Dell tjenestebeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dell tjenestebeskrivelse"

Transkript

1 Dell tjenestebeskrivelse Utdanningstjenester Introduksjon Dell har gleden av å tilby Utdanningstjenester ( tjenesten(e) ) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt tilbud, bestillingsskjema eller annen avtalt form for faktura eller bestillingsbekreftelse (som aktuelt, bestillingsskjemaet ) vil inkludere navnet på tjenesten(e) og tilgjengelige tjenestealternativer som du har kjøpt. For hjelp utover dette, eller for å be om en kopi av din(e) tjenestekontrakt(er), ber vi deg kontakte Dell Utdanningstjenester eller din salgsrepresentant. Omfanget av denne tjenesten Dells utdanningstjenester tilbyr tekniske kurs i en rekke formater: e-læring, virtuell opplæring med instruktør og opplæring, på et sted som er tilgjengelig for alle kunder eller på kundens anlegg, med instruktør. Det finnes en liste på tilgjengelige opplæringskurs på Du kan velge ditt land og språk fra nedtrekkslisten øverst på siden. Når du bestiller tjenestene som beskrives i denne avtalen, bekrefter du at du har lest og forstått hvilke tjenester som er tilgjengelige der du er. De tilgjengelige opplæringskursene dekker en rekke emner som strekker seg fra teknologier som server, lagring, nettverk og virtualisering til Microsoft-produkter. Etter at du har kjøpt tjenestene, vil du ha tilgang til opplæringskurset/-kursene i perioden som er spesifisert i ditt bestillingsskjema, beregnet fra kjøpsdatoen. Opplæringskurset/-kursene regnes som levert etter perioden som er spesifisert i bestillingsskjemaet. Dell vil oppgi kursdato og opplæringssted i forbindelse med de forskjellige typene opplæring. Hvis det er tilgjengelig i ditt land, kan du også kjøpe Dell utdanningstjenesters opplæringspoeng («opplæringspoengene»). e-læring er nettbasert opplæring der Dell gir brukeren tilgang til kurs som er kjøpt på e-læringskursene består av følgende: Kurs som alltid benyttes asynkront av den enkelte kursdeltakeren, vanligvis via et system som håndterer opplæring Bruk av teknologi for å levere undervisningsmateriale og formidle opplæringsaktiviteter ved bruk av tekst, grafikk og multimedia Opplæring som ledes av en instruktør i et virtuelt miljø, består av følgende: Synkront læringsmiljø med Internett-deltakere på forskjellige steder Et lite antall deltakere som gjenskaper samhandlingen og aktiviteter mellom lærer og elev i et fysisk klasserom Undervisning ved bruk av nettkonferanse-teknologi (f.eks. Adobe Connect) 1 Education Services v2.0 August 4, 2016

2 Opplæring med instruktør på et sted som er åpent for alle kunder, består av følgende: Synkront læringsmiljø med deltakere fra forskjellige kunder på ett enkelt sted Undervisning utført av en instruktør i et klasserom Mulighet for deltakere og instruktører til å samhandle og diskutere opplæringsmaterialet, enten enkeltvis eller som gruppe Designelementene ved kurset drar full nytte av et klasserom med tanke på samhandling mellom elever og lærer Opplæring med instruktør på kundens sted, består av følgende: Synkront læringsmiljø med deltakere på ett enkelt kundested Undervisning med en instruktør på et sted som kunden sørger for Mulighet for deltakere og instruktører til å samhandle og diskutere opplæringsmaterialet, enten enkeltvis eller som gruppe Designelementene ved kurset drar full nytte av et klasserom med tanke på samhandling mellom elever og lærer Ansvar som gjelder spesielt for opplæring med instruktør på kundens sted, inkluderer: Kundens ansvar: Før den planlagte opplæringen begynner, skal kunden gi Dell skriftlig beskjed om hvem kundens kontaktperson er. All kommunikasjon i forbindelse med tjenesten skal adresseres til denne kontaktpersonen. Kontaktpersonen skal: ha ansvar for å handle på vegne av kunden ved alle aspektene til prosjektet, og for å løse motstridende kundekrav koordinere med de aktuelle ressursene og bestille plass til opplæringstjenestene levere og sørge for at det som kreves av prosjektplan, informasjon, data, beslutninger og godkjenninger foreligger innen tre arbeidsdager etter at forespørselen er fremsatt, hvis ikke begge parter blir enige om en annen responstid levere en liste med nøyaktig antall deltakere og navn før opplæringen starter sørge for at Dell-instruktørene har tilstrekkelig og trygg tilgang til opplæringsstedet sørge for parkering, telefon, Internett-forbindelse og plass å arbeide etter behov fylle ut spørreskjemaet som leveres av Dell til kunden, før kurset leveres Sørge for følgende: Dataprojektor og skjerm til presentasjoner Student-klient-maskiner for å kjøre laboppgaver. Kunden er ansvarlig for å sørge for stasjonære eller bærbare PC-er for hver elev og instruktøren. Tavle eller flippover med filtpenn Internettforbindelse med fjerntilgang til opplæringssystemene for Dells utdanningstjenester, helst kablet eller et svært stabilt trådløst system. Laboppgaver krever en stabil forbindelse. 2 Education Services v2.0 August 4, 2016

3 Dells forpliktelser: Dell sender kunden et spørreskjema som skal fylles ut av kunden. I tillegg skal Dell gjøre følgende: Angi de spesifikke logistikk- og maskinvarekravene i forbindelse med leveransen Sørge for et eksempel på en klasseromplan og kundekrav Sørge for instruksjoner om Internettforbindelsen Bekrefte hvilke personer som blir med på opplæringsøkten Bekrefte målene med opplæringen, ressurser og tidslinje Bekrefte logistikk og opplæringssted samt kundens ansvar Hvis Dell ikke kan bli enig med kunden når det gjelder kravene som står oppført ovenfor, forbeholder Dell seg retten til å avbryte tjenestene som beskrives i bestillingsskjemaet. Hvis datasystemene og/eller Internettforbindelsen som kreves ifølge spesifikasjonene, ikke kan leveres av kunden, blir kurset gjennomført i foredragsform med henvisning til produksjonsutstyret. Tavlen blir muligens brukt ved laboppgaver og prosesser, for at elevene skal lære mest mulig. Levering blir planlagt innen tre uker etter at tjenesten er kjøpt. De bestemte datoene kurset skal gjennomføres på, blir avtalt mellom kunden og Dell. All opplæring må planlegges minst ti arbeidsdager før den forespurte opplæringsdatoen. Hvis ikke, er det mulig at kunden blir belastet en tilleggskostnad på fakturaen. Alle forespurte endringer må dokumenteres i et skjema med endringsforespørsler, som undertegnes av kunden og Dell. Dell skal ikke holdes ansvarlig for ikke å ha utført tjenesten eller forsinket tjeneste eller dødtid tilfeller der slik svikt, forsinkelse eller dødtid er forårsaket av noe som ikke kan tilskrives Dell, inkludert, men ikke begrenset til, forsinkelser hos kunden eller at kunden ikke overholdt forpliktelsene sine, eller er forårsaket av faktorer som kunden hadde kontroll over. Opplæringspoeng: Opplæringspoeng er en fleksibel måte å kjøpe opplæringskurs fra Dells utdanningstjenester på. Opplæringspoengene kan bare brukes til opplæring som leveres av Dells utdanningstjenester. Opplæringspoengene kan for eksempel ikke brukes til opplæring i Dells programvareprodukter eller -tjenester. Opplæringspoengene kan kjøpes i trinnvis som 1, 10, 100 og 1000 enheter. Opplæringspoengene kan kun gjøres krav på i landet den ble kjøpt i. Opplæringspoengene må brukes til kjøp av opplæringskursene i Dells utdanningstjenester innen tolv (12) måneder etter datoen opplæringspoengene ble kjøpt av deg. Alle kurs som gjøres krav på i bytte mot opplæringspoeng fra saldoen må planlegges og leveres før utgangen av den aktuelle perioden på 12 måneder fra kjøpsdatoen for tjenestene i bestillingsskjemaet, unntatt i den grad gjeldende lover krever noe annet. Etter at du har kjøpt opplæringspoengene vil Dell gi deg en månedlig saldorapport for opplæringspoengene og 90 dagers varsel for opplæringspoeng som er i ferd med å utløpe. Hvis du har spørsmål om når opplæringspoengene dine utløper, kan du kontakte Dells utdanningstjenester eller salgsrepresentanten din. Dells forpliktelser til å levere Dells utdanningstjenester mot betaling fra opplæringspoengene anses å opphøre når det har gått 12 måneder siden opplæringspoengene ble kjøpt, selv om opplæringspoengene ikke brukes til å kjøpe noen av Dells utdanningstjenester. Hvis opplæringspoeng utløper, vil du ikke få refusjon for kjøpet av opplæringspoengene. 3 Education Services v2.0 August 4, 2016

4 Unntak For at det ikke skal være tvil, er følgende aktiviteter ikke inkludert i omfanget til denne tjenestebeskrivelsen: Andre tjenester, oppgaver eller aktiviteter utenom de som står spesifisert i denne tjenestebeskrivelsen, bestillingsskjemaet og all opplæring som ikke står oppført under ditt land på siden Levering av tjenesten inkluderer ikke utvikling av immateriell eiendom utformet utelukkende og spesifikt for kunden. Dell vil, etter egen skjønn, bestemme hvor mange instruktører som trengs, og hvilke kunnskaper instruktørene trenger for å kunne utføre denne opplæringen. Kunden samtykker i at en hvilken som helst Dell-ressurs kan være en ansatt eller en Dell-konsulent og/eller en Dell-tjenesteleverandør. Denne tjenestebeskrivelsen gir ikke kunden noen garantier i tillegg til de garantiene som finnes under betingelsene i din avtale. Generelt kundeansvar Fullmakt til å gi tilgang. Kunden går god for og garanterer at det er innhentet tillatelse for både kunden og Dell for tilgang til og bruk, enten eksternt eller i person, av kundeeid eller lisensiert programvare, maskinvare, systemer, dataene som er lagret der og alle maskin- og programvarekomponenter som er inkludert, med det formålet å levere disse tjenestene. Hvis kunden ikke allerede har denne tillatelsen, er det kundens ansvar å innhente denne tillatelsen på kundens kostnad, før kunden ber Dell om å utføre disse tjenestene. Samarbeid med kunden. Kunden forstår at Dell ikke vil være i stand til å levere tjenesten uten betimelig og tilstrekkelig samarbeid, og hvis den leveres, kan tjenesten bli endret eller forsinket i vesentlig grad. Tilsvarende skal kunden samarbeide med Dell til riktig tid og innen rimelighetens grenser for at Dell skal kunne levere tjenesten. Hvis kunden ikke sørger for rimelig, tilstrekkelig samarbeid i forbindelse med det foregående, skal ikke Dell holdes ansvarlig for at tjenesten ikke kan leveres, og kunden vil ikke være berettiget til noen refusjon. Dell kan, etter eget skjønn, nekte deltakelse eller utvise en enkeltperson fra et kurs dersom personen regnes som en sikkerhetsfare for instruktøren, deltakerne eller anlegget. Dell refunderer ikke opplæringskostnadene for en slik deltaker. Sikkerhetskopiering av data. Kunden må ta sikkerhetskopi av alle eksisterende data, programvare og programmer på alle aktuelle systemer før og under leveringen av denne tjenesten. Kunden bør ta jevnlige sikkerhetskopier av alle data som er lagret på alle aktuelle systemer som en forholdsregel i tilfelle feil, endringer eller tap av data. Med hensyn til dine data og programvare, og i den grad loven tillater det, skal Dell ikke være ansvarlig for: konfidensiell, varemerkebeskyttet eller personlig informasjon; tapte eller ødelagte data, programmer eller programvare, skadde eller tapte flyttbare medier, tap av bruk av et system eller nettverk, og/eller handlinger eller utelatelser, inkludert uaktsomhet, gjort av Dell eller en tredjepartsleverandør. Dell skal ikke være ansvarlig for gjenoppretting eller ny installasjon av noen programmer eller data. 4 Education Services v2.0 August 4, 2016

5 Garantier fra tredjepart. Disse tjenestene kan kreve at Dell får tilgang til maskinvare eller programvare som ikke er produsert av Dell. Noen produsenters garantier kan bli gjort ugyldige hvis Dell eller andre enn produsenten selv arbeider på maskinvaren eller programvaren. Det er kundens ansvar å sikre at Dells tjenestelevering ikke påvirker slike garantier eller, hvis garantiene påvirkes, at konsekvensene er akseptable for kunden. Dell tar ikke ansvar for garantier fra tredjepart eller for en eventuell innvirkning Dells tjenester kan ha på disse garantiene. Åpningstider. Denne tjenesten utføres mandag til fredag i Dells vanlige åpningstider som er, med mindre det står noe annet og underlagt lokal lov om ukentlige arbeidstider, fra kl til kl lokal tid: Land Dells vanlige åpningstider St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, Jomfruøyene, resten av det engelsktalende Karibia kl til kl Barbados, Bahamas, Belize, Costa Rica, El Salvador, Den dominikanske republikk, Grand kl til kl Cayman, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panama, Puerto Rico, Dominica, Surinam, Turksog Caicos-øyene Australia, Bermuda, Haiti, Hongkong, India, Japan, Kina, Korea, Malaysia, De nederlandske kl til kl antiller, New Zealand, Singapore, Taiwan, Thailand Argentina, India, Paraguay, Uruguay kl til kl Bolivia, Chile kl til kl Tjenestene blir ikke utført på lokale helligdager hvis ikke annet er avtalt skriftlig på forhånd. I slike tilfeller vil tjenesten som leveres utenom Dells arbeidstid være avhengig av tilgjengelige ressurser, og det kan eventuelt pålegges tilleggskostnader. 5 Education Services v2.0 August 4, 2016

6 Dell Services vilkår og betingelser Denne tjenestebeskrivelsen inngås mellom deg som kunde ("deg" eller "kunden") og Dell-foretaket som er angitt på fakturaen for kjøp av denne tjenesten. Denne tjenesten leveres i henhold til, og styres av, kundens separat signerte hovedtjenesteavtale med Dell, som uttrykkelig autoriserer salget av denne tjenesten. I fravær av en slik avtale, og avhengig av kundens sted, leveres denne tjenesten i henhold til, og styres av, enten Dells kommersielle vilkår for salg eller Dells standard hovedavtale for kundetjenester (som aktuelt, avtalen ). Se tabellen nedenfor, som viser nettadressen for ditt kundested, der du kan finne avtalen. Partene bekrefter at de har lest og godtar å være bundet av vilkårene i elektronisk form. Kundens tilholdssted Vilkår og betingelser som gjelder for ditt kjøp av tjenester fra Dell Kunder som kjøper Dell-tjenester direkte fra Dell Kunder som kjøper Dell-tjenester gjennom en autorisert Dell-forhandler USA Canada Latin-Amerika og Karibia Asia- Stillehavsområdet- Japan (engelsk) (franskkanadisk) Lokale varianter av nasjonale varianter eller Lokale varianter av nasjonale varianter eller (engelsk) (franskkanadisk) Tjenestebeskrivelser og andre dokumenter om Dell-tjenesten som du eventuelt får fra selgeren, utgjør ikke noen avtale mellom deg og Dell, men skal kun beskrive innholdet i tjenesten du kjøper fra selgeren, dine forpliktelser som mottaker av tjenesten og grensene og begrensningene for en slik tjeneste. Som følge av dette vil alle henvisninger til "kunde" i denne tjenestebeskrivelsen, og i alle andre Delltjenestedokumenter, forstås som en henvisning til deg, mens alle henvisninger til Dell kun skal forstås som en henvisning til Dell som en tjenesteleverandør som leverer tjenesten på vegne av selgeren. Du vil ikke ha et direkte kontraktsmessig forhold til Dell med hensyn til tjenesten som er beskrevet her. For å unngå all tvil skal alle betalingsvilkår, eller andre kontraktsmessige vilkår som av natur kun er relevante mellom en kjøper og en selger direkte, ikke gjelde for deg og være som avtalt mellom deg og selgeren. Tjenestebeskrivelser og andre dokumenter om Dell-tjenesten som du eventuelt får fra selgeren, utgjør ikke noen avtale mellom deg og Dell, men skal kun beskrive innholdet i tjenesten du kjøper fra selgeren, dine forpliktelser som mottaker av tjenesten og grensene og begrensningene for en slik tjeneste. Som følge av dette vil alle henvisninger til "kunde" i denne tjenestebeskrivelsen, og i alle andre Delltjenestedokumenter, forstås som en henvisning til deg, mens alle henvisninger til Dell kun skal forstås som en henvisning til Dell som en tjenesteleverandør som leverer tjenesten på vegne av selgeren. Du vil ikke ha et direkte kontraktsmessig forhold til Dell med hensyn til tjenesten som er beskrevet her. For å unngå all tvil skal alle betalingsvilkår, eller andre kontraktsmessige vilkår som av natur kun er relevante mellom en kjøper og en selger direkte, ikke gjelde for deg og være som avtalt mellom deg og selgeren. 6 Education Services v2.0 August 4, 2016

7 Europa, Midtøsten og Afrika Lokale varianter av nasjonale varianter eller I tillegg kan kunder som befinner seg i Frankrike, Tyskland og Storbritannia velge aktuell nettadresse nedenfor: Frankrike: Tyskland: Storbritannia: Tjenestebeskrivelser og andre dokumenter om Dell-tjenesten som du eventuelt får fra selgeren, utgjør ikke noen avtale mellom deg og Dell, men skal kun beskrive innholdet i tjenesten du kjøper fra selgeren, dine forpliktelser som mottaker av tjenesten og grensene og begrensningene for en slik tjeneste. Som følge av dette vil alle henvisninger til "kunde" i denne tjenestebeskrivelsen, og i alle andre Delltjenestedokumenter, forstås som en henvisning til deg, mens alle henvisninger til Dell kun skal forstås som en henvisning til Dell som en tjenesteleverandør som leverer tjenesten på vegne av selgeren. Du vil ikke ha et direkte kontraktsmessig forhold til Dell med hensyn til tjenesten som er beskrevet her. For å unngå all tvil skal alle betalingsvilkår, eller andre kontraktsmessige vilkår som av natur kun er relevante mellom en kjøper og en selger direkte, ikke gjelde for deg og være som avtalt mellom deg og selgeren. * Kunder får tilgang til deres lokale nettsted på ved å gå til fra en datamaskin som er koblet til Internett der kunden befinner seg, eller ved å velge ett av alternativene på Dells Velg region/land -nettsted på Kunden aksepterer videre at ved å fornye, endre, forlenge eller fortsette å bruke tjenesten utover den opprinnelige tjenesteperioden, er tjenesten underlagt den på det tidspunktet gjeldende tjenestebeskrivelsen som er tilgjengelig på I den grad noen av vilkårene i denne tjenestebeskrivelsen strider mot noen av vilkårene i avtalen, er det vilkårene i tjenestebeskrivelsen som vil være gjeldende, kun for den spesifikke uoverensstemmelsen, noe som ikke skal tolkes eller forstås som å erstatte noen andre vilkår i avtalen som ikke spesifikt er i strid med tjenestebeskrivelsen. Ved å bestille tjenestene, motta levering av tjenestene, bruke tjenestene eller tilknyttet programvare eller ved å klikke på / merke av for Jeg godtar-knappen eller -boksen på Dell.com-nettstedet i forbindelse med kjøpet eller innenfor et Dell-programvare- eller Internett-grensesnitt, godtar du å være bundet av denne tjenestebeskrivelsen og avtalene som er innlemmet heri ved henvisning. Hvis du inngår denne tjenestebeskrivelsen på vegne av en virksomhet eller annen juridisk person, framholder du at du har myndighet til å binde enheten til denne tjenestebeskrivelsen, og i så fall henviser "du" eller "kunden" til denne enheten. I tillegg til å motta denne tjenestebeskrivelsen kan kunder i visse land også være nødt til å signere denne tjenestebeskrivelsen eller et bestillingsskjema. 7 Education Services v2.0 August 4, 2016

8 Tilleggsvilkår og betingelser som gjelder utdanningstjenestene 1. Tjenesteperiode. Denne tjenestebeskrivelsen gjelder fra datoen som står oppgitt i bestillingsskjemaet, og varer i ett år ( periode ). Med mindre annet er avtalt mellom Dell og kunden, skal kjøp av tjenester under denne tjenestebeskrivelsen utelukkende være til kundens egne interne bruk og ikke for videresalg eller videreformidling. 2. Viktig tilleggsinformasjon A. Omberamming. All opplæring begynner på den planlagte datoen, med mindre noe annet avtales skriftlig med Dell. Hvis kunden ber om å avlyse eller planlegge utdanningstjenestene på nytt, skal Dell refundere opplæringskostnadene som kunden har betalt under følgende forhold: Kunder kan be om å få endret opplæringsdatoene til en annen ledig dato inntil fjorten (14) fulle kalenderdagen før den planlagte kursstarten. Hvis datoen avlyses eller endres innen fjorten (14) fulle kalenderdager før den bekreftede datoen som kurset skal starte, vil det føre til en kanselleringskostnad som er 100 % av kurskostnaden. Hvis Dell avlyser planlagte utdanningstjenester, skal Dell bruke rimelige tiltak for å gi kunden forvarsel om kanselleringen og forsøke å planlegge et nytt tidspunkt som Dell og kunden blir enige om. Hvis utdanningstjenesten avlyses av grunner som Dell har kontroll over, og det er ikke fornuftig å planlegge ny opplæring, skal Dell refundere opplæringskostnadene som kunden har betalt i forbindelse med opplæringen. Refusjonen er kundens eneste regresskrav hvis Dell avlyser opplæring. B. Betaling for maskinvare som ble kjøpt sammen med tjenestene. Med mindre noe annet er avtalt skriftlig med Dell, er betaling for maskinvare ikke på noe vis avhengig av gjennomføring eller levering av konsultasjon eller administrerte tjenester som er kjøpt sammen med slik maskinvare. C. Kommersielt forsvarlige grenser for tjenestens omfang. Dell kan avstå fra å levere tjenesten dersom, etter Dells rimelige oppfatning, det å levere tjenesten utsetter Dell eller Dells tjenesteleverandører for en urimelig risiko, eller dersom noen av de ønskede tjenestene er utenfor tjenestens omfang. Dell kan ikke holdes ansvarlig for noen feil eller forsinkelser i ytelser grunnet årsaker utenfor sin kontroll, inkludert kundens mangel på å innfri sine forpliktelser i denne tjenestebeskrivelsen. D. Tilleggstjenester. Det er mulig at det finnes tilleggstjenester som kan kjøpes fra Dell. Dette vil variere avhengig av hvor kunden befinner seg. Tilleggstjenester kan forutsette en separat avtale med Dell. I mangel av en slik avtale tilbys tilleggstjenester underlagt denne tjenestebeskrivelsen. E. Tildeling og fremkontrahering Dell kan fremkontrahere denne tjenesten og/eller tildele denne tjenestebeskrivelsen til en kvalifisert ekstern tjenesteleverandør som utfører tjenesten på vegne av Dell. 8 Education Services v2.0 August 4, 2016

9 F. Kansellering. Dell kan når som helst kansellere denne tjenesten i løpet av avtalt tjenestetid som følge av en av disse årsakene: Kunden har ikke betalt hele beløpet for denne tjenesten i henhold til betingelsene på fakturaen. Kunden opptrer krenkende eller truende, eller nekter å samarbeide med kundestøtteanalytikeren eller teknikeren på stedet. Kunden overholder ikke vilkårene og betingelsene som er framsatt i denne tjenestebeskrivelsen. Hvis Dell avbryter denne tjenesten, vil Dell sende kunden skriftlig melding om opphør til adressen som er angitt på kundens faktura. Meddelelsen skal angi årsaken til kanselleringen og fra når den blir gjeldende, som ikke skal være mindre enn ti (10) dager fra datoen da Dell sendte meddelelsen om kansellering til kunden, med mindre lovene i det aktuelle landet krever andre kanselleringsmetoder det ikke tillates å avvike fra i avtaler. Hvis Dell kansellerer denne tjenesten i overensstemmelse med denne paragrafen, har kunden ingen rett til å få refundert eventuelle gebyrer eller innbetalinger til Dell. G. Geografiske begrensninger og flytting. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig overalt. Tjenestealternativer, inkludert tjenestenivåer, åpningstider for teknisk kundestøtte og svartider på stedet, kan variere avhengig av geografien, og det kan være at visse alternativer ikke kan kjøpes der kunden er. Ta i så fall kontakt med salgsrepresentanten for mer informasjon. H. Nettbasert elementer: Dell skal ikke holdes ansvarlig overfor kunden ved eventuelle avbrudd eller forsinkelser i forbindelse med mottak og overføring av data med et hvilket som helst nettbasert element i utdanningstjenestene. I. Opplæringsmateriell. Dell leverer følgende opplæringsmateriell som kan bestå av kursdokumentasjon, retningslinjer, læremateriell som arbeidsbøker, håndbøker eller lydmateriale, eller databasert opplæring. Den opprinnelige leverandøren av innholdet har copyright til alt opplæringsmateriell som leveres av Dell i en hvilken som helst form, enten på papir eller elektronisk. Opplæringsmateriell skal kun brukes av deltakeren ved opplæringskurset, og skal ikke brukes av andre, reproduseres, distribueres eller modifiseres uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Dell. 3. Spesielle brukervilkår som gjelder for Latin-Amerika følgende vilkår gjelder hvis kunden kjøper tjenestene i et land i Latin-Amerika, og går foran eventuelle andre vilkår i denne tjenestebeskrivelsen A. Utgifter Denne tjenestebeskrivelsen omfatter alle utgifter som påføres instruktøren, herunder flybilletter, forflytting, leiebil, kost og losji osv., i landet der tjenestene ble kjøpt, på stedene som er angitt og i samsvar med verdiene som er beskrevet i kjøpsordren eller kundens anbud. Eventuell ytterligere reiseaktivitet til andre steder som ikke ble vurdert da denne tjenestebeskrivelsen eller kundens anbud ble utformet, skal anses som utenfor tjenesteomfanget og må forhåndsgodkjennes av kunden. B. Leveringsvilkår for utdanningstjenesten Kunden har opptil 12 (tolv) måneder på seg, fra datoen tjenestene ble kjøpt, til å planlegge og gjennomføre opplæringen. Hvis ikke, mister kunden retten til å motta opplæringen og eventuell rett til tilbakebetaling. Dersom kunden ber om at tjenesten startes etter den angitte tidsperioden, forbeholder Dell seg retten til å, etter eget forgodtbefinnende, pålegge et gebyr på 2 % av beløpet som opprinnelig ble betalt og betale tilbake det resterende beløpet eller (ii) justere prisene. Hvis Dell velger å justere prisene som først ble betalt, skal tjenestene ikke startes av Dell før mellomlegget betales til fulle av kunden. 9 Education Services v2.0 August 4, 2016

10 C. Registrering. Kunden må registrere kursdeltakere på e-post til for Brasil, eller til for alle andre land i Latin-Amerika, femten (15) kalenderdager før kursøktene skal påbegynnes. Kunder skal oppgi deltakernes fulle navn og godta bestemmelsen om møteplikt, for at Dell skal kunne anse deltakelsen som bekreftet for den planlagte kursdatoen. Hvis dette ikke gjøres, forbeholder Dell seg retten til å avslutte eller utsette opplæringen. D. Forsinkelse eller datoendring Kunden kan utsette og bestille ny tid for deltakelse i opplæringen uten gebyr, forutsatt at kunden gir skriftlig beskjed til Dell innen femten (15) kalenderdager før datoen opplæringen skulle starte. Kunden vil holdes ansvarlig for å tilbakebetale Dell for utgifter påført instruktørene og andre aktører som trengs for at tjenesten skal kunne leveres, f.eks. bøter og skatt betalt for forflytning, endringer og avbestilling av flybilletter, overnatting, leiebil og måltider. Dersom kunden ikke overholder de femten (15) kalenderdagene, mister han eller hun retten til å endre dato for opplæringen, og samtidig retten til å kreve tilbakebetaling. Hvis Dell, etter eget forgodtbefinnende, velger å justere prisene som først ble betalt og utføre opplæringen, vil ikke dette startes av Dell før den aktuelle differansen er betalt i fulle av kunden. Hvis det må velges nye tider for opplæringsøkter etter Dells initiativ, må Dell melde skriftlig fra til kunden om endringen i løpet av femten (15) kalenderdager før kurset skulle starte. E. Kansellering og avslutning Både kunden og Dell kan kansellere opplæringen og avslutte denne tjenestebeskrivelsen, så lenge dette kommuniseres skriftlig innen femten (15) kalenderdager før kurset skulle starte. Dersom kunden avslutter denne tjenestebeskrivelsen helt eller delvis og uten grunn, er kunden klar over at (i) han eller hun ikke har rett til å få tilbakebetaling for beløp som allerede er betalt til Dell, og (ii) han eller hun må betale for tjenestene som er bestilt og/eller levert, samt for utgifter som allerede er påført Dell, før avslutningsdatoen. F. Språk og materiale Alle opplæringskursene gjennomføres på det lokale språket. Opplæringsmaterialet er på engelsk og i elektronisk format. Gjennom denne tjenestebeskrivelsen samtykker kunden i at materialene skal leveres i denne formen. G. Bekreftelse på leverte tjenester Dell anser enten kundens underskrift på vilkårene for opplæringen eller deltakeres underskrift på oppmøtelisten ved opplæring som kundens bekreftelse på leverte tjenester. H. Deltakerbevis Hver deltaker mottar et deltakerbevis for kurset de er meldt på, forutsatt at de deltar på minst 75 % av øktene, som vist i oppmøtelistene som deltakerne må signere hver dag Dell Inc. Med enerett. Varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet for å referere enten til enhetene som innehar rettighetene til merkene og navnene eller til produktene deres. En utskrevet papirkopi av Dells vilkår og betingelser for salg er tilgjengelig på forespørsel. 10 Education Services v2.0 August 4, 2016

Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett

Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten gir installasjon av én eller flere (som angitt

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Kommersielle kunder Introduksjon Dell har gleden av å levere garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Kommersielle kunder ("tjenesten(e)")

Detaljer

Dell Compellent SAN helsesjekk

Dell Compellent SAN helsesjekk Dell Compellent SAN helsesjekk Introduction Dell har gleden av å tilby Dell Compellent SAN helsesjekk ("tjenesten(e)") i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt tilbud, bestillingsskjema

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder den fysiske installasjonen av en enkelt PowerConnect Ethernet-svitsj, inkludert

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet av ett enkelt Dell PowerEdge -rack, inkludert

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang Tjenesten gjelder installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern

Detaljer

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Tjenestebeskrivelse Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av ett enkelt Dell KACE K1000-series appliance for å

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet

Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet Tjenesten er et supplement til standardinstallasjonen av et nytt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder installasjon, konfigurasjon og grunnleggende

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet og grunnleggende

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Fjernimplementering av en Ethernet-svitsj. Innledning til tjenesteavtalen

Tjenestebeskrivelse. Fjernimplementering av en Ethernet-svitsj. Innledning til tjenesteavtalen Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av en Ethernet-svitsj Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten tilbyr fjernhjelp med kundens installering, konfigurering og integrering av én Ethernet-svitsj

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og kontroll av en Dell PowerEdge -server

Tjenestebeskrivelse Installasjon og kontroll av en Dell PowerEdge -server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Installasjon og kontroll av en Dell PowerEdge -server Denne tjenesten gir fysisk installasjon, kontroll og oppstart av én ny Dell

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Installering av Dell PowerEdge C-serie servere. Introduksjon. Omfanget av tjenesten

Tjenestebeskrivelse. Installering av Dell PowerEdge C-serie servere. Introduksjon. Omfanget av tjenesten Tjenestebeskrivelse Installering av Dell PowerEdge C-serie servere Introduksjon Dell tilbyr installering og implementering av en Dell PowerEdge C-serie servere ("kalt tjenesten(e)") i henhold til denne

Detaljer

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent.

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent. Tjenestebeskrivelse Vilkår og betingelser for Copilot kundestøtte Tjenesteoversikt Denne tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten

Detaljer

Omfanget av Compellent helsesjekktjeneste

Omfanget av Compellent helsesjekktjeneste Tjenestebeskrivelse Dell Compellent SAN helsesjekk Tjenesteoversikt Denne tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten som er identifisert

Detaljer

Ekstern implementering av replisering på Dell Fluid File System NAS Device

Ekstern implementering av replisering på Dell Fluid File System NAS Device Tjenestebeskrivelse Ekstern implementering av replisering på Dell Fluid File System NAS Device Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av replisering på Dell Fluid File System

Detaljer

Dell Copilot Optimize

Dell Copilot Optimize Dell Copilot Optimize Introduksjon Dell har gleden av å tilby Copilot Optimize ( tjenesten(e) ) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt tilbud, bestillingsskjema eller annen

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerVault bånd-autoloader eller et båndbibliotek PowerVault

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerVault bånd-autoloader eller et båndbibliotek PowerVault Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerVault bånd-autoloader eller et båndbibliotek PowerVault SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder installasjon av en enkelt PowerVault

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Servicebeskrivelse. Teknisk støtte utover garantien. Introduksjon. Anvendelsesområdet for tjenesteavtalen

Servicebeskrivelse. Teknisk støtte utover garantien. Introduksjon. Anvendelsesområdet for tjenesteavtalen Servicebeskrivelse Teknisk støtte utover garantien Introduksjon Dell har gleden av å levere teknisk støtte utover garantien ( tjeneste(r) ) i henhold til tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Tjeneste for programvareintegrering for SAP HANA Scale-up Database. Introduksjon. Omfanget av denne tjenesten

Tjenestebeskrivelse. Tjeneste for programvareintegrering for SAP HANA Scale-up Database. Introduksjon. Omfanget av denne tjenesten Tjenestebeskrivelse Tjeneste for programvareintegrering for SAP HANA Scale-up Database Introduksjon Dell EMC Services er stolte over å kunne tilby tjeneste for programvareintegrering for SAP HANA Scaleup

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Dell PowerEdge -server og Microsoft Windows -operativsystem

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Dell PowerEdge -server og Microsoft Windows -operativsystem Tjenestebeskrivelse Installasjon av Dell PowerEdge -server og Microsoft Windows -operativsystem SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten gir fysisk installasjon av én ny Dell

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Oppgradering av en Dell PowerEdge -server

Tjenestebeskrivelse Oppgradering av en Dell PowerEdge -server Tjenestebeskrivelse Oppgradering av en Dell PowerEdge -server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten gir installasjon av én avansert PowerEdge -systemoppgradering i én enkelt

Detaljer

Installering og implementering av opptil 2 diskkabinetter i nytt Compellent-miljø

Installering og implementering av opptil 2 diskkabinetter i nytt Compellent-miljø Tjenestebeskrivelse Installering og implementering av opptil 2 diskkabinetter i nytt Compellent-miljø Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir installering og implementering av opptil antallet

Detaljer

Produktgjennomgang Systemoppdateringer og -oppgraderinger Opptil 4 timer med konfigureringshjelp/rådgivning for det støttede produktet

Produktgjennomgang Systemoppdateringer og -oppgraderinger Opptil 4 timer med konfigureringshjelp/rådgivning for det støttede produktet Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av Dell KACE Appliance Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av ett enkelt Dell KACE K-Series Appliance ( støttet produkt eller

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Implementering av et Microsoft Cluster. Introduksjon. Omfanget av tjenesten

Tjenestebeskrivelse. Implementering av et Microsoft Cluster. Introduksjon. Omfanget av tjenesten Tjenestebeskrivelse Implementering av et Microsoft Cluster Introduksjon Dell har gleden av å levere implementering av et Microsoft Cluster ( tjenesten(e) ) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse

Detaljer

Fjernimplementering av ekstra verter i et eksisterende Dell Compellent SAN

Fjernimplementering av ekstra verter i et eksisterende Dell Compellent SAN Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av ekstra verter i et eksisterende Dell Compellent SAN Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten omfatter fjernimplementering av to servere (det "støttede produkter"

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

("tjenestebeskrivelse"). din(e) implementeringen. ("CIFS") ELLER. replisering av

(tjenestebeskrivelse). din(e) implementeringen. (CIFS) ELLER. replisering av Tjenestebeskrivelse Ekstern implementering eller Dell EqualLogic FS7xxx replisering av Introduksjon Dell har gleden av å levere ekstern implementering av en enkel Dell EqualLogic FS7xxx eller implementering

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Resirkulering av IT-utstyr - EMEA Introduksjon Dell har gleden av å levere tjenester ved innbytte av utstyr og resirkulering ("tjenesten(e)") iht. denne tjenestebeskrivelsen ("tjenestebeskrivelse").

Detaljer

Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Introduksjon Dell er stolt av å kunne tilby fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet fra Dell

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet fra Dell Tjenestebeskrivelse Installasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet fra Dell SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder den fysiske installasjonen og tilkobling

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Enkle installasjonstjenester for bedrifter

Tjenestebeskrivelse Enkle installasjonstjenester for bedrifter Tjenestebeskrivelse Enkle installasjonstjenester for bedrifter Introduksjon Dell er glade for å tilby Enkle installasjonstjenester for bedrifter for Bedriftsløsninger (server, lagring, nettverk, samlet)

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor.

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor. Tjenestebeskrivelse Gjennoppretting av tapt data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Gjennoppretting av tapt data( tjenesten eller tjenestene ) for utvalgte produkter ( støttede produkter

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Dette dokumentet skisserer tjenestebeskrivelsen for Basic Deployment for Enterprise ( tjenesten eller tjenestene ).

Dette dokumentet skisserer tjenestebeskrivelsen for Basic Deployment for Enterprise ( tjenesten eller tjenestene ). Tjenestebeskrivelse Dell ProDeploy Enterprise Suite: Basic Deployment for Enterprise Introduksjon Dette dokumentet skisserer tjenestebeskrivelsen for Basic Deployment for Enterprise ( tjenesten eller tjenestene

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenester for ressursgjenvinning (ARS,

Detaljer

Rådgivingstjeneste for KACE Optimized Deployment (10 dager på stedet)

Rådgivingstjeneste for KACE Optimized Deployment (10 dager på stedet) Tjenestebeskrivelse Rådgivingstjeneste for KACE Optimized Deployment (10 dager på stedet) Innledning til tjenesteavtalen Denne rådgivningstjenesten på stedet gir optimalisert utplassering av klientoperativsystemer,

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Datamigrering til et Dell Compellent-lagringssystem

Datamigrering til et Dell Compellent-lagringssystem Tjenestebeskrivelse Datamigrering til et Dell Compellent-lagringssystem Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten omfatter datamigrering til et nyimplementert Dell Compellent-lagringssystem. Denne

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Diagnosetjeneste på stedet Introduksjon Dell har gleden av å tilby diagnose på stedet (kalt tjenesten(e) ) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår

LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår Vilkår Bygg det digitalt! Vilkår LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår Vær oppmerksom på at alle som deltar i en nettkonkurranse, må følge konkurransevilkårene nedenfor. Ved å

Detaljer

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN.

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. Western Unions Europaliga-konkurranse Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. DU MÅ VÆRE 18 ÅR ELLER ELDRE FOR Å DELTA I KONKURRANSEN. HVIS DU BOR I STORBRITANNIA,

Detaljer

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF) 1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Vilkår og betingelser for Copilot-kundestøtte. Introduksjon til tjenesteavtalen. Anvendelsesområdet for tjenesteavtalen

Tjenestebeskrivelse. Vilkår og betingelser for Copilot-kundestøtte. Introduksjon til tjenesteavtalen. Anvendelsesområdet for tjenesteavtalen Tjenestebeskrivelse Vilkår og betingelser for Copilot-kundestøtte Introduksjon til tjenesteavtalen Dell har gleden av å tilby Copilot-støtte ( tjenesten(e) ) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen (

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Dell ProSupport Point of Need-tjenester. Introduksjon. Omfanget av tjenesten

Tjenestebeskrivelse. Dell ProSupport Point of Need-tjenester. Introduksjon. Omfanget av tjenesten Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport Point of Need-tjenester Introduksjon Dell har gleden av å levere Dell ProSupport: Tjenester på stedet der behovet finnes ( Tjeneste(r) ) iht. tjenestebeskrivelsen (

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Donasjon av IT-utstyr - EMEA Introduksjon Dell har gleden av å levere tjenester ved innbytte av utstyr og resirkulering ( tjenesten(e) ) iht. denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Betingelser og vilkår Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Betingelser og vilkår Ved å delta i Loyalty Program for Registered Partners («LPRP»), samtykker Partneren i samtlige nedenstående betingelser

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår

LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår Bygg det digitalt! Vilkår LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår Vær oppmerksom på at alle som deltar i en nettkonkurranse, må følge konkurransevilkårene nedenfor. Ved å delta i en

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Services Tekniske data HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 er utformet for installering på stedet av HP Superdome 2 Server.

Detaljer

Dell tjenester for avansert nettverksadministrasjon Tjenestebeskrivelse

Dell tjenester for avansert nettverksadministrasjon Tjenestebeskrivelse Dell tjenester for avansert nettverksadministrasjon Tjenestebeskrivelse 1. INTRODUKSJON TIL TJENESTEAVTALEN Avansert nettverksadministrasjon: Nettverksavbrudd eller problemer med nettverksytelsen kan forårsake

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day)

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Beskrivelse av Dell-tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Service på stedet neste arbeidsdag omfatter, fra

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser A. Buy and Try: HP LaserJet - Programmets oppbygging I rammeverket til Buy and Try: HP LaserJet, kvalifiserer Deltakere seg ved kjøp av et kvalifisert HP-produkt (finnes på nettsiden www.hp.no/buyandtry

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Dell tjenester for grunnleggende nettverksadministrasjon Tjenestebeskrivelse

Dell tjenester for grunnleggende nettverksadministrasjon Tjenestebeskrivelse Dell tjenester for grunnleggende nettverksadministrasjon Tjenestebeskrivelse 1. INTRODUKSJON TIL TJENESTEAVTALEN : Nettverksavbrudd eller problemer med nettverksytelsen kan forårsake betydelige økonomiske

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Rask utsending

Tjenestebeskrivelse Rask utsending RASK UTSENDING (FTD eller Programmet ) BETINGELSER Med hensyn til løftene fremsatt nedenfor, er partene enige om følgende: I denne Avtalen gjelder følgende definisjoner: Sluttbruker vil si personen som

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer