4S iphone 4 Mini ipad ipad 2 ipad ipad med Retinaskjerm (her må du også ha ekstra overgang mellom computer og ipad en) 2. Andriod Enheter: ASUS Nexus 7 Samsung Galaxy Note 2 Samsung S4 For andre ios eller Andriod enheter som ikke står oppført på listen: APP en kan fremdeles bli installert og brukt. Pga forskjellig skjermstørrelse, oppløsning etc vil figurer kunne fremstå uklare og kalibrering må foretas. Du finner informasjon om dette på Pafers webside. Oppdatering av IOS til 6.0 versjon og høyere / Andriod til 4.0 og høyere vil gi best glede av APP en. BYTTE MELL0M KGS OG LBS: Trykk Enter 10 sekunder når du er på body weight set siden for å komme til KGS/LBS bytte. Hvis du er i LBS, vil skjermen vise " English " mens den viser «metric» hvis den er i KGS. Hvis du vil endre, trykk Enter for å bekrefte. Programmet vil så endre mellom KGS og LBS

32 FEILMELDING Hvis tredemøllemotoren ikke virker eller motorsensoren av andre årsaker ikke registrerer motoraktivitet, vil mølla stoppes automatisk og følgende feilkoder kommer opp i displayet. E1:Det registreres ikke motoraktivitet. Kan stamme fra feil i motor, feil på motorstyringskortet, feilplassering av motorsensor eller brudd på sensorkabelen. Kontroller at motorsensoren som sitter på rammen rett til venstre for motoren er ca 0,5 cm fra drivhjulet på motoren og at kabelen fra sensoren til motorstyringskortet er uskadet. E6:Stigningsdataene er feil i forhold til reell stigning, evt er stigningsfunksjonen låst. Kan være defekt stigningsmotor eller motorstyringskort. Trykk Stopp-knappen og Incline down knappen samtidig og hold inne i ca 10 sekunder. Dette kan få stigningen til å re-sette seg på null-nivå. Gjør den det skal mølla/strømmen skrus av og kan re-startes etter nye sekunder E7:Stigningsfunksjonen er låst utenfor normalt stigningsområde. Kan være defekt stigningsmotor eller motorstyringskort. Trykk Stopp-knappen og Incline down knappen samtidig og hold inne i ca 10 sekunder. Dette kan få stigningen til å re-sette seg på null-nivå. Gjør den det skal mølla/strømmen skrus av og kan re-startes etter nye sekunder Hvis tiltakene merket => ikke gir resultater, kontakt Sportsmasters serviceavdeling på e-post evt ring Sportsmaster på og trykk 2 for service

33 Vedlegg - programforløp P1~P6 PROGRAM TABLE P1 (9 hole) SPEED AND ELEVATION CHANGES 9 HOLE (P1) Level 1 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 2 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 3 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 4 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 5 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 6 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 7 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 8 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 9 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 10 ELEVATION (MPH) (KPH)

34 P2 (hill climb) SPEED AND ELEVATION CHANGES HILL CLIMB (P2) Level 1 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 2 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 3 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 4 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 5 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 6 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 7 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 8 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 9 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 10 ELEVATION (MPH) (KPH)

35 P3 (hill run) SPEED AND ELEVATION CHANGES HILL RUN (P3) Level 1 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 2 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 3 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 4 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 5 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 6 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 7 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 8 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 9 ELEVATION (MPH) (KPH) Level 10 ELEVATION (MPH) (KPH)

36 P4 (interval) SPEED CHANGES ONLY INTERVAL (P4) Level 1 (MPH) (KPH) Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10 (MPH) (KPH) (MPH) (KPH) (MPH) (KPH) (MPH) (KPH) (MPH) (KPH) (MPH) (KPH) (MPH) (KPH) (MPH) (KPH) (MPH) (KPH)

37 P5 (rolling) SPEED CHANGES ONLY ROLLING (P5) Level 1 (MPH) (KPH) Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10 (MPH) (KPH) (MPH) (KPH) (MPH) (KPH) (MPH) (KPH) (MPH) (KPH) (MPH) (KPH) (MPH) (KPH) (MPH) (KPH) (MPH) (KPH)

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T520 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T520 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE T520 BRUKERMANUAL Innhold 1. Kontroll av deler Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Oversikt montert tredemølle 3 2.1. Kabelholder og strømbryter 4 2.2. Løpebånd og stigningsramme

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T55i MANTTIS BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T55i MANTTIS BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE T55i MANTTIS BRUKERMANUAL INNHOLD 1. Oversiktsillustrasjon... 2 2. Sikkerhetsinformasjon... 3 3. Tips ved start av tredemøllen... 4 4. Strøm og jordingsinformasjon... 4 5. Oversikt

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T75i MANTTIS BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T75i MANTTIS BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE T75i MANTTIS BRUKERMANUAL INNHOLD 1. Oversiktsillustrasjon... 2 2. Sikkerhetsinformasjon... 3 3. Tips ved start av tredemøllen... 4 4. Strøm og jordingsinformasjon... 4 5. Oversikt

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T10i BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T10i BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE T10i BRUKERMANUAL LES FØR UTPAKKING OG MONTERING! Gratulerer med ny tredemølle fra Sportsmaster! Vi håper at mølla vil oppleves å være minst like god som forventet og at den vil

Detaljer

SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL. Nitro PDF Trial. www.nitropdf.com

SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL. Nitro PDF Trial. www.nitropdf.com SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL.nitropdf.com 1. OVERSIKTSILLUSTRASJON.nitropdf.com 1 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker ethvert elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges,

Detaljer

Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual

Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual 1. HOVED-DELER Del Beskrivelse Ant Del Beskrivelse Ant A Hovedenheten 1 J Sete 1 B Setestamme 1 K Pedal-høyre 1 C Bakre støtteben 1 L Pedal-venstre 1 D Fremre

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE PERFORM T70 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE PERFORM T70 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE PERFORM T70 BRUKERMANUAL 1. OVERSIKTS ILLUSTRASJON 3 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker et elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive

Detaljer

Sportsmaster Trimsykkel U100i Brukermanual

Sportsmaster Trimsykkel U100i Brukermanual Sportsmaster Trimsykkel U100i Brukermanual 1. Deler til montering Del Beskrivelse Ant Del Beskrivelse Del A Hovedramme 1 H Fremre deksel 1 B Styre 1 I Høyre fotpedal 1 C Fremre Støtteben 1 J Venstre fotpedal

Detaljer

SPORTSMASTER CLUB T300 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER CLUB T300 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER CLUB T300 BRUKERMANUAL 1. OVERSIKTS-ILLUSTRASJON 1 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker ethvert elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive følgende:

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T85 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T85 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE T85 BRUKERMANUAL 1. OVERSIKTSILLUSTRASJON 3 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker et elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive følgende:

Detaljer

Sportsmaster Ellipsetrener E100i. Brukermanual

Sportsmaster Ellipsetrener E100i. Brukermanual Sportsmaster Ellipsetrener E100i Brukermanual 1. Oversiktsillustrasjon 1 2. Deleliste hoved-deler for montering DEL Beskrivelse Ant DEL Beskrivelse Ant A Hovedenhet 1 H Venstre sidedeksel til frontledd

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Titanium Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE PERFORM T50 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE PERFORM T50 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE PERFORM T50 BRUKERMANUAL 1. OVERSIKTS ILLUSTRASJON 1 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker et elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE PERFORM T 40 - BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE PERFORM T 40 - BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE PERFORM T 40 - BRUKERMANUAL 1. OVERSIKTSILLUSTRASJON 1 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker et elektrisk redskap, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive

Detaljer

SPORTSMASTER CLUB 500 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER CLUB 500 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER CLUB 500 BRUKERMANUAL 1. Oversiktsillustrasjon 1 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker ethvert elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive følgende:

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TT1.0/TT2.0/TT3.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TT1.0/TT2.0/TT3.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TT/TT/TT TT/TT/TT Titanium TT konsollknapper 2 Titanium TT konsollknapper 3 TT/TT/TT Titanium TT konsollknapper LCD skjerm 1 Kalorier 2 Programnivåer 3 Pulstreningssoner 4

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

Abilica Art. nr

Abilica Art. nr Abilica 4000 Art. nr. 554 000 Deleliste Nr Delebeskrivelse Antall Nr Delebeskrivelse Antall A1 Hovedramme 1 1 Bolt for tvertstag M8 / 90mm 2 A2 Fremre tverrstag 1 2 Mutter for tverrstag M8 2 A3 Nedre glideplate

Detaljer

DELESKISSE

DELESKISSE Art nr. 104584 DELESKISSE 35 12 36 34 31 30 37 2 DELE LISTE NR BESKRIVELSE ANTALL 1 Computer 1 stk 2 Puls sensor 1 sett 3 Gummihåndtak til styret 1 sett 4 Styre 1 stk 5 T-skrue for innfestning av styret

Detaljer

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15 1600 Runner INNHOLD Forholdsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Computer 9 Vedlikehold 13 Justering av motorbelte 14 Justering av løpebånd 15 Oversiktsdiagram 16 Deleliste 17 Feilsøk 18 Service 19

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T8 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T8 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE T8 BRUKERMANUAL INNHOLD 1. OVERSIKTSILLUSTRASJON... 2 2. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 3. JORDINGSINSTRUKSJONER... 4 4. SJEKKLISTE FØR MONTERING... 5 5. MONTERING TRINN FOR

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

Brukerveiledning Montering Bruk Deler

Brukerveiledning Montering Bruk Deler Brukerveiledning Montering Bruk Deler NB: Maksimumvekt på bruker er 110 kg Før du starter treningen bør du konsultere med en lege først. Dette gjelder særlig hvis det er lenge siden du har trent regelmessig.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072 ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du tar tredemøllen i

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER 420 Runner 0 INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING 7 COMPUTER 8 JUSTERING AV MOTORBELTE 11 VEDLIKEHOLD 12 JUSTERING AV LØPEBÅND 13 OVERSIKTSDIAGRAM 14 DELELISTE 15 FEILKODER 17 SERVICE 18

Detaljer

5.2 cycle. Art. Nr. 107038

5.2 cycle. Art. Nr. 107038 5.2 cycle Art. Nr. 107038 1 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic BRUKERMANUAL for 345 Magnetic BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 SJEKKLISTE, MONTERING 8 DELELISTE 3 4 MONTERING 9 13 OVERSIKTSDIAGRAM 5 6 COMPUTER 14 15 SMÅDELER 7 TRENINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

1. Fest sikkerhetsnøkkelen til treningstøyet ditt hver gang du bruker apparatet.

1. Fest sikkerhetsnøkkelen til treningstøyet ditt hver gang du bruker apparatet. 400 Walker 0 INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Montering 5 Folding 8 Stigning 9 Computer 10 Vedlikehold 13 Justering av løpebånd 14 Oversiktsdiagram 15 Deleliste 16 Feilsøk 18 Service 19 1 VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Detaljer

Brukerveiledning. 440 cycle SRS-137M

Brukerveiledning. 440 cycle SRS-137M Brukerveiledning 440 cycle SRS-137M DELE-SKISSE Deleliste Nr. Beskrivelse Antall Nr. Beskrivelse Antall 1 HOVEDRAMME 1 49 LAGER 2 2 VENSTRE KJEDEDEKSEL 1 50 LAGER IC1735-FT 1 3 HØYRE KJEDEDEKSEL

Detaljer

Benefit B520 Sykkel 91102

Benefit B520 Sykkel 91102 Benefit B520 Sykkel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1 2 Monteringstegning

Detaljer

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01 NORDIC Brukermanual 240 cycle UF-56610 07.13.2007 V01 Oversiktsdiagram Deleliste NR. BESKRIVELSE ANT NR BESKRIVELSE ANT 1 Hovedramme 1 36 c klemme 1 2 Setestamme 1 37 Skrue 2 3 Seteglider 1 38 Skrue 5

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1)

a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1) 770F Elliptical MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1) b. Fest bakre stabilisator (E-1) til bakre del av

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING FORHOLDSREGLER Bruk kun orginale deler som er levert med produktet. Inspiser produktet før du benytter deg av det for første gang, og med jevne mellomrom deretter. Forsikre deg om

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER BRUKERVEILEDNING VIKTIGE FORHOLDSREGLER VIKTIG: Før du benytter deg av NORDIC 225 rower, ber vi deg om å lese nøye gjennom disse viktige forholdsreglene for å redusere risikoen for skade. 1. Før du påbegynner

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 DELELISTE 3 OVERSIKTSDIAGRAM 6 DELEOVERSIKT 8 SMÅDELER 9 MONTERING 10 COMPUTER 14 TRENINGSINSTRUKSJONER 17 SERVICE 19 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Dette

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 Monteringstrinn 1 1. Løsne de forhåndsmonterte skruene på fremre (J) og bakre (J4) stabilisator. 2. Fest fremre og bakre stabilisator til hovedrammen med 2 vognbolter (K2), muttere

Detaljer

SPORTSMASTER STUDIO E600 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER STUDIO E600 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER STUDIO E600 BRUKERMANUAL Innhold Tips før montering..... 02 Plassering av apparatet..02 Viktige sikkerhetshensyn....03 Spesifikasjoner....05 Oversikt -monteringssett.....06 Deleliste.........07

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip. Art

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip. Art Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip Art. 555 050 M O D E L : - 1 - MONTERING AV FREMRE OG BAKRE TVERRSTAG TRINN 1 Montér fremre tverrstag (C) til hovedrammen (A) ved å bruke boltene (C3),

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportsArt TR 20 F Art. nr. 841 020

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportsArt TR 20 F Art. nr. 841 020 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportsArt TR 20 F Art. nr. 841 020 Modell TR 20 F ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler

Detaljer

NORDIC ELLIPTICAL E5 1

NORDIC ELLIPTICAL E5 1 NORDIC ELLIPTICAL E5 1 Dele liste Delenr. Beskrivelse Antall 1 Bakre stabilisator 1 2 Justerbare endekapsler 1 3 Bærebolter for stabilisator M8*75L 4 4 Mutter for stabilisator 4 5 Skiver ( ø8*2t) 16 6

Detaljer

350 elliptical BRUKERMANUAL

350 elliptical BRUKERMANUAL 350 elliptical BRUKERMANUAL Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet, forsikre

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T

BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T 0 INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Montering 3 Monteringsanvisning 4 Folding 6 Stigning 7 Computer 8 Vedlikehold Justering av motorbelte 2 Justering av løpebånd 3 Oversiktsdiagram

Detaljer

(Put in picture of NORDIC 140 cycle)

(Put in picture of NORDIC 140 cycle) (Put in picture of NORDIC 140 cycle) Art. Nr: 101213 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren

Detaljer

330 cycle Brukerveiledning

330 cycle Brukerveiledning 330 cycle Brukerveiledning SRS-968M-NF May 28, 2008 version 01 Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

NORDIC. 340 cycle. Brukermanual UF-56610M V01

NORDIC. 340 cycle. Brukermanual UF-56610M V01 NORDIC Brukermanual 340 cycle UF-56610M 08.30.2007 V01 Oversiktsdiagram Deleliste NR. BESKRIVELSE ANT NR BESKRIVELSE ANT 1 Hovedramme 1 36 c klemme 1 2 Setestamme 1 37 Skrue 2 3 Seteglider 1 38 Skrue 5

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica XFit 1 Art. nr

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica XFit 1 Art. nr Bruks- og monteringsanvisning til Abilica XFit 1 Art. nr. 555 075 SERIAL NUMBER (found on frame): Forholdsregler FORHOLDSREGLER ADVARSEL: For redusert risiko for, brann, elektrisk støt, eller personskade,

Detaljer

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 495 Spinner FX UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 1 DETALJERT DELEKART 2 DELE LISTE: hovedramme 101402-1 stabilisator skive 101402-10 stabilisator låsemutter M8 101402-11 krank deksel 101402-12 pedal venstre

Detaljer

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic BRUKERMANUAL for 650 Magnetic INNHOLD Forholdsregler 2 Sjekkliste 3 Smådeler 4 Deleliste 5 Oversiktsdiagram 7 Montering 9 Computer 15 Treningsinstruksjoner 23 FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING 1. Forholdsregler For din egen sikkerhet, bør du regelmessig inspisere apparatet for skader og slitasje. Dersom du overlater apparatet til en annen person, er det ditt ansvar å passe

Detaljer

BRUKERMANUAL For 335 Magnetic

BRUKERMANUAL For 335 Magnetic ccc BRUKERMANUAL For 335 Magnetic BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstruksjoner Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitte deler. Dersom du skulle overlate dette apparatet til en annen person, forsikre

Detaljer

Monteringsveiledning

Monteringsveiledning 270 stepper DELESKISSE DELELISTE NR: BESKRIVELSE: ANTALL: 1 Hovedstamme 1 2 Fremre stabilisator 1 3 Bakre stabilisator 1 4 Styrestamme 1 5 Venstre pedalarm 1 6 Høyre pedalarm 1 7 Høyre styrearm 1 8 Venstre

Detaljer

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 190 cycle Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser VIBRO III DELEOVERSIKT ADVARSLER OG MERKNADER PRODUKTPLASSERING COMPUTER BESKRIVELSE AV COMPUTER HVORDAN BRUKE MASKINEN EGENDEFINERTE PROGRAMMER HVORFOR TRENE MED VIBROPLATE? TRENINGSVEILEDNING KUNDESERVICE

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler:

Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Art. Nr: 104581 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006

BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006 BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING Modellnr.: IFACT-INTL.0

NORSK BRUKERVEILEDNING Modellnr.: IFACT-INTL.0 NORSK BRUKERVEILEDNING Modellnr.: IFACT-INTL.0 OPPSTART nstaller ifit Track-applikasjonen på din ios- eller Androidsmarttelefon. 1. Bruk denne applikasjonen til å sette opp en ifit-konto, klargjøre telleren

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica C-Rower. Art. nr. 555 170

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica C-Rower. Art. nr. 555 170 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica C-Rower Art. nr. 555 170 KOMPLETT DELELISTE Nr Delebeskrivelse Antall Nr Delebeskrivelse Antall A1 Hovedramme 1 1 Bolt for tvertstag M8 / 90mm 2 A2 Fremre tverrstag

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8 Brukerveiledning 0 Innholdsfortegnelse Viktige opplysninger side 2 Oversikt over deler side 3 Monteringsanvisning side 5 Computeren side 7 Treningsprogram side 8 Instruksjoner side 9 Oversikt over sykkel

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

BRUKERMANUAL for 550 Magnetic

BRUKERMANUAL for 550 Magnetic BRUKERMANUAL for 550 Magnetic BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 SJEKKLISTE, MONTERING 8 DELELISTE 3-4 MONTERING 9-11 OVERSIKTSDIAGRAM 5-6 COMPUTER 12-14 SMÅDELER 7 TRENINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinExpress. Art

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinExpress. Art Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinExpress Art. 555 025 1 KOMPLETT MONTERINGSTEGNING 2 DELELISTE NO. BESKRIVELSE QUANTITY 1 COMPUTER 1 2 ENDESTYKKE FOR POLSTRING TIL STYRE 2 3 HÅNDPULS SENSOR

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH FORHOLDSREGLER Behold denne brukerveiledningen for senere referanse. 1. Det er viktig at du leser gjennom hele denne brukerveiledningen før du monterer apparatet og tar

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 4 Art. nr. 554 041

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 4 Art. nr. 554 041 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 4 Art. nr. 554 041 MT-7650B ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du tar tredemøllen

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic

BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic Art.no: 201300 Version 1 2007/08 BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk

Detaljer

BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical

BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical BUILT FOR HEALTH 1 1. Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKERMANUAL For 370 Magnetic

BRUKERMANUAL For 370 Magnetic ccc BRUKERMANUAL For 370 Magnetic BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstruksjoner Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitte deler. Dersom du skulle overlate dette apparatet til en annen person, forsikre

Detaljer

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM HERTZMASTER Brukerveiledning 200 cycle UF-989-3U-HM Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som

Detaljer

Det er eierens ansvar å informere alle brukere om apparatets forholdsregler og instruksjoner.

Det er eierens ansvar å informere alle brukere om apparatets forholdsregler og instruksjoner. Brukerveiledning FORHOLDSREGLER Inspiser apparatet regelmessig for skade og slitasje. Det er eierens ansvar å informere alle brukere om apparatets forholdsregler og instruksjoner. Kun én bruker kan benytte

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BRUKERMANUAL for 4000 Pro Row

BRUKERMANUAL for 4000 Pro Row BRUKERMANUAL for 4000 Pro Row INNHOLD Forholdsregler 3 Oversiktsdiagram 5 Deleliste 6 Montering 8 Computer 15 Oppvarming 18 Vedlikehold 19 Service 20 FORHOLDSREGLER 1. Vennligst forsikre deg om at hun

Detaljer

220 cycle Brukerveiledning

220 cycle Brukerveiledning 220 cycle Brukerveiledning SRS-968-NF May 28, 2008 version 01 Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen

Detaljer

BRUKERMANUAL For 230 Rower

BRUKERMANUAL For 230 Rower ccc BRUKERMANUAL For 230 Rower VIKTIGE FORHOLDSREGLER BUILT FOR HEALTH VIKTIG: Før du benytter deg av denne romaskinen, er det viktig at du leser og setter deg inn i de følgende forholdsreglene. 1. Dette

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler:

Sikkerhetsmessige forhåndsregler: BRUKERMANUAL Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim apparat.

Detaljer

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK BRUKERVEILEDNING 1) Modell 91022 er utformet for lett kommersiell bruk eller hjemmebruk. Den har et fast hjuldrevet svinghjul og bør brukes under tilsyn av profesjonelle,

Detaljer

Benefit B420 Sykkel 91101

Benefit B420 Sykkel 91101 Benefit B420 Sykkel 91101 1 B420 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1 2 Monteringsdiagram

Detaljer

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg.

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg. Art. Nr: 101304 1 Sikkerhetsinstrukser Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim apparat. Vær

Detaljer

Viktig sikkerhetsinstruks

Viktig sikkerhetsinstruks Varenr: 104578 Viktig sikkerhetsinstruks Forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd på en slik måte at den skal gi maksimal sikkerhet. Likevel er det noen forhåndsregler du bør ta når du skal benytte sykkelen.

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

Casall R400 bruksanvisning ROMASKIN

Casall R400 bruksanvisning ROMASKIN Casall R400 bruksanvisning ROMASKIN Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A COMPUTER 1 SETT A-1 FESTESKRUE TIL COMPUTER 4 STK B HOVEDRAMME 1 SETT B-1 FESTEBRAKETT TIL

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for 600 MAGNETIC

BRUKERVEILEDNING for 600 MAGNETIC BRUKERVEILEDNING for 600 MAGNETIC BUILT FOR HEALTH Steg 1: a. Montér fremre og bakre stabilisator (I og J) til hovedrammen, og fest med skrue (N-4) og flat skive (N-3). Steg 2 a. Stram venstre og høyre

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn, og bør heller

Detaljer

SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL Innhold 1. Oversiktsillustrasjon 2 2. Sikkerhetsinstruksjon 3 2.1. Strømkrav 4 2.2. Smøring av mølla 4 2.3. Påføring av Silikon 6 2.4. Horisontal justering av mølla

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer