Energimotoren på sørvestlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energimotoren på sørvestlandet"

Transkript

1 Energimotoren på sørvestlandet Konseptbasert vedlikehold Gaute Tjørhom Adm.dir., Sira-Kvina kraftselskap MainTech konferansen 2010 Trondheim

2 Meg selv

3 Innhold Sira-Kvina kraftselskap DA Veien mot optimalt vedlikehold Vedlikeholdsutfordringen Vedlikeholdsprosjektering Praktisk tilnærming Vedlikeholdskonsepter Oppsummering sentrale forhold

4 Sira-Kvina kraftselskap Energimotoren på sørvestlandet Nedslagsfelt - ca 2700 km 2 (1,2 gang Vestfold fylke)

5 Sira-Kvina kraftselskap Eierandeler 14,6 % 12,2 % Lyse-Prod Statkraft Skagerak Agder Energi 32,1 % 41,1 % (Statkraft SF: Direkte og indirekte eierandel på til sammen 47,38 %)

6 Sira-Kvina kraftselskap Roskrepp Duge Kvinen Noen nøkkeltall Grunnlagt 4. oktober kraftverk med 16 aggregat 1760 MW installert effekt ( 6 % *) Tjørhom Tonstad Åna-Sira Solhom Årsproduksjon ca 6,3 TWH ( 5 % *) Magasinkapasitet 5,6 TWh ( 5 % *) Svartevatnsmagasinet,1,4 ganger Mjøsa 56 dammer Ca 60 terskler i vassdragene Ca 100 km tuneller og sjakter Ca 100 ansatte * referert totaltall for Norge

7 Utfordringer år gamle anlegg Rehabiliteringsfase Endret kjøremønster Start/stopp Sommer/vinter Generasjonsskifte Rekruttering Kompetanseoverføring

8 Muligheter Effekt og pumpeinstallasjoner Flerdobling? Store magasin oppstrøm og nedstrøms Cable Corner

9 Tonstad III 2x480 MW reversible aggregat

10 Vår ambisjon Sira-Kvina ansatte skal ha sentral del i den spennende framtiden Vårt utstillingsvindu er dagens driftsjobb Dekke 5 % av landets energibehov Kostnadseffektiv pengemaskin God sikkerhet (HMS) Skape tillit og posisjonering gjennom fremragende driftsprestasjoner Operativ drift og vedlikehold

11 Veien mot et optimalt vedlikehold.. med blant annet utvikling av vedlikeholdskonsepter eller strategier

12 Fra vugge til grav Idealmodell Prosjektering / bygging Livslang drift B0 B1 B2 B3 B4 B5 Forretningsmuligheter Gjennomførbarhet Konsept Forberede gjennomføring Gjennomføring Drift Regularitet Drift & Vedl. - rammer - premisser Regularitet Drift & Vedl. - konsekvenser - LT kostnader - LT vedlikehold Drift & Vedl. Implementere - FMEA - RCM - designkrav Etablere FV-program - konsept - pakking - FV program Løpende optimalisering - programforbedring - modifikasjoner - rehabilitering Forberedelser til framtidig drift og vedlikehold - - -

13 Shell - Draugen Første offshoreanlegg design et fullt ut i hht FMEA/ RCM-metodikk Levert på dato (17. mai 1993) 2 milliarder under budsjett Design og fabrikasjon: Utforming, analyser og metodikk: Kværner - Rosenberg ABB Industri & Offshore Hovedkriterier for design: - Minimum bemanning ( mann mot normalt ca 150) - Produksjon fat p.d, (produserte i fat) - Utstrakt eksperimentering på alle områder Hadde pr 2000 flere verdensrekorder bl.a. i: - Netto inntjening - Kontinuerlig og total opptid (> 180 dager) - Sikkerhetsstatistikk Dagens prod. kostnad pr fat < 1,5 $ (tilsv. felt 8 15 $) Kilde: Kjell Ervik, AGR EmiTeam, 2006

14 Vedlikeholdsutfordringen Stor anleggsmasse - i praksis Eldre anlegg med lang levetid Idealmodell neppe fulgt Modifikasjoner og rehabiliteringer underveis Usikker dokumentasjon Mangelfull feilstatistikk

15 Vedlikeholdsprosjektering Praktisk tilnærming Råd: Sikt mot å få etablere et % korrekt / komplett FV program Siste % optimalisering tas over tid når en har grunnlag for å kunne tune programmet Viktig for i det hele tatt komme i mål med en stor anleggsmasse å kunne komme i gang å samle erfaringer (utnytte viktig kompetanse raskt og intensivt før den forsvinner ) en mangler ofte uansett grunnlaget (eksempelvis konsistent feilhistorikk) for å kunne gjøre mer grundige analyser (FMECA- og RCM analyser, )

16 Vedlikeholdsprosjektering Praktisk tilnærming Historikkdata/Vedlikeholdsoptimalisering Krav, Underlagsdata, Tegninger, Leverandørinfo., Teknisk info, JobTech el. Trinn 1 og 2 Kritikalitets vurdering (Funksjon) Teknisk hierarki Etablering (Utstyr) Pakking / lastefiler JobTech, IFS, SAP eller andre) Vedlikeholdskonsept etablering/ optimalisering (Vedlikehold) Prosjektdatabase Vedlikeholdsdatabase

17 Trinn 1: Klargjøre krav Eksterne krav 1. Eiers krav - Styre (visjon, hovedmål 2. Interessenters krav - Grunneiere - Kommuner - Konsesjonskraftmottakere 3. Myndighets krav - NVE - DN 4. Valgte standard - ISO ISO Interne krav og styring Varige dokumenter Overordnet styringssystematikk Politikk (HMS, personal, økonomi,..) Prosesser og prosedyrer Organisasjonsplan Stillings- og funksjonsbeskrivelser Periodiske dokumenter Mål og delmål Strategi (drift, vedlikehold, ) Hovedplaner Handlingsplaner Aktiviteter og tiltak Resultat dokumenter Spesifikasjoner Filosofi (Lean, Toyota,..) Administrativ dokumentasjon Forretningsmessig dokumentasjon Teknisk dokumentasjon

18 Trinn 2: Kartlegging og innsamling Anleggsdata, historikk, dokumentasjon, ressurspersoner etc. Anleggsdata Struktur Kvalitet Omfang Dokumentasjon Tegningskvalitet Bilder Leverandørunderlag Vedlikehold Dagens FV program Arbeidsbeskrivelser Feilstatistikk

19 Vedlikeholdsprosjektering Praktisk tilnærming Historikkdata/Vedlikeholdsoptimalisering Krav, Underlagsdata, Tegninger, Leverandørinfo., Teknisk info, JobTech el. Kritikalitets vurdering (Funksjon) Teknisk hierarki Etablering (Utstyr) Trinn 3 Pakking / lastefiler JobTech, IFS, SAP eller andre) Vedlikeholdskonsept etablering/ optimalisering (Vedlikehold) Prosjektdatabase Vedlikeholdsdatabase

20 Trinn 3: Teknisk hierarki - Anleggsdata Finnes det mal for anleggsstruktur, -nummerering og merking? Er anleggshierarki både utstyrs- og funksjonsbasert? Ofte er det avvik fra mal og ulik detaljeringsgrad av anleggsstruktur fra anlegg til anlegg (mennesklig faktor) Usikker datakvalitet når registrering er gjort manuelt av mange over lang tid En del anlegg/utstyr inngår ikke i dagens database Aldri vært innlagt Glemt ved modifikasjoner Beredskapsmateriell og reservedeler? Opprydding og vasking

21 Trinn 3: Teknisk hierarki - Anleggsdata Anleggsstruktur Fotodokumentasjon

22 Trinn 3: Teknisk hierarki - Anleggsdata Anleggsstruktur Fotodokumentasjon

23 Trinn 3: Teknisk hierarki - Anleggsdata Anleggsstruktur Tekniske data

24 Vedlikeholdsprosjektering Praktisk tilnærming Historikkdata/Vedlikeholdsoptimalisering Krav, Underlagsdata, Tegninger, Leverandørinfo., Teknisk info, JobTech el. Kritikalitets vurdering (Funksjon) Teknisk hierarki Etablering (Utstyr) Trinn 4 Pakking / lastefiler JobTech, IFS, SAP eller andre) Vedlikeholdskonsept etablering/ optimalisering (Vedlikehold) Prosjektdatabase Vedlikeholdsdatabase

25 Trinn 4: Kritikalitetsvurdering Utgangspunkt er selskapets akseptkriterier Ser på den mest kritiske feilen som oppstår uten vedlikehold i løpet av ca år. Vurderer to feilmodi; virker ikke og virker feil. Funksjonsnivå Definerer redundans. Tas ikke med i vurderingen i første omgang. Danner utgangspunkt for vedlikeholdsarbeid og prioriteringer. Kan også identifisere objekter som krever en mer detaljert RCM analyse.

26 Konsekvens Trinn 4: Kritikalitetsmatrise HMS Produksjon Kostnader Krit.- klasse Red.grad A (ingen) Red.grad B En enhet kan feile Red.grad C - To elle flere kan feile Høy fare Nedetid >7 timer Tap over 100 mill Totale kostnader ved korrektivt vedlikehold og evnt. skade på annet utstyr er større enn 5x totale kostnader ved forebyggende vedlikehold 3 ABC-indikator 3 ( H) ABC-indikator 6 (M) ABC-indikat 9 (M) Middels fare Nedetid mellom 2-7 timer Tap mellom mill Totale kostnader ved korrektivt vedlikehold større enn totale kostnader ved forebyggende vedlikehold 2 ABC-indikator 2 (M) ABC-indikator 5 (L) ABC-indikat 8(L) Ubetydel. fare Nedetid < 2 timer Tap opp til 10 mill Totale kostnader ved korrektivt vedlikehold og evnt. skade på annet utstyr er mindre enn totale kostnader ved forebyggende vedlikehold 1 ABC-indikator 1 (L) ABC-indikator 4(L) ABC-indikat 7(L)

27 Anleggsstruktur (teknisk hierarki) Trinn 4: Kritikalitet - funksjon Forenklet fremstilling ( Kritikalitet

28 Vedlikeholdsprosjektering Praktisk tilnærming Historikkdata/Vedlikeholdsoptimalisering Krav, Underlagsdata, Tegninger, Leverandørinfo., Teknisk info, JobTech el. Kritikalitets vurdering (Funksjon) Teknisk hierarki Etablering (Utstyr) Pakking / lastefiler JobTech, IFS, SAP eller andre) Vedlikeholdskonsept etablering/ optimalisering (Vedlikehold) Trinn 5 Prosjektdatabase Vedlikeholdsdatabase

29 Trinn 5: Vedlikeholdskonsepter (-strategier) Definisjon Fabrikantuavhengig anbefaling av vedlikehold for utstyrstype Likt utstyr skal behandles likt, forutsatt Opereres under like forhold Lignende feilmekanismer Sikrer et mer effektivt vedlikehold Likt utstyr har samme overordnede krav til vedlikehold Utstyret vedlikeholdes etter beste praksis Konseptene er oversiktelige og bidrar til standardisering Tilrettelegger for ressursbesparende og kvalitetssikret masseoppdatering Forenkler Bench marking mot BESTE PRAKSIS

30 Trinn 5: Kvantumsutfordringen Tilordning av FV program alternative strategier Individuelt vedlikehold Eksempel Effektbryter 300SH1CEBRYTER-L2 Effektbryter 300SH1CEBRYTER-L1 Effektbryter 300SH1CEBRYTER-L Komponenttype vedlikehold Eksempel Effektbryter AEG S Fabrikantuavhengig vedlikehold av utstyrstype. Likt utstyr behandles likt, forutsatt Opereres under like forhold Lignende feilmekanismer Eksempel Vedlikeholdskonsept Effektbryter SF6

31 Trinn 5: Tilordning av konsepter Lastkopler Konservator med puster Gjennomføring 10kV-300kV Kjølevifte Sirkulasjonspumpe Krafttransformator

32 Teknisk hierarki Trinn 5: Tilordning av konsepter Forenklet fremstilling ( Kritikalitet, Konsept )

33 Trinn 5: Eksempel på vedlikeholdskonsept (side 1)

34 Trinn 5: Eksempel på vedlikeholdskonsept (side 2) Hva og hvordan Aktivitetstype Krav om utkobling (J/N) Myndighetskrav (J/N) Tilstandsbasert Kalender (K) Driftstime (D) Type ressurs Kritikalitet og redundans Intervall (UKE/MD) Tidsforbruk og antall personer Aktivitetsbeskrivelse Referanse til arbeidsbeskrivelse

35 Vedlikeholdsprosjektering Praktisk tilnærming Historikkdata/Vedlikeholdsoptimalisering Krav, Underlagsdata, Tegninger, Leverandørinfo., Teknisk info, JobTech el. Kritikalitets vurdering (Funksjon) Teknisk hierarki Etablering (Utstyr) Pakking / lastefiler JobTech, IFS, SAP eller andre) Vedlikeholdskonsept etablering/ optimalisering (Vedlikehold) Trinn 6 Prosjektdatabase Vedlikeholdsdatabase

36 Anleggsstruktur (teknisk hierarki) Trinn 6: Tilsmaking, pakking og lasting Forenklet fremstilling ( Kritikalitet, Konsept) + eventuell tilsmaking pakkes effektivt FV program Vedlikeholdsplan

37 Trinn 6: Pakking Målsetning Effektiv pakking av vedlikeholdsaktiviteter Hva og hvordan Starttidspunkt Årstid Høylast / lavlast Hva skal vedlikeholdes samtidig Plasseringsavhengig Aktivitetsavhengige Stasjonsavhengige Sira-Kvina avhengige

38 Trinn 6: Lasting Hva Teknisk hierarki Stykklister (BOM) Materiell Vedlikeholdsplaner Arbeidsbeskrivelser Dokumentasjon Parametere Felles egenskaper MW Mvar A U Meter

39 Vedlikeholdsprosjektering Praktisk tilnærming Historikkdata/Vedlikeholdsoptimalisering Krav, Underlagsdata, Tegninger, Leverandørinfo., Teknisk info, JobTech el. Kritikalitets vurdering (Funksjon) Teknisk hierarki Etablering (Utstyr) Pakking / lastefiler JobTech, IFS, SAP eller andre) Vedlikeholdskonsept etablering/ optimalisering (Vedlikehold) Prosjektdatabase Vedlikeholdsdatabase

40 Veien mot et optimalt vedlikehold Oppsummering sentrale forhold

41 Hvordan og hvorfor vedlikeholdes en utstyrstype hos oss?

42 Hvordan spise en elefant? Enorm oppgave med begrensede ressurser

43 Kvalitetssikret prosess

44 Aktivisering av interne fagressurser Konsekvenser for organisering - fagansvarlige Ca 100 vedlikeholdskonsepter Sira-Kvina kraftselskap 8 Fagansvarlige - Elkraft - Kontrollanlegg - Telematikk - IT - Mekanisk - Beredskap & Analyse - Vassdrag & Konstruksjon - Vassdragsmiljø Rollen som fagansvarlig: Ansvarlig for vedlikeholdet (= et sett av vedlikeholdskonsepter) innen sitt fagfelt Ikke forventet å være ekspert på alt, men trekke på andre fagpersoner i selskapet for utarbeiding og kvalitetssikring av vedlikeholdskonseptene Ved behov, trekke på evt. eksterne spesialister (leverandører, konsulenter, andre selskap)

45

Vedlikeholdsløftet i Lyse konsernet. 19.03.2008 Kjartan Åsheim Lyse Infra AS

Vedlikeholdsløftet i Lyse konsernet. 19.03.2008 Kjartan Åsheim Lyse Infra AS Vedlikeholdsløftet i Lyse konsernet 19.03.2008 Kjartan Åsheim Lyse Infra AS Strøm Vannkraft Vindkraft Internett Alarmtjenester IP-telefoni Tv-kanaler Mobiltelefoni Hva selger Lyse? EL-Sikkerhet Veglys

Detaljer

EBL konferanse 11.mars 2009

EBL konferanse 11.mars 2009 EBL konferanse 11.mars 2009 HMS - Standardisering HMS-/kvalitetsleder Finn Roy Bakken Email - frb@sirakvina.no Agenda: Litt om kraftselskapet ISO 9001(Kvalitet) og ISO 14001(Miljø) og HMS Prosessen frem

Detaljer

Vedlikeholdsstrategi for fremtidens nett. Åshild Helland Lyse Elnett AS

Vedlikeholdsstrategi for fremtidens nett. Åshild Helland Lyse Elnett AS Vedlikeholdsstrategi for fremtidens nett Åshild Helland Lyse Elnett AS Agenda Intern koordinering Vedlikeholds- og dokumentasjonsprosjektet i Lyse Langtidsplanlegging Hvor er vi i dag - og hvor vil vi?

Detaljer

Basisstudie vedlikeholdsstyring

Basisstudie vedlikeholdsstyring Oljedirektoratet Basisstudie vedlikeholdsstyring Metode for egenvurdering av vedlikeholdsstyring Revisjon 0, - 1.5.1998 Innhold Beskrivelse av prosjektet s. 3 Formål med studien s. 5 Gjennomføring s. 6

Detaljer

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Consulting God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Oslo, Energi Norge Att.: Einar Westre Oslo, God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Vi overleverer med dette vår rapport

Detaljer

Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold.

Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold. Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold. APPLY SØRCO Forus, koppholten 25 i HOVEDPROSJEKT Studenten(e)s

Detaljer

Beste praksis vedlikehold innen vannkraft

Beste praksis vedlikehold innen vannkraft Energi Norge: Optimalt vedlikehold av vannkraftverk Oslo, 22. og 23. september 2010 Beste praksis vedlikehold innen vannkraft Eivind Solvang eivind.solvang@sintef.no Innhold Vedlikeholdsstyringsprosesser

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

PeMRO Arbeidspakke 1.1 FORFATTER(E) Inger-Anne F. Sætermo OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

PeMRO Arbeidspakke 1.1 FORFATTER(E) Inger-Anne F. Sætermo OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Industriell økonomi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst

Risikostyring i Helse Sør-Øst Risikostyring i Helse Sør-Øst Versjon 3.1 pr 070808 En veileder for arbeidet med risikostyring i Helse Sør-Øst Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 Sammendrag...4 1 Mål og hensikt med

Detaljer

Finansdepartementet KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT

Finansdepartementet KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT Finansdepartementet Kvalitetssikring av kostnadsoverslag, herunder risikoanalyse for store statlige investeringer KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT Veiledning Kvalitetssikrere: Dovre International

Detaljer

Nytte og kostnader av nasjonale databaser: Metodeutvikling og utprøving på grunnundersøkelser. vista-analyse.no

Nytte og kostnader av nasjonale databaser: Metodeutvikling og utprøving på grunnundersøkelser. vista-analyse.no Nytte og kostnader av nasjonale databaser: Metodeutvikling og utprøving på grunnundersøkelser Bakgrunn Prosjekt: Metodeutvikling for nytte-kostnadsanalyser av nasjonale databaser, med utprøving på nasjonal

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser VEILEDER RISIKOSTYRING INNOVATIVE ANSKAFFELSER 1 Innhold Don t focus so much on taking risks, per se, but on taking the risks OUT of big and bold ideas. Innledning

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

1. Standarder (ITIL-standarden)

1. Standarder (ITIL-standarden) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Standarder (ITIL-standarden) Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Systemforvaltning 1. Standarder (ITIL-standarden)

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Versjon 1.0 31. mars 2009 Innhold Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord...3 1.0 Hensikten med dokumentet...3 2.0 Styringskjeden...3 3.0 Definisjoner...4

Detaljer

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET vinn-vinn for både fornybar vannkraftproduksjon, vassdragsmiljø og lokalsamfunn 1 Sira-Kvina Kraftselskap DA Sira-Kvina kraftselskap

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Michael Sørensen

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Michael Sørensen DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell teknologi og driftsledelse Forfatter: Michael Sørensen Fagansvarlig: Vårsemesteret, 2010 Åpen (signatur

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer