Vedlikeholdsløftet i Lyse konsernet Kjartan Åsheim Lyse Infra AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlikeholdsløftet i Lyse konsernet. 19.03.2008 Kjartan Åsheim Lyse Infra AS"

Transkript

1 Vedlikeholdsløftet i Lyse konsernet Kjartan Åsheim Lyse Infra AS

2 Strøm Vannkraft Vindkraft Internett Alarmtjenester IP-telefoni Tv-kanaler Mobiltelefoni Hva selger Lyse? EL-Sikkerhet Veglys Gass LNG Kjøling Varme

3 Lyse-konsernet Lyse Energi AS Lyse Elnett AS Konsernstaber Forretningsområde energi Lyse Infra AS Lyse AS Forretningsområde telekommunikasjon Lyse Produksjon AS Lyse Tele AS Lyse Handel AS NorAlarm Lyse Gass AS

4 Lyse Elnett AS Eier og driver overførings- og distribusjonsnettet i Sør-Rogaland. Monopolbasert virksomhet. Mål: Tilby kundene sikker energiforsyning Blant landets laveste nettleier

5 Lyse Infra AS Lyse Infra ivaretar utbygging, drift og vedlikehold av: Distribusjonsnett energi: Elektrisitet Gass Fjernvarme / fjernkjøling Distribusjonsnett kommunikasjon: Bredbånd via fiberoptisk kabel Kraftproduksjon Lyse Infra er et ekspansivt selskap med 350 medarbeidere

6 Vedlikehold i Lyse - konsernet - utfordringer og målsetninger

7 Vedlikeholdssløyfen Etablere vedlikeholdsprogram Planlegging Mål og krav Utføre vedlikehold Forslag til forbedringer Analyse Rapportering

8 Vedlikeholdssløyfen Etablere vedlikeholdsprogram Planlegging Etablere vedlikeholdsprogram Planlegging Mål og krav Forslag til forbedringer Lyse Elnett Analyse Utføre vedlikehold Rapportering Etablere vedlikeholdsprogram Planlegging Mål og krav Forslag til forbedringer Lyse Gass Analyse Utføre vedlikehold Rapportering Mål og krav Lyse Infra modellen Utføre vedlikehold Etablere vedlikeholdsprogram Planlegging Etablere vedlikeholdsprogram Planlegging Mål og krav Lyse Tele Utføre Forslag vedlikehold til forbedringer Analyse Rapportering Mål og krav Lyse Prod. Utføre vedlikehold Forslag til forbedringer Analyse Rapportering Forslag til forbedringer Analyse Rapportering

9 Hvorfor samkjøre vedlikeholdet? Struktur samme logikk bak oppbygging av teknisk hierarki samme logikk bak koding av anleggene Vedlikehold samme logikk bak oppbygging samme logikk bak FV program Organisering lik organisering Prosesser felles arbeidsprosesser Personell benytte fagpersoner på tvers av områdene

10 Målsetning innen drift & vedlikehold Jobbing på tvers av forretningsområder mindre personavhengig mer variasjon og større mestring Bedre ressursutnyttelse drift vedlikehold beredskaps- og reservemateriell utstyr og verktøy Mer effektivt vedlikehold Utstyret vedlikeholdes etter beste praksis Kontroll på Hvilket utstyr vi har og hvor - sporing Når det sist ble vedlikeholdt Beredskapslager

11 Ulikheter og fellesnevnere i anleggsmassen Lyse Elnett Lyse Produksjon Lyse Tele Lyse Gass

12 Vedlikehold i Lyse - konsernet - organisering

13 Organisering av vedlikeholdet i Lyse Infra - Rollen til faglederne Elnett = vedlikeholdskonsepter 6 Fagledere - Bygg/struktur - Elektroprosess - Kontroll/hjelpeanlegg - Mekanisk statisk - Mekanisk roterende - Distribusjonsnett Rollen: Ansvarlig for vedlikeholdet (= et sett av vedlikeholdskonsepter) innen sitt fagfelt Ikke forventet å være ekspert på alt, men trekke på andre fagpersoner i konsernet for utarbeiding og kvalitetssikring av vedlikeholdskonseptene Ved behov, trekke på evt. eksterne spesialister (leverandører, konsulenter, andre selskap)

14 Vedlikehold i Lyse - konsernet - viktig brikke: etablering av et moderne vedlikeholdssystem

15 Vedlikeholdssløyfen Etablere vedlikeholdsprogram Planlegging Mål og krav VEDOK løftet fase 1: elnett Utføre vedlikehold Forslag til forbedringer Analyse Rapportering

16 Input: Overordnede målsettinger: Ønsker å legge grunnlaget for: en optimal utnyttelse av ressursene innen vedlikehold kostnadsoptimalt vedlikehold raskest mulig håndtering av KILE kostnadssituasjoner Utgangspunkt: 6 selskaper 6 strategier/praksis rundt vedlikehold og dokumentasjon => behov for standardisering og føre videre beste praksis Anlegg med stort aldersspenn Noe data tilgjengelig fra andre systemer (Netbas, NIS, ++) Papirdok. med varierende kvalitet og tilgjengelighet Innføring av helhetlig datasystem (ERP system) ønsker å ta i bruk vedlikeholdsmodulen for å hente ut gevinster Løft innen Vedlikehold og Dokumentasjon i Lyse Elnett Mobilisert motivert tverrfaglig team (interne og eksterne) Prosess: Løft innen Vedlikehold og Dokumentasjon Effektiv verktøykasse Output: Komplett og kvalitetssikret visuell anleggsdatabase i SAP (PM og DMS) Komplett forebyggende vedlikeholdsprogram i SAP-PM Grunnlag for vurdering av bemanningsbehov Digitalisert og indeksert teknisk dokumentasjon i SAP-DMS Kompetanseheving internt innen vedlikeholdsfaget

17 VEDOK Delprosjekt Anleggsdata Delprosjekt Dokumentasjon Delprosjekt Vedlikehold

18 VEDOK-2006 Delprosjekt Anleggsdata Delprosjekt Dokumentasjon Delprosjekt Vedlikehold

19 Transformatorstasjoner stasjonsdokumentasjon Utgangspunkt: Begrenset tilgjengelighet - kun tilgjengelig på papir Varierende kvalitet VEDOK målsetting: Forbedret tilgjengelighet Knytte dokumentene til anleggene Legge til rette for en kontinuerlig kvalitetsforbedringsprosess Red-lining funksjonalitet Skal IKKE erstatte nødvendige sett med papirdokumentasjon

20 Status delprosjekt Dokumentasjon Hyllemeter med stasjonsdokumentasjonen er skannet (estimert til ca dokumenter, klipp og informasjonsfelter ) nøkkelinformasjon er hentet ut fra samtlige dokumenter (tittel, tegningsnr., datoer, referanser m.m.) effektive verktøy er utviklet (blant annet vha OCR teknologi) Kvalitetssikring, duplikatsjekking og synkronisering mot elektronisk arkiv nesten ferdig

21 VEDOK Delprosjekt Anleggsdata Delprosjekt Dokumentasjon Delprosjekt Vedlikehold

22 Utarbeiding / tilordning av FV program på trafostasjoner Alternative strategier for å angripe en så stor og variert anleggsmasse strategien Individuelt tilpasset vedlikehold Eksempel Effektbryter 300SH1CEBRYTER-L2 Effektbryter 300SH1CEBRYTER-L1 Effektbryter 300SH1CEBRYTER-L strategien Komponenttypebasert vedlikehold Eksempel Effektbryter AEG S strategien Fabrikantuavhengig vedlikehold av utstyrstype. Likt utstyr behandles likt, forutsatt Opereres under like forhold Lignende feilmekanismer Eksempel Vedlikeholdskonsept Effektbryter SF6

23 Viktig føring i prosjektet: Lyse har en stor anleggsmasse sikt derfor på et 80-90% korrekt / komplett FV program Start med å etablere et % korrekt / komplett FV program Siste % optimalisering tas over tid Viktig for i det hele tatt komme i mål med en så stor anleggsmasse å kunne komme i gang å samle erfaringer mangler ofte grunnlaget (som eksempelvis konsistent feilhistorikk) for å kunne gjøre mer grundige analyser (eksempelvis fullstendig RCM analyser)

24 Anleggsstruktur (teknisk hierarki) Forenklet fremstilling ( Kritikalitet, Konsept )

25 Kritikalitetsvurderingen Ser på den mest kritiske feilen som oppstår uten vedlikehold i løpet av ca år. Vurderer to feilmodi; virker ikke og virker feil. Definerer redundans. Tas ikke med i vurderingen i første omgang. Danner utgangspunkt for vedlikeholdsarbeid og prioriteringer. Kan også identifisere objekter som krever en mer detaljert RCM analyse.

26 Konsekvens Kritikalitetsmatrise HMS Produksjon Kostnader Krit.- klasse Red.grad A (ingen) Red.grad B En enhet kan feile Red.g C - T flere feile Høy fare Nedetid >7 timer Tap over 100 mill Totale kostnader ved korrektivt vedlikehold og evnt. skade på annet utstyr er større enn 5x totale kostnader ved forebyggende vedlikehold 3 ABCindikator ABCindikator 3 ( H) ABCindika 6 (M) 9 (M Middels fare Nedetid mellom 2-7 timer Tap mellom mill Totale kostnader ved korrektivt vedlikehold større enn totale kostnader ved forebyggende vedlikehold 2 ABCindikator ABCindikator 2 (M) ABCindika 5 (L) 8(L) Ubetydel. fare Nedetid < 2 timer Tap opp til 10 mill Totale kostnader ved korrektivt vedlikehold og evnt. skade på annet utstyr er mindre enn totale kostnader ved forebyggende vedlikehold 1 ABCindikator ABCindikator 1 (L) ABCindika 4(L) 7(L)

27 Forenklet fremstilling Teknisk hierarki ( Kritikalitet, Konsept )

28 Vedlikeholdskonsepter = Vedlikeholdsstrategi = Standardvedlikehold = Definisjon Fabrikantuavhengig anbefaling av vedlikehold for utstyrstype Likt utstyr skal behandles likt, forutsatt Opereres under like forhold Lignende feilmekanismer Sikrer et mer effektivt vedlikehold Likt utstyr har samme overordnede krav til vedlikehold Utstyret vedlikeholdes etter beste praksis Konseptene er oversiktelige og bidrar til standardisering

29 Del 1: Utarbeide og tilordne vedlikeholdskonsepter Anleggsstruktur (teknisk hierarki) Lastkopler Konservator med puster Gjennomføring 10kV-300kV Kjølevifte Sirkulasjonspumpe Krafttransformator

30 Disiplin Aktivitetsnummer utførelse Link til langtekst arbeidsordre Link til relevante dokumenter Eksempel på vedlikeholdskonsept Aktivitetstype Myndighetspålagt Nedstengning av anlegg aktivitet Vedlikeholdsintervall Tidsbruk Ressursbehov Ja / Nei

31 Hvordan vedlikeholdes en utstyrstype i Lyse? For anleggsmassen til Lyse Elnett: Beskrevet i 1 perm = ca. 120 vedlikeholdskonsepter

32 Forenklet framstilling av prosess Anleggsstruktur (teknisk hierarki) ( Kritikalitet, Konsept ) + eventuell tilsmaking pakkes effektivt FV program Vedlikeholdsplan

33 Status transformatorstasjoner framtidig belastningsprognose Inklusiv: 50% Forberedelse/transport 20% Vedlikeholdsplanlegging

34 Noen bonus dimensjoner i tillegg - evt. gå mer i detaljer ved en senere anledning VEDOK Delprosjekt Anleggsdata Delprosjekt Dokumentasjon Delprosjekt Vedlikehold Delprosjekt Driftsmerking Delprosjekt Beredskap 300 ÅSCE = Bonusdimensjoner

35 Anleggsstruktur Anleggsdata Fotodokumentasjon

36 Anleggsstruktur Anleggsdata Fotodokumentasjon

37 Anleggsstruktur Anleggsdata Tekniske data

38 Anleggsstruktur Anleggsdata Tekniske data

39 Anleggsdata - omfang 48 trafostasjoner ca utstyrskomponenter (individer/ knagger ) Dokumentert med bilder Regional og sentralnettet < objekter Øvrige nett? objekter

40 Hva har vi oppnådd? Full kontroll på dokumentasjonen av anleggene Nærmer oss systematisk rett vedlikehold Oversikt over vedlikeholdsbehov langt fram i tid ++ en del bonus effekter Internt er vi veldig fornøyd med resultatene!!

41 Spørsmål? Takk for meg

Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold.

Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold. Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold. APPLY SØRCO Forus, koppholten 25 i HOVEDPROSJEKT Studenten(e)s

Detaljer

Kvalitetssystem, vedlikeholdssystem, kunnskapssytem er det noen sammenheng. Vedlikeholdsforum Oslo 11.9.12. Knut Ringsrud Eidsiva Vannkraft

Kvalitetssystem, vedlikeholdssystem, kunnskapssytem er det noen sammenheng. Vedlikeholdsforum Oslo 11.9.12. Knut Ringsrud Eidsiva Vannkraft Kvalitetssystem, vedlikeholdssystem, kunnskapssytem er det noen sammenheng Vedlikeholdsforum Oslo 11.9.12 Knut Ringsrud Eidsiva Vannkraft Eidsiva Vannkraft Datterselskap i Eidsiva Energi Selskapet forestår

Detaljer

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Consulting God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Oslo, Energi Norge Att.: Einar Westre Oslo, God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Vi overleverer med dette vår rapport

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Sommeroppgave MFO Tele 2013

Sommeroppgave MFO Tele 2013 Sommeroppgave MFO Tele 2013 Morten Øvrebø og Lars-Martin Hejll 8/15/2013 Innhold Introduksjon:... 3 Oppgave... 5 1. Tema og problemstilling for oppgaveideen... 5 2. Hva skal sluttproduktet være etter at

Detaljer

PeMRO Arbeidspakke 1.1 FORFATTER(E) Inger-Anne F. Sætermo OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

PeMRO Arbeidspakke 1.1 FORFATTER(E) Inger-Anne F. Sætermo OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Industriell økonomi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Veileder Energiledelse i Industrien

Veileder Energiledelse i Industrien Veileder Energiledelse i Industrien Vi vet du vil med energiledelse kan du få det til: Ta grep om energibruken Energiledelse kan etableres den ambisiøse veien gjennom å følge internasjonal standard (NS

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

Case 1: Utfjord-energi Nett AS

Case 1: Utfjord-energi Nett AS Case 1: Utfjord-energi Nett AS (NB: Selv om diverse kilder er brukt for å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Ble med brukeren på jobb

Ble med brukeren på jobb Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/14 Ble med brukeren på jobb Da Cathrine Marstein Engen hos NoIS skulle utvikle appen ISY ProAktiv Mobil Service, observerte hun en brukers

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

Velferdsteknologiprosjektet-status

Velferdsteknologiprosjektet-status IKT-kontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11841/2013 2011/8888 F07 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/2 Eldrerådet 04.03.2013 13/10

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport kort versjon Nasjonal IKT Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport redusert versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon:

Detaljer