«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER»"

Transkript

1 «SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» Benedicte Frøystad Jonassen (barnevernspedagog) Bente Lovise Løvdal (spesialsykepleier barn)

2 BAKGRUNN FOR TILTAKSKJEDEN

3 PROSJEKTGRUPPEN Barneverntjenesten Forsterket helsestasjon Oppfølgingstjenesten/rus/psykisk helse Rusteamet NAV Kristiansand ABUP (avdeling for barn og unges psykiske helse) HABU (habiliteringsavdelingen for barn og unge) Nyfødtintensiv SSK (barne- og ungdomsavdelingen)

4 TILTAKSKJEDE FOR BARN UTSATT FOR RUS I SVANGERSKAPET

5 CASE Politiet sender bekymringsmelding til Rusteamet i kommunen : «Gravid kvinne på 26 år sett tydelig beruset på byen» Aktuelt: ruset seg på Benzo, hasj, amfetamin og røyker 20 sigaretter til dagen Bakgrunn: Ruset seg fra 16 års alder, kontakt med bv.tj i oppveksten Tidligere kontakt med psykisk helsevern og rusbehandling Førstegangsfødende, gravid i uke 30 Barnefar har egen rushistorie Foreldre er ikke i et forhold Mor bor i kommunal bolig og har AAP som inntekt Mor har begrenset nettverk, men god kontakt med sin mor

6 RUS BLIR AVDEKKET - MELDEPLIKT Alle som kommer i kontakt med en gravid som har brukt eller bruker rusmidler, har et selvstendig ansvar for å formidle dette videre. Dette kan være privatpersoner, familie, politi, barnevern og offentlig helsepersonell. Dersom det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, skal helsepersonell melde fra om dette til sosialtjenesten i kommunen, jfr. Helsepersonelloven 32.

7 TILTAK UNDER SVANGERSKAPET Lokalt hjelpetilbud ansvarsgruppe Svangerskapskontroll på forsterket helsestasjon Frivillig innleggelse på døgninstitusjon Tvungen innleggelse

8 OVERFØRINGSMØTE Kontroll på fødepoliklinikken i svangerskapsuke 34 - ansvarlig for innkallelse er fødepoliklinikk - mor/foreldre, jordmor, lege, info og omvisning på Nyfødtintensiv Overføringsmøte i svangerskapsuke 35 - ansvarlig for innkallelse er oppfølgingstjenesten - møte mellom 1 og 2 linjetjenesten - Lage «plan for fødsel» og snakke om forventninger

9 CASE Mor har samtykket til samarbeid med barneverntjenesten i svangerskapet. Mor har levert en positiv urinprøve i uke 33 på Benzo og Cannabis Barnet skal etter fødsel innlegges Nyfødtintensiv 3-5 dagers observasjon for mulig abstinens utvikling.

10 SAMARBEID MED BARNEVERNTJENESTEN I SVANGERSKAPET Barneverntjenesten trenger mors samtykke. (barnevernloven 1-3) Bekymringsmelding til barneverntjenesten så snart barnet er født. Barneverntjenesten kan få hjelp av Borgestadklinikken, Familieenheten Hov og Origosenteret for behandling av foreldres rusmisbruk samt veiledning i foreldrerollen.

11 PROGRAM VED FØDSEL Når den gravide melder sin ankomst, skal jordmor spørre om det foreligger en plan for fødselen og denne hentes frem Planen skal være laget på overføringsmøtet i svangerskapsuke 35. Fødeavdelingens interne prosedyrer skal følges. Det skal fremgå av planen om barneverntjenesten skal kontaktes når barnet er født.

12 OVERFØRING FRA FØDEAVDELING TIL NYFØDTINTENSIV

13 PROGRAM ETTER FØDSEL Barsel Nyfødtintensiv

14 Nyfødtintensiv Urinpose Døgnklokke Abstinens scoringsskjema Observasjon av samspill Veiledning i stell og pleie

15 CASE Barnet er urolig og trenger mye støtte fra omsorgspersoner Barnet har ernæringsvansker og gulper mye Det er spørsmål om abstinens utvikling Mor og barn tester positivt på Cannabis i urin. Bekymring knyttet rundt mors atferd og samspillet med barnet.

16 BEKYMRINGSMELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Saksgangen i en barnevernssak: 1.Barneverntjenesten mottar bekymringsmelding 2.Meldingen undersøkes av sped- og småbarnsteamet. Barneverntjenesten har rett og plikt til å foreta undersøkelser (barnevernloven 4-3) 3.Det tilbys frivillige hjelpetiltak. 4.Dersom hjelpetiltak ikke er godt nok, vurderer barneverntjenesten omsorgsovertakelse. Da fremmes det sak om omsorgsovertakelse til Fylkesnemda (barnevernloven 4-12)..

17 BARNEVERNTJENESTEN KAN TILBY FLERE ULIKE HJELPETILTAK råd og veiledning støttefamilier miljøarbeidere familieveiledning Cos-veiledning koordinering av ansvarsgruppe økonomiske tiltak som dekning av barnehageplass, foreldre og barn- institusjon og henvisning til og samarbeid med andre hjelpeinstanser.

18 OVERFØRING FRA SYKEHUS TIL HJEMMET Ansvarsgruppemøte rundt mor Ansvarsgruppemøte rundt barnet Kontakt med Habu Kontakt med Barnevernet Kontakt med helsesøster på Forsterket helsestasjon/helsestasjon

19 TVERRFAGLIG OPPFØLGINGSPROGRAM Tid Før utskriving fra sykehuset Etter utskriving 1 uke: Etter utskrivning 2-4 uke Etter utskrivning 4 uke / 1mnd. Første kontakt Habu Første kontakt med FHS Melding til bv.tj. og førstekontakt Etablere ansvarsgruppe Telefon kontakt Habu Telefon kontakt Habu Hjemmebesøk FHS Konsultasjon FHS Ukentlig tilbud Konsultasjon FHS Ukentlig tilbud 6 uker Konsultasjon FHS Ansvarsgruppe møte ved utskrivelse Samarbeidsmøte 2.mnd Konsultasjon FHS Samarbeidsmøte 6-8 uker Habu og Abup 3.mnd Konsultasjon FHS Samarbeidsmøte 4.mnd 5.mnd Konsultasjon FHS Konsultasjon FHS 6.mnd Habu og Abup Konsultasjon FHS Samarbeidsmøte 7.mnd 8.mnd 9.mnd 10.mnd 12.mnd Habu og Abup Konsultasjon FHS Konsultasjon FHS Konsultasjon FHS Samarbeidsmøte 15.mnd Konsultasjon FHS Samarbeidsmøte 18.mnd Habu og Abup Konsultasjon FHS 24.mnd Konsultasjon FHS Samarbeidsmøte 27.mnd 30.mnd Habu og Abup Samarbeidsmøte 36.mnd Konsultasjon FHS Samarbeidsmøte 4 år Konsultasjon FHS Samarbeidsmøte 5 år Habu og Abup Konsultasjon FHS Samarbeidsmøte 6 år Habu og Abup Samarbeidsmøte 7 år Habu og Abup Samarbeidsmøte Undersøkelse i bv.tj. Er med på første ansvarsgruppemøte/utskrivingsmøte Oppstartsamtaler Observasjon/filming (anbefalt 3 ganger) Hjemmebesøk/ evt besøk på nyfødtposten Innhenting av opplysninger Kartlegging WMCI Bv.tj. har koordineringsansvar Uteblitte avtaler gis beskjed til bv.tj. Samtykke til å kontakte evt. oppfølger Ruskontroll Hjelpetiltak ved samtykk.

20 TILTAKSKJEDE FOR BARN SOM ER UTSATT FOR RUS I SVANGERSKAPET

Fane 14 Arbeid manual Hot. Kap. 10 2015

Fane 14 Arbeid manual Hot. Kap. 10 2015 Begjæring om tvangsinnleggelse til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (Fylke) (Adresse) Sak (nr): (kommune) v/ NAV/ helse/sosialtjeneste Offentlig part:

Detaljer

SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk

SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk Samarbeid mellom: - Jordmortjenesten - Helsesøstertjenesten - Kommunepsykolog - Barnevernet - Tildelingsktr. v/rusenheten - Fastlegene

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

Gravide innlagt på Borgestadklinikken. etter LOST 6-2a. i perioden 2006-2008

Gravide innlagt på Borgestadklinikken. etter LOST 6-2a. i perioden 2006-2008 Gravide innlagt på Borgestadklinikken etter LOST 6-2a i perioden 2006-2008 - sammenlignet med funnene fra 1996-2005 Av Vibeke Grimstad og Rosanne Kristiansen Kompetansesenter rus region sør Borgestadklinikken

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

Samarbeidsrutiner skole og barnevern

Samarbeidsrutiner skole og barnevern Ringeriksskolen 1.2.2014 Magnar Ågotnes Samarbeidsrutiner skole og barnevern 01.01.2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 1 SKOLENS HÅNDTERING AV BARNEVERNSAKER... 2 1.1 Bekymringsmelding fra skole til barneverntjenesten...

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen «Tvang fra A-Å» Samarbeidskonferanse HOL 10-2 og10-3 25. og 26. september 2013 Nina Husum og Kari Hjellum Lov,

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Borgestadklinikken Blå Kors SA. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Borgestadklinikken Blå Kors SA. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: x til avtale mellom Borgestadklinikken Blå Kors SA og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelse: Beregnes ut

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Fødselsvekt hos barn født av kvinner innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Lov om sosiale tjenester

Fødselsvekt hos barn født av kvinner innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Lov om sosiale tjenester Fødselsvekt hos barn født av kvinner innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Lov om sosiale tjenester Malmø 05.11.09 Egil Nordlie Overlege, ass.klinikksjef Borgestadklinikken, Skien, Norge Tilleggsparagraf

Detaljer

Rusfri start for hele familien

Rusfri start for hele familien Haldis Øverås Lied, Solveig Storbækken, Grete Kulild, Jofrid Sætrevik, Arne Flataker, Toril Økland Rusfri start for hele familien Økt innsats overfor rusavhengige fedre Utgivere: Rusfri start på livet,

Detaljer

Hva gjør barnevernet når en mottar en bekymringsmelding?

Hva gjør barnevernet når en mottar en bekymringsmelding? Hva gjør barnevernet når en mottar en bekymringsmelding? Meldeplikt! Alle offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt gi opplysning til kommunens barneverntjeneste når det

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Innledning Handlingsplan mot rus omfatter både legale og illegale stoffer som for eksempel alkohol, cannabis og amfetamin. Skolens fokus på rusforebyggende

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres!

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres! Tidlig Intervensjon Slik kan det gjøres! Eksempelsamling fra erfaringskonferanse 22.-23. november 2011 1 Innhold Introduksjon...3 Foreldreveiledning, Iveland...4 Jeg ser deg! Kragerø...5 Ut av tåka. Kristiansand...6

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

SJUMILS- STEGET. - Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte?

SJUMILS- STEGET. - Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte? SJUMILS- STEGET STEG NR. 1 - Medbestemmelse Barnet har rett til selv- og medbestemmelse (Artikkel 12) - Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? Arbeidet starter

Detaljer

Steg Nr 1 Medbestemmelse

Steg Nr 1 Medbestemmelse 1 Steg Nr 1 Medbestemmelse Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? - Ungdomsrådet - Nylig vedtak om å opprette barnas kommunestyre - Elevråd - Klubbstyre i 3

Detaljer

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Barn som pårørende Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet i Hammerfest kommune... 3 1.2 Formål med rutinebeskrivelsen... 4 2. Rutinebeskrivelse...

Detaljer

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene = Punkter der partene har avtalt felles ansvar/forpliktelser OS, pkt 6 (OS), pkt 6 OS pkt 7 OS, pkt 7 b) OS, pkt 7 c) OS, pkt 7 d) OS, pkt

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer