Innlandsmodellen- Med barnet i mente

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innlandsmodellen- Med barnet i mente"

Transkript

1 Innlandsmodellen- Med barnet i mente Behandlingslinjer for sped og småbarn som er i risiko på grunn av foreldrenes rusproblemer og/eller psykiske vansker Opplæringsprogrammet Tidlig Inn,arbeidsseminarer, veiledning BHL-Tidlig Inn i Valdres 1

2 Med barnet i mente Invitasjon til en dugnad Kommunene i Gudbrandsdalen, Lillehammer, Valdres,Toten Land. DPS Lillehammer og Gjøvik, Enhet for gravide og familier Hov i Land Bufetat med familiesenteret på Seljelia Kvinneklinikken på Lillehammer, barsel Gjøvik BUP Oppland KoRus-Øst RBUP RVTS Bufetat Å legge stein på stein for å utvikle gode og sammenhengende tjenester BHL-Tidlig Inn i Valdres 2

3 Ny kunnskap forplikter Hjernen er fra fødselen i rask utvikling og former seg etter barnets omsorgserfaringer. Omsorgssvikt i barnets første leveår kan lage dype minnespor i barnets fysiologi og psykologi med livslange konsekvenser. Psykisk stress og belastning får konsekvenser for både psykisk og somatisk helse BHL-Tidlig Inn i Valdres 3

4 Oppdage Hvorfor Tidlig Inn? Svangerskapets og det tidlige foreldreskapets muligheter Barn som pårørende til foreldre med psykisk helsesituasjon som påvirker dagliglivet dobler risiko for selv å utvikle problematikk (Kilde Oppvekstrapporten 2013) Angst og depresjonssymptomer hos mor ga økt risiko for utagerende og emosjonelle plager hos barna allerede fra de var 1,5 år, viser ny forskning fra TOPP-studien ved Folkehelseinstituttet. Risikoen vedvarte inn i ungdomsårene og ga også økt risiko for symptomer på depresjon (Kilde Folkehelseinstituttet) Flere studier har dokumentert at barn som har vært utsatt for mødres depresjon, fortsetter å vise emosjonelle vansker og atferdsproblemer, samt lavere kognitive evner også etter at mødrene har blitt friskmeldte (Kilde Slinning og Eberhard-Gran) Hjernen veier 400 g ved fødselen, men øker til 1000 g innen ett års alder. Høyre hjernehalvdel følelseshjernen - som utvikler seg relativt mest. Akkurat som vi må trene på motorikk og språk må vi trene vår følelseskompetanse. Dette skjer i samspillet med foreldrene. Hvis for mye går galt i denne prosessen, kan det ha alvorlige konsekvenser for barnets utvikling (Kilde Susan Hart og Allan Schore) BHL-Tidlig Inn i Valdres 4

5 Tidlig samspill «NOEN AV DE MEST ESSENSIELLE ERFARINGER SOM BIDRAR TIL Å FORME STRUKTUREN I DEN VOKSENDE BARNEHJERNEN ER «GI- OG TA- RELASJONEN» MELLOM BARN OG DE VIKTIGE VOKSNE I DERES LIV» -Jack Shonkoff, Centre on the Developing Child, Harvard Medical School BHL-Tidlig Inn i Valdres 5

6 Oppdage Hvorfor Tidlig Inn? Relasjonstraumer1 i barndommen som fysisk mishandling, seksuelt misbruk, og omsorgssvikt er knyttet til utviklingen av en rekke psykiske lidelser (Larkin & Read, 2008). Voksne med psykoser har i større grad enn normalbefolkningen og andre pasientgrupper erfart slike alvorlige traumer i barndommen (se Klæth & Hagen, 2009 for en innføring). For eksempel viste en metaanalyse av 59 studier på inneliggende pasienter med psykose en forekomst av seksuelt eller fysisk overgrep i barndommen hos 55 % av mennene og 65 % av kvinnene (Read, Morrison & Ross, 2005). Svangerskapets og det tidlige foreldreskapets muligheter BHL-Tidlig Inn i Valdres 6

7 Generasjonsoverføringen BHL og Tidlig Inn EMR 7

8 Forekomst 37,3% av barn i Norge lever i familier der en eller begge foreldrene/omsorgspersonene har psykiske vansker i en grad som påvirker omsorgen barn har forelder som får behandling for sine problemer Mer enn barn i Norge lever i familier der mor/far er innlagt p.g.a. psykiske lidelse 10 % av befolkningen har en personlighetsforstyrrelse Hver 6 barn lever med foreldre som ruser seg i så stor grad at det får konsekvenser for foreldrerollen 8 % av barna lever med foreldre som misbruker alkohol BHL-Tidlig Inn i Valdres 8

9 Hver 12. kvinne i Norge utsettes for livstruende vold Opp til 9 % av alle barn utsettes for alvorlig vold i hjemmet Forekomst. Barn er tilstede i % av alle voldstilfellene i familien, også når de selv ikke er utsatt, eller nødvendigvis i rommet Konsekvensene for barnet er vel så alvorlige, også om de selv ikke utsettes for den fysiske volden 5 % av alle barn under 18 år og 1,2 % av barn under 5 år utsettes for gjentatte seksuelle overgrep av foreldre eller steforeldre BHL-Tidlig Inn i Valdres 9

10 Kompleksitet i familier og hjelpeapparat BHL-Tidlig Inn i Valdres 10

11 BHL-Tidlig Inn i Valdres 11

12 Kompetanse-plan Utfyllende til behandlingslinjene Oversikt over statlige føringer Gir kunnskap om fag og problemområdene Beskriver tjenestene Beskriver samhandlings og koordinerings-prosessen Angir teoretisk fundament for arbeidet GAP - analyse BHL-Tidlig Inn i Valdres 12

13 Implementering Suksessfaktorer? Koordinert og samlet kompetanseløft i kommuner og spesialisthelsetjeneste for å gi alle felles referanser for det videre arbeidet. Forpliktende avtaler om utvikling av gode samhandlingsmodeller mellom instansene på tvers av etater og nivåer. Arbeidet er lederforankret og drives virksomhetsintegrert. I denne sammenhengen betyr det at vi legger opp til å bruke de strukturene, samhandlingsarenaene og møteplassene som allerede eksisterer i det vanlige kliniske arbeidet vårt BHL-Tidlig Inn i Valdres 13

14 Innlandsmodellen for barn i psykososial risiko Gudbrandsdalen 2013 Valdres 2014 Toten, Land, Hadeland BHL-Tidlig Inn i Valdres 14

15 Oppdage Fra GAP I Valdres: Bruker DU rutinemessig kartleggingsverktøy for å fange opp ALKOHOLKONSUM /RUSMIDDELBRUK i svangerskapet? Tidlig Inn Et opplæringsprogram initiert av Helsedirektoratet og Barne, ungdoms og familiedirektoratet Utviklet av RBUP, RVTS, KoRus, Bufetat Kunnskap om psykiske lidelser, rus, vold og alvorlig og kompleks problematikk Verktøy for å oppdage bruk av alkohol i svangerskapet alkohol (Tweak), depresjon (EPDS) og voldsutsatthet (AAS) Samtalemetodikk BHL-Tidlig Inn i Valdres 15

16 Innlandsmodellen for barn i psykososial risiko Gudbrandsdalen 2013 Valdres 2014 Toten, Land, Hadeland BHL-Tidlig Inn i Valdres 16

17 Arbeidsseminarene Arbeidsseminarene har fokus på teorigrunnlaget og de sju kompetanseområdene Det fokuseres på arbeidet med å utvikle rutiner for samhandling BHL-Tidlig Inn i Valdres 17

18 Innlandsmodellen for barn i psykososial risiko Gudbrandsdalen 2013 Valdres 2014 Toten, Land, Hadeland BHL-Tidlig Inn i Valdres 18

19 Målet er å gjøre erfaringer som kan pløyes tilbake i kommunenes utviklingsarbeid Tjenesteleder deltar som observatør? Utgangspunkt i reell familie tilstrekkelig med en «oppdager» for å komme i gang Veiledning Fra flytdiagram til praksis Alle som jobber i familien til enhver tid kommune og spesialisthelsetjeneste Fokus på samhandling og samordning over tid Veiledere fra BUP Oppland og Seljelia Lurt å komme raskt i gang Kommunens koordinator melder sak til Praksis handler om å gi foreldre erfaringer som «nærer» og å unngå erfaringer som «tærer». Dette må vi gjøre sammen. Et fragmentert hjelpeapparat har i seg selv potensiale til å «tære» BHL-Tidlig Inn i Valdres 19

20 Innlandsmodellen for barn i psykososial risiko Gudbrandsdalen 2013 Valdres 2014 Toten, Land, Hadeland BHL-Tidlig Inn i Valdres 20

21 Med barnet i mente Invitasjon til en dugnad Læringsmål for legekurset : Økt kompetanse om problemområdene Kjennskap til effektiv samtalemetodikk og kartleggingsverktøy som tas i bruk i de kommunale tjenestene Handlingskompetanse, - fra bekymring til handling og tiltak Bevissthet om egen rolle i samarbeid med de andre instansene Å legge stein på stein for å utvikle gode og sammenhengende tjenester BHL-Tidlig Inn i Valdres 21

22 Behandlingslinjer som strategi for å være der: sammen, helhetlig, koordinert Fra pasientforløp og rekvireringskultur til «Omsluttende omsorg», «Samtidighetsansvar» 0g «Mellomromskompetanse» Fra «Hendene i fanget» til «Handlekraft» Oppdage, handle, tette hull, organisere hjelpen og samordne oss faglig BHL-Tidlig Inn i Valdres 22

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING: FRA BEKYMRING TIL HANDLING: Gjøre noe med det! Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Detaljer

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2.1 Forhold ved familien Det er flere forhold i en familie som kan medføre utfordringer og noen ganger er/blir situasjonen slik at det vekker vår bekymring for den gravide

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler I Innholdsfortegnelse Side 1 PLAN FOR Å FOREBYGGE BRUK AV ILLEGALE RUSMIDLER... 1 2 BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Heftets tittel: Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Utgitt: Juli

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad Plan mot vold i nære relasj oner Foto: Inger Bolstad SKJERVØY KOMMUNE 2011-2015 Skjervøy kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1. Innledning: 3 1.1. Bakgrunn for planen 3 1.2. Arbeidsgruppa

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Barn med foreldre som ruser seg

Barn med foreldre som ruser seg Nina (10) har lærevansker og PPT er koblet inn. Gode hjelpetiltak settes i gang, men Nina sliter fortsatt. Kan det være forhold i hjemmet som vi ikke i første omgang ser og oppdager som er årsaken til

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Du ser det ikke før du tror det

Du ser det ikke før du tror det Rapport Du ser det ikke før du tror det Rapport fra nasjonal konferanse om tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0 6 år INNHOLD Forord s. 4 Forebygging og tidlig innsats Regjeringens politikk s. 5 FOREDAG

Detaljer

4 God start-tidlig livsstilkartlegging

4 God start-tidlig livsstilkartlegging 4 God start-tidlig livsstilkartlegging God start-tidlig livsstilkartlegging 5 Rusfag nr. 1 2013 Av: Hilde Isdahl Rogde, Bergen kommune, KoRus - Bergen og Solveig Storbækken, KoRus -Bergen Bergen kommune

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Plan mot kjønnslemlestelse

Plan mot kjønnslemlestelse Plan mot kjønnslemlestelse Planen ble vedtatt av Trondheim bystyre februar 2009 Ah, gruer meg litt... jeg kan jo bli omskåret! Gleder du deg til ferien i hjemlandet? Seriøst! Det er verken lov i Norge,

Detaljer

Forord. Hans Kristian Bakke President

Forord. Hans Kristian Bakke President Forord Gjennom statusrapporter om situasjonen i helsetjenesten ønsker Legeforeningen å sette søkelyset på områder i helsetjenesten som bør forbedres. Den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste

Detaljer

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2012 Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 FORELDREROLLEN I DET RUSFOREBYGGENDE

Detaljer