Dell tjenestebeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dell tjenestebeskrivelse"

Transkript

1 Dell tjenestebeskrivelse Donasjon av IT-utstyr - EMEA Introduksjon Dell har gleden av å levere tjenester ved innbytte av utstyr og resirkulering ( tjenesten(e) ) iht. denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt tilbud, bestillingsskjema eller inngåtte avtaler i form av faktura eller kunnskap om bestilling (det som gjelder, kalt bestillingsskjema ) vil bestå av tjenesten(e)s navn samt hvilke tilgjengelige tjenester du har kjøpt. For hjelp utover dette eller for å be om en kopi av din(e) servicekontrakt(er) kontakt Dells teknisk støtte eller din salgsrepresentant. Omfanget av tjenesten Dell har gleden av å levere tjenestene. Denne tjenesten gjelder bestemt donasjon av brukt utstyr. Dell legger tilrette to alternativer for å donere kundeutstyr: 1) til en mottakerorganisasjon som anbefales av Dell eller 2) til en mottakerorganisasjon som kunden velger som enten er en registrert veldedig organisasjon eller en non-profit organisasjon som befinner seg i landet til kunden. Tjenesten har fem nøkkelfunksjoner: (1) planlegging, (2) henting, (3) behandling, (4) rapportering og (5) logistikk til mottakerens adresse. Definisjoner og vilkår Slik de brukes i denne tjenestebeskrivelser gjelder følgende definisjoner: a. Eiendelsmerke er en ekstern inventaretikett som festes til en gjenstand av kunden. b. Fraktbrev betyr dokumentet som leveres av Dells logistikkleverandør til kunden ved mottak av utstyret. Fraktbrevet dokumenterer logistikk ID og serienummer til alle gjenstandene som hentes. c. Avhendingsbekreftelse betyr dokumentet som leveres av Dell til kunden som dokumenterer at alle data ble fjernet på harddisken eller ble destruert ifølge avsnitt 3.f ovenfor og at avhending/resirkulering av alt annet utstyr ble utført iht. lokale og statlige lover og krav. d. Dells logistikkleverandør betyr logistikkleverandører som handler basert på instruksjoner fra Dell. e. Donasjonsmottaker betyr non-profit organisasjonen eller den registrerte veldedighetsorganisasjonen ifølge landets lover og forskrifter i landet den befinner seg og som anbefales av Dell eller velges av kunden som organisasjonen som kundes utstyr skal doneres til. f. Utstyr betyr alle gjenstandene som kunden har å avhende. g. Sluttrapport om utstyret betyr dokumentet som leveres av Dell til kunden når tjenestene er avsluttet. Sluttrapporten om utstyret skal inneholde informasjon om alle gjenstandene som tjenesten dekker. h. Logistikk ID betyr den unike ID-en som brukes av Dell på hver gjenstand som hentes. i. Henting betyr prosessen for å hente utstyret på stedet. j. Gjenstand betyr hver bordmaskin eller PC (bærbar, Notebook, osv.), skjerm eller skriver. k. Serienummer betyr det unike ID-nummeret som produsenten gir hver gjenstand. l. Sted betyr stedet som kunden utpeker som stedet der hentingen skal finne sted. IT Asset Donation _February 2014 Page 1 of 6

2 Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ( tjenestebeskrivelsen ) opprettes mellom kunden ( kunden ) og det Dell-foretaket som er beskrevet på kundens faktura ( Dell ). Ved å kjøpe disse tjenestene fra Dell forplikter kunden seg til å overholde alle vilkårene og betingelsene som er beskrevet i denne tjenestebeskrivelsen. Les tjenestebeskrivelsen nøye, og vær oppmerksom på at Dell kan endre vilkårene i denne tjenestebeskrivelsen når som helst ved å legge inn en oppdatering på 1 Denne tjenesten leveres i forbindelse med kundens separate og undertegnede hovedtjenesteavtale med Dell som uttrykkelig refererer og autoriserer kunden til å bestille utstyrsinnbytte og resirkuleringstjenester iht. til den eller der det ikke finnes en slik avtale, Dells standard salgsvilkår ( salgsvilkår ) (sammen hovedtjenesteavtale ) som finnes på 1 og som innlemmes i dette dokumentet i sin helhet ved henvisning. Til tross for disse hovedtjenesteavtalene, dersom en uløselig konflikt mellom bestemmelsene angitt i denne servicebeskrivelsen og hovedtjenesteavtale, samtykker kunder herved i at bestemmelsene angitt i denne servicebeskrivelsen, som er samtykket i etter bestemmelsene i hovedtjenesteavtalen, skal styre. Ved kunder i Europa og Midtøsten eller Afrika som kjøper denne tjenesten gjennom en selger og ikke direkte fra Dell, vil denne tjenestebeskrivelsen og andre Dell-tjenestedokumenter som du eventuelt mottar fra selgere, ikke utgjøre en avtale mellom deg og Dell, men tjener som en beskrivelse av innholdet til tjenesten som du kjøper fra selgeren, dine forpliktelser som mottaker av tjenesten og begrensningene ved en slik tjeneste. Som en konsekvens av dette vil alle henvisninger til kunde i denne tjenestebeskrivelsen og i alle andre Dell-tjenestedokumenter, forstås som en henvisning til deg, mens alle henvisninger til Dell skal kun forstås som en henvisning til Dell som tjenesteleverandør som leverer tjenesten på vegne av selgeren. Du vil ikke ha et direkte kontraktsmessig forhold til Dell med hensyn til tjenesten som er beskrevet her. For å unngå all tvil skal alle betalingsvilkår eller andre kontraktsmessige vilkår som av natur kun er relevante mellom en kjøper og en selger direkte, ikke gjelde for deg og vil være som avtalt mellom deg og selgeren. Dells ansvar 1. Planlegging. a. Henting. Dell utpeker Dells logistikkleverandør for å hente og sende utstyret. Dells logistikkleverandør kontakter kunden for å bekrefte antall gjenstander og planlegger stedene der hentingen skal skje på en dato og et tidspunkt som begge blir enige om i vanlig arbeidstid, mandag til fredag mellom kl og kl (lokal tid). Henting planlegges vanligvis ikke tidligere enn tre (3) arbeidsdager etter kontaktsdatoen. 2. Henting. Dells logistikkleverandør skal: a. Komme på stedet, kontakte kundens stedsrepresentant og foreta henting på stedet, b. Notere ned et unike logistikk-id-nummer for hver gjenstand og registrere antall gjenstander som fjernes fra stedet, c. Samle utstyret på paller, plastmatter eller i krympepakninger (Merk: Utstyret pakkes ikke inn enkeltvis se Kundens ansvar), d. Levere et fraktbrev til kunden som undertegnes før stedet forlates, og e. Transportere utstyret til Dells behandlingsted. 3. Behandling. Når utstyret kommer til Dells behandlingssted, skal Dell gjøre følgende: a. Kontroll: 1) Registrere logistikk-id-nummeret til hver gjenstand i et inventarsporingssystem, 2) Registrere følgende informasjon for hver bordmaskin eller PC, skjerm og skriver i sluttrapporten om utstyret: produkt, modell, produsent, serienummer, evt. eiendelsmerke og skjermstørrelsen (dersom aktuelt), 1 URL-adressen kobler Dells globale webside for tjenesteavtaler der kunden velger sitt geografiske område, foretrukket språk (hvis tilgjengelig) og det aktuelle forretningssegmentet som tjenesten ble kjøpt fra (f.eks. Stor virksomhet, Liten eller mellomstor virksomhet og/eller Offentlig sektor.). Kunden vil deretter kunne velge den aktuelle tjenesteavtalen for gjennomgang. Du kan også ta kontakt med Dells salgsrepresentant hvis du trenger hjelp til å hente noen av tjenesteavtalene. IT Asset Donation _February 2014 Page 2 of 6

3 3) Registrere følgende for hver løs harddisk i sluttrapporten om utstyret: produkt, modellnummer, produsent, evt. serienummer, 4) Registrere følgende for alle andre gjenstander: En beskrivelse som er tilstrekkelig for å kunne identifisere gjenstanden, gjenstandens tilstand, produsent, serienummer (hvis aktuelt), nummeret på eiendelsmerket og gjenstandens vekt, og 5) Fjerne alle eiendelsmerker. b. Funksjonstest: Test og registrer resultatene for følgende gjenstandene i sluttrapporten om utstyr: 1) Bordmaskin eller PC: a. Funksjonalitet b. Antall RAM c. Antall og størrelsene på harddiskene d. Prosessorhastighet e. CD-ROM og DVD installert f. Visuell inspeksjon av fungerende LCD (PC-er) 2) Skjermer: funksjonalitet 3) Skrivere: funksjonalitet c. Kosmetisk gradering: Når det gjelder utstyr som funksjonstestes, registreres den kosmetiske tilstanden for til hver gjenstand i sluttrapporten om utstyr f.eks. på følgende måte: (Merk: Graderingen kan variere etter region) 1) Klasse C : Brukt utstyr, komplett og funksjonelt med vanlig slitasje, 2) Klasse D : Brukt utstyr som mangler komponenter eller er kosmetisk skadet som er mer enn vanlig slitasje, 3) Klasse S eller skrap : Brukt utstyr (som ikke kan doneres) og som skal resirkuleres eller deles opp i deler. Inkluderer også utstyr som ikke lenger er salgbart, som mangler hovedkomponenter eller som er kosmetisk skadet slik at det ikke kan doneres. d. Egnet til donasjon: Utstyr i klasse C vil være klassifisert til donasjon. For at utstyret kan være egnet til donasjon må kunden erkjenne følgende: 1) Utstyret er i driftsmessig stand med alle nettledninger og andre deler som trengs for at hver gjenstand skal består en OEM-driftstest, 2) Utstyret er i rimelig kosmetisk stand og trenger are lett rengjøring og det finnes ikke sprekker i plasten, slik at hele utstyret kan doneres som fullt ut funksjonelt og egnet til bruk med vanlig slitasje på slikt utstyr. e. Levering av harddisker: 1) Utfør tre (3) beståtte datafjerninger på harddisker som er funksjonelle og sitter riktig i alt utstyr som en bordmaskin, en PC eller en server som er egnet til å donere, 2) Destruer eller avhend alle andre harddisker på en måte som tilfredsstiller gjeldende lokale og statlige lover og krav. Utstyr der harddisken destrueres blir plassert i klasse D og vil ikke kunne doneres. f. Avhending av annet utstyrt: Alt annet utstyr som ikke kan doneres, blir demontert og resirkulert, brukt på nytt eller avhendet av Dell på en måte som tilfredsstiller gjeldende lokale og statlige lover og krav. 4. Rapportering. Dell skal levere følgende rapport via e-post til kunden innen trettifem (35) arbeidsdager 2 fra hentedatoen: a) Sluttrapport om utstyret, og b) Bekreftelse at ved avhending var data fjernet på alle harddiskene og de ble destruert ifølge avsnitt 3.f ovenfor og avhending/resirkulering av alt annet utstyr ble utført iht. lokale og statlige love og krav. 2 Henting fra oversjøiske territorier, øyer og andre fjerntliggende steder vil kreve lenger rapportingstid IT Asset Donation _February 2014 Page 3 of 6

4 5. Logistikk. Transport av utstyr som er egnet til donasjon ved donasjonsmottakerens adresse. a) Når utstyret er ferdig behandlet, blir det transportert til donasjonsmottakerens adresse av Dells logistikkleverandør. b) Utstyr som er beregnet på donasjon, blir gjort klart til transport etter det er samlet på paller, plastmatter eller i krympepakninger. c) Etter at transporten til donasjonsmottakerens adresse er fullført, får Dells logistikkleverandør en undertegnet kvittering fra donasjonsmottakeren. d) Hvis donasjonsmottakeren kan hente utstyret fra Dells behandlingssted, gjelder ikke trinn (a), (b) og (c). Dells logistikkleverandør får en undertegnet kvittering fra donasjonsmottakeren når utstyret hentes. Kundens ansvar 1. Generelt. KUNDEN SKAL SIKKERHETSKOPIERE ALLE DATA OG PROGRAMVARE SOM KUNDEN ØNSKER Å BEHOLDE, FØR UTSTYRET GJØRES TILGJENGELIG FOR DELL. Tjenesten ifølge denne tjenestebeskrivelsen inkluderer ikke gjenoppretting av eventuelle data eller programvare fra utstyret. 2. Fjerning av data. Denne tjenesten er ikke beregnet på avhending av utstyr som inneholder konfidensielle, proprietære, sensitive eller andre ikke-offentlige data til kunden. KUNDE SKAL FJERNE ALLE KONFIDENSIELLE, PROPRIETÆRE, SENSITIVE ELLER ANDRE IKKE-OFFENTLIGE DATA OG ALT TREDJEPARTS PROGRAMVARE FRA ALT UTSTYR FØR DET HENTES AV DELLS LOGISTIKKLEVERANDØR. 3. Henting. Før henting skal kunden: a. Gi Dells salgsrepresentant adressen til og kontaktinformasjon om mottakende organisasjon hvis kunden velger donasjonsmottakeren. Disse skal inkludere kontaktpersonens navn, e-post og telefonnummer og et nettsted (dersom tilgjengelig), b. Oppgi eventuelle adgangsproblemer på stedet eller tidsbegrensinger, c. Fjerne og beholde alle løse lagringsmedier (f.eks. CD, DVD, ZIP) fra utstyret, d. Samle sammen utstyret på hvert sted på bakkenivå som er rimelig tilgjenglig for Dells logistikkleverandør ( hentested ), e. Sørge for en stedsrepresentant som skal vise Dells logistikkleverandør utstyret, f. Pakke ut alt utstyr og tydelig skille hvert stykke utstyr fra utstyr som ikke skal hentes (Merk: Dersom utstyret er pakket eller satt i esker av kunden før henting, kan Dell kreve at henting planlegges på nytt og som kunden betaler for), g. Kontrollere at utstyret bare inneholder datamaskinvare og ikke andre produkter, materialer, emballasje eller esker, h. Avslutte eller overføre alle lisenser forbundet med tredjeparts programvare (inkludert, men ikke begrenset til tyverisikringsprogramvare eller PC-sporingsprogramvare) som finnes på utstyret, i. Kontrollere at utstyret er komplett og riktig montert fordi utstyr som er demontert (f.eks. harddisker, minne eller batterier som mangler fra systemet), kan føre til at utstyrets verdi reduseres eller elimineres, j. Sørge for at utstyret er koblet fra nettverket (og racket), og k. Sørge for at donasjonsmottakeren som er valgt av kunden, overholder lokale importog eksportforskrifter (der ette er aktuelt). 4. Kundens garanti. Kunden angir og garanterer følgende: (a) Kunden har god og salgbar rett til utstyret som er uten noen heftelser, krav eller pant av noen sort, (b) Kunden har fjernet alle konfidensielle, proprietære, sensitive eller andre ikke-offentliggjorte data fra utstyret, (c) Kunden har behørig myndighet til å donere slikt utstyr og en slik donasjon kan ikke føre til brudd hos kunden når det gjelder en avtale eller en kjennelse som kunden er bundet av, og (d) Med mindre noen annet legges frem av kunden og erkjennes skriftlig av Dell for forsendelsen, skal utstyret fungere ifølge produsentens trykte spesifikasjoner når utstyret leveres til Dell. Dersom kunden bryter noen av forpliktelsene eller garantien som skisseres i denne tjenestebeskrivelsen, er Dell ikke forpliktet til å levere tjenestene eller ansvarlig for noen skader som forårsakes av kundens brudd. Som et alternativ er det mulig at kunden pådrar seg tilleggskostnader og utgifter som et resultat av mer tid eller materialer, tap eller skader som påføres Dell eller deres leverandører. IT Asset Donation _February 2014 Page 4 of 6

5 Priser og betalingsvilkår Kunden belastes på enhetsbasis. Denne tjenesten har en minste bestillingsmengde på tjue (20) gjenstander (eventuelle geografiske begrensninger gjelder). Prisen per enheten vises i et tilbud som genereres av Dell og inkluderer tilhørende kabler, dokkingstasjoner, portreplikatorer, eksterne stasjoner, tastaturer og mus. Andre gjenstander blir samlet sammen, veiet og fakturert med én enhet for hver 18 kg vekt. Henting og/eller resirkulering av kundens emballasje/esker er ikke inkludert i prisen på denne tjenesten og vil betyr tilleggskostnader. Kunder samtykker herved i å betale prisen per enhet når det gjelder den aktuelle ordrebekreftelsen fra Dell samt eventuelle tilleggsgebyr/-avgifter og kostnader som fremlegges i denne tjenestebeskrivelsen. Tilleggsavgifter Tjenester som leveres av Dell for enheter i tillegg antallet som ble bestilt, faktureres til en pris per enhet for den assosierte tjenesten. Standard transportavgifter er inkludert i tjenesten. o Gjenstand(er) som veier mer enn 18 kg, kan medføre tilleggsavgifter for transporten. o Henting fra oversjøiske territorier, øyer og andre fjerntliggende steder kan medføre tilleggsavgifter. Dersom kunden, stedet og/eller utstyret ikke er i samsvar med kravene som fremlegges i denne tjenestebeskrivelsen, er det mulig at de aktuelle tjenestene må planlegges på nytt og/eller tilleggsavgifter blir gjort gjeldende. Tilgang, tid og kjøretøybegrensinger kan påføre tilleggskostnader. Dersom Dells logistikkleverandør mislykkes i å hente utstyret der kunden eller utstyret (f.eks. utstyret ble pakket av kunden før henting) ikke var klart på den avtalte hentedatoen, kan føre til tilleggsavgifter. Kunden vil være ansvarlig for alle kostnader som pådras som et resultat av utstyr som identifiseres som feil ved henting. Kunden vil være ansvarlig for alle kostnader som pådras Dells logistikkleverandør og/eller Dell hvis donasjonsmottakeren som er valgt av kunden, nekter å ta imot eller ikke akseptere utstyrsleveringen og/eller hvis Dells logistikkleverandør og/eller Dell pådras ansvar som et resultat av brudd på importeller eksportforskrifter i landet der donasjonsmottakeren som er valgt av kunden, befinner seg og som er forårsaket av handlinger, utelatelser og annen av donasjonsmottakeren som er valgt av kunden. Viktig tilleggsinformasjon Ikke overførbar. Tjenesten kan ikke overføres av kunden. Dell-partnere. Dell forbeholder seg retten til levere disse tjenestene, helt eller delvis, ved bruk av tredjeparts tjenesteleverandører. Endret eller avbestilt tjeneste. Det kreves en melding to (2) arbeidsdager fra kunden før den planlagte tjenestedatoen når det gjelder endringer eller avbestillinger for å unngå tilleggsavgifter. Send en anmodning til Dells kontoteam for å avbestille tjenesten. Dersom henting planlegges av kunden direkte med Dells logistikkleverandør, må henting også avbestilles direkte med denne Dell logistikkleverandøren. Kan ikke returneres. Utstyr kan ikke returneres etter at det er hentet. Ingen kontaminerte produkter. Denne tjenesten gjelder ikke utstyr som er eller er blitt kontaminert eller det er mistanke om at det er blitt kontaminert av kjemikalier, biologiske midler eller andre midler som ikke er en integrert del av det opprinnelige nye utstyret eller på annen måte forbundet med et vanlig kontormiljø. Kunden er ansvarlig for alle kostnader og utgifter forbundet med å ikke informere Dell om slik kontaminasjon. Eiendomsrett og fare for tap. Dell eller Dells logistikkleverandører pådrar seg faren for tap av eller skade på utstyret etter at det har forlatt hentestedet. Eiendomsretten anses for overdratt til Dells logistikkleverandør når utstyret mottas av Dell eller Dells logistikkleverandør og de har det i sin besittelse. IT Asset Donation _February 2014 Page 5 of 6

6 Sikkerhetskopiering av programvare/data. Dell fraskriver seg herved alt ansvar når det gjelder gjenoppretting av data eller programvare på utstyr (inkludert eventuell USB-minnepinne som er levert av kunden). Kommersielt forsvarlige grenser for tjenestens omfang. Dell kan avslå å levere tjenester hvis levering av tjenestene innebærer en betydelig risiko for Dell eller Dells tjenesteleverandører, etter Dells vurdering, eller hvis leveransen ligger utenfor omfanget av tjenestene. Dell skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser i ytelsen, som skyldes årsaker utenfor Dells kontroll. Begrensninger ved datafjerning. Ingen datafjerningsprosess kan fjerne data fra en harddisk eller datamaskin slik at den blir like fri for restdata som et nytt produkt. Dell kommer med ingen (i) anbefalinger i forbindelse med kundens krav til datafjerning eller (ii) påstand når det gjelder hvor effektiv én datafjerningsmetode er i forhold til en annen metode. Vilkår og betingelser. Følgende vilkår og betingelser gjelder kun tjenester som leveres ifølge denne tjenestebeskrivelse og til tross for eventuelle uoverensstemmende vilkår i hovedtjenesteavtalen: A. Garanti. Dell garanterer at de skal utføre tjenesten med rimelig påpasselighet. Dell gir ingen andre garantier og fraskriver seg alle andre garantier og betingelser, både uttrykkelige og underforståtte inkludert, men ikke begrenset til alle underforståtte garantier eller betingelser om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. B. Ansvarsbegrensning. Følgende bestemmelser om ansvarsbegrensning, gjelder ikke Tyskland der bestemmelser om ansvarsbegrensning i hovedtjenesteavtalen gjelder. Ansvaret til Dell og tjenesteleverandørene for å levere tjenester iht. til denne tjenestebeskrivelsen vil, selv om det gis beskjed om muligheten for slikt ansvar og i samsvar med lokale lover, være underlagt følgende begrensninger og utelatelser: 1. Dell vil ikke i noe tilfelle være ansvarlig (ifølge kontrakt, utenom kontrakt eller på annen måte) for noe av følgende: I. Tapt fortjeneste, tap av handel eller samsvar med krav til tredje parter som kan gjelde data på utstyret, II. Følgeskader, spesielle, indirekte eller tilfeldige skader, eller erstatning utover det som ville være normalt (dersom aktuelt), III. IV. Eventuelle krav fra tredje part, eller Alle skader som oppstår fra eller i forbindelse med korrupsjon, tap, offentliggjøring eller bruk av data, konfidensiell informasjon eller tredjeparts programvare som kunden ikke fjerner fra utstyret før slikt utstyr gjøres tilgjengelig for henting av Dell ifølge denne tjenestebeskrivelsen. 2. Dells maksimale og eneste ansvar ( ifølge kontrakt, utenom kontrakt eller annet) som oppstår som et resultat av eller i forbindelse med et hvilket som helst krav når det gjelder et fysisk stykke utstyr, skal ikke under noe tilfelle være mer enn avgiftene som betales av kunden, ifølge denne tjenestebeskrivelsen for avhendingstjenester som gjelder den bestemte gjenstanden. 3. Dell samlede ansvar (verken ifølge kontrakt, utenom kontrakt eller annet) for alle krav som oppstår som et resultat av eller i forbindelse med denne tjenestebeskrivelsen i løpet at et kalenderår, ikke overstige de totale utgiftene som betales av eller som skal betales til kunden ifølge denne tjenestebeskrivelsen i løpet av det kalenderåret. Dell begrenser ikke sitt ansvar når det gjelder bedrageri, personskader eller dødsfall som oppstår som et resultat av deres uaktsomhet eller noen andre tap som ikke kan begrenses ifølge gjeldende lover. Skulle en gjeldende lov ikke tillate noen del av en ansvarsbegrensning i denne tjenestebeskrivelse, samtykker partene i at slike begrensninger skal endres uten at noen av partene foretar seg noe, slik at den gjelder i bredeste forstand som tillates av den gjeldende loven. IT Asset Donation _February 2014 Page 6 of 6

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med sletting av data på stedet

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med sletting av data på stedet Dell Tjenester Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med sletting av data på stedet Dell har gleden av å kunne tilby tjenester

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Dell konfigureringstjenester. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen

Tjenestebeskrivelse. Dell konfigureringstjenester. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen Tjenestebeskrivelse Dell konfigureringstjenester Innledning til tjenesteavtalen Dells konfigureringstjenester (hver en "tjeneste" eller "konfigureringstjeneste", og sammen "konfigureringstjenestene eller

Detaljer

Dell IT Advisory Services Tjenestebeskrivelse

Dell IT Advisory Services Tjenestebeskrivelse Dell Tjenestebeskrivelse 1. INNLEDNING TIL TJENESTEAVTALEN : Dette er en pakke med tjenester som er laget for å redusere nedetid og bidra til å optimalisere IT miljøet gjennom rapportering, analyse, rådgivning

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

IBM Generelle betingelser

IBM Generelle betingelser IBM Generelle betingelser Disse IBM Generelle betingelser regulerer transaksjoner der Kunden kjøper Maskiner, anskaffer lisens til ICAprogrammer, anskaffer lisens til Programmer samt anskaffer Tjenester,

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON

Detaljer

1. GENERELLE PRINSIPPER

1. GENERELLE PRINSIPPER UNIVAR (LEVERANSER I NORGE) SALGSVILKÅR I disse vilkårene viser «Selger» til UNIVAR BV og «Kjøper» viser til det enkelte firma eller selskap som et tilbud er adressert til eller hvis bestilling er akseptert

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1 Skytjenester Underavtale OneDrive for Business Telenor Norge [Type text] Page 1 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Informasjon om Kundens tjenester vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/minbedrift/)

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Tjenestebeskrivelse Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av ett enkelt Dell KACE K1000-series appliance for å

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye. Du bør forstå at ved å sende elektronisk utstyr, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V.

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. Norge Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, og ethvert tilknyttet selskap (sammen, «TomTom») Innhold 1 Omfang... 3 2 Din bestilling

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac

NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac VIKTIG: LES BETINGELSENE OG VILKÅRENE FOR DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN OG TJENESTENE (SOM DEFINERT UNDER).

Detaljer

HP maskinvarestøtte på stedet

HP maskinvarestøtte på stedet Dataark HP maskinvarestøtte på stedet HP Care Pack-tjenester Tjenesten inkluderer Støtte og fjerndiagnostisering av problemer Maskinvarestøtte på stedet Erstatningsdeler og materialer er inkludert Fastvareoppdateringer

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE. Norton Internet Security

NORTON LISENSAVTALE. Norton Internet Security NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION, HVIS I MELLOM-

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter og Premium Support Tjenester Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Kan 2015 VIKTIG: DENNE

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor.

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor. LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL

Detaljer