Vurdering av sosial tilbaketrekkingsatferd hos små barn med Alarm Distress Baby Scale (ADBB)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering av sosial tilbaketrekkingsatferd hos små barn med Alarm Distress Baby Scale (ADBB)"

Transkript

1 Vurdering av sosial tilbaketrekkingsatferd hos små barn med Alarm Distress Baby Scale (ADBB) Unni Tranaas Vannebo Helsesøster ster Nasjonalt kompetansenettverk for sped -og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og sørs 1

2 Bakgrunn 1 Vedvarende tilbaketrekkingsatferd i spedbarnsalderen kan være en viktig indikasjon på at noe er galt med barnet Tilbaketrekkingsatferd er en observerbar reaksjon og kan være tegn på en organisk forstyrrelse, og/eller utrykk for en relasjonsvanske Alarm Distress Baby Scale (ADBB) er klinisk instrument utviklet for å måle sosial atferd og tegn på tilbaketrekking. Beregnet for barn i alderen 2 24 måneder 2

3 Bakgrunn: 2 Det fins i dag få instrumenter som kan anvendes for å oppdage alvorlige psykiske reaksjoner hos små barn. Det gjelder spesielt klinisk validerte instrumenter som legger vekt på betydelige unnvikelsesreaksjoner ( social withdrawal ) hos spedbarn. 3

4 Bakgrunn ADBB er utviklet av Antoine Guedeney, en fremtredende fransk barnepsykiater. Guedeney så en sammenheng mellom tidlige tilbaketrekkingsreaksjoner og emosjonelle vansker ( failure to thrive ) hos spedbarn. Depressive tilstander er vanskelige å oppdage i spedbarnsalderen og kan ha alvorlige utviklingsmessige konsekvenser. 4

5 Et nyfødt barn er et sosialt vesen som responderer på sosial interaksjon selv om graden av sosial aktivitet varierer mellom forskjellige barn. 5

6 Spedbarnet er født som et sosialt vesen - de kan ta initiativ til og holde på blikkontakten lage lyder bruke ansiktsuttrykk imitere bruke både kropps- og hodebevegelser for å ta initiativ til og holde på en interaksjon eller provosere fram en reaksjon dersom det ikke hender noe interessant (e.g.: DeCaspar & Fifer, 1980; Field et al., 1982; Heimann,, 1989; Meltzoff & Moore, 1977, 1983; Trevarthen & Aitken,, 2003) 6

7 Noen er lettere å få med i sosiale leker mens andre er mer motvillig Temperamentet er en av faktorene som har betydning for slike individuelle forskjeller -mødrenes sensitivitet -foreldrenes måte å samhandle med barnet på er to andre mulige årsaker 7

8 Tilbaketrekning og vedvarende tilbaketrekning Perioder av tilbaketrekning er en del av barnets normale reguleringsrepertoir Det kan forekomme på grunn av en reaksjon på en mindre forbigående tilpassningsvanske i tidlig foreldre-barn samspill Selv veldig korte episoder av ikke-responsivitet kan forårsake rsake tilbaketrekningsreaksjoner Disse reaksjonenen vedvarer vanligvis ikke.. Barnet er i stand til å komme tilbake til et hensiktsmessig samspill igjen så snart det får tilbake foreldrenes fulle oppmerksomhet igjen (e.g.: Field, 1977; Guedeney,, 1997, Herzog & Rathbuns,, 1982; Spitz, 1951), 8

9 Tilbaketrekning og vedvarende tilbaketrekning Perioder med tilbaketrekningsatferd kan vedvare dersom: Foreldrene og barnet ikke kan re-etablere etablere gjensidig tilfredshet i relasjonen Dersom situasjonen blir repetert eller forlenget (e.g.: Field, 1977; Guedeney,, 1997, Herzog & Rathbuns,, 1982; Spitz, 1951), 9

10 Vedvarende tilbaketrekning kan være et tidlig signal på vansker som kan føre til mindre optimale utviklingsbaner Forhold ved barnet Biomedisinske faktorer hos barnet F.eks sansedefekter Store smerter Forhold ved omsorgsutøvelsen Depresjon hos mor eller andre psykiske plager hos foreldre (e.g.: Field, 1977; Guedeney,, 1997, Herzog & Rathbuns,, 1982; Spitz, 1951), 10

11 Klinisk anvendbar metode Det tar cirka minutter å gjennomføre en undersøkelse som danner grunnlaget for skåring av ADBB. Selve undersøkelsen av barnet kan bestå i en vanlig helsestasjonsobservasjon. Merarbeidet ligger bare i å skåre skalaen. Kan brukes av barneleger, helsesøstre stre, psykologer og andre spesialister innenfor området barns mentale helse 11

12 De åtte områdene til ADBB Ansiktsuttrykk Blikkontakt Generelt aktivitetsnivå Selvstimulerende bevegelser Vokalisering/lydproduksjon Responshurtighet Relasjon Attraktivitet (e.g. Guedeney and Fermanian, 2001) 12

13 Bedømmingsskalaen 0: Ingen tegn på atypisk atferd 1. Tvilsomt om atferden er atypisk 2. Lett atypisk atferd 3. Klart atypisk atferd 4. Betydelig atypisk atferd Max skåre = 32 Cut off i de fleste studier er foreløbig = rundt 5 13

14 ADBB noen foreløpige psykometriske mål Brukt og validert ( til en viss grad) i flere land (f.eks.: Finland, Frankrike, Australia og Brazil) Sensitivtet og spesifisitet rundt.80 Test-retest stabilitet ( ) Tilfredsstillende indre konsistens (Cronbachs alpha =,83). (e.g.: Guedeney & Feranian, 2001) 14

15 Trondheimsstudien Vil dere bli med, ADBB Hensikten: Undersøke om sosial tilbaketrekning, målt med ADBB egner seg til bruk i en vanlig helsestasjonskonsultasjon Undersøke hvordan tilbaketrekning utvikler seg over det første leveåret Stabilitet og forandringer Utviklingslinjer Undersøke hvordan en kan anslå om tilbaketrekning predikererer og/eller samvarierer med barnets generelle utvikling Undersøke hvordan en kan anslå om tilbaketrekning predikerer og/eller samvarierer med familiefaktorer 15

16 Design: Et longitudinelt design Barnet observeres ved 3, 6, 9, og 12 måneder Mulig å undersøke både stabilitet over tid og innvirkningen av sosial tilbaketrekningsreaksjoner på på forskjellige utviklingsmessige områder observert sosial tilbaketrekning kan relateres til viktige familiekarakteristikker To To kohorter med barn: Fullbårne (n= 238), premature (n = 61) 16

17 Overordnet design og instrumenter som brukes i begge kohorter: Setting and personell: WBC = Well Baby Clinic HN = Health Nurse RN = Research Nurse CP = Clinical psychologist MD = Pediatrician T 1 3m Observation at time (T): T 2 6m T 3 8m T 4 12m Setting helsest helsest helsest Helsest/hjbes Instruments and observations: 1. EPDS = Depression scale 2. JE = Joint Engagement in mother-infant play 2. DIP-Q = Personality Questionnaire 3. ASQ & ITSEA = Socio-Emotional Assessment 4. MR = Medical Records 5. DeGangi = Infant-toddler symptom checklist undersøker Cohort 1 Cohort 2 Instrumenter: Observasioner : helses Lege/helses helses Nettverkshelses/ psykol ADBB EPDS ADBB EPDS ADBB EPDS ADBB ITSEA EPDS ASQ-SE DIP-Q MR DeGangi Video Video Video Video JE 17

18 Prosjektstatus Sterk satsing fra Trondheim kommune: Helsestasjoner fra alle 4 bydeler deltar 10 helsesøstre stre, 1 helsestasjonslege Opplæring startet høsten 2007 Prosjektet startet mars 2008 (slutt( : Des. 2009) Reliabilitetstrening og kontinuerlige vedlikeholdsøvelser velser er integrert i prosjektet 18

19 Kohort 1:Fullbårne Så langt 238 familier har takket ja, alle undersøkt ferdig Inkluderingskriterier: barn født i uke Foreldre som fortrinnsvis kan delta ved alel fire undersøkelsestidspunktene Foreldre snakker og forstår godt norsk Kohort 2:Premature 61 familier takket har takket ja,, 28 undersøkt ferdig barn født uke 30 tom 36 19

20 OPPLÆRING: En gruppe forskere og erfarne klinikere på NKS & S sikrer reliabilitet i forhold til Guedeney et al.s skåringer av franske barn I Trondheim: To introduksjonsdager med Guedeney 5 dager opplæring før prosjektstart (ca 40 timer) Selvstudier med filmer Vedlikehold Erfaringssamlinger med filmer 20

21 Oppsummering: Både suksess og problemer Studien er veldig godt mottatt av både foreldre og fagpersoner Problem med at responsen har vært for positiv. Legger press på opplæringen og treningen (reliability issues) Trening tar tid Ikke enkelt å be personer som ønsker å delta om å vente Veldig høye forventninger knyttet til prosjektet.. Vi vet ikke hvor godt skalaen vil fungere ennå,, men det vil snart foreligge noen foreløbige resultater. 21

22 Medarbeidere: Professor/barnepsykiater Antoine Guedeney Fagpersoner ved NKS & S: Prosjektleder: Professor Mikael Heimann Professor Lars Smith Dr. psychol Vibeke Moe Dr. psychol Kari Slinning Dr. psychol Hanne Cecilie Braarud Helsesøster Unni Tranaas Vannebo 22

23 takk for oppmerksomheten 23

24 Forskningsgrunnlag Guedeney & Fermanian (Infant Mental Health Journal, 2001). En validerings- og reliabilitetsstudie. Dolberg, Feldman, Keren & Guedeney (Infant Mental Heath Journal, 2006). En sammenligning av tilbaketrekkingsatferd hos henviste og ikkehenviste barn. Lopes, Ricas & Mancini. En sammenligning av pediateres ADBB-vurderinger i forhold til kliniske vurderinger gjort av fire uavhengige psykiatere ( gullstandard?). 24

25 Tilbaketrekkingsatferd hos henviste vs. normalutviklede barn 36 klinisk henviste og 43 kontrollbarn ble observert hjemme. Samspillet ble kodet for vedvarende tilbaketrekkingsatferd og for globalt relasjonsmønster (Feldman, 1998). De henviste barna viste betydelig høyre tilbaketrekkingsatferd enn kontrollbarna. Mer negative relasjonsmønstre ble påvist i den tilbaketrukkede gruppen (dvs. mer negativ invadering fra mødrenes side, mindre gjensidighet i samspillet og mindre involvering fra barnas side). 25

Depresjon og angst i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid

Depresjon og angst i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid Depresjon og angst i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid Kari Slinning, Dr.psychol./ forsker Nasjonal kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse, R-bup Helse Øst og Sør, og Nasjonalt

Detaljer

NR. 1 2010. LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse

NR. 1 2010. LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse Helsesøstre NR. 1 2010 Vinter i Norge. Foto: Pascal Dangman LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse Innhold side Leder 5 Prosjekt pilot helsestasjon og skolehelsetjeneste 6

Detaljer

Prosjekt «Urolige Spedbarn» Et rom for de urolige små i Familiens Hus

Prosjekt «Urolige Spedbarn» Et rom for de urolige små i Familiens Hus Prosjekt «Urolige Spedbarn» Et rom for de urolige små i Familiens Hus Inger Marie Kvarum Nordlandssykehuset, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Indre Salten / Bodø kommune, avd. for oppvekst og kultur

Detaljer

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid D A G 3 EPDS og utvikling av samtaleferdigheter Dag 3 side 1 Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R.BUP Øst og Sør Hovedmålsettinger:

Detaljer

Kartleggingsverktøy og instrumenter for tidlig avdekking av utviklings-, atferds- og psykososiale vansker hos barn 0-6 år

Kartleggingsverktøy og instrumenter for tidlig avdekking av utviklings-, atferds- og psykososiale vansker hos barn 0-6 år Kartleggingsverktøy og instrumenter for tidlig avdekking av utviklings-, atferds- og psykososiale vansker hos barn 0-6 år Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10 2005 Om rapporten: Barn og unge er en prioritert

Detaljer

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn IS-1419 Nasjonale faglige retningslinjer Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn Heftets tittel: Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: Faglige

Detaljer

Atferd og sosial kompetanse i barnehagen hos 2-åringer sett i lys av barnehagefaktorer og tidlig utvikling

Atferd og sosial kompetanse i barnehagen hos 2-åringer sett i lys av barnehagefaktorer og tidlig utvikling 1 Atferd og sosial kompetanse i barnehagen hos 2-åringer sett i lys av barnehagefaktorer og tidlig utvikling Foreløpige resultater fra Barns sosiale utvikling, Atferdssenteret Rapport til Kunnskapsdepartementet,

Detaljer

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus Samhandlingskonferanse i tromsø barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus 24.-26 november 2009 rapport 1 : 2010 2 RBUP Nord rapport nr 1 2010 Tittel Samhandlingskonferanse i Tromsø 24.-26.

Detaljer

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid rapport 007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid Kristin S Mathiesen Anne Kjeldsen Anni Skipstein Evalill Karevold Leila Torgersen Helene Helgeland Rapport 007:5 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel:

Detaljer

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn?

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Nina Bøhle Cheetham Mastergradsoppgave i helsefag Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

Tilknytning og omsorg for barn under tre år når foreldre går fra hverandre

Tilknytning og omsorg for barn under tre år når foreldre går fra hverandre Fagartikkel Lars Smith Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør Tilknytning og omsorg for barn under tre år når foreldre går fra hverandre Atskillelsen som barn

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung

Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung Sosial og helsedirektoratet 5. juni 2007 Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung 1.0 BAKGRUNN 1.1. Innledning Sosial- og helsedirektoratet ønsker et kompetansehevingsprogram

Detaljer

Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel

Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel malin eberhard-gran lege/seniorforsker, Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt Svangerskap og fødsel beskytter ikke mot psykiske vansker

Detaljer

FYSIOTERAPI I OPPFØLGINGEN AV FOR TIDLIG FØDTE BARN

FYSIOTERAPI I OPPFØLGINGEN AV FOR TIDLIG FØDTE BARN FYSIOTERAPI I OPPFØLGINGEN AV FOR TIDLIG FØDTE BARN Tverrfaglighet i oppfølgingen Bred vurdering som ivaretar komleksiteten i barnets eventuelle vansker Tverrfaglighet betyr at aktuelle fagpersoner samarbeider

Detaljer

MoBa magasin2014. s.6. s. 20. Folat kan redusere forekomst av autisme. Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger

MoBa magasin2014. s.6. s. 20. Folat kan redusere forekomst av autisme. Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger MoBa magasin2014 s.6 Folat kan redusere forekomst av autisme s. 20 Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger Forskningsfunn fra Den norske mor og barn-undersøkelsen MOBA MILEPÆLER

Detaljer

FORELDRES OPPLEVELSER VED DELTAGELSE I FRIVILLIG DØDSSTEDSUNDERSØKELSE. Psykolog Unni Marie Heltne Psykolog Atle Dyregrov. Senter for Krisepsykologi

FORELDRES OPPLEVELSER VED DELTAGELSE I FRIVILLIG DØDSSTEDSUNDERSØKELSE. Psykolog Unni Marie Heltne Psykolog Atle Dyregrov. Senter for Krisepsykologi FORELDRES OPPLEVELSER VED DELTAGELSE I FRIVILLIG DØDSSTEDSUNDERSØKELSE Psykolog Unni Marie Heltne Psykolog Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi Fabrikkgtaten 5 5059 Bergen Bergen, februar 2003 1 I.

Detaljer

Tilknytning i romantiske relasjoner hos voksne barn av foreldre med en psykisk lidelse

Tilknytning i romantiske relasjoner hos voksne barn av foreldre med en psykisk lidelse Tilknytning i romantiske relasjoner hos voksne barn av foreldre med en psykisk lidelse Nina Nguyen og Nina Elisabeth Stenvik Granly Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt UNIVERSITETET I OSLO 02.10.2008

Detaljer

CAPE/PAC Prosjektrapport 2008-2010

CAPE/PAC Prosjektrapport 2008-2010 CAPE/PAC Prosjektrapport 2008-2010 Utprøving og validering av kartleggingsinstrumentene The Children s Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE) and Preferences for Activities for Children (PAC).

Detaljer

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen Divisjon for psykisk helse Nasjonalt Folkehelseinstitutt Rapport 2008: 1 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Betydning av tidlig intervensjon for språkutvikling hos for tidlig fødte barn

Betydning av tidlig intervensjon for språkutvikling hos for tidlig fødte barn Betydning av tidlig intervensjon for språkutvikling hos for tidlig fødte barn En undersøkelse av programmet «Fra fødsel til småbarn: 0 3 år» Sammendrag Hensikten med denne artikkelen er å presentere funn

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for. «Prosjekt etablering av sped- og småbarns kompetanse» (SSK),

SLUTTRAPPORT. for. «Prosjekt etablering av sped- og småbarns kompetanse» (SSK), SLUTTRAPPORT for «Prosjekt etablering av sped- og småbarns kompetanse» (SSK), Helse Bergen HF Psykiatrisk divisjon Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) April 2014 Ingvar Kjetil Lysne psykologspesialist

Detaljer

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson rapport 2012:2 Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) STF78 A055002 Åpen Signe Bang /Prosjektnummer NFR: 146330/330 GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) STF78 A055002 Åpen Signe Bang /Prosjektnummer NFR: 146330/330 GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: Pb 124, Blindern, 0314 Oslo/ 7465 Trondheim Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 73 59 63 61 (Trondheim) TITTEL Tilgjengelighet

Detaljer

HVA SKJER MELLOM OSS?

HVA SKJER MELLOM OSS? HVA SKJER MELLOM OSS? VURDERING AV KOMMUNIKASJONS- OG SAMHANDLINGSFERDIGHETER HOS MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER Av Ingunn Myraunet, Cecilia Celo, Brian Ellingham, Kjell-Emil Granå og Tore Bonsaksen Ingunn

Detaljer

Retningslinjer for koding: Multiaksial klassifikasjon. i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Versjon 1.3

Retningslinjer for koding: Multiaksial klassifikasjon. i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Versjon 1.3 Retningslinjer for koding: Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Versjon 1.3 (NB! Skal tas i bruk fra 1.1.2008, se www.kith.no/bup) Elektronisk versjon kan lastes ned fra

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. En empirisk studie av sammenhenger mellom mindfulness og depresjonssymptomer i et norsk studentutvalg

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. En empirisk studie av sammenhenger mellom mindfulness og depresjonssymptomer i et norsk studentutvalg DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ En empirisk studie av sammenhenger mellom mindfulness og depresjonssymptomer i et norsk studentutvalg HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Renate Scholz Vår 2010 MINDFULNESS

Detaljer

Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------s 3

Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------s 3 Innhold Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------s 3 Oversikt konsultasjoner-------------------------------------------------------------------------s

Detaljer