330 cycle Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "330 cycle Brukerveiledning"

Transkript

1 330 cycle Brukerveiledning SRS-968M-NF May 28, 2008 version 01

2 Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet til hjemmetrening. Sykkelen skal ikke brukes til utleie eller på andre offentlige institusjoner. 2. Sykkelen skal stå på et plant og solid underlag. 3. Bruk hensiktsmessige klær når du trener. Unngå løssittende klær som kan hekte seg i apparatet. Benytt alltid egnede joggesko under trening. 4. Hold barn og dyr unna sykkelen. 5. Forsikre deg om at alle bolter og skruer til enhver tid er skrudd godt fast. 6. Varm alltid opp godt opp før trening. Avslutt også treningen i rolig tempo slik at du restituerer deg skikkelig. 7. For riktig trening og andre gode tips, se våre nettsider på nordicfitness.no. Her får du tips om intensiteter og treningsprogram tilpasset ditt nivå. 8. Du skal aldri stå oppreist å sykle på sykkelen. Du skal heller aldri lene deg bakover på sykkelen da det kan føre til at sykkelen kan tippe. 9. Avslutt treningen med en gang dersom du føler kvalme, skjelvinger, blir ekstremt kortpustet eller opplever brystsmerter. Kontakt lege omgående.

3 Oversiktsdiagram

4

5 Deleliste NR. BESKRIVELSE ANT. NR. BESKRIVELSE ANT. 1 HOVEDRAMME 1 49 DEKSEL, BAKRE FOT, R 1 2 STYRESTAMME 1 50 HJUL 2 3 SETESTAMME 1 51 DEKSEL, FREMRE FOT (L&R) 2 4 MAGNETISK HOLDER 1 52 SKJØTESTYKKE, SETESTAMME 1 5 STABILISATOR, FREMRE 1 53 LÅSEPLATE 1 6 STABILISATOR, BAKRE 1 54 BELTE 1 7 STYRE 1 55 SETE 1 8 KRANK 1 56 SKUMGREP 2 9 REIMSKIVE, FREMRE 1 57 ENDEKAPSEL, STYRE 2 10 LAGER, ENVEIS FT KJEDEDEKSEL L 1 11 REIMSKIVE, BAKRE 1 59 KJEDEDEKSEL R 1 12 SVINGHJUL 1 60 COMPUTER 1 13 AKSEL, SVINGHJUL 1 61 COMPUTERLEDNING, MIDTRE 1 14 HJULBRAKETT 1 62 MOTSTANDSKONTROLL 1 15 M8*72mm SKRUE 4 63 SERVOMOTOR 1 16 M8*15mm SKRUE 4 64 COMPUTERLEDNING 1 17 M8*52mm BOLT, SEKSKANTET 1 65 PULSLEDNING 1 18 SKRUE #8-32mm 4 66 SENSORBRAKETT 1 19 SKRUE #6-32mm 1 67 HÅNDPULS 2 20 M6*65mm BOLT, SEKSKANTET 1 68 MAGNET 1 21 M8 SKIVE 1 69 DEKSEL, KRANKARM 2 22 M8 SKIVE 1 70 FJÆR 1 23 M8 SKIVE 8 71 MUTTER, NYLON M SKIVEΦ30*Φ34*t M6 MUTTER, SELVLÅS 1 25 SKIVEØ10*13* M6 SKIVE 1 26 M8 SPRINGSKIVE 8 74 M6 SKIVE /8" MUTTER, SELVLÅS(T3.0) 1 75 M8*20mm SKRUE /8" MUTTER, SELVLÅS(T9.0) 1 76 M5*15mm SKRUE 4 29 LÅSEMUTTER, NYLON M M8*1.0*25L SKRUE /8" MUTTER 2 78 KAPSEL, KRANK 2 31 KLEMME C PLASTIKKFÒRING 2 32 LAGER (6000ZZ) 1 80 SETEGLIDER 1 33 LAGER (6003ZZ) 2 81 NYLON SKIVE M6*19*1.5T 1 34 LAGER (6300ZZ) 1 82 SKIVE M10 <2mm> 1 35 FJÆR 1 83 JUSTERINGSSKRUE 1 36 PEDAL (VENSTRE&HØYRE) 1set 84 LEDNINGSTANG 1 37 BOLT, SEKSKANTET 4 85 ADAPTOR 1 38 LAGER (6203ZZ) 2 39 KLEMME C M6 SPRINGSKIVE 4 41 AKSEL, REIMSKIVE 1 42 M5*10mm SKRUE 4 43 STRØMKABEL 1 44 JUSTERINGSSKRUE 1 45 STYRESKRUE 1 46 HJUL, DRIVBELTE 1 47 STYREBRAKETT 1 48 DEKSEL, BAKRE STABILISATOR, V 1

6 Montering 1.Fest fremre stabilisator (5) til hovedrammen (1) ved hjelp av to skiver (23), to springskiver (26), to skruer (15) og to deksler for fremre stabilisator (51). 2. Fest bakre stabilisator (6) ) til hovedrammen (1) ved hjelp av to skiver (23), to springskiver (26), to skruer (15) og to deksler for bakre stabilisator (49). 3. Koble øvre computerkabel (61) til servomotoren og den nedre computerkabelen (62). 4. Før styrestammen (2) inn i basen (1) og fest den med fire skiver (23), fire springskiver (26) og fire skruer (16).

7 5. Fest setet (55) til seteglideren (80) og stram setet i ønsket posisjon. Etter at du har montert seteglideren (80) til setestammen (3) med skive (82), og justeringsskrue (83), kan du bevege setestammen til ønsket posisjon. 6. Før setestammen (3) inn i hovedrammen (1). Plasser den så at et av hullene i setestammen ligger jevnt med hullet i hovedrammen og før justeringsskruen (44) gjennom hullet i hovedrammen og hullet i setestammen. Stram justeringsskruen inn i hovedrammen. 7. Fest styret (7) til styrestammen (2) med styreskrue (45) gjennom dekslet (47). Koble håndpulsledningen (65) til computeren (60). 8. Fest øvre computerkabel (65) til computeren (60). Fest computeren (60) til styrestammen (2) med fire skruer (76). (Forsikre deg om at ingen kabler eller ledninger ligger i klem.)

8 9. Før høyre pedal (36) inn i høyre krankarm (8R) og bruk fingrene til å stramme den i retning med klokken til pedalen er skrudd helt inn. Før venstre pedal (36) inn i venstre krankarm (8L) og bruk fingrene til å stramme den i retning mot klokken til pedalen er skrudd helt inn Koble til adaptoren (85).

9 Brukerveiledning for B31032T00PMS 24P Verdt å vite før du påbegynner treningen: A. Strøm Når du kobler adapteren til apparatet vil computeren indikere med en pipelyd, og computeren vil skru seg på i manuell modus. B. Programvalg og innstillingsverdier 1. Bruk UP (opp) eller DOWN (ned) knappene for å velge programmodus, og trykk ENTER for å bekrefte. 2. I manuell modus kan du bruker UP eller DOWN knappene for å stille inn verdier for TIME (tid), DISTANCE (distanse), CALORIES (kalorier) og PULSE (puls). 3. Trykk START/STOP for å påbegynne treningsøkten. 4. Når du når målverdien, vil computeren indikere og deretter stanse. 5. Dersom du har satt opp flere enn ett mål, trykker du START/STOP for å fortsette treningen. C. SLEEP MODE (dvalemodus) Computeren vil slå seg av (dvalemodus) dersom den ikke mottar noe signal fra knapper eller apparatet på fire minutter. Trykk hvilken som helst knapp for å starte monitoren igjen, Funksjoner: 1. TIME (tid): Viser treningstid i minutter og sekunder. Computeren vil automatisk telle opp fra 0:00 til 99:59 med ett sekunds intervaller. Du kan også programmere computeren til å telle ned fra en satt tidsverdi ved å bruke UP og DOWN-knappene. Dersom du fortsetter å trene etter at computeren har nådd 0:00 vil computeren indikere og nullstille seg selv til den opprinnelige tiden som ble stilt inn. 2. DISTANCE (distanse): Viser samlet distanse du har brukt på hver treningsøkt opp til maks km eller mile. 3. RPM: Pedalrotasjoner pr minutt. 4. WATT: Mengden mekanisk kraft computeren mottar fra din trening. 5. SPEED (hastighet): Viser treningshastigheten din i km eller mile pr time. 6. CALORIES (kalorier): Computeren vil regne ut et omtrentlig antall kalorier du forbrenner under treningsøkten. 7. PULSE (puls): Computeren viser pulsen din i slag pr minutt. 8. AGE (alder): Computeren kan programmere inn alder fra 10 til 99 år. Dersom du ikke stiller inn noen verdi her, så vil

10 standardverdien være 35 år. 9. TARGET HEART RATE (målverdi for hjerterytme): Hjerterytmen som du bør holde konstant. 10. PULSE RECOVERY (pulsrekonvalesens): Etter avsluttet trening, holder du hendene rundt håndpulssensorene (eller beholder pulsbeltet på), og trykker PULSE RECOVERY. Alle funksjoner unntatt TIME vil stanses. Tiden vil telles ned fra 60 sekunder. Straks denne når 0:00, vil computeren vise din rekonvalesens med en karakter fra F1.0 til F betyr STRÅLENDE 1.0F2.0 betyr VELDIG BRA 2.0F2.9 betyr BRA 3.0F3.9 betyr OK 4.0F5.9 betyr UNDER GJENNOMSNITTET 6.0 betyr DÅRLIG Merk: Dersom computeren ikke fanger opp noe pulssignal, vil en P vises i pulsvinduet. Dersom computeren viser ERR i beskjedvinduet, trykker du PULSE RECOVERY igjen, og forsikrer deg om at hendene dine holder godt rundt håndpulssensorene, eller at pulsbeltet sitter godt. 11.TEMPERATURE: Viser inneværende temperatur. Nøkkelfunksjoner: Det er seks knapper som virker som følgende: 1. START/STOP: a. QUICK START: lar deg starte computeren uten å velge program. Denne virker bare for manuell treningsøkt. Tiden vil automatisk begynne å telle opp fra null. b. Under treningsmodus, trykker du denne knappen for å avslutte treningen. c. Under stoppmodus, trykker du denne knappen for å begynne treningen. 2. UP (opp): a. Trykk denne knappen for å øke motstanden når du trener. b. I innstilt modus, kan du trykke denne knappen for å øke verdier for TIME, DISTANCE, CALORIES, AGE og valg av kjønn og program. 3. DOWN (ned): a. Trykk denne knappen for å senke motstanden når du trener. b. I innstilt modus, kan du trykke denne knappen for å senke verdier for TIME, DISTANCE, CALORIES, AGE og valg av kjønn og program. 4. ENTER (bekreft): a. I innstillingsmodus, kan du trykke denne knappen for å bekrefte valgte verdier. b. I stoppmodus kan du holde denne knappen i over to sekunder for å nullstille alle verdier til null eller standardverdier. c. Når du stiller klokken, kan denne knappen trykkes for å bekrefte verdier for time og minutt. 5. BODY FAT (kroppsfett): Trykk denne knappen for å stille inn verdier for HEIGHT (høyde), WEIGHT (vekt), GENDER (kjønn) og AGE (alder) for at computeren skal måle din fettprosent. 6. PULSE RECOVERY (Rekonvalesens): Trykk denne knappen for å aktivisere hjerterytmerekonvalesens-funksjonen. Program introduksjon og drift: Manual Program: Manual (manuelt program) P1 er et manuelt program. Brukeren kan begynne å trene ved å trykke START/STOP. Motstandsnivået er 5. Brukeren kan trene i et hvilket som helst ønsket motstandsnivå (ved å trykke UP eller DOWN knappene under treningsøkten). Drift: 1. Bruk UP/DOWN knappene for å velge manuelt program (P1) TIME vil blinke på skjermen og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn treningstid. Trykk ENTER for å bekrefte.

11 4. DISTANCE vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for DISTANCE. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. CALORIES vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for CALORIES. 6. PULSE vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for PULSE. 7. Trykk START/STOP for å begynne å trene. Forhåndsinnstilte programmer: Steps, Hill, Rolling, Valley, Fat Burn, Ramp, Mountain, Intervals, Random, Plateau, Fartlek, Precipice Program PROGRAM 2 til PROGRAM 13 er forhåndsinnstilte programmer. Brukere kan trene med forskjellig motstand i forskjellige intervaller som vist i profilene. Brukeren kan trene i et hvilket som helst ønsker motstandsnivå ved å trykke på UP og DOWN knappene under treningsøkten. Drift: 1. Trykk UP/DOWN for å velge et program fra P2 til P TIME vil blinke på skjermen og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn treningstid. Trykk ENTER for å bekrefte. 4. DISTANCE vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for DISTANCE. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. CALORIES vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for CALORIES. 6. PULSE vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for PULSE. 7. Trykk START/STOP for å begynne å trene. Brukerinnstilte Program: User 1, User 2, User 3, User 4 Program 14 til 17 er brukerinnstilte program. Brukeren kan selv stille inn verdier for TIME, DISTANCE, CALORIES og motstandsnivået i 10 søyler. Verdiene og profilene vil bli lagret i minnet etter at du er ferdig med innstillingene. Brukeren kan også fortløpende forandre motstanden i hver av søylene ved å trykke på UP eller DOWN knappene uten at dette har noe å si for informasjonen som er lagret. Drift: 1. Trykk UP/DOWN for å velge brukerinnstilte programmer P14 til P Den første søylen vil blinke. Trykk UP eller DOWN knappene for å stille inn din egne personlige treningsprofil. Standardverdi er Den andre søylen vil blinke. Trykk UP eller DOWN knappene for å stille inn din egne personlige treningsprofil. 5. Følg beskrivelsene i de forrige punktene for å stille inn resten av søylene, og trykk ENTER for bekreftelse. 6. TIME vil blinke på skjermen og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn treningstid. Trykk ENTER for å bekrefte. 7. DISTANCE vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for DISTANCE. Trykk

12 ENTER for å bekrefte. 8. CALORIES vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for CALORIES. 9. PULSE vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for PULSE. 10. Trykk START/STOP for å begynne å trene. Hjerterytmeprogram: 55% H.R.C., 65% H.R.C., 75% H.R.C., 85% H.R.C., Target H.R.C. Program 18 til Program 22 er hjerterytmeprogrammer, med Program 22 som målverdi for hjerterytmeprogram. Program 18 er 55% Max H.R.C. - - Target H.R. = (220 alder) x 55% Program 19 er 65% Max H.R.C. - - Target H.R. = (220 alder) x 65% Program 20 er 75% Max H.R.C. - - Target H.R. = (220 alder) x 75% Program 21 er 85% Max H.R.C. - - Target H.R. = (220 alder) x 85% Program 22 er Target H.R.C. - - Trening ved din målverdi for hjerterytme. Brukere kan trene etter deres foretrukne hjerterytmeprogram ved å stille inn alder, tid, distanse, kalorier eller målverdi for puls. I disse programmene vil computere justere motstandsnivået etter hvor hjerterytmen din ligger. For eksempel kan motstanden økes hvert 20. sekund så lenge hjerterytmen er lavere enn målverdien helt til skjermen viser beskjeden Slow down (Sakne farten). Likeledes kan motstandsnivået senkes hver 20. sekund så lenge hjerterytmen er høyere enn målverdien helt til skjermen viser beskjeden Hurry up (Øk farten). Som et resultat av dette vil hjerterytmen alltid ligge tett ved målverdien. Beskjeden Keep going (fortsett) vil vises på skjermen. Drift: 1. Trykk UP/DOWN for å velge hjerterytmeprogrammer P18 til P AGE vil blinke på P18 til P21 og du kan trykke UP eller DOWN knappene for å velge alder. Standardverdi er I program 22, vil TARGET PULSE blinke, og du kan trykke UP eller DOWN for å velge målverdi for puls mellom 80 og 180. Standardverdi er TIME vil blinke på skjermen og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn treningstid. 6. DISTANCE vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for DISTANCE. 7. CALORIES vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for CALORIES. 8. Trykk START/STOP for å begynne å trene. Watt Kontroll program: Watt kontroll Program 23 er hastighetsuavhengig program. Trykk ENTER for å stille inn verdier for målverdi, tid, distanse og kalorier. I treningsmodus er ikke motstandsnivået justerbart. For eksempel vil motstandsnivået øke når hastigheten er for lav, og omvendt. Som et resultat vil watt-verdien alltid ligge nær målverdien for watt som er satt av brukeren. Drift: 1. Trykk UP eller DOWN for å velge WATT CONTROL (P23) programmet TIME vil blinke på skjermen og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn treningstid.

13 4. DISTANCE vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for DISTANCE. 5. WATT vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn målverdi for Watt. Trykk ENTER for å bekrefte. Standardverdi er CALORIES vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for CALORIES. 7. PULSE vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for PULSE. 8. Trykk START/STOP for å begynne å trene. MERK: 1. WATT = TORQUE (KGM) * RPM * I dette programmet, vil WATT verdien holde en konstant verdi. Det betyr at dersom du tråkker raskt vil motstanden senkes, og dersom du tråkker sakte vil motstanden økes. Forsøk å hold deg innenfor samme wattverdi. Kroppsfettprogram: Body Fat Program 24 er et spesielt program utviklet for å regne ut brukerens fettprosent og deretter tilby passende treningsprofil. Det er tre kroppstyper ifølge fettprosenten som regnes ut: Type1: Fett% > 27 Type2: 27 Fett% 20 Type3: Fett % < 20 Computeren vil vise testresultatene av FAT PERCENT, BMI og BMR. Drift: 1. Trykk UP/DOWN for å velge BODY FAT (P24) program HEIGHT vil nå blinke på skjermen og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn høyden din. Standardverdi er 170cm. 4. WEIGHT vil nå blinke på skjermen og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn vekten din. Standardverdi er 70kg. 5. GENDER vil nå blinke og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn hvilket kjønn du er. Nummer 1 betyr MANN, mens nummer 2 betyr KVINNE. Standardverdi er 1 (MANN). 6. AGE vil nå blinke på skjermen og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn alderen din. Trykk ENTER for å bekrefte. Standardverdi er Trykk START/STOP for å begynne utregningen. Dersom skjermen viser E, forsikre deg om at du holder begge hendene godt rundt håndpulssensorene eller at pulsbeltet sitter riktig. Trykk START/STOP igjen for å begynne utregningen. 8. Etter avsluttet avmåling vil computeren vise verdier for BMR, BMI og fettprosent på skjermen. Computeren vil så presentere treningsprofilen som passer best for din kroppstype. 9. Press START/STOP key to begin exercise. Driftsguide:

14 1. Dvalemodus: Computeren går inn i dvalemodus når den ikke mottar noe som helst signal fra verken knapper eller apparatet etter fire minutter. Du kan trykke hvilken som helst knapp for å vekke computeren igjen. 2. BMI (Body Mass Index): BMI måler fettprosent basert på høyde og vekt. Denne formelen gjelder både for menn og kvinner. 3. BMR (Basal Metabolic Rate): Din BMR viser antall kalorier kroppen din trenger for å fungere. Dette tar ikke med noen form for aktivitet, kun energien som trengs for å opprettholde hjerteaktivitet, pusting og normal kroppstemperatur. Den måler kroppen mens den hviler (ikke sover) i romtemperatur. Feilmelding: E1 (ERROR 1): Normal: Under vanlig treningsøkt vil skjermen vise denne beskjeden når den ikke mottar noe signal fra motoren i lenger enn fire sekunder. Ved oppstart: Motoren vil automatisk gå tilbake til null. Når signalet fra motoren ikke oppfattes for lenger enn fire sekunder vil driveren umiddelbart bli isolert og E1 vil vises på skjermen. Alle andre digitale funksjoner vil være blanke, og samtlige output signaler vil også bli isolert. E2 (ERROR 2): Når computeren leser minneinformasjonen og ID-koden ikke er riktig eller når IC er skadet vil monitoren vise E2 umiddelbart etter oppstart. E3 (ERROR 3): Dersom computeren oppdager at motoren ikke forlot nullpunktet etter fire sekunder, vil feilmeldingen E3 komme opp på skjermen. Teknisk data for inneværende adapter 1. Tilgjengelig for Input: 230V/50Hz or 60Hz Output: 6V AC/0.5A 2. Tilgjengelig for Input: 110V/50Hz or 60Hz Output: 6V AC/0.5A LCD treningsgrafikk Foråndsinnstilte programmer: PROGRAM 1 PROGRAM 2 PROGRAM 3 MANUAL STEPS HILL PROGRAM 4 PROGRAM 5 PROGRAM 6 ROLLING VALLEY FAT BURN

15 PROGRAM 7 PROGRAM 8 PROGRAM 9 RAMP MOUNTAIN INTERVALS PROGRAM 10 PROGRAM 11 PROGRAM 12 RANDOM PLATEAU FARTLEK PROGRAM 13 PRECIPICE BRUKERINNSTILTE PROGRAMMER PROGRAM 14 USER 1 PROGRAM 15 USER 2 PROGRAM 16 USER 3

16 PROGRAM 17 USER 4 HJERTERYTMEPROGRAM-PROFILER: PROGRAM 18 55% H.R.C. PROGRAM 19 65% H.R.C. PROGRAM 20 75% H.R.C. PROGRAM 21 85% H.R.C. PROGRAM 22 TARGET H.R.C. WATT KONTROLL PROGRAM

17 PROGRAM 23 WATT CONTROL KROPPSFETT TEST PROGRAMMER: PROGRAM 24 BODY FAT (STOP MODE) BODY FAT (START MODE) Treningstid: 40 minutter Treningstid: 40 minutter Treningstid: 20 minutter Treningstid: 40 minutter Treningstid: 40 minutter Treningstid: 20 minutter Kundeservice

18 Om det skulle oppstå feil ved ditt produkt, ber vi deg gjøre følgende: Gå gjennom monteringsanvisningen for å sjekke om produktet er riktig montert. Hvis computeren ikke fungerer, sjekk om batteriene er intakte. Ta kontakt med Nordic Fitness Servicesenter dersom problemet vedvarer. For øvrige tekniske spørsmål vedrørende ditt produkt, ta kontakt med Nordic Fitness Servicesenter. Nesten samtlige av de spørsmål eller problemer som måtte oppstå, kan løses ved å snakke med en av Nordic Fitness sine serviceansvarlige. For tekniske og brukermessige spørsmål, kontakt: Nordic Fitness AS Strandveien 33, 3050 Mjøndalen Postboks 21, 3051 Mjøndalen Servicesenter: Hovedkontor: Telefaks: Epost: Åpningstider Nordic Fitness Servicesenter: Mandag torsdag kl Denne manualen er ment som et hjelpemiddel til brukerne. Vi kan ikke garantere for feil i oversettelsen, eller tekniske endringer på produktet.