- et forsøksprosjekt i fire kommuner. Ole K Hjemdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- et forsøksprosjekt i fire kommuner. Ole K Hjemdal"

Transkript

1 Screening av gravide - et forsøksprosjekt i fire kommuner Ole K Hjemdal

2 Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen: Vi anbefaler foreløpig ikke jordmor eller lege å bruke screeningverktøy for å avdekke vold i hjemmet, ettersom vi ikke kjenner effekten av tiltak mot vold i hjemmet. Lege eller jordmor må være oppmerksomme på symptomer og tegn på mishandling eller voldserfaringer. De må gi kvinner mulighet til å snakke om vold i hjemmet på svangerskapskontrollen. Vi anbefaler at lege eller jordmor å signalisere om at vold er uakseptabelt, og støtter kvinner som utsettes for mishandling. Jordmor og lege bør hjelpe gravide til å kontakte det lokale krisesenteret, og de bør ha oversikt over kompetansemiljøer innen vold og seksuelle overgrep, flyktninghelse og traumer i sin region.

3 Hva hindrer den gravide i å fortelle? Skam og skyldfølelse. Frykt. Ikke håp om forandring. Redd for ikke å bli trodd. Ser ingen alternativer. Tidligere erfaring med å fortelle. Blir ikke spurt. Volden er ikke ille nok. Vold er et sterkt ord Ambivalens

4 Hvor mange er utsatt for vold under graviditet? 16 undersøkelser i ulike land i perioden mellom viste forekomst mellom 1-29%. (Rasmussen/Knudsen. Oversiktesartikkel-96) Nasjonale retningslinjer : 3% av alle gravide i Norge utsettes for fysisk vold (data fra 1991/1992) Landsomfattende undersøkelse av vold i nære relasjoner: vold i ett eller flere svangerskap ble oppgitt av 4% av alle kvinner som hadde vært gravide ( data fra 2003/2004) (Haaland, Clausen, Schei, NIBR-rapport 2005:3)

5 Graviditetens betydning for volden. Motstridende funn om hvorvidt volden øker eller minsker i svangerskapet. I hovedsak er vold under graviditeten en fortsettelse av vold som startet før kvinnen ble gravid. Noen undersøkelser viser at volden er mindre i svangerskapet, men øker igjen postpartum.

6 Voldens konsekvenser for graviditeten Kan føre til dødfødsler Kan føre til uterusruptur Kan føre til premature fødsler Økt risiko for lav fødselsvekt Vold i andre trimester kan påvirke fosterets hjerneutvikling. Størst skader på de minste barna. Morens fysiske og psykiske helse har betydning for det nyfødte barnets helse og tidlige tilknytning. (Kirkengen,2005, Grimstad,2000, Slinning,2007) Prenatalt stress er assosiert med reguleringsvansker i spedog småbarnsalderen (Pietro et al,1996, Gutterling et al 2002, Glover& O`Conner,2002,Huizink,2000, Slinning, 2007)

7 Regjeringens handlingsplan: Vold i nære relasjoner ( ) Det skal iverksettes et prøveprosjekt i forbindelse med svangerskapskontroll, der det skal stilles rutinemessige spørsmål om vold. Hensikten med prosjektet er å utvikle metoder for avdekking av voldsproblematikk. Prosjektet skal omfatte rutiner og tiltak for samarbeid og oppfølging av den voldsutsatthet som avdekkes.

8 Forsøket Samarbeid med ATV Telemark Engasjert lokal prosjektkoordinator Gjennomført i Skien, Kragerø, Bamble, Bø Alle kommunejordmødrene deltok Forsøksperiode: september 2007 desember 2008

9

10 Målsettinger - 1 Praktisk forsøk med å gjennomføre screening under hvilke betingelser lar det seg gjøre? situasjon og sikkerhet kompetanse og holdninger veiledning og støtte

11 Screening prosessen Før screening Screeningen Oppfølging Skape trygg situasjon ny rutine Kursing av jordmødrene Oppbygging av beredskap hos samarbeidspartnere Opprette konsultasjonsteam Alene med gravide Generell introduksjon om vold mot gravide Informasjon om prosjektet Ikke samtykke Ikke vold samtykke Screening Vold Videre avklaring av situasjonen Umiddelbar fare beskyttelse Ikke umiddelbar fare Bevisstgjøring om oppfølging Videre oppfølging

12 Spørsmålene (abuse assessment screen) 1. Hender det noen gang at du er redd i eget hjem? 2. Er du redd for partneren din eller for noen andre? 3. Blir du noen gang ydmyket av partneren din (den tidligere partneren)? Nedverdiger han deg offentlig, eller hindrer han deg i å møte venner eller å gjøre ting du ønsker? 4. Har du i løpet av det seneste året blitt slått, sparket eller på andre måter blitt angrepet fysisk av noen? (hvis ja, av hvem, hvor mange ganger, hvilke skader?) Hvis ja på noen av spørsmålene foran: 5. Har du siden du ble gravid, blitt slått, sparket eller på andre måter blitt angrepet fysisk av noen? (hvis ja, av hvem, hvor mange ganger, hvilke skader?) 6. Har noen i løpet av det siste året gjort noe seksuelt mot deg som du ikke har ønsket (hvis ja, hvem?) Tilleggsspørsmål stilles til de som har svart bekreftende på et tidligere spørsmål 7. Har noen i løpet av det siste året gjort deg bekymret for tryggheten til barna dine (hvis ja, hvem?)

13 Antall screenet Anslått antall gravide hos jordmor i perioden Antall screenet Skien (50 %) Bamble (46 %) Kragerø (53 %) Bø (48 %) Jordmorpoliklinikken 11 Totalt (51 %)

14 De som ikke ble screenet Kom ikke alene Fremmedspråklig manglet tolk Kom sent i svangerskapet Manglende tid Ferieavvikling Sykdom Glemsomhet Stress

15 Voldsutsatte Utsatt for fysisk vold nåværende graviditet Utsatt for fysisk vold ved tidligere graviditet Utsatt for fysisk vold siste år 0,9 % 1,8 % 2,5 % Utsatt for fysisk vold før siste år 7,3 % Seksuelle overgrep siste år 0,9 % Seksuelle overgrep før siste år 4,4 % Ydmyket av partner eller andre 15,2 % Redd partner eller andre Noen ganger redd i eget hjem Bekymret barns trygghet siste år 5,0 % 6,2 % 5,8 % Bekymret barns trygghet før siste år 0,4 %

16 Målsettinger - 2 Praktisk forsøk med oppfølging av den voldsutsatte, andre barn og voldsutøver Hvordan sikre beredskap og kompetanse i aktuelle instanser og etater Hvordan sikre helhetlig og samordnet innsats

17 Jordmorens samarbeidspartnere Krisesenter ATV Politi og Rettsapparat Kommunal helseog sosialsektor og barnevern Koordinator og konsultasjonsteam Venner og familie Familievern Fastlege Spesialisthelsetjeneste psykisk helsevern og annen 2. linje

18 Målsettinger - 3 Evaluering av forsøksvirksomheten hvordan reagerer jordmødrene på å spørre om vold? hvordan reagerer de gravide på å bli spurt om vold? Hva synes jordmødrene om samarbeidet med andre instanser og den oppfølging de voldsutsatte fikk? Hva synes de voldsutsatte om den oppfølgingen de fikk

19 Jordmødrenes opplevelse av å spørre om vold Opplevde screeningen som nyttig, fikk viktig informasjon Vanskelig i starten tabu område Fikk overveiende positive reaksjoner Bedret relasjon til de gravide Tok ikke mye tid når de fikk trening Vanskelig å takle tunge livshistorier Viktig med støtte og oppfølging Viktig med forberedelse og kompetansetilførsel Fordel å inngå i prosjekt (begrunnelse for å screene)

20 Kvinnenes opplevelse av å bli stilt spørsmål om vold 57,20% 34,80% 0,40% 0,70% 3,50% 3,30% Nektet Meget å svare ubehagelig, men svarte Litt ubehagelig likevel Helt greit Synes det var svært positivt Ubesvart

21 Konklusjoner Det er svært gode grunner for å iverksette en rutine med å stille spørsmål om vold i svangerskapsomsorgen En enkel screeningprosedyre fungerer godt og gir viktig informasjon om vold og andre belastninger Krever ingen store omlegginger av rutiner og opplegg Screeningen godt mottatt av nesten alle de gravide Jordmødrene positive til å screene Screening ser i seg selv ut til å begrense fortsatt vold Eventuell økt risiko oppveies av større mulighet for beskyttelse og hjelp Jordmødrene må kurses om vold og oppfølging av voldsutsatte for å bli trygge på å screene Lokale instanser må forberedes slik at de kan samarbeide om oppfølging av den voldsutsatte

22

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for prosjektet I januar 2005 ble det rettet en henvendelse fra ATV- Telemark til leder av Familiehelsetjenester i Porsgrunn om et samarbeid med fokus på vold mot barn. Etter anbefaling fra Familiehelsetjenester

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HVA ER VOLD? Som vold regnes fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold, materiell vold, latent vold og kontrollerende adferd. Vold i nære relasjoner

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER

HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER BÆRUM KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER Bærum Kommune mai 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...3 FORMÅL MED HANDLINGSPLANEN...3 VOLD I NÆRE RELASJONER HVA ER DET?...4 DAGENS

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

Forskning og forskningsbehov på temaet vold og overgrep mot eldre. Olaug Juklestad - 2007

Forskning og forskningsbehov på temaet vold og overgrep mot eldre. Olaug Juklestad - 2007 Forskning og forskningsbehov på temaet vold og overgrep mot eldre. Olaug Juklestad - 2007 1 Olaug Juklestad Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Notat juni 2007 Forskning og forskningsbehov

Detaljer

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner 2013 2016 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring side 3 2. Definisjon og avgrensning side 4 3. Nasjonale føringer side 4 4. Risikogrupper

Detaljer

Kontroll, terapi eller begge deler? - Samarbeid om familievold mellom politi, barnevern og familiekontor

Kontroll, terapi eller begge deler? - Samarbeid om familievold mellom politi, barnevern og familiekontor Fokus på familien - 2006 - Nr 04 - "Kontroll, terapi eller begge deler? - Samarbeid om familievold mellom politi, barnevern og familiekontor" av Heine Steinkopf, Ragnhild Laukvik Leite, Gunhild Gjedrem

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

4 God start-tidlig livsstilkartlegging

4 God start-tidlig livsstilkartlegging 4 God start-tidlig livsstilkartlegging God start-tidlig livsstilkartlegging 5 Rusfag nr. 1 2013 Av: Hilde Isdahl Rogde, Bergen kommune, KoRus - Bergen og Solveig Storbækken, KoRus -Bergen Bergen kommune

Detaljer

Rusfri start for hele familien

Rusfri start for hele familien Haldis Øverås Lied, Solveig Storbækken, Grete Kulild, Jofrid Sætrevik, Arne Flataker, Toril Økland Rusfri start for hele familien Økt innsats overfor rusavhengige fedre Utgivere: Rusfri start på livet,

Detaljer

8/2013. Se volden. Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no

8/2013. Se volden. Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no 8/2013 Se volden Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innhold Prosjektrapport... 2 Om Fagdagene, gjennomføring:... 3 Deltakelse:... 3 Om prosjektgruppens arbeid:... 4 Innhold:...

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010 Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet Bergen/ Oslo høst 2010 1 Innhold EN STOR TAKK!... 5 SAMMENDRAG... 6 BAKGRUNN... 8

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

1. BAKGRUNN...2 2. HVA ER FORMÅLET MED PLANEN?...2 2.1 Prosjektmål:...2 2.2 Effektmål:...3 2.3 Hvem er planen for?...3 3. ORGANISERING...3 3.

1. BAKGRUNN...2 2. HVA ER FORMÅLET MED PLANEN?...2 2.1 Prosjektmål:...2 2.2 Effektmål:...3 2.3 Hvem er planen for?...3 3. ORGANISERING...3 3. 1. BAKGRUNN...2 2. HVA ER FORMÅLET MED PLANEN?...2 2.1 Prosjektmål:...2 2.2 Effektmål:...3 2.3 Hvem er planen for?...3 3. ORGANISERING...3 3.1 Prosjektledelse...3 3.2 Prosjektgruppe:...3 3.3 Øvrige roller...3

Detaljer

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid D A G 3 EPDS og utvikling av samtaleferdigheter Dag 3 side 1 Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R.BUP Øst og Sør Hovedmålsettinger:

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer