SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL. Nitro PDF Trial.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL. Nitro PDF Trial. www.nitropdf.com"

Transkript

1 SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL.nitropdf.com

2 1. OVERSIKTSILLUSTRASJON.nitropdf.com 1

3 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker ethvert elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive følgende: Les alle instruksjoner før tredemøllen brukes. NB 1! For å redusere risikoen for elektrisk støt, kople alltid apparatet fra strømuttaket umiddelbart etter bruk og før rengjøring. NB 2! For å redusere risikoen for brannskader, brann, elektrisk støt eller andre personskader: 1. Som andre elektriske apparater, skal tredemøllen aldri være slått på uten at det er under oppsyn. Kople alltid fra når det ikke brukes og før montering eller demontering av deler. 2. Tett oppsyn er påkrevet hvis apparatet brukes av eller er i nærheten av barn eller funksjonshemmede. 3. Bruk Club T400 kun til det den er ment for og beskrevet i denne manualen. Ikke bruk tilleggsutstyr som ikke er anbefalt av Sportsmaster eller av produsent. 4. Bruk aldri tredemøllen hvis det er skader på kabler eller plugger, hvis den ikke virker som den skal, hvis den på noen måte har blitt skadet eller falt i vann. Kontakt Sportsmasters servicesenter for vurdering og eventuell avtale om reparasjon av Club T Ikke bær/trekk tredemøllen etter kablene og hold kablene unna varme flater og gjenstander. 6. Bruk aldri Tredmøllen med lufteåpningene blokkert. Sørg for at lufteåpningene holdes fri for støv, hår og lignende. 7. Aldri putt gjenstander inn i noen av åpningene på tredemøllen. 8. Ikke bruk Club T400 utendørs og ikke bruk den der aerosol (spray) produkter er i bruk eller hvor det er unormal høy konsentrasjon av oksygen eller andre gasser. 9. For å kople fra, skru alle kontroller i AV posisjon, trekk pluggen ut av støpselet. 10. Kople alltid til jordet uttak..nitropdf.com 11. Pass på at stigningsnivået er nullstilt etter bruk hvis tredemøllen skal slås opp etter bruk (Gjelder ikke T400) 12. Slå alltid tredemøllen av før den slås opp. (Gjelder ikke T400, som ikke kan slås opp) 2

4 3. INSTRUKSER VEDRØRENDE JORDING Når man bruker et elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive følgende: 1. Les alle instruksjoner før tredemøllen brukes Tredemøllen må jordes. Hvis det skulle oppstå en feil eller skade, vil jording redusere risikoen for kraftig elektrisk støt. 2. Dette produktet er utstyrt med jordet strømkabel og stikk-kontakt. 3. Stikk-kontakten må kun plugges inn i strømuttak som er forskriftsmessig jordet FARE Feil kopling av jordet utstyr kan gi elektrisk støt. Sjekk derfor med fagmann dersom du er i tvil om jordingen der apparatet skal brukes er i forskriftsmessig stand. Stikk-kontakt/plugg som følger med apparatet må ikke justeres eller på annen måte tilpasses hvis det ikke passet strømuttaket. Få hjelp av fagmann til å montere korrekt jordet uttak. Dette produktet skal kun brukes i volt krets med normalt, jordet uttak (noe avvikende fra figuren under).sjekk at både plugg og kontakt passer sammen. Strømadapter skal ikke brukes sammen med dette apparatet. Figur Jordings metoder.nitropdf.com JORDET STRØMUTTAK JORDET PLUGG 3

5 4. Sjekkliste før montering Pulsbelte er ikke standard del til tredemøllen men kan kjøpes separate. 1.Tredemøllen har mottaker for signaler fra pulsbelte og i tillegg har den håndpulsmåler. Vi anbefaler at det brukes pulsbelte da dette gir mer stabil registrering og gir samtidig mer funksjonell bruk av mølla. 2.Bruker du pulsbelte vil pulsen vises automatisk i PULSE-vinduet. Uten belte er du avhengig av å holde rundt håndpulssensorene for å få frem pulsverdi. Hvis du ikke holder godt rundt sensorene eller er tørr i håndflaten vil ikke pulsen registreres og PULSE-vinduet vil kun vise HP 3. og stigning kan enkelt justeres med hurtigtastene på computerpanelet og finjusteres med +/- knappene på computerpanelet og på håndtakene (hastighet=høyre håndtak, stigning = venstre håndtak) DEL Beskrivelse Ant A Computer 1 B Ramme 1 C Stender (v) 1 D Stender (h) 1 E Håndtak (v) 1 F Håndtak (h) 1 G Håndtaksdeksel (v) 1 H Håndtaksdeksel (h) 1 I Flaskeholder 1 J Flaske 1 DEL Beskrivelse Ant a Bolt M8xP1.25x40 2 b Bolt M8xP1.25x60 4 c Bolt M8xP1.25x75 4 d Bolt M5xP0.8x15 2 e Bolt ψ5x25 2 f Deksel til bolt 6 G Umbrako-nøkkel 5mm 1 H T nøkkel 1 I Strømkabel 1 J Sikkerhetsknapp/clip 1 K SILICON 1.nitropdf.com 4

6 5. Montering Ps.1. Det trengs to personer for å gjøre alle trinn i monteringen korrekt og trygt. Vær nøye med å montere i h.t. følgende fremgangsmåte: 1. Trekk kontrollkabelen opp gjennom høyre stender (D) ved hjelp av hjelpe-iren du finner i stenderen. Deretter settes høyre og venstre stender (C,D) på plass i rammen (B) og festes med bolter (b d). Ikke stram til for hardt, det vil gjøre det vanskeligere å montere computeren i neste trinn.. 2. Computer: Fest kontrollkablene i handtakene (E F) til tilhørende kabler som sitter i festearmene til computeren (A). Tré deretter håndtakene på computeren. Ps.1. Pass på at skruehullene i håndtakene kommer i riktig posisjon i forhold til tilsvarende skruehull i computerarmene. Ps.2. Pass på at håndtaket med betjeningsknapper for hastighet (speed) monteres på høyre side og håndtaket med betjeningsknapper for stigning (incline) monteres på venstre side..nitropdf.com 5

7 3. Plassér computeren over stenderne og kople sammen hovedkabelen som sitter i høyre computerarm med tilsvarende kabel som ble trukket opp gjennom høyre strender i trinn 1 i monteringen. Pass på å ikke dra i kabelen under koplingen. Når de to kabeldelene er klikket sammen dyttes koplingen og overskytende kabel ned i høyre stender og computeren skrus fast til stenderne med bolt (b). NB Pass på at boltene går fritt ned og ikke skader kablene som ligger i håndtaksrørene og computerarmene. 4. Nå kan festeboltene til stenderne skrus til. 5. Til slutt settes håndtaksdekslene (H G) på plass og festes med skruer(e). Igjen er det viktig at kablene ikke skades av skruene. 6. Flaskeholder (I) festes til stenderen (D) med bolt (d). Ps. Flaskeholderen kan festes til høyre eller venstre stender alt ettert hva du foretrekker..nitropdf.com 6

8 6. VEDLIKEHOLD 1 Hvis løpebåndet ikke er sentrert: Stopp tredemøllen og korriger ved å skru på Justeringsskruen som sitter på bak-enden av hver sidelist. (se illustrasjon). Hvis løpebåndet trekker mot venstre og ikke dekker løpeplaten på høyre side, - bruk justeringsnøkkelen (U-nøkkel, 6 mm) og skru venstre justerings- skrue ca ¼ omdreining med klokkeretningen. Tilsvarende skrues justeringsskruen på høyre sidelist ¼ omdreining hvis båndet trekker mot høyre. Start møllen igjen, la den løpe noen minutter og fin-juster mer hvis båndet fremdeles trekker til en av sidene 2. Smøring av løpebanen: Løpeplaten bør smøres hver 1 12 måned, avhengig av hvor ofte den brukes og hvor mye av treningen som foregår med høy hastighet. Først slakkes løpebåndet ved at justeringsskruene på enden av hver sidelist løsnes. Løpebåndet løftes opp, oljen dryppes på løpeplaten og fordeles ut over. Sentrer løpebåndet foran og bak, stram deretter justeringsskruene igjen Vanlig løpshastighet Anbefalt smørefrekvens 1~6 km 1 gang per år 6~12 km Hver 6 mnd 12~18km Hver 3 mnd (Ps. Det kan være behov for å påføre silikon noe oftere enn anbefalt i tabell hvis du opplever at båndet lugger ubehagelig. Ved bruk i bedrift og treningssenter samt privat bruk ut over normalt nivå, fks hver dag, bør den smøres hver mnd.) Det bør også støvsuges i motor-rommet jevnlig for å hindre at støv akkumuleres og skader elektronikken..nitropdf.com 7

9 f.c F I. Start Displayet: m T o r ia l 7. COMPUTER BETJENING pd ni o tro P. D 1. Når strømmen er skrudd på, vil tekstfeltet vise PRESS WEIGHT BUTTON TO SET WEIGHT. Trykk WEIGHT knappen, og LCD skjermen viser vektenheten. Juster til vekten med +/- knappene og trykk ENTER. LCD skjermen vil nå vise et hjerte symbol og tekstfeltet viser SELECT PROGRAM OR START, dvs velg program eller trykk Start. N itr 2. Fjernes Sikkerhetsknappen, vil alle display-vinduene vise ---- matrise-vinduet vil vise en pil pekende nedover og meldingen PLEASE ATTACH SAFTY KEY kommer frem. Hvis Sikkerhetsknappen settes tilbake, vil Vekt (Weight) vinduet blinke. Hensikten med å legge inn vekt er å kunne få frem kaloriforbruket (ca-verdi) under den påfølgende treningen. Innlegging av vekt kan kun gjøres i oppstartfasen, ikke når du er i gang med programmene. Ved re-start av tredemøllen må vekt-verdiene legges inn på nytt. 3. Hvis Sikkerhetsknappen fjernes eller faller av under trening, kommer det et varsels- beep og tredemøllen stanser. Settes sikkerhetsknappen tilbake med en gang og deretter START, vil mølla starte igjen med funksjonsverdiene den hadde da sikkerhetsknappen ble fjernet. II. Betjeningsinstruks 1. I Start modus, trykk Start eller Manu run program-knapp for å starte manuell betjening. 2. I Start modus, trykk PROGRAM knappene for å velge program og legge inn verdier 3. Fjernes Sikkerhetsknappen mens mølla er i gang vil den stoppe men stigningen blir uendret. Settes Sikkerhetsknappen tilbake vil stigningen nullstille seg. 4. Trykkes Stop mens tredemøllen er i gang vil den stoppe og gå i Pause-modus. Mølla 8

10 forblir med stigningen den eventuelt hadde før den stoppet. Trykkes Start vil mølla starte opp igjen med stigningen uendret. 5. Trykkes STOPP under kjøringen av et av programmene vil programmet pause-stilles og mølla stanse. Hvis du ønsker å fortsette programmet, trykk START for å sette i gang igjen. Trykkes STOPP en gang til og holdes inne 5 sek vil du gå ut av programmet og tilbake til Start-modus. III. Programvalg og tilpasning 1. Program Modus Når du har valgt program kan du bestemme hvilket belastningssnivå T o r ia l (LEVEL) dette programmet skal kjøres på. Vinduet viser L1~L10, - trykk +/- knappene for å komme til ønsket nivå, deretter ENTER for å bekrefte og gå til definering av treningstiden (TIME). Forhånds-satt tid er 30min, valgmulighet er 20~99min, med hvert trinn på 1 min. Etter å ha definert tiden, trykkes ENTER eller START for å starte programmet. Trykkes Start i løpet av programmeringen vil programmet starte og kjøre med de forhånds-satte verdiene for parametrene som ennå ikke er definert. Under programmeringen vil stigning(incline) og hastighet (SPEED) vinduene vise 1 nivå s verdier mens matrise vinduet viser programmet grafisk. m 2. Oppvarming og Nedjoggingsfunksjon: Endres hastighet eller stigning under Oppvarming f.c P. D F eller i selve programmet, vil de gå tilbake til forhånds-satte verdier i neste sekvens. Det er ikke mulig å endre under Nedjogging, da er STOP den eneste funksjonen som kan utføres. pd 3. Hvert PROGRAM har 30 sekvenser totalt. De tre første sekvensene er oppvarming ni N itr o tro (WARM UP) og de tre siste er nedjogging (COOL DOWN). Begge varer 3 minutter hver totalt og denne tiden er fast. De resterende 24 sekvensene fordeles likt på treningstiden som er definert. Beholdes forhånds-satt tid på 30 minutter betyr det at de 24 minuttene mellom oppvarming og nedjogging fordeles på 24 sekvenser á 1 minutt HOLES programmet har ikke Oppvarming eller Nedjogging. Når 3,5 km er tilbakelagt vil tredemøllen stoppe, stigning er 0 og displayet viser End. IV. Programbetjening: Manuell betjening (Manu Mode) 1. Når man trykker START vil computeren telle ned 3 sekunder før tredemøllen starter med hastighet 0.8KM/T. Samtidig vil det begynne å lyse punkter i matrise-vinduet som vil danne en fullt opplyst sirkel når en runde på 400 m er tilbakelagt. Samme gjentar seg for de påfølgende rundene á 400 m 2. Hvert trykk på hastighetsknappene ( +/- ) betyr +/- 0,1 km/t. Du kan også trykke hurtigknappene for hastighet; for å kommer raskere til ønsket hastighet. 3. Hvert trykk på stigningknappene (UP/DOWN +/- gir +/- 1 nivå. Også for stigning er det mulig å trykke hurtigknappen for å komme raskere til ønsket nivå;

11 4. Tid (TIME); definer nå eller bestem undervegs: (1) Når man har definert treningstid vil TIME-vinduet telle ned fra denne totaltiden når tredemøllen starter. Når tiden har kommet ned til 0:00, vil tredemøllen stoppe automatisk. (2) Når tid ikke er definert, vil TIME-vinduet vise tilbakelagt tid, og tiden løper helt til mølla stoppes eller man når 99:00 minutter hvor tredemøllen stopper automatisk.. 5. Hvis det registreres puls-signaler under treningen, vil pulsen vises i Calori/Pulse-vinduet. 6. Trykkes Stop mens motoren er i gang, vil både hovedmotor og stigningsmotor stoppe og display-vinduet vil vise Stop. Mølla er nå i pause-modus og trykker du START knappen igjen i løpet av 30 sekunder, vil det telles ned 3 sekunder, motorene starte og hastighet og stigning vil gå til nivåene de hadde før Stop ble trykket.. 7. Når Stop er trykket og mølla er i pause-modus kan du trykke en gang til, holde knappen inne i 3 sekunder og mølla nullstiller seg til Start-modus sekunder etter at programmet er stanset eller kjørt ferdig vil computeren automatisk gå over i Start modus. 9. I start modus kan du lage eget program ved å velge CUSTOM. Etter at tid er definert, trykk Enter for å bekrefte og komme til defineringen av hastighet og stigning for hver av de 30 sekvensene i programmet. Når dette er gjort, trykk Start for å begynne treningen. 10. Når du er i program-kontroll funksjonen, vil lyset for nivå (LEVEL) blinke. Her skal du velge belastningsnivå (L1~L10). Trykk eller for å endre til nivået du ønsker og trykk deretter for å bekrefte. 11. Når belastningsnivået er valgt, vil TIME vinduet blinke. Trykk eller for å bestemme hvor lenge du vil trene, deretter trykk ENTER eller START for å begynne. 12.Tiden er forhåndsatt til 0 og du kan sette den mellom 20~99 minutter. Settes den til 20 minutter kan du trykke eller for å øke eller redusere tiden. Trykkes + vil tiden øke med 1, trykkes - vil tiden gå direkte tilbake til 0. V. Program Modus og Profiler forhånds-satte verdier, valgområder og endringstrinn. For å komme til innlegging av verdier, trykk først programknappen for det aktuelle programmet når mølla er i Start modus..nitropdf.com 1. Custom: Egen-definerte treningsprogrammer: I start/klar modus, trykk en av de fire Custom knappene. Når du er i CUSTOM, defineres først tid for treningsøkten, deretter hastighet og stigning for hver sekvens etterfulgt av Enter. Når programmeringen er ferdig, trykk START for å starte det egendefinerte programmet 2. Generelt: Når du har valgt et av de øvrige programmene ved å trykke tilhørende programknapp vil LEVEL lyse og du kan nå bestemme hvor hard belastning den valgte progamprofilen skal være.. (10 nivåer; L1 L10). Trykk eller for å justere, deretter for å bekrefte 10

12 3. Når belastningsnivå (Level) er valgt, vil TIME vinduet lyse. Trykk eller total tid for treningsprogrammet. Trykk så ENTER eller START for å starte programmet. for å definere Tid/Time Forhåndsatt 0min Valgområde 20~99min Hvert trinn 1 min P1 Manu P2 9 hole Nivå/LEVEL Forhåndsatt 1 Valgområde: 1~10 Distanse er fast 3500 meter. P3 hill climb Nivå/LEVEL Forhåndsatt 1 Valgområde 1~10 Hvert trinn = 1 Tid/Time Forhåndsatt 30min Valgområde 20~99min Hvert trinn 1 min P4 hill run Nivå/LEVEL Forhåndsatt 1 Valgområde 1~10 Hvert trinn = 1 Pulskontroll/ HRC funksjon basert på egendefinert pulsmål og pulsregistrering T o r P5 HRC ia l Tid/time Forhåndsatt 30min Valgområde 20~99min Hvert trinn = 1 min m f.c pd P. D F 1. Her er hensikten å trene på et ønsket pulsnivå og la pulsen styre belastningen. Når programmet kjøres, skal pulsen ligge tett opp til/på pulsmålet og stigning og hastighet holdes uendret så lenge pulsnivået er lik pulsmålet. På den måten får man ønsket treningseffekt. eller for å legge inn riktig alder. tro 2. Lampen for Alder/AGE lyser og du kan trykke ni o Deretter trykkes for å bekrefte. Forhånds-satt verdi for alder er 30 Valgmulighet: 13~80 Hvert trinn = 1 år. Bruk knappene eller N itr 3. PULSE vil nå lyse og du blir bedt om å legge inn pulsmålet. Hva som er riktig pulsmål avhenger av den enkeltes alder og fysiske form. I tabellen under er det satt opp forslag til Høy-intensitet og Lav-intensitet Pulsmål ut fra forventet maksimalpuls for de ulike alderstrinn. Det er viktig å være klar over at maksimalpuls kan avvike fra det tabellen viser. Mer om max-puls og pulstrening finner du under Trening på.sportsmaster.no. for å definere pulsmålet og trykk deretter ENTER. Hvis du ikke skal endre verdien som kommer opp, trykk og forhånds-satt verdi beholdes. 4. Tid/TIME vinduet lyser, og nå skal tiden for treningsøkten legges inn. Bruk regulerings-knappene etter nedtelling 3,2,1. eller. Eller trykk direkte for å starte programmet * Valgmulighet: 20~99 min pre-set Verdi = 30min hvert trinn = 1. 11

13 ** Forslag til Puls-mål for ulike aldersgrupper. Les mer om pulstrening på.sportsmaster.no under Treningsprogram og generelt om trening Puls (slag/min) H Preset L Alder Puls (slag/min) H Preset L Alder Puls (slag/min) H Preset L Alder Puls (slag/min) H Preset L m T o r F f.c 146 o Nivå/LEVEL Forhåndsatt 1 Valgområde 1~10 Hvert trinn = 1 N itr P6 interval ni tro P. D ia l 13 pd Alder Tid/time Forhåndsatt 30min Valgområde 20~99min Hvert trinn = 1 min P7 rolling Nivå/LEVEL Forhåndsatt 1 Valgområde 1~10 Hvert trinn =1 Tid/time Forhåndsatt 30min Valgområde 20~99min Hvert Trinn = 1 min P8 Weight loss Nivå/LEVEL Forhåndsatt 1 Valgområde 1~10 Hvert trinn = 1 Tid/time Forhpndsatt 30min Valgområde 20~99min Hvert trinn = 1 min P9 P10 P11 P12 er programmer som kan defineres av bruker (CUSTOM) Tid/time forhånds-satt til 30min Valgmulighet 20~99min Hvert trinn =1 min. 12

14 1 PROGRAM har 30 sekvenser totalt (SE 01~SE 30) og forhånds-satt verdi for alle er laveste stigning og hastighetsnivå.. 2 De 30 sekvensene vil fordeles jevnt over tiden som blir satt for programmet. Feilsøking: Mulige Feilmeldinger i Displayet E1 Manglende registrering av motoraktivitet/bevegelse på båndet. ia l E6 Stigningen har hengt seg opp, stigningsmotoren går ikke. T o r E7 Stigningsmotoren har kjørt stigningen utenfor normale verdier f.c F CONTACT SERVICE. m 1. E1 Det blå LCD skjermen viser ERROR 1 mens tekstfeltet viser PLEASE RESTART AND pd tro CONTACT SERVICE. P. D 2. E6 Det blå LCD skjermen viser ERROR 6 mens tekstfeltet viser PLEASE RESTART AND ni N itr CONTACT SERVICE. o 3. E7 Det blå LCD skjermen viser ERROR 7 mens tekstfeltet viser PLEASE RESTART AND ** Viser displayet en av disse feilmeldingene, finnes tips til feilsøking på.sportsmaster.no under FAQ. Hvis ikke feilen lar seg løse gjennom disse tipsene, vennligst kontakt serviceavdelingen til Sportsmaster. 13

15 Merk: Du kan veksle mellom Metrisk system og Engelsk system (inch) på denne modellen. Etter at tredemøllen er skrudd på, trykk ENTER knappen mer enn 10 sekunder og vinduet vil blinke og vise: 0 (Inch system) 1 (Metrisk system) m 11 T o r 10 f.c 9 F 8 pd ni tro 6 P. D itr o 2 N HASTIGHET OG STIGNINGS ENDRINGER 9 HOLE 1 Stigning Level 1 MpH KmT 1.6 Stigning Level 2 MpH KmT 1.6 Stigning Level 3 MpH KmT 1.6 Stigning Level 4 MpH KmT 1.6 Stigning Level 5 MpH KmT 1.6 Stigning Level 6 MpH KmT 1.6 Stigning Level 7 MpH KmT 1.6 Stigning Level 8 MpH KmT 1.6 Stigning Level 9 MpH KmT 1.6 Stigning Level 10 MpH KmT 1.6 ia l Velg system ved å trykke + eller knappene. Deretter trykkes ENTER for å bekrefte systemet du har valgt

16 HASTIGHET OG STIGNINGS ENDRINGER HILL CLIMB Level 1 Stigning MpH KmT Level 2 Stigning MpH KmT Level 3 Stigning MpH KmT Level 4 Stigning MpH KmT Level 5 Stigning MpH KmT Level 6 Stigning MpH KmT Level 7 Stigning MpH KmT Level 8 Stigning MpH KmT Level 9 Stigning MpH KmT Level 10 Stigning MpH nitropdf.com KmT

17 HASTIGHET OG STIGNINGS ENDRINGER HILL RUN Level 1 Stigning MpH KmT Level 2 Stigning MpH KmT Level 3 Stigning MpH KmT Level 4 Stigning MpH KmT Level 5 Stigning MpH KmT Level 6 Stigning MpH KmT Level 7 Stigning MpH KmT Level 8 Stigning MpH KmT Level 9 Stigning MpH KmT Level 10 Stigning MpH KmT nitropdf.com 16

18 KUN HASTIGHETS ENDRINGER INTERVAL Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10 MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH nitropdf.com KmT MpH KmT

19 KUN HASTIGHETS ENDRINGER ROLLING Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10 MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH KmT MpH nitropdf.com KmT MpH KmT

20 KUN HASTIGHETS ENDRINGER WEIGHT LOSS Level 1 MpH(MPH) KmT(KPH) Level 2 MpH(MPH) KmT(KPH) Level 3 MpH(MPH) KmT(KPH) Level 4 MpH(MPH) KmT(KPH) Level 5 MpH(MPH) KmT(KPH) Level 6 MpH(MPH) KmT(KPH) Level 7 MpH(MPH) KmT(KPH) Level 8 MpH(MPH) KmT(KPH) Level 9 MpH(MPH) KmT(KPH) Level 10 MpH(MPH) KmT(KPH) nitropdf.com 19

SPORTSMASTER CLUB T300 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER CLUB T300 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER CLUB T300 BRUKERMANUAL 1. OVERSIKTS-ILLUSTRASJON 1 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker ethvert elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive følgende:

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE PERFORM T70 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE PERFORM T70 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE PERFORM T70 BRUKERMANUAL 1. OVERSIKTS ILLUSTRASJON 3 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker et elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T85 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T85 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE T85 BRUKERMANUAL 1. OVERSIKTSILLUSTRASJON 3 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker et elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive følgende:

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T55i MANTTIS BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T55i MANTTIS BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE T55i MANTTIS BRUKERMANUAL INNHOLD 1. Oversiktsillustrasjon... 2 2. Sikkerhetsinformasjon... 3 3. Tips ved start av tredemøllen... 4 4. Strøm og jordingsinformasjon... 4 5. Oversikt

Detaljer

Sportsmaster Ellipsetrener E100i. Brukermanual

Sportsmaster Ellipsetrener E100i. Brukermanual Sportsmaster Ellipsetrener E100i Brukermanual 1. Oversiktsillustrasjon 1 2. Deleliste hoved-deler for montering DEL Beskrivelse Ant DEL Beskrivelse Ant A Hovedenhet 1 H Venstre sidedeksel til frontledd

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T10i BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T10i BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE T10i BRUKERMANUAL LES FØR UTPAKKING OG MONTERING! Gratulerer med ny tredemølle fra Sportsmaster! Vi håper at mølla vil oppleves å være minst like god som forventet og at den vil

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T8i MANTTIS - BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T8i MANTTIS - BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE T8i MANTTIS - BRUKERMANUAL INNHOLD 1. OVERSIKTSILLUSTRASJON... Feil! Bokmerke er ikke definert.2 2. VIKTIG SIKKERRHETSINFORMASJON... 3 3. JORDINGSINFORMASJON... 4 4. SJEKKLISTE

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T520 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T520 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE T520 BRUKERMANUAL Innhold 1. Kontroll av deler Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Oversikt montert tredemølle 3 2.1. Kabelholder og strømbryter 4 2.2. Løpebånd og stigningsramme

Detaljer

Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual

Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual 1. HOVED-DELER Del Beskrivelse Ant Del Beskrivelse Ant A Hovedenheten 1 J Sete 1 B Setestamme 1 K Pedal-høyre 1 C Bakre støtteben 1 L Pedal-venstre 1 D Fremre

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072 ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du tar tredemøllen i

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T75i MANTTIS BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T75i MANTTIS BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE T75i MANTTIS BRUKERMANUAL INNHOLD 1. Oversiktsillustrasjon... 2 2. Sikkerhetsinformasjon... 3 3. Tips ved start av tredemøllen... 4 4. Strøm og jordingsinformasjon... 4 5. Oversikt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du

Detaljer

Sportsmaster Trimsykkel U100i Brukermanual

Sportsmaster Trimsykkel U100i Brukermanual Sportsmaster Trimsykkel U100i Brukermanual 1. Deler til montering Del Beskrivelse Ant Del Beskrivelse Del A Hovedramme 1 H Fremre deksel 1 B Styre 1 I Høyre fotpedal 1 C Fremre Støtteben 1 J Venstre fotpedal

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01 NORDIC Brukermanual 240 cycle UF-56610 07.13.2007 V01 Oversiktsdiagram Deleliste NR. BESKRIVELSE ANT NR BESKRIVELSE ANT 1 Hovedramme 1 36 c klemme 1 2 Setestamme 1 37 Skrue 2 3 Seteglider 1 38 Skrue 5

Detaljer

SPORTSMASTER STUDIO E600 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER STUDIO E600 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER STUDIO E600 BRUKERMANUAL Innhold Tips før montering..... 02 Plassering av apparatet..02 Viktige sikkerhetshensyn....03 Spesifikasjoner....05 Oversikt -monteringssett.....06 Deleliste.........07

Detaljer

Benefit B520 Sykkel 91102

Benefit B520 Sykkel 91102 Benefit B520 Sykkel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1 2 Monteringstegning

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportsArt TR 20 F Art. nr. 841 020

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportsArt TR 20 F Art. nr. 841 020 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportsArt TR 20 F Art. nr. 841 020 Modell TR 20 F ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler

Detaljer

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser VIBRO III DELEOVERSIKT ADVARSLER OG MERKNADER PRODUKTPLASSERING COMPUTER BESKRIVELSE AV COMPUTER HVORDAN BRUKE MASKINEN EGENDEFINERTE PROGRAMMER HVORFOR TRENE MED VIBROPLATE? TRENINGSVEILEDNING KUNDESERVICE

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM HERTZMASTER Brukerveiledning 200 cycle UF-989-3U-HM Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T

BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T 0 INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Montering 3 Monteringsanvisning 4 Folding 6 Stigning 7 Computer 8 Vedlikehold Justering av motorbelte 2 Justering av løpebånd 3 Oversiktsdiagram

Detaljer

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 190 cycle Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 4 Art. nr. 554 041

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 4 Art. nr. 554 041 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 4 Art. nr. 554 041 MT-7650B ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du tar tredemøllen

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic

BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic Art.no. 201200 Version 1 2007/08 Sikkerhetsinstrukser: BUILT FOR HEALTH ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler:

Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Art. Nr: 104581 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

NORDIC ELLIPTICAL E5 1

NORDIC ELLIPTICAL E5 1 NORDIC ELLIPTICAL E5 1 Dele liste Delenr. Beskrivelse Antall 1 Bakre stabilisator 1 2 Justerbare endekapsler 1 3 Bærebolter for stabilisator M8*75L 4 4 Mutter for stabilisator 4 5 Skiver ( ø8*2t) 16 6

Detaljer

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15 1600 Runner INNHOLD Forholdsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Computer 9 Vedlikehold 13 Justering av motorbelte 14 Justering av løpebånd 15 Oversiktsdiagram 16 Deleliste 17 Feilsøk 18 Service 19

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic

BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic Art.no: 201300 Version 1 2007/08 BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk

Detaljer

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 495 Spinner FX UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 1 DETALJERT DELEKART 2 DELE LISTE: hovedramme 101402-1 stabilisator skive 101402-10 stabilisator låsemutter M8 101402-11 krank deksel 101402-12 pedal venstre

Detaljer

Casall EB200 Sykkel 91001

Casall EB200 Sykkel 91001 Casall EB200 Sykkel 91001 EB200 NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer φ7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-8 C-shape knob M7*55L(1) No:J-4 C-shape knob M7*65L(1) No:J Metal cover

Detaljer

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic BRUKERMANUAL for 345 Magnetic BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 SJEKKLISTE, MONTERING 8 DELELISTE 3 4 MONTERING 9 13 OVERSIKTSDIAGRAM 5 6 COMPUTER 14 15 SMÅDELER 7 TRENINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 5 Art. nr. 554 055

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 5 Art. nr. 554 055 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 5 Art. nr. 554 055 ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du tar tredemøllen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

Casall EB400 Sykkel 91002

Casall EB400 Sykkel 91002 Casall EB400 Sykkel 91002 Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: EB400 No:J-12 Screw M3*14L(2) NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer 7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L

Detaljer

SPORTSMASTER STUDIO T600 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER STUDIO T600 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER STUDIO T600 BRUKERMANUAL 1 Innholdsfortegnelse Page Innhold ------------------------------------------------------------------------------------------ 2 1. Kontroll av deler -------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

5.2 cycle. Art. Nr. 107038

5.2 cycle. Art. Nr. 107038 5.2 cycle Art. Nr. 107038 1 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er

Detaljer

1. Fest sikkerhetsnøkkelen til treningstøyet ditt hver gang du bruker apparatet.

1. Fest sikkerhetsnøkkelen til treningstøyet ditt hver gang du bruker apparatet. 400 Walker 0 INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Montering 5 Folding 8 Stigning 9 Computer 10 Vedlikehold 13 Justering av løpebånd 14 Oversiktsdiagram 15 Deleliste 16 Feilsøk 18 Service 19 1 VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8 Brukerveiledning 0 Innholdsfortegnelse Viktige opplysninger side 2 Oversikt over deler side 3 Monteringsanvisning side 5 Computeren side 7 Treningsprogram side 8 Instruksjoner side 9 Oversikt over sykkel

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER BRUKERVEILEDNING VIKTIGE FORHOLDSREGLER VIKTIG: Før du benytter deg av NORDIC 225 rower, ber vi deg om å lese nøye gjennom disse viktige forholdsreglene for å redusere risikoen for skade. 1. Før du påbegynner

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL Innhold 1. Oversiktsillustrasjon 2 2. Sikkerhetsinstruksjon 3 2.1. Strømkrav 4 2.2. Smøring av mølla 4 2.3. Påføring av Silikon 6 2.4. Horisontal justering av mølla

Detaljer

350 elliptical BRUKERMANUAL

350 elliptical BRUKERMANUAL 350 elliptical BRUKERMANUAL Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet, forsikre

Detaljer

245 elliptical. NF Product no. 104103 KH-70201 2005-06, version 3

245 elliptical. NF Product no. 104103 KH-70201 2005-06, version 3 245 elliptical NF Product no. 104103 KH-0201 2005-0, version 3 1 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse.

Detaljer

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg.

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg. Art. Nr: 101304 1 Sikkerhetsinstrukser Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim apparat. Vær

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 Monteringstrinn 1 1. Løsne de forhåndsmonterte skruene på fremre (J) og bakre (J4) stabilisator. 2. Fest fremre og bakre stabilisator til hovedrammen med 2 vognbolter (K2), muttere

Detaljer

Brukerveiledning. 440 cycle SRS-137M

Brukerveiledning. 440 cycle SRS-137M Brukerveiledning 440 cycle SRS-137M DELE-SKISSE Deleliste Nr. Beskrivelse Antall Nr. Beskrivelse Antall 1 HOVEDRAMME 1 49 LAGER 2 2 VENSTRE KJEDEDEKSEL 1 50 LAGER IC1735-FT 1 3 HØYRE KJEDEDEKSEL

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING 1. Forholdsregler For din egen sikkerhet, bør du regelmessig inspisere apparatet for skader og slitasje. Dersom du overlater apparatet til en annen person, er det ditt ansvar å passe

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER 420 Runner 0 INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING 7 COMPUTER 8 JUSTERING AV MOTORBELTE 11 VEDLIKEHOLD 12 JUSTERING AV LØPEBÅND 13 OVERSIKTSDIAGRAM 14 DELELISTE 15 FEILKODER 17 SERVICE 18

Detaljer

Brukerveiledning Montering Bruk Deler

Brukerveiledning Montering Bruk Deler Brukerveiledning Montering Bruk Deler NB: Maksimumvekt på bruker er 110 kg Før du starter treningen bør du konsultere med en lege først. Dette gjelder særlig hvis det er lenge siden du har trent regelmessig.

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler:

Sikkerhetsmessige forhåndsregler: BRUKERMANUAL Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim apparat.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for 810 ROWER

BRUKERVEILEDNING for 810 ROWER BRUKERVEILEDNING for 810 ROWER BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHOLDSREGLER 2 OVERSIKTSDIAGRAM 8-9 SJEKKLISTE 3 DELELISTE 10-11 SMÅDELER 4 COMPUTER 12-13 MONTERING 5-7 TRENINGSINSTRUKSJONER 14-15 VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Detaljer

Viktig sikkerhetsinstruks

Viktig sikkerhetsinstruks Varenr: 104578 Viktig sikkerhetsinstruks Forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd på en slik måte at den skal gi maksimal sikkerhet. Likevel er det noen forhåndsregler du bør ta når du skal benytte sykkelen.

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 DELELISTE 3 OVERSIKTSDIAGRAM 6 DELEOVERSIKT 8 SMÅDELER 9 MONTERING 10 COMPUTER 14 TRENINGSINSTRUKSJONER 17 SERVICE 19 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Dette

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING FORHOLDSREGLER Bruk kun orginale deler som er levert med produktet. Inspiser produktet før du benytter deg av det for første gang, og med jevne mellomrom deretter. Forsikre deg om

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic BRUKERMANUAL for 650 Magnetic INNHOLD Forholdsregler 2 Sjekkliste 3 Smådeler 4 Deleliste 5 Oversiktsdiagram 7 Montering 9 Computer 15 Treningsinstruksjoner 23 FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene

Detaljer

750P Spinner FX UF-19-FX-NF

750P Spinner FX UF-19-FX-NF 750P Spinner FX UF-19-FX-NF 1 Sikkerhetsinstrukser Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Det er eierens ansvar å informere alle brukere om apparatets forholdsregler og instruksjoner.

Det er eierens ansvar å informere alle brukere om apparatets forholdsregler og instruksjoner. Brukerveiledning FORHOLDSREGLER Inspiser apparatet regelmessig for skade og slitasje. Det er eierens ansvar å informere alle brukere om apparatets forholdsregler og instruksjoner. Kun én bruker kan benytte

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006

BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006 BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Detaljer

Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600

Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600 Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600 SETTVERKTØY OG SKRUESETT Liste R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1)

Detaljer

230 Spinner FX BRUKSANNVISNING

230 Spinner FX BRUKSANNVISNING 230 Spinner FX BRUKSANNVISNING UF-9.2G-FX-NF 1 Delekart 2 Deleliste NAVN PÅ DEL DEL NR. NAVN PÅ DEL DEL NR. hovedramme 1 bremseklosser 44 krank deksel 10 brems armer 45 krank bolt 11 brems bolt rund 46

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Titanium Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

Komponenter: Seteskinne x 1. Hovedramme x 1. Fot plater x 2 Sete x 1. Midtre stabilisator x 1. Fot plate aksling x 1

Komponenter: Seteskinne x 1. Hovedramme x 1. Fot plater x 2 Sete x 1. Midtre stabilisator x 1. Fot plate aksling x 1 UF-EBW850 11.01.2008 Viktig informasjon Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet,

Detaljer

HERTZMASTER. 400 cycle. Brukermanual UF-983CA-HM

HERTZMASTER. 400 cycle. Brukermanual UF-983CA-HM HERTZMASTER Brukermanual 400 cycle UF-983CA-HM Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas

Detaljer

BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical

BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical BUILT FOR HEALTH 1 1. Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisnig til Abilica CondiSpin Art. nr. 555 040 / 555 045

Bruks- og monteringsanvisnig til Abilica CondiSpin Art. nr. 555 040 / 555 045 Bruks- og monteringsanvisnig til Abilica CondiSpin Art. nr. 555 040 / 555 045 KOMPLETT DELETEGNING 2 KOMPLETT DELELISTE Nr. Beskrivelse Antall Nr. Beskrivelse Antall 1 Hovedramme 1 37 Kjede, 104L 1 2 Fremre

Detaljer

7500 treadmill. Norsk brukerveiledning IMT-7500 DC MOTORIZED PROGRAMMABLE TREADMILL

7500 treadmill. Norsk brukerveiledning IMT-7500 DC MOTORIZED PROGRAMMABLE TREADMILL 7500 treadmill Norsk brukerveiledning IMT-7500 DC MOTORIZED PROGRAMMABLE TREADMILL INNHOLDSFORTEGNELSE Introduksjon / Forholdsregler Vedlikehold Informasjon Deleliste Oversiktsdiagram Tilbehør Montering

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 430 RUNNER

BRUKERMANUAL for EXERFIT 430 RUNNER 333 BRUKERMANUAL for EXERFIT 430 RUNNER BUILT FOR HEALTH 1 INTRODUKSJON Denne tredemøllen er designet og konstruert for problemfritt bruk og trening. Vi anbefaler deg å lese nøye igjennom brukermanualen

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 260 rower

BRUKERMANUAL for Exerfit 260 rower BRUKERMANUAL for Exerfit 260 rower Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: Art.no: 206200 For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk treningsproduktet. Version 1 2007/08

Detaljer

SPORTSMASTER T580LED BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER T580LED BRUKERMANUAL SPORTSMASTER T580LED BRUKERMANUAL Innhold 1. Oversiktsillustrasjon... 2 2. SIKKERHETSINSTRUKSJON... 3 2.1. Krav til strøm... 4 2.2. Metode for å smøre løpeplaten... 5 2.3. SMØRING MED SILIKON... 6 2.4.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica C-Rower. Art. nr. 555 170

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica C-Rower. Art. nr. 555 170 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica C-Rower Art. nr. 555 170 KOMPLETT DELELISTE Nr Delebeskrivelse Antall Nr Delebeskrivelse Antall A1 Hovedramme 1 1 Bolt for tvertstag M8 / 90mm 2 A2 Fremre tverrstag

Detaljer

BRUKERMANUAL for 4000 Pro Row

BRUKERMANUAL for 4000 Pro Row BRUKERMANUAL for 4000 Pro Row INNHOLD Forholdsregler 3 Oversiktsdiagram 5 Deleliste 6 Montering 8 Computer 15 Oppvarming 18 Vedlikehold 19 Service 20 FORHOLDSREGLER 1. Vennligst forsikre deg om at hun

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH FORHOLDSREGLER Behold denne brukerveiledningen for senere referanse. 1. Det er viktig at du leser gjennom hele denne brukerveiledningen før du monterer apparatet og tar

Detaljer

BRUKERMANUAL for 550 Magnetic

BRUKERMANUAL for 550 Magnetic BRUKERMANUAL for 550 Magnetic BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 SJEKKLISTE, MONTERING 8 DELELISTE 3-4 MONTERING 9-11 OVERSIKTSDIAGRAM 5-6 COMPUTER 12-14 SMÅDELER 7 TRENINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

Brukermanual. Studio U400 ADVARSEL

Brukermanual. Studio U400 ADVARSEL Brukermanual Studio U400 ADVARSEL Trening kan i spesielle tilfeller utgjøre en helserisiko. Konsulter derfor idrettsmedisinsk sakkyndig før du tar apparatet i bruk. Hvis du føler deg svimmel, får hodepine,

Detaljer

Casall INFINITY 1.3B Sykkel 91019

Casall INFINITY 1.3B Sykkel 91019 Casall INFINITY 1.3B Sykkel 91019 INFINITY 1.3B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7 Screw

Detaljer

BRUKERMANUAL For 370 Magnetic

BRUKERMANUAL For 370 Magnetic ccc BRUKERMANUAL For 370 Magnetic BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstruksjoner Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitte deler. Dersom du skulle overlate dette apparatet til en annen person, forsikre

Detaljer

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning Tredemølle LA-1446A Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Ditt nye treningsapparat er produsert med tanke på høyest mulig sikkerhetskrav. Det kreves imidlertid alltid forsiktighet når man bruker

Detaljer

BRUKERMANUAL 250 ELLIPTICAL

BRUKERMANUAL 250 ELLIPTICAL BRUKERMANUAL 250 ELLIPTICAL Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk treningsproduktet. 1. Denne maskinen er kun beregnet til

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

CROSS TRAINER 400. Gresv.no. 107837 KH-704 2005-06, Vers. 1

CROSS TRAINER 400. Gresv.no. 107837 KH-704 2005-06, Vers. 1 CROSS TRAINER 400 Gresv.no. 107837 KH-704 2005-06, Vers. 1 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn, og bør heller

Detaljer

330 cycle Brukerveiledning

330 cycle Brukerveiledning 330 cycle Brukerveiledning SRS-968M-NF May 28, 2008 version 01 Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen

Detaljer

BRUKERMANUAL For 335 Magnetic

BRUKERMANUAL For 335 Magnetic ccc BRUKERMANUAL For 335 Magnetic BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstruksjoner Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitte deler. Dersom du skulle overlate dette apparatet til en annen person, forsikre

Detaljer

HERTZMASTER. 300 cycle BRUKERVEILEDNING. UF-989-4UM-HM Gresvig no: 111793

HERTZMASTER. 300 cycle BRUKERVEILEDNING. UF-989-4UM-HM Gresvig no: 111793 HERTZMASTER BRUKERVEILEDNING 300 cycle UF-989-4UM-HM Gresvig no: 111793 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen

Detaljer

8000 Step. Art.nr. 558 000 Model: MST-8000

8000 Step. Art.nr. 558 000 Model: MST-8000 8000 Step Art.nr. 558 000 Model: MST-8000 INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 3 Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing 4 Monteringsdeler / Parts details 5 Deleliste / Dellista / Parts List 6 Montering / Assembly

Detaljer