Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker"

Transkript

1 Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker

2 Ringsaker kommune Ungdomskontakten TIUR-prosjektperioden Erfaringer inn i fast drift

3 Stor innlandskommune Ca innbyggere 15 barneskoler 5 ungdomsskoler 1 videregående skole SLT kommune fra 2006

4 SLT MODELLEN I RINGSAKER STYRINGSNIVÅ KOORDINERINGSNIVÅ UTFØRERNIVÅ Lensmann Ordfører Rådmann Kommunalsjef SLT- koordinator Skoleledere 5 ungdomsskoler og 2 barneskoler Rektor videregående skole Leder barne- og ungdomsvern Leder helsestasjoner Leder PP tjeneste Leder psykisk helse og rustjenester Leder oppfølging spes.avd. NAV Leder kultur og fritid Leder politiets forebyggende seksjon SLT - koordinator Oppvekstteam barne- og ungdomsskoler Oppvekstteam videregåede skole ( 16 21) Prosjekter og tiltak Arbeidsgrupper - kontinuerlige - ad hoc

5 Et frivillig lavterskeltilbud med bred kompetanse i forhold til ungdom For ungdom i alderen år Fokus på forebyggende psykososialt arbeid En arena der ungdommer kan møte hverandre Et sted der ungdom (og foreldre) kan få råd, veiledning og oppfølging

6 Individuell oppfølging (samtaler, praktisk hjelp..) Foreldre kan drøfte sin bekymring, få veiledning og familiesamtaler Trefftid Grupper Aktiviteter i ferier TIUR LOS

7

8 Politiet: «Stort problem» Ungdomskontakten: «Vi ser svært lite rus blant ungdom» Barnevernet: «Vi har svært få saker som omhandler rus» Rusteamet i NAV: «Våre etablerte brukere forteller at de debuterte med narkotika i ung alder og vi har en økning i henvendelser fra yngre brukere med rusproblem»

9 Hvordan avdekke unge brukere så tidlig som mulig? Hvordan sikre god kartlegging og oversikt? Hvordan sikre «rett hjelp» til «rett tid»? Hvordan sikre samordning og koordinering? HVEM skal gjøre HVA? Hvordan sikre en FELLES PROBLEMFORSTÅELSE som gir MOTIVASJON for samarbeid og tiltak?

10 Vi søkte og fikk midler fra Helsedirektoratet og Korus Øst Et 3 årig prosjekt med samarbeid mellom Ringsaker kommune og politiet i perioden Forankret i SLT styringsgruppe Politi, barnevern, NAV, Ungdomskontakten og etterhvert ungdomshelsestasjonen

11 Resultatmål: Avdekking av narkotikamisbruk blant ungdom i Ringsaker Tettere oppfølging av utvalgte ungdommer Effektmål: Utvikle kompetanse og metoder for tverrfaglig samarbeid og oppfølging av ungdom med rusproblematikk

12 Ekskursjon til Sola kommune SLT-seminar med cannabiskkunnskap 2 dagers seminar for ansatte i Ringsaker kommune med opplæring fra «Hasjavvenning Kristiansand» UiA: Cannabis; forebygging og behandling Erfaringsdager internt «Ut av tåka» i 2013 og 2014 Det er viktig å være oppdatert på nyeste forskning og trender for å være troverdige når vi snakker med ungdommene.

13 Prosjekt TIUR hadde oppfølging av 81 ungdommer 22 jenter og 59 gutter 45 av ungdommene var under 18 år ved oppstart 22 ungdommer var i ungdomsskolealder 2014: 46 ungdommer Hittil i 2015: 37 ungdommer Mål 2011: 3-5 ungdommer

14 Ungdom som blir tatt av politiet for å bruke cannabis. Påtaleunnlatelse med vilkår om rusfrihet og tilbud om oppfølging. Ungdom som oppsøker oss og sier at de vil slutte å røyke cannabis. Ungdom hvor foreldre og f.eks skole er bekymret for rusbruk og det er ønskelig at de skal følges opp i en periode

15 Hver tirsdag kl på UK UK, NAV, BVTJ, Helsesøster og politi Status siste uke fra hver etat Inntak av nye ungdommer ansvarsfordeling Status ungdommer som har oppfølging Nye situasjoner, miljøer eller trender? Status prosjekter, kurs/opplæring el.

16 Danner grunnlaget for kontrakt og tiltak Motivasjon Omfang av rusbruk Rushistorie Nettverkskartlegging Egen mal.

17 Kontaktinformasjon Beskrivelse av hva TIUR er Jeg samtykker i at følgende instanser er kjent med at jeg får oppfølging gjennom TIUR og at saken blir drøftet i Kontaktmøtet; Politi, Ungdomskontakten, Barneverntjenesten, NAV, Helsesøster, Skole og evt. Andre Varighet: Hovedmål: Oppfølging består av:

18 Ytre kontroll kan bidra til å skape indre motivasjon Ungdom oppgir dette som viktig virkemiddel Individuell vurdering om det bør gjøres hos politiet eller helsesøster

19 Tilbys ungdom som har begynt å ruse seg, men ikke utviklet en avhengighet Hindre videre bruk av cannabis Gi økt kunnskap om skadevirkninger Utfordre holdninger Bevisstgjøring ifht videre valg

20 Tilbyes ungdom som har utviklet et misbruk og som er motivert for å slutte. 15 samtaler Bygger på Lundqvist og Ericson behandlingsmodell Delt inn i 3 faser: Biologisk fokus fram til 12 dager Psykologisk fokus fram til 21 dager Psykososialt fokus til god fungering

21 Urinprøver- politi Urinprøver helsesøster Bekymringssamtale Kartleggingssamtale Bevisstgjøringssamtaler IHAP (individuelt hasjavvenningsprogram) Gruppe HAP (hasjavvenningsprogram) Skolesamarbeid Jobb / dagaktivitet Fritidsaktiviteter Familiearbeid Ansvarsgrupper Bo / hybeltrening / veiledning Gruppeaktivitet ungdomskontakt Sommerjobbplasser Plassering etter barnevernsloven Atferdsplassering jf bvl 4-25 el 4-24/4-26 Allerede plasserte fosterbarn

22 Det er viktig med et helhetsperspektiv på ungdommens situasjon: Skole eller jobb kartlegges i første samtale Tett samarbeid med skolene og OT LOS og TIUR samarbeider NAV har eget ungdomsmottak og har fokus på aktivitet gjennom ulike kurs og praksisplasser

23 Samarbeid mellom Kultur, NAV og UK 3 uker med sommerjobb: jobb og aktivitet

24

25 Blanding av gruppesamtaler og aktivitet: Torsdagsgruppe for unge voksne som bor for seg selv Jentegruppe

26 Barnevern: Økt kompetanse, bredere tiltaksvifte, raskere og bedre dokumentasjon ved alvorlig rusbruk NAV: Økt kompetanse og økt fokus, avdekker oftere sammenhengen mellom rus og drop-out, krav om urinprøvekontroll ved praksis. Politi: Avdekking er et hovedsatsingsområde. De har fått flere alternativer til vilkår i påtaleunnlatelser

27 Ungdomshelsesøster: Økt kompetanse, det er tidkrevende med urinprøve oppfølging, men flere ungdommer opplever det som nyttig Skoler: Det er fint å ha et sted å henvende seg ved mistanke, og som kan ta ansvar for oppfølging ved behov

28 Faktakunnskap om bruk og virkning Positiv og nysgjerrig Motiverende intervju Kognitiv terapi Fokus på mestring og aktivitet

29 Økt kunnskap har gjort flere i stand til å se og avdekke rusbruk vi oppdager ungdommene tidligere nå enn i oppstarten Tett samarbeid gir god oversikt Ulike miljøer påvirker hverandre

30 God forankring av mål, gjennomføring og tiltak hos kommune og politi Godt tverrfaglig samarbeid Kompetanseheving Ukentlige kontaktmøter Rask reaksjon og tidlig innsats etter avdekking Foreldreinvolvering Utvikling av tiltak og metoder

31 Telefon: / Mail: acebook: Ungdomskontakten i Ringsaker