Presentasjon av Behandlingstilbud for personer med Overspisingslidelse Helse Bergen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av Behandlingstilbud for personer med Overspisingslidelse Helse Bergen."

Transkript

1 Presentasjon av Behandlingstilbud for personer med Overspisingslidelse Helse Bergen Spesialfysioterapeut Marit Nilsen Albertsen Psykolog Gro Myklebust Spesialsykepleier Signe Haugen Spesialist i psykiatri Haldis Økland Lier

2 Rekrutering til ny oppstart av behandlingstilbud: PKO (Praksiskonsulentordninga i Norge) Hjemmeside til Seksjon for spiseforstyrringar r.htm Intervju på Innsiden Helse Bergen Bergens Tidende: NRK Hordaland Formiddagsending mandag ROS DPS

3 Resultat av rekruttering: Vi fikk 8 aktuelle søknader før oppstart av behandlingstilbudet medio februar Alle henvisninger kom via fastlege. 4 fikk tilbud om gruppebehandling. 3 er mellom 25 og 30 år. 1 er 45 år. 1 pasient har kjent bulimia nervosa. 1 pasient har kjent comorbiditet (bipolar lidelse).

4 Inklusjonskriteri: Overspisingslidelse Overspisingslidelse (binge eating disorder) har vært definert litt forskjellig, ved Seksjon for spiseforstyrrelser ved Avdeling for psykosomatisk medisin legger vi vekt på om pasienten har overspisingslidelse slik DSM-IV-kriteriene definerer tilstanden: DSM-IV kriteriene for binge eating disorder A: Tilbakevendende episoder med overspising. Overspisingsepisoden er karakterisert ved både: Spise i en bestemt tidsperiode (for eksempel innenfor to timer) en mengde mat som helt klart er større en det en normalt ville spise i lignende tidsrom og under samme omstendigheter. En følelse av mangel på kontroll over spising i episoden. (altså en følelse av at en ikke kan stoppe matinntaket, eller kontrollere hva eller hvor mye en spiser. B: Overspisingsepisoden er assosiert med tre eller mer av følgende: spiser raskere enn normalt spiser til en føler seg ukonfortabelt mett spiser store mengder mat, uten å være sulten spiser alene, fordi en ønsker å skjule hvor mye en spiser føler avsky overfor en selv, deprimert eller skyldfølelse etter overspising C: Opplever stor lidelse ved overspising D: overspisingsepisoder minst to dager i uken i 6 måneder E: Ingen kompensatoriske strategier.

5 Eksklusjonskriteri: Comorbiditet: Pasienten skal kunne ha tilleggslidelse men ikke være i en akutt sykdomsperiode. Rusmisbruk Graviditet

6 Terapeutisk metode: Kognitiv adferdsterapi for spiseforstyrrelser: Dette er en implementert metode i Seksjon for spiseforstyrringar og er delt inn i 4 faser:» 1: God start: Engasjement, motivasjon og starte med endring av adferd» 2: Evaluere fase 1 og forme fase 3» 3: Endre adferd og adressere vedlikeholdende faktorer.» 4: Avslutning. Hindre tilbakefall.

7 Terapeutisk metode forts. Basal Kroppskjenskap: Her vil vi jobbe med hverdagslige bevegelser i liggende, sittende og stående, for gjennom kroppserfaringen å styrke selvopplevelsen. Når man på denne måten blir mer bevisst hvem man er, vil man få bedre tilgang på både fysiske og mentale ressurser gjennom postural balanse, fri pust og nærvær. Etter hvert som man gjennom øvelsene har fått oppleve at man kan forholde seg til egen kropp og seg selv, gjennom akseptering, vil man ta opp fysisk aktivitet som tema. Målet er å fremme lystbetont fysisk aktivitet. I forhold til kvantitet vil vi her ta utgangspunkt i anbefalingene fra Helsedirektoratet.

8 Innhold i Forvern Somatisk og psykiatrisk utredning. Starte Kvalitetssikringsarbeid. Spesifisere hvem som er somatisk avsvarlig for pasienten under behandling. * Vi gir informasjon om behandlingstilbudet. Etablere en god allianse bl.a. ved å: Lage formulering/modell av spiseforstyrrelse. Pasienten starter registrering av måltider. Vi skrive kontrakt for behandlingsperioden og lager en felles målsetting med behandling: Akseptering av nåværende vekt, gjenvinne kontroll og derigjennom stabilisere vekt. Dette kan være en stor endring av fokus fra tidligere der gjerne slanking har vært koblet til å nå andre primærmål (selvfølelse, lykkes i jobb, lykkes relasjonelt osv) i fokus. Videre mål for behandling er å jobbe med å redusere overopptatthet av mat, kropp og vekt parallelt med å øke selvfølelse på andre område i livet. Vi starter med veiing og lage vektkurve sammen med pasienten. Pasienten veier seg x 1 pr uke hjemme og registrerer selv på vektkurven. Veiing på avdelingen ved oppstart og avslutning av behandling

9 Praktisk gjennomføring: Gruppe for personer med overspisingslidelse Våren Forvern: Formulering, mål for behandling, registrering og veiing x 1pr uke Undervisning om Spiseforstyrrelse Diagnose, formulering, akseptering, mål, registrering, om å være sin egen terapeut og bruke oss som innleide fagpersoner Introdusere regelmessig spising P/G/R Endre adferd P/G/R Alternativ til å overspise. P/G/R P/G/R Problemløsing Kap 10 P/G/R P/G/R P/G/R P/G/R Vedlikeholdende faktorer. P/G/R P/G/R P/G/R P/G/R P/G/R P/G/R P/G/R P/G/R Kortsiktig vedlikeholdsplan Uke ukers oppfølging.

10 Struktur på sesjonene: Basal kroppskjenskap 45 min Gjennomgang av hjemmearbeid: 15 min pr deltaker Felles lunsj (niste) Gjennomgang av nytt materiale. Hjemmearbeid til neste gang.

11 Terapeutiske utfordringer KAT-S i gruppe: Vanskeligere å holde oppe trykket til å skape endring. Må gå igjennom flere vedlikeholdende faktorer for å dekke alle deltakerne sine behov Flere som har unngåelse som personlighetstrekk. Kan være krevende å holde fokus i terapien til en hver tid. Det kan ta lenger tid å oppdage når en deltaker begynner å skli ut. Terapihindrende faktorer kan bli avdekket underveis i forløpet. Hvordan forholde seg til dette i en gruppe? Fordeler og utfordringer: Bruke dynamikken i gruppen. Interpersonlige problemstillinger kommer lettere for dagen. For eksempel manglende relasjonsferdigheter som henger sammen med vansker i forhold til å regulere følelser. Andre fordeler: En deltaker sin suksess skaper håp og motivasjon hos de andre.

12 Diagnostiske utfordringer Klassifiseres som atypisk SF, altså en restgruppe. Noen ganger vanskelig å avgrense. Patologisk overspsising og atypiske spiseforstyrrelser kan ses både som prediktorer eller forstadier til og som residualtilstander i forhold til anoreksi og bulimi. Spm trenger vi ny diagnose, er det mer snakk om en fase eller et sykdomsstadie i forhold til de andre kategoriene SF? Eks definere en overspising. Kan være subjektivt. Overspising forekommer også hos de som ikke er overvektige. Sentralt her: om opplever tap av kontroll Er det snakk om normal variasjon i spisemønster og holdninger til mat og kropp? Det som gjør overspisingen patologisk er knyttet til selve spiseatferden, utløsende psykologiske motiver og tap av kontroll og til konsekvenser som overvekt. Betydelig psykologisk komorbiditet ved patologisk overspising; knyttet til depresjon, rus, angst og personlighetsforstyrrelser. Pasienter med debut før 18 år: ofte lengre perioder uten overspising og kortere sykehistorie med overvekt. Pasienter med senere debut har ofte større symptombelastning samt en sykehistorie med bulimi og stemningslidelser.

13 Organisatoriske utfordringer: Faglig uenighet om hvilke hjelp denne pasientgruppen trenger: Spesialisthetsetjeneste, DPS, fastlege, helsesøster. Gruppetilbud eller individuelt? På seksjon for Spiseforstyrringar har vi ikke lokale til poliklinisk gruppeterapi.

14 Kvalitetssikringsarbeid: Vi bruker tester som for øvrig på Seksjon for Spiseforstyrrelser: EDE-Q6.0 EDO BDI Motivasjon SDQ-20 BAI CIA3.0 BAT MINI Blodprøver I tillegg bruker vi: SF 36 SOC EDO

15 Litteratur: Arne, S og Ø Lier. 2008: Et behandlingstibud for pasienter med overspisingslidelse. TIDSSKRIFT FOR NORSK PSYKOLOGFORENING Chen, Linehan et al Dialectical behavior therapy for clients whith binge eating disorder or bulimia nervosa and borderkine personality disorder. Internasjonal Journal of Eating Disorders, 41, Cooper, Z., Fairburn C.,G., A new cognitive behavioural approach to the treatment of obesity Department of Psychiatry, University of Oxford, Warneford Hospital, Oxford OX3 7JX, UK Fairburn,C.G: Overcoming binge eating. New York, Guildford Press. Fairburn, C.G Cognitive behavior therapy and eating disorders, New York, Guildford Press. Lynch, F.L., Striegel-Moore, R H. et al. Cost-effectiveness of guided self-help treatment for recurrent binge eating. Journal of consulting and Clinikal Psycology, 78, Peterson, C.B., Mitchell, J.E., et al The efficacy of self-help group treatment amd therapist-led group treatment for binge eating disorder. Am J Psychiatry, 166, Safer, D., telch, C. & Chen,E Dialectical behavior therapy for binge eating and bulimia, The Guildford Press. Safer, D. L., Robinson, A. H. & JO, B Behavior Therapy, 41, Outcome From a Randomized Controlled Trial of Group Therapy for Binge Eating Disorder: Comparing Dialectical Behavior Therapy Adapted for Binge Eating to an Active Comparison Group Therapy Behaviour Research and Therapy 39 (2001)

Overspisingslidelse. Hvorfor er spiseatferden patologisk? DSM IV kriteriene for BED. Overspisingslidelse Binge Eating Disorder

Overspisingslidelse. Hvorfor er spiseatferden patologisk? DSM IV kriteriene for BED. Overspisingslidelse Binge Eating Disorder Overspisingslidelse Hva er det? Behandling -lokalt behandlingstilbud Haldis Økland Lier, overlege ved seksjon for spiseforstyrrelser Overspisingslidelse Binge Eating Disorder Patologisk overspising, atypisk

Detaljer

Utgangspunktet for DAT Hva er Dialektisk Atferdsterapi?

Utgangspunktet for DAT Hva er Dialektisk Atferdsterapi? Dialektisk Atferdsterapi i arbeid med spiseforstyrrelser og selvskading Stine Laberg, spes. klinisk psykologi, Seksjon for selvmordsforskning og forebygging (SSFF), Universitetet i Oslo, Mai 2009 Omtrentlig

Detaljer

REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER

REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER P S Y K I AT R I S K K L I N I K K, S Y K E H U S E T L E V A N G E R O G S T J Ø R D A L D I S T R I K T S P S Y K I AT R I S K E S E N T E R REGIONALT

Detaljer

Fysioterapi og spiseforstyrrelser. Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund

Fysioterapi og spiseforstyrrelser. Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund Fysioterapi og spiseforstyrrelser Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund INNHOLDSFORTEGNELSE KLIKK DEG INN PÅ ØNSKET OMRÅDE: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektets

Detaljer

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektets målgruppe og målsetning... 6 1.3 Prosjektgruppen... 7 1.4 Metode

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Digitale dokumenter: Oppgave TEKST

Digitale dokumenter: Oppgave TEKST Digitale dokumenter: Oppgave TEKST Innledning Spiseforstyrrelser er et stadig økende problem i vårt samfunn. Det rammer både barn, ungdom og voksne. Spesielt utsatt er ungdom. Det finnes flere typer spiseforstyrrelser.

Detaljer

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme SLUTTRAPPORT Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme Prosjektet er gjennomført ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS i perioden januar 2012 desember

Detaljer

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Rapporten er forfattet av: Anne Marte B. Evenstad, prosjektleder Mona Østhus, enhetsleder Johan L. Okkenhaug, overlege Ole Kristen Aanerød, psykologspesialist

Detaljer

Regionalt senter for spiseforstyrrelser

Regionalt senter for spiseforstyrrelser Regionalt senter for spiseforstyrrelser Kartlegging av tilbud, kompetanse og samarbeid innenfor fagområdet spiseforstyrrelser 2013 Innhold 1 Innledning... 1 2 Sammendrag... 2 3 Metode... 3 4 Nøkkeltall...

Detaljer

SPISEFORSTYRRELSER I TRENINGSSENTERBRANSJEN EN VEILEDER FRA ROS - RÅDGIVNING OM SPISEFORSTYRRELSER OG VIRKE TRENING 2. UTGAVE SOLFRID BRATLAND-SANDA

SPISEFORSTYRRELSER I TRENINGSSENTERBRANSJEN EN VEILEDER FRA ROS - RÅDGIVNING OM SPISEFORSTYRRELSER OG VIRKE TRENING 2. UTGAVE SOLFRID BRATLAND-SANDA SPISEFORSTYRRELSER I TRENINGSSENTERBRANSJEN EN VEILEDER FRA ROS - RÅDGIVNING OM SPISEFORSTYRRELSER OG VIRKE TRENING SOLFRID BRATLAND-SANDA 2. UTGAVE når for mye trening, ofte i kombinasjon med for lite

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

Livet med anoreksi. Erfaringer fra mennesker med diagnosen

Livet med anoreksi. Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med anoreksi Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med anoreksi Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Bestilling: Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tlf: 21 07 82 00 Faks:

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 11 desember 2010 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 4/2010 4 Redaksjonelt 7 Livsstilsendring og vektreduksjon med kognitiv terapi

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

NR 1 ÅRGANG 15 APRIL 2014 NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI

NR 1 ÅRGANG 15 APRIL 2014 NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI KT TIDSSKRIFT FOR KOGNITIVTERAPI NR 1 ÅRGANG 15 APRIL 2014 NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI Tidsskrift Redaksjonelt Gruppeterapi for tvangslidelse hjelper 4 6 Intervju med Malik Badri 28 Brukerperspektiv

Detaljer

Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme.

Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme. Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme. Bakgrunn for prosjektet Overvekt og fedme er et økende problem i Norge og internasjonalt. Livsstilsrelaterte sykdommer øker i forekomst.

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1475-1484 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=35585&a=2&sok=1 Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

INNLEDNING... 4 Begrunnelse for emnevalg... 4 Prosjektets formål... 5 PROBLEMFORMULERING... 5 Definisjon av nøkkelord... 5 OPPBYGNING AV OPPGAVEN...

INNLEDNING... 4 Begrunnelse for emnevalg... 4 Prosjektets formål... 5 PROBLEMFORMULERING... 5 Definisjon av nøkkelord... 5 OPPBYGNING AV OPPGAVEN... Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 Begrunnelse for emnevalg... 4 Prosjektets formål... 5 PROBLEMFORMULERING... 5 Definisjon av nøkkelord... 5 OPPBYGNING AV OPPGAVEN... 5 MATERIALE OG METODE... 5 Vitenskapelige

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE

ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE En avgjørende del av en vellykket psykiatrisk behandling er egeninnsats. Arbeidsskjema kan være avgjørende for å få til en bedre mestring. Men hvis vi skal bli motivert

Detaljer

Hva er kognitiv terapi

Hva er kognitiv terapi 7 ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER Utposten publiserer for tiden en artikkelserie under denne fellesbetegnelsen. Vi ønsker å sette lys på felter av allmennmedisinen som kan virke vanskelige, uklare og diffuse,

Detaljer

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris KOGNITIV 1 2014 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI Vant allmennlegepris Bente Aschim og Sverre Lundvall vant årets allmennlegepris. De to har jobbet mye med kognitiv terapi, og synes det

Detaljer

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev kommer

Detaljer

Lavterskeltilbud ved alvorlige psykiske lidelser hos ungdom av Lasse Bagstevold

Lavterskeltilbud ved alvorlige psykiske lidelser hos ungdom av Lasse Bagstevold Lavterskeltilbud ved alvorlige psykiske lidelser hos ungdom av Lasse Bagstevold I rapporten «Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering» (Helsedirektoratet 2000) står følgende definisjon

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Akkurat passe - BARN

Akkurat passe - BARN Akkurat passe - BARN - en randomisert kontrollert studie av familiebasert, lavgradig livsstilsintervensjon i behandling av overvekt hos barn Silje Steinsbekk BUP Barneklinikken, St.Olavs Hospital/Psykologisk

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 2 årgang 9 juli 2008

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 2 årgang 9 juli 2008 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 2 årgang 9 juli 2008 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer