Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:"

Transkript

1 FRA BEKYMRING TIL HANDLING: Gjøre noe med det! Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre. DAG DEL EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1

2 introduksjon av film, utsnitt fra filmen «Hjemme verst» hvorfor et introduksjonskurs om tidlig intervensjon og bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk bakgrunn for introduksjonskurset Dag 1 del en side 2

3 Med tidlig intervensjon mener vi å identifisere og håndtere en vanske på et så tidlig tidspunkt at problem ikke oppstår, eller blir redusert med begrenset innsats uansett problem (psykisk helse, alkohol/rus og vold). Hvorfor arbeide mer systematisk med tidlig intervensjon? Fordi vi i dag venter for lenge med med å erkjenne at et barn, en ungdom eller voksne har problemer med å ta opp bekymringen vår med den det gjelder før vi kontakter instanser som har ansvar for eller kompetanse på å hjelpe Dag 1 del en side 3

4 Det gjelder alle! Vi kan ikke se på utsiden hvem de gjelder Vi har kunnskapsbaserte metoder for å komme i posisjon til å oppdage og hjelpe Dag 1 del en side 4

5 Vi vet at ofte «ser» vi ikke barna ofte «ser» vi barna først når barnas vansker er blitt store ofte «ser» vi men gjør ikke det som skal til for å sikre barna god nok omsorg og utvikling og noen ganger iverksetter vi tiltak overfor barnet på grunnlag av barnets atferd, uten å knytte denne til omsorgsbetingelsene Dag 1 del en side 5

6 Hvem står ansvarlig for introduksjonskurset? KoRus: De regionale kompetansesentrene rus RBUP: Regionsentre for barn og unges psykiske helse RKBU: Regionale kunnskapssenter for barn og unge psykisk helse og barnevern RVTS: Regionale ressurssentre om vold og traumatisert stress og selvmordsforebygging Bufetat: Regional barne-, ungdoms- og familieetat Helsedirektoratet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Dag 1 del en side 6

7 Fra bekymring. Nytt powerpointbilde/side bør lages. Teksten fra side 11 i introduksjonsdelen avsnitt 5, 6, 7 og 8 bør inn Hvorfor screene/kartlegge? Dag 1 del en side 7

8 Aktuelle kartleggingsverktøy for tidlig intervensjon EPDS Edingburgh Postnatale Depresjonsscore kartleggingsverktøy med formål å avdekke depresjon TWEAK på norsk Tolerance, Worried, Eye opener, Amnesia, Cut down, med formål å avdekke risikokonsum av alkohol AAS Abuse Assessment Screen, med formål å avdekke vold i nære relasjoner Dag 1 del en side 8

9 Praksis for bruk av kartleggingsverktøy Utfylte TWEAK-skjema skal makuleres, men det registreres på helsekort og i journal at TWEAK er gjennomført. Hvis det medfører tiltak skal dette skrives i journal på samme måte som andre undersøkelser og tiltak. Registrering på helsekortet informerer samarbeidspartnere (lege/jordmor/fødeklinikken) om at kartleggingen er gjennomført. Selve skåringsresultatet trengs ikke skrives i journal, men beskriv situasjonen og hva som kan/skal gjøres. EPDS selvrapporteringsskjema makuleres etter samtalen og hovedinntrykk føres inn i journal. Skjemaet AAS kan makuleres etter bruk, men det anbefales at jordmor dokumenterer viktige opplysninger i journal. Skjemaet skal under ingen omstendighet fylles ut hjemme / tas med hjem. Dag 1 del en side 9

10 Mål. Bli tryggere til å samtale med foreldre som sliter Bli bedre til å håndtere sårbare situasjoner Bli bedre på å håndtere motstand/taushet Få bedre dialog med gravide/småbarnsforeldre Sikre grunnlag for samarbeid på tvers Betydningen av veiledning underveis og tverrfagligheten Dag 1 del en side 10

11 Samtalemetodikk DAG Motiverende samtale (MI) (Dag 2) Støttesamtale (Dag 3) DEL EN colourbox.no Dag 1 del en side 11

12 Barrierer mot tidlig intervensjon: BARRIERE: Tidlig intervensjon er sektorovergripende. Denne sekvensielle inndelingen av hjelpeapparatet kan være til hinder for samhandling, for eksempel mht. taushetsplikt. Mange ansatte anser det ikke som sin oppgave å spørre om rus, psykisk helse eller vold. Mange ansatte opplever at de mangler verktøy for å avdekke rus, psykiske vansker og vold. Hva kan vi gjøre noe med? LØSNING: Vi må få gode rutiner for å samarbeide mer og bedre på tvers av sektorene. Vi har alle et ansvar for å prioritere tidlig intervensjon på disse områdene. Det finnes verktøy for å avdekke rus, psykiske vansker og vold og metoder for å gjøre noe med det og en samarbeidsmodell å arbeide etter. Dag 1 del en side 12

13 Barrierer mot tidlig intervensjon: BARRIERE: Mange ansatte og ledere synes de mangler kompetanse. Hva kan vi gjøre noe med? LØSNING: Ansatte og ledere må få kunnskap og kompetanse gjennom kurs og opplæring. Vi er vant til å handle på grunnlag av sykdom, ikke på bakgrunn av symptomer. Psykiske vansker, rusproblemer og vold er tabuisert og skambelagt, noe som gjør at vi vegrer å snakke om det. Det kan være en ekstra barriere i forhold til minoriteter, personer med ikke etnisk norsk bakgrunn, både med hensyn til språk og kultur (forståelse av de tre temaene). Vi må i større grad handle på bakgrunn av symptomer, selv om det kan vise seg å ikke være knyttet til verken rus, psykiske problemer eller vold. Ved å spørre om temaene på lik linje med andre livsutfordringer som diabetes, ernæring, mosjon og røyking, vil også disse barrierene endres over tid. I forhold til personer med minoritetsbakgrunn bør tjenesteansatte forsøke å være mest mulig kultursensitiv (se vedlegg kursmanual). Dag 1 del en side 13

14 Programoversikt Dag 1: Dag 2: Dag 3: Introduksjon. Kommunen Tema: God rådgiveratferd empatisk kommunikasjon Faglig ansvarlig: de regionale kompetansesentrene rus Tema: Alkohol og graviditet Å tematisere bruk av alkohol i graviditeten Faglig ansvarlig: Kompetansesentre rus Tema: Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid EPDS og utvikling av samtaleferdigheter Tema: Snakke om vold vold i nære relasjoner Faglig ansvarlig: RVTS Dag 1 del en side 14

15 Programoversikt forts. Dag 4: Dag 5: Tema: Alvorlig og kompleks problematikk Faglig ansvarlig: Bufetat Tema: Tilpasses kommunens prioriterte ønsker og behov, med bakgrunn i erfaringer etter dag 4. Dag 1 del en side 15

16 Evaluering av opplæringsprogrammet SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) evaluerer opplæringsprogrammet i alle pilotkommuner Evalueringsskjema fylles ut etter dag 4 Dag 1 del en side 16

17 Vår kommune ønsker å bli bedre til å forebygge og komme tidlig inn Å styrke / ta i bruk nye systematiske arbeidsmåter for å oppdage og hjelpe Vladimir Mucibabic/ScanStockPhoto Dag 1 del en side 17

18 I vår kommune ønsker vi: Økt handlingskompetanse Gode rutiner for avdekking og oppfølging av vansker hos (blivende) foreldre Etablering av gode samarbeidsrutiner og samordning på tvers Dag 1 del en side 18

19 Vår kommune deltar i opplæringsprogrammet for å: Få handlingskompetanse om de ulike kartleggingsverktøyene Få opplæring i samtalemetodikk Vi skal legge til rette for: Øvingsarena og vedlikehold Erfaringsutveksling Faglig veiledning Dag 1 del en side 19

20 Aktuelt for drøfting: Hvordan ser tiltakskjeden ut i vår kommune? Hva har vi? Hva mangler vi? Hva kan vi gjøre for å videreutvikle samordning Hva kan vi gjøre for å bedre samarbeid? Dag 1 del en side 20

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

4 God start-tidlig livsstilkartlegging

4 God start-tidlig livsstilkartlegging 4 God start-tidlig livsstilkartlegging God start-tidlig livsstilkartlegging 5 Rusfag nr. 1 2013 Av: Hilde Isdahl Rogde, Bergen kommune, KoRus - Bergen og Solveig Storbækken, KoRus -Bergen Bergen kommune

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

God start tidlig livsstilkartlegging

God start tidlig livsstilkartlegging RAPPORT 2013 God start tidlig livsstilkartlegging Et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen Kommune Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Heftets tittel: Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Utgitt: Juli

Detaljer

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2.1 Forhold ved familien Det er flere forhold i en familie som kan medføre utfordringer og noen ganger er/blir situasjonen slik at det vekker vår bekymring for den gravide

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid

Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid This is a pre-copy-editing, author-produced PDF of an article accepted for publication in Norges barnevern with the title: Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid following

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Elektronisk høringsskjema Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Høringsperiode: 1.12. 2011 1. 3. 2012 Kommentarer må være sendt senest 29.2. 2012 Navn

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid "

«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid «Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid " Presentasjon av masteroppgave i psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Bente Kristin Høgmo, Helsesøster

Detaljer