Dell tjenestebeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dell tjenestebeskrivelse"

Transkript

1 Dell tjenestebeskrivelse Donasjon av IT-utstyr - EMEA Introduksjon Dell har gleden av å levere tjenester ved innbytte av utstyr og resirkulering ( tjenesten(e) ) iht. denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt tilbud, bestillingsskjema eller inngåtte avtaler i form av faktura eller kunnskap om bestilling (det som gjelder, kalt bestillingsskjema ) vil bestå av tjenesten(e)s navn samt hvilke tilgjengelige tjenester du har kjøpt. For hjelp utover dette eller for å be om en kopi av din(e) servicekontrakt(er) kontakt Dells teknisk støtte eller din salgsrepresentant. Omfanget av tjenesten Dell har gleden av å levere tjenestene. Denne tjenesten gjelder bestemt donasjon av brukt utstyr. Dell legger tilrette to alternativer for å donere kundeutstyr: 1) til en mottakerorganisasjon som anbefales av Dell eller 2) til en mottakerorganisasjon som kunden velger som enten er en registrert veldedig organisasjon eller en non-profit organisasjon som befinner seg i landet til kunden. Tjenesten har fem nøkkelfunksjoner: (1) planlegging, (2) henting, (3) behandling, (4) rapportering og (5) logistikk til mottakerens adresse. Definisjoner og vilkår Slik de brukes i denne tjenestebeskrivelser gjelder følgende definisjoner: a. Eiendelsmerke er en ekstern inventaretikett som festes til en gjenstand av kunden. b. Fraktbrev betyr dokumentet som leveres av Dells logistikkleverandør til kunden ved mottak av utstyret. Fraktbrevet dokumenterer logistikk ID og serienummer til alle gjenstandene som hentes. c. Avhendingsbekreftelse betyr dokumentet som leveres av Dell til kunden som dokumenterer at alle data ble fjernet på harddisken eller ble destruert ifølge avsnitt 3.f ovenfor og at avhending/resirkulering av alt annet utstyr ble utført iht. lokale og statlige lover og krav. d. Dells logistikkleverandør betyr logistikkleverandører som handler basert på instruksjoner fra Dell. e. Donasjonsmottaker betyr non-profit organisasjonen eller den registrerte veldedighetsorganisasjonen ifølge landets lover og forskrifter i landet den befinner seg og som anbefales av Dell eller velges av kunden som organisasjonen som kundes utstyr skal doneres til. f. Utstyr betyr alle gjenstandene som kunden har å avhende. g. Sluttrapport om utstyret betyr dokumentet som leveres av Dell til kunden når tjenestene er avsluttet. Sluttrapporten om utstyret skal inneholde informasjon om alle gjenstandene som tjenesten dekker. h. Logistikk ID betyr den unike ID-en som brukes av Dell på hver gjenstand som hentes. i. Henting betyr prosessen for å hente utstyret på stedet. j. Gjenstand betyr hver bordmaskin eller PC (bærbar, Notebook, osv.), skjerm eller skriver. k. Serienummer betyr det unike ID-nummeret som produsenten gir hver gjenstand. l. Sted betyr stedet som kunden utpeker som stedet der hentingen skal finne sted. IT Asset Donation _February 2014 Page 1 of 6

2 Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ( tjenestebeskrivelsen ) opprettes mellom kunden ( kunden ) og det Dell-foretaket som er beskrevet på kundens faktura ( Dell ). Ved å kjøpe disse tjenestene fra Dell forplikter kunden seg til å overholde alle vilkårene og betingelsene som er beskrevet i denne tjenestebeskrivelsen. Les tjenestebeskrivelsen nøye, og vær oppmerksom på at Dell kan endre vilkårene i denne tjenestebeskrivelsen når som helst ved å legge inn en oppdatering på 1 Denne tjenesten leveres i forbindelse med kundens separate og undertegnede hovedtjenesteavtale med Dell som uttrykkelig refererer og autoriserer kunden til å bestille utstyrsinnbytte og resirkuleringstjenester iht. til den eller der det ikke finnes en slik avtale, Dells standard salgsvilkår ( salgsvilkår ) (sammen hovedtjenesteavtale ) som finnes på 1 og som innlemmes i dette dokumentet i sin helhet ved henvisning. Til tross for disse hovedtjenesteavtalene, dersom en uløselig konflikt mellom bestemmelsene angitt i denne servicebeskrivelsen og hovedtjenesteavtale, samtykker kunder herved i at bestemmelsene angitt i denne servicebeskrivelsen, som er samtykket i etter bestemmelsene i hovedtjenesteavtalen, skal styre. Ved kunder i Europa og Midtøsten eller Afrika som kjøper denne tjenesten gjennom en selger og ikke direkte fra Dell, vil denne tjenestebeskrivelsen og andre Dell-tjenestedokumenter som du eventuelt mottar fra selgere, ikke utgjøre en avtale mellom deg og Dell, men tjener som en beskrivelse av innholdet til tjenesten som du kjøper fra selgeren, dine forpliktelser som mottaker av tjenesten og begrensningene ved en slik tjeneste. Som en konsekvens av dette vil alle henvisninger til kunde i denne tjenestebeskrivelsen og i alle andre Dell-tjenestedokumenter, forstås som en henvisning til deg, mens alle henvisninger til Dell skal kun forstås som en henvisning til Dell som tjenesteleverandør som leverer tjenesten på vegne av selgeren. Du vil ikke ha et direkte kontraktsmessig forhold til Dell med hensyn til tjenesten som er beskrevet her. For å unngå all tvil skal alle betalingsvilkår eller andre kontraktsmessige vilkår som av natur kun er relevante mellom en kjøper og en selger direkte, ikke gjelde for deg og vil være som avtalt mellom deg og selgeren. Dells ansvar 1. Planlegging. a. Henting. Dell utpeker Dells logistikkleverandør for å hente og sende utstyret. Dells logistikkleverandør kontakter kunden for å bekrefte antall gjenstander og planlegger stedene der hentingen skal skje på en dato og et tidspunkt som begge blir enige om i vanlig arbeidstid, mandag til fredag mellom kl og kl (lokal tid). Henting planlegges vanligvis ikke tidligere enn tre (3) arbeidsdager etter kontaktsdatoen. 2. Henting. Dells logistikkleverandør skal: a. Komme på stedet, kontakte kundens stedsrepresentant og foreta henting på stedet, b. Notere ned et unike logistikk-id-nummer for hver gjenstand og registrere antall gjenstander som fjernes fra stedet, c. Samle utstyret på paller, plastmatter eller i krympepakninger (Merk: Utstyret pakkes ikke inn enkeltvis se Kundens ansvar), d. Levere et fraktbrev til kunden som undertegnes før stedet forlates, og e. Transportere utstyret til Dells behandlingsted. 3. Behandling. Når utstyret kommer til Dells behandlingssted, skal Dell gjøre følgende: a. Kontroll: 1) Registrere logistikk-id-nummeret til hver gjenstand i et inventarsporingssystem, 2) Registrere følgende informasjon for hver bordmaskin eller PC, skjerm og skriver i sluttrapporten om utstyret: produkt, modell, produsent, serienummer, evt. eiendelsmerke og skjermstørrelsen (dersom aktuelt), 1 URL-adressen kobler Dells globale webside for tjenesteavtaler der kunden velger sitt geografiske område, foretrukket språk (hvis tilgjengelig) og det aktuelle forretningssegmentet som tjenesten ble kjøpt fra (f.eks. Stor virksomhet, Liten eller mellomstor virksomhet og/eller Offentlig sektor.). Kunden vil deretter kunne velge den aktuelle tjenesteavtalen for gjennomgang. Du kan også ta kontakt med Dells salgsrepresentant hvis du trenger hjelp til å hente noen av tjenesteavtalene. IT Asset Donation _February 2014 Page 2 of 6

3 3) Registrere følgende for hver løs harddisk i sluttrapporten om utstyret: produkt, modellnummer, produsent, evt. serienummer, 4) Registrere følgende for alle andre gjenstander: En beskrivelse som er tilstrekkelig for å kunne identifisere gjenstanden, gjenstandens tilstand, produsent, serienummer (hvis aktuelt), nummeret på eiendelsmerket og gjenstandens vekt, og 5) Fjerne alle eiendelsmerker. b. Funksjonstest: Test og registrer resultatene for følgende gjenstandene i sluttrapporten om utstyr: 1) Bordmaskin eller PC: a. Funksjonalitet b. Antall RAM c. Antall og størrelsene på harddiskene d. Prosessorhastighet e. CD-ROM og DVD installert f. Visuell inspeksjon av fungerende LCD (PC-er) 2) Skjermer: funksjonalitet 3) Skrivere: funksjonalitet c. Kosmetisk gradering: Når det gjelder utstyr som funksjonstestes, registreres den kosmetiske tilstanden for til hver gjenstand i sluttrapporten om utstyr f.eks. på følgende måte: (Merk: Graderingen kan variere etter region) 1) Klasse C : Brukt utstyr, komplett og funksjonelt med vanlig slitasje, 2) Klasse D : Brukt utstyr som mangler komponenter eller er kosmetisk skadet som er mer enn vanlig slitasje, 3) Klasse S eller skrap : Brukt utstyr (som ikke kan doneres) og som skal resirkuleres eller deles opp i deler. Inkluderer også utstyr som ikke lenger er salgbart, som mangler hovedkomponenter eller som er kosmetisk skadet slik at det ikke kan doneres. d. Egnet til donasjon: Utstyr i klasse C vil være klassifisert til donasjon. For at utstyret kan være egnet til donasjon må kunden erkjenne følgende: 1) Utstyret er i driftsmessig stand med alle nettledninger og andre deler som trengs for at hver gjenstand skal består en OEM-driftstest, 2) Utstyret er i rimelig kosmetisk stand og trenger are lett rengjøring og det finnes ikke sprekker i plasten, slik at hele utstyret kan doneres som fullt ut funksjonelt og egnet til bruk med vanlig slitasje på slikt utstyr. e. Levering av harddisker: 1) Utfør tre (3) beståtte datafjerninger på harddisker som er funksjonelle og sitter riktig i alt utstyr som en bordmaskin, en PC eller en server som er egnet til å donere, 2) Destruer eller avhend alle andre harddisker på en måte som tilfredsstiller gjeldende lokale og statlige lover og krav. Utstyr der harddisken destrueres blir plassert i klasse D og vil ikke kunne doneres. f. Avhending av annet utstyrt: Alt annet utstyr som ikke kan doneres, blir demontert og resirkulert, brukt på nytt eller avhendet av Dell på en måte som tilfredsstiller gjeldende lokale og statlige lover og krav. 4. Rapportering. Dell skal levere følgende rapport via e-post til kunden innen trettifem (35) arbeidsdager 2 fra hentedatoen: a) Sluttrapport om utstyret, og b) Bekreftelse at ved avhending var data fjernet på alle harddiskene og de ble destruert ifølge avsnitt 3.f ovenfor og avhending/resirkulering av alt annet utstyr ble utført iht. lokale og statlige love og krav. 2 Henting fra oversjøiske territorier, øyer og andre fjerntliggende steder vil kreve lenger rapportingstid IT Asset Donation _February 2014 Page 3 of 6

4 5. Logistikk. Transport av utstyr som er egnet til donasjon ved donasjonsmottakerens adresse. a) Når utstyret er ferdig behandlet, blir det transportert til donasjonsmottakerens adresse av Dells logistikkleverandør. b) Utstyr som er beregnet på donasjon, blir gjort klart til transport etter det er samlet på paller, plastmatter eller i krympepakninger. c) Etter at transporten til donasjonsmottakerens adresse er fullført, får Dells logistikkleverandør en undertegnet kvittering fra donasjonsmottakeren. d) Hvis donasjonsmottakeren kan hente utstyret fra Dells behandlingssted, gjelder ikke trinn (a), (b) og (c). Dells logistikkleverandør får en undertegnet kvittering fra donasjonsmottakeren når utstyret hentes. Kundens ansvar 1. Generelt. KUNDEN SKAL SIKKERHETSKOPIERE ALLE DATA OG PROGRAMVARE SOM KUNDEN ØNSKER Å BEHOLDE, FØR UTSTYRET GJØRES TILGJENGELIG FOR DELL. Tjenesten ifølge denne tjenestebeskrivelsen inkluderer ikke gjenoppretting av eventuelle data eller programvare fra utstyret. 2. Fjerning av data. Denne tjenesten er ikke beregnet på avhending av utstyr som inneholder konfidensielle, proprietære, sensitive eller andre ikke-offentlige data til kunden. KUNDE SKAL FJERNE ALLE KONFIDENSIELLE, PROPRIETÆRE, SENSITIVE ELLER ANDRE IKKE-OFFENTLIGE DATA OG ALT TREDJEPARTS PROGRAMVARE FRA ALT UTSTYR FØR DET HENTES AV DELLS LOGISTIKKLEVERANDØR. 3. Henting. Før henting skal kunden: a. Gi Dells salgsrepresentant adressen til og kontaktinformasjon om mottakende organisasjon hvis kunden velger donasjonsmottakeren. Disse skal inkludere kontaktpersonens navn, e-post og telefonnummer og et nettsted (dersom tilgjengelig), b. Oppgi eventuelle adgangsproblemer på stedet eller tidsbegrensinger, c. Fjerne og beholde alle løse lagringsmedier (f.eks. CD, DVD, ZIP) fra utstyret, d. Samle sammen utstyret på hvert sted på bakkenivå som er rimelig tilgjenglig for Dells logistikkleverandør ( hentested ), e. Sørge for en stedsrepresentant som skal vise Dells logistikkleverandør utstyret, f. Pakke ut alt utstyr og tydelig skille hvert stykke utstyr fra utstyr som ikke skal hentes (Merk: Dersom utstyret er pakket eller satt i esker av kunden før henting, kan Dell kreve at henting planlegges på nytt og som kunden betaler for), g. Kontrollere at utstyret bare inneholder datamaskinvare og ikke andre produkter, materialer, emballasje eller esker, h. Avslutte eller overføre alle lisenser forbundet med tredjeparts programvare (inkludert, men ikke begrenset til tyverisikringsprogramvare eller PC-sporingsprogramvare) som finnes på utstyret, i. Kontrollere at utstyret er komplett og riktig montert fordi utstyr som er demontert (f.eks. harddisker, minne eller batterier som mangler fra systemet), kan føre til at utstyrets verdi reduseres eller elimineres, j. Sørge for at utstyret er koblet fra nettverket (og racket), og k. Sørge for at donasjonsmottakeren som er valgt av kunden, overholder lokale importog eksportforskrifter (der ette er aktuelt). 4. Kundens garanti. Kunden angir og garanterer følgende: (a) Kunden har god og salgbar rett til utstyret som er uten noen heftelser, krav eller pant av noen sort, (b) Kunden har fjernet alle konfidensielle, proprietære, sensitive eller andre ikke-offentliggjorte data fra utstyret, (c) Kunden har behørig myndighet til å donere slikt utstyr og en slik donasjon kan ikke føre til brudd hos kunden når det gjelder en avtale eller en kjennelse som kunden er bundet av, og (d) Med mindre noen annet legges frem av kunden og erkjennes skriftlig av Dell for forsendelsen, skal utstyret fungere ifølge produsentens trykte spesifikasjoner når utstyret leveres til Dell. Dersom kunden bryter noen av forpliktelsene eller garantien som skisseres i denne tjenestebeskrivelsen, er Dell ikke forpliktet til å levere tjenestene eller ansvarlig for noen skader som forårsakes av kundens brudd. Som et alternativ er det mulig at kunden pådrar seg tilleggskostnader og utgifter som et resultat av mer tid eller materialer, tap eller skader som påføres Dell eller deres leverandører. IT Asset Donation _February 2014 Page 4 of 6

5 Priser og betalingsvilkår Kunden belastes på enhetsbasis. Denne tjenesten har en minste bestillingsmengde på tjue (20) gjenstander (eventuelle geografiske begrensninger gjelder). Prisen per enheten vises i et tilbud som genereres av Dell og inkluderer tilhørende kabler, dokkingstasjoner, portreplikatorer, eksterne stasjoner, tastaturer og mus. Andre gjenstander blir samlet sammen, veiet og fakturert med én enhet for hver 18 kg vekt. Henting og/eller resirkulering av kundens emballasje/esker er ikke inkludert i prisen på denne tjenesten og vil betyr tilleggskostnader. Kunder samtykker herved i å betale prisen per enhet når det gjelder den aktuelle ordrebekreftelsen fra Dell samt eventuelle tilleggsgebyr/-avgifter og kostnader som fremlegges i denne tjenestebeskrivelsen. Tilleggsavgifter Tjenester som leveres av Dell for enheter i tillegg antallet som ble bestilt, faktureres til en pris per enhet for den assosierte tjenesten. Standard transportavgifter er inkludert i tjenesten. o Gjenstand(er) som veier mer enn 18 kg, kan medføre tilleggsavgifter for transporten. o Henting fra oversjøiske territorier, øyer og andre fjerntliggende steder kan medføre tilleggsavgifter. Dersom kunden, stedet og/eller utstyret ikke er i samsvar med kravene som fremlegges i denne tjenestebeskrivelsen, er det mulig at de aktuelle tjenestene må planlegges på nytt og/eller tilleggsavgifter blir gjort gjeldende. Tilgang, tid og kjøretøybegrensinger kan påføre tilleggskostnader. Dersom Dells logistikkleverandør mislykkes i å hente utstyret der kunden eller utstyret (f.eks. utstyret ble pakket av kunden før henting) ikke var klart på den avtalte hentedatoen, kan føre til tilleggsavgifter. Kunden vil være ansvarlig for alle kostnader som pådras som et resultat av utstyr som identifiseres som feil ved henting. Kunden vil være ansvarlig for alle kostnader som pådras Dells logistikkleverandør og/eller Dell hvis donasjonsmottakeren som er valgt av kunden, nekter å ta imot eller ikke akseptere utstyrsleveringen og/eller hvis Dells logistikkleverandør og/eller Dell pådras ansvar som et resultat av brudd på importeller eksportforskrifter i landet der donasjonsmottakeren som er valgt av kunden, befinner seg og som er forårsaket av handlinger, utelatelser og annen av donasjonsmottakeren som er valgt av kunden. Viktig tilleggsinformasjon Ikke overførbar. Tjenesten kan ikke overføres av kunden. Dell-partnere. Dell forbeholder seg retten til levere disse tjenestene, helt eller delvis, ved bruk av tredjeparts tjenesteleverandører. Endret eller avbestilt tjeneste. Det kreves en melding to (2) arbeidsdager fra kunden før den planlagte tjenestedatoen når det gjelder endringer eller avbestillinger for å unngå tilleggsavgifter. Send en anmodning til Dells kontoteam for å avbestille tjenesten. Dersom henting planlegges av kunden direkte med Dells logistikkleverandør, må henting også avbestilles direkte med denne Dell logistikkleverandøren. Kan ikke returneres. Utstyr kan ikke returneres etter at det er hentet. Ingen kontaminerte produkter. Denne tjenesten gjelder ikke utstyr som er eller er blitt kontaminert eller det er mistanke om at det er blitt kontaminert av kjemikalier, biologiske midler eller andre midler som ikke er en integrert del av det opprinnelige nye utstyret eller på annen måte forbundet med et vanlig kontormiljø. Kunden er ansvarlig for alle kostnader og utgifter forbundet med å ikke informere Dell om slik kontaminasjon. Eiendomsrett og fare for tap. Dell eller Dells logistikkleverandører pådrar seg faren for tap av eller skade på utstyret etter at det har forlatt hentestedet. Eiendomsretten anses for overdratt til Dells logistikkleverandør når utstyret mottas av Dell eller Dells logistikkleverandør og de har det i sin besittelse. IT Asset Donation _February 2014 Page 5 of 6

6 Sikkerhetskopiering av programvare/data. Dell fraskriver seg herved alt ansvar når det gjelder gjenoppretting av data eller programvare på utstyr (inkludert eventuell USB-minnepinne som er levert av kunden). Kommersielt forsvarlige grenser for tjenestens omfang. Dell kan avslå å levere tjenester hvis levering av tjenestene innebærer en betydelig risiko for Dell eller Dells tjenesteleverandører, etter Dells vurdering, eller hvis leveransen ligger utenfor omfanget av tjenestene. Dell skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser i ytelsen, som skyldes årsaker utenfor Dells kontroll. Begrensninger ved datafjerning. Ingen datafjerningsprosess kan fjerne data fra en harddisk eller datamaskin slik at den blir like fri for restdata som et nytt produkt. Dell kommer med ingen (i) anbefalinger i forbindelse med kundens krav til datafjerning eller (ii) påstand når det gjelder hvor effektiv én datafjerningsmetode er i forhold til en annen metode. Vilkår og betingelser. Følgende vilkår og betingelser gjelder kun tjenester som leveres ifølge denne tjenestebeskrivelse og til tross for eventuelle uoverensstemmende vilkår i hovedtjenesteavtalen: A. Garanti. Dell garanterer at de skal utføre tjenesten med rimelig påpasselighet. Dell gir ingen andre garantier og fraskriver seg alle andre garantier og betingelser, både uttrykkelige og underforståtte inkludert, men ikke begrenset til alle underforståtte garantier eller betingelser om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. B. Ansvarsbegrensning. Følgende bestemmelser om ansvarsbegrensning, gjelder ikke Tyskland der bestemmelser om ansvarsbegrensning i hovedtjenesteavtalen gjelder. Ansvaret til Dell og tjenesteleverandørene for å levere tjenester iht. til denne tjenestebeskrivelsen vil, selv om det gis beskjed om muligheten for slikt ansvar og i samsvar med lokale lover, være underlagt følgende begrensninger og utelatelser: 1. Dell vil ikke i noe tilfelle være ansvarlig (ifølge kontrakt, utenom kontrakt eller på annen måte) for noe av følgende: I. Tapt fortjeneste, tap av handel eller samsvar med krav til tredje parter som kan gjelde data på utstyret, II. Følgeskader, spesielle, indirekte eller tilfeldige skader, eller erstatning utover det som ville være normalt (dersom aktuelt), III. IV. Eventuelle krav fra tredje part, eller Alle skader som oppstår fra eller i forbindelse med korrupsjon, tap, offentliggjøring eller bruk av data, konfidensiell informasjon eller tredjeparts programvare som kunden ikke fjerner fra utstyret før slikt utstyr gjøres tilgjengelig for henting av Dell ifølge denne tjenestebeskrivelsen. 2. Dells maksimale og eneste ansvar ( ifølge kontrakt, utenom kontrakt eller annet) som oppstår som et resultat av eller i forbindelse med et hvilket som helst krav når det gjelder et fysisk stykke utstyr, skal ikke under noe tilfelle være mer enn avgiftene som betales av kunden, ifølge denne tjenestebeskrivelsen for avhendingstjenester som gjelder den bestemte gjenstanden. 3. Dell samlede ansvar (verken ifølge kontrakt, utenom kontrakt eller annet) for alle krav som oppstår som et resultat av eller i forbindelse med denne tjenestebeskrivelsen i løpet at et kalenderår, ikke overstige de totale utgiftene som betales av eller som skal betales til kunden ifølge denne tjenestebeskrivelsen i løpet av det kalenderåret. Dell begrenser ikke sitt ansvar når det gjelder bedrageri, personskader eller dødsfall som oppstår som et resultat av deres uaktsomhet eller noen andre tap som ikke kan begrenses ifølge gjeldende lover. Skulle en gjeldende lov ikke tillate noen del av en ansvarsbegrensning i denne tjenestebeskrivelse, samtykker partene i at slike begrensninger skal endres uten at noen av partene foretar seg noe, slik at den gjelder i bredeste forstand som tillates av den gjeldende loven. IT Asset Donation _February 2014 Page 6 of 6

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Resirkulering av IT-utstyr - EMEA Introduksjon Dell har gleden av å levere tjenester ved innbytte av utstyr og resirkulering ("tjenesten(e)") iht. denne tjenestebeskrivelsen ("tjenestebeskrivelse").

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells videresalgs- og resirkuleringstjenester - Donasjon av IT-eiendel

Tjenestebeskrivelse: Dells videresalgs- og resirkuleringstjenester - Donasjon av IT-eiendel Dells tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells videresalgs- og resirkuleringstjenester - Donasjon av IT-eiendel Tjenesteoversikt Dell har gleden av å levere videresalgs- og resirkuleringstjenester. Denne tjenesten

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Innbytte av IT-utstyr med datafjerning utenfor stedet - EMEA Introduksjon Dell har gleden av å levere tjenester ved innbytte av utstyr og resirkulering ("tjenesten(e)") iht. denne

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenester for ressursgjenvinning (ARS,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med ekstern sletting av data Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenester

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med sletting av data på stedet

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med sletting av data på stedet Dell Tjenester Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med sletting av data på stedet Dell har gleden av å kunne tilby tjenester

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Innbytte av IT-utstyr med datafjerning på stedet - EMEA Introduksjon Dell har gleden av å levere tjenester ved innbytte av utstyr og resirkulering ( tjenesten(e) ) iht. denne tjenestebeskrivelsen

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Kommersielle kunder Introduksjon Dell har gleden av å levere garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Kommersielle kunder ("tjenesten(e)")

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt.

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt. SHARP-enheten din (som beskrevet nedenfor) er produsert med omhu og omtanke og etter de høyeste kvalitetsstandarder. Dersom det innenfor garantiperioden (som beskrevet nedenfor) skulle vise seg å være

Detaljer

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI Takk for at du kjøpte et produkt fra Packard Bell. Formålet med dette dokumentet er å stille betingelsene for Packard Bell Begrenset Garanti til din disposisjon. 1. DEFINISJONER

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Dell Compellent SAN helsesjekk

Dell Compellent SAN helsesjekk Dell Compellent SAN helsesjekk Introduction Dell har gleden av å tilby Dell Compellent SAN helsesjekk ("tjenesten(e)") i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt tilbud, bestillingsskjema

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day)

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Beskrivelse av Dell-tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Service på stedet neste arbeidsdag omfatter, fra

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Garantibrev. 10 års. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

Garantibrev. 10 års. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibrev 10 års GARANTI Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. COSENTINO, SA gir den registrerte eieren av det installerte Silestone - og eller ECO by Cosentino -produktet

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

original

original original www.atlantisabutment.no Les mer om hvilke fordeler du og dine pasienter kan få ved å velge Atlantis pasientspesifikke distanser. 79357-NO-1208 2012 DENTSPLY IH ATLANTIS -GARANTI MED OSS er du

Detaljer

Garanti for implantat- systemer

Garanti for implantat- systemer Garanti for implantat- systemer Garanti for implantatsystemer implantater og komponenter zirconia instrumenter livstid 5 år 3 år Etter sammenslåingen av Astra Tech Dental og DENTSPLY Friadent kan DENTSPLY

Detaljer

HP Deleutskiftingstjeneste

HP Deleutskiftingstjeneste HP Deleutskiftingstjeneste HP Technology Services kontraktsfestede tjenester Tekniske data HP Deleutskiftingstjeneste skifter ut defekte HP-deler med erstatningsdeler på gjeldende revisjonsnivå som er

Detaljer

(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.

(a) Kontrakten viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. Generelle vilkår for salg, levering og tjenester 1. DEFINISJONER (a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. (b) "Produktene"

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

ATLANTIS Garanti for distanser

ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS original titan gyllent titan zirconia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke ATLANTIS -distanser for sementerte og skrueretinerte

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-006339 ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 2 av 6 1 PRIS... 3 2 PRISENDRINGER... 3 2.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører... 3 3 GENERELT...

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Datamaskin Modell A: Datamaskin Modell B KRAVSPESIFIKASJON IKT-UTSTYR. Tekniske krav:

Datamaskin Modell A: Datamaskin Modell B KRAVSPESIFIKASJON IKT-UTSTYR. Tekniske krav: Tekniske krav: Datamaskin Modell A: samme programvare image kan benyttes i hele perioden. Skjerm: 22" LED skjerm, med full HD oppløsning (1080p), integrert HD web-kamera og mikrofon. Datamaskin: Intel

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye. Du bør forstå at ved å sende elektronisk utstyr, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent.

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent. Tjenestebeskrivelse Vilkår og betingelser for Copilot kundestøtte Tjenesteoversikt Denne tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

Utkast til faggrunnlag for bittergrønn, Chimaphila umbellata

Utkast til faggrunnlag for bittergrønn, Chimaphila umbellata KONTRAKT MELLOM XXXX OG Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Utkast til faggrunnlag for bittergrønn, Chimaphila umbellata (Som del av denne avtale følger:) Konkurransegrunnlag av. med kravspesifikasjon

Detaljer

Årsavtale for Foreninger

Årsavtale for Foreninger Årsavtale for Foreninger Avtale mellom Gausdal Landhandleri AS(GL) (Leverandør) og Hugulia Velforening (Forening) Navn Gausdal Landhandleri AS Adresse Gausdalsvn. 20, 2626 Lillehammer Org. nr 933 735 842

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 7 SAKSNUMMER 2011-044422 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 7 1 PRIS... 3 2 UTFYLLING AV PRISMATRISE... 3 3 PRISENDRINGER... 3 3.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører...

Detaljer

KONTRAKT MELLOM XXXX. Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

KONTRAKT MELLOM XXXX. Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus KONTRAKT MELLOM XXXX OG Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Som del av denne avtale følger:) Konkurransegrunnlag av 20.mars 2013 med kravspesifikasjon Overvåking av storsalamander i Norge

Detaljer

Generelle vilkår for forbrukere

Generelle vilkår for forbrukere Generelle vilkår for forbrukere 1 GYLDIGHET 1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til (heretter kalt «vilkårene»), gjelder for alle avtaler og alle andre

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR ***

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1 OMFANG OG ANVENDELSE *** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal disse generelle tjenestevilkårene (heretter kalt "Generelle vilkår") gjelde for alle tjenester, som

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Oversikt over tjenesten for henting og retur Med den europeiske tjenesten for henting og retur får du, fra leveringsdatoen, en støttetjeneste

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester Retur til HP-tjenester av høy kvalitet med fjerntelefonsupport og sentralt reparasjonssted. HP returtjeneste for maskinvare-tjenester

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

Omfanget av Compellent helsesjekktjeneste

Omfanget av Compellent helsesjekktjeneste Tjenestebeskrivelse Dell Compellent SAN helsesjekk Tjenesteoversikt Denne tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten som er identifisert

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-033462 ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Skaffevarer... 3 1.3

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG

KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG.. FOR PROSJEKTET: UTREDNING LUFTSPORT Samferdselsdepartementets referanse: 09/1744 AVTALE OM UTREDNINGSOPPDRAG MELLOM: (heretter kalt Oppdragstaker) og Samferdselsdepartementet

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-023369 ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Kontraktstype...

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Express import-system

Express import-system Express import-system Enkel guide for mottakere TNTs Express Import-system TNTs Express Import-system gjør det enkelt for deg å få dokumenter, pakker eller paller hentet fra 168 land. Du starter som mottaker

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg

innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg innstikk slår følge med avisen helt hjem til leseren. De fleste ønsker å holde seg orientert om hva som skjer i lokalsamfunnet.

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Personvernpolicy for markedsføringsregister

Personvernpolicy for markedsføringsregister Personvernpolicy for markedsføringsregister 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE:

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: www.pretec.no 4.8 ELF GJENGESTENGER Flyt: 320 N/mm² Brudd: 400 N/mm² M3 X M16

Detaljer