Liten i Norge (LIN): En studie av barns utvikling fra graviditet til 18 måneder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Liten i Norge (LIN): En studie av barns utvikling fra graviditet til 18 måneder"

Transkript

1 Liten i Norge (LIN): En studie av barns utvikling fra graviditet til 18 måneder A longitudinal population study of infant vulnerability and plasticity from pregnancy to age 18 months Vibeke Moe, Unni Tranaas og Lars Smith

2 Liten i Norge LIN-studien Gjennom "Liten i Norge" følges ca 1000 barn fra de ligger i mors liv til de er 18 måneder gamle. Studien kartlegger tidlige tegn på risiko og veier i retning av optimal eller ikke-optimal utvikling. Studien vil gi kunnskap som kan danne grunnlag for å styrke tverrfaglig samarbeid om tidlig intervensjon. Familiene ble rekruttert inn til studien i svangerskapet (uke 15-26) Undersøkelser fra 5 ulike tidspunkt i svangerskapet. Deretter har vi sett familien igjen når barnet er 6 uker, 6 måneder, 12 måneder og 18 måneder. 2

3 Status pr i dag Rekrutteringsperiode familier er inkludert 12 tvillingpar Gjenstår nå ca 200 barn ved 18 mndr å undersøke Studien er godt mottatt av deltagerne 3

4 Bakgrunn for studien Selv om psykisk helse hos sped- og småbarn er et ungt fagområde, finnes det i dag mye kunnskap påp dette området. Spedbarnsforskningen har gitt økt forståelse for at barn har større kapasitet enn tidligere antatt for læring, l hukommelse og sosialt samspill helt fra fødselen f av. Forskning har også vist betydningen av forhold i svangerskapet for barns senere utvikling. Internasjonale studier har vist at forekomsten av psykiske vansker og forstyrrelser er like høy h y i den yngste aldersgruppen som hos eldre barn. Men vanskene vil ofte gi seg andre uttrykk og symptomer. Det er også vist at vansker hos barn har en relativt høy h stabilitet over tid. 4

5 Bakgrunnen for studien forts. Særlig oppmerksomhet bør b r vies barn og familier der det er mange risikofaktorer som er kronisk til stede. Til tross for denne kunnskapen viser statistikk fra barnevern og BUP at de yngste barna utgjør r en svært lav andel av dem som får f r hjelp. Det betyr at alt for fåf barn i risiko identifiseres tidlig nok. Vente-og og-se-holdningen er uheldig. Det er ikke uten videre slik at hvis vi bare ser det an, sås vil vanskene gåg over etter hvert som barnet utvikler seg. 5

6 Hovedmålet med denne studien Hovedmålet med denne studien er å bidra til ny kunnskap om sped- og småbarns psykiske helse Resultatmål l er at flere barn og familier i risiko vil kunne fåf tilpasset hjelp og støtte tte påp et tidligere tidspunkt. 6

7 I studien ser vi både på hvordan miljøet og hvordan genene påvirker barns utvikling. Eksempler på problemstillinger: Hvordan er barn påvirkelige på forskjellige måter når det gjelder miljøets betydning for utviklingen? Hvordan er et bredt spektrum av risikofaktorer (biomedisinske, miljørelaterte, foreldre-rapportert stress, rus og psykisk helse hos foreldre) relatert til barns utvikling? 7

8 Eksempler påp problemstillinger fortsatt: Hvordan er genetisk plastisitet relatert til spekteret av vansker hos sped- og småbarn? Hvor mange av disse barna vil trenge tiltak og viderehenvisning? Hvilke barn vil potensielt dra mest nytte av intervensjon? 8

9 Hva er spesielt med denne studien? I motsetning til mor-barn studien og andre større oppfølgingsundersøkelser av barn og familier, er LIN en studie som ikke bare er basert på at foreldrene fyller ut spørreskjemaer. LIN-studien er også basert på direkte observasjon og testing av barna, gjentatt observasjon av samspill mellom foreldre og barn, samt foreldrenes utfylling av spørreskjemaer. Studien er spesiell ved at den kombinerer inntak før fødsel med direkte observasjon/testing av barna. 9

10 Studien er nasjonal Undersøkelsen finner sted i alle fire helseregioner. Den foregår i regi av Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP øst og sør. Den er finansiert gjennom FRIMED i Norges forskningsråd. 10

11 Nasjonale samarbeidspartnere Hver av de fire RBUPene (Øst/Sør, Vest, Midt og Nord). Utvalgte kommuner og helsestasjoner 10 siter Medarbeidere på de aktuelle spedbarnsteam i forbindelse med mulige viderehenvisninger. Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning ( NIFES) 11

12 Prosjektmedarbeidere Prosjektledere: Vibeke Moe og Lars Smith. Prosjektkoordinator: Unni Tranaas. Det er ansatt fire stipendiater og en post.doc. stipendiat Det er ansatt ni forskningsassistenter som alle er helsesøstre 12

13 Helsestasjoner som vi har opprettet samarbeid med Nord: Tromsø sentrum helsestasjon, Tromsø kommune Midt-Norge: Høylandet helsestasjon, Høylandet kommune. Namsos helsestasjon, Namsos kommune. Strindheim helsestasjon, Trondheim kommune. Vest: Straume helsestasjon, Fjell kommune. Ulset Helsestasjon, Bergen. Øst og Sør: Lørenskog helsestasjon, Lørenskog kommune. Frogner helsestasjon, Oslo kommune. Østensjø helsestasjon, Oslo kommune. 13

14 Internasjonale samarbeidspartnere Richie Poulton, The Dunedin School of Medicine, NZ. Arnold Sameroff, University of Michigan. Antoine Guedeney, Paris. David Willis, Portland, OR. Anne Mette Skovgaard, København. 14

15 Undersøkelsestidspunkter og metoder Datatype Prenatalt 6 uker 6 md 12 md 18 md (15-33sv. uke) Samtykke, opplysninger X Info. demografi, helse, rus X (Screening indeks) Mødrenes kosthold (hj.fra) X X X X Barnas kosthold (hj.fra) X X X EPDS X X X X Optimalitetsindeks (føde- og barnejournal)) Spørreskjema/mødre m/nyfødte barn (MABI) Barnets døgnklokke X x X Aalarm Distress Baby Scale X X x Behavior Health Screen (video) X X X Temperament, spørreskjema (hj fra) X (i) X (i) Bayley III screening X X Bayley III full scale ITSEA (foreldre + barnehage) X X Parenting Stress Index X X X Diagnostisk utredning (DC: 0-3), ICD-10 X Hår og urinprøver x x x x x Spyttprøver av barn x x 15

16 eks fra Biologiske prøver Resultater fra kostholds-undersøkelsen er styrket med biologiske prøver og gjør det mulig å se på inntak av sjømat som en risikofaktor til post partumdepresjon hos mødre. En betydelig andel av gravide kvinner kan være i risiko for å ha et for lavt inntak av marine fettsyrer, D- vitamin og jod. 16

17 Stress Kan også være en risikofaktor Kan påvirke barnets hjerne og utvikling, og øke risikoen for hyperaktivitet, angst- og språkproblemer 17

18 Noen foreløpige resultater. 18

19 Screening-indeks Gjennom det elektroniske dataverktøyet kan vi monitorere utvalgets sammensetning kontinuerlig. Gjennom en screeningsindex kan vi følge hvor mange som er i høy og lav risiko av de inkluderte deltagerne. Screeningsindexen er basert på spørsmål om psykisk helse, tidligere vonde barndomsopplevelser, relasjoner, bruk av rusmidler, stress og negative livshendelser siste år., bekymring rundt svangerskap og fødsel 19

20 Screening-indeks for mødre ved inntak Risikovariabler Lav risiko=0 Høy risiko=1 1. Mors utdanning mer enn videregå. kun videregå. 2. Mors yrke faglært ikke faglært 3. Minoritetsstatus nei ja 4. Far samboende ja nei 5. Ønsket graviditet ja nei 6. Bekymring svangerskap/fødsel nei ja 7. Mor/depresjon (EPDS)* < Mor/røyking i siste trimester nei ja 9. Mor/livsstress (PSI)* < Mor/rus (Tweak)* < Mor/medikamenter nei ja 12. Mor/kontakt med psykiatri 0 1 mer enn 1 * Basert på normerte skalaer 20

21 Veien videre Også en barnehagestudie som pågår ved professor May Brit Drugli hvor hun skal se på stress i forbindelse med barnehageoppstart. Mange data som gjenstår, Data skal bearbeides, Artikler skrives Oppfølgingsstudie? Mange spennende resultater etterhvert 21

22 Takk for oppmerksomheten! 22

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid D A G 3 EPDS og utvikling av samtaleferdigheter Dag 3 side 1 Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R.BUP Øst og Sør Hovedmålsettinger:

Detaljer

Informasjon om forskningsprosjektet Nevrokognitiv utvikling

Informasjon om forskningsprosjektet Nevrokognitiv utvikling Informasjon om forskningsprosjektet Nevrokognitiv utvikling Bakgrunn og hensikt Kognisjon dreier seg om hvordan vi bearbeider informasjon og tenker. Sentrale kognitive funksjoner som vi ønsker å studere

Detaljer

Tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer

Tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer Tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer BJØRN H. SOLBAKKEN GRETHE LAURITZEN RAPPORT NR. 1/2006 STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING OSLO 2006 Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Detaljer

Edinburgh-metoden (EPDS og støttesamtaler)

Edinburgh-metoden (EPDS og støttesamtaler) Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Edinburgh-metoden (EPDS og støttesamtaler) Ungsinnforfatter: Charlotte Reedtz Vurdert i Ungsinnpanelet: 21.2.2012 Ungsinnforfatteren er ansvarlig for beskrivelsen

Detaljer

RAPPORT 2010 MODELLKOMMUNEFORSØKET

RAPPORT 2010 MODELLKOMMUNEFORSØKET Dokument type Rapport Dato April 20 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET RAPPORT 200 MODELLKOMMUNEFORSØKET BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET RAPPORT 200 MODELLKOMMUNEFORSØKET Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Representantforslag 44 S

Representantforslag 44 S Representantforslag 44 S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal, Kjell Ingolf Ropstad og Anders Tyvand Dokument 8:44 S (2013 2014) Representantforslag

Detaljer

Mestring, hjelp og støtte

Mestring, hjelp og støtte Mette Ystgaard, Nils Petter Reinholdt, Lars Mehlum Mestring, hjelp og støtte Resultater fra videregående skole i Oppland Delrapport fra forskningsprosjektet Child and Adolescent Self-harm i Europe (CASE)

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

ADBB Alarm Distress Baby Scale

ADBB Alarm Distress Baby Scale ADBB Alarm Distress Baby Scale Et verktøy for å bedømme tilbaketrekningsatferd hos små barn Hvordan dette kan være et nyttig samarbeidsverktøy mellom kommunehelsetjenesten og BUP i samarbeidet om de aller

Detaljer

Prosjekt «Urolige Spedbarn» Et rom for de urolige små i Familiens Hus

Prosjekt «Urolige Spedbarn» Et rom for de urolige små i Familiens Hus Prosjekt «Urolige Spedbarn» Et rom for de urolige små i Familiens Hus Inger Marie Kvarum Nordlandssykehuset, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Indre Salten / Bodø kommune, avd. for oppvekst og kultur

Detaljer

MoBa magasin2014. s.6. s. 20. Folat kan redusere forekomst av autisme. Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger

MoBa magasin2014. s.6. s. 20. Folat kan redusere forekomst av autisme. Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger MoBa magasin2014 s.6 Folat kan redusere forekomst av autisme s. 20 Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger Forskningsfunn fra Den norske mor og barn-undersøkelsen MOBA MILEPÆLER

Detaljer

A558 RAPPORT. Helsesøsters kompetanse. Helle Wessel Andersson, Solveig Osborg Ose og Reidun Norvoll. SINTEF Helse

A558 RAPPORT. Helsesøsters kompetanse. Helle Wessel Andersson, Solveig Osborg Ose og Reidun Norvoll. SINTEF Helse A558 RAPPORT Helsesøsters kompetanse Helle Wessel Andersson, Solveig Osborg Ose og Reidun Norvoll SINTEF Helse November 2006 Forord Denne undersøkelsen er et oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet,

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON Psykisk helse rus vold

TIDLIG INTERVENSJON Psykisk helse rus vold TIDLIG INTERVENSJON Psykisk helse rus vold INTRODUKSJON I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALE- METODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE Versjon 26. august 2011 MANUAL for regionale team og kursholdere

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) STF78 A055002 Åpen Signe Bang /Prosjektnummer NFR: 146330/330 GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) STF78 A055002 Åpen Signe Bang /Prosjektnummer NFR: 146330/330 GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: Pb 124, Blindern, 0314 Oslo/ 7465 Trondheim Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 73 59 63 61 (Trondheim) TITTEL Tilgjengelighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet Komitémedlem Ingun Sletnes

Detaljer

NR. 1 2010. LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse

NR. 1 2010. LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse Helsesøstre NR. 1 2010 Vinter i Norge. Foto: Pascal Dangman LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse Innhold side Leder 5 Prosjekt pilot helsestasjon og skolehelsetjeneste 6

Detaljer

God start tidlig livsstilkartlegging

God start tidlig livsstilkartlegging RAPPORT 2013 God start tidlig livsstilkartlegging Et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen Kommune Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver

Detaljer

Hva vil det si at barnet deres fortsetter å delta i MIDIA? Barn som har fått påvist diabetes risikogenene vil bli fulgt med

Hva vil det si at barnet deres fortsetter å delta i MIDIA? Barn som har fått påvist diabetes risikogenene vil bli fulgt med FORESPØRSEL OM NYTT SKRIFTLIG SAMTYKKE TIL FORTSATT DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET MIDIA (MILJØÅRSAKER TIL TYPE 1 DIABETES) OG OM BRUK AV INNSENDT MATERIALE TIL FORSKNING Bakgrunnen for og hensikten

Detaljer

Kartleggingsverktøy og instrumenter for tidlig avdekking av utviklings-, atferds- og psykososiale vansker hos barn 0-6 år

Kartleggingsverktøy og instrumenter for tidlig avdekking av utviklings-, atferds- og psykososiale vansker hos barn 0-6 år Kartleggingsverktøy og instrumenter for tidlig avdekking av utviklings-, atferds- og psykososiale vansker hos barn 0-6 år Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10 2005 Om rapporten: Barn og unge er en prioritert

Detaljer

Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjektet Nevrokognitiv Plastisitet

Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjektet Nevrokognitiv Plastisitet Psykologisk Institutt 01.02.2013 PB 1094 Blindern Forskningsveien 3, N-0317 Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjektet Nevrokognitiv Plastisitet Forskning har vist at vi kan forbedre vår kognitive

Detaljer

Rusfri start for hele familien

Rusfri start for hele familien Haldis Øverås Lied, Solveig Storbækken, Grete Kulild, Jofrid Sætrevik, Arne Flataker, Toril Økland Rusfri start for hele familien Økt innsats overfor rusavhengige fedre Utgivere: Rusfri start på livet,

Detaljer

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard rapport 28:5 Levekårsundersøkelsen 25 Psykiske problemer og behandling Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard Del 2: Hvordan

Detaljer

Regionalt senter for spiseforstyrrelser

Regionalt senter for spiseforstyrrelser Regionalt senter for spiseforstyrrelser Kartlegging av tilbud, kompetanse og samarbeid innenfor fagområdet spiseforstyrrelser 2013 Innhold 1 Innledning... 1 2 Sammendrag... 2 3 Metode... 3 4 Nøkkeltall...

Detaljer

Depresjon og angst i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid

Depresjon og angst i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid Depresjon og angst i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid Kari Slinning, Dr.psychol./ forsker Nasjonal kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse, R-bup Helse Øst og Sør, og Nasjonalt

Detaljer

Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel

Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel malin eberhard-gran lege/seniorforsker, Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt Svangerskap og fødsel beskytter ikke mot psykiske vansker

Detaljer

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid rapport 007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid Kristin S Mathiesen Anne Kjeldsen Anni Skipstein Evalill Karevold Leila Torgersen Helene Helgeland Rapport 007:5 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel:

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung

Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung Sosial og helsedirektoratet 5. juni 2007 Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung 1.0 BAKGRUNN 1.1. Innledning Sosial- og helsedirektoratet ønsker et kompetansehevingsprogram

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

rapport 2009:6 Levekårsundersøkelsen 2005 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger

rapport 2009:6 Levekårsundersøkelsen 2005 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger rapport 29:6 Levekårsundersøkelsen 25 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Jocelyne Clench-Aas Marit Rognerud Odd Steffen Dalgard Rapport 29:6 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer