SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL. Nitro PDF Trial.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL. Nitro PDF Trial. www.nitropdf.com"

Transkript

1 SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL.nitropdf.com

2 1. OVERSIKTSILLUSTRASJON.nitropdf.com 1

3 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker ethvert elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive følgende: Les alle instruksjoner før tredemøllen brukes. NB 1! For å redusere risikoen for elektrisk støt, kople alltid apparatet fra strømuttaket umiddelbart etter bruk og før rengjøring. NB 2! For å redusere risikoen for brannskader, brann, elektrisk støt eller andre personskader: 1. Som andre elektriske apparater, skal tredemøllen aldri være slått på uten at det er under oppsyn. Kople alltid fra når det ikke brukes og før montering eller demontering av deler. 2. Tett oppsyn er påkrevet hvis apparatet brukes av eller er i nærheten av barn eller funksjonshemmede. 3. Bruk Club T400 kun til det den er ment for og beskrevet i denne manualen. Ikke bruk tilleggsutstyr som ikke er anbefalt av Sportsmaster eller av produsent. 4. Bruk aldri tredemøllen hvis det er skader på kabler eller plugger, hvis den ikke virker som den skal, hvis den på noen måte har blitt skadet eller falt i vann. Kontakt Sportsmasters servicesenter for vurdering og eventuell avtale om reparasjon av Club T Ikke bær/trekk tredemøllen etter kablene og hold kablene unna varme flater og gjenstander. 6. Bruk aldri Tredmøllen med lufteåpningene blokkert. Sørg for at lufteåpningene holdes fri for støv, hår og lignende. 7. Aldri putt gjenstander inn i noen av åpningene på tredemøllen. 8. Ikke bruk Club T400 utendørs og ikke bruk den der aerosol (spray) produkter er i bruk eller hvor det er unormal høy konsentrasjon av oksygen eller andre gasser. 9. For å kople fra, skru alle kontroller i AV posisjon, trekk pluggen ut av støpselet. 10. Kople alltid til jordet uttak..nitropdf.com 11. Pass på at stigningsnivået er nullstilt etter bruk hvis tredemøllen skal slås opp etter bruk (Gjelder ikke T400) 12. Slå alltid tredemøllen av før den slås opp. (Gjelder ikke T400, som ikke kan slås opp) 2

4 3. INSTRUKSER VEDRØRENDE JORDING Når man bruker et elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive følgende: 1. Les alle instruksjoner før tredemøllen brukes Tredemøllen må jordes. Hvis det skulle oppstå en feil eller skade, vil jording redusere risikoen for kraftig elektrisk støt. 2. Dette produktet er utstyrt med jordet strømkabel og stikk-kontakt. 3. Stikk-kontakten må kun plugges inn i strømuttak som er forskriftsmessig jordet FARE Feil kopling av jordet utstyr kan gi elektrisk støt. Sjekk derfor med fagmann dersom du er i tvil om jordingen der apparatet skal brukes er i forskriftsmessig stand. Stikk-kontakt/plugg som følger med apparatet må ikke justeres eller på annen måte tilpasses hvis det ikke passet strømuttaket. Få hjelp av fagmann til å montere korrekt jordet uttak. Dette produktet skal kun brukes i volt krets med normalt, jordet uttak (noe avvikende fra figuren under).sjekk at både plugg og kontakt passer sammen. Strømadapter skal ikke brukes sammen med dette apparatet. Figur Jordings metoder.nitropdf.com JORDET STRØMUTTAK JORDET PLUGG 3

5 4. Sjekkliste før montering Pulsbelte er ikke standard del til tredemøllen men kan kjøpes separate. 1.Tredemøllen har mottaker for signaler fra pulsbelte og i tillegg har den håndpulsmåler. Vi anbefaler at det brukes pulsbelte da dette gir mer stabil registrering og gir samtidig mer funksjonell bruk av mølla. 2.Bruker du pulsbelte vil pulsen vises automatisk i PULSE-vinduet. Uten belte er du avhengig av å holde rundt håndpulssensorene for å få frem pulsverdi. Hvis du ikke holder godt rundt sensorene eller er tørr i håndflaten vil ikke pulsen registreres og PULSE-vinduet vil kun vise HP 3. og stigning kan enkelt justeres med hurtigtastene på computerpanelet og finjusteres med +/- knappene på computerpanelet og på håndtakene (hastighet=høyre håndtak, stigning = venstre håndtak) DEL Beskrivelse Ant A Computer 1 B Ramme 1 C Stender (v) 1 D Stender (h) 1 E Håndtak (v) 1 F Håndtak (h) 1 G Håndtaksdeksel (v) 1 H Håndtaksdeksel (h) 1 I Flaskeholder 1 J Flaske 1 DEL Beskrivelse Ant a Bolt M8xP1.25x40 2 b Bolt M8xP1.25x60 4 c Bolt M8xP1.25x75 4 d Bolt M5xP0.8x15 2 e Bolt ψ5x25 2 f Deksel til bolt 6 G Umbrako-nøkkel 5mm 1 H T nøkkel 1 I Strømkabel 1 J Sikkerhetsknapp/clip 1 K SILICON 1.nitropdf.com 4

6 5. Montering Ps.1. Det trengs to personer for å gjøre alle trinn i monteringen korrekt og trygt. Vær nøye med å montere i h.t. følgende fremgangsmåte: 1. Trekk kontrollkabelen opp gjennom høyre stender (D) ved hjelp av hjelpe-iren du finner i stenderen. Deretter settes høyre og venstre stender (C,D) på plass i rammen (B) og festes med bolter (b d). Ikke stram til for hardt, det vil gjøre det vanskeligere å montere computeren i neste trinn.. 2. Computer: Fest kontrollkablene i handtakene (E F) til tilhørende kabler som sitter i festearmene til computeren (A). Tré deretter håndtakene på computeren. Ps.1. Pass på at skruehullene i håndtakene kommer i riktig posisjon i forhold til tilsvarende skruehull i computerarmene. Ps.2. Pass på at håndtaket med betjeningsknapper for hastighet (speed) monteres på høyre side og håndtaket med betjeningsknapper for stigning (incline) monteres på venstre side..nitropdf.com 5

7 3. Plassér computeren over stenderne og kople sammen hovedkabelen som sitter i høyre computerarm med tilsvarende kabel som ble trukket opp gjennom høyre strender i trinn 1 i monteringen. Pass på å ikke dra i kabelen under koplingen. Når de to kabeldelene er klikket sammen dyttes koplingen og overskytende kabel ned i høyre stender og computeren skrus fast til stenderne med bolt (b). NB Pass på at boltene går fritt ned og ikke skader kablene som ligger i håndtaksrørene og computerarmene. 4. Nå kan festeboltene til stenderne skrus til. 5. Til slutt settes håndtaksdekslene (H G) på plass og festes med skruer(e). Igjen er det viktig at kablene ikke skades av skruene. 6. Flaskeholder (I) festes til stenderen (D) med bolt (d). Ps. Flaskeholderen kan festes til høyre eller venstre stender alt ettert hva du foretrekker..nitropdf.com 6

8 6. VEDLIKEHOLD 1 Hvis løpebåndet ikke er sentrert: Stopp tredemøllen og korriger ved å skru på Justeringsskruen som sitter på bak-enden av hver sidelist. (se illustrasjon). Hvis løpebåndet trekker mot venstre og ikke dekker løpeplaten på høyre side, - bruk justeringsnøkkelen (U-nøkkel, 6 mm) og skru venstre justerings- skrue ca ¼ omdreining med klokkeretningen. Tilsvarende skrues justeringsskruen på høyre sidelist ¼ omdreining hvis båndet trekker mot høyre. Start møllen igjen, la den løpe noen minutter og fin-juster mer hvis båndet fremdeles trekker til en av sidene 2. Smøring av løpebanen: Løpeplaten bør smøres hver 1 12 måned, avhengig av hvor ofte den brukes og hvor mye av treningen som foregår med høy hastighet. Først slakkes løpebåndet ved at justeringsskruene på enden av hver sidelist løsnes. Løpebåndet løftes opp, oljen dryppes på løpeplaten og fordeles ut over. Sentrer løpebåndet foran og bak, stram deretter justeringsskruene igjen Vanlig løpshastighet Anbefalt smørefrekvens 1~6 km 1 gang per år 6~12 km Hver 6 mnd 12~18km Hver 3 mnd (Ps. Det kan være behov for å påføre silikon noe oftere enn anbefalt i tabell hvis du opplever at båndet lugger ubehagelig. Ved bruk i bedrift og treningssenter samt privat bruk ut over normalt nivå, fks hver dag, bør den smøres hver mnd.) Det bør også støvsuges i motor-rommet jevnlig for å hindre at støv akkumuleres og skader elektronikken..nitropdf.com 7

9 f.c F I. Start Displayet: m T o r ia l 7. COMPUTER BETJENING pd ni o tro P. D 1. Når strømmen er skrudd på, vil tekstfeltet vise PRESS WEIGHT BUTTON TO SET WEIGHT. Trykk WEIGHT knappen, og LCD skjermen viser vektenheten. Juster til vekten med +/- knappene og trykk ENTER. LCD skjermen vil nå vise et hjerte symbol og tekstfeltet viser SELECT PROGRAM OR START, dvs velg program eller trykk Start. N itr 2. Fjernes Sikkerhetsknappen, vil alle display-vinduene vise ---- matrise-vinduet vil vise en pil pekende nedover og meldingen PLEASE ATTACH SAFTY KEY kommer frem. Hvis Sikkerhetsknappen settes tilbake, vil Vekt (Weight) vinduet blinke. Hensikten med å legge inn vekt er å kunne få frem kaloriforbruket (ca-verdi) under den påfølgende treningen. Innlegging av vekt kan kun gjøres i oppstartfasen, ikke når du er i gang med programmene. Ved re-start av tredemøllen må vekt-verdiene legges inn på nytt. 3. Hvis Sikkerhetsknappen fjernes eller faller av under trening, kommer det et varsels- beep og tredemøllen stanser. Settes sikkerhetsknappen tilbake med en gang og deretter START, vil mølla starte igjen med funksjonsverdiene den hadde da sikkerhetsknappen ble fjernet. II. Betjeningsinstruks 1. I Start modus, trykk Start eller Manu run program-knapp for å starte manuell betjening. 2. I Start modus, trykk PROGRAM knappene for å velge program og legge inn verdier 3. Fjernes Sikkerhetsknappen mens mølla er i gang vil den stoppe men stigningen blir uendret. Settes Sikkerhetsknappen tilbake vil stigningen nullstille seg. 4. Trykkes Stop mens tredemøllen er i gang vil den stoppe og gå i Pause-modus. Mølla 8

10 forblir med stigningen den eventuelt hadde før den stoppet. Trykkes Start vil mølla starte opp igjen med stigningen uendret. 5. Trykkes STOPP under kjøringen av et av programmene vil programmet pause-stilles og mølla stanse. Hvis du ønsker å fortsette programmet, trykk START for å sette i gang igjen. Trykkes STOPP en gang til og holdes inne 5 sek vil du gå ut av programmet og tilbake til Start-modus. III. Programvalg og tilpasning 1. Program Modus Når du har valgt program kan du bestemme hvilket belastningssnivå T o r ia l (LEVEL) dette programmet skal kjøres på. Vinduet viser L1~L10, - trykk +/- knappene for å komme til ønsket nivå, deretter ENTER for å bekrefte og gå til definering av treningstiden (TIME). Forhånds-satt tid er 30min, valgmulighet er 20~99min, med hvert trinn på 1 min. Etter å ha definert tiden, trykkes ENTER eller START for å starte programmet. Trykkes Start i løpet av programmeringen vil programmet starte og kjøre med de forhånds-satte verdiene for parametrene som ennå ikke er definert. Under programmeringen vil stigning(incline) og hastighet (SPEED) vinduene vise 1 nivå s verdier mens matrise vinduet viser programmet grafisk. m 2. Oppvarming og Nedjoggingsfunksjon: Endres hastighet eller stigning under Oppvarming f.c P. D F eller i selve programmet, vil de gå tilbake til forhånds-satte verdier i neste sekvens. Det er ikke mulig å endre under Nedjogging, da er STOP den eneste funksjonen som kan utføres. pd 3. Hvert PROGRAM har 30 sekvenser totalt. De tre første sekvensene er oppvarming ni N itr o tro (WARM UP) og de tre siste er nedjogging (COOL DOWN). Begge varer 3 minutter hver totalt og denne tiden er fast. De resterende 24 sekvensene fordeles likt på treningstiden som er definert. Beholdes forhånds-satt tid på 30 minutter betyr det at de 24 minuttene mellom oppvarming og nedjogging fordeles på 24 sekvenser á 1 minutt HOLES programmet har ikke Oppvarming eller Nedjogging. Når 3,5 km er tilbakelagt vil tredemøllen stoppe, stigning er 0 og displayet viser End. IV. Programbetjening: Manuell betjening (Manu Mode) 1. Når man trykker START vil computeren telle ned 3 sekunder før tredemøllen starter med hastighet 0.8KM/T. Samtidig vil det begynne å lyse punkter i matrise-vinduet som vil danne en fullt opplyst sirkel når en runde på 400 m er tilbakelagt. Samme gjentar seg for de påfølgende rundene á 400 m 2. Hvert trykk på hastighetsknappene ( +/- ) betyr +/- 0,1 km/t. Du kan også trykke hurtigknappene for hastighet; for å kommer raskere til ønsket hastighet. 3. Hvert trykk på stigningknappene (UP/DOWN +/- gir +/- 1 nivå. Også for stigning er det mulig å trykke hurtigknappen for å komme raskere til ønsket nivå;

11 4. Tid (TIME); definer nå eller bestem undervegs: (1) Når man har definert treningstid vil TIME-vinduet telle ned fra denne totaltiden når tredemøllen starter. Når tiden har kommet ned til 0:00, vil tredemøllen stoppe automatisk. (2) Når tid ikke er definert, vil TIME-vinduet vise tilbakelagt tid, og tiden løper helt til mølla stoppes eller man når 99:00 minutter hvor tredemøllen stopper automatisk.. 5. Hvis det registreres puls-signaler under treningen, vil pulsen vises i Calori/Pulse-vinduet. 6. Trykkes Stop mens motoren er i gang, vil både hovedmotor og stigningsmotor stoppe og display-vinduet vil vise Stop. Mølla er nå i pause-modus og trykker du START knappen igjen i løpet av 30 sekunder, vil det telles ned 3 sekunder, motorene starte og hastighet og stigning vil gå til nivåene de hadde før Stop ble trykket.. 7. Når Stop er trykket og mølla er i pause-modus kan du trykke en gang til, holde knappen inne i 3 sekunder og mølla nullstiller seg til Start-modus sekunder etter at programmet er stanset eller kjørt ferdig vil computeren automatisk gå over i Start modus. 9. I start modus kan du lage eget program ved å velge CUSTOM. Etter at tid er definert, trykk Enter for å bekrefte og komme til defineringen av hastighet og stigning for hver av de 30 sekvensene i programmet. Når dette er gjort, trykk Start for å begynne treningen. 10. Når du er i program-kontroll funksjonen, vil lyset for nivå (LEVEL) blinke. Her skal du velge belastningsnivå (L1~L10). Trykk eller for å endre til nivået du ønsker og trykk deretter for å bekrefte. 11. Når belastningsnivået er valgt, vil TIME vinduet blinke. Trykk eller for å bestemme hvor lenge du vil trene, deretter trykk ENTER eller START for å begynne. 12.Tiden er forhåndsatt til 0 og du kan sette den mellom 20~99 minutter. Settes den til 20 minutter kan du trykke eller for å øke eller redusere tiden. Trykkes + vil tiden øke med 1, trykkes - vil tiden gå direkte tilbake til 0. V. Program Modus og Profiler forhånds-satte verdier, valgområder og endringstrinn. For å komme til innlegging av verdier, trykk først programknappen for det aktuelle programmet når mølla er i Start modus..nitropdf.com 1. Custom: Egen-definerte treningsprogrammer: I start/klar modus, trykk en av de fire Custom knappene. Når du er i CUSTOM, defineres først tid for treningsøkten, deretter hastighet og stigning for hver sekvens etterfulgt av Enter. Når programmeringen er ferdig, trykk START for å starte det egendefinerte programmet 2. Generelt: Når du har valgt et av de øvrige programmene ved å trykke tilhørende programknapp vil LEVEL lyse og du kan nå bestemme hvor hard belastning den valgte progamprofilen skal være.. (10 nivåer; L1 L10). Trykk eller for å justere, deretter for å bekrefte 10

12 3. Når belastningsnivå (Level) er valgt, vil TIME vinduet lyse. Trykk eller total tid for treningsprogrammet. Trykk så ENTER eller START for å starte programmet. for å definere Tid/Time Forhåndsatt 0min Valgområde 20~99min Hvert trinn 1 min P1 Manu P2 9 hole Nivå/LEVEL Forhåndsatt 1 Valgområde: 1~10 Distanse er fast 3500 meter. P3 hill climb Nivå/LEVEL Forhåndsatt 1 Valgområde 1~10 Hvert trinn = 1 Tid/Time Forhåndsatt 30min Valgområde 20~99min Hvert trinn 1 min P4 hill run Nivå/LEVEL Forhåndsatt 1 Valgområde 1~10 Hvert trinn = 1 Pulskontroll/ HRC funksjon basert på egendefinert pulsmål og pulsregistrering T o r P5 HRC ia l Tid/time Forhåndsatt 30min Valgområde 20~99min Hvert trinn = 1 min m f.c pd P. D F 1. Her er hensikten å trene på et ønsket pulsnivå og la pulsen styre belastningen. Når programmet kjøres, skal pulsen ligge tett opp til/på pulsmålet og stigning og hastighet holdes uendret så lenge pulsnivået er lik pulsmålet. På den måten får man ønsket treningseffekt. eller for å legge inn riktig alder. tro 2. Lampen for Alder/AGE lyser og du kan trykke ni o Deretter trykkes for å bekrefte. Forhånds-satt verdi for alder er 30 Valgmulighet: 13~80 Hvert trinn = 1 år. Bruk knappene eller N itr 3. PULSE vil nå lyse og du blir bedt om å legge inn pulsmålet. Hva som er riktig pulsmål avhenger av den enkeltes alder og fysiske form. I tabellen under er det satt opp forslag til Høy-intensitet og Lav-intensitet Pulsmål ut fra forventet maksimalpuls for de ulike alderstrinn. Det er viktig å være klar over at maksimalpuls kan avvike fra det tabellen viser. Mer om max-puls og pulstrening finner du under Trening på.sportsmaster.no. for å definere pulsmålet og trykk deretter ENTER. Hvis du ikke skal endre verdien som kommer opp, trykk og forhånds-satt verdi beholdes. 4. Tid/TIME vinduet lyser, og nå skal tiden for treningsøkten legges inn. Bruk regulerings-knappene etter nedtelling 3,2,1. eller. Eller trykk direkte for å starte programmet * Valgmulighet: 20~99 min pre-set Verdi = 30min hvert trinn = 1. 11

13 ** Forslag til Puls-mål for ulike aldersgrupper. Les mer om pulstrening på.sportsmaster.no under Treningsprogram og generelt om trening Puls (slag/min) H Preset L Alder Puls (slag/min) H Preset L Alder Puls (slag/min) H Preset L Alder Puls (slag/min) H Preset L m T o r F f.c 146 o Nivå/LEVEL Forhåndsatt 1 Valgområde 1~10 Hvert trinn = 1 N itr P6 interval ni tro P. D ia l 13 pd Alder Tid/time Forhåndsatt 30min Valgområde 20~99min Hvert trinn = 1 min P7 rolling Nivå/LEVEL Forhåndsatt 1 Valgområde 1~10 Hvert trinn =1 Tid/time Forhåndsatt 30min Valgområde 20~99min Hvert Trinn = 1 min P8 Weight loss Nivå/LEVEL Forhåndsatt 1 Valgområde 1~10 Hvert trinn = 1 Tid/time Forhpndsatt 30min Valgområde 20~99min Hvert trinn = 1 min P9 P10 P11 P12 er programmer som kan defineres av bruker (CUSTOM) Tid/time forhånds-satt til 30min Valgmulighet 20~99min Hvert trinn =1 min. 12

14 1 PROGRAM har 30 sekvenser totalt (SE 01~SE 30) og forhånds-satt verdi for alle er laveste stigning og hastighetsnivå.. 2 De 30 sekvensene vil fordeles jevnt over tiden som blir satt for programmet. Feilsøking: Mulige Feilmeldinger i Displayet E1 Manglende registrering av motoraktivitet/bevegelse på båndet. ia l E6 Stigningen har hengt seg opp, stigningsmotoren går ikke. T o r E7 Stigningsmotoren har kjørt stigningen utenfor normale verdier f.c F CONTACT SERVICE. m 1. E1 Det blå LCD skjermen viser ERROR 1 mens tekstfeltet viser PLEASE RESTART AND pd tro CONTACT SERVICE. P. D 2. E6 Det blå LCD skjermen viser ERROR 6 mens tekstfeltet viser PLEASE RESTART AND ni N itr CONTACT SERVICE. o 3. E7 Det blå LCD skjermen viser ERROR 7 mens tekstfeltet viser PLEASE RESTART AND ** Viser displayet en av disse feilmeldingene, finnes tips til feilsøking på.sportsmaster.no under FAQ. Hvis ikke feilen lar seg løse gjennom disse tipsene, vennligst kontakt serviceavdelingen til Sportsmaster. 13

15 Merk: Du kan veksle mellom Metrisk system og Engelsk system (inch) på denne modellen. Etter at tredemøllen er skrudd på, trykk ENTER knappen mer enn 10 sekunder og vinduet vil blinke og vise: 0 (Inch system) 1 (Metrisk system) m 11 T o r 10 f.c 9 F 8 pd ni tro 6 P. D itr o 2 N HASTIGHET OG STIGNINGS ENDRINGER 9 HOLE 1 Stigning Level 1 MpH KmT 1.6 Stigning Level 2 MpH KmT 1.6 Stigning Level 3 MpH KmT 1.6 Stigning Level 4 MpH KmT 1.6 Stigning Level 5 MpH KmT 1.6 Stigning Level 6 MpH KmT 1.6 Stigning Level 7 MpH KmT 1.6 Stigning Level 8 MpH KmT 1.6 Stigning Level 9 MpH KmT 1.6 Stigning Level 10 MpH KmT 1.6 ia l Velg system ved å trykke + eller knappene. Deretter trykkes ENTER for å bekrefte systemet du har valgt

16 HASTIGHET OG STIGNINGS ENDRINGER HILL CLIMB Level 1 Stigning MpH KmT Level 2 Stigning MpH KmT Level 3 Stigning MpH KmT Level 4 Stigning MpH KmT Level 5 Stigning MpH KmT Level 6 Stigning MpH KmT Level 7 Stigning MpH KmT Level 8 Stigning MpH KmT Level 9 Stigning MpH KmT Level 10 Stigning MpH nitropdf.com KmT

17 HASTIGHET OG STIGNINGS ENDRINGER HILL RUN Level 1 Stigning MpH KmT Level 2 Stigning MpH KmT Level 3 Stigning MpH KmT Level 4 Stigning MpH KmT Level 5 Stigning MpH KmT Level 6 Stigning MpH KmT Level 7 Stigning MpH KmT Level 8 Stigning MpH KmT Level 9 Stigning MpH KmT Level 10 Stigning MpH KmT nitropdf.com 16

18 KUN HASTIGHETS ENDRINGER INTERVAL Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10 MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH nitropdf.com KmT MpH KmT

19 KUN HASTIGHETS ENDRINGER ROLLING Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10 MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH nitropdf.com KmT MpH KmT

20 KUN HASTIGHETS ENDRINGER WEIGHT LOSS Level 1 MpH(MPH) KmT(KPH) Level 2 MpH(MPH) KmT(KPH) Level 3 MpH(MPH) KmT(KPH) Level 4 MpH(MPH) KmT(KPH) Level 5 MpH(MPH) KmT(KPH) Level 6 MpH(MPH) KmT(KPH) Level 7 MpH(MPH) KmT(KPH) Level 8 MpH(MPH) KmT(KPH) Level 9 MpH(MPH) KmT(KPH) Level 10 MpH(MPH) KmT(KPH) nitropdf.com 19

SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL Innhold 1. Oversiktsillustrasjon 2 2. Sikkerhetsinstruksjon 3 2.1. Strømkrav 4 2.2. Smøring av mølla 4 2.3. Påføring av Silikon 6 2.4. Horisontal justering av mølla

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER 425 Runner 0 INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING 7 STIGNING 8 JORDING 9 COMPUTER 10 OPPSTART 14 FORSLAG TIL TØYING 15 VEDLIKEHOLD 16 JUSTERING AV MOTORBELTE 17 JUSTERING AV LØPEBÅND 18

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for 405 STRIDER

BRUKERVEILEDNING for 405 STRIDER BRUKERVEILEDNING for 405 STRIDER Innhold Viktige forholdsregler 2-3 Montering 3-5 Folding 6-7 Jording 8 Drift 9-13 Oppstart 14 Sikkerhetsøvelser 15 Oppvarming 16 Vedlikehold 17 Justering av løpebånd 18

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A

MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Viktig informasjon a) Dette produktet anbefales for maksimal brukervekt på 120 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme på barnas naturlige lekeinstinkt.

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Drift og justeringer 13 Flytting og folding av tredemøllen 22 Feilsøk 23 Retningslinjer 26 Deleliste 37 Oversiktsdiagram

Detaljer

INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE Kjære kunde! Vi er glade for at du har valgt Casall treningsutstyr. Dette kvalitetsproduktet er utviklet for hjemmebruk, og er testet og sertifisert i henhold

Detaljer

Norsk brukerveildning

Norsk brukerveildning Med universalport for ipod Model Nr. NETL16807.0 Serie nr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Norsk brukerveildning Serienummermerke Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne

Detaljer

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic BRUKERMANUAL for 650 Magnetic INNHOLD Forholdsregler 2 Sjekkliste 3 Smådeler 4 Deleliste 5 Oversiktsdiagram 7 Montering 9 Computer 15 Treningsinstruksjoner 23 FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning Tredemølle LA-1446A Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Ditt nye treningsapparat er produsert med tanke på høyest mulig sikkerhetskrav. Det kreves imidlertid alltid forsiktighet når man bruker

Detaljer

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INNLEDNING INNLEDNING GRATULERER og TAKK for at du kjøpte denne Casall-tredemøllen! Enten målet ditt er å vinne løp eller bare få en rikere og sunnere livsstil, kan

Detaljer

CROSS TRAINER 400. Gresv.no. 107837 KH-704 2005-06, Vers. 1

CROSS TRAINER 400. Gresv.no. 107837 KH-704 2005-06, Vers. 1 CROSS TRAINER 400 Gresv.no. 107837 KH-704 2005-06, Vers. 1 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke

Detaljer

Z8 Run løpebånd (RE1M-11700)

Z8 Run løpebånd (RE1M-11700) Z8 Run løpebånd (RE1M-11700) Bruksanvisning RE1M-11700 Kjære kunde, Takk for at du har valgt vår Reebok tredemølle. Dette kvalitetsproduktet er fremstilt for bruk hjemme hos deg og er blitt testet og sertifisert

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 4 Smådeler 5 Montering 6 Drift 13 Vedlikehold og feilsøk 26 Retningslinjer 28 Deleliste 29 Oversiktsdiagram 31 Service 32

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER FØR DU BEGYNNER MONTERING HVORDAN BRUKE APPARATET VEDLIKEHOLD & FEILSØK GUIDELINES DELELISTE OVERSIKTSDIAGRAM

INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER FØR DU BEGYNNER MONTERING HVORDAN BRUKE APPARATET VEDLIKEHOLD & FEILSØK GUIDELINES DELELISTE OVERSIKTSDIAGRAM BRUKERMANUAL INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER FØR DU BEGYNNER MONTERING HVORDAN BRUKE APPARATET VEDLIKEHOLD & FEILSØK GUIDELINES DELELISTE OVERSIKTSDIAGRAM VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: For å redusere

Detaljer

450 elliptical. Brukermanual

450 elliptical. Brukermanual 450 elliptical Brukermanual Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet,

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Abilica Trex 12 Art. no. 513 120

Abilica Trex 12 Art. no. 513 120 Abilica Trex 12 Art. no. 513 120 Model JBM-5255 INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 3 Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing 5 Deleliste / Dellista / Parts List 8 Montering / Assembly 10 Viktig informasjon

Detaljer

Abilica Premium 9500 Art. no. 513 950

Abilica Premium 9500 Art. no. 513 950 Abilica Premium 9500 Art. no. 513 950 Model IMT-8500 INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 3 Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing 5 Deleliste / Dellista / Parts List 8 Montering / Assembly 10 Viktig informasjon

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Display symbols S625X LÖPEMONITOR S725X SYKKELMONITOR NOR BRUKERVEILEDNING. Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland

Display symbols S625X LÖPEMONITOR S725X SYKKELMONITOR NOR BRUKERVEILEDNING. Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland Display symbols Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland Tlf.nr. +358-8-520 2100 Faks +358-8-520 2300 www.polar.fi Indikerer en pågående pulsmåling, og blinker i takt med

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer