Person Gruppe/team Organisasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Person Gruppe/team Organisasjon"

Transkript

1

2 Hva er innovasjon? Kreativitet og innovasjon Person Gruppe/team Organisasjon Arbeidsmiljø Ledelse

3 Stortingsmelding nr.7 ( ) definerer innovasjon som: «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier». Men, ingen kreativitet, ingen innovasjon! Kreativitet skiller seg fra innovasjon ved at innovasjon refererer til implementeringen av ideer på individ-, gruppe- eller organisasjonsnivå. Innovasjon Kreativitet

4 Kreativitet krever hardt arbeid! Artists have an interest in the existence of a belief in the sudden occurrence of ideas, in socalled inspirations;. In reality, the imagination of a good artist or thinker is productive continually, of good, mediocre and bad things, but his power of judgement, sharpened and practised to the highest degree, rejects, selects, knots together. Friedrich Wilhelm Nietzsche ( ) All the great artists have been great workers, inexhaustible not only in invention but also in rejecting, sifting, transforming, ordering.

5 Person

6 1. Relevante ferdigheter innenfor emnet Kunnskaper innenfor emnet (f.eks. kjemi) Tekniske ferdigheter for å arbeide innenfor emnet (laboratoriearbeid) Spesielle emne-relevante talenter (visualisering av molekyler) 2. Relevante ferdigheter innen kreativitet Kognitiv stil med evne til å bryte mentale vaner og verdsettelse av kompleksitet Arbeidsstil karakterisert ved en evne til å konsentrere innsatsen over lang tid, nese for når et vanskelig problem bør få hvile en tid, og høyt energinivå Implisitte eller eksplisitte kunnskaper om kreativitetsheuristikker. Dette er enkle tommelfingerregler for å generere ideer, f.eks. Prøv noe ikkeintuitivt 3. Oppgavemotivasjon Indre motivasjon vs ytre motivasjon Indre motivasjon: gjøre oppgaven for oppgavens skyld Ytre motivasjon: gjøre oppgaven (middel) for å nå et ytre mål

7 Sterkt prestasjonsorientert Lav konformitet Uavhengighet og standhaftighet Introversjon og intuitiv grunnholdning

8 Gruppe/team

9 Positive krefter i gruppen: Heterogenitet: ulike individer, forskjellige perspektiver Kognitiv konflikt: ulike oppfatninger presser frem bedre løsninger (ide konflikter) Økt motivasjon og mestringsfølelse: sterkere følelse av evne til å løse problemet Risikotoleranse: justeres opp i grupper Akseptering: beslutninger fattet i gruppe blir lettere akseptert

10 Nedbrytende krefter i gruppen: Sosialt trykk og konformitet: majoritetstrykk, statustrykk, gruppetenkning gruppetenkning: hensyn til enighet om løsning blir overordnet kvaliteten i måloppnåelse (Janis, Bay of Pigs) Skjevhet i deltakelse: systematiske forskjeller mellom individer i deltakelsen i gruppeaktiviteter

11 Arbeidsmiljø

12 Gøran Ekvall Gøran Ekvall studerte kreativitet i skandinaviske organisasjoner I sine studier brukte han måleinstrumentet: The creative climate questionnare Måleinstrumentet* bestod av 10 dimensjoner: Utfordringer, frihet, idestøtte, tillit/åpenhet, dynamisme/livlighet, lekenhet/humor, debatt, konflikter, risioktoleranse, idetid (Ekvall, 1996) En studie av Ekvall (1989) viste at organisasjoner som hadde lykkes med å være innovative (produkt innovasjoner) skårte høyere på alle dimensjonene unntatt konfliktdimensjonen sammenlignet med organisasjoner som trengte å fornye deres produktprogrammer og som ikke hadde prøvd, eller forsøkt på en lite egnet måte * Et annet måleinstrument er KEYS (Amabile, 1996b)

13 Utfordringer beskriver den emosjonelle involvering blant organisasjonens medlemmer med tanke på organisasjonens oppgaver og mål Høy grad av utfordringer kjennetegnes ved at medarbeidere opplever glede og meningsfullhet i deres arbeid, og investerer derfor mye energi i arbeidet Lav grad av utfordringer betyr at følelser som fremmedgjøring og likegyldighet er rådende, fellesstemningen og holdningene er apati og mangel på interesse for arbeidet og organisasjonen Frihet beskriver uavhengighet i atferd utøvet av medarbeidere i organisasjonen Høy grad av frihet gjør at medarbeidere søker kontakter og gir og mottar informasjon, diskuterer problemer og alternativer, planlegger og tar initiativ av ulik art, og tar beslutninger Lav grad av frihet inneholder medarbeidere som er passive, regelbundne og ivrig etter å forbli innenfor etablerte rammer

14 Idestøtte betyr hvordan nye ideer blir behandlet I et støttende klima blir ideer og forslag mottatt på en oppmerksom og støttende måte av ledere og kollegaer. Medarbeidere lytter til hverandre og oppfordrer hverandre til å ta initiativ. Det skapes muligheter for å prøve ut nye ideer. Atmosfæren er konstruktiv og positiv. Når idestøtten er lav, forekommer ordet nei ofte. Hvert forslag blir umiddelbart avfeid ved motargumenter. Leting etter feil og bevisstgjøring på hindringer er den vanlige stilen som respons på nye ideer Tillit/åpenhet er den emosjonelle tryggheten i relasjoner Når det er et høyt nivå av tillit, tør alle i organisasjonen å fremme ideer og meninger. Initiativ kan tas uten fare for reprisalier og latterliggjøring ved å mislykkes. Kommunikasjonen er åpen Hvis tillit mangles vil medarbeidere være mistenkelig til hverandre og være forsiktig for å unngå å gjøre feil. De er også redd for å bli utnyttet og frastjålet sine gode ideer

15 Dynamisme/livlighet dekker begivenhetsrikdommen i organisasjonen I en organisasjon med en høy grad av dynamisme skjer nye ting hele tiden og endringer mellom måter å tenke på og å håndtere saker skjer ofte. Det er en form for psykologisk turbulens som er beskrevet av mennesker i disse organisasjonene som full fart, go etc. Den motsatte situasjonen kan bli sammenlignet med en rolig joggetur med ingen overraskelser. Der er ingen nye prosjekter, ingen nye planer. Alt går sin vante gang. Lekenhet/humor er dimensjonen for fremvist spontanitet og avslappethet Organisasjoner som er høy på denne dimensjonen karakteriseres ved et avslappet miljø med latter og humor. Det motsatte klimaet er karakterisert ved høytydelighet og alvorlighet. Atmosfæren er formell og dyster. Latter og humor blir ansett for å være upassende.

16 Debatt inneholder forholdet rundt motstridende synspunkt, ideer, og ulik erfaring og kunnskap I den debatterende organisasjonen høres mange stemmer, og medarbeidere ønsker å fremme sine ideer. Hvor debatten er fraværende, følger medarbeidere automatisk de autoritæres forslag uten unntak. Konflikter dekker tilstedeværelsen av personlige og emosjonelle spenninger (ikke idekonflikter) i organisasjonen Konfliktnivået er høyt når grupper eller enkeltindivider misliker hverandre slik at klimaet kan bli karakterisert som krig. Sammensvergelser er vanlige elementer i organisasjonen. Det er sladder og bakvaskelser. I den motsatte enden oppfører medarbeidere seg mer modent, de har psykologisk innsikt og kontroll over impulser.

17 Risikotoleranse beskriver en organisasjons toleranse for usikkerhet I tilfellet med høy risiko vil beslutninger og handlinger skje raskt, oppdukkende muligheter gripes og konkret eksperimentering foretrekkes fremfor detaljerte undersøkelser og analyse. I et risiko-unnvikende klima eksisterer det en forsiktig og avventende mentalitet. Medarbeidere prøve å være på den sikre siden. De foretrekker å sove på saken. De oppnevner komiteer og passer på å ha ryggdekning før en beslutning tas. Idetid inneholder hvor mye tid medarbeidere kan bruke (og faktisk bruker) for å arbeide med nye ideer I situasjonen med høy idetid er det mulighet for å diskutere og teste impulser og nye forslag som det ikke er planlagt med eller inkludert i de oppsatte oppgavene, og at medarbeidere i tillegg faktisk bruker denne muligheten. I det motsatte tilfelle er hvert minutt planlagt og spesifisert for. Tidspresset gjør det umulig å tenke utenfor instruksene og planlagte rutiner.

18 Ledelse

19 Bass og Avolio (1990) har inndelt lederatferd i tre kategorier: Transformerende ledelse Har visjoner og skaper identitet Inspirerer og skaper entusiasme Bryr seg om den enkelte og gir personlig oppfølging Intellektuell stimulering Transaksjonell ledelse Gir belønninger som står i forhold til innsats Leder gjennom å gripe inn når det oppstår avvik fra det normale Laissez-faire ledelse Ubesluttsomhet, uinvolvert, trekker seg unna, vil ikke ta ansvar

20 I studier innenfor ledelse har transformasjonsledelse vist seg å være den mest gunstige ledelsesatferden for kreativitet f. eks. Keller (2006) studerte forsknings- og utviklingsteam (R&D team) og konkluderte med: Transformasjonsledelse er gjennomgående den sterkeste forklaringsvariabelen for overholding av tidsfrister og kostnadskontroll, særlig for forskningsrettet aktivitet.

21 Gøran Ekvall Organisationsklimat och ledarskap for kreativitet. Kreativa arbetsmiljøer. Gøran Ekvall Organizational climate for creativity and innovation. European Journal of Work and Organizational Psychology, pp Internett: Teresa Amabile The social psychology of creativity: A componential conceptualization. Journal of Personality and Social Psychology, 45, pp Teresa Amabile. 1996a. Creativity in context. Westview Press, US. Teresa Amabile et al. 1996b. Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal, Vol. 39, No. 5, pp Bass, B.M., & Avolio, B.J The multifactor leadership questionnaire. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. Robert T. Keller Transformational Leadership, Initiating Structure, and Substitutes for Leadership: A Longitudinal Study of R&D Project Team Performance. Journal of Applied Psychology, Vol. 91, January, pp

22 Terje Nilsen Tlf: E-post:

Systemisk kreativitet i reklamebyrå. Av Henriette S. Sæther

Systemisk kreativitet i reklamebyrå. Av Henriette S. Sæther Systemisk kreativitet i reklamebyrå Av Henriette S. Sæther Masteroppgave i Medievitenskap Institutt for Informasjons- og Medievitenskap Universitetet i Bergen Juni 2010 2 Forord Å studere kreativitet i

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Nasjonalt topplederprogram Kari Indrekvam 25.04.2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Ledergruppen ønsker å utvikle

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Spørsmål Hva er god ledelse? Hva er det personlige grunnlaget for god ledelse? Kan man lære å bli en god leder?

Detaljer

En mikropolitisk endringsledelsesmodell en alternativ tilnærming til studier av ledelse og endringsprosesser i kommunal virksomhet

En mikropolitisk endringsledelsesmodell en alternativ tilnærming til studier av ledelse og endringsprosesser i kommunal virksomhet En mikropolitisk endringsledelsesmodell en alternativ tilnærming til studier av ledelse og endringsprosesser i kommunal virksomhet Charlotte Kiland Stipendiat Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag

Detaljer

- Betydningen av ledelse og organisasjonskultur for nyskapingsklima i lånekassen

- Betydningen av ledelse og organisasjonskultur for nyskapingsklima i lånekassen TIL BESTE FOR KUNDEN - Betydningen av ledelse og organisasjonskultur for nyskapingsklima i lånekassen In the clients interest - Significance of leadership and organizational culture for the innovative

Detaljer

Hvordan påvirker transaksjons -og transformasjonsledelse motivasjonen til de ansatte i en varehandelsbedrift.

Hvordan påvirker transaksjons -og transformasjonsledelse motivasjonen til de ansatte i en varehandelsbedrift. NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 27.05.2009 Hvordan påvirker transaksjons -og transformasjonsledelse motivasjonen til de ansatte i en varehandelsbedrift. -Et studie av utvalgte lederstiler og deres påvirkningskraft

Detaljer

BELBINS TEAMMODELL OG TEAMROLLER

BELBINS TEAMMODELL OG TEAMROLLER BELBINS TEAMMODELL OG TEAMROLLER En introduksjon Side 1 Innhold BELBINS TEAMMODELL OG TEAMROLLER...1 EN INTRODUKSJON...1 INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 2. HVORDAN TEAMROLLENE BLE UTVIKLET...3 3. OM TEAMROLLENE...4

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Anbreen Ifzal og Julie Nesse Arntzen Utbrenthet og lederstil i IT-bransjen

Anbreen Ifzal og Julie Nesse Arntzen Utbrenthet og lederstil i IT-bransjen Anbreen Ifzal og Julie Nesse Arntzen Utbrenthet og lederstil i IT-bransjen En kvantitativ studie av sammenhengen mellom lederstil og indikasjon på utbrenthet blant ansatte i IT forbundet Masteroppgave

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Hvilke egenskaper kreves av en god leder?

Hvilke egenskaper kreves av en god leder? 982420 982288 982491 Bacheloroppgave BCR3100 Hvilke egenskaper kreves av en god leder? Problemstilling: Hva anser ledere som gode lederegenskaper ved oppstart og videreutvikling av en gründerbedrift? (careerrocketeer)

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Masteroppgave. Teamfunksjoner i ulike bedrifter og organisasjoner. - en komparativ studie. Anita Langeid og Ingebjørg Moen

Masteroppgave. Teamfunksjoner i ulike bedrifter og organisasjoner. - en komparativ studie. Anita Langeid og Ingebjørg Moen Masteroppgave Teamfunksjoner i ulike bedrifter og organisasjoner - en komparativ studie Av Anita Langeid og Ingebjørg Moen Masteroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder

Detaljer

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM Av Tonje Kathrin Ekrheim Masteroppgave i Informasjonsvitenskap Institutt for media-informasjonsvitenskap Universitetet i Bergen Juni 2012 FORORD En stor takk går først og fremst

Detaljer

- Samhandling i store byggeprosjekter -

- Samhandling i store byggeprosjekter - Fagoppgave Master of Management - Samhandling i store byggeprosjekter - MAN 40971 Human Resource Management 03.06.2009 BI Trondheim Marit Moldjord Stein Olstad Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... II 1 INNLEDNING...

Detaljer

Som HR leder så handler det om kommunikasjon

Som HR leder så handler det om kommunikasjon Christine Marie W. Langeland Som HR leder så handler det om kommunikasjon En fenomenologisk studie om hva HR ledere i bedrifter opplever som viktig i deres arbeid med å motivere ansatte slik at de føler

Detaljer

teksthefte konfliktogram

teksthefte konfliktogram teksthefte konfliktogram ET verktøy for bedre konfliktforståelse 1 Innledning Tekstdelen som du nå leser er først og fremst ment for deg som skal være tilrettelegger, men kan også med fordel leses av andre

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Deltakende innovasjon

Deltakende innovasjon Deltakende innovasjon Dagfinn Hertzberg og Svein Erik Moen Deltakende innovasjon forstås som et resultat av inkluderende og systematisk arbeid i virksomheters innovasjonsprosesser. Formålet er å stimulere

Detaljer

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Utdrag av informasjon fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Utdragene rommer resultater fra forskning knyttet

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

Lars Grimstad. Motiverende ledelse. Masteroppgave i organisasjon og ledelse. Trondheim/Larvik 2010. Veileder: Ragnheidur Karlsdottir

Lars Grimstad. Motiverende ledelse. Masteroppgave i organisasjon og ledelse. Trondheim/Larvik 2010. Veileder: Ragnheidur Karlsdottir Lars Grimstad Motiverende ledelse Hvordan kan ledere motivere personalet til å arbeide mot strategiske mål i en organisasjon? Masteroppgave i organisasjon og ledelse Trondheim/Larvik 2010 Veileder: Ragnheidur

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til?

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? HR-undersøkelsen 2014 Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? Innhold Innledning 3 4 7 14 17 19 21 Metode........................................................24 Innledning

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer