SPORTSMASTER STUDIO E600 BRUKERMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSMASTER STUDIO E600 BRUKERMANUAL"

Transkript

1 SPORTSMASTER STUDIO E600 BRUKERMANUAL

2 Innhold Tips før montering Plassering av apparatet..02 Viktige sikkerhetshensyn Spesifikasjoner Oversikt -monteringssett Deleliste Montering Betjening

3 Tips før montering Følgende tips kan gjøre monteringen av den nye E600 enklere: 1. Se over og organiser alle deler før montering det er tidsbesparende og gjør monteringen enklere! 2. Alle skruer og mutre strammes ved å skru mot høyre og løsnes mot venstre. 3. Alt verktøy som trengs for montering følger med i monteringssettet. 4. Monteringen blir enklere hvis man er to. 5. Alle instruksjoner er skrevet ut fra forutsetningen at brukeren sitter med front mot computeren. Plassering Plassering - Ideell plassering er på et fast, tørt og rett underlag. - Det bør være minimum 45cm fri plass på hver side og bak apparatet for å gjøre det enkelt å gå av og på. - Det må være et strømuttak i nærheten - Plasser E600 lett synlig i et lyst og trivelig rom som er lett tilgjengelig trivelige omgivelser gjør bruken lettere! Flytting av sykkelen - Sportsmaster E600 er tung, - det kreves minimum 2 personer for å flytte den. - IKKE hold i computeren når sykkelen løftes opp / flyttes -E600 skal trilles kun innendørs og kun på et flatt underlag. Trilling på ru og ujevn overflate kan skade transporthjulene. 2

4 Viktige sikkerhetshensyn Når man bruker ethvert elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive følgende: Les alle instruksjoner før ellipsetreneren brukes. NB 1! For å redusere risikoen for elektrisk støt, kople alltid apparatet fra strømuttaket umiddelbart etter bruk og før rengjøring. NB 2! For å redusere risikoen for brannskader, brann, elektrisk støt eller andre personskader: 1. Som andre elektriske apparater, skal ellipsetreneren aldri være slått på uten at det er under oppsyn. Kople alltid fra når den ikke brukes og før montering eller demontering av deler. 2. Tett oppsyn er påkrevet hvis apparatet brukes av eller er i nærheten av barn eller funksjonshemmede. 3. Bruk E600 kun til det den er ment for og beskrevet i denne manualen. Ikke bruk tilleggsutstyr som ikke er anbefalt av Sportsmaster eller av produsent. 4. Bruk aldri E600 hvis det er skader på kabler eller plugger, hvis den ikke virker som den skal, hvis den på noen måte har blitt skadet eller hatt vanninntrengning. Kontakt Sportsmasters servicesenter for vurdering og eventuell avtale om reparasjon av apparatet. 5. Ikke bær/trekk ellipsetreneren etter kablene og hold kablene unna varme flater og skarpe gjenstander. 6. Bruk aldri ellipsetreneren med lufteåpningene blokkert. Sørg for at lufteåpningene holdes fri for støv, hår og lignende. 7. Aldri putt gjenstander inn i noen av åpningene på E Ikke bruk E600 utendørs og ikke bruk den der aerosol (spray) produkter er i bruk eller hvor det er unormal høy konsentrasjon av oksygen eller andre gasser. 9. For å kople fra, skru alle kontroller i AV posisjon, trekk pluggen ut av støpselet. 10. Kople alltid til jordet uttak. 11. Kontroller at det er tilstrekkelig fri plass både foran og bak ellipsetreneren slik at armene og skinnene kan bevege seg fritt uten å støte bort i noe. 12. Maksimal brukervekt er 180kg 13. Sikkerhet og funksjonalitet på E600 kan kun opprettholdes hvis apparatet kontrolleres for skader og slitasje jevnlig. 3

5 Spesifikasjoner Max. Brukervekt 400lbs/180kg Mål på apparatet 2225mm x 698mm x 1525mm Vekt inkl emballasje 141kg Netto vekt 128kg Strømtilførsel 15V/2A DC (Lader) Watt ved hhv 50 og 60 tråkk/minutt og ulik motstand Rpm Nivå (Level) L L L L

6 Deler som skal monteres DEL Beskrivelse Ant DEL Beskrivelse Ant A Ramme 1 E Pyntedeksel A 2 B Håndtak 2 F Pyntedeksel B 2 C Sidepyntedeksel A 2 D Sidepyntedeksel B 2 5

7 Oversikt - monteringssett DEL Beskrivelse Ant DEL Beskrivelse Ant K01 Truss Philips Skruer M5XP0.8X15 12 K07 Flate Skiver Ø10xØ20x2.0t 2 K02 Truss Philips Skruer M6XP1.0X15 4 K08 Låsemuttere M10XP1.5 2 K03 CKS Hex Skruer M10XP1.5X20 4 K09 CKS Hex Skruer M10XP1.5X15 8 K04 Fjærskiver M10 14 K10 Flat-avtaker SK K05 Skiver Ø10xØ20x1.5t 4 K11 Philips Skrutrekker 5mmX40mmX180mm 1 K06 Allen Skrue M10XP1.5X75 2 K12 L-formet Unbraconøkkel 8mmX55mmX110mm 1 6

8

9 Montering Skru sammen Rammen (A) med bolter, skiver og muttere (K03), (K04) og (K05). PS: Ikke få kabelen i klem Fest høyre og venstre Håndtak (B) med bolter og skiver; (K04) og (K19). Sett på Pyntedeksler(C, D) og fest de med (K01). Kople til Pedalrøret med (K04),(K06),(K07),(K08), sett så på Sidepyntedekslene (E) og (F) med (K01) og (K02). 8

10 Betjening I. Spesifikasjoner for computerkonsollet LED konsollet viser LEVEL (nivå), RPM (tråkk/min), DISTANCE, WATT, SPEED (KMH), TIME, CALORIES, PULSVERDI og pulssøyle. Programprofil vil vises i Dot Matrisen. 1. Alle knappene er touchknapper som er godkjent i hht ESD 15KV(kontakt/luft) test. 2. Man kan velge mellom 7 språk; Englsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Tysk, Nederlandsk og Portugisisk. 3. There are 20 levels of resistance. The maximum WATT value is 400W under 60RPM. 4. Vifte 4.1.Viften er normalt i OFF posisjon. Trykk ON/OFF knappen for å slå på viften og la den gå på lav hastighet. Viftehastigheten reguleres med Low og High knappene. Trykk ON/OFF for å stoppe viften. Når apparatet er i PAUSE modus, vil motstanden automatisk reduseres til et minimum og viften vil stoppe. Hvis det ikke er bevegelse på 20 sekunder vil computeren gå i Hvile Modus og all treningsinformasjon vil bli borte. Viften kan re-settes eller endres til lavt eller høyt nivå i Pause modus ved å trykke knappene For å aktivere program og starte igjen fra Pause-modus, beveg ben-pedalene med frekvens (RPM) høyere enn AUDIO: støtter audio utstyr som MP3, I-pod, CD etc. II. Computer-bilde ved oppstart Når strømmen er på, vil software-versjonen vises og deretter går ellipsetreneren i Start/Klar posisjon etter få sekunder. 1. Start/Klar 1. Etter at software versjonen er vist, vil Dot Matrisen vise ---, deretter vil SELECT PROGRAM OR QUICK START vises som rulletekst. 2. Hvile-modus: 2-1. I Start/Klar status: hvis ingen bevegelse (RPM) registreres innen 30 sekunder, vil de 21 LED lampene som lyser i Dot Matrix slukke en etter en inntil alle er slukket og konsollet går over i Hvile-modus Under trening: hvis ingen bevegelse registreres innen 20 sekunder, vil ellipsetreneren gå over i hvile-modus og alle LED lampene slukkes automatisk Hvis det registreres bevegelse med mer enn 25 RPM eller brukeren trykker en av konsoll-knappene, vil konsollet lyse opp igjen og gå over i Start/Klar status. 9

11 III. Nøkkelfunksjoner 1. QUICK START:Når man trykker QUICK START knappen, vil den elektroniske klokken starte i manuell modus og hver funksjonsverdi teller oppover. 2. STOP:Når den elektroniske klokken går, trykk STOP knappen en gang for å sette maskinen i Pause-modus og fryse registreringen av funksjonsverdier. Trykk STOP to ganger for å stoppe programmet som kjøres. 3. LEVEL :Denne knappen brukes for å bla og velge PROFILE funksjon, og når maskinen er i gang brukes knappen til å øke motstanden. 4. LEVEL :Denne knappen brukes for å bla og velge PROFILE funksjon, og når maskinen er i gang brukes knappen til å redusere motstanden. 5. FAN ON/OFF:For å skru viftern av/på, trykk FAN ON/OFF en gang og viften vil starte på lav hastighet. Trykk en gang til for å skru av viften. 6. LOW:Trykk LOW og viften vil gå med lav hastighet 7. HIGHT:Trykk HIGHT og viften vil gå på høy hastighet. 8. ON/OFF:Knapp for å skru varsel-lyd av/på. 9. ENTER:Brukes for å registrere data og bekrefte ny innstilling eller nye verdier. 10. CLEAR:Nuller ut tidligere satte parameter/verdier ~9 NUMMER KNAPPER:Det er 10 nummerknapper totalt. Disse brukes til å definere parameter verdier for programmene, fks alder, vekt, treningstid etc.. Under trening kan knappene brukes til å regulere motstanden. 12. PROGRAM KNAPPER:Det er 6 programknapper; P1 P2 TEST WATT HRC (Puls) og GOAL(Mål) modus. VI. Program Kontroll Funksjon 1. Normal Modus 1-1. Når man velger Manual modus vil Dot Matrisen vise --- og rulleteksten viser SELECT PROGRAM OR QUICK START. Trykk Quick Start knappen og alle verdier vil begynne å telle. Sett foreløpig motstanden til Level 1, og juster opp hvert minutt. Når RPM i er lav vil Dot Matrix vise RPM og konsollet vil gå i PAUSE modus hvis RPM holder seg lav i mer enn 5 sekunder Under kjøring av et program, vil rulleteksten vise : LEVEL RPM DIST og WAT i 1 sekund, deretter vil verdiene vises 10 sekunder. Så vises rulleteksten LEVEL KMH TIME og CAL i 1 sekund og deretter vises disse verdiene i 10 sekunder. 10

12 1-3. Når det valgte programmet er ferdig, vil rulleteksten vise: EXERCISE TIME =, deretter HHMMSS= DISTANCE COVERED =, deretter KM= 0.0 AVERAGE SPEED =, deretter KMH= 0.0 CALORIES BURNT =, deretter KCAL= 0.0 AVERAGE WATTS =, deretter WATTS= 0.0 AVERAGE METS =, deretter METS= P1 Modus: PROGRAM modus 2-1. Fra Start/Klar status, trykk P 1 og deretter vil Dot matrisen vise PROGRAM 1, og rulleteksten viser PRESS THE ARROWS TO SELECT PROGRAM (trykk pilen for å velge program) og PRESS ENTER TO BEGIN PROFILE. (trykk Enter for å bekrefte) 2-2. Man kan trykke LEVEL eller LEVEL for å velge PROGRAM 1 PROGRAM 2 og PROGRAM 3. Etter man har valgt PROGRAM, trykk ENTER for å bekrefte valget og gå til definering av vektverdier Definere vekt: rulleteksten vil vise ENTER WEIGHT <30-199>KG. Man kan definere kroppsvekten med nummertastene 0~9, Dot Matrisen vil først blinke med den forhåndsatte verdien 30. Verdiene som legges inn vil blinke, - man endrer som nevnt vekt-verdi med nummertastene og mulig intervall er 30 ~ 199. Etter innlegging av vektverdi, trykk ENTER for å bekrefte og lagre verdien Sette tiden: Dot Matrisen vil blinke med den forhåndssatte tiden 10 min mens rulleteksten viser ENTER TIME <10-60>MINUTES (Mulig område:10~60). Bruk nummertastene 0~9 for å legge inn ønsket lengde på treningsøkten, trykk deretter Enter for å bekrefte og starte programmet. Ønsker du å endre/revurdere verdier, trykk CLEAR Under kjøringen av et program kan man endre belastningsvnivået (LEVEL) ved å trykke LEVEL LEVEL. Det er totalt 20 nivåer/levels Når programmet stopper eller undervegs i programmet, trykk STOP knappen, Dot Matrisen vil automatisk vise den foregående profilen. Rulleteksten vil vise hver treningsverdi i 2 sekunder og deretter gå tilbake til Start/Klar status Under kjøringen av et program vil Dot Matrisen vise: LEVEL RPM DIST og WAT i 1 sekund først, så vil verdiene for disse parametrene vises i 10 sekunder. Deretter vil den vise LEVEL KMH TIME og CAL i 1 sekund før verdiene for disse parametrene vises i 10 sekunder. 11

13 2-3. Når programmet er ferdig, vil rulleteksten vise: EXERCISE TIME =, deretter HHMMSS= DISTANCE COVERED =, deretter KM= 0.0 AVERAGE SPEED =, deretter KMH= 0.0 CALORIES BURNT =, deretter KCAL= 0.0 AVERAGE WATTS =, deretter WATTS= 0.0 AVERAGE METS =, deretter METS= P 2 Modus: INTERVALS modus 3-1. I Start/Ready status, trykk P2 og Dot Matrisen vil vise INTERVAL 1. Samtidig vil rulleteksten vise PRESS THE ARROWS TO SELECT PROGRAM (trykk pilene for å velge program) og PRESS ENTER TO BEGIN PROFILE Trykk LEVEL eller LEVEL for å velge INTERVAL 1 INTERVAL 2 eller INTERVAL 3. Etter at du har valgt PROGRAM, trykk ENTER for å bekrefte og fortsette til definering av kroppsvekt Definere kroppsvekt: rulleteksten vil vise ENTER WEIGHT <30-199>KG. Man kan definere kroppsvekten med nummertastene 0~9, Dot Matrisen vil først blinke med den forhåndsatte verdien 30. Verdiene som legges inn vil blinke, - man endrer som nevnt vekt-verdi med nummertastene og mulig intervall er 30 ~ 199. Etter innlegging av vektverdi, trykk ENTER for å bekrefte og lagre verdien Sette treningstid: Dot Matrisen vil blinke med den forhåndssatte tiden 10 min mens rulleteksten viser ENTER TIME <10-60>MINUTES (Mulig område:10~60). Bruk nummertastene 0~9 for å legge inn ønsket lengde på treningsøkten, trykk deretter Enter for å bekrefte og starte programmet. Ønsker du å endre/revurdere verdier, trykk CLEAR Mens programmet kjøres kan man endre belastningsnivå/level med knappene LEVEL LEVEL. Det er totalt 20 nivåer/levels Når programmet stopper eller undervegs i programmet, trykk STOP knappen, Dot Matrisen vil automatisk vise den foregående profilen. Rulleteksten vil vise hver treningsverdi i 2 sekunder og deretter gå tilbake til Start/Klar status 3-7. Under kjøringen av et program vil Dot Matrisen vise: KMH : LEVEL RPM DIST og WAT i 1 sekund først, så vil verdiene for disse parametrene vises i 10 sekunder. Deretter vil den vise LEVEL KMH TIME og CAL i 1 sekund før verdiene for disse parametrene vises i 10 sekunder 3-8. Når programmet er ferdig, vil rulleteksten vise: 12

14 EXERCISE TIME =, deretter HHMMSS= DISTANCE COVERED =, deretter KM= 0.0 AVERAGE SPEED =, deretter KMH= 0.0 CALORIES BURNT =, deretter KCAL= 0.0 AVERAGE WATTS =, deretter WATTS= 0.0 AVERAGE METS =, deretter METS= TEST Modus:FITNESS TEST Modus 4-1. I Start/Ready status, trykk TEST og Dot Matrisen vil vise Male TEST eller Girl TEST, mens rulleteksten viser PRESS THE ARROWS TO SELECT GENDER (trykk pilene for å definere kjønn) og PRESS ENTER TO BEGIN PROFILE. Definering av alder: Trykk ENTER for komme til innlegging av alder-verdi. Rulleteksten vil vise ENTER AGE<10-99>. Når du setter alder med nummertastene 0~9, vil rulleteksten vise AGE= xxx, mens verdiene du velger blinker. Hvis alderen som settes er under 10, vil rulleteksten vise AGE= 10 og denne verdien vil blinke for å minne deg på å legge inne alder-verdi på nytt. Hvis verdien er mer enn 99, vil rulleteksten vise AGE= 99 og denne verdeien vil blinke for å minne deg om å legge inn alder på nytt. Aldersområde man kan legge inn: 10~99. Etter at alder er valgt, trykk ENTER for å bekrefte og Dot Matrien vil vise OK i 1 sekund, deretter vil programmet starte. Tiden teller ned i 10 minutter, forhånds-satt nivå er Level 1. Hvis RPM er lav, vil Dot Matrisen vise RPM og maskinen går over i PAUSE modus etter 5 sekunder med lav RPM 4-2. Under kjøring av programmet, vil Dot Matrisen vise informasjonen du ser under. Det forhåndsdefinerte bilde er Level 1, og man kan ikke trykke Up eller Down knappene for å endre dette. Treningen vil styres med WATT kontroll modus, og det eneste valget er a sette enten BOYS med 150W og GIRLS med 100W TEST Modus Referanse Tabell: Før man har beveget seg og distanse er tilbakelagt vil distanseverdien naturlig nok være 0. Hvis det ikke registreres puls, vil pulsverdien på samme måte være 0. 13

15 TEST Modus Referansetabell MANN/MALE ALDER PULSVERDI/HEART RATE <35 >=186 >=170 >=139 >=129 <129 <45 >=183 >=165 >=124 >=112 <112 <55 >=186 >=167 >=127 >=100 <100 >=55 >=188 >=165 >=129 >=107 <107 RESULTAT KVINNE/FEMALE ALDER PULS/HEART RATE <35 >=197 >=181 >=150 >=140 <140 <45 >=212 >=197 >=161 >=150 <150 <55 >=228 >=212 >=181 >=169 <169 >=55 >=238 >=223 >=197 >=181 <181 RESULTAT Under kjøring av programmet, vil rulleteksten vise: LEVEL RPM DIST og WAT i 1 sekund før den viser verdiene I 10 sekunder. Deretter vil den vise LEVEL KMH TIME og CAL i 1 sekund før den viser verdiene i 10 sekunder Når programmet er ferdig, vil rulleteksten vise: EXERCISE TIME =, deretter HHMMSS= DISTANCE COVERED =, deretter KM= 0.0 AVERAGE SPEED =, deretter KMH= 0.0 CALORIES BURNT =, deretter KCAL= 0.0 AVERAGE WATTS =, deretter WATTS= 0.0 AVERAGE METS =, then METS= HRC Modus:HRC/Pulsstyrings Modus 5-1. I Start/Ready status, trykk HRC og Dot Matrisen vil vise hjerte-symbolet mens rulleteksten sier PRESS ENTER TO BEGIN PROFILE. (trykk ENTER for å starte) 14

16 5-2. Trykk ENTER og Dot Matrisen vil blinke 60%, mens rulleteksten viser PRESS LEVEL UP/DOWN TO SELECT PROFILE.. Nå kan du trykke LEVEL eller LEVEL for å velge en annen profil under Pulsprogrammet HRC Det er 6 puls-styrings profiler å velge mellom; 60%, 65%, 70%, 75%, 80% og 85%; Når du setter pulsverdier vil Dot Matrisen vise denne verdien (blinkende). Så kan du trykke ENTER for å bekrefte og gå til definering av alder Definering av alder: Nå vil Dot Matrisen blinke forhånds-satt verdi 30 og rulleteksten vise ENTER AGE<10-99>. Når du setter alder med nummertastene 0~9. Hvis alderen som settes er under 10 vil Dot Matrise vise alder 10, og hvis alderen er over 99 vil alder 99 vises blinkende. Alder kan settes innen intervallet 10~99. Når alder er definert, trykk ENTER for å lagre og gå til innlegging av treningstid. Formel for å sette pulsmål : (220-Alder)*pulsmål (fks 75 %) 5-5. Innlegging av treningstid: Dot Matrix vil nå blinke forhånds-satt tidsverdi 10, mens rulleteksten viser ENTER TIME <10-60>MINUTES. Treningstiden settes med nummertastene 0~9. Hvis tiden som setter er mindre enn 10, vil Dot Matrisen vise 10 og legges det inn treningstid over 60 vil Dot Matrisen vise 60. Tid kan m.a.o. definers i området 10~60 minutter. Når treningstiden er definert, trykk ENTER og Dot Matrisen vil blinke target heart rate i 2 sekunder. Så vil programmet starte Når programmet er ferdig eller undervegs i programmet, trykk STOP knappen og Dot Matrisen vil automatisk vise foregående profil. Rulleteksten viser hver treningsverdi i 2 sekunder. Etter 2 slike visninger vil programmet gå tilbake i Start/Ready status Under kjøring av Program, vil rulleteksten vise: Rulletekst LEVEL RPM DIST og WAT i 1 sekund først, deretter vil verdiene vises i 10 sekunder. Så vises LEVEL KMH TIME og CAL i 1 sekund, deretter vises verdiene i 10 sekunder Når programmet er ferdig vil rulleteksten vise: Rulletekst EXERCISE TIME =, deretter HHMMSS= Rulletekst DISTANCE COVERED =, så KM= 0.0 Rulletekst AVERAGE SPEED =, så KMH= 0.0 Rulletekst CALORIES BURNT =, deretter KCAL= 0.0 Rulletekst AVERAGE WATTS =, så WATTS= 0.0 Rulletekst AVERAGE METS =, deretter METS= HR CONTROL modus: Sett pulskontrollmodus som 50W. Når pulssignalene registreres vil konsollet kontrollere pulsnivå hvert 10 sekund. Under treningen vil programmet sammenligne faktisk pulsverdi med pulsmålet som 15

17 er satt. På følgende måte vurderes pulsverdien: Når faktisk pulsverdi satt pulsverdi 15, vil WATT automatisk øke 20 dog maksimalt opp til 400 WATT. Når faktisk pulsverdi satt pulsverdi 5, vil WATT automatisk øke 10 dog maksimalt opp til 400 WATT. Når faktisk pulsverdi satt pulsverdi 5, vil WATT automatisk reduseres 20 men ikke lenger ned enn til 50 WATT. Når faktisk pulsverdi satt pulsverdi 15, vil WATT automatisk reduseres 20 men ikke lenger ned enn til 50 WATT. Når faktisk pulsverdi satt pulsverdi 30, vil WATT automatisk reduseres til 50 WATT. Når faktisk pulsverdi har kommet ned satt vpulsverdi 5, vil programmet fortsette å kjøre på vanlig måte Hvis pulssignalene ikke registreres under kjøring av programmet, vil displayet vise NO PULSE. Konsollet vil gå i PAUSE modus hvis pulssignaler ikke registreres innen 60 sekunder Hvis RPM (pulsen) er under 40, vil Dot Matrisen vise RPM og konsollet vil gå i PAUSE modus etter 5 sekunder HR CONTROL/Pulskontroll modus kan kun brukes med trådløse pulssignaler, dvs pulsbelte Under kjøring av dette programmet vil Dot Matrisen vise følgende: forhåndssatt nivå er Level 1. Opp og Ned knappene kan ikke brukes. 6. WATT Modus:WATT CONTROL Modus 6-1. I Start/Klar status, trykk WATT og Dot Matrisen vil vise WATT, rulleteksten vil vise PRESS ENTER TO BEGIN PROFILE. fra høyre til venstre Trykk ENTER for å endrewatt målet, rulleteksten vil vise ENTER WATT <25-400>. Watt verdien kan settes ved hjelpå av nummer-knappene 0~9 og rulleteksten vil vise WATTS= xxx, - den inntastete verdien vil blinke. Når du taster watt-verdien, husk at det skal et 2 eller 3 sifret tall inn (fra 25 til 400)... Trykk så ENTER for å bekrefte Trykk ENTER for å sette treningstiden, rulleteksten vil vise ENTER TIME <10-60 > MINUTS (innen område:10 ~ 60). Dot Matrisen vil vise den forhånsds-satte verdien 10 som vil blinke. Husk at du legger inn et tosifret tall for tiden (mellom 10 og 60). Når tiden er tastet inn, trykk ENTER for å bekrefte og starte programmet Når tiden er definert kan man trykke Enter knappen for å starte alle definerte verdier nedover. Forhånds-satt motstandsnivå er Level 1. Teksten som vises vil skifte hvert minutt. Når puls/rpm er under 40, vil Dot Matrisen vise RPM og konsollet vil gå i PAUSE modus etter sekunder uten fotbevegelse Når programmet er ferdig eller under kjøring av programmet, trykk STOP knappen og Dot Matrisen vil automatisk vise foregående Profil. Rulleteksten vil vise hver treningsverdi og rullere hvert 2 sekund. Etter to gangers visning vil konsollet gå 16

18 tilbake i Start/Klar status Når programmet kjøres vil rulleteksten vise: LEVEL, RPM, DIST og WAT i 1 sekund først, deretter vil den vise verdiene i $10 sekunder. Deretter vil rulleteksten vise LEVEL, KMH, TIME og CAL i 1 sekund, deretter vises verdiene i 10 sekunder Når programmet er ferdig, vil rulleteksten vise EXERCISE TIME =, deretter HHMMSS= Rulleteksten viser så DISTANCE COVERED =, deretter KM= 0.0 Rulleteksten AVERAGE SPEED =, deretter KMH= 0.0 Rulleteksten CALORIES BURNT =, deretter KCAL= 0.0 Rulleteksten AVERAGE WATTS =, deretter WATTS= 0.0 Rulleteksten AVERAGE METS =, deretter METS= WATT kontroll modus: Hvis WATT verdien er under 25W under treningen, vil Dot Matrisen vise RPM Hvis WATT verdien er over 400W under treningen, vil Dot Matrisen vise RPM Hvis man har kommet opp i Level 20 under treningen og WATT verdien fremdeles ikke har nådd Watt-målet, vil Dot Matrisen vise RPM Når programmet er igangsatt vil konsollet kontrollere WATT-verdien hvert 10 sekund. Under trening vil programmet sammenligne faktisk WATT med WATT-målet. På følgende måte vurderes WATT-verdien: Hvis: faktisk WATT er 75 WATT-mål under trening vil LEVEL automatisk økes med 3 opp til maksimalt LEVEL 20. Hvis: faktisk WATT er 50 WATT-mål under trening vil LEVEL automatisk øke med 2 til maks LEVEL 20. Hvis: faktisk WATT er 15 WATT-mål under trening vil LEVEL automatisk øke med 1 opp til maksimalt LEVEL 20. Hvis: faktisk WATT er 15 WATT-mål under trening vil LEVEL automatisk reduseres med 1, og maksimalt ned til LEVEL 1. Hvis: faktisk WATT er 50 WATT-mål under trening vil LEVEL automatisk reduseres med 2 og maksimalt ned til LEVEL 1. Hvis: faktisk WATT er 75 WATT-mål under trening vil LEVEL automatisk reduseres med 3 og maksimalt ned til LEVEL GOAL Modus:Nedtellings Modus 7-1. I Start/Klar status, trykk GOAL for å skifte til MANUAL modus. Rulleteksten vil vise 1.TIME 2.DISTANCE 3.CALORICES Bruk nummertastene (1~3 key) for å legge inn alder og trykk så ENTER for å 17

19 bekrefte 7-3. Prosedyre for å legge inn alder: Dot Matrisen vil nå blinke og vise den forhånds-satt aldersverdier 30, rulleteksten vil vise ENTER AGE<10-99>. Du kan nå taste inn alderen din med nummertastene 0~9. Taster du inn alder lavere enn 10, vil Dot Matrisen blinke 10. Taster du inn alder over 99, vil Dot Matrisen blinke 99. Man kan kun define alder innen området 10~99. Når alder er definert, trykk ENTER for å lagre verdien og fortsette til innlegging av vekt Innlegging av verdi for vekt: Rulleteksten vil vise ENTER WEIGHT <30-199>KG. Du kan legge inn vektverdien med nummertastene 0~9. Dot matrisen vil blinke og vise forhånds-satt vektverdi 30, samtidig vil verdien du legger inn blinke. Man kan legge inn vektverdi i området 30 ~ 199. Når vektverdien er valgt, trykks ENTER for å lagre og fortsette med de innlegging av mål-parametrene Det er 3 hovedmål å velge mellom for automatisk styring av lengden på treningen: Tidsmål: Dot Matrisen vil vise den forhånds-satte tiden 10 min. Rulletiden viser ENTER TIME <10-60>MINUTES (Valgområde:10 ~ 60). Tiden kan defineres med nummertastene 0~9. Etter justering/definering av tid, trykk ENTER for å bekrefte og starte programmet Distansemål: Dot Matrisen vil vise forhånds-satt distanseverdi,10 KM. Rulleteksten viser ENTER DISTANCE < >KM. Distansen kan defineres med nummertastene 0~9. Trykk deretter Enter for å bekrefte valget og starte programmet. Valgområdet for distanse er 1.0~99.9KM Kalorimål: Dot Matrisen vil vise forhånds-satt kaloriverdi og rulleteksten viser ENTER CALORIES <1-999>KCAL. Også her brukes nummertastene 0~9 til å legge inn et kalorimålet. Trykk så Enter for å bekrefte og starte programmet. Valgområdet for kalorimål er 1~999Kcal Ved kjøring av programmet kan belastningsnivå justeres ved å trykke LEVEL eller LEVEL for å endre belastningsnivå. Det er 20 nivåer (L1~L20) Når programmet er ferdig eller under kjøring av programmet kan man trykke STOP knappen og få opp forrige profil i Dot Matrisen. Rulleteksten vil vise hver treningsverdi i 2 sekunder. Etter visning 2 ganger vil programmet gå over i Start/Klar status Under kjøring av programmet vil rulleteksten vise: LEVEL RPM DIST og WAT i 1 sekund først, så vil den vise verdiene i 10 sekunder. Deretter vil den vise LEVEL KMH TIME and CAL i 1 sekund først, så vil den vise verdiene i 10 sekunder. Imperial system MLH : 7-9. Når programmet er ferdig vil rulleteksten vise: Rulletekst EXERCISE TIME =, deretter HHMMSS= Rulletekst DISTANCE COVERED =, deretter KM=

20 Rulletekst AVERAGE SPEED =, deretter KMH= 0.0 Rulletekst CALORIES BURNT =, deretter KCAL= 0.0 Ruletekst AVERAGE WATTS =, deretter WATTS= 0.0 Rulletekst AVERAGE METS =, deretter METS= 0.0 V. Teknisk computerbetjening 1. I Start/Klar status, trykk CLEAR og 0 i 3 sekunder og LED vil vise FACTORY SETTINGS. Nå kan du trykke ENTER knappen for å komme til NITS valg. (som ikke kan endres ennå). Trykk LEVEL Opp/Ned for å velge hva som skal kontrolleres eller Stop knappen for å avbryte endringene og gå tilbake til Start/Klar status Apparat type: Teksten viser MACHINE TYPE = B. Kodene er: B er Sykkel, R er Sittesykkel og E er Ellipsetrener Produksjons Dato: Teksten viser VER = 0.1 / er utgave nummer og de siste tallene er år, måned og dag Gear ratio: Teksten viser GEAR RATIO= 8.3. Verdien 8.3 er forholdet mellom tråkk-frekvens og svinghjulsrotasjon Flerspråklig: Teksten vil vise LANGUAGE = ENGLISH. Det er totalt 7 mulige språk: SPANISH DUTCH PORTUG ITALIAN FRENCH DEUTSCH ENGLISH SPANISH Sleep Modus: Computer LED vindu viser POWER = OFF. Settes den til Power=ON, vil ellipsetreneren ikke gå i off status og computeren vil forbli i Start/Klar status. Blir computeren stående i Power=OFF, og den ikke registrerer bevegelse på armene/fotpadalene (ingen RPM) på 20 sekunder vil den skru seg av automatisk Måle-standard: Teksten viser UNITS= METRIC. Mulige valg: METRIC og IMPERIAL Treningstid: Teksten viser WORKOUT TIME= 10. Valgområde:0~60minutter. Settes tiden som 0, vil det ikke være tidsbegrensning Pause-Tid: Her settes tiden fra du slutter å bevege bein/armer (og computeren ikke lenger mottar signaler) til computeren går i hvile-modus når et program kjøres. Computerens LED vindu viser PAUSE TIME= 20. Valgområde er 0~20 sekunder. Settes pause-tid til 0, betyr det at det ikke er noen tidsgrense. 2. Service Modus: Under teknisk computerbetjening, trykk 1 for å sette computeren i SERVICE MODE.Trykk deretter ENTER for å starte test av hvert element. Etter test av et element, trykk ENTER for a teste neste element. Når alle 19

21 elementer er testet, vil computeren gå tilbake til Start/Klar status. Under testingen kan man trykke STOP for å avbryte og gå direkte til Start/Klar Startbildet for Teknisk Modus sier PRESS ENTER. Trykk ENTER for å gå i service modus For å teste frekvens-signalene/rpm: LED på computeren vil vise TESTING RPM 0. For å teste RPM verdien som maskinen registrerer For å teste Level-signalene: computeren viser TESTING LEVEL 0. Trykk LEVEL eller LEVEL for å velge nivå fra 0 til 20. Når nivået er satt til 0, vil motstand kun være den mekaniske motstanden som bevegelsen innebærer For å teste signalene fra hver knapp ( KEY): LED på computeren vil vise TESTING KEY 1A. Tester signalene fra hver knapp, - om de registreres som de skal For å teste puls-signalene: LED på computeren vil vise TESTING HR ***. Tester om signalene fra pulsbeltet er normale eller ikke For å teste LED lysene i alle vinduene: Lysene vil skifte fra vindu til vindu. VI. Bilder av program profilene: 1. P 1 bilde: PROGRAM 1 PROFIL PROGRAM 2 PROFIL 20

22 PROGRAM 3 PROFIL 2. P 2 bilde: INTERVAL 1 PROGRAM: INTERVAL 2 PROGRAM: INTERVAL 3 PROGRAM: 21

23 1. TEST Bilde: FITNESS TEST: TEST-mann TEST-kvinne 4. HRC (Puls) Bilde: HRC: 5. WATT Bilde: WATT CONTROL: 22

Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual

Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual 1. HOVED-DELER Del Beskrivelse Ant Del Beskrivelse Ant A Hovedenheten 1 J Sete 1 B Setestamme 1 K Pedal-høyre 1 C Bakre støtteben 1 L Pedal-venstre 1 D Fremre

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Sportsmaster Trimsykkel U100i Brukermanual

Sportsmaster Trimsykkel U100i Brukermanual Sportsmaster Trimsykkel U100i Brukermanual 1. Deler til montering Del Beskrivelse Ant Del Beskrivelse Del A Hovedramme 1 H Fremre deksel 1 B Styre 1 I Høyre fotpedal 1 C Fremre Støtteben 1 J Venstre fotpedal

Detaljer

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK BRUKERVEILEDNING 1) Modell 91022 er utformet for lett kommersiell bruk eller hjemmebruk. Den har et fast hjuldrevet svinghjul og bør brukes under tilsyn av profesjonelle,

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Titanium Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

Benefit B520 Sykkel 91102

Benefit B520 Sykkel 91102 Benefit B520 Sykkel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1 2 Monteringstegning

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING FORHOLDSREGLER Bruk kun orginale deler som er levert med produktet. Inspiser produktet før du benytter deg av det for første gang, og med jevne mellomrom deretter. Forsikre deg om

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

Sportsmaster Ellipsetrener E100i. Brukermanual

Sportsmaster Ellipsetrener E100i. Brukermanual Sportsmaster Ellipsetrener E100i Brukermanual 1. Oversiktsillustrasjon 1 2. Deleliste hoved-deler for montering DEL Beskrivelse Ant DEL Beskrivelse Ant A Hovedenhet 1 H Venstre sidedeksel til frontledd

Detaljer

(Put in picture of NORDIC 140 cycle)

(Put in picture of NORDIC 140 cycle) (Put in picture of NORDIC 140 cycle) Art. Nr: 101213 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren

Detaljer

DELESKISSE

DELESKISSE Art nr. 104584 DELESKISSE 35 12 36 34 31 30 37 2 DELE LISTE NR BESKRIVELSE ANTALL 1 Computer 1 stk 2 Puls sensor 1 sett 3 Gummihåndtak til styret 1 sett 4 Styre 1 stk 5 T-skrue for innfestning av styret

Detaljer

Brukerveiledning Montering Bruk Deler

Brukerveiledning Montering Bruk Deler Brukerveiledning Montering Bruk Deler NB: Maksimumvekt på bruker er 110 kg Før du starter treningen bør du konsultere med en lege først. Dette gjelder særlig hvis det er lenge siden du har trent regelmessig.

Detaljer

350 elliptical BRUKERMANUAL

350 elliptical BRUKERMANUAL 350 elliptical BRUKERMANUAL Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet, forsikre

Detaljer

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM HERTZMASTER Brukerveiledning 200 cycle UF-989-3U-HM Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg.

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg. Art. Nr: 101304 1 Sikkerhetsinstrukser Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim apparat. Vær

Detaljer

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15 1600 Runner INNHOLD Forholdsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Computer 9 Vedlikehold 13 Justering av motorbelte 14 Justering av løpebånd 15 Oversiktsdiagram 16 Deleliste 17 Feilsøk 18 Service 19

Detaljer

a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1)

a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1) 770F Elliptical MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1) b. Fest bakre stabilisator (E-1) til bakre del av

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler:

Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Art. Nr: 104581 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim

Detaljer

NORDIC ELLIPTICAL E5 1

NORDIC ELLIPTICAL E5 1 NORDIC ELLIPTICAL E5 1 Dele liste Delenr. Beskrivelse Antall 1 Bakre stabilisator 1 2 Justerbare endekapsler 1 3 Bærebolter for stabilisator M8*75L 4 4 Mutter for stabilisator 4 5 Skiver ( ø8*2t) 16 6

Detaljer

Casall EB200 Sykkel 91001

Casall EB200 Sykkel 91001 Casall EB200 Sykkel 91001 EB200 NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer φ7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-8 C-shape knob M7*55L(1) No:J-4 C-shape knob M7*65L(1) No:J Metal cover

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 DELELISTE 3 OVERSIKTSDIAGRAM 6 DELEOVERSIKT 8 SMÅDELER 9 MONTERING 10 COMPUTER 14 TRENINGSINSTRUKSJONER 17 SERVICE 19 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Dette

Detaljer

BRUKERMANUAL for 550 Magnetic

BRUKERMANUAL for 550 Magnetic BRUKERMANUAL for 550 Magnetic BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 SJEKKLISTE, MONTERING 8 DELELISTE 3-4 MONTERING 9-11 OVERSIKTSDIAGRAM 5-6 COMPUTER 12-14 SMÅDELER 7 TRENINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

245 elliptical. NF Product no. 104103 KH-70201 2005-06, version 3

245 elliptical. NF Product no. 104103 KH-70201 2005-06, version 3 245 elliptical NF Product no. 104103 KH-0201 2005-0, version 3 1 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse.

Detaljer

Benefit B420 Sykkel 91101

Benefit B420 Sykkel 91101 Benefit B420 Sykkel 91101 1 B420 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1 2 Monteringsdiagram

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Air Rower Art. nr. 555 275

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Air Rower Art. nr. 555 275 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Air Rower Art. nr. 555 275 Modell R 16 VIKTIG INFORMASJON Roapparatet skal kun brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen Barn må ikke benytte apparatet uten

Detaljer

Det er eierens ansvar å informere alle brukere om apparatets forholdsregler og instruksjoner.

Det er eierens ansvar å informere alle brukere om apparatets forholdsregler og instruksjoner. Brukerveiledning FORHOLDSREGLER Inspiser apparatet regelmessig for skade og slitasje. Det er eierens ansvar å informere alle brukere om apparatets forholdsregler og instruksjoner. Kun én bruker kan benytte

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn, og bør heller

Detaljer

Casall EB400 Sykkel 91002

Casall EB400 Sykkel 91002 Casall EB400 Sykkel 91002 Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: EB400 No:J-12 Screw M3*14L(2) NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer 7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L

Detaljer

BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical

BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical BUILT FOR HEALTH 1 1. Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen

Detaljer

BRUKERMANUAL MERIDA CROSSTRAINER TRAINER

BRUKERMANUAL MERIDA CROSSTRAINER TRAINER BRUKERMANUAL 7600007 MERIDA CROSSTRAINER TRAINER Innhold VEDLIKEHOLD OG SIKKERHETSINSTRUKSJON FOR MERIDA TRIM APPARATER... 2 DELE LISTE... 3 COMPUTER FUNKSJONER:... 9 MERK: SVENSK BRUKERMANUAL FINNES PÅ:

Detaljer

HERTZMASTER. 400 cycle. Brukermanual UF-983CA-HM

HERTZMASTER. 400 cycle. Brukermanual UF-983CA-HM HERTZMASTER Brukermanual 400 cycle UF-983CA-HM Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas

Detaljer

Abilica Art. nr

Abilica Art. nr Abilica 4000 Art. nr. 554 000 Deleliste Nr Delebeskrivelse Antall Nr Delebeskrivelse Antall A1 Hovedramme 1 1 Bolt for tvertstag M8 / 90mm 2 A2 Fremre tverrstag 1 2 Mutter for tverrstag M8 2 A3 Nedre glideplate

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8 Brukerveiledning 0 Innholdsfortegnelse Viktige opplysninger side 2 Oversikt over deler side 3 Monteringsanvisning side 5 Computeren side 7 Treningsprogram side 8 Instruksjoner side 9 Oversikt over sykkel

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic

BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic Art.no: 201300 Version 1 2007/08 BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T520 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T520 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE T520 BRUKERMANUAL Innhold 1. Kontroll av deler Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Oversikt montert tredemølle 3 2.1. Kabelholder og strømbryter 4 2.2. Løpebånd og stigningsramme

Detaljer

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9 BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... VIKTIGE FORHÅNDSREGLER. Les alle instruksjonene i denne manualen før du benytter deg av vektbenken.

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T85 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T85 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE T85 BRUKERMANUAL 1. OVERSIKTSILLUSTRASJON 3 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker et elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive følgende:

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006

BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006 BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Detaljer

Brukerveiledning. 440 cycle SRS-137M

Brukerveiledning. 440 cycle SRS-137M Brukerveiledning 440 cycle SRS-137M DELE-SKISSE Deleliste Nr. Beskrivelse Antall Nr. Beskrivelse Antall 1 HOVEDRAMME 1 49 LAGER 2 2 VENSTRE KJEDEDEKSEL 1 50 LAGER IC1735-FT 1 3 HØYRE KJEDEDEKSEL

Detaljer

Casall R300 bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 bruksanvisning ROMASKIN Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT A-1 SKRUE TIL FESTING AV DATAMASKIN 4 DEL B HOVEDRAMME 1 SETT B-1 BRAKETT

Detaljer

Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600

Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600 Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600 SETTVERKTØY OG SKRUESETT Liste R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1)

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING 1. Forholdsregler For din egen sikkerhet, bør du regelmessig inspisere apparatet for skader og slitasje. Dersom du overlater apparatet til en annen person, er det ditt ansvar å passe

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for 810 ROWER

BRUKERVEILEDNING for 810 ROWER BRUKERVEILEDNING for 810 ROWER BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHOLDSREGLER 2 OVERSIKTSDIAGRAM 8-9 SJEKKLISTE 3 DELELISTE 10-11 SMÅDELER 4 COMPUTER 12-13 MONTERING 5-7 TRENINGSINSTRUKSJONER 14-15 VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Detaljer

Casall R400 bruksanvisning ROMASKIN

Casall R400 bruksanvisning ROMASKIN Casall R400 bruksanvisning ROMASKIN Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A COMPUTER 1 SETT A-1 FESTESKRUE TIL COMPUTER 4 STK B HOVEDRAMME 1 SETT B-1 FESTEBRAKETT TIL

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH FORHOLDSREGLER Behold denne brukerveiledningen for senere referanse. 1. Det er viktig at du leser gjennom hele denne brukerveiledningen før du monterer apparatet og tar

Detaljer

330 cycle Brukerveiledning

330 cycle Brukerveiledning 330 cycle Brukerveiledning SRS-968M-NF May 28, 2008 version 01 Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL. Nitro PDF Trial. www.nitropdf.com

SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL. Nitro PDF Trial. www.nitropdf.com SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL.nitropdf.com 1. OVERSIKTSILLUSTRASJON.nitropdf.com 1 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker ethvert elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip. Art

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip. Art Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip Art. 555 050 M O D E L : - 1 - MONTERING AV FREMRE OG BAKRE TVERRSTAG TRINN 1 Montér fremre tverrstag (C) til hovedrammen (A) ved å bruke boltene (C3),

Detaljer

5.2 cycle. Art. Nr. 107038

5.2 cycle. Art. Nr. 107038 5.2 cycle Art. Nr. 107038 1 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 Monteringstrinn 1 1. Løsne de forhåndsmonterte skruene på fremre (J) og bakre (J4) stabilisator. 2. Fest fremre og bakre stabilisator til hovedrammen med 2 vognbolter (K2), muttere

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic

BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic Art.no. 201200 Version 1 2007/08 Sikkerhetsinstrukser: BUILT FOR HEALTH ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk

Detaljer

NF art. no: 104583 Gresvig art. no. 104583

NF art. no: 104583 Gresvig art. no. 104583 NF art. no: 104583 Gresvig art. no. 104583 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinExpress. Art

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinExpress. Art Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinExpress Art. 555 025 1 KOMPLETT MONTERINGSTEGNING 2 DELELISTE NO. BESKRIVELSE QUANTITY 1 COMPUTER 1 2 ENDESTYKKE FOR POLSTRING TIL STYRE 2 3 HÅNDPULS SENSOR

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning for Abilica ProComfort Art. nr

Bruks- og monteringsanvisning for Abilica ProComfort Art. nr Bruks- og monteringsanvisning for Abilica ProComfort Art. nr. 557 216 Modell 7216 VIKTIG INFORMASJON Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen. Eieren av trimapparatet er ansvarlig

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

595 Spinner FX. MJL-9.3F-FX-NF May 28, 2008 Version 01

595 Spinner FX. MJL-9.3F-FX-NF May 28, 2008 Version 01 595 Spinner FX MJL-9.3F-FX-NF May 28, 2008 Version 01 1 Detaljert delekart 2 DELE LISTE: No. Beskrivelse Spesifikasjoner Antall 1 Hovedramme 1 2 Bakre Stabilisator 1 3 Fremre Stabilisator 1 4 Sete 1 5

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 190 cycle Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler

Detaljer

BRUKERMANUAL For 370 Magnetic

BRUKERMANUAL For 370 Magnetic ccc BRUKERMANUAL For 370 Magnetic BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstruksjoner Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitte deler. Dersom du skulle overlate dette apparatet til en annen person, forsikre

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER BRUKERVEILEDNING VIKTIGE FORHOLDSREGLER VIKTIG: Før du benytter deg av NORDIC 225 rower, ber vi deg om å lese nøye gjennom disse viktige forholdsreglene for å redusere risikoen for skade. 1. Før du påbegynner

Detaljer

Viktig sikkerhetsinstruks

Viktig sikkerhetsinstruks Varenr: 104578 Viktig sikkerhetsinstruks Forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd på en slik måte at den skal gi maksimal sikkerhet. Likevel er det noen forhåndsregler du bør ta når du skal benytte sykkelen.

Detaljer

BRUKERMANUAL For 230 Rower

BRUKERMANUAL For 230 Rower ccc BRUKERMANUAL For 230 Rower VIKTIGE FORHOLDSREGLER BUILT FOR HEALTH VIKTIG: Før du benytter deg av denne romaskinen, er det viktig at du leser og setter deg inn i de følgende forholdsreglene. 1. Dette

Detaljer

BRUKERMANUAL for 4000 Pro E

BRUKERMANUAL for 4000 Pro E BRUKERMANUAL for 4000 Pro E BUILT FOR HEALTH OVERSIKTSDIAGRAM DELELISTE Nr Beskrivelse Spesifikasjoner Ant 1 Hovedramme 1 2 Styrestamme 1 3 Høyre pedalarm 1 4 Venstre pedalarm 1 5 Venstre koblearm 1 6

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

SPORTSMASTER CLUB T300 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER CLUB T300 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER CLUB T300 BRUKERMANUAL 1. OVERSIKTS-ILLUSTRASJON 1 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker ethvert elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive følgende:

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic BRUKERMANUAL for 345 Magnetic BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 SJEKKLISTE, MONTERING 8 DELELISTE 3 4 MONTERING 9 13 OVERSIKTSDIAGRAM 5 6 COMPUTER 14 15 SMÅDELER 7 TRENINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

Casall INFINITY 1.2X ELLIPSEMASKIN 93008

Casall INFINITY 1.2X ELLIPSEMASKIN 93008 Casall INFINITY 1.2X ELLIPSEMASKIN 93008 1 Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2) P- 8

Detaljer

7500 treadmill. Norsk brukerveiledning IMT-7500 DC MOTORIZED PROGRAMMABLE TREADMILL

7500 treadmill. Norsk brukerveiledning IMT-7500 DC MOTORIZED PROGRAMMABLE TREADMILL 7500 treadmill Norsk brukerveiledning IMT-7500 DC MOTORIZED PROGRAMMABLE TREADMILL INNHOLDSFORTEGNELSE Introduksjon / Forholdsregler Vedlikehold Informasjon Deleliste Oversiktsdiagram Tilbehør Montering

Detaljer

Casall INFINITY 1.3B Sykkel 91019

Casall INFINITY 1.3B Sykkel 91019 Casall INFINITY 1.3B Sykkel 91019 INFINITY 1.3B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7 Screw

Detaljer

BRUKERMANUAL For 335 Magnetic

BRUKERMANUAL For 335 Magnetic ccc BRUKERMANUAL For 335 Magnetic BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstruksjoner Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitte deler. Dersom du skulle overlate dette apparatet til en annen person, forsikre

Detaljer

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic BRUKERMANUAL for 650 Magnetic INNHOLD Forholdsregler 2 Sjekkliste 3 Smådeler 4 Deleliste 5 Oversiktsdiagram 7 Montering 9 Computer 15 Treningsinstruksjoner 23 FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene

Detaljer

NORDIC. 340 cycle. Brukermanual UF-56610M V01

NORDIC. 340 cycle. Brukermanual UF-56610M V01 NORDIC Brukermanual 340 cycle UF-56610M 08.30.2007 V01 Oversiktsdiagram Deleliste NR. BESKRIVELSE ANT NR BESKRIVELSE ANT 1 Hovedramme 1 36 c klemme 1 2 Setestamme 1 37 Skrue 2 3 Seteglider 1 38 Skrue 5

Detaljer

Bruksanvisning. Art. nr: 106106

Bruksanvisning. Art. nr: 106106 Bruksanvisning Art. nr: 106106 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er anbefalt

Detaljer

BRUKERMANUAL for 400 MAGNETIC

BRUKERMANUAL for 400 MAGNETIC BRUKERMANUAL for 400 MAGNETIC BUILT FOR HEALTH *4 *4 *4 N-3 M8*75L N-4 8*2T N-5 M8 Box Spanner(1) Steg 1: a. Monter fremre og bakre stabilisator ( J-3 & I-3 ) til hovedrammen ved hjelp av fire låsebolter

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 260 rower

BRUKERMANUAL for Exerfit 260 rower BRUKERMANUAL for Exerfit 260 rower Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: Art.no: 206200 For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk treningsproduktet. Version 1 2007/08

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler:

Sikkerhetsmessige forhåndsregler: BRUKERMANUAL Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim apparat.

Detaljer

BRUKERMANUAL for 4000 Pro Row

BRUKERMANUAL for 4000 Pro Row BRUKERMANUAL for 4000 Pro Row INNHOLD Forholdsregler 3 Oversiktsdiagram 5 Deleliste 6 Montering 8 Computer 15 Oppvarming 18 Vedlikehold 19 Service 20 FORHOLDSREGLER 1. Vennligst forsikre deg om at hun

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH Forholdsregler 1. Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitasje. 2. Det er eierens ansvar å forsikre seg om at alle personer som benytter seg av dette apparatet

Detaljer

BRUKERMANUAL for X-erfit 595

BRUKERMANUAL for X-erfit 595 BRUKERMANUAL for X-erfit 595 INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 2 PERSPEKTIVTEGNING... 4 DELELISTE... 5 SJEKKLISTE (INNHOLD I PAKKEN)... 7 SM2690-67 BRUKSANVISNING... 13 TIME... 14 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Håndbok for ellipsemaskin

Håndbok for ellipsemaskin ls7.9e ls9.9e ls12.9e 93201 Håndbok for ellipsemaskin Les veiledningen for ellipsemaskinen før du studerer håndboken. Innledning Gratulerer og takk for at du har kjøpt en ellipsemaskin fra LIVESTRONG!

Detaljer

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser VIBRO III DELEOVERSIKT ADVARSLER OG MERKNADER PRODUKTPLASSERING COMPUTER BESKRIVELSE AV COMPUTER HVORDAN BRUKE MASKINEN EGENDEFINERTE PROGRAMMER HVORFOR TRENE MED VIBROPLATE? TRENINGSVEILEDNING KUNDESERVICE

Detaljer

BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager

BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager BUILT FOR HEALTH Takk for at du kjøpte Shoulder and Neck massager. Før du starter å bruke produktet, les nøye gjennom brukermanualen, spesielt i den delen som

Detaljer

BRUKERMANUAL for 535 Elliptical

BRUKERMANUAL for 535 Elliptical BRUKERMANUAL for 535 Elliptical BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 MONTERING 9-11 DELELISTE 3-4 COMPUTER 12-14 OVERSIKTSDIAGRAM 5-6 TRENINGSINSTRUKSJONER 15-16 SMÅDELER 7 SERVICE 17 SJEKKLISTE,

Detaljer